T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :03.03.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ       :MART 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :ÇUMA

 

2017 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

2017/59 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

  1. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Ada: 192, Parsel: 7'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Musa GÖKDENİZ ve Yüksel ÖZDEMİR vermişlerdir.
  2. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Ada: 392, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir.
  3. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.
  4. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A / H16C-19A-2B, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hakkındaki önergeyi Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdir.

5.  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 844-852-853-854-868 nolu parseller Atıksu Arıtma Tesisi alanında kalmakta olup, parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması için Belediye Başkanı'na ve Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.

2017/60Beldemiz okullarınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebepleriyle tertiplenecek olan yarışmalarda verilecek ödüllerin belirlenmesi için Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/61 Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Aydoğan Paradise Evleri'nin arkası, Zeytin Evleri'nin önünde bulunan alana verilen "Çanakkale Huzurevi Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 sayılı Tamimi ile belirlenen usul ve esaslara göre uygun olmadığından söz konusu alanın adının "Çanakkale Huzurevi Koruluğu" olması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/62 Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri'nin önünde bulunan alana verilen "Kepez Atatürk İlkokulu Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 sayılı Tamimi ile belirlenen usul ve esaslara göre uygun olmadığından söz konusu alanın adının "Kepez Atatürk İlkokulu Koruluğu" olması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/63 Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Şehri Manzara Evleri ile Aydoğan Paradise Evleri'nin arasında bulunan alana verilen "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Hatıra Ormanı" isminin, Orman Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2016 gün ve 7206 sayılı Tamimi ile belirlenen usul ve esaslara göre uygun olmadığından söz konusu alanın adının "Çağdaş Gençlik Koruluğu" olması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/64 Belediyemiz Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP 13779,3 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir.  Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/65 Belediyemiz Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,11 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planının İmar Komisyonu'nda kalması akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/66 Belediyemiz Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP 13779,31 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/67 Belediyemiz Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,71 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVB, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/68 Belediyemiz Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,72 Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 498, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/69 Belediyemiz Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,73 Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 486, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/70 Belediyemiz Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP 13776,74 Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2B, Ada: 387, Parsel: 1 ve 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/71 Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı toplantının 5 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 15.00’da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/72 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/59 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP 13776,75 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Ada: 192, Parsel: 7'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/73 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/59 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP 13776,76 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Ada: 392, Parsel: 5'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/74 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/59 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, NİP 13779,32 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Bu itibarla yapılan İlave Nazım İmar Planının İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/75 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/59 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP 13776,77 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A / H16C- 19A-2B, Ada: 0, Parsel: 6448'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan İlave Uygulama İmar Planının İmar Komisyonu'na sevki akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Nisan ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/76 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/59 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 844-852-853-854-868 nolu parseller Atıksu Arıtma Tesisi alanında kalmakta olup, söz konusu parsellerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması ve kamulaştırılması için Belediye Başkanı'na ve Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

                                                                                                                      03.03.2017

 

ÖMER FARUK MUTAN         ERHAN BEKTAŞ        HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KATİBİ       MECLİS KATİBİ