T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :05.04.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ       :NİSAN 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :ÇARŞAMBA

 

2017 YILI NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2017/785393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden Belediyemiz ‘in 2016 Yılı Faaliyet Raporu; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/79 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda Belediyemiz Encümen Üyelikleri seçiminde Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hüsamettin Ünver 8 (sekiz) oy, Erhan BEKTAŞ 7 (yedi) oy, Emin Bacak 3 (üç) oy alarak, Encümen Üyeliklerine Hüsamettin ÜNVER ve Erhan BEKTAŞ seçilmişlerdir.

2017/80 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca Belediyemiz İmar Komisyonu Üyeliklerine, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ, İnci PEHLİVAN ve Emin BACAK'ın seçilmeleri; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/81 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER ve Nermin ERDOĞAN'ın seçilmeleri; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/82Kepez Belediyesi Sosyal Yardım Komisyonu Üyeliklerine, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK'ın komisyon üyeleri olarak seçilmeleri;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/83İlgi Rahmi SARIBAŞ'ın 17.03.2017 tarih, 18116 Sayılı Yazısı.

     İlgi dilekçeye istinaden, Kepez Toprak Mahsulleri Ofisinde Mehteran Derneği olarak hizmet vermekte olan "Çanakkale Mehteran Musiki ve Halk Oyunları Derneği’nin Belediyemiz Mehteranı olarak 27.04.2017 - 05.05.2017 tarihleri arasında Avusturya'da ve Almanya'da gerçekleştirecekleri mehter konseri için Kepez Belediyesi Mehteran Takımı olarak  aşağıdaki tabloda adı geçen kişilerin; gönüllü hizmet ve katılımlarıyla oluşması, 25.05.2016 günlü "Islamische Gemeinschaft Krefeld e. V." Derneği Başkanı Abdurrahman KARAKELLE ve 28.02.2017 günlü "Festival in Villach - ATIB" Mag. Halil BULUT davet mektuplarına istinaden Beldemizi ve Belediyemizi "Kepez Belediyesi Mehteran Takımı’nın hizmet görevlisi olarak temsil etmesi ve mehteranların hizmet görevlisi olarak görevlendirilmeleri, yukarıdaki tabloda adı geçen kişilere 27.04.2017 - 05.05.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere hizmet pasaportu çıkarılması için Belediyemiz tarafından gerekli bürokratik işlemlerin yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/84Kepez Belediye Başkanlığı ile AKUT Arama ve Kurtarma Derneği arasında yapılacak olan işbirliği protokolünün hazırlanması için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/85 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden Belediyemiz Norm Kadro Cetveli Teknik Hizmetler Sınıfında boş olarak bulunan 8500 unvan kodlu, 1 adet 7. dereceli Mühendis kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesi doğrultusunda verilecek ücretin aylık net 1.600 TL olarak belirlenmesi;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/86Belediyemiz Meclisi’nin 03.03.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP-13779,3 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/87Belediyemiz Meclisi’nin 03.03.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP-13776,11 Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planının İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/88Belediyemiz Meclisi’nin 03.03.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP-13776,75 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Ada: 192, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/89Belediyemiz Meclisi’nin 03.03.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP-13776,75 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Ada: 392, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/90Belediyemiz Meclisi’nin 03.03.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP-13779,32 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/91Belediyemiz Meclisi’nin 03.03.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP-13776,77 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C19A2A, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/92Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, UİP-13776,78 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C13C3C, Ada: 178, Parsel: 7, 8’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/93Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, NİP-13779,33 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/94Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, UİP-13776,79 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C14D4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı Gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/95Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mayıs ayında yapacağı toplantının 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 15:00'da Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                   ERHAN BEKTAŞ               HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                      MECLİS KATİBİ                MECLİS KATİBİ