T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ  :02.12.2015

TOPLANTI DÖNEMİ :ARALIK 2015

TOPLANTI GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

 

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2015 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2015/192 Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak verilen sekiz (8)adet önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/193 Belediyemizin 2015 Yılı Gelir Bütçesinde yılı içinde Bütçe tahmininden fazla gerçekleşen ve gerçekleşeceği tahmin edilen gelir kalemleri ile yine 2015 Yılı Gider Bütçesinde yılı içinde Bütçe ile tahmin edilen ödeneklerde ödeneğin yetmeyeceği anlaşılan gider kalemlerine aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere;

GELİR KODU

GELİR ADI

BÜTÇE TAHMİNİ

GERÇEKLEŞEN TUTAR

GELİR FAZLALIĞI

EK BÜTÇE TUTARI

03.01.02.99

DİĞER HİZMET GELİRLERİ

1.700.000,00

4.010.000,00

2.310.000,00

2.290.000,00

 

GİDER KODU

GİDER ADI

BÜTÇE TAHMİNİ 2015

YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ

GEREKLİ ÖDENEK MİKTARI

01.03.09.-03.05.01.04

MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

1.020.000,00

1.525.000,00

505.000,00

04.05.01-05.03.07.03.03

TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

98.000,00

213.000,00

115.000,00

05.01.00-05.01.03.02.01

SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZM.

70.000,00

1.740.000,00

1.670.000,00

 

TOPLAM

 

 

2.290.000,00

gerekli gelir kaynağı bulunmuş olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereği gelir fazlalıklarının Ek Bütçe yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2015/194 Belediyemiz Meclisi'nin 02.10.2015 gün ve 2015/159 sayılı kararı ile Festival Komitesi'ne sevk edilen Kepez Can Boğazda 1. Sanat ve Sağlık Festivali, Festival Komitesi'nin incelemesi sonucunda, Kepez Can Boğazda 1. Sanat ve Sağlık Festivali önerisini kurumumuza sunan proje sahipleri Gülsen ZENGİN ve İdil DİŞÇİ ile yapılan görüşmeler sonrasında festival projesinin sağlık ile ilgili bölümlerinin zayıf olduğu, festival bütçesinin daha aşağıya çekilmesi gerektiği kanaatiyle proje sahiplerince yeni bir program hazırlanması talep edilmiş; verilen süre zarfında herhangi bir geri dönüş olmaması nedeni ile programın uygulanmaması ve festivalin yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

2015/195 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, tapunun Pafta: 13, Parsel: 1550'de kayıtlı 475,00 m² lik alan yolda kaldığından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin H bendi uyarınca kamulaştırılması; kamulaştırmanın yapılması için Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.    

2015/196 Belediyemiz Meclisi'nin 04.11.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'nin İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ocak ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi. 

2015/197 Belediyemiz Meclisi'nin 04.11.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18a-2d, Parsel: 1578'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ocak ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/198 Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave-Değişiklik Nazım İmar Planı kurum görüşleri tamamlanmadığından, ilgili konunun İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ocak ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/199 Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kurum görüşleri tamamlanmadığından, ilgili konunun İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ocak ayı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/200 Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIa, Parsel:1165’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2015/201 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13c-4d, Parsel: 1126' da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 OCAK ayı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/202 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel:1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi’nin 2016 OCAK ayı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/203 Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Ocak ayında yapacağı toplantının 06.01.2016 Çarşamba günü saat: 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2015/204 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemiz Meclisi'nin 02.09.2015 gün ve 2015/137 sayılı kararı ile çalışma yönetmeliği belirlenen Belediyemiz Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile ilgili olarak;

     1. Sınıf ve kreş içerisinde kurallara uymakta öğrencilerin direnç göstermesi, etkinliklere katılmamakta öğrencilerin ısrarcı olması (sınıf içerisinde sınıf öğretmeninin verdiği yönergelere uymama, yemek ve uyku saatlerinde gruba dahil olmama)

     2. Sınıf ve kreş içerisinde öğrencilerin şiddet eğilimi ve saldırgan tutumu (vurma, tekme atma, tükürme, eşyaları fırlatma, tırmalama) ile öğrencilerin istenmeyen davranışlarda bulunması (küfür gibi)

     3. Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından kreş içindeki yaş aralığı itibari ile (33-66 aylık kritere bağlı sınıflarda) kendi grubuna dâhil olmada yetersiz olması daha küçük gruplara katılması gerektiği,

     4. Çocukların kreş saatlerine uyum sağlamakta problem yaşamaları (yarım gün devam etme konusunda ısrarcı olmaları),

     5. Velilerin ısrarcı bir şekilde çocuklarının kreş yönetimine devam durumları ile ilgili bilgi verilmemesi,

     6. Bulaşıcı ve ağır hastalığı olan bedensel, ruhsal ve zihinsel engelli çocuklar kreş eğitim ve öğretimine uygun bulunmaması gibi yukarıda açıklanan sebeplerde,

     a) Uyum ve adaptasyon problemi yaşayan ve ilişiği kesilmesi zorunluk arz eden öğrencilerin bir aylık deneme süresi zarfında kreş ücretinden muaf tutulmaları,

     b) Ailenin KEPKART projesinden yararlanıyor olması durumunda ise KEPKART’ tan yararlandıkları süre zarfında kreş ücretinden muaf tutulmaları oy birliği ile kabul edildi.

2015/205 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemiz ile Tüm Bel Sen Sendikası arasında 01.01.2015 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesi 31.12.2015 tarihinde sona ereceğinden,

     Yetkili Sendika olan Tüm Bel Sen ile yeni bir toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanabilmesi ve toplu iş sözleşmesi imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2015/206 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde yıl sonunda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 06.02.00- Hizmet Kodunda 03.08.03.01- Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Onarım Gider kalemine 950.000,00 TL ve 04.05.01- Hizmet Kodunda 03.05.05.03- İş Makinası Kiralaması Gider kalemine 140.000,00 TL olmak üzere toplam 1.090.000,00 TL ödenek gereklidir. Bu ödenek ihtiyacının yıl sonunda ödeneği artacağı anlaşılan 06.03.00- Hizmet Kodunda 06.05.07.08- İçme Suyu Tesisi yapım Gideri kaleminden 390.000,00 TL ve 05.02.00- Hizmet Kodunda 06.05.07.09- Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri kaleminden 700.000,00 TL olmak üzere toplam 1.090.000,00 TL ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. Maddesi gereği giderlerin "Fonksiyonel Sınıflandırılmanın 1. Düzeyindeki Aktarmaların Meclis Yetkisinde" olduğundan aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

2015/207 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-1a, Parsel: 6742 ve 6745'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi’nin Ocak 2016 Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/208 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-1a, Parsel: 6741, 6744'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi’nin Ocak 2016 Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/209 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-3c-4c, H16C-3c-4d, Parsel: 6791'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi’nin Ocak 2016 Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/210 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19a-1b, Parsel: 6712'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi’nin Ocak 2016 Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2015/211 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-13c-3c, H16C-14d-4d, Parsel: 6783'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar Komisyonu’na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi’nin Ocak 2016 Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

02.12.2015

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI                MECLİS KÂTİBİ                  MECLİS KÂTİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                   İNCİ PEHLİVAN                  ALİ AYGÜN