T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:04.05.2016

TOPLANTIDÖNEMİ:MAYIS 2016

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2016 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2016/100  Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak verilen aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;

     Oy birliği ile kabul edildi.

1.Belediyemize ait "Kepez Belediyesi Faruk TARHAN Spor Kompleksi"ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adının verilerek "Kepez Belediyesi ATATÜRK Spor Kompleksi" olarak değiştirilmesi hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.

2.Avusturya - Viyana'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük arıtma tesislerini Viyana'da gerçekleştirilmiş olan M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH'ın (www.m-u-t.at) Atık Su Arıtma Tesislerinin davetlisi olarak Budapeşte - Viyana - Bratislava ve Prag'da 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında 6 gece 7 gün, Atıksu Arıtma Tesisleri, Katı Atık Ayırma, depolama ve yakma tesisleri inceleme ve tetkik gezisi, Şehircilik ve Belediye Hizmetlerine bakış gezisi olarak yapılan davete Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yol + yevmiyelerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesi hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.

3.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Parsel: 340'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir.

4.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A Park alanı üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.

2016/101 Belediyemizin 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenmesi sonucunda; 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı oy birliği ile kabul edildi. 

2016/102 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan 9950 unvan kodlu 5. dereceli Zabıta Memuru Kadrosunda görev yapan Yılmaz DEMİR'in müktesebi 3/2 olduğundan kadrosunun 3. dereceli 9950 unvan kodlu Zabıta Memuru kadrosuyla değiştirilmesi, 9935 unvan kodlu 6. dereceli Zabıta Komiseri kadrosunda görev yapan İbrahim BORUZAN'ın müktesebi 4/3 olduğundan kadrosunun 9935 unvan kodlu 3. dereceli Zabıta Komiseri kadrosuyla değiştirilmesi, 9935 unvan kodlu 6. dereceli Zabıta Komiseri kadrosunda görev yapan Cem MATARA'nın müktesebi 3/2 olduğundan kadrosunun 9935 unvan kodlu 3. dereceli Zabıta Komiseri kadrosuyla değiştirilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/103 İlgi: a) Belediye Meclisi'nin 02.10.2015 gün ve 2015/172 sayılı kararı. b) Belediye Meclisi'nin 06.01.2016 gün ve 2016/08 sayılı kararı

     İlgi (a) da bahse konu kararla İl Trafik Komisyonu'na iletilen Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Hamidiye Caddesi 1 kapı numarası ile 101 kapı numarası arasındaki yolun tek yöne çevrilmesiyle ilgili talebi İl Trafik Komisyonu’nun 07.12.2015 gün ve 460631102.11255(64034) sayılı yazısındaki 2015/104 karar sayısı ile kabul edilmemiş, ilgi (b) karar ile bahse konu Meclis Gündeminde tekrar ele alınmış; konunun kapsamı daraltılarak, Cumhuriyet Mahallesi, Hamidiye Caddesi'nin Meydan Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 101 kapı numaraya kadar olan bölümün tek yöne çevrilmesi istenmiş, ilgi (b) karar sonrası tekrar İl Trafik Komisyonu'na iletilmiş ancak İl Trafik Komisyonu'nun 14.04.2016 gün ve 460631102.11255(64034) sayılı yazısındaki 2016/04 karar sayısıyla tekrar olumsuz olarak sonuçlanmıştır.

     Bu itibarla İl Trafik Komisyonu'nun 14.04.2016 gün ve 460631102.11255(64034) sayılı yazısındaki 2016/04  sayılı kararı Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ozan TOPSOY (Ret ediyorum) ve Emin BACAK'ın (Kepez halkının sorunlarını sadece Kepez’liler bilir) RET oylarına karşılık, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ, Nermin ERDOĞAN, Mehmet NAİR, Halil UYANIK ve Belediye Başkan Vekili Erhan BEKTAŞ'ın KABUL oyları ile; Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2016/104 (NİP 13779,3) Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Haziran ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/105(UİP 13776,11) Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı'nın komisyonda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Haziran ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/106 (NİP 13779,12)Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel:6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla; yapılmak istenen İlave İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/107(UİP 13776,29)

Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2a / H16c-19a-2b, Parsel:6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla; yapılmak istenen İlave İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2016/108((NİP 13779,13)

      Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/109(UİP 13776,30)

     Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden;     Oy birliği ile kabul edildi.

2016/110(UİP 13776,31)

     Belediyemiz Meclisi’nin 04.04.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2c, Parsel: 5771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/111 (UİP 13776,32)

     İlgi: Mehmet ARSLAN'ın 27.04.2016 tarih, 6151 sayılı yazısı. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 2585'de kayıtlı taşınmaz üzerinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Haziran ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/112 (UİP 13776,33)

     İlgi: Ekrem ASLAN'ın 27.04.2016 tarih, 6153 sayılı yazısı. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322-4689-4690'da kayıtlı taşınmaz üzerinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karar bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Haziran ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/113 Belediyemiz Meclisi'nin 2016 HAZİRAN ayında yapacağı toplantının 07 HAZİRAN SALI günü saat 15.00'da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/114 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.05.2016  tarih ve 2016/100 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemize ait "Kepez Belediyesi Faruk TARHAN Spor Kompleksi"ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adının verilerek "Kepez Belediyesi ATATÜRK Spor Kompleksi" olarak değiştirilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/115 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.05.2016 tarih ve 2016/100 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Avusturya - Viyana'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük arıtma tesislerini Viyana'da gerçekleştirilmiş olan M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH'ın (www.m-u-t.at) Atık Su Arıtma Tesislerinin davetlisi olarak Budapeşte - Viyana - Bratislava ve Prag'da 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında 6 gece 7 gün, Atıksu Arıtma Tesisleri, Katı Atık Ayırma, depolama ve yakma tesisleri inceleme ve tetkik gezisi, Şehircilik ve Belediye Hizmetlerine bakış gezisi olarak yapılan  davete Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yol + yevmiyelerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesi;    Oy birliği ile kabul edildi.

2016/116 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.05.2016 tarih ve 2016/100 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen,(UİP 13776,34) Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Parsel: 340'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Haziran ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/117 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.05.2016 tarih ve 2016/100 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen,(UİP 13776,35) Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A Park alanı üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla konunun İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Haziran ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

ERHAN BEKTAŞ                            HÜSAMETTİN ÜNVER                               MUSA GÖKDENİZ

BELEDİYE BAŞKAN V.                    KATİP ÜYE                                             KATİP ÜYE