T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :07.12.2016

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ       :ARALIK 2016

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :ÇARŞAMBA

 

2016 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2016 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2016/ 227 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;

            Oy birliği ile kabul edildi.

 1. Belediyemizin 2016 yılı içinde tahmin edilen bütçe ödeneklerinden yapılacak harcamalarda ödenek miktarı yetmeyeceği anlaşılan aktarma ödenek raporundaki gider kalemlerine ödeneği fazla geleceği anlaşılan 46.17.97.14.05.02.00.00.05.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisleri Yapım Gideri kalemindeki 19.848.773,76-TL'nin 4.515.000,00-TL'sinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesi gereği aktarılması hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.
 2. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Aydoğan Paradise Evleri'nin arkası, Zeytin Evleri'nin önünde bulunan alana isim verilmesi hususundaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir,
 3. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri'nin önünde bulunan alana isim verilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir,
 4. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri ile Aydoğan Paradise Evleri'nin arasında bulunan alana isim verilmesi hususundaki ömergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir,
 5. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 322, Parsel: 12'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
 6. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Ada: 322, Parsel: 12'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
 7. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 119, Parsel: 1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir.
 8. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 119, Parsel: 1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğ hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.
 9. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 144, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.
 10. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 144, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.
 11. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 295, Parsel: 4'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
 12. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 295, Parsel: 4'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkınkdai önergeyi Belediye Meclis Üyeleriden İnci PEHLİVAN ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
 13. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 302, Parsel: 1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
 14. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 302, Parsel: 1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğ hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
 15. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 315, Parsel: 9'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
 16. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 315, Parsel: 9'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
 17. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 109, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden YÜksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.
 18. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4D, Ada: 109, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.
 19. Beldemiz Hamidiye Mahallesinde Barış Sokak ile Mücahit Sokağın kuzeyinde bulunan 5695 m²'lik Rekreasyon Alanının 10 (on) yıl süre ile Spor Tesisi Alanı olarak kiraya verilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.

 

 

 

20. Beldemizde yaşayan sokak hayvanlarının, toplum sağlığı için tehdit oluşturmaması adına, kısırlaştırma ve diğer bakımlarının 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Belediyemize verdiği yasal hak, yetki, sorumluluk ve görevlerin araştırılması için komisyon oluşturulması hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK vermişlerdir.

2016/228 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesinde Sahil Yolu Caddesi ile Selvi Sokağın birleştiği köşede bulunan Park Alanına, parkın yapım giderlerine katkı sunan Emine YELBOĞA adının verilerek, söz konusu parkın "Emine YELBOĞA Parkı" ismini alması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/229Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2a / 30K-3D, Parsel: 6639'da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılan İmar Plan değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/230 Belediyemiz ile Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında 01.01.2014 tarihinde gerçekleştirilen protokol 31.12.2016 tarihinde sona ermektedir. 24.06.2015 tarih 29396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki asansörlerin kontrolü için A Tipi muayene kuruluşu ile protokol düzenlenmesi, ilgili idare payı ve asansör periyodik kontrol ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Başkanı'na yetki  verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/231NİP 13779,20 - UİP 13776,53 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 315, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 02.11.2016 tarih ve 2016/218 sayılı Meclis Kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ve 2016/219 sayılı Meclis Kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini, Sayın Siyami ÖZKAN 07.11.2016 tarih 12960 sayılı dilekçe sehven yapılan hatadan dolayı dosyayı geri çekme talebinde bulunmuştur. Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliklerinin ilgilisinin talebi üzerine Meclis gündeminden geri çekilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

2016/232  Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, 30L, Ada: 315, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmiş, talep edilen değişiklik, 07.11.2016 tarih, 12960 sayılı dilekçe ile gündemden çekilmek istenmiş,  konu Meclis Heyetince görüşülerek 2016/231 Sayılı Meclis Kararı ile talep uygun bulunmuştur.  Bu itibarla yapılmak istenen imar plan değişikliğinin, söz konusu dilekçe ve Meclis Kararı dikkate alınarak incelemeye alınmaması ve (sehven yapılan hata sonucu) ilgilisinin dilekçeye bahse konu talebi kabul edilerek konunun Meclis gündeminden geri çekilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

2016/233Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen Beldemiz, UİP 13776,53 Boğazkent Mahallesi, 30L-IVd, Ada: 315, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik 07.11.2016 tarih ve 12960 Sayılı dilekçe ile gündemden çekilmek istenmiş, konu Meclis Heyetince görüşülerek 2016/231 Sayılı Meclis Kararı ile talep uygun bulunmuştur.   Bu itibarla yapılmak istenen imar plan değişikliğinin, söz konusu dilekçe ve Meclis Kararı dikkate alınarak incelemeye alınmaması ve (sehven yapılan hata sonucu) ilgilisinin dilekçeye bahse konu talebi kabul edilerek konunun Meclis gündeminden geri çekilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/234Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP 13779,3  Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla, yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonunda kalması akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/235 Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,11 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planının İmar Komisyonu'nda kalması akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/236 Belediyemiz Meclisi'nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP 13779,18 Beldemiz, Çınarlı Köyü mücavir alanında bulunan, Pafta: H16C-18D-4B, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/237Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,49 Beldemiz, Çınarlı Köyü mücavir alanında bulunan, Pafta: H16C-18D-4B, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/238Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen UİP 13776,51 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Ada: 197, Parsel:4,5’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/239Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen UİP 13776,52 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 203, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/240Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen NİP 13779,21 Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 321, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/241Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen Beldemiz, UİP 13776,54 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVd, Ada: 321, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/242Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen UİP 13776,55 Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Ada: 460, Parsel:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/243Belediyemiz Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen Beldemiz, UİP 13776,56 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Id, Ada: 392, Parsel: 5 (Eski Parsel: 2542), Ada:0, Parsel: 280, 281, 4268, 4269’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/244Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı toplantının 04 OCAK 2017 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/245 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemizin 2016 Yılı içinde tahmin edilen bütçe ödeneklerinden yapılacak harcamalarda ödenek miktarının yetmeyeceği anlaşılan ekte sunulan aktarma ödenek raporundaki gider kalemlerine ödeneği fazla geleceği anlaşılan 46.17.97.14.05.02.00.00.05.06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisleri Yapım Gideri kalemindeki 19.848.773,76-TL dan 4.515.000,00-TL sının ekli raporda gösterildiği şekilde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.Maddesi gereği aktarılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/246 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Aydoğan Paradise Evleri'nin arkası, Zeytin Evleri'nin önünde bulunan alana Sayın Emine YELBOĞA'nın 05.12.2016 tarihinde Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü'ne verdiği dilekçe sonucunda, Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü'nün Belediyemize 07.12.2016 tarih ve 788 sayılı ve Çanakkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün onayının Eki'nde bulunan yazısına istinaden söz konusu yere "Çanakkale Huzurevi Hatıra Ormanı" adının verilmesi;   Oy birliği ile kabul edildi.

2016/247 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri'nin önünde bulunan alana, Kepez Atatürk İlkokulu Müdürlüğü'nün yazısına istinaden söz konusu yere  "Kepez Atatürk İlkokulu Hatıra Ormanı" adının verilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/248 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri ile Aydoğan Paradise Evleri'nin arasında bulunan alana, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çanakkale Şubesi'nin yazısına istinaden "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Hatıra Ormanı" adının verilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/249Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 322, Parsel:12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/250Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVD, Ada: 322, Parsel:12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/251Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 119, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.   Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/252Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 119, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/253Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 144, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

2016/254Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 144, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/255Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 295, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/256Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 295, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/257Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 302, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/258Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 302, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/259Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 315, Parsel: 9’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

2016/260Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 315, Parsel: 9’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/261Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4D, Ada: 109, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/262Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4D, Ada: 109, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.   Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ocak ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2016/263Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemiz Hamidiye Mahallesinde Barış Sokak ile Mücahit Sokağın kuzeyinde bulunan 5695 m²'lik Rekreasyon Alanı'nın 10 (on) yıl süre ile Spor Tesis Alanı olarak kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2016/264Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 2016/227 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Beldemizde yaşayan sokak hayvanlarının toplum sağlığı için tehdit oluşturmaması adına, kısırlaştırma ve diğer bakımlarının yapılması önemlidir. Bu nedenle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Belediyemize verdiği yasal hak, yetki, sorumluluk ve görevlerin araştırılması için Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK'tan oluşan Sokak Hayvanları Çalışma Komisyonu kurulması; Oy birliği ile kabul edildi.                07.12.2016

 

ÖMER FARUK MUTAN              ERHAN BEKTAŞ           HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                 MECLİS KATİBİ            MECLİS KATİBİ