T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:08.02.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:ŞUBAT 2016

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

2016 YILI ŞUBAT AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2016 ŞUBAT AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2016/51 İller Bankası A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü’nün 03.02.2016 tarih ve 186 sayılı yazısına bahse konu;

     SUKAP kapsamında bulunan Kepez (Çanakkale) İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı ihale hazırlıkları İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce yapılmakta olup, derin kuyulardan elde edilen içme suyu kaynaklarında yapılan analiz sonuçlarında suların temiz olduğu ve sadece su sertliği değerlerinin yüksek olduğu görülmüştür. İller Bankasınca yaptırılan İçme Suyu Paket Arıtma Tesislerinde su sertliğini giderici bir sistem bulunmamaktadır. SUKAP kapsamında su sertliğini giderici bir İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi yapılmadığından, söz konusu sistem için geniş bir araştırma sonucu yapılacak proje ile bu imalatın yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu nedenle, Beldemizin acil içme suyu inşaatının ihale edilebilmesi için 100 Lt/sn. kapasiteli İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatının bu ihale kapsamından çıkartılması ve daha sonra projesinin yapılması oy birliği ile kabul edildi.

08.02.2016

 

BELEDİYE BAŞKANI                               MECLİS KÂTİBİ                          MECLİS KÂTİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                             ALİ AYGÜN                                MUSA GÖKDENİZ