T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ              :30.03.2014

   TOPLANTI     TARİHİ     :06.09.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ       :EYLÜL 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ            :ÇARŞAMBA

 

2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2017/169 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

 1- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknoparkı içerisinde kurulu bulunan Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şrketi olarak Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür Merkezi’nde 19-20-21 Nisan 2018’de uluslararası UMUT konulu bir kongre düzenlenmesi konusunun görüşülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki önergeyi Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.  

2- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25. Yıl Etkinlikleri dahilinde düzenlenen 23-25 Eylül 2017 tarihlerinde ‘Reprodüktif Tıp: İnfertilite’ temalı ÇOMÜ 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki önergeyi Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve Musa GÖKDENİZ vermişlerdir.

3- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, ada:392, parsel:1,2,3,4,14,16'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr.Ömer Faruk MUTAN vermiştir.

4-  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi pafta:H16c19a2b, ada:0, parsel:6608'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr.Ömer Faruk MUTAN vermiştir.

5- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, pafta:H16c14d-4d, ada:300, parsel:1'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr.Ömer Faruk MUTAN ve Meclis Üyesi Emin BACAK vermişlerdir.       

 

2017/17012 Mart, 11 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran 2017, tarihinde yapılan LYS  (Lisans Yerleştirme Sınavı) 'de TM-3 puan türünde 487,22659 puan alarak Türkiye 1499. su ve okulunda en iyi derece alarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Çanakkale Final Temel Lisesi’nden mezun olan Cankız ORHAN’a 5.000,00-TL ödül verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.    

2017/171Belediyemiz Şirketi olan Kepez Hizmet Grupları A.Ş.'nin Çanakkale Liman işletmesi A.Ş.'de bulunan % 2'lik hissesinin satışı için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/172 Belediyemizce yapılması planlanan  Sosyal Konut Projesi süresince; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi ve  İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 29.09.2005 tarih ve 25951 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak; Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliği hazırlanması ve konuyla ilgili Belediye Başkanı Dr.Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref KOÇ, Mali Hizmetler Md.V. Özgür KOYUNCU, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK'tan oluşan Kepez Belediyesi Sosyal Konut Projesi Komisyonu oluşturulması;  Oy birliği ile kabul edildi.  

2017/173 Belediyemiz Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/152 Sayılı Kararı ile kabul edilen Ticari Taksi Yönetmeliği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 'p' bendi hükmünce 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğe bağlı olup, Kepez Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi için Belediyemiz Ulaşım Komisyonuna sevk edilmesine ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/174Belediyemiz Meclisi'nin 03.12.2014 tarih ve 2014/183 Sayılı Kararı ile kabul edilen Nakliyat Araçları Yönetmeliği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 'p' bendi hükmünce 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğe bağlı olup, Kepez Belediyesi Nakliyat Araçları Yönetmeliğinin yeniden düzenlemesi için  Belediyemiz Ulaşım Komisyonuna sevk edilmesine ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/175 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP-13779,3 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen imar plan değişikliği, “Çanakkale Atikhisar Barajı Sulama Sahası” revize çalışmalarının sonuçları beklendiğinden, komisyonda incelenmesinin devam etmesi sebebiyle İmar Komisyonunda kalması ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/176 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edilen, UİP-13776,11 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talep edilmektedir.  Bu itibarla yapılmak istenen ilave imar planı, “Çanakkale Atikhisar Barajı Sulama Sahası” revize çalışmalarının sonuçları beklendiğinden, komisyonda incelenmesinin devam etmesi sebebiyle İmar Komisyonunda kalması ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim Ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.  

2017/177 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere imar komisyonuna sevk edilen, NİP-13779,33 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir.   Bu itibarla yapılmak istenen imar plan değişikliği, TOKİ’nin komisyona sunduğu mahkeme tutanağına istinaden; dosyanın komisyonda kalması   ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim Ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/178 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere imar komisyonuna sevk edilen, UİP-13776,79 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen imar plan değişikliği, TOKİ’nin komisyona sunduğu mahkeme tutanağına istinaden; dosyanın komisyonda kalması   ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim Ayında yapacağı Meclis Toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/179 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, UİP-13776,82 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C/4D, 513 ada ile 516 ada arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir.   Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;   Oy birliği ile kabul edildi.  

2017/180 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, UİP-13776,90 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4B/4C, Ada: 554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;   Oy birliği ile kabul edildi.  

2017/181 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, NİP-13779,36 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A/2D, Ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir.  Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/182 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, UİP-13776,92 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2C/2D, Ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;Oy birliği ile kabul edildi.  

2017/183 Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilen, UİP-13776,93 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Ada: 166, Parsel: 11, 12’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Plan değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden;  Oy birliği ile kabul edildi.  

 

2017/184 Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ekim ayında yapacağı Meclis Toplantısının 04 Ekim Çarşamba saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.2017/185 Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/169 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknoparkı içerisinde kurulu bulunan Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi olarak Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür Merkezi’nde 19-20-21 Nisan 2018’de uluslararası UMUT konulu bir kongre düzenlenmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/186 Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/169 Sayılı Meclis kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25. Yıl Etkinlikleri dahilinde düzenlenen 23-25 Eylül 2017 tarihlerinde ‘Reprodüktif Tıp: İnfertilite’ temalı ÇOMÜ 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/187 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/169 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2b, Ada:392, Parsel:1,2,3,4,14,16'da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.    Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna sevkine ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/188 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/169 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c19a2b, Ada:0, Parsel:6608'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna sevkine ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/189 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/169 Sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınmasına karar verilen, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16c14d4d, Ada:300, Parsel:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.     Bu itibarla yapılan İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonuna sevkine ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;   Oy birliği ile kabul edildi.

 

ÖMER FARUK MUTAN                  ERHAN BEKTAŞ            HÜSAMETTİN ÜNVER

 

BELEDİYE BAŞKANI                     MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ