T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:02.03.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:MART 2016

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

 

2016 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2016 MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2016/52 Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

     20 Ağustos 2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Okul Servis Araçları ve Hizmet Yönetmeliği" zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek ve denetim hizmetlerini yapmak amacıyla çıkarılmıştır.

     25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği" ise kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin yeterlilik ve çalışma şartları ile kullanılacak taşıtların niteliklerini belirlemek amaçlarıyla yürürlüğe konulmuştur.

     Söz konusu yönetmelikler dikkate alındığında ayrıca bu hizmetlerle ilgili belediyelerce düzenleme yapılmasına cevaz veren bir hüküm de içermemesi sebebiyle Kepez Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği'nin söz konusu yönetmeliklerin hükümlerine göre yeniden revize edilmesi hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.

2016/53 Beldemiz okullarınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebepleriyle tertiplenecek olan yarışmalarda verilecek ödüller için Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'a ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/54 Belediyemizde 2016 yılında Zabıta Personeli Görevde Yükselme Sınavı yapılacağından, personelin müktesebine göre sınava katılabilmesi için Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş olarak bulunan 2 adet 11. dereceli 9935 unvan kodlu Zabıta Komiseri kadrosunun, 6. dereceli 9935 unvan kodlu Zabıta Komiseri kadrosuyla değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/55 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan bombalı saldırı neticesinde şehit olan askerlerden Şehit SG Seyir Astsubay Kıdemli Başçavuş Cüneyt SERTEL (1991-20418)'in isminin, Belediyemiz sınırları içerisindeki; Sahil Güvenlik Lojmanları-Uygulama Oteli-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Mesire Alanı arasında kalan meydana verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/56 Belediyemize ait Pafta: H16C-14d-4d, Parsel: 6502 kayıtlı bulunan taşınmazın batısındaki Park 100_47'de kalan çelik konstrüksiyondan mamul binanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'a ve Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016/57 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'nin İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği le kabul edildi. 

2016/58 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/59 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/60 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı'nın İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/61 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16C-14D-4D, Parsel:4274’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/62 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16C-14D-4D, Parsel:4274’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/63 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4B, Parsel: 4292, 6759, 6760’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/64 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4B, Parsel: 4292, 6759, 6760’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi.

2016/65 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta:29K-2C, Parsel:3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu parsellerden 3581 ve 3582 Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve babasına ait olması sebebiyle gündem maddesi görüşüldüğü sırada dışarı çıkmıştır.

2016/66 Belediyemiz Meclisi’nin 03.02.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta:29K-2C, Parsel:3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu parsellerden 3581 ve 3582 Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve babasına ait olması sebebiyle gündem maddesi görüşüldüğü sırada dışarı çıkmıştır.

2016/67 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C, "Park" alanı üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği'nin incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/68 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-4C, "Park" alanı üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği'nin incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/69 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sahilyolu Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerindeki işyerlerinin; yapı yaklaşma mesafeleri içinde ön cephelerinin tente ile kapatılmasına ilişkin yönetmeliğin incelenmesi için İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemi'ne alınması oy birliği ile kabul edildi.

2016/70 7-11 Nisan 2016 tarihlerinde 3 gün 4 gece olarak düzenlenen, İtalya/Roma'da gerçekleşecek olan Şehircilik ve Belediye Hizmetleri İnceleme ve Tetkik Gezisi'ne; Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın görevli olarak katılması, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol ve yevmiye giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

2016/71 Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Nisan ayında yapacağı toplantının 4 Nisan Pazartesi saat 14:00'da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER'in ÇEKİMSER oyuna karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Ali AYGÜN, Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN, Emin BACAK, Ozan TOPSOY, Halil UYANIK ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın KABUL oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2016/72 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 02.03.2016 tarih ve 2016/52 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, 20 Ağustos 2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Okul Servis Araçları ve Hizmet Yönetmeliği" zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek ve denetim hizmetlerini yapmak amacıyla çıkarılmıştır.

     25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği" ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Servis Hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin yeterlilik ve çalışma şartları ile kullanılacak taşıtların niteliklerini belirlemek amaçlarıyla yürürlüğe konmuştur.

     Söz konusu yönetmelikler dikkate alındığında ayrıca bu hizmetlerle ilgili belediyelerce düzenleme yapılmasına cevaz veren bir hüküm de içermemesi sebebiyle Kepez Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği'nin söz konusu yönetmeliklerin hükümlerine göre yeniden revize edilmesi için Belediyemiz Ulaşım Komisyonu'na sevk edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

02.03.2016

BELEDİYE BAŞKANI            MECLİS KÂTİBİ            MECLİS KÂTİBİ

ÖMER FARUK MUTAN         İNCİ PEHLİVAN             ALİ AYGÜN