T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ :    30.03.2014

   TOPLANTI TARİHİ :    03.07.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ :TEMMUZ 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ :    PAZARTESİ

 

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2017/113 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;

     Oy birliği ile kabul edildi.

 1- Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, iletişim ve sosyal destek yaratmak, kentler arasında Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" kurulmuştur. Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi hükmünce, Merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği"ne üye olunması, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulü ve tüzüğün 13. maddesinde belirtilen doğrultuda, birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanı'nın yanı sıra, 3 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Sayın Dr. Ömer Faruk MUTAN vermişlerdir. 

2-  Kepez, 1992 yılında Belediye teşkilatı kurulması ile birlikte hızlı gelişme sürecine girmiştir. 1990 yılı nüfus sayımına göre 4282 olan nüfusumuz 2016 yılı sonu ile 23451 dir. Kepez Belediyesi Türkiye’nin nüfus olarak en büyük belde belediyesi konumundadır. Bu hızlı nüfus artışının başlıca nedenleri Çanakkale 18 mart üniversitesinin Beldemiz ile Çanakkale arasında bulunması, Çanakkale limanın Beldemizde yer alması, Anadolu turizm ve otelcilik lisesi, Anadolu güzel sanatlar lisesi, Fen lisesi, Sosyal Bilimler lisesi, Çanakkale 18 mart üniversitesi tıp fakültesi, Çanakkale SGK İl Müdürlüğü, Çanakkale’nin tek 5 yıldızlı otelinin ve tüm Otomotiv servislerinin beldemiz sınırları içinde yer almasıdır.

Bölge hızlı gelişen bir alan durumunda olup; Çanakkale yeni Devlet Hastanesi, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi gibi gelişimi etkileyecek yapıların inşaatı devam etmektedir. Bu gelişmeler Beldemizin hızlı göç almasına ve Çanakkale’ye alternatif bir yerleşim alanı haline gelmesinde etkili olmuştur. Ancak Beldemizin mevcut sınırları 913 ha olup; bu alanın %40 tarımsal niteliği korunacak özel mahsul alanları oluşturmaktadır. Ayrıca belediyemizin sahil bandı 3621 sayılı kıyı kanunu doğrultusunda ilk 100m’lik kısmına yapılaşma izni verilmemektedir. Buda beldemize ciddi bir arsa sıkıntısı yaşatmaktadır.

Teklif edilen alanda dağınık şekilde parsel bazında imar planı bulunmakta olup; 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda bütüncül plan hedeflenmektedir.

1/100.000 ölçekli Çanakkale - Balıkesir Çevre düzeni planında gelişme alanı olarak belirtilen alanın sağlıklı bir şekilde planlanması ve alanın etrafında oluşabilecek muhtemel kaçak yapılaşma ve şehircilik bütünlüğünü etkileyecek imar faaliyetlerinin, tarımsal ve sanayi faaliyetlerin ( ahır vb. ) yapıların kentsel alanı etkilemeyecek şekilde kontrollü olarak gerçekleşmesi amacı ile ekli krokide belirtilen alanın mücavir alan olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kararda en büyük gerekçe; imar planın yapılaşmanın arkasında değil, oluşacak yerleşimlerin şimdiden planlanarak, planlamanın yapılaşmanın önüne geçmesini sağlamaktır.

Çanakkale ili, Merkez İlçesi, Kalabaklı köyü ihtiyar heyetinin 10.06.2017 Tarih ve 27 sayılı kararı ile de söz konusu alanın Kepez Belediyesi mücavir alanına alınması talep edilmektedir.

     Bu itibar ile yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; Kepez Belediye sınırı ile Kalabaklı köy sınırının, Kalabaklı yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, köy yolunu doğu yönünde takiben, 123 ada, 37 ve 38 parsellerin arasındaki yola, yolu kuzey doğu yönünde takip ederek, 129 ada, 1 parselin kuzey sınırına, buradan 102 ada 48 ve 49 parsellerin arasındaki sınıra, 102 ada 48 ve 47 parsellerin güney batı sınırından 102 ada 65 ve 66 parsellerin arasındaki sınıra, 102 ada 66 parselin güney sınırını takiben 102 ada 68 parsel sınırına, sınırı güney yönünde takiben yola, yolu doğu yönünde takip ederek 103 ada 9 ve 42 parsellerin köşesine buradan 103 ada 42 ve 43 parsellerin güney batı sınırından 103 ada 20 parselin kuzey köşesine, köşeden sınırı takiben Saltık deresine (Yağcılar köyü sınırına) köy sınırını Radar’a doğru takiben Sarıcaeli köyü, Yağcılar köyü ve Kalabaklı köyü sınırlarının kesiştiği noktaya oradan Sarıcaeli köy sınırını takiben radar yoluna, radar yolunu batı yönünde takip ederek Kepez belediyesi sınırına kadar olan ekli krokide koordinatları 

belirtilen ortalama=318ha alanın; Kepez Belediyesine mücavir alanı olarak belirlenmesine ve Bakanlık onayı için valiliğe gönderilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Sayın Dr. Ömer Faruk MUTAN vermişlerdir. 

3- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 171, Parsel: 10-11’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi, Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.

4-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 142, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ ve Yüksel ÖZDEMİR vermişlerdir. 

5- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Ia, Ada: 459, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir. 

6-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir.

7-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IIb / 30K-IIIc, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir. 

8-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIc, Ada: 401, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir. 

9-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 29L-ID, Ada:554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir. 

10-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada:320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Hüsamettin ÜNVER vermişlerdir. 

11-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.

 

2017/114 Belediyemiz bünyesinde 8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde 3 kategoride Satranç Turnuvası düzenlenmesi ve turnuva kapsamında dereceye girenlere verilecek ödüllerin belirlenmesi için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/115 Beldemiz Belediye sınırları ve Mücavir Alan sınırları içerisinde yer alan bütün otobüs duraklarının 10 yıla kadar kiraya verilmesi ve kiralama işlemleri için Belediye Başkanı'na ve Belediyemiz Encümeni'ne yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/116 Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde yapılması planlanan, SUKAP projesi kapsamında 05.02.00.-06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri tertibi 2017 ödeneği olan 15.343.773,76 TL'den 1.836.399,96 TL harcama yapılmıştır. 06.03.00-06.05.07.08 İçme Suyu Yapım Giderleri tertibi 2017 ödeneği olan 5.482.584,99 TL'den 959.667,08 TL harcama yapılmıştır. SUKAP ihalesi KDV dâhil 11.836.363,15 TL ile ihale edilmiş olup, iş artışı ile toplam 16.123.090,00 TL olarak tamamlanması öngörülmektedir. Belediyemize düşen kısmı ise 8.061.545,00 TL olarak öngörülmektedir. Öngörülen tutar olan 8.061.545,00 TL'den ödenen kısım için 2016 ve 2017 yılları toplamı 3.207.508,29 TL düşürüldükten sonra kalan tutar 4.854.036,71 TL'dir. İlgili kodlara toplam 18.030.291,71 TL ödenek olup, 13.176.255,00 TL fazla ödenek bulunmaktadır.     Bu itibarla ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 13.176.255,00 TL'lik fazla ödenekten, 04.05.01-06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri koduna 05.02.00-06.05.07.09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri tertibinden 6.000.000,00 TL, 06.03.00-06.05.07.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri tertibinden 1.000.000,00 TL, toplam 7.000.000,00 TL ödenek aktarılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/117 Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/100 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. Cadde'de bulunan park alanına isim verilmesi hususunda şehrimizin ve ülkemizin önemli sporcularından, profesyonel serbest dalgıç, serbest dalış alanında dünya rekortmeni, serbest dalış eğitmeni, beslenme ve diyet uzmanı, Şahika ERCÜMEN adının verilerek "Şahika ERCÜMEN Parkı" olması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/118 Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/101 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent, Cumhuriyet ve Hamidiye Mahallelerinde ismi olmayan sokakların isimlerinin belirlenmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/119 Belediyemiz Meclisi’nin 03.05.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, NİP 13779,3 Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karar bağlanmak için Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/120 Belediyemiz Meclisi’nin 03.05.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Cumhuriyet Mahallesi, UİP 13776,11 Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İlave İmar Planının İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/121 Belediyemiz Meclisi’nin 03.05.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, NİP 13779,33 Pafta: H16C14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karar bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/122 Belediyemiz Meclisi’nin 03.05.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Hamidiye Mahallesi, UİP 13776,79 Pafta: H16C14D4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'nda kalması, akabinde karar bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/123 Belediyemiz Meclisi’nin 03.05.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, UİP 13776,80 Pafta: 30L-IVA, Ada: 128, Parsel: 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen imar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/124 Belediyemiz Meclisi’nin 03.05.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, Boğazkent Mahallesi, UİP 13776,81 Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 545, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/125 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C/4D, 513 Ada ile 516 Ada arasında kalan alanda "Park Alanı" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/126 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karar bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/127 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1a, Ada: 460, Parsel: 6-7-8-9-10'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 207 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/128 Belediyemiz Meclisinin 2017 AĞUSTOS ayında yapacağı toplantının 02.08.2017 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi. 

2017/129 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, iletişim ve sosyal destek yaratmak, kentler arasın Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" kurulmuştur.

Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi hükmünce, Merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olunması, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulü ve tüzüğün 13. maddesinde belirtilen doğrultuda, birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanı'nın yanı sıra, birlik tüzüğünün 13. maddesi doğrultusunda yapılan seçim sonucunda 1- Hüsamettin ÜNVER, 2- Mehmet NAİR, 3- Halil UYANIK'ın asil üye ve 1- Musa GÖKDENİZ, 2- Emin BACAK'ın yedek üye olarak seçilmeleri; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/130   Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen; 

Kepez, 1992 yılında Belediye teşkilatı kurulması ile birlikte hızlı gelişme sürecine girmiştir. 1990 yılı nüfus sayımına göre 4282 olan nüfusumuz 2016 yılı sonu ile 23451 dir. Kepez Belediyesi Türkiye’nin nüfus olarak en büyük belde belediyesi konumundadır. Bu hızlı nüfus artışının başlıca nedenleri Çanakkale 18 mart üniversitesinin Beldemiz ile Çanakkale arasında bulunması, Çanakkale limanın Beldemizde yer alması, Anadolu turizm ve otelcilik lisesi, Anadolu güzel sanatlar lisesi, Fen lisesi, Sosyal Bilimler lisesi, Çanakkale 18 mart üniversitesi tıp fakültesi, Çanakkale SGK İl Müdürlüğü, Çanakkale’nin tek 5 yıldızlı otelinin ve tüm Otomotiv servislerinin beldemiz sınırları içinde yer almasıdır.

Bölge hızlı gelişen bir alan durumunda olup; Çanakkale yeni Devlet Hastanesi, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi gibi gelişimi etkileyecek yapıların inşaatı devam etmektedir. Bu gelişmeler Beldemizin hızlı göç almasına ve Çanakkale’ye alternatif bir yerleşim alanı haline gelmesinde etkili olmuştur. Ancak Beldemizin mevcut sınırları 913 ha olup; bu alanın %40 tarımsal niteliği korunacak özel mahsul alanları oluşturmaktadır. Ayrıca belediyemizin sahil bandı 3621 sayılı kıyı kanunu doğrultusunda ilk 100m’lik kısmına yapılaşma izni verilmemektedir. Buda beldemize ciddi bir arsa sıkıntısı yaşatmaktadır.

    Teklif edilen alanda dağınık şekilde parsel bazında imar planı bulunmakta olup; 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda bütüncül plan hedeflenmektedir.

1/100.000 ölçekli Çanakkale - Balıkesir Çevre düzeni planında gelişme alanı olarak belirtilen alanın sağlıklı bir şekilde planlanması ve alanın etrafında oluşabilecek muhtemel kaçak yapılaşma ve şehircilik bütünlüğünü etkileyecek imar faaliyetlerinin, tarımsal ve sanayi faaliyetlerin ( ahır vb. ) yapıların kentsel alanı etkilemeyecek şekilde kontrollü olarak gerçekleşmesi amacı ile ekli krokide belirtilen alanın mücavir alan olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kararda en büyük gerekçe; imar planın yapılaşmanın arkasında değil, oluşacak yerleşimlerin şimdiden planlanarak, planlamanın yapılaşmanın önüne geçmesini sağlamaktır.

Çanakkale ili, Merkez İlçesi, Kalabaklı köyü ihtiyar heyetinin 10.06.2017 Tarih ve 27 sayılı kararı ile de söz konusu alanın Kepez Belediyesi mücavir alanına alınması talep edilmektedir.

Bu itibar ile yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; Kepez Belediye sınırı ile Kalabaklı köy sınırının, Kalabaklı yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, köy yolunu doğu yönünde takiben, 123 ada, 37 ve 38 parsellerin arasındaki yola, yolu kuzey doğu yönünde takip ederek, 129 ada, 1 parselin kuzey sınırına, buradan 102 ada 48 ve 49 parsellerin arasındaki sınıra, 102 ada 48 ve 47 parsellerin güney batı sınırından 102 ada 65 ve 66 parsellerin arasındaki sınıra, 102 ada 66 parselin güney sınırını takiben 102 ada 68 parsel sınırına, sınırı güney yönünde takiben yola, yolu doğu yönünde takip ederek 103 ada 9 ve 42 parsellerin köşesine buradan 103 ada 42 ve 43 parsellerin güney batı sınırından 103 ada 20 parselin kuzey köşesine, köşeden sınırı takiben Saltık deresine (Yağcılar köyü sınırına) köy sınırını Radar’a doğru takiben Sarıcaeli köyü, Yağcılar köyü ve Kalabaklı köyü sınırlarının kesiştiği noktaya oradan Sarıcaeli köy sınırını takiben radar yoluna, radar yolunu batı yönünde takip ederek Kepez Belediyesi sınırına kadar olan, Meclis Kararı ekindeki krokide koordinatları belirtilen ortalama=318ha alanın; Kepez Belediyesi'ne mücavir alanı olarak belirlenmesi ve Bakanlık onayı için Çanakkale Valiliği'ne gönderilmesi, Oy birliği ile kabul edildi. 

2017/131 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 171, Parsel: 10, 11’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin, İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/132 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 142, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/133 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Ia, Ada: 459, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/134 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/135 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IIb / 30K-IIIc, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;Oy birliği ile kabul edildi.

2017/136 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIc, Ada: 401, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/137 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 29L-ID, Ada:554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/138 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada:320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/139 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/113 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2047 Ağustos ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

ÖMER FARUK MUTAN               ERHAN BEKTAŞ           HÜSAMETTİN ÜNVER 

BELEDİYE BAŞKANI                 MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ