T.C.
ÇANAKKALE İLİ
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞI


SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014
TOPLANTI TARİHİ:20.11.2015 
TOPLANTIDÖNEMİ:KASIM 2015

TOPLANTI GÜNÜ:CUMA


2015 YILI KASIM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 KASIM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.


2015/190  Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetinin %50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’lik kısmına karşılık gelen 10.059.500.- (onmilyonellidokuzbinbeşyüz) TL’sinin ise İller Bankası A.Ş. ’den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN’a yetki verilmesi Oy birliği ile kabul edildi. 
2015/191 Belediyemiz İçmesuyu İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetinin %50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’lik kısmına karşılık gelen 5.256.900.- (beşmilyonikiyüzelialtıbindokuzyüz) TL’sinin ise İller Bankası A.Ş.’ den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN’a yetki verilmesi Oy birliği ile kabul edildi.

20.11.2015


BELEDİYE BAŞKANI                    MECLİS KÂTİBİ                    MECLİS KÂTİBİ
ÖMER FARUK MUTAN                 İNCİ PEHLİVAN                      ALİ AYGÜN