T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ:06.01.2014

 

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :PAZARTESİ

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca OCAK 2014 Olağan Meclis Toplantısı 06.01.2014 tek oturum halinde toplanmıştır. 06.01.2014 tarihli Meclis Toplantısına İsa ARSLAN, Bahadır YÜKSEL, Okan SEZGİN, Emin BACAK, Bektaş UYANIK ve Serkan KALE’ın katılmadıkları, diğer üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 OCAK AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-  Şimdi değerli meclis üyeleri Kepez Belediyesi OCAK 2014 Meclis Toplantısını açıyorum. Açamıyorum. Kapatıyorum. Çoğunluk yok. 3 gün içinde diyor. 4 te bir çoğunluk mu diyor, yoksa 3 te bir çoğunluk diyor. 3 te bir çoğunlukta diyor. Başkan gün tespiti ile çağrı yapar diyor. Bugün Pazartesi 3 gün dediği bugünü saymıyoruz. Salı, Çarşamba, Perşembe. Hangisi olursa herhangi bir saatte,

HÜSAMETTİN ÜNVER Çarşamba olur. 

ÖMER FARUK MUTAN Biz Salı diye düşünmüştük ama.

HÜSAMETTİN ÜNVER olur olur hiç fark etmez.

ÖMER FARUK MUTAN yani yarın yapalım bitsin.

İSMAİ UYANIK sana Pazar için hangisi uygunsa o olsun  sorun değil.

HÜSAMETTİN ÜNVER  Salı,  Çarşamba olur hiç fark etmez.

ÖMER FARUK MUTAN tamam. O zaman şöyle yapalım. Yarın saat sevgili memurlar siz saat kaça hazır olursunuz.

EŞREF KOÇ  bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN siz zaten hazırsınız o zaman 14:00 uygun mu? 14:00 herhangi bi surum var mı? Yok.

07.01.2014 Salı günü saat 14:00’de Kepez Belediyesi Meclis Toplantı salonunda OCAK Ayı Kepez Belediyesi Meclisini toplamak üzere bugünkü toplantıyı bitiriyorum. Yarın görüşmek umuduyla, ilgili arkadaşlar uygun tebligat çerçevesinde diğer meclis üyelerine çağrı yaparsınız. 06.01.2014

BELEDİYE BAŞKANI                 MECLİS KATİBİ                  MECLİS KATİBİ

    ÖMER FARUK MUTAN               MUSA GÖKDENİZ                HÜSAMETTİN ÜNVER

 

 

T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ:07.01.2014

 

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :SALI

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca OCAK 2014 Olağan Meclis Toplantısı 07.01.2014 tek oturum halinde toplanmıştır. 29 madde görüşülmüştür. 07.01.2014 tarihli Meclis Toplantısına İsa ARSLAN, Bahadır YÜKSEL, Bektaş UYANIK ve Serkan KALE’ın katılmadıkları, diğer üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 OCAK AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-   Değerli Meclis Üyeleri, Kepez Belediyesi 2014 Ocak Ayı Meclis Toplantısını açıyorum. Bildiğiniz üzere bu toplantı dün itibarı ile açılacaktı. Yeterli çoğunluk olmadığı için bugünü sarktı. Bugün yeterli çoğunluk var. Katılmayan arkadaşlardan bir arkadaşın gerekçesi var. Gerekçesini arz edeyim. 07.01.2014 saat 14:00’de toplanacak olan Belediye Meclis Toplantısına aynı saatte Çanakkale’de Resmi Makamlara vereceğim ifadeden dolayı katılamayacağım. Bilgilerinize arz ederim. Serkan KALE Belediye Meclis Üyesi. Evet yeterli çoğunluk olduğuna göre Başkanlık Gündemini arz edeceğim. Önergeler var. Tek oylayacağım daha sonra bütünü üzerinden toplantıya geçeceğiz. Evet gündemi arz ediyorum arkadaşlar. 

1.Sosyal Yardım Komisyonu oluşturulması,

2.23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle Belediyemizce Şiir, Fotoğraf, Resim, Kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesi,

3. Belediyemiz 2014 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi,

4.Denetim Komisyonu Oluşturulması,

5.Sözleşmeli Personel Çalıştırılması,

6.İşçi Vize,

7.Norm Kadro Derece Değişikliği,

 

8.Belediyemiz  Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/271 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:1651’de 04.01.2011 tarih ve 2011/14 sayılı, pafta:15, parsel:2247’de 05.11.2009 tarih ve 2009/120 sayılı meclis kararları üzerinde sehven yapılan hataların düzeltilmesi,  

9.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/273 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2b, parsel:6002’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı,

10.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/279 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, Parsel:381’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

11.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/281 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2d, Parsel:6054’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

12.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/284 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi Pafta:15, Parsel: 2254’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

13.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/285 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:15, Parsel:2252’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

14.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/286 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:1, parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

15.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/288 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:H16c18a2a, Parsel:2538‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

16.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/289 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:12, Parsel:1192‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

17. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/294 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:21-22, Parsel:3065-3066‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

18.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/295 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:21-22, Parsel:3065-3066‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

19.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/296 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:1, Parsel:383‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

20.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/297 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:H16c19a2a-H16c19a2d, Parsel:6381‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

21.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/298 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:H16c19a2a-H16c19a2d, Parsel:6381‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan ve Plan Notları,

22.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/293 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi çatı eğiminde bulunan yüzde oran değişikliği,

23.Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/299 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu,

24.Belediyemiz Meclisinin 2014 ŞUBAT Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

25.Kapanış.

 Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edildi. Önergeleri tek tek okuyup gündeme alınmasını arz ediyorum.

 Önerge Meclis Başkanlığı’na Beldemiz 29K,29L ve 30L imar paftalarını kapsayan alana ait 04.01.2013 gün ve 2013/272 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonuna Sn:Sezai UYGUN 27.12.2013 gün ve 4097 Sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesini Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, kabul edilmiştir.

 

 

 

 

2.Önergeyi arz ediyorum. Beldemiz 29K, 29L ve 30L imar paftalarını kapsayan alana ait 04.01.2013 gün ve 2013/272 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonuna Sn:Halil MAKAS 03.1.2014 gün ve 20 Sayılı İhtarname  ile itiraz etmiştir. Bu itibarla ihtarnamenin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim.

Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, kabul edilmiştir. 

 

3.Önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığı’na Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2a, parsel:6570’in kat karşılığı suretiyle yaptırılıp Belediyemize akar sağlanması hususunda Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, kabul edilmiştir.

 

4 nolu önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığı’na Beldemizdeki Bankamatik (ATM) yerlerinin toplu olarak bir yere toplanması ve yeni yerler tespit edilerek aralara da getirilmesi için 10 (on) yıla kadar kiraya verilmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı . Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Başka önergesi olanlar var mı arkadaşlar. Yoksa Başkanlık gündemi ile birlikte 4 önergenin toplantı gündemini oluşturması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, kabul edilmiştir. 

 

1.gündem maddesini arz ediyorum. Sosyal Yardım Komisyonu oluşturulması,

 

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN pardon özür diliyorum. Usul açısından, bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarını isterseniz okuyayım. İsterseniz önünüzde bayağı bir fazla ağzımızdan her çıkan yazıldığı için, arkadaşlar açılışı yapmışız, gelmeyen arkadaşları katılmayan üyeleri belirtmişiz. Sonra gündemi arz etmişiz. Bilare önergeleri sunmuşuz. Tekrar oylamışız. Gündeme geçmişiz. Aralarda memur arkadaşlar da kendileri ile alakalı konularda bilgi vermişler yazı olarak önünüzde, sevgili Özgür  TOPSOY, Selin hanım, sevgili Bahar ATAN bu şekilde devam ediyor tutanaklar. Eğer uygun görürseniz okuduk kararına varırsak oylayın işaret buyurun. Okunmuş kabul edelim. Elinizde bulunuyor zaten arkadaşlar. Evet bir önceki Meclis Tutanaklarının okunduğunu kabul anlamında işaret buyurursanız, evet red eden var mı? yok. Okunmuş kabul ediyoruz. Böylece Meclis Tutanaklarını geçiyoruz. Sevgili Emin de gündeme yetişti şu anda. Hoş geldiniz.

 

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN bir önceki komisyonda kimler vardı. 

 

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN evet başka aday olmak isteyen var mı Sosyal Yardım Komisyonuna. Bir daha tekrarlar mısınız.?

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN evet gündemin. 1.maddesi ile ilgili başka aday yoksa ben mevcut arkadaşların devamı noktasında bir ekleme çıkarma yapmayacaksak usul açısından bir teklifte bulunayım. Gündemin 1. Maddesi ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 1.maddesini Sosyal Yardım Komisyonuna Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK ve Hüsamettin ÜNVER’den oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

Gündemin 2.maddesini arz ediyorum. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediyemizce Şiir, Fotoğraf, Resim, Kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesi, bu konuyu hemen bir düzeltme ile açayım. Arkadaşlar bu bir önceki Meclis te’de gündeme geldi. Oradaki algı şöyleydi okullar düzenliyormuş biz sadece ödül veriyormuşuz gibi, olayın aslında öyle olmadığı ama maalesef kararında öyle geçildiği için birazda düzeltme gündemi gibi geliyor bu yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Belediyemizin yarışmaları yapması, bu konuda okulları işin içine katması, ödülleri de Belediyemizin vermesi şeklindeydi. Buyurun Bahar hanım.

 

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar gündemin 2.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yani o bir kargaşa karar çıkmış düzeltme kararı gibi bu, gündeme taşımak zorunda kaldım. Çünkü yazılı hale dönüştü ve imza altına alınmıştı. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yarışmanın Belediyemizce düzenlenmesi, ödüllerin Belediyemizce verilmesi gündemi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 2.maddesi ile ilgili 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediyemizce Şiir, Fotoğraf, Resim, Kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesi, ve bir önceki Meclis Kararı ile aynı şekilde alınmıştı bu yine ödüler Encümen’de belirlendi ve ödüllerin de Beledimiz tarafından verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler evet oy birliği ile kabul edildi. 

Gündemin 3.maddesi, Belediyemiz 2014 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi,

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar genelde Ağustos Ayı oluyor bu hangimiz olur hangimiz olmaz ama geleceğe dönük te bir karar vermiş oluyoruz şu anda. Gelen geldiğinde değiştirir gerekirse alır gündeme değiştirir. Ama biz tabi Ocak Ayı itibarıyla yasama organıyız biliyorsunuz tatilin belirlenmesi Ağustos Ayı genelde başka bir düşüncesi olan varsa işaret buyursun söz vereyim. Yoksa gündemin 3.maddesinde de belirtildiği üzere 2014 Yılı Meclis Tatil Ayının Ağustos 2014 olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 4.maddesiniz arz ediyorum. Denetim Komisyonu Oluşturulması,

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN evet adayları bir önceki denetim komisyon üyelerini bi zikredermi siniz.

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN başka bir önerisi olan varmı arkadaşlar yoksa oylamaya geçelin o zaman. Dağıtın zarfları dağıtın dağıtın.

ÖMER FARUK MUTAN 3 aday var. Yüksel Özdemir, Erhan BEKTAŞ, Emin BACAK. evet bir yanda da toplasın bir arkadaş. Emin zorla kullandı  haaaa.

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN 3 arkadaşta 8 oy aldı hayırlı olsun. Bu denetim komisyonu gündemin 4.maddesiydi Yüksel Özdemir, Erhan BEKTAŞ, Emin BACAK’tan oluştu. Hayırlı olsun diyorum. 

 

Gündemin 5.maddesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılması,

 

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar mevcutta çalışmakta olan bir arkadaşımız var tekniker, hem imza sorumluğu ğu olsun hem de gelişen büyüyen gelişen ciddi bir trend yakalayan Kepez’de, bir de İnşaat Mühendisi alımı düşündük Başkanlık olarak, o anlamda mevcut yasa gereği de Sözleşmeli Personel zemininde çalıştıralım istedik. O yüzden Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ile gündeme Meclise taşıdık. Kepez Belediye Meclisi’ne taşıdık. Söz almak isteyen arkadaş varsa işaret buyursun arkadaşlar. Bunun bir ücretlerini de karar altına alacağız galiba o konuda teknik bir bilgi verir misiniz.?

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Sendikalı olunca alır zaten. 2000-TL mi deyeceğiz. Var mı arkadaşlar söz almak isteyen. O zaman şöyle diyim ben söz almak isteyen yoksa Kepez Belediyesi’nde çalıştırılmak üzere 1 Tekniker 1 de İnşaat Mühendisi kadrosunda 2 tane sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin 2000-TL olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet gündemin 6.maddesi İşçi Vizeleri ile ilgili buyurun lütfen.

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Bu kimlerle ilgiliydi?

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Geçici işçilerle arkadaşlar, her yıl almakta olduğumuz rutin kararlardan biri. Yani Belediyemizin İşçi Vizeleri ne kadar vize ?

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Aylık 18 ay % 20 sine evet, sevgili Özgür beyi duydunuz evet işçi vizeleri ile ilgili gündemin 6.maddesi ile ilgili. Yoksa gündemin 6.maddesi ile ilgili biraz önce Özgür Beyin ifade ettiği gibi aylık 18/ adam/ay, yıllık ta 216 adam/ay olarak vize alımını nı Meclisin onayına sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet gündemin 7.maddesi Norm Kadro Derece Değişikliği buyurum lütfen. 

 

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar bilmektesiniz ki Memurların özlük hakları da Belediye Meclisinin ukdesinde olduğu için bu tür teknik konular benimde kafamın çok basmadığı şeyle değil ama, mevcutta İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün getirmiş oldu. Zannediyorum hepsi kişilerle bağlı burada 3.dereceden 5.dereceye, 4.dereceden 5.dereceye, işte 3.dereceden 1.dereceye Temizlik Müdürlüğünü kaydırmalar mevcut Memur arkadaşların özlük haklarına dönük. Söz almak isteyen varsa teknik bilgi Özgür beye de sorabilir işarete buyursun söz vereyim arkadaşlar. Yoksa gündemin 7.maddesinde Norm Kadro Derece Değişikliği biraz önce Özgür TOPSOY arkadaşımın belirttiği 3.dereceden 5.dereceye, memur, 4.dereceden, 5.dereceye şoför, 3.dereceden 1.dereceye Temizlik Müdürü kadrolarının onayınıza sunuyorum kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

 

Gündemin 8.maddesi, Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/271 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğaz kent Mahallesi pafta:15, parsel:1651’de 04.01.2011 tarih ve 2011/14 sayılı, pafta:15, parsel:2247’de 05.11.2009 tarih ve 2009/120 sayılı meclis kararları üzerinde sehven yapılan hataların düzeltilmesi,  

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar gündemin 8.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 8.maddesini 1 çekimser, 8 evetle geliyor dimi? İmar komisyonundan. Gündemin 8.maddesini oylarınıza sunuyorum. Yapılan hataların düzeltilmesi noktasında olumlu oy kullanmak isteyen arkadaşlar işaret buyursun, red edenler, çekimser kalanlar. Evet 2 arkadaş çekimser kaldı, oy çokluğu ile gündemin 8.maddesi kabul edilmiştir. 

Gündemin 9.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/273 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2b, parsel:6002’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet kör Murat’ın yeri dimi burası. Burası arkadaşlar. Merkez Camiini işaret buyurun. O ara sokak Bilgi Evi aradan giriyorsunuz köşedeki parsel. Evet gündemin 9.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? İmar komisyonundan 1 Çekimser 2 Evet le geliyor. Evet o zaman gündemin 9.maddesindeki imar plan tadilatının yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler çekimser kalanlar. Evet 2 çekimserler gündemim 9.maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 10.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/279 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, Parsel:381’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet gündemin 10.maddesi bu Şahin TOPÇU’nun yer dimi?

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Öyle biliyorum. Evet imar komisyonundan 1 çekimser 2 evetle geliyor. Söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 10.maddesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının onanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar gündemin 10.maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir arkadaşlar. 

 

11.gündem maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/281 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2d, Parsel:6054’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet gündemin 11.maddesi ile ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı? Yoksa gündemin 11.maddesini yani burada uygulanmak istenen plan tadilatının onanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, gündemin 11 .maddesi pardon çekimser kalanlar, gündemin 11.maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2 çekimser var.

Gündemin 12.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/284 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi Pafta:15, Parsel: 2254’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde  , buyrun lütfen. 

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar bu Atatürk Caddesi üzerinde dimi. Bu tam olarak nere de? 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Ofisin orada trafonun yanında tmm tmm. Söz almak isteyen var mı? Arkadaşlar gündemin 12.maddesi ile ilgili. Yoksa gündemin 12.maddesindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının onanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar. Gündemin 12.maddesi 2 çekimser ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 13.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/285 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğaz kent Mahallesi, Pafta:15, Parsel:2252’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Gündemin 13.maddesi 1 çekimser, 2 evetle imar komisyonundan geliyor. Söz almak isteyen var mı? Gündemin 13.maddesi ile ilgili. Yoksa gündemin 13.maddesi ile ilgili pafta:15, parsel:2252’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının onaylayanlar lütfen işaret buyursun, red edenler, çekimser kalanlar. Gündemin 13.maddesi 2 çekimserle oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

Gündemin 14.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/286 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:1, parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet Hamidiye Caddesi dimi ? 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Rahmetli İdris KAVAK’ın yeri dimi tam orası galiba dimi. Evet Hüseyin’lerin yeri evet söz almak isteyen var mı? Gündemin 14.maddesi ile ilgili. Yoksa gündemin 14.maddesi parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının onanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar evet 2 çekimserle gündemin 14.maddesi kabul edilmiştir. 

 

Gündemin 15.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/288 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:H16c18a2a, Parsel:2538‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar burası Belediyemize ait bir alan dimi bu Sahil Güvenlik hizmet binalarına giden yolda yansıda işaret buyurun lütfen. Yaklaşık 17 dönümdü burası. 16 – 17 dönümlük alan ortasından geçen yol biraz ekti butlu olsun işe yarar olsun diye bir plan tadilatı söz almak isteyen var mı? Gündemin 15.maddesi Parsel:2538‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar, evet Okan arkadaşımız Emin çıktı mı ? bir Okan arkadaşımız çekimser kaldı not düşün lütfen, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

Gündemin 16.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/289 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:12, Parsel:1192‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet gündemin 16.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı  arkadaşlar? Evet 1 çekimser 2 evetle komisyondan geliyor. Söz almak isteyen yok ise gündemin 16.maddesini yani parsel:1192’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar evet 2 arkadaşımız çekimser kalmıştır. Gündemin 16.maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

Gündemin 17.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/294 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:21-22, Parsel:3065-3066‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 17.maddesi ile söz almak isteyen var mı? Yoksa parsel: 3065-3066‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatını onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar evet Emin BACAK kardeşim çekimser kaldı. Oy çokluğu ile kabul edildi gündemin 17.maddesi. bende buraya not aldığım için arkadaşlar.

 

 Gündemin 18.maddesi 17 ile alakalı.  Gündemin 18.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/295 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:21-22, Parsel:3065-3066‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı buyurun lütfen. 

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Gündemin 18.maddesi 17 ile alakalı uygulama imar plan tadilatı söz almak isteyen var mı? Gündemin 18.maddesi ile ilgili yok ise gündemin 18.maddesi Parsel:3065-3066‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar evet Emin arkadaş çekimser kaldı. Gündemin 18.maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Gündemin 19.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/296 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta:1, Parsel:383‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar 19. Maddede komisyonda kalsın demiş. Söz almak isteyen var mı? Gündemin 19.maddesi yani Parsel:383‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 19.maddesi.

 

Gündemin 20.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/297 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:H16c19a2a-H16c19a2d, Parsel:6381‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

 

 

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar gündemin 20.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Biliyorsunuz bu Çanakkale-İzmir aksın üst tarafında tek bir yer kalmıştı galiba mülkiyet imar uygulanmayan yapılmayan orayla ilgili bir alan. Söz almak isteyen yoksa. Gündemin 20.maddesinde Parsel:6381‘de kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Plan tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar evet Emin arkadaşım çekimser kaldı. Gündemin 20.maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Gündemin 21.maddesi bir önceki ile alakalı aynı parselle alakalı, Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/298 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta:H16c19a2a-H16c19a2d, Parsel:6381‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan ve Plan Notları, buyurun lütfen.

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 21.maddesindeyiz. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar. Gündemin 21.maddesi 20 ile ilintiliydi. Aynı parsel üzerinde. Evet gündemin 21.maddesi ile ilgili söz almak isteyen olmadığına göre gündemin 21.maddesinde bahsi geçen parsel:6381‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Plan ve Plan Notlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar , evet Okan ve Emin arkadaş çekimser kalmıştır. Gündemin 21.maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

 

Gündemin 22.maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/293 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi çatı eğiminde bulunan yüzde oran değişikliği, buyurun lütfen.

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar komisyondan 1 çekimser, 2 red ile geliyor. Daha önce çatı ile biliyorsunuz her iki mahalle ile alakalı bir yönetmelik tesis edilmişti. Buda Amerika’yı yeni keşfetmemiştik. Çanakkale Belediyesi’nin çatı yönetmeliğine kendi beldemizin mahallelerine uyarlamıştık. Burada Mimar ile Arif AKÇAY isimli vatandaşın çatı eğiminin artması ile ilgili bir talep dilekçesi vardı. Onu Meclis gündemine alıp, oradan da imar komisyonuna havale etmiştik. Oradan da 1 çekimser, 2 red ile geldi. Evet red gerekçelerini bir daha okur musun lütfen?  

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet var mı söz almak isteyen? Evet gündemin 22.maddesinde çatı eğiminde bulunan % oran değişikliği komisyondan 2 red, 1 çekimser ile geliyor. Bu oran değişikliğini kabul edenler diyim, red edenler, çekimser kalanlar hepimiz çekimser mi kalacağız. Bakın arkadaşlar komisyondan 2 komisyondan üyesi red vermiş. Onlar burada zannediyorum. Gerekçeleri de halihazırda evet kabul edenler yok, red edenler diyelim evet çekimser kalanlar. Evet 2 arkadaş çekimser kaldı. Evet red veren arkadaşlar Erhan BEKTAŞ sizden başlayalım red gerekçelerini;

ERHAN BEKTAŞ bir önceki mevcut plan çatı yönetmeliğimizdeki % 33 olan uygulama şuan mahallemizde ciddi anlamda yaygınlaştı. Mevcut düzeni  bozacağı düşüncesiyle red veriyorum. 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Bir diğer komisyondaki red veren arkadaşımız Musa beydi galiba.

MUSA GÖKDENİZ Çatı yönetmeliğimize uymadığı için red veriyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet sevgili Yüksel Hocam.

YÜKSEL ÖZDEMİR Mevcut düzene uymadığı için red kararım. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet sevgili İsmail Hocam.

İSMAİL UYANIK Yapı düzenin şimdiye kadar uygulanmasını değiştirilmesi yapılaşmanın da bir bozukluk arz edecek onun için red ediyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet sevgili Hüsamettin

HÜSAMETTİN ÜNVER Mevcut düzene uymadığından red veriyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Ben imar komisyonunun red kararına katılıyorum. Benim red gerekçem de imar komisyonunun red gerekçeleriyle eşdeğerdir. Diyorum. 

Gündemin 22.maddesi oy çokluğu ile red olmuştur. 

 

Gündemin 23.maddesine geçiyorum arkadaşlar. Belediyemiz Meclisinin 04.12.2013 gün ve 2013/299 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet ve Boğaz kent Mahalleleri üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, buyurun lütfen.

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet gündemin 23.maddesi imar komisyonu çalışmamıza devam ediyor diyor. Ben gündemin 23.maddesini imar komisyonunda ilgili gündemin imar komisyonunda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler evet gündemin 23.maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 24.maddesi Belediyemiz Meclisinin 2014 ŞUBAT Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

 

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN hangi gün ?

EMİN BACAK Çarşamba günü başkanım karıştırıyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN 5 Şubat Çarşamba günü saat 3 evet arkadaşlar 2014 Şubat Ayı Kepez Belediyesi Meclis toplantı gününün 05 ŞUBAT saat 15:00’de yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler kabul edilmiştir oy birliği ile.

Önergelere geçiyorum arkadaşlar. Evet elinizde var dağıtıldı bu işi meslek edinmiş arkadaşlardan birinin dilekçesi. Evet önerge 

 

 

 

 

Meclis Başkanlığı’na Beldemiz 29K, 29L ve 30L imar paftalarını kapsayan alana ait 04.01.2013 gün ve 2013/272 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonuna Sn:Sezai UYGUN 27.12.2013 gün ve 4097 Sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesini Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. 

Evet dilekçesi burada iddiası mevcut 5000 lik ölçekli nazım imar planının revizyonu ile daha öncekinin aynı diyor. Bundan sonra gelecek olan dilekçe de aynı onu da söyleyeyim. Evet bu bir teknik konu ben bu teknik konu ile ilgili şehir plancısı arkadaşımın farkları bana verir misin, ne farklı, ne farklı değil noktasında ben sadece size bi de böyle madde madde geçiyor ama plana baktığınızda caddeler de farklı ama farklılıkları burada arz edeceğim. Bu dilekçe ye de burada Meclisin huzurunda cevap vermiş olacağız. Farklılıklar yani bir önceki ile 5000 lik ne o plan tadilatı bu bir revizyon bütününü kapsıyor bunu bilin 

 

1-İlyas Bakkal Caddesi, yeltepe caddesi ve İnönü Caddesi’nde yoğunluk artışı,

2-İnönü Caddesi’nin güneyinde Çanakkale – İzmir Karayolu’na kadar bulunan adalar üzerinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı göz önünde bulundurularak yenilemeye gidilmiştir.

3-Revizyon nazım imar planında aynı zamanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çerçevesinde geriye dönü olarak uyumsuzluk giderilerek TOKİ- Kepez Farklı Seviyeli Kavşağı işlenmiştir. 

4-Atatütk Caddesi üzerinde bulunan B.H.A’nın bir kısmı konut alanına dönüştürülmüştür.

5- Hayat evleri olarak ifade edilen konut+ticaret alanında 1/1000 ölçekte yapılan değişiklik 1/5000 ölçeğe de yansıtılmıştır.

6- Revizyon alanının batısında bulunan TOKİ 144 konutlarını kapsayan alan 400ki/ha. Yoğunluklu görülmektedir. Kaldı ki TOKİ konutları yapılırken 700 ki/ha.’a tekabül eden uygulama imar planı tadilatı hazırlanarak yapılmıştır. 

7-1/250000 ölçekte uyumsuzluğu giderilen bir değer alanda sahil şeridinde bulunan 100 kişi/ha yoğunluklu konut alanlarıdır. Çevre düzeni planında bu alanlar için TAKS:0.20, KAKS:0.40 olarak önerilmiştir. Bu sebeple 100 ki/ha olan konut alanları 125 ki/ha olarak düzenlenmiştir. 

8-Dalyan Mevkiinde bulunan yeşil alan ve günübirlik tesis alanı rekreatif alan olarak düzenlenmiştir. 

Bunlar daha önceki 5000 lik plan tadilatların da olmayan konular. Evet arkadaşlar bu dilekçe bir önerge ile Başkanlık tan geç geldiği için önerge ile önünüze geldi. Konu ile söz almak isteyen varsa bu önerge ile ilgili işaret buyursun söz vereceğim. Evet bununla ilgili söz almak isteyen yok. Dilekçe sahibi Sezai UYGUN kronik şikayetçi değil rant arayan bunlar kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Sağa sola gidip para dilenen para verirseniz dilekçemi geri alacağım diyen adamın biri net konuşuyorum size. Gazetecilere gidip bir yerlere bağış yaptığını falan filan söylemi çalışan, bir şeyleri koşturmaya çalışan bir vatandaş. Her defasında birileri tarafından güdümlü bir şekilde dilekçeler yazdırılıyor. Biraz sonra bide noterden var aynı bir başkan kişi ama aynı kronik itirazcı oda aynı konu ile geliyor. Evet dilekçede burada bunlar önünüzde duruyor geldi. Söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Ya da Sezai UYGUN beyin dilekçesi ile kabul, red oylamasına geçeceğim. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar ? söz almak isteyen yoksa Sezai UYGUN’un vermiş olduğu dilekçenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar evet Sezai UYGUN’un dilekçesi red olmuştur. Ben Başkan olarak Meclis Başkanlığına şuanda icra etmekteyim. Biraz önce ifade ettiğim 8 başlık altında ki bu da detaya girersek daha da artmakta farklılıklar benim red  gerekçemdir. Ona buradan Meclis te paylaşmış olayım. Sevgili Erhan.

ERHAN BEKTAŞ daha önce Mahkeme tarafından iptal edilmiş 1/5000 lik ile bu yeni revizyonu yapılan 5000lik arasında farklılıklar vardır. Bu gerekçe ile verilen bu dilekçeyi red ediyorum.  

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet sevgili Yüksel Hocam.

YÜKSEL ÖZDEMİR Evet Mahkemenin red etmiş olduğu 1/5000 lik ile daha sonra gündeme gelen yapılan revize edilen 1/5000 revizyon planında sizin de Meclise sunmuş olduğunuz kalem farklılıkları nedeniyle red ediyorum. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Sevgili hocam İsmail Hocam buyurun.

İSMAİL UYANIK Bu dönem bunların geçersiz itiraz dilekçeleri artık gına geldi onun için red ediyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Sevgili Hüsamettin 

HÜSAMETTİN ÜNVER Bende bu yapılan revizyonu aynen gına geldi o yüzden red ediyorum yani

MUSA GÖKDENİZ Revizyonlar hepsi yerindedir. Dilekçeye red ediyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet ben red gerekçemi arz ettim. 

Diğer önergeye geçiyorum. Evet oy çokluğu ile Sezai UYGUN’un dilekçesi red olmuştur. 

Bir diğerine geçiyorum. Beldemiz 29K,29L hep aynı gidiyor zaten bir öncekinde de böyle 30L imar paftalarını kapsayan alana ait 04.01.2013 gün ve 2013/272 Sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonuna Sn:Halil MAKAS 03.1.2014 gün ve 20 Sayılı İhtarname  ile itiraz etmiştir. Bu itibarla ihtarnamenin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

Yansıda var ellerinizde de var evet arkadaşlar noterden çekiyor önünüzde var okuyayım mı hepsini gerek var mı? Gene aynı cümleler bir önceki ile Sezai UYGUN’la yapılan daha önceki Mahkemenin red etmiş olduğu plan tadilatı ile bir önceki Mecliste şuanda askıdan inen plan revizyonunun bakın 5000 lik plan revizyonunun aynı olduğunu söylüyor benim cevabım tekrar aynını okumak olacak. Çünkü kayıtlara girsin diye yarın usul açısından birileri bi yerlere girerse cevabını alsın diye arkadaşlar Mahkemenin red etmiş olduğu 5000 ik plan tadilatı ile Kepez Belediye Meclisinin bir önceki bu ay itibarı ile askıdan inen 1/5000 lik plan revizyonu aynı değildir. Farklılıkları tekrar arz ediyorum. 

1-İlyas Bakkal Caddesi, yeltepe caddesi ve İnönü Caddesi’nde yoğunluk artışı,

2-İnönü Caddesi’nin güneyinde Çanakkale – İzmir Karayolu’na kadar bulunan adalar üzerinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı göz önünde bulundurularak yenilemeye gidilmiştir.

3-Revizyon nazım imar planında aynı zamanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çerçevesinde geriye dönü olarak uyumsuzluk giderilerek TOKİ- Kepez Farklı Seviyeli Kavşağı işlenmiştir. 

4-Atatütk Caddesi üzerinde bulunan B.H.A’nın bir kısmı konut alanına dönüştürülmüştür.

5- Hayat evleri olarak ifade edilen konut+ticaret alanında 1/1000 ölçekte yapılan değişiklik 1/5000 ölçeğe de yansıtılmıştır.

6- Revizyon alanının batısında bulunan TOKİ 144 konutlarını kapsayan alan 400ki/ha. Yoğunluklu görülmektedir. Kaldı ki TOKİ konutları yapılırken 700 ki/ha.’a tekabül eden uygulama imar planı tadilatı hazırlanarak yapılmıştır. 

7-1/250000 ölçekte uyumsuzluğu giderilen bir değer alanda sahil şeridinde bulunan 100 kişi/ha yoğunluklu konut alanlarıdır. Çevre düzeni planında bu alanlar için TAKS:0.20, KAKS:0.40 olarak önerilmiştir. Bu sebeple 100 ki/ha olan konut alanları 125 ki/ha olarak düzenlenmiştir. 

 

 

 

8-Dalyan Mevkiinde bulunan yeşil alan ve günübirlik tesis alanı rekreatif alan olarak düzenlenmiştir.

 

Evet arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Evet ben ilgili noterden gelen bir diğer dilekçenin kabulünü oylarınıza sunuyorum,  reddini oylarınıza sunuyorum, çekimser kalanlar. 

 

Evet ben red gerekçelerimi ifade ettim. Buyurun Erhan bey.

 

ERHAN BEKTAŞ İtiraz dilekçesi sunan Halil MAKAS’ın dilekçesinde aynen geçirilmiş olduğundan dolayı bu karara itiraz ediyorum diyor. Dilekçesinde. Aynen geçirilmediği buradan kayıtlara da geçti bu yüzden bende itiraz dilekçesini itiraz ediyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet sevgili Yüksel Hocam.

YÜKSEL ÖZDEMİR 1/5000 lik plan aynı değildir. Sizde farklılıkları Meclise sundunuz. O nedenle red ediyorum. 

İSMAİL UYANIK Bu kişilerin geçersiz gerekçelerle yapmış oldukları devamlı itiraz dilekçeleri artık Meclisi engellemekten başka bir amaç taşımıyor kabul etmiyorum red ediyorum. 

HÜSAMETTİN ÜNVER 1/5000 lik aynen değiştirilmiştir. Ondan dolayı gerekçem red.

MUSA GÖKDENİZ Biz doğru yaptığımıza inanıyorum red ediyorum dilekçesini. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar ilgili dilekçe oy çokluğu ile red olmuştur. Kayıtlara geçilsin.

Bir diğer önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığına Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2a, parsel:6570’in kat karşılığı suretiyle yaptırılıp Belediyemize akar sağlanması hususunda Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Buyurun lütfen 

 

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet Sevgi Evlerinin yanı 1 dönümlük bir alanımız var. Daha önce hazineyle abuk subuk çarpuk çurpuk bir yerdi. Eğer yetki verilirse. Bu dönem içinde yetişmez belki ama oranın arsa olarak satılması noktasında çok kişisel bu piyasa içinde olan kişilerle görüşüldüğünde çok para etmeyeceğini söylediler. Doğruda olabilir inşaat maliyetleri şudur budur. Bu işin en karlı yolu yine de kat karşılığı yapılıp verilmesi olması noktasından hareketle böyle bir önerge önünüze geldi. Evet bu önerge ile başka söz almak isteyen var mı? Buyurun.

EMİN BACAK müfettişin raporunda Belediyenin kendi inşaat yaptırması diyordu.

 

ÖMER FARUK MUTAN Şöyle. Belki de biz yapacağız yani o yüzden diyorum. Sevgili müfettiş şunu dedi Belediye değil Hizmet Gruplarınıza yaptırın dedi. Belki de derken bunu da buradan beyan etmeyim. İhale fesat mesat karıştırmış oluruz. Bu işleri yine ihale ile olacak yani. Evet arkadaşlar. Söz almak isteyen var mı? İlgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler Oy birliği kabul edilmiştir. 

 

Bir diğer önerge Meclis Başkanlığına Beldemizdeki Bankamatik (ATM) yerlerinin toplu olarak bir yere toplanması ve yeni yerler tespit edilerek aralara da getirilmesi burada bir cümle düşüklüğü var. için 10 (on) yıla kadar kiraya verilmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.  Onuda şöyle izah edeyim. Bir firma geldi. Bütün bu ATM leri yerini hazırlıyor. Gidiyor bankalarla anlaşıyor. Onları getiriyor. 2 tane yer tespit etti 

 

 

 

 

 

buradan. Eski Belediye Binasının oradaki hemen bitim noktasından köşe oraya gömebiliyor toprağın içine. Birde şu Belediyenin şu arka tarafta bisiklet yeri var ya oraya kadar birde TOKİ 960 da yapabiliriz dedi. Bütün bağlantıları falan o yapıyor. Bize de kirasını veriyor. Tabiki de bu ihale koşulları içinde olacak. Tabi böyle bir teklif gelince de bu nasıl bir vücut bulur nasıl şekillenir. Meclise gelmesi lazım hem oradaki ATM lerin derli toplu hale gelmesi hem bi de TOKİ 960 a Belediye bir İrtibat bürosu ofisi yapması onun ön tarafına ATM yapması hizmeti söz konusu. Böyle bir teklifle geldiler. Bu da bir vücut bulursa keyifli bir durum oluşur diye Meclise getirdik arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Önerge ile söz almak isteyen var mı? İlgili önergeyi oylarınıza sunuyorum yani ATM lerin 10 (ON) yıllığına kadar kiraya verilmek üzere Belediyemiz Encümenine Yetki verilmesi hususunu bunun içinde ilgili kararın alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ben hepinize teşekkür ediyorum.    07.01.2014 

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI                                              MECLİS KATİBİ                                        MECLİS KATİBİ

       ÖMER FARUK MUTAN                                           MUSA GÖKDENİZ                                     HÜSAMETTİN ÜNVER