T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ:13.03.2014

 

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞANÜSTÜ

TOPLANTI GÜNÜ     :PERŞEMBE

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)      

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MART 2014 Olağanüstü Meclis Toplantısı 13.03.2014’de tek oturum halinde toplanmıştır. 1 madde görüşülmüştür. 13.03.2014 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısına İsa ARSLAN, Bektaş UYANIK ve Serkan KALE’nin katılmadıkları, diğer üyelerin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2014 MART AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN    Evet değerli arkadaşlar Belediyemiz Meclisinin olağanüstü bir gündemle toplanıyor bugün. Yeterli çoğunluk var. Ben gündemi arz edeyim sizlere.

 

1.       Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:5867 ve 5875’de satış yapılması hakkında görüşülmesi,

2.       Kapanış.

Evet gündemle ilgili buyurun Eşref bey.

 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN biraz önce ifade ettim arkadaşlar. Bunlar proje üzerinden müteahhitten alan üzerinde de  gördüğünüz gibi 12.000-TL, 35.000-TL, 29.000-TL gibi eksikleri de tamamladılar. Mağdur etmeme noktasında ileri dönük bir feshi işlemi de yapılmıştı. Bu arkadaşlar bu paraları yatırdı bildiğim kadarıyla. İşte ortak kullanım alanları bir takım eksiklikler üzerinden yapılan tespitlerdir. Tabiki müteahhidin de  belli bir seviyeye kadar bu imalatı getirmiş liği vardı. Üzerine de bunlar Belediyemizin bu binalarla ilgili imalat kaudunu attı. Bu yerlerin devir ile ilgili bu eksik kalan paraların alındığına dair ve devri ile alakalı meclis kararı gündemde. Söz almak isteyen varsa buyursun arkadalar söz vereceğim.

 

R.BAHADIR YÜKSEL burada bahsi geçen paralar o şahıslar tarafından Belediyenin  olması için mi..  

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet evet yani bunlarşurda görmüş olduğunuz paralar Belediyemize yattı. Önceki yatırdıklarını müteahhit almıştı. Zaten eğer bunların tamamlamasına rağmen müteahhit işi bitirseydi bu eksik paraları zaten almış olacaktı. Yani burada mağdur olmasındalar diye ileri fesih yapıldı. Bir de geriye fesih vardı geriye fesih de bu sefer A Blok, B Blok, C Blok takilerin hepsini tamamını kapsıyordu. O zaman tamamen kauçuk bir ortam oluyordu. Yani bu hukukçulara da danıştık o dönemle alakalı özellikle mülk sahipleri Mehmet ALTUN u tuttular 3-4 avukat vardı. Hakan beyle bir araya gelindi başka bir şekilde çözülmesi gerekmiyordu bunun bu şekilde bir karara dönüştü. Tapu bir meclis kararı istedi evet bir şey mi diyeceksiniz. Buyurun.

 

 

R.BAHADIR YÜKSEL Bu verilen paralar inşaatı bitirdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN Bitirdi. Bitti teslim aldık. Geçici kabulü yaptık. Nisan da da tapularını vereceğiz. Hatta bir diğer mülk sahipleri ile bir araya geldik. Bu pazartesi veririz diye hesapladık. Onlarla oturduk, konuştuk ettik. Tapuya gidildi. Tapu dedi ki meclis kararı getireceksiniz bunlarla ilgili satarak devrettiklerim var onların tapularını veriyoruz artık. Evet arkadaşlar. Var mı söz almak isteyen. İlgili olağanüstü gündemle alakalı biraz önce Eşref bey de okudu bu kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir an önce kararlarını özetlerini yazıp imza altına alırsak inşalara söyleyip Pazartesi gününden itibaren tapularını veririz. Yarına yetişir mi bilmiyorum ama yetişir diyorlar. Teşekkürler.

13.03.2014

 

 

 

   BELEDİYE BAŞKANI                                       MECLİS KATİBİ                             MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                                 MUSA GÖKDENİZ                        HÜSAMETTİN ÜNVER