T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :24.03.2017

                                                    TOPLANTI DÖNEMİ       :MART 2017 OLAĞANÜSTÜ

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :CUMA

 

2017 YILI MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2017/77     Hamidiye Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi ve Fatih Caddesi Beton Parke Bordür Yol yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 6.500.000,00 (altıbuçukmilyon) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacan Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize air her türlü ticari işletmeyi, İller Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerime getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı'nın yetkilendirilmesi;     Oy birliği ile kabul edildi.

 

                                                                                                          24.03.2017

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                 ERHAN BEKTAŞ               HÜSAMETTİN ÜNVER

 

BELEDİYE BAŞKANI                    MECLİS KATİBİ                 MECLİS KATİBİ