T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:03.02.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:ŞUBAT 2016

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2016 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2016/29 Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

1-Beldemiz Boğazkent Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-14d-4d, Parsel: 4274’de kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinde Musa GÖKDENİZ ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir,

2- Beldemiz Boğazkent Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-14d-4d, Parsel: 4274’de kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir.

3- Beldemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan Pafta:H16C-14d-4b, Parsel: 4292-6759-6760’da kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

4- Beldemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan Pafta:H16C-14d-4b, Parsel: 4292-6759-6760’da kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

5- Çanakkale İli, Kepez Beldesi, Boğazkent ve Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, H16C-14d-4d üzerinde 06.01.2016 tarih ve 2016/20-21 sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliklerine 27.01.2016 tarih ve 2016/2185 sayılı dilekçe ile Sn. Hakan TOPÇU, Ethem Levent POLİS, Fehmi Serdar KOŞAR, kendi adına asaleten Çanakkale Atlas Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.'ni temsilen Mehmet Ali ÇİFTÇİ, vekili Sn. Arabulucu-Avukat Ergin SEZER'in itirazı hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermişlerdir.

6- Çanakkale İli, Kepez Beldesi, Boğazkent ve Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, H16C-14d-4d üzerinde 06.01.2016 tarih ve 2016/20-21 sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliklerine 27.01.2016 tarih ve 2016/2183 sayılı dilekçe ile Sn. Yusuf Kenan GÖZTEPELİ vekili Sn. Arabulucu-Avukat Ergin SEZER'in itirazı hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermişlerdir.

7- Çanakkale İli, Kepez Beldesi, Boğazkent ve Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16C-14d-4c, H16C-14d-4d üzerinde 06.01.2016 tarih ve 2016/20-21 sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliklerine 29.01.2016 tarih ve 2016/2310 sayılı dilekçe ile Sn. Sadi GÖK, Nabi GÖK, Siyami GÖK'ün itirazı hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermişlerdir.

8- Beldemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-18b-2b, Parsel: 3581-3582-3583-3584-3585-3586’da kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

9- Beldemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-18b-2b, Parsel: 3581-3582-3583-3584-3585-3586’da kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

2016/30  Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan ve bu yıl 48. düzenlenecek olan Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 19 Mayıs 2016 Perşembe günü yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2016/31 Belediyemizde görev yapan Zabıta ve İtfaiye personeline ödenen Maktu çalışma ücretlerinin, Meclis Kararı'nın Ek'inde bulunan 2016 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 04.01.2016 tarih ve 27998399-010-06-02-82 sayılı yazısı gereği Belediyemizin nüfusuna göre grubu bulunduğu aylık azami 248,48 TL'yi geçmemek üzere Meclisçe belirlenmesi gerektiğinden, Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelimize 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 2016 yılında aylık brüt 248,48 TL maktu ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/32 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mart ayında yapacağı Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/33 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/34 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, İmar Planı’na esas kurum görüşleri uygun olmadığından,  571, 5746, 5747, 5754 no’lu parseller ve 570, 5741 no’lu parsellerin bir kısmının plan sınırları dışına çıkarılması sonucu, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/35 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, İmar Planı’na esas kurum görüşleri uygun olmadığından,  571, 5746, 5747, 5754 no’lu parseller ve 570, 5741 no’lu parsellerin bir kısmının plan sınırları dışına çıkarılması sonucu, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/36 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16C-18B-1B, Parsel: 841, 842, 843, 844, 852, 853, 854, 868’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/37 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16C-18B-1B, Parsel: 841, 842, 843, 844, 852, 853, 854, 868’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununu 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/38 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16C-19A-1A, Parsel:4676, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4393, 4394’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/39 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta:30L-4b, Parsel:2496’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/40 Belediyemiz Meclisi'nin 06.01.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta:30L-4b, Parsel:2496’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/41 Belediyemiz Meclisi'nin 2016 MART ayında yapacağı toplantının 02.03.2016 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

2016/42 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-14d-4d, Parsel: 4274'de kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/43 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-14d-4d, Parsel: 4274'de kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/44 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Beldemizin Hamidiye Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-14d-4b, Parsel: 4292-6759-6760'da kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/45 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-14d-4b, Parsel: 4292-6759-6760'da kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/46 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Kepez Beldesi, Boğazkent ve Hamidiye Mahallesi, pafta: H16C-14D-4C, H16C-14D-4D üzerinde 06.01.2016 tarih ve 2015/20-21 sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine 27.01.2016 tarih ve 2185 sayılı dilekçeyle Sn. Hakan TOPÇU, Ethem Levent POLİS, Fehmi Serdar KOŞAR, kendi adına asaleten Çanakkale Atlas Özel Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. ni temsilen Mehmet Ali ÇİFTÇİ, vekili Sn Arabulucu-Avukat Ergin SEZER itiraz etmiştir.

     Bu itibarla itiraz dilekçesi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK'ın ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın Ret oyları ile, oy çokluğu ile ret edildi.

2016/47 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Kepez Beldesi, Boğazkent ve Hamidiye Mahallesi, pafta: H16C-14D-4C, H16C-14D-4D üzerinde 06.01.2016 tarih ve 2015/20-21 sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine 27.01.2016 tarih ve 2183 sayılı dilekçeyle Sn. Yusuf Kenan GÖZTEPELİ vekili Sn Arabulucu-Avukat Ergin SEZER itiraz etmiştir.

     Bu itibarla itiraz dilekçesi, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK'ın ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın RET oyları ile, oy çokluğu ile ret edildi.

2016/48 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Kepez Beldesi, Boğazkent ve Hamidiye Mahallesi, pafta: H16C-14D-4C, H16C-14D-4D üzerinde 06.01.2016 tarih ve 2015/20-21 sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliklerine 29.01.2016 tarih ve 2310 sayılı dilekçeyle Sn. Sadi GÖK, Nabi GÖK, Siyami GÖK itiraz etmiştir.

     Bu itibarla itiraz dilekçesi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Halil UYANIK'ın ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın Ret oyları ile, oy çokluğu ile ret edildi.

2016/49 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29  sayılı kararı ile gündeme alınarak karar verilen, Beldemizin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Pafta: H16C-18b-8b, Parsel: 3581-3582-3583-3584-3585-3586' da kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı hazırlanmıştır.

     Söz konusu parsellerden 3581-3582 Belediyemiz Meclis Üyesi İnci PEHLİVAN ve babasına ait olmasından dolayı önerge görüşüldüğü sırada Belediyemiz Meclis Üyesi İnci PEHLİVAN dışarı çıkmıştır.

     Bu itibarla hazırlanan Nazım İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/50 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.02.2016 tarih ve 2016/29 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Beldemizin Cumuhriyet Mahallesinde bululnan Pafta: H16C-18b-2b, Parsel: 3581-3582-3583-3584-3585-3586'da kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır.

    Söz konusu parsellerden 3581-3582 Belediyemiz Meclis Üyesi İnci PEHLİVAN ve babasına ait olmasından dolayı önerge görüşüldüğü sırada Belediyemiz Meclis Üyesi İnci PEHLİVAN dışarı çıkmıştır.

     Bu itibarla hazırlanan Uygulama İmar Plan Tadilatının İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

03.02.2016

 

 

BELEDİYE BAŞKANI               MECLİS KÂTİBİ                     MECLİS KÂTİBİ

ÖMER FARUK MUTAN            İNCİ PEHLİVAN                     ALİ AYGÜN