T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :01.02.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ       :ŞUBAT 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :ÇARŞAMBA

 

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2017/37  Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergenin gündeme alınması;

  1. Belediyemizce 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan ve 2.666.000,00 TL + (kdv)'ye ihale edilen Kapalı Pazar Yeri yapımı için gerekli finansmanın İller Bankası tarafından sağlanması amacı ile 4.000.000,00 TL kredi talebinde bulunulması ve konuyla ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın sözlü olarak verdiği, Belediyemize ait 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan Kapalı Pazar Yeri'ne, Fırat Kalkanı operasyonu sürecinde şehit olan Çanakkaleli Astsubay Kıvanç KAŞIKÇI'nın adının verilmesi ile ilgili önergenin gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/38 Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 49.su düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 19 Mayıs 2017 Cuma günü, Geleneksel Kayısı Şenlikleri ve Sünnet Şöleninin de 7-8 Temmuz 2017 Cuma-Cumartesi günleri tarihlerinde düzenlenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/39 Belediyemizde görev yapan Zabıta ve İtfaiye personeline ödenen maktu çalışma ücretlerinin Meclis Kararı'nın Eki'nde bulunan, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller yazısının K Cetveli 3. bölümün (B) fıkrası Aylık Maktu Çalışma Ücreti gereği zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) ödenecek maktu ücretin Belediyemizin nüfusuna göre grubu bulunduğu 10.001'den 50.000'e kadar aylık 262 TL'yi geçmemek üzere Meclisçe belirlenmesi gerektiğinden, Belediyemizde çalışan Zabıta ve

İtfaiye personelimize 01.01.2017'den geçerli olmak üzere verilecek aylık ücretin 262 TL olması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/40 Beldemiz Boğazkent Mahallesi 8. Cadde ile Sahil Caddesi'nin kesiştiği köşede bulunan Engelli Parkı Alanı'na, parkın yapım giderlerine katkı sunan Ersin AYCİBİN adına, "Aycibin Çocuk Parkı" adının verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/41 Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP 13779,3 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/42 Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,11 Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı'nın İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/43 Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,65 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2D, Ada: 409, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/44 Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,66 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 127, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/45 Belediyemiz meclisinin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP 13779,29 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, “Park” alanı üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/46 Belediyemiz meclisinin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,67 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, “Park” alanı üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/47 Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,68 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-1D, Ada: 549, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/48 Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,69 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2B, Ada: 186, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/49 Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP 13779,30 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/50 Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,70 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/51 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, NİP 13779,31 Pafta: 29L, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/52 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, UİP 13776,71 Pafta: H16C14D4D, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevk, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/53 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, UİP 13776,72 Pafta: H16C19A1B, Ada: 498, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/54 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, UİP 13776,73 Pafta: H16C19A1B, Ada: 486, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/55 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, UİP 13776,74 Pafta: H16C18B2B, Ada: 387, Parsel: 1 ve 2’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mart ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/56 Belediyemiz Meclisinin 2017 MART ayında yapacağı toplantının 03.03.2017 Cuma günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/57 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 2017/37 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Kapalı Pazar Yeri yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 4.000.000,00 TL (Dört Milyon Türk Lirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz giderlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olan her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye,

Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemleri yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/58Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 01.02.2017 gün ve 201/37 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemizce 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan Kapalı Pazar Yeri'ne, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonu sürecinde şehit olan Çanakkaleli Astsubay Kıvanç KAŞIKÇI'nın isminin verilerek "Şehit Astsubay Kıvanç KAŞIKÇI Kapalı Pazar Yeri" olması; Oy birliği ile kabul edildi.

                                                                                                       01.02.2017

 

ÖMER FARUK MUTAN         ERHAN BEKTAŞ       HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KATİBİ      MECLİS KATİBİ