T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ  :08.04.2014

TOPLANTI DÖNEMİ :OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :SALI

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca NİSAN 2014 Olağan Meclis Toplantısı 08.04.2014’de tek oturum halinde toplanmıştır. 17 madde görüşülmüştür. 08.04.2014 tarihli Meclis Toplantısında tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 NİSAN AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-    Sevgili arkadaşlar yeni bir dönemin başlangıcındayız. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Askıya Cuma günü çıkmıştı. Resmi kesinleşme yasa diyor 5. Gün toplanır kendiliğinden diyor. Tabi ki bir gündem oluşturarak yolladık size. Şuanda bütün meclis üyesi arkadaşlar burada. Bir tam sayıya gündemi daha doğrusu toplantıyı açıyoruz. Usul gereği dönem başlangıcı en genç iki tane katip üye geçici olarak bana verilen isimler Ozan TOPSOY ve Erhan BEKTAŞ. Evet arkadaşları böyle alalım. Tabi yenileri seçilene kadar. Evet değerli arkadaşlar. Dönem başlangıcı önce saygı duruşu ve istiklal marşı ile sonra gündemi arz edeceğim size. Sonra devam edeceğiz. Herkesi Mustafa Kemal ve tüm şehitler adına saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Evet arkadaşlar.  Evet teşekkür ettim arkadaşlar. Toplantının selameti açısından telefonları sessize alırsak hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mecliste bir profil değişikliği var. 1 kadın üyemiz vardı. 3 e çıktı. O konunun da altını çizmiş olayım. Evet sevgili arkadaşlar devamlılık esas gündem elinizde ama gündeme geçmeden önce bir önceki meclis toplantı tutanaklarını arz etmek istiyorum. Mart ta bir olağan vardı birde olağanüstü vardı. Bir önceki meclis ki olan arkadaşlar bilir. Olağanüstünde şu hayat evleri dediğimiz yerle ilgili tapu dairesinin talepleri noktasında bir karar almamız gerekiyordu onu aldık.  Zannediyorum Mart ayı olağan toplantı tutanakları elinizde. Evet toplantıyı açıyorum. Önceden tek tek okunuyordu sayfa sayfa önünüzde olduğu için. Gündemi arz ediyorum. Daha gündem maddelerine doğru devam ediyoruz. Daha önceden de buradan bürokrat arkadaşlar sesleneyim meclis tutanaklarını meclis üyelerine gündemle birlikte ulaştırın lütfen. Burada satır satır okumam ciddi vakit alıyor. Önünüzde duruyor arkadaşlar. Bir önceki mecliste akp grubunda Emin kardeşim vardı. Chp grubundan 4 arkadaşım vardı. Mhp den Halil bey yeni katıldı. İlle de okuyun derseniz katip üyeler genç okurlar. Yok diyorsanız önünüzde arkadaşlar. İlgili gündem maddeleri ile görüşüldü. O halde okunmuş kabul edeceksek okunduğunu kabul edenler. Olağanüstüyü arz edeyim olağanüstü de biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle bu hayat evlerinde tapu devri ile bir şekil toplantısıydı. O konuda bilgi verildi. Katılan meclis üyeleri de oy birliği ile de el kaldırdılar o sorun da çözülerek. Hayat evlerinin tapuları verildi. Şu an iskan almaktalar. Bunuda okunmuş kabul edelim mi arkadaşlar. Evet özeti bu. Evet kabul ediyor musunuz okunmuş olarak. Evet okunmuş olarak kabul edildi. Uygun görürseniz tabi bu kendiliğinden toplanan bu meclisin gündemini arz edeyim ben size 

GÜNDEM 

--------------  

1.Meclis 1.ve 2.Başkan Üye seçimi,

2.Katip Üye Seçimi,

3.Encümen Üye Seçimi,

4.Denetim Komisyon Üye Seçimi,

5.Plan ve Bütçe Komisyon üye seçimi,

6.İmar komisyon üye seçimi,

7.Sosyal Yardım Komisyon Üye Seçimi,

8.Katı Atık Yönetim Birliğine Üye Seçimi,

9.Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği Üye Seçimi, 

10.Asos Truva Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliği’ne Üye Seçimi,

11.Faaliyet Rapor Onayı,

Bir faaliyet raporuna gelmeden önce denetim komisyon raporunu arz edeceğim. Onu söyleyeyim 10.maddeden sonra.

12.Kadro Derece Değişikliği,

13.Ek Gelir Tarifesi,

- İmar durum belgesi ve belge tastik ücreti görüşmeleri, 

- Mesul müdürlük belge ücreti, canlı müzik ücreti iş yeri açma ve çalıştırma yenileme ücreti,

14.Taşınmaz Satış Yetkisi Encümen’e devri,

15.Belediyemiz Meclisinin 05.03.2014 gün ve 2014/54 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet Mahallesi 29K imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Tadilatı, komisyondan geliyor ama şu an komisyon yeni teşkil edeceğinden dolayı zannımca tekrar komisyona gitmesi gerekecek.

16.15 le bağlantılı Belediyemiz Meclisinin 05.03.2014 gün ve 2014/55 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet Mahallesi 29K-IIb imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı, 

17.Belediyemiz Meclisinin 2014 MAYIS Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

18.Kapanış.

 

 Evet arkadaşlar bu gündeme ek olarak sözlü yazılı önergesi olan var mı? Yok sa ilgili gündemi oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Evet başkanlık gündemi ile yola devam ediyoruz.  Evet bürokrat arkadaşlar yardımcı olsun. Meclis 1 ve 2. Başkan vekili üye seçimi. Evet adaylar varsa masamız nerde tahtamız hazır. Arkadaşlar ilk 4 gündem oy gizli oy açık sayım. evet. Meclis 1. ve 2. Başkan vekillerinin seçimi var mı önerisi olan ?  buyurun 

HALİL UYANIK Yüksel ÖZDEMİR. 

YÜKSEL ÖZDEMİR Hüsamettin ÜNVER ide 2.başkan vekili olarak öneriyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet başka önerisi olan var mı? 1. ve 2. Ye yoksa oy pusulalarını dağıtımını talep ediyorum arkadaşlar. Nerde oy pusulaları?

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Dağıtıldı mı içinde mi ? önce zarfları sayıcaktın ama neyse?

1.yani ilk sıradaki 1.başkan vekilliğine diğeri 2.başkan vekilliğine seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bir diğeri katip üye seçimi. Evet buda açık sayım. Evet arkadaşlar. Katip üye için önerisi olan var mı?

HÜSAMETTİN ÜNVER Ali AYGÜN.

YÜKSEL ÖZDEMİR İnci PEHLİVAN.

ÖMER FARUK MUTAN Ali AYGÜN, İnci PEHLİVAN başka önerisi olan var mı? 

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN yedek temi seçeceğiz. Öneriniz. 

YÜKSEL ÖZDEMİR Musa GÖKDENİZ, Erhan BEKTAŞ yedek için 

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 1 oy geçersiz diğerleri 11 er oy evet. Ali AYGÜN ve İnci PEHLİVAN asil, Musa GÖKDENİZ ve Erhan BEKTAŞ yedek evet buyurun arkadaşlar buraya davet ediyoruz sizi. Sizede geçici katip üyelik için teşekkür ediyorum. Evet buyurun asıl katip üyelerle yola devam ediyoruz. 

Evet bir diğer gündem maddesi encümen üyeleri seçimi. Evet yine gizli oy açık sayım.

HÜSAMETTİN ÜNVER Musa GÖKDENİZ

YÜKSEL ÖZDEMİR Erhan BEKTAŞ

ÖMER FARUK MUTAN evet Musa GÖKDENİZ, Erhan BEKTAŞ.

NERMİN ERDOĞAN Mehmet NAİR 

ÖMER FARUK MUTAN Mehmet NAİR, evet başka var mı? Yoksa oylamaya geçiyorum. Evet adayla Musa GÖKDENİZ, Erhan BEKTAŞ, Mehmet NAİR. 

ÖMER FARUK MUTAN Musa GÖKDENİZ ve Erhan BEKTAŞ hayırlı olsun encümen üyelikleriniz biliyorsunuz 1 yıl sürüyor. Evet arkadaşlar. 

Denetim komisyonu, ihtisas komisyonu şuanda denetim komisyonu 3 kişi den oluşmakta. Bir önceki mecliste zannediyorum. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ VE Emin BACAK beyler vardı. Evet başka varsa zarfları dağıtıyorsunuz bu arada. Evet önerisi olanlar isim zikretsinler.

HÜSAMETTİN ÜNVER Yüksel ÖZDEMİR, 

MUSA GÖKDENİZ Erhan BEKTAŞ. 

ÖMER FARUK MUTAN Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. 

EMİN BACAK Mehmet NAİR

NERMİN ERDOĞAN Mehmet NAİR 

ÖMER FARUK MUTAN Mehmet NAİR

 

ÖMER FARUK MUTAN arkadaşlar 3 oy kullanacaksınız. 2 yada 1 oy kullanırsanız oyunuz geçersiz sayılır. Var mı başka önerisi olan?

ÖMER FARUK MUTAN 1 oy geçersiz 11 oy geçerli. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Mehmet NAİR hayırlı olsun arkadaşlar. 

Evet gündemin 5.maddesi. Plan ve bütçe komisyon üye seçimi. 2+1 şekli ile. 2 CHP 1 AKP şeklinde olmak şartıyla. Arkadaşlar isim önerisi olanlar önersin.

NERMİN ERDOĞAN Ozan TOPSOY 

ERHAN BEKTAŞ İnci PEHLİVAN ve Hüsamettin ÜNVER. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet açık oylayacağız arkadaşlar. Tek tek oylamıyoruz dimi? Usul açısından toplu mu oylanıyor tek tek mi. 

HALİL UYANIK tek tek oylanırsa daha doğru olur.

ÖMER FARUK MUTAN daha doğru olur. Tamam. Plan Bütçe komisyonu ile alakalı başka isim varsa. 

HALİL UYANIK yoksa hepsini de oylarız.

ÖMER FARUK MUTAN yoksa hepsini de oylarız. Varmı ? yok. Peki arkadaşlar İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER ve Ozan TOPSOY’u Plan ve Bütçe Komisyonu seçimini açık oylama ile oylarınıza sunuyorum kabul edenler evet oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 

6 İmar Komisyonu üye seçimi. İhtisas 2+1 şeklinde gidiyor.

NERMİN ERDOĞAN Emin BACAK

YÜKSEL ÖZDEMİR Musa GÖKDENİZ pardon Ali AYGÜN önerimi değiştiriyorum.

 HÜSAMETTİN ÜNVER Erhan BEKTAŞ

ÖMER FARUK MUTAN evet var mı başka teklifi olan yoksa bir önceki gündemdeki gibi plan ve bütçedeki gibi, Ali AYGÜN, Erhan BEKTAŞ ve Emin BACAK’ ı İmar Komisyonuna seçilmelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet Sosyal Yardım komisyon üye seçimi. Bu ihtisas komisyonu değil. Sosyal yardım yönetmeliğinin Sayıştay onayı ile birlikte mahallinde uygulamış olduğumuz bir yönetmelik gereği oluşan bir komisyon bu. Evet isim teklif edenler.

MUSA GÖKDENİZ İnci PEHLİVAN’ı teklif ediyorum.

HÜSAMETTİN ÜNVER Yüksel ÖZDEMİR, Musa GÖKDENİZ

EMİN BACAK Nermin ERDOĞAN

ÖMER FARUK MUTAN Nermin ERDOĞAN evet başka şimdi sayı 3 olduğu için tek tek oylayalım. Herkesi tek tek yazalım olur mu? İnci PEHLİVAN, Yüksel ÖZDEMİR, Musa GÖKDENİZ, Nermin ERDOĞAN doğrumu efendim. Başka var mı teklifi olan, İnci PEHLİVAN’ı oylamaya geçiyorum. Sosyal yardım komisyonuna seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, saydınız mı, Yüksel ÖZDEMİR hanımefendinin Sosyal yardım komisyonuna seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 3.sırada kim var. Musa GÖKDENİZ beyefendinin Sosyal yardım komisyonuna seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Nermin ERDOĞAN hanımefendinin Sosyal yardım komisyonuna seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,

BAHAR ATAN bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ  Sosyal Yardım Komisyonuna seçilmiştir. Hayırlı olsun efendim.

Evet Katı Atık Yönetim Birliğine üye seçimi. Evet burada 1 asil 1 yedek seçiliyor. 

MUSA GÖKDENİZ ben Yüksel ÖZDEMİR’i öneriyorum. Katı atık yönetime biliyorsunuz kapanan beldeler var onlar İl Özel İdaresine katılınca Kumkale ve İntepe diğer Çardak, Lapseki, Umurbey merkez ve bizimde yer aldığımız bir havzasal bir birlik Katı Atık yönetime burada başkan doğal üyesi oluyor. 1 meclis üyesi  birde yedek üye ilgili meclise seçiliyor. Evet Emin BACAK, 

ERHAN BEKTAŞ Musa GÖKDENİZ

ÖMER FARUK MUTAN Musa GÖKDENİZ yedek başka birde Yüksel ÖZDEMİR mi ?

ERHAN BEKTAŞ Yüksel ÖZDEMİR 

ÖMER FARUK MUTAN önce başka teklif yoksa önce asilleri oylayacağım var mı yok. 

İlk sırada kimi yazdık Yüksel ÖZDEMİR İ katı atık yönetim birliğine meclis üyeliği ile ilgili oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Evet 8 oy. Bir diğer asillikle ilgili Emin BACAK  ı katı atık yönetim birliğine asil üyeliği ile ilgili oylarınıza sunuyorum işaret buyurun evet 4 . Asil üyeliğine Yüksel ÖZDEMİR hanımefendi oldu. Musa bey yedek ile alakalı dimi. Musa GÖKDENİZ İ Katı Atık Yönetim birliğine yedek üye olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet kabul edilmiştir. Yüksel ÖZDEMİR asil, Musa GÖKDENİZ yedek.

Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliğine üye seçimi, evet gündemle ilgili söz vermiyorum seçim olduğu için. Zaten isim teklifleri ile geçiyoruz. Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliğine üye seçimi ile ilgili önerisi olan arkadaş var  mı?  Buyurun Musa Abi.

MUSA GÖKDENİZ Ali AYGÜN,

ÖMER FARUK MUTAN Ali AYGÜN, bunun yedeği varmı

ERHAN BEKTAŞ Yüksel ÖZDEMİR yedek olabilir. 

ÖMER FARUK MUTAN Yüksel ÖZDEMİR yedek

NERMİN ERDOĞAN Mehmet NAİR

ÖMER FARUK MUTAN asil için dimi

NERMİN ERDOĞAN evet asil.

 

ÖMER FARUK MUTAN var mı başka yoksa oylamaya geçiyorum. Ali AYGÜN’ün Kazdağı ve Madra Dağları Belediyeler Birliği asil üyeliği için oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, red edenler… evet 2.kimdi Mehmet NAİR evet Mehmet NAİR’in Kazdağı ve Madra Dağları Belediyeler Birliği asil üyeliği için oylamaya geçiyorum. Kabul edenler. Yedek üye ile ilgili Yüksel ÖZDEMİR ile alakalı oylamaya geçiyorum. Kabul edenler…… evet asil üye Ali AYGÜN yedek Üye Yüksel ÖZDEMİR. 

 

Evet bundan sonra Assos Truva Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliği’ne Üye Seçimi, bu konu ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Vilayet nezdinde kurulmuş turizmin gelişmesiyle alakalı bir hizmet birliği zorunlu üyeyiz. Elimiz mahkum diyelim. O yüzdende burada ilgili mecliste meclis üyelikleri elinde bulunuyoruz başkanda doğal üyesi alarak katılıyor zaten. Burasıda asil ve yedek olarak seyir ediyor. Asil üyelerle ilgili başvuruları alalım.

 

YÜKSEL ÖZDEMİR asil üye Erhan BEKTAŞ, yedek üye içinde Hüsamettin ÜNVER’i öneriyorum.   

 

ÖMER FARUK MUTAN evet gündemin 10. Maddesi ile ilgili önerisi olan var mı? 

EMİN BACAK Nermin ERDOĞAN

ÖMER FARUK MUTAN Nermin ERDOĞAN asil dimi başvurusu. Evet. Başka var mı? Yok galiba Erhan BEKTAŞ ‘la ilgili Assos Truva Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliği’ne Üyeliğine meclis üyeliği ile asil seçimi ile alakalı oylamaya geçiyorum. Lütfen işaret buyurun kabul edenler. Evet red edenler yok. Geçiyorum. Nermin ERDOĞAN hanımefendi ile alakalı Assos Truva Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliği’ne asil Üyelik seçimi ile ilgili. Kabul edenler işaret buyursun. Evet. Assos Truva Turizm Alt Yapı Hizmetleri Birliği ile ilgili yedek üye seçimi ile ilgili tek aday var Hüsamettin ÜNVER evet buyurun oylamaya geçiyoruz yedek üyeliği kabul edenler, red edenler evet Halil bey de oradan katıldı. Evet arkadaşlar. 

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN evet biri asil biri yedek olarak evet. Arkadaşlar gündemin 11.maddesine geldik ama ben gündemi izah ederken 11 e geçmeden önce bir önceki dönem ile alakalı bir denetleme komisyonu raporu var Yüksel ÖZDEMİR başkanlığında, Erhan BEKTŞA ve Emin BACAK’ında içinde olduğu bu denetim komisyonu raporu 2014 ün eğer uygun görürseniz denetim komisyon başkanı olarak Yüksel ÖZDEMİR’e aktarayım ister önünüzde var olması lazım sizde var galiba  buyurun.  Konunuzu arz edin lütfen. Bu bir bilgilendirme raporu arkadaşlar bu konuda bilginiz olsun. Evet buyurun hanımefendi.

YÜKSEL ÖZDEMİR Sayın Başkan ve sayın meclis üyesi arkadaşlarım 01.01.2013 -31.12.2013 tarihleri arasında dönemi kapsayan belediyenin gelir ve giderlerini incelenmiş olup. Bu konu hakkında kısa bir bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar bu bilgilendirmedir denetim komisyonu raporuyla ilgili söz almak isteyen var sa işaret buyursun arkadaşlar. Buyurun Halil bey.

HALİL UYANIK araç bağışı yapan arkadaşlar kim acaba onu öğrenebilir miyim. 

YÜKSEL ÖZDEMİR Mim İnşaat ve Saruhan olarak bahsetmiştim.

 

ÖMER FARUK MUTAN evet var mı arkadaşlar. Ben denetleme komisyonuna teşekkür ediyorum. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ ve Emin BACAK’a.  Bir diğer gündem maddesine geçiyorum arkadaşlar. Başkanlık faaliyet raporu onayı ile alakalı 11.madde. şimdi bu sefer konsepti uzun tuttuk daha önce kısaydı hem kurumsallaşma süreci biraz da görselliği de beraberinde getiriyor. Elinizdeki faaliyet raporu fotokopidir. 50 adet basılmıştır. Park bahçelerin bir sayfası eksik olduğu için çoğaltılıp araya konulmuştur. Onu da buradan arz edeyim. Evet usul açısından uygun görürseniz. Raporu başkan sona okuyabilirim.  Bir sene öyle yaptık 1-2 saat sürüyor. Ama ilgili departmanlar başkanlık adına ilgili departmanlarıyla ilgili yansıdan da eğer uygun görürseniz ilgili departmanlar kendileriyle ilgili başkanlık faaliyet raporunu oturup ta ben yazmıyorum arkadaşlar ilgili departmanlar yazıyor. Ne yaptığımız ne ettiğimizi onlar takip ediyor. Bu seçim süreci ile alakalı ben okudum dersem yalan olur. Eğer uygun görürseniz ilgili departmanlar yansıyla birlikte yazı işleri ile mi başlıyor kimle başlıyor. Genelleme yapıp götürürseniz daha iyi olur. Birde biliyorsunuz bir sonraki mecliste ilgili meclis tutanakları okunuyor bunlar size veriliyor. Bakarsınız bir dahaki mecliste sorularınız olursa ilgili departman sorumluları bilgi verirler.  

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet Yazı İşleri ile ilgili bir sorusu olan var mı arkadaşlar. Evet Mali Hizmetler Metin bey. Sen de yine böyle yansıdan kısa pasajlarla. Sahne alır mısınız. ?

METİN BAŞTİMUR bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet bitti galiba. Evet Selin hanım İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet Fen İşleri Eşref beyin sağlık nedeniyle şuanda Hastanede. Onun yerine Nurdoğan arkadaşım. 

NURDOĞAN BİLGİÇ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN ben size bitkisel yağlarla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Oraya yazıyor. Yeni bir olay olduğu için. Özellikle plot bölge olarak Hamidiye Mahallesi TOki 960 konutlarında bir geri dönüşümü başlattık. Özellikle bitkisel yağlarla ilgili. Henüz daha bir hafta 10 günlük bir hikaye. Gelişmelerle ilgili süreç içinde tekrar bilgilendiririz sizi. Teşekkür ediyorum. Evet Park ve Bahçeler.

MEHMET YAVAŞ bilgi verildi.  

ÖMER FARUK MUTAN başlıklar halinde geçtik vermek istediğiniz rakamlar olursa verin. Teşekkür ettim. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Sevgili Yılmaz ÜZDEN arkadaşım İntepe yeni adıyla Erenköy Belediyesinde Yazı İşlerinde Personele bakıyordu. Bizde de İnsan Kaynakları noktasında sevgili Özgür TOPSOY kardeşim bakıyordu. Kapanan Belediyelerdeki insan donanımını da bu tür bizim gibi Belediyeler olsun Başka Belediyeler olsun diğer kurum ve kuruluşlara da doğru gidiyorlar. Ben size hoş geldiniz diyorum. Evet sorusu olan var mı arkadaşa. Yok. Evet Zabıta.

CEM MATARA bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Nermin hanım buyurun söz vereyim.

NERMİN ERDOĞAN ben bu haşerelerden şikayetçiyim. Geçen yılda çok olmadı sivrisinekler gerçekten çok fazla bir an önce başlansa yeşilliğimiz fazla çünkü baş edemiyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN bakın bu beldede özellikle biliyorsunuz sivrisineklerin bir larva dönemi birde uçkun dönemi var

NERMİN ERDOĞAN şu an larva dönemi olduğunu biliyorum.

ÖMER FARUK MUTAN larva dönemi alakalı bir ay öncesinden bu mücadele devam ediyor. Tabi böyle sisleme duman vb. şeyler görmediğiniz için yok gibi geliyor. Bel bir su kaynakları var. Allah tan bu sene çok fazla yağmadı. Geçen yıl tespit ettiğimiz fabrikaların birkaç noktasındaki özellikle sizin mahalle ile alakalı için söylüyorum 1-2 su kaynağına ciddi mücadele yapınca gecikerek o bölgede müdahale yapıldı. Beldenin bir bütünü üzerinden etkin bir şekilde sürmekte. Belkide geçen yıl en az sivrisinekle yaşadığımız bir beldeydik. Tabi sulu tarımın yapıldığı içinden kanalların geçtiği çok ciddi inşaatların olduğu atıkların biriktiği. Uçkunların bir 5 km. uçtuğunu da biliyorsunuz herhalde bir hekim olarak o konuya karşı bir hassasiyetim var. Eğer duyum bişi alırsanız lokal olarak getiriniz Zabıtaya o bölgelere lokal olarak salgınlar yapıyoruz. Bunuda bilin. Evet İtfaiye Amirimiz yok galiba usulle gitmeyecek bu. Evet Yazı İşleri. Sonuçta bu kağıtlara yazı işleri döktüğü için konuya daha vakıflar. Evet buyurun.

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN İtfaiye noktasında Çanakkale Belediyesi ile ortak protokolümüz var. Yani ortak alan noktasında hallediyoruz. O konuda birbirimizi destekliyoruz. Bir protokol çerçevesindeyiz onu da bilgilendirmiş olayım. Evet arkadaşlar Başkanlık Faaliyeti ile ilgili yeterli bilgi sunulduğunuz zannediyorum. Bir eksiklik varsa işaret buyurun tartışmaya açalım. Bölümlerle ilgili. Buyurun

EMİN BACAK İtfaiye bazen orta refüjü suluyor ya onun yerine başka bir tanker alamaz mıyız . 

ÖMER FARUK MUTAN aldık geçen yıl bir tankla suladık. Hiç dikkat ettiniz mi?  Şöyle oluyor tankın birini boşa çıkarıyoruz. Yangın olduğunda onu devreye sokuyoruz.  

EMİN BACAK geçen yangında biliyorsunuz. 

ÖMER FARUK MUTAN geçen yangını anlatayım. Filiz sok. Fırın sokak değil. Taşlıtarla da bir yangın var. En yakın biziz. Bize çağrı yapılıyor. Taşlıtarlaya gider iken Filiz Sokakta yangın çıkıyor. Çanakkale Belediyesi yönlendiriyor o geliyor.

EMİN BACAK onu demek istemiyorum ben. Çiçek sularken yangın çıkarsa ne olacak diyor insanlar.

ÖMER FARUK MUTAN yangın çıktıysa bırakacaklara sulamayı gidecekler yangına.

EMİN BACAK içinde su kalmayacak.

ÖMER FARUK MUTAN olur mu ya içinde su var. Şurda burnumuzun dibinde de orman deposu var orada da bir sürü itfaiye var. Bir yangında herkez heryere müdahale etmekle zorunlu. Yani 5-10 dk. Sürmüyor buraya gelmeleri. Avantajımız oradan.

NERMİN ERDOĞAN ormanda müdahale ediyormu.

ÖMER FARUK MUTAN evet biz ormana yardım ediyoruz. Taşlıtarla bizim işimiz değil ormanın işi. Biz oraya da müdahale ediyoruz. 

EMİN BACAK ambulans sistemi gibi.

ÖMER FARUK MUTAN aynen. Ormanın kanunu bunu emreder. Yangında herkes her yere müdahale eder. Biz en rahat beldeyiz o konuda. Lapseki dende Çardak tan da. En rahatız o konuda bilginiz olsun. Evet var mı başka. Ben usul gereği alanı terk ediyorum.1.başkan vekili hanımefendi Yüksel ÖZDEMİR’e bırakıyorum.  Buyurun.

HALİL UYANIK başkanım keşke gündem maddelerini gönderirken ekinde bu faaliyet raporunu gönderseydiniz de en azından akşam okurduk. 

ÖMER FARUK MUTAN bunlar böyle öğlene zor yetişti. Fotokopi ile çoğaltık. Bizi çuvallatan seçim kurulu oldu. Cuma günü ilan edildi. Pazartesi vereceğiz dediler. Halen daha mazbatayı almadınız galiba.

EMİN BACAK aldık. 

ÖMER FARUK MUTAN adlınız. İyi. Alınması önemli değildi. İlan edilmesi önemliydi. Bu ay böyle oldu. 

OZAN TOPSOY söylentiler var belediye personelinde fazlamı çıkış olacak. Gençlerde böyle bir şey var mışta. Belediye personeli çıkış olacak giriş olacak gibi.

ÖMER FARUK MUTAN gündem maddesi değil bu gündem maddeleri bittiğinde temennilerde görüşürüz. 

YÜKSEL ÖZDEMİR  Evet değerli meclis üyeleri faaliyet raporumuz okundu. Birimler bilgilerini verdiler. Şimdi yeterli görmenizle ilgili oylamaya geçiyorum. İsim isim oylayacağım raporun bütünü üzerinden evet Erhan BEKTAŞ, 

ERHAN BEKTAŞ Onaylıyorum. 

YÜKSEL ÖZDEMİR   Hüsamettin ÜNVER

HÜSAMETTİN ÜNVER Evet onaylıyorum. 

YÜKSEL ÖZDEMİR  Musa GÖKDENİZ

MUSA GÖKDENİZ Onaylıyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR   İnci PEHLİVAN

İNCİ PEHLİVAN Onaylıyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR  Ali AYGÜN 

ALİ AYGÜN  Onaylıyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR  Mehmet NAİR

MEHME NAİR Onaylıyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR  Nermin ERDOĞAN

NERMİN ERDOĞAN Onaylıyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR  Emin BACAK

EMİN BACAK Onaylıyorum. 

YÜKSEL ÖZDEMİR  Ozan TOPYOY

OZAN TOPSOY Onaylıyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR Halil UYANIK

HALİL UYANIK Onaylıyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR  Onaylıyorum.

Yüksel ÖZDEMİR olarak bende onaylıyorum. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönem için başarılar diliyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet sevgili arkadaşlar mola verelim mi devam mı edelim. Ben faaliyet raporunu onaylamışsınız teşekkür ediyorum. 

HALİL UYANIK zaten fazla bir şey kalmadı 2 madde kaldı.

 ÖMER FARUK MUTAN Aslında evet komisyona gidiyor. O zaman devam edelim. Bitirelim. Norm kadro derece değişikliği. Buyurun. Senin özlük hakkınla ilgili sevgili Yılmaz ÜZDEN.

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN 7 yi 1 emi çekiyoruz.

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN evet lütfen.

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Söz almak isteyen var mı teknik bir konu bende konuya çok vakıf değilim. Halil UYANIK daha bilgi sahibi bu konularda.

HALİL UYANIK Eskiden bu Meclis Kararı alıyorduk İçişleri Bakanlığına gönderiyorduk. 1 yıl sonra onaydan geliyordu. İnsanlar burada mağdur kalıyor. Şimdi hükümet bunu değiştirdi. Meclislere bıraktı. Olumlu bir karar aldı. Ve yerinde bir karar. 

ÖMER FARUK MUTAN yani hak adalet gecikerek değil yerinde bir karar.  Evet baka söz almak isteyen yoksa. Kadro derece değişikli ile gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 

13 EK gelir tarifesi, 2 başlık altında arkadaşlar bu. Plan ve bütçe komisyonuna gidecek bu. Evet buyurun. 

SEVİLAY KUŞAK bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar teknik olarak plan ve bütçeye gidecek. Ama söz almak isteyen varsa işaret buyursun.

EMİN BACAK mesul müdürlük belgesi nedir. 

ÖMER FARUK MUTAN Mesela Esnaf Kefalette kurumsal alanda bir sorumlu bir yönetim kurulu içinden biri çıkıyor ya, aynı olay başka kurumlar da da çıkıyor. Yani bizim yukarudaki kafeterya gibi. Onun bir mesul müdürü oluyor. Evet ek gelir tarifesi ile ilgili ek bir durumla alakalı plan ve bütçe komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet kabul edilmiştir. 

14 Taşınmaz mal satış yetkisinin Encümene verilmesi. Evet buyurun.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN nereleri açık bilgi verin.

 SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN bide Ay Işığı evleri dimi. Şimdi arkadaşlar daha önce yetki alınmıştı. Ama yeni oluşan bir meclis ilgili menkul ve gayrimenkullerimiz var.  Karar meclisin ama yürütme Encümen in bunların satışa çıkması için şurada 2 tane var. 1 tane var sevgi evlerinde 2 tane dükkan var biri taekvanda salonu olarak kullanılıyor. Bide onun yanın yanında boş bir arsa var onun da tabi bir yap işlet devret mi olur arsa satışı  üzerinden mi olur tartışılabilir. Ama genelde Belediyemizin uyguladığı tarz bir kat karşılığı şeklinde gidiyor. Burası olsun diğerleri olsun. Büyük ihtimal öyle akılla  tekrar gündeme gelirse mecliste paylaşırız. Evet taşınmaz mal satış yetkisinin encümene yetki devri ile alakalı gündem maddesi ile söz almak isteyen var mı? Halil kardeşim buyurun. 

HALİL UYANIK Başkanım bunları ihtiyaçtan mı dolayı satıyoruz. Yoksa ekonomik bir sıkıntı mı var. 

ÖMER FARUK MUTAN Şimdi şöyle kiraya versek kira takibi çok zor. Bakın kira takibine. Denetim raporunda doğru dürüst kira toplayamıyoruz. Bir de bunlar ev mesken yani. Vatandaşa kira versek şuan da da aidatlar ödeniyor. Sonuçta şu akılla oluşuyor. Karşılığını veriyorsunuz satıyorsunuz. Gelire gidiyor. Bu kadar basit. Şuanda da aidat ödüyoruz. Bildiğim kadarıyla bir iki yere dimi.  Tamamını ödüyoruz şu anda. Bize bir getirisi var mı yok. Bir an önce verelim gitsin. Sevgi evlerinde 2 tane dükkan var tekvando salonu inşallah spor salonu biter gider. Burada 2 tane daire var aidat ödüyoruz. Kiracıda bulamıyoruz değil, versek kirada alamıyoruz. Eski belediyenin altından doğru dürüst kira da alamıyoruz. Yani sıkıntısını biliyorsunuz. Buyurun Emin bey. 

 

EMİN BACAK Mecliste kalsa yetki iyi olmaz mı? 

ÖMER FARUK MUTAN usul olarak yasal değil. Encümen vereceksiniz. Biliyorsunuz encümen yürütme kurulu. Yani hükümet gibi bir şey. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir şey. Öyle bir şey yok uygulamada. 

EMİN BACAK yani  Halil bey bu işleri yaptığı bildiği için, 

ÖMER FARUK MUTAN arkadaşlar ihaleler herkese açık. Buyurun gelin. Aman gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz. Yani biz burada 4-5 defa ihaleye çıktık kimse yok. 

HALİL UYANIK birde başkanım Encümen kat rayiç bedeli bulup bulmamakta serbettir. İsterse ihale iptal de edebilir. Fiyatı uygun görmezse iptalde eder. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet yani. Var mı söz almak isteyen. Yoksa ilgili 14. Madde ile ilgili taşınmaz mal satış yetkisini encümen devri ile ilgili oylamaya geçiyorum. Kabul edenler evet oy birliği ile kabul edildi. 

Gündemin 15.maddesi Belediyemiz Meclisinin 05.03.2014 gün ve 2014/54 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet Mahallesi 29K imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Tadilatı, uzun sokak şurası yolu biraz genişletelim kat artışına gidelim diye bir akıl geldi. Geçen komisyona gitmişti. Komisyon yenilendi. Şimdi tekrar komisyona gidecek usul gereği gitmek gibi bir şekil gerekiyor. Söz almak isteyen varsa,

 HALİL UYANIK kooperatifin altından aşağıya gidiyor. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet aşağıya gidiyor. Komple. Bağlardan bütün yollar sahile en az  8- 10 mt ile bağlı yani oradan bakıyorsunuz. Duplupınar, Menderes, Yıldız sadece burası 7 mt 8 mt den 10 mt ye çıkaralım dedik. Yukarıya doğru bir nefes alsın. Böyle bir akılla komisyona gitti. Komisyondan geçti komisyona gidecek. Söz almak isteyen var mı? İlgili 15. Maddeyi ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler. 

Gündemin 16.maddesi yine 15.madde ile alakalı  Belediyemiz Meclisinin 05.03.2014 gün ve 2014/55 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Cumhuriyet Mahallesi 29K-IIb imar paftasında Uzun Sokağı kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı, aynı yerin 1000 liği komisyona gidecek oyluyorum. Söz almak isteyen varmı yok. İmar komisyonuna gitmesini kabul edenler. Kabul edildi. 

Gündemin 17.maddesi Belediyemiz Meclisinin 2014 MAYIS Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti, 1 MAYIS tatil dimi.

 

BAHAR ATAN bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ 5 i Pazartesi 

 

HALİL UYANIK 7 sine kadar yapabiliriz.,

 

MUSA GÖKDENİZ 5-6-7-8-9 da doluyum 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Pazartesi yapalım. 1 Perşembe, 2 Cuma, ilk hafta fark etmiyor. Bahar hanım 1 inden 7 sine kadar. 

MUSA GÖKDENİZ Pazartesi yapalım o zaman.

YÜKSEL ÖZDEMİR 5 Mayıs Pazartesi uygun. 

ÖMER FARUK MUTAN 5 MAYIS Pazartesi uygun mudur. Saat kaç 15:30 da yaotık 16: 00 uygun mu? Evet Kepez Belediyesi Mayıs Ayı olağan meclis toplantısı  5 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 16:00 da toplantısının kararlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet oy birliği ile kabul edildi.

 Gündemin 18.maddesi kapanış.

 

 

BELEDİYE BAŞKANI                                                                    MECLİS KATİBİ                                                                     MECLİS KATİBİ

DR. ÖMER FARUK MUTAN                                                           İNCİ PEHLİVAN                                                                         ALİ AYGÜN