T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :16.11.2016

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ       :KASIM 2016

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :ÇARŞAMBA

 

2016 YILI KASIM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2016 KASIM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2016/225 Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.10.2016 tarih ve 6499 sayılı 2017 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkındaki teklifi 02.11.2016 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında5393 sayılı Kanunun 27. maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmiştir. 2017-2019 dönemleri Bütçe Taslağı Belediye Encümeni'nin 28.09.2016 tarih ve 2016/140 sayılı kararına istinaden Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiş ve 2017-2019 yıllarına ait Gelir-Gider Bütçesi aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır:

GELİR KODU

GELİRİN ADI

2017 YILI

İZLEYEN 2018 YILI

İZLEYEN 2019 YILI

1000

VERGİ GELİRLERİ

5.664.500,00 TL

5.926.725,00 TL

6.223.064,00 TL

3000

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

11.703.500,00 TL

12.288.675,00 TL

12.903.111,00 TL

4000

ALINAN BEĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

59.000,00 TL

61.950,00 TL

65.052,00 TL

5000

DİĞER GELİRLER

16.933.000,00 TL

17.779.650,00 TL

18.868.634,00 TL

6000

SERMAYE GELİRLERİ

660.000,00 TL

693.000,00 TL

727.650,00 TL

 

TOPLAM

35.000.000,00 TL

36.750.000,00 TL

38.587.511,00 TL

 

 

     Yukarıdaki tablodaki haliyle 2017 Yılı Hazırlık Gelir Bütçesi 35.000.000,00 TL, 2018 Yılı 36.750.000,00 TL ve 2019 Yılı 38.587.511,00 TL olduğu Meclis Heyetine sunularak,

Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

2017-2018-2019 yılı Gider Bütçesi'nin görüşülmesine geçildi.

 

KODU

GİDER KALEMİ

2017 YILI

İZLEYEN 2018 YILI

İZLEYEN 2019 YILI

1

GENEL KAMU HİZMETLERİ

11.660.000,00 TL

12.243.000,00 TL

12.855.124,00 TL

2

SAVUNMA HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

3

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM.

1.424.000,00 TL

1.495.200,00 TL

1.569.973,00 TL

4

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

8.880.500,00 TL

9.324.525,00 TL

9.790.759,00 TL

5

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

6.756.500,00 TL

7.094.325,00 TL

7.449.048,00 TL

6

İSKAN VE TOPLUM REFEHI HİZM.

6.203.000,00 TL

6.513.150,00 TL

6.838.816,00 TL

7

SAĞLIK HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

8

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZM.

15.000,00 TL

15.750,00 TL

16.538,00 TL

9

EĞİTİM HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZM.

61.000,00 TL

64.050,00 TL

67.253,00 TL

 

GENEL TOPLAM

35.000.000,00 TL

36.750.000,00 TL

38.587.511,00 TL

 

Yukarıdaki tabloda bulunan haliyle Gider Bütçemizin 2017 Yılı 35.000.000,00 TL, 2018 Yılı 36.750.000,00 TL, 2019 Yılı 38.578.511,00 TL olarak Meclis Heyeti'ne sunulmuş olup,

Oy birliği ile kabul edildi.

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin oylanmasında;

MADDE 1 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 2 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 3 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 12 - Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 13 - Oy birliği ile kabul edildi.

 

2016/226 Belediyemiz Meclisi'nin 02.11.2016 gün ve 2016/206 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi, Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenmiş olup, 16.11.2016 tarihinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kararı Belediye Meclisi'ne sunulmuştur. Meclis Heyetince yapılan görüşmeler çerçevesinde 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi (EK-1); Oy birliği ile kabul edildi.   17.11.2016

 

 

ÖMER FARUK MUTAN               ERHAN BEKTAŞ             HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                   MECLİS KATİBİ                MECLİS KATİBİ