T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:05.10.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:EKİM 2016

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

2016 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2016 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2016/188 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;

Oy birliği ile kabul edildi.

     1.   Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC Küçük Sanayi Alanına Yönelik 01.09.2016 gün ve 2016/176 sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Sn. Serkan KALE'nin 30.09.2016 ve 11613 sayılı dilekçe ile itirazı hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir,

     2.   Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Parsel: 6908‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir,

     3.   Beldemiz, Çınarlı Köyü Mücavir Alanında bulunan, Pafta: H16C-18D, Parsel: 3226‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir,

Beldemiz, Çınarlı Köyü Mücavir Alanında bulunan, Pafta: H16C-18D-4B, Parsel: 3226‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.

2016/189 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 22. Sokak ile Ali Hoca Sokak'ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun Belediyemiz İsim Tespit Komisyonu'na sevki ve akabinde Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/190 Belediyemiz Meclisi'nin 01.09.2016 gün ve 2016/166 sayılı Meclis Kararı ile Ulaşım Komisyonu’na sevk edilen, 4 (dört) sayfa, 11 (on bir) maddeden oluşan Bedelsiz Bisiklet Yönergesi, 2 (iki) sayfa ve 10 (on) maddeden oluşan Bisiklet Kullanıcı Sözleşme/Taahhütnamesi ve Bisiklet yolu güzergâhlarının bir bölümü olan Boğazkent Mahallesi, Kolin Hotel altından Çanakkale il Belediyesi sınırından başlayarak Sahil Caddesi, Şenkartal 22. Sokak’a, Şenkartal Caddesine kadar olan bölümü, Şenkartal Caddesi Şenkamp döner kavşak ve Şenkartal Caddesinin Sahil Yolu Caddesine kadar olan bölümü,  Belediyemiz Hizmet Binası önünden başlayıp Dardanos sınırında biten Sahil yolu Caddesinin tamamı, 

Hamidiye Mahallesinde ise Radar Yolu bağlantı noktasından itibaren Fatih Caddesinin tamamı olarak belirlenen güzergâhların Bisiklet Yolu Güzergâhları olması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/191 Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP 13779,3 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir.  Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin  İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması;     Oy birliği ile kabul edildi.

2016/192 Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,11 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planının İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/193 Belediyemiz Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na gönderilen Beldemiz, UİP 13776,44 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Ada: 384, Parsel: 10, 12, 13’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi, Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere tekrar komisyona gönderilmiştir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/194 Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13779,17 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, “Park ve Yeşil Alan ” kullanımı üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/195 Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,45 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-13C-4C, “Park” alanı üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/196 Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen UİP-13776,46 Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 143 Parsel: 8, 9’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/197 Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 01.09.2016 tarih ve 2016/174 sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ve 2016/175 sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Çanakkale Valiliği Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 22/09/2016 tarih 6270 sayılı yazısı ile itiraz etmiştir.

     Bu itibarla Çanakkale Valiliği Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 22/09/2016 tarih 6270 sayılı yazısı ile itirazı, Belediye Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ'ın RET (Dilekçe ile yapılan itirazın gerekçesi daha önce planda yapılmış olan 1000'lik ve 5000'lik düzenlemedeki İmar türlerini yansıtmıyor. Yani bütüncül planlama yapılsın deniyor ama burada tek bir parsel kalmış. Yani parsel bazında yapılmak zorunda. O yüzden gerekçesinin düşük yaptığını düşünüyorum, ret ediyorum.), Hüsamettin ÜNVER'in RET (Gerekçesinin düşük yaptığından dolayı ret ediyorum.), İnci PEHLİVAN'ın RET (Gerekçelerini uygun görmediğimden ret ediyorum.), Musa GÖKDENİZ'in RET (Gerekçelerini daha önce istedikleri gibi yaptık, itiraz ettiler. Biz de bu sefer itiraz ediyoruz.), Ali AYGÜN'ün RET (Gerekçelerini uygun görmediğim için ret ediyorum.), Emin BACAK'ın RET (Gerekçelerini uygun görmediğim için ret ediyorum.), Mehmet NAİR'in RET ( Gerekçelerini uygun görmüyorum. Ben Belediye'ye kalmasını istediğim için ret ediyorum.), Ozan TOPSOY'un RET (Gerekçelerini uygun görmediğim için ret ediyorum.), Halil UYANIK'ın RET (29 tarihli yazıyla Kamu Alanı Tesisi yapılması için uygun görüş veren Hazine, şimdi neden böyle bir itirazda bulunuyor, çelişkili olduğu için ret. Bu bölgede de Kamu Alanı ihtiyacı olduğundan dolayı ret ediyorum.) ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın RET (Sürecin örgüsü üzerinden gidilirse Milli Emlağın iyi niyetli olmadığı noktasından hareketle her söylediklerini yapmamıza rağmen inatla mevcut imar yapılan uygulamanın iptalini istedikleri için ret ediyorum.) oyları ile; Oy birliği ile RET edildi.

2016/198 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, UİP 13776,47 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18B-2A, Parsel: 6052‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/199 Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Kasım ayında yapacağı toplantının 1. Bileşiminin 02.11.2016 Çarşamba saat 15:00'de, 2. Bileşiminin de 16.11.2016 Çarşamba saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/200 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 05.10.2016 tarih ve 2016/188 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC Küçük Sanayi Alanına Yönelik 01.09.2016 gün ve 2016/176 sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Sn. Serkan KALE 30.09.2016 ve 11613 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir.  Bu itibarla Pafta: 29K-IIC, Küçük Sanayi Alanı üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/201 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 05.10.2016 gün ve 2016/188 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Parsel: 6908‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/202 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 05.10.2016 tarih ve 2016/188 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, NİP 13779,18 Beldemiz, Çınarlı Köyü Mücavir Alanında bulunan, Pafta: H16C-18D, Parsel: 3226‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere 

Belediyemiz Meclisinin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/203 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 05.10.2016 tarih ve 2016/188 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP 13776,49 Beldemiz, Çınarlı Köyü Mücavir Alanında bulunan, Pafta: H16C-18D-4B, Parsel: 3226‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

ÖMER FARUK MUTAN                                   ERHAN BEKTAŞ                            HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                                      MECLİS KATİBİ                            MECLİS KATİBİ