T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :03.05.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ       :MAYIS 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :ÇARŞAMBA

 

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2017/96  Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;    Oy birliği ile kabul edildi.

 1-  İlgi: Prof. Dr. Süha ÖZDEN'in 27.04.2017 tarih ve 19765 sayılı yazısı.

İlgi yazıya bahse konu, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "Uluslararası Coğrafya ve Yerbilimlerinde CBS Uygulamaları Sempozyumu"nun amacı; coğrafya, jeoloji, arkeoloji, ekoloji, planlama, turizm, ulaşım vb. alanlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri metodolojisini kullanan araştırmacıları bir araya getirmek, bu alanlardaki bilim insanlarının deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak ve uluslararası işbirliği olanaklarını geliştirmek olduğu dile getirilmiş olup, söz konusu sempozyum çerçevesinde 18 Ekim 2017 Çarşamba günü 200 kişinin katılacağı akşam yemeği organizasyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun (Madde 60), Belediye Giderleri Maddesinin (n) fıkrası gereği (Sosyo-Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) ilgili gider kalemlerinden karşılanması hakkındaki önergeyi, Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ vermişlerdi

2-  İlgi: Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 6054826 sayılı yazısı

İlgi yazıya bahse konu, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17. maddesi ile 5393 Belediye Kanununun 14. maddesi "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis'i kararıyla ödül verilebilir. Belediyeler ‘in bu bent uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl gelirlerinden Belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez." şeklinde değiştirilmiş olup,

Bu itibarla ilgi yazıya istinaden, Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8/B sınıfı, 512 okul numaralı öğrencisi Selin IŞIK, 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavlarında 120 soruda 120 doğru cevap vererek derece yapmıştır. Öğrencinin bu başarısından dolayı, 29 Mayıs - 07 Haziran 2017 tarihleri arasında "Kardeş Okul" projesi kapsamında düzenlenecek olan Romanya gezisinin masraflarının, Belediyemiz gider bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir

3-  İlgi: Öğr. Gör. Sema Güzey KANDEMİR'in 01.02.2017 tarih ve 16354 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan "8. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı"nın, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği, Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlemek için talepte bulunmuşlardır. Bu itibarla söz konusu çalıştayın Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile ortaklaşa, Belediyemiz Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenmesi ve ilgi yazı ekinde bulunan ihtiyaç malzemelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun (Madde 60), Belediye Giderleri Maddesinin (n) fıkrası gereği (Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) ilgili gider kalemlerinden karşılanması hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir

4-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVA, Ada: 128, Parsel: 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir

5- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 545, Parsel: 6-7-8-9-10'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi, Belediye Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ ve Yüksel ÖZDEMİR vermişlerdir.

2017/97 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı' nın Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanan rapor ve cetvellere uygun olduğu görülmüş Encümenimiz ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi gereğince kabul edilmiş olup, Belediyemiz Encümeni'nden geldiği şekliyle Meclisimizce incelenmesi sonucunda; 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı, oy birliği ile kabul edildi.

2017/98 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknoparkı içerisinde kurulu bulunan Rating Academy AR-GE Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN tarafından Belediyemize verilen 13.12.2016 tarihli dilekçesi ile, Belediyemiz Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde 10-11-12-13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde, Belediyemiz ile işbirliği yaparak "Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış" konulu bir sempozyum düzenlemek istediklerini belirtmektedir.   Bu itibarla ilgili sempozyumun Belediyemiz işbirliği ile yapılması, bir protokol imzalanması ve sempozyum giderlerinin Belediyemiz gider bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması; Oy birliği ile kabul verildi.

2017/99 Belediyemiz Atatürk Halk Eğitim Merkezi'nde (BAHEM) Halk Oynuları kursu görmekte olan kursiyerlerin, 12-19 Temmuz 2017 tarihlerinde "Moonlight Events" tarafından gönderilen "International Folk Dance Festival" konulu davet mektubuna istinaden,kursiyerlerin, anılan tarihler arasında Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde düzenlenecek olan Festival'de, Beldemizi ve Belediyemizi "Kepez Belediyesi Halk Oyunları Ekibi" adına temsil etmeleri, Tablo 2'de adı-soyadı yazılı kursiyerlerin geliş-gidiş ücretlerinin, pasaport giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması ve Belediyemiz hizmet görevlisi olarak adlarına görev pasaportu çıkarılması için gerekli bürokratik işlemlerin Belediyemiz tarafından yürütülmesi, ayrıca 10552789186 T.C. kimlik numaralı Orçun ERTAN'ın da Belediyemiz hizmet görevlisi olarak adına görev pasaportu çıkarılması ve pasaport giderlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/100 Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. Cadde'de bulunan Park Alanına isim verilmesi hususunda konunun, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK'tan oluşan İsim Tespit Komisyonu'na sevki ve akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/101 Beldemiz sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir ismi olmayan sokaklara isim verilmesi hususunda konunun, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK'tan oluşan İsim Tespit Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/102 Belediyemiz Meclisi’nin 05.04.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, NİP 13779,3, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/103 Belediyemiz Meclisi’nin 05.04.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, UİP 13776,11, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planının İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara  bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/104 Belediyemiz Meclisi’nin 05.04.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, UİP 13776,78, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 178, Parsel: 7, 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/105 Belediyemiz Meclisi’nin 05.04.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, NİP 13779,33, Pafta: H16C14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin, İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/106 Belediyemiz Meclisi’nin 05.04.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, UİP 13776,79, Pafta: H16C14D4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin, İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/107 Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı toplantının, 03 TEMMUZ 2017 Pazartesi günü saat 15:00'de, Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/108 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/96 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen;  İlgi: Prof. Dr. Süha ÖZDEN'in 27.04.2017 tarih ve 19765 sayılı yazısı. İlgi yazıya bahse konu, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "Uluslararası Coğrafya ve Yerbilimlerinde CBS Uygulamaları Sempozyumu"nun amacı; coğrafya, jeoloji, arkeoloji, ekoloji, planlama, turizm, ulaşım vb. alanlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri metodolojisini kullanan araştırmacıları bir araya getirmek, bu alanlardaki bilim insanlarının deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak ve uluslararası işbirliği olanaklarını geliştirmek olduğu dile getirilmiş olup, söz konusu sempozyum çerçevesinde 18 Ekim 2017 Çarşamba günü 200 kişinin katılacağı akşam yemeği organizasyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun (Madde 60), Belediye Giderleri Maddesinin (n) fıkrası gereği (Sosyo-Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) ilgili gider kalemlerinden karşılanması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/109 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/96 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, İlgi: Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 6054826 sayılı yazısı. İlgi yazıya bahse konu, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17. maddesi ile 5393 Belediye Kanununun 14. maddesi "Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis'i kararıyla ödül verilebilir. Belediyeler’ in bu bent uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım bir önceki yıl gelirlerinden Belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez." şeklinde değiştirilmiş olup, Bu itibarla ilgi yazıya istinaden, Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8/B sınıfı, 512 okul numaralı öğrencisi Selin IŞIK, 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılan, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Ortak Sınavlarında 120 soruda 120 doğru cevap vererek derece yapmıştır. Öğrencinin bu başarısından dolayı, 29 Mayıs - 07 Haziran 2017 tarihleri arasında "Kardeş Okul" projesi kapsamında düzenlenecek olan Romanya gezisinin masraflarının, Belediyemiz gider bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/110 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/96 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen,      İlgi: Öğr. Gör. Sema Güzey KANDEMİR'in 01.02.2017 tarih ve 16354 sayılı yazısı.  İlgi yazı ile, 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan "8. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı"nın, Çocukluk Bizde Kalsın Derneği, Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlemek için talepte bulunmuşlardır. Bu itibarla söz konusu çalıştayın Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile ortaklaşa , Belediyemiz Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenmesi ve ilgi yazı ekinde bulunan ihtiyaç malzemelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun (Madde 60), Belediye Giderleri Maddesinin (n) fıkrası gereği (Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) ilgili gider kalemlerinden karşılanması; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/111 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/96 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, UİP 13776,80, Pafta: 30L-IVA, Ada: 128, Parsel: 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Temmuz ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/112 Görüşülmesi, Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/96 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, UİP 13776,81, Pafta: H16C-13C-3C Ada: 545, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Oy birliği ile kabul edildi.

 

ÖMER FARUK MUTAN               ERHAN BEKTAŞ            HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ