T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ:05.02.2014

 

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca ŞUBAT 2014 Olağan Meclis Toplantısı 05.02.2014 tek oturum halinde toplanmıştır. 15 madde görüşülmüştür. 05.02.2014 tarihli Meclis Toplantısına İsa ARSLAN ve Bahadır YÜKSEL’ın katılmadıkları, diğer üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 ŞUBAT AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-   Değerli arkadaşlar sondan bir önceki Meclis Toplantısı. Kepez Belediyesi Meclis Toplantısına hoş geldiniz. Meclis Toplantısını açıyorum. Önce gündemi arz edeceğim. Önergeler var. Onları tek tek gündeme geçireceğiz. Sonra bir önceki toplantı tutanakları zannediyorum dağıtıldı ellerinizde var. Sizlerin de uygun gördüğü şekilde okuyup onaylayacağız. Gündemi arz ediyorum. 

1.Belediyemizin 2014 Yılı Festival, güreşler ve sünnet şöleni etkinliklerinin tarih ve planlama görüşmeleri,

2.Maktu (Zabıta ve İtfaiye) çalışma ücretlerinin görüşülmesi,

3.Parklara İsim verilmesi hakkında görüşülmesi,

4.Belediyemiz Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2014/20 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, parsel:383’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı,

5.Belediyemiz Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2014/24 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu,

6.Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-13c-3d, parsel:1258’de kayıtlı taşınmaz üzerinde kamulaştırma kararının alınması, 

7.Belediyemiz Meclisinin 2014 MART Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

8.Kapanış.

 

Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergeler var. Tek tek arz edeceğim arkadaşlar. 

Önerge Meclis Başkanlığına Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6634’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır. Konu üzerinde karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR,  İsmail UYANIK Meclis Üyeleri. Önergeyi gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Diğer önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2256’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hazırlanmıştır. Konu üzerinde karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER Meclis Üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3. önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:16, parsel:5695’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konu üzerinde karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ ve Hüsamettin ÜNVER Meclis Üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

Meclis Başkanlığına bir diğer önerge 4 numaralı önerge Çanakkale İli, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c19a1a, parsel:4459’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır. Konu üzerinde karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Erhan BEKTAŞ Meclis Üyesi. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

Bir diğer önergeyi arz ediyorum. 08.09.2013 gün ve 28759 sayılı planlı alanlar tip imar yönetmeliğine istinaden; genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmayan hususları kapsayacak şekilde, kentin mevcut şartları ve anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak hazırlanmıştır. Konu üzerinde karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK Meclis Üyeleri. İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6 nolu önergeyi arz ediyorum. Belediyemizde Mühendis ve Tekniker kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmakta olan personele ödenecek ücretlerin görüşülerek gerekli kararın alınması hususunu arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. İlgili önergeyi gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Önerge Meclis Heyetine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 04.02.2014 gün ve 2014/288 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemizce, hastanenin su faturalarına hizmet kurumu indiriminin uygulanması talep edilmektedir. 

     Belediyemizin 2014 Yılı Gelir Tarifesinde Madde-18’de düzenlenen Su Satış tarifesinin Resmi Daireler (1 m3) birim fiyatı 4,00-TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ait su faturalarına indirim uygulanması hususunda görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkanlık gündemi ile birlikte önergelerin tamamının Başkanlık gündemi oluşması açısından toplamı üzerinden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, kabul edilmiştir. 

Gündem1 Belediyemiz tarafından 2014 Yılında yapılacak olan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler hakkında görüşülmesi,

 

Bahar ATAN bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN özür dilerim. Toplantının başında da ifade ettiğim gibi, toplantı tutanakları önünüzde, eğer uygun görürseniz okuyayım. Başlıklar üzerinden. Yok okuduk kabul ederseniz. Oylayıp geçelim ne dersiniz. 

 

EMİN BACAK geçelim.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN o zaman okuduk geçeriz herhalde. Evet arkadaşlar bir önceki Meclis Toplantı tutanaklarının okundu noktasında işaret buyurursanız bunu da okundu kabul edeceğim. Lütfen işaret buyurun. Evet oy birliği ile okundu kabul edildi. Teşekkür ederim. Evet 1. Gündem maddemiz. Belediyemiz tarafından 2014 Yılında yapılacak olan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler hakkında görüşülmesi,

 

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Beldemiz ürünlerinden bir tanesi kayısı, kayısı şenlikleri adı altında Temmuz Ayında aslında uhde viyasında sünnet şöleni olan bir etkinliğimiz oluyor. Ulusal sanatçılarında katılmış olduğu, bir de 19 MAYIS Gençlik ve Spor Bayramında yani her 19 MAYIS ta 40 Yılı aşkın köyden bugüne taşınırken yağlı pehlivan güreşleri ben burada harcama kalemlerinden yönünden buraya taşımak için gündeme almak zorundayız. 19 MAYIS sabit, Pazar olur pazartesi olur hiç fark etmez.  Diğeri de genelde Temmuz Ayının ilk hafta sonu oluyor. 

EMİN BACAK Ramazana denk gelecek. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Ramazan ayında kaçında.

İSMAİL UYANIK Haziran ın 20 sinde , 20 sinde 21 inde o civarda.

ÖMER FARUK MUTAN Temmuz’un sonu olmaz kayısı kalmaz. Haziran ın sonu olsa olur mu? Ramazan Haziran ın 27 gibi başlıyorsa. O zaman şöyle diyelim Yağlı Pehlivan güreşlerinin 19 MAYIS 2014’de, sünnet şöleni ve sanatçı etkinliğinin de 21-22 HAZİRAN Cumartesi, Pazar günlerinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet 2 Maktu (Zabıta ve İtfaiye) çalışma ücretlerinin görüşülmesi buyurun arkadaşlar.

 

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirleniyor. Bildiğim kadarıyla. Belli bir rakam da o, o rakkamın üzerine çıkmaması gerekiyor galiba dimi.  

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet bildiğim kadarıyla Bakanlar Kurulu karar veriyor. Belli bir rakamda o, belli bir rakama çıkması gerekiyor. 

ÖZGÜR TOPSOY bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar teknik bir konu, bir çok Belediye bu konuyu gündeme bile almıyormuş. En son Çanakkale’ye sorduk onlarda aldı diye bizde aldık. Yoksa bu resen kabul edeceğimiz bir karar kendisi bunu da belirteyim ben size. Evet bu maktuu çalışma ücretlerinin belirlenmiş olduğu 10.000-50.000 nüfusu arasındaki rakam 221.00-TL, kabul edenler, red edenler, evet kabul edilmiştir. Bu arada nüfusumuzu ileteyim ben size 17.391 yani 31.12.2013 tarihi itibarıyla. Seçmen 12.261 idi henüz da ha kesin sonuç yok muhtarlık listelerinde şu anda kesin değil itiraz süreci oluyor 12.261 yani ilk çıkandaki rakamları söylüyorum. 

Gündemin 3.maddesi Beldemizde isimsiz bulunan parka/parklara İsim verilmesinin görüşülmesi,

 

MEHMET YAVAŞ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Türkmen Mahallesindeki Fordun yanındaki park. Bunlar nereden çıktı derseniz, vatandaşların talebi üzerine meclis üyelerinin önüne getirdik. Mahalledeki yoğun tükmen nüfusu biraz da göz önüne alınarak Başkanlık olarak çalışma yaptık. Yunus Emre olsun mu dedik önünüze getirdik. Başka teklif varsa meclis iradesi ile karar verilir. 

SERKAN KALE bu yer sahipleri nerelidir. Esat abilerin mi bence Esat abinin ismi verilsin daha uygun olur. Esat ÖZKAN Mı, SAYIN mı ?

ÖMER FARUK MUTAN ALTAN evet bir öneri teklif geldi

MUSA GÖKDENİZ Yunus Emre yi mahalleli kabul etti.

ÖMER FARUK MUTAN Evet var mı söz isteyen. 2 tane isim var. Esat Altan olsun, Yunus Emre olsun.

SERKAN KALE mahallede başka park var mı? 

ÖMER FARUK MUTAN mahallede iç sınırda var onunda ismi beli Hacı Bektaş galiba

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Başka teklifle söz almak isteyen yok ise.

BEKTAŞ UYANIK burası bağış mı başkanım

ÖMER FARUK MUTAN bağış falan değil. İmara yapar iken ayrılması gereken yeşil alan otopark vb. şeylerden kaynaklanan. Hadi burasını çocuk parkı yapın diyen yok. Onu biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar. O zaman Yunus Emre ismini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, Esat Altan ismini oylarınıza sunuyorum. Evet 1 kişi. Yunus Emre ismi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bir diğerine geçelim. 

MEHMET YAVAŞ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Peugeot un hemen arkasında konut aile yapısının, Postacı Hüseyin Efendi çıkmış noktasında İnönü Caddesi ile buluşan yer bu büyük alan. Burada oturan hemen ön tarafta bir polis arkadaşımızın bir dilekçe ile isimsiz isim verin diyor. İsim zikretmemiş. Bakın burada arkadaşlar isim çalışması yapmışlar. Ve aklınıza gelen varsa da söyleyin. Yahya Çavuş Parkı, Koca Seyit Parkı, Hamidiye Parkı, Nazım Hikmet Parkı, İda Pak, Ata Park, İsmet İnönü Parkı, Zübeyde Hanım Parkı, İstiklal Parkı, Deniz Parkı, Kardelen Parkı, Barış Parkı, Yaşam Park, Çağlayan Park, Zeytin Park… diye gidiyor. Var mı önerisi olan,

 Emin BACAK Koca Seyit Parkı olur

Okan SEZGİN Olur, 

Serkan KALE Koca Seyit Olur.

Yüksel ÖZDEMİR Zübeyde Hanım Parkı olur, 

 ÖMER FARUK MUTAN Bakın burada ortaklaşırsak bir daha bir daha Valilik ten geri gelmesin, bu isimlerle alakalı çoğunluk üzerinden onay çıkıyor. O yüzden burada tartıtaşark gündem üzerinde mutabık kalalım. Koca Seyit te bizim Zübeyde hanımda bizim sonuç itibarıyla. 

Okan SEZGİN Koca Seyit sanki Çanakkale’ye daha yakın geliyor. 

ÖMER FARUK MUTAN Hadi o zaman ben Koca Seyit Parkı diye işaret buyurursanız. Koca Seyit Parkı olsun diyenler, başka da bişey yok. Buradaki parkın adı Koca Seyit Parkı olarak oy birliği ile karar verilmiştir. Talepler geldiği için isimleri önünüze getiriyoruz bilginiz olsun. 

4 Belediyemiz Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2014/20 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:1, parsel:383’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatı,

Selin SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN sevgili Okan komisyon daydın dimi karar görüşülürken seni dışarı alalım.

Okan SEZGİN aslında Başkanım burası kardeşimle eşini ilgilendirdiği için.  

ÖMER FARUK MUTAN Bir şekilde ilgilendirdiği için yarın öbür gün bir sakatlık çıkmasın. Yeterli çoğunla arkadaşlar karar verecek. 

Burada 92 yılında yapılan genel plan revizyonunda, baş kısmı 10, dip kısmı 7 mt olan yol ihdas edilmiş. Onunla alakalı başı 7 ise sonu da 7 olsun diye komisyondan gelen bir imar. Evet sevgili Okan SEZGİN lerin de araya giren sokak. Gündemle ilgili söz almak isteyen var mı. O zaman gündemle ilgili söz almak isteyen yok sa, Pafta:1, parsel:383’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet Okan beyi alalım. Evet hayırlı olsun Okan. 

 Belediyemiz Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2014/24 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu,

Selin SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar gündemin 5.maddesi, son gelen müfettiş beyin toplamı üzerinden bu işleri artık toparlayın hiç parsel bazında gitmesin dediği noktasında 5000 liği geçirmiştik biliyorsunuz. Ama 1000 lik revizyon planları uygulama plan revizyon şuanda halen daha komisyon çalışması uhdesinde tamamlanmadı. İnşallah Mart Ayında tamamlanır, dönem bitmeden de 1000 plan revizyonlarını da geçirmiş oluruz. Gündemin 5.maddesi ile alakalı şuanda komisyonun talebi imar komisyonunda kalması şeklinde, evet gündemin 5.maddesini imar komisyonunda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler. Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 

6 Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-13c-3d, parsel:1258’de kayıtlı taşınmaz üzerinde kamulaştırma kararının alınması, buyurun arkadaşlar. 

 

Selin SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN kamulaştırılması gerekçesi yolda kalması mı?

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

SERKAN KALE yer olarak neresi? 

Selin SEVİM bilgi verdi.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

EMİN BACAK aşağıya gelmeden solda.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar, Kamulaştırma gerekçesi yolda kalması, yol kamuya ait bir alan evet gündemin 6.maddesi ile ilgili bu kamulaştırma kararının alınmasını oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, red edenler evet gündemin 6.maddesi oy birliği ile kabul edildi. 

 Belediyemiz Meclisinin 2014 MART Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

 

 Yine Çarşamba olursa arkadaşlar iyi diyor. Çarşamba bulalım 5 Çarşamba uygun mu?

 

Emin BACAK uygun

 

ÖMER FARUK MUTAN benim ricam arkadaşlar meclisin bu dönemin son meclisi herkes burada olursa en azından hem çoğunluk sağlamış oluruz hem de herkes birbiriyle vedalaşır. Ben o yüzden gündemin 7.maddesi ile ilgili 05 MART 2014 tarihinin gün tespitini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, red edenler saat 15:00 evet oy birliği ile kabul edildi. 

 

Önergeleri arz ediyorum. 1 den başlıyorum. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi  Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6634’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı hazırlanmıştır. Konu üzerinde karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR,  İsmail UYANIK. Evet imar la ilgili komisyona gidecek ama lütfen paftadan gösterelim.

 

Selin SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Taks, Kaks kalkın şeklinde dimi?

 

Selin SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Komisyona gidecek, ilgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler evet gitmiştir. 

 

2.önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli. Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2256’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hazırlanmıştır. Konu üzerinde karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER.

 

Selin SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Atatürk Caddesi, trafo orada ofis sol tarafta ilgili parsel evet orada. Evet ilgili önerge ile belirtilen pafta:15, parsel:2256’da bu önerge ile ilgili imar komisyonuna gidecek doğrumu diyorum.

 

Eşref KOÇ bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, evet konuyla ilgili söz almak istemeyen olduğu için öyle geçiyorum. Bilginize. 

 

Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:16, parsel:5695’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı Konunun Meclisimizce incelenerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ ve Hüsamettin ÜNVER Meclis Üyeleri.  

 

Selin SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Mustafa VURUCU’nun yeri evet kat artış talebi ile ilgili geliyor. Söz almak isteyen arkada yok ise komisyona gitmesini oylayacağım. Evet ilgili önergenin pafta:16, parsel:5695’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı nın komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, red edenler komisyona oy birliği ile gitmiştir. 

 

Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c19a1a, parsel:4459’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konu meclisimizce incelenerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Erhan BEKTAŞ buyurun lütfen.

 

Selin SEVİM bilgi verdi.

Eşref KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı? Yok mu? İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler kabul edilmiştir. 

 

Önerge Meclis Başkanlığına 08.09.2013 gün ve 28759 sayılı planlı alanlar tip imar yönetmeliğine istinaden; genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine aykırı olmayan hususları kapsayacak şekilde, kentin mevcut şartları ve anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak hazırlanmıştır. Bu önerge. Konunun Meclisimizce incelenerek konu üzerinde karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK.

 

 Selin SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu yılın 2.yarısından Haziran dan sonra bir 3 tane ile özellikle imar ile ilgili değişiklikler oldu bunların beldemiz imar uygulamalarına dönük, bununla ilgili arkadaşlarda bir çalışma yürütmekteler, bununda imar komisyonuna havalesi gündemde teknik ve usul açısından o yüzden ilgili önerge ile söz almak isteyen varsa işaret buyursun yok sa imar komisyonuna gidecek arkadaşlar. O zaman ilgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler imar komisyonuna gitmiştir. 

 

6 nolu önergeyi arz ediyorum. Belediyemizde Mühendis ve Tekniker kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmakta olan personele ödenecek ücretlerin görüşülerek gerekli kararın alınması hususunu arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN. Şimdi arkadaşlar geçen ay itibarıyla sözleşmeli personel alımı ile ilgili alım gerçekleşti. Ücretlerinin de beraberinde eklenmesi gerekiyor. Daha sonra ücretleri ile ilgili karar yazılırken sehven hata yapıldı ama imza altına alındığı da söylendi. O yüzden buradaki Özgür yanlış söyleyeceksem lütfen düzelt özlük haklarına dönük bu arkadaşların ek göstergeler dahil net 2000-TL + sendikal haklar şeklinde bu yapılan hatanın düzeltilmesinden bahsediyoruz doğru mu? 

 

Özgür TOPSOY bilgi verdi.  

 

ÖMER FARUK MUTAN ek göstergeler belirtilmediği için böyle bir hata yapıldığı söylendi. Teknik olarak bu konu o şekilde önünüze geldi. Yani ek göstergeler dahil 2000-TL net + sendikal haklar şeklinde bir ücret belirlenmesi söz konusu ilgili önerge ile söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa biraz önce ifade ettiğim gibi sözleşmeli çalışacak olan arkadaşların ek gösterge dahil 2000-TL net maaş + sendikal haklarının da giydirilerek kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

Bir diğer önergeyi arz ediyorum. Meclis Heyetine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 04.02.2014 gün ve 2014/288 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemizce, hastanenin su faturalarına hizmet kurumu indiriminin uygulanması talep edilmektedir. 

     Belediyemizin 2014 Yılı Gelir Tarifesinde Madde-18’de düzenlenen Su Satış tarifesinin Resmi Daireler (1 m3) birim fiyatı 4,00-TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ait su faturalarına indirim uygulanması hususunda görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Dr.Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

Bu önergede usul açısından Plan ve Bütçeye gitmesi gerekiyor o yüzden söz almak isteyen var sa, yok sa ilgili komisyona havale edeceğim arkadaşlar. Yoksa ilgili önergenin ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler kabul edilmiştir. Evet meclisimiz hayırlı olsun. Diyorum Meclisi kapatıyorum.       05.02.2014 

 

 

BELEDİYE BAŞKANI                                                MECLİS KATİBİ                                          MECLİS KATİBİ 

ÖMER FARUK MUTAN                                             MUSA GÖKDENİZ                                       HÜSAMETTİN ÜNVER