T.C.

ÇANAKKALE İLİ

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

   SEÇİM DEVRESİ: 30.03.2014

   TOPLANTI TARİHİ: 04.10.2017

                                                                          TOPLANTI DÖNEMİ: EKİM 2017

                                                                          TOPLANTI GÜNÜ: ÇARŞAMBA

 

2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN, KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 23.MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

 

2017/190 Meclis Başkanlığına yazılı olarak verilen ve aşağıda yazılı önergelerin gündeme alınması;     Oy birliği ile kabul edildi.

  1. 2017 LYS sınavında MF3 puanında 353. Olan, İzmir Bornova Fen Lisesi’nden mezun ve Beldemiz Boğazkent Mahallesi Yeltepe Caddesi, No: 42/3 adresinde ikamet eden Yaşar Oğuz ŞENGÜL’e ödül verilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.
  2. Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ekin Zeren FIRAT’ın Jimnastik branşında okulunu, beldemizi ve ülkemizi, ulusal ve uluslararası turnuvalarda temsil etmesi sebebiyle ihtiyaç duyduğu  malzemelerinin Belediyemizce karşılanması hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ ve Yüksel ÖZDEMİR vermişlerdir.
  3. Çanakkale ili, Kepez Beldesi, Köyiçi Mevkii, 397 ada, 4 parsel nolu taşınmaz planlarda “Meydan Alanı”nda kaldığından 2942 sayılı kamulaştırma kanuna istinaden kamulaştırılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.
  4. Çanakkale ili, Kepez Beldesi, Köyiçi Mevkii, 14 Pafta, 151 parsel nolu taşınmazın tamamı yol alanında kaldığından 2942 sayılı kamulaştırma kanuna istinaden kamulaştırılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı' na yetki verilmesi hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.
  5. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.
  6. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki önergeyi Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN vermiştir.
  7. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Ia, Ada: 492, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ ve Yüksel ÖZDEMİR vermişlerdir.
  8. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Ia, Ada: 492, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Erhan BEKTAŞ ve Yüksel ÖZDEMİR vermişlerdir.
  1.  Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4d, Ada: 316, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki önergeyi Belediye Meclis Üyelerinden Hüsamettin ÜNVER ve İnci PEHLİVAN vermişlerdir.

2017/191 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde Teknik Hizmetler (T.H.) sınıfında boş olarak bulunan, 8500 unvan kodlu 7. dereceli Mühendis kadrosunun, 8535 unvan kodlu 5. dereceli Şehir Plancısı kadrosuyla değiştirilmesini, yine (T.H.) sınıfında boş olarak bulunan, 8500 unvan kodlu 7. dereceli Mühendis kadrosunun, 6495 unvan kodlu 5. dereceli Sosyolog kadrosuyla Meclis Kararının ekinde bulunan listede hazırlandığı şekilde değiştirilmesi;     Oy birliği ile kabul edildi.

2017/192 Belediyemiz Meclisi'nin 06.09.2017 gün ve 2017/172 sayılı kararı ile Sosyal Konut Projesi Komisyonu'na sevk edilen, Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliğinin hazırlanması için Sosyal Konut Projesi Komisyonu 21/09/2017 ve 03/10/2017 tarihlerinde toplanmış; Belediye Kanununun 69. Maddesinin üçüncü fıkrasına ve İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan 29/09/2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satışı Yönetmeliği Taslağı hazırlanmıştır. Bu itibarla taslağın, diğer kurum ve kuruluşlardan da bilgiler alınarak daha da geliştirilmesi amacıyla Sosyal Konut Projesi Komisyonu'nda kalması ve Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/193 Belediyemiz Meclisi'nin 06.09.2017 tarih ve 2017/173 sayılı Meclis Kararı ile Ulaşım Komisyonu'na sevk edilen, Kepez Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği, Ulaşım Komisyonu'ndan geldiği şekli ile;   Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2017/194 Belediyemiz Meclisi'nin 06.09.2017 tarih ve 2017/174 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu'na sevk edilen, Kepez Belediyesi Nakliyat Araçları Yönetmeliği, Ulaşım Komisyonu'ndan geldiği şekli ile; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/195 Belediyemiz Meclisi'nin 06.09.2017 tarih ve 2017/175 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, NİP-13779,3 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen imar plan değişikliği, “Çanakkale Atikhisar Barajı Sulama Sahası” revize çalışmalarının sonuçları beklendiğinden, İmar Komisyonunda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/196 Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, UİP-13776,11 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan talep edilmektedir.  Bu itibarla yapılmak istenen ilave imar planı, “Çanakkale Atikhisar Barajı Sulama Sahası” revize çalışmalarının sonuçları beklendiğinden, İmar Komisyonu'nda incelenmesinin devam etmesi, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/197 Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, NİP-13779,33 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen imar plan değişikliği, TOKİ'nin komisyona sunduğu mahkeme tutanağına istinaden; dosyanın komisyonda kalması ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisinin 2017 Kasım Ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/198 Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, UİP-13776,79 Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C14D4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen imar plan değişikliği, TOKİ'nin komisyona sunduğu mahkeme tutanağına istinaden; dosyanın komisyonda kalması ve karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/199 Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu sevk edilen, UİP-13776,95 Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1D, Ada: 392, Parsel: 1, 2, 3, 4, 14, 16’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/200Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, UİP-13776,96  Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2B, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/201 Belediyemiz Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli oturumunda görüşülerek incelenmek üzere İmar Komisyonu’na sevk edilen, UİP-13776,97 Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVb, Ada: 300, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talep edilmektedir. Bu itibarla yapılmak istenen İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/202 Belediyemiz Meclisinin 2017 KASIM ayında yapacağı toplantının 01.11.2017 Çarşamba günü saat 15:00'de Belediyemiz Hizmet Binası  Meclis Toplantı Salonunda yapılması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/203Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, İzmir Bornova Fen Lisesi'nden mezun olan ve Beldemiz Boğazkent Mahallesi Yeltepe Caddesi No: 42/3 adresinde ikamet eden Yaşar Oğuz ŞENGÜL'ün, 2017 LYS sınavında MF3 puanında başarı sırası 353, YGS sınavında YGS4 puanında başarı sırası 1143 olup, Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne yerleşmiştir. Bu itibarla Yaşar Oğuz ŞENGÜL'e 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendine istinaden (Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.) net 5.000,00 TL ödül verilmesi;   Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017/204 Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Beldemizde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ekin Zeren FIRAT'ın Jimnastik branşında ülkemizi, yöremizi ve okulunu gerek ulusal, gerekse uluslararası turnuvalarda temsil etmesi sebebi ile, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun 28.09.2017 tarih ve 15210278 sayılı yazısı ile ihtiyaçları Belediyemizden talep edilmektedir. Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (b) bendi (Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. ) uyarınca ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından karşılanması;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/205 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale ili, Kepez Beldesi, Köyiçi Mevkii, 397 ada, 4 parsel nolu taşınmaz planlarda “Meydan Alanı”nda kaldığından 2942 sayılı kamulaştırma kanuna istinaden kamulaştırılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/206 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Çanakkale ili, Kepez Beldesi, Köyiçi Mevkii, 14 Pafta, 151 parsel nolu taşınmazın tamamı yol alanında kaldığından 2942 sayılı kamulaştırma kanuna istinaden kamulaştırılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/207 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, NİP-13779,37 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Nazım İmar Planı'nın İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

2017/208 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP-13776,98 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Planı'nın İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/209 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, NİP-13779,38 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Ia, Ada: 492, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Bu itibarla yapılan Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması; Oy birliği ile kabul edildi.

2017/210 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP-13776,99 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Ia, Ada: 492, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.     Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;   Oy birliği ile kabul edildi.

2017/211 Görüşülmesi Belediyemiz Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 2017/190 sayılı kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, UİP-13776,100 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4d, Ada: 316, Parsel: 6’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır.  Bu itibarla yapılan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki, akabinde karara bağlanmak üzere Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis toplantı gündemine alınması;  Oy birliği ile kabul edildi.

 

ÖMER FARUK MUTAN                    ERHAN BEKTAŞ           HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                       MECLİS KATİBİ            MECLİS KATİBİ