T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ : 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ : 05.05.2014

TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ : PAZARTESİ

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MAYIS 2014 Olağan Meclis Toplantısı 05.05.2014’de tek oturum halinde toplanmıştır. 14 madde görüşülmüştür. 05.05.2014 tarihli Meclis Toplantısında tüm Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 MAYIS AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-  Mayıs 2014 Meclisi arkadaşlar gündemi arz edeceğim. Önergeler var. Başka önergeler varsa onları da paylaşalım. Toplantıya geçelim. Ben gündemi arz edeceğim. Ali bey okusun. Evet.

ALİ AYGÜN Sevgili Başkan değerli meclis üyeleri gündemi arz ediyorum.

GÜNDEM 

--------------  

1.870 parselin 10 Yıllığına kiralanması için Encümen’e Yetki verilmesi,

2.Ek Gelir Tarifesi,

-İmar durum belgesi ve belge tasdik ücreti.

-Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti, Canlı Müzik İzin Belgesi Ücreti, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yenileme ücreti. 

3.2013 Mali Yılı Kesin Hesabı,

4.Belediyemiz Norm Kadro Standartları Cetvelinin D-7’ye yükselmesi nedeniyle yeni kadroların ihdası, 

5.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K’da bulunan Uzun Sokak üzerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, 

6.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K-II-b’de bulunan Uzun Sokak üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

7.Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

8.Kapanış.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergeler var arkadaşlar 6 tane. Evet gündemi oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Başkanlık gündemi evet kabul edilmiştir. Önergeleri de ben Ali beye vereyim.

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c18b2b, parsel:290’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6613-6570-6571’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, pafta:H16c19a2a, parsel:6671-6673’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN, Musa GÖKDENİZ.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi pafta:H16c19a2a, parsel:6671-6673’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN, Musa GÖKDENİZ.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:488-4900-4901-4365’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır.  Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler  kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli,  Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İhsan Şenkartal Caddesi’nin Sahil Yolu Caddesi ile kesiştiği noktadan sonraki kısmının isim değişikliği hususunda; Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr.Ömer Faruk MUTAN. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Başkanlık gündemi ile önergelerin tamamının gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler evet. Gündeme geçeceğiz arkadaşlar ama bildiğiniz gibi usul gereğince önceki meclis tutanaklarını bilmiyorum geldi mi bu sefer önceden elinize. Geldi herhalde incelediniz. Okuyalım mı tekrar tekrarlayıcı olsun, yoksa usul açısından okundu şeklinde bir işaret buyurursanız okundu ya geçelim. Var mı okumayan okuyalım mı.

HALİL UYANIK Yok okunmasına gerek yok ama ben orada ufak bir nüans hatası gördüm orada arkadaşlara ilettim.

ÖMER FARUK MUTAN Arzu hanım getirdi, orada bir düzeltme yapıldı onu da ben parafladım. Geldi zannediyorum. İsterseniz orası neresiydi Arzu hanım, evet Halil UYANIK onaylıyorum demiş orada bir düzeltme yapılmış. Evet arkadaşlar uygun görürseniz işaret 

 

buyurursanız okuduk kabul edip geçelim isterseniz. Evet işaret buyuralım. Meclis tutanakları okundu şeklinde kabul edildi. 

Gündemin 1.maddesi ile devam ediyoruz. Buyurun. 1.gündem maddesi. 

ALİ AYGÜN 870 parselin 10 Yıllığına kiralanması için Encümen’e Yetki verilmesi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet burası diyalizin olduğu yer bildiğim kadarıyla dimi arkadaşlar, doğru mu. Evet diyalizin arkadaşlar MAYIS ayında mı doluyor 10 yıllık kiralama süreci yani bu ay itibarıyla doluyor. Tekrar kiralanması ile ilgili ihale sürecine girilecek. Yetkinin Encümene devri gene 10 yıllığına içinde tabi ki halihazır da şuanda bir diyaliz ünitesi var. Bütün Çanakkale ye hitap ediyor. 200 e yakında bir hastası var bildiğim kadarıyla ama maalesef usul böyle. Tekrar ihaleye çıkması gerekiyor. Bu konuda encümen yetki verilir. Söz almak isteyen var sa işaret buyursun. Söz verelim arkadaşlar. Buyurun Halil bey.

 HALİL UYANIK Başkanım daha önceki şey ne kadar. Kiralama yetkisi.

ÖMER FARUK MUTAN 10 yıl yıl olarak. Bedelini mi sordunuz. 10 yıl 10 yıl. Biliyorsunuz Encümen yetkisi 3, meclis 10 bir takım özel durumlarda 29 lara çıkıyor. Turistik se falan yalan yapı. Ama şuanda 10 yıllık yetki ile meclis sınırlı bu yetkinin yürütülmesi için encümene yetki verilmesi.

EMİN BACAK Halı saha da var aşağıda.

ÖMER FARUK MUTAN tabi tabi

HALİL UYANIK şöyle bir durum var. Şimdi biz 5 yıllıkla görevliyiz. Önümüzdeki gelecek 5 yılı da şey altına almış olmuyor muyuz. İpotek altına almış olmuyor muyuz. Yani 5 yıl yapsak bizim şeyimizle sınırlı olur. Görev süremizle sınırlı olur. 

ÖMER FARUK MUTAN Sevgili Halil haklısın ama. Devlette devamlılık esastır. Bir doğru var bu doğrulukta doğru mu doğru bence. Diyaliz işletmesi kolay bir kuruluş değil. Benim temennim ihaleye fesat sa fesat, bilmem ney se bilmem ne. Gene bu sağlık ünitesinin burada devam etmesinden yana gönlüm. Onu da söyleyim yani. Bunun yerine  yarın biri çıkıp ta ben  kafe restaurant yapacağım der bu ihaleye girerse bu hali amacına da ulaşmamış olur. Hem Kepez imize getirisi var. Hem de sağlık sektörü içinde önemli bir karşılığı var diye düşünüyorum. Yani 5 er yıllık tarzda yoo öylede 10 yıl yasada buna cevap gösteriyor. Kendimizin siyasi dönemi ile sınırlı algılamakta doğru değil bence.

NERMİN ERDOĞAN hem sağlık iyi bence.

ÖMER FARUK MUTAN evet yetkinin encümene verilmesi noktasında söz almak isteyen yoksa evet işaret buyurursanız 870 parselin 10 yıllığına kiralanması için encümen yetki verilmesine kabul diyenler işaret buyurusun, red edenler, oy birliği ile kabul edildi. 

Evet 2 Ek Gelir Tarifesi buyurun lütfen Ali bey.

ALİ AYGÜN 2  Ek Gelir Tarifesi,

-İmar durum belgesi ve belge tasdik ücreti.

-Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti, Canlı Müzik İzin Belgesi Ücreti, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yenileme ücreti. 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN buyurun lütfen, 

 

ÖZGÜR KOYUNCU konu hakkında bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN evet teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Plan ve Bütçe Komisyon kararı önünüzde. İsterseniz tek tek gidelim. Zabıta Komiserliğinin gelir tarifesine ek teklifimizi verilen ruhsat yenileme ücreti 100-TL, canlı müzik izin için ücreti 300-TL ve mesul müdürlük belgesi ücreti 100-TL olarak belirlenmesine plan ve bütçe oy birliği ile karar vermiş evet bu şeylerden gidelim isterseniz zabıtanın getirmiş olduğu tarife üzerinden söz almak isteyen var mı  arkadaşlar. Buyurun.

HALİL UYANIK Başkanım. Daha önceden belirlenmiş bir rakamlar var mı. Diğer gelir tarifesinde.

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN bizim diye daha önce diyor ruhsat yenileme ücreti var mıdır.  

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Yok. Bunlar yeni ek gelir tarifesine madde olarak giriyor. Öyle soruyorsun dimi. Evet öyle. Nereleri örneklediniz. Örnekledim dediniz.

İBRAHİM BORUZAN Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN daha ufak belediyelere gel şimdi büyük şehire gitme 

İBRAHİM BORUZAN Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN bizim Çanakkale den kalır yanımız mı var. Evet arkadaşlar söz almak isteyen var sa çok mok Komisyon bir tavsiye niteliğinde alıyor. Asıl karar vereceği irade burası. O yüzden daha önce olmayan yeni kalemler.

EMİN BACAK yani yılbaşında bişey olursa değiştiririz.

ÖMER FARUK MUTAN yani yılbaşında zaten Kasım da bütçe gelecek arkadaşlar bu ara kalem gibi bir şey.  Bütünü üzerinden oylayacağım. Hepsi toparlandıktan sonra madde 10 b ye imar planı olmayan yerlerde yapılacak imar planı onaylama ücretinin arazi beher m si 1.5-TL, belediyenin yaptırmış olduğu imar planlarda m2 içinde 2.5-TL , plan onama ücreti imar durum ücreti ile birlikte alınacaktır. Evet kim cevap veriyor.

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN imar planı olmayan yerlerde. Bu uygulama var mı herhangi bir yerlerde. 

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN her tarafta var diyorsun. Evet arkadaşlar buyurun lütfen söz almak isteyen var mı ? madde 10 b ile ilgili. Yok uygun görüyorsunuz o zaman peki madde 10 imar plan değişikliği yapılan yerlerde imar durum ücreti hesabı evet gündemi okumuştuk. Kim izahat veriyor buyurun. 

SELİN SEVİM bilgi verdi.  

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet söz almak isteyen arkadaş var mı ? daha anlaşılır olması açısından arkadaşlara sorabilirsiniz. 

HALİL UYANIK Başkanım İmar  ücreti dışında bir ücret konuşuldu dimi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet imar durum ücreti hesabı şekilde bir hesap çıkarmışlar. Anladığım kadarıyla bu uygulama Çanakkale de yeşil alan.

SELİN SEVİM bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN alınıyor o şekilde geçiyor. Evet

HALİL UYANIK şimdi özür dilerim. Şimdi vatandaş imar durum almaya geldi. Bu sosyal ve yeşil alan için demi imar durum ek ücret ödeyecek. 

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

EMİN BACAK Uzun sokak alacak mı.

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN en pahalıda o.

SELİN SEVİM bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN Evet var mı söz almak isteyen. Başka yoksa madde 11  EK e geçiyorum. Kat irtifakı, kat mülkiyeti onay daire başına 50-TL dir denmiş 

SELİN SEVİM bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN yani tasdik ücreti olarak geçene kat irtifakı ücreti, kat mülkiyeti onayı diye. Zaten alınıyordu. İzah mı edemedik vatandaşa. Evet arkadaşlar gündemin 2. Ek gelir tarifesi ile ilgili arkadaşları dinlediniz. Bütünü üzerinden söz almak isteyen var sa gündemin söz vereceğim. Yoksa oylamaya geçeceğim. Yoksa gündemin 2.maddesi Ek Gelir Tarifesi, İmar durum belgesi ve belge tasdik ücreti. Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti, Canlı Müzik İzin Belgesi Ücreti, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yenileme ücretlerinin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, red edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet gündemin 3.maddesi buyurun Ali bey.

ALİ AYGÜN madde 3  2013 Mali Yılı Kesin Hesabı.

SEVİLAY KUŞAK bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN şimdi gideri toplam mı tek tek mi. Tek tek kişi kişi dimi.

METİN BAŞTİMUR bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN evet toplamı üzerinden. Şimdi yeni gelen arkadaşlar usul açısından kesim hesap gider kısmı okundu kişilerin ismi zikredilecek daha önce önünüze geldi bunlar zannediyorum baktınız mı? Encümen de buraya geldi bu süreçle geldi mi arkadaşlara. 

 

Dağıtmıştınız. Kişi isimleri zikredilerek oylanıyor usul açısından ondan sonra gelir kesin hesabı da aynı şekilde oylanıyor. Evet buyurun. 

SEVİLAY KUŞAK  Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN 

ÖMER FARUK MUTAN evet

SEVİLAY KUŞAK  İnci PEHLİVAN

İNCİ PEHLİVAN evet.

SEVİLAY KUŞAK  Ali AYGÜN

ALİ AYGÜN evet 

SEVİLAY KUŞAK  Erhan BEKTAŞ

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK  Erhan BEKTAŞ

ERHAN BEKTAŞ evet

SEVİLAY KUŞAK  Yüksel ÖZDEMİR

YÜKSEL ÖZDEMİR evet

SEVİLAY KUŞAK  Hüsamettin ÜNVER

HÜSAMETTİN ÜNVER evet

SEVİLAY KUŞAK  Musa GÖKDENİZ

MUSA GÖKDENİZ evet 

SEVİLAY KUŞAK  Mehmet NAİR

MEHMET NAİR evet 

SEVİLAY KUŞAK  Nermin ERDOĞAN

NERMİN ERDOĞAN evet

SEVİLAY KUŞAK  Emin BACAK

EMİN BACAK evet

SEVİLAY KUŞAK  Ozan TOPSOY

OZAN TOPSOY evet

SEVİLAY KUŞAK  Halil UYANIK

HALİL UYANIK başkanım ben şunu anlayamadım. Özür dilerim kusura bakmayın herkesi oylayıp geçti ama.

ÖMER FARUK MUTAN olsun olsun.

 

 

 

HALİL UYANIK şimdi 13650, 13.650,000 eski rakama göre bütçe tahmini rakama karşılık 12.136.22-tl gelir elde ediyoruz. 13.448 gider elde ediyoruz. Gider artış yapıyoruz. Burada bir fark yok mu acaba. Gelir ile gider arasındaki bir ters orantı.

METİN BAŞTİMUR bilgi verdi. 

 HALİL UYANIK kabul.

SEVİLAY KUŞAK  bilgi verdi. 

SEVİLAY KUŞAK  Belediye Başkanı Ömer Faruk MUTAN

ÖMER FARUK MUTAN evet

SEVİLAY KUŞAK  Yüksel ÖZDEMİR

YÜKSEL ÖZDEMİR evet

SEVİLAY KUŞAK  Erhan BEKTAŞ

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK  Hüsamettin ÜNVER

HÜSAMETTİN ÜNVER evet

SEVİLAY KUŞAK  Musa GÖKDENİZ

MUSA GÖKDENİZ evet

SEVİLAY KUŞAK  İnci PEHLİVAN

İNCİ PEHLİVAN evet.

SEVİLAY KUŞAK  Ali AYGÜN

ALİ AYGÜN evet 

SEVİLAY KUŞAK  Mehmet NAİR

MEHMET NAİR evet 

SEVİLAY KUŞAK  Nermin ERDOĞAN

NERMİN ERDOĞAN evet

SEVİLAY KUŞAK  Emin BACAK

EMİN BACAK evet

SEVİLAY KUŞAK  Ozan TOPSOY

OZAN TOPSOY evet

SEVİLAY KUŞAK  Halil UYANIK

HALİL UYANIK evet.

ÖMER FARUK MUTAN evet gündemin 3.maddesini geçmiş olduk dimi arkadaşlar.

Gündemin 4.maddesi

ALİ AYGÜN  4 Belediyemiz Norm Kadro Standartları Cetvelinin D-7’ye yükselmesi nedeniyle yeni kadroların ihdası, 

 

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar nüfus parametresi üzerinden Bakanlığımızın yapmış olduğu memur bizde kaçtı normal kadrosu 

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 71 di. 71 olan memur kadrosunun 93 e, 36 olan norm işçi kadrosunu da 47 ye çıkardı ama tabi 2008 2007 Nisan da çıkan yasa gereği müktesepte işçi norm kadrosunu da fiili olarak şu anda 2 emekli var 39 a indi bildiğim kadarıyla. Evet. Bunların icraatıyla ilgili bir teknik konu tabi söz almak isteyen var sa sevgili Halil Çanakkale Belediyesi Belediye Personelliğinden geliyor en tepesinden konulara da vakıftır. Evet yani mevcut memur kadroların ve işçi kadrolarının Belediyemiz Meclisi üzerinden kararı ihdası. Var mı söz almak isten arkadaşlar. Konuşmak ister misin Halil.

HALİL UYANIK yok başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN teknik bir konu 93 memur kadrosunun şuanda kaç 33 müydü memur 32, yani imkan var yani, hepsini alabiliriz gerçi bunlar hepsi ihtiyaç üzerinden gidiyor. O şekilde kullanılıyor. Önce de 71 iken 33 dimi  ne paramız yeter ne pulumuz dimi. Ama böyle kadro ihdasları oluyor. Evet gündemin 4.maddesi ile ilgili söz almak isteyen yoksa özellikle norm kadro standartları cetvelinde D 7 ye yükselmesi ile ilgili yeni kadroların ihdası ile ilgili konuyu oylarınıza sunuyorum kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir.  5 buyurun Ali bey.

ALİ AYGÜN Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K’da bulunan Uzun Sokak üzerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, 

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar gündemin 5.maddesi, Uzun Sokakta yol genişletilmesi ile ilgili olarak kat artışına dönük bir plan tadilat çalışması, bir bütün çalışmaydı. Komisyonda da oy birliği ile geliyor. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun söz vereyim. Arkadaşlar. Buyurun.

MEHMET NAİR Başkanım bu park sorunu sokaktaki katları yükseltiyoruz da  parklar için yarın öbür gün yanlış bir şeye düşmeyelim. Çanakkale de şu anda park sorunları var. Sokaklarda olsun, Caddelerde olsun. Şuan Hamidiye Caddesinde birbirlerine sataşma oluyor. İşte benim evimin önü sen durma. Yani şimdiden Belediye olarak düşünmesi lazım.

ÖMER FARUK MUTAN Sevgili Mehmet şimdi doğru bir söylenim yoksa arkadaşlar teknik olarak düzeltsin. Devlet diyor ki ya otopark parası ver diyor ya da otopark yap diyor. Yani bina da otopark yap diyor. Bu en son yönetmelikte şöyle değiştirildi. Bu yasalar bizim üzerimizde meclisin üzerinde özellikle bu döner kavşaklarla ilgili zorunlu otopark getirildi. Şu 

 

döner kavşaklar var ya göbeği olan yerlerle ilgili öyle biliyorum doğru mu biliyorum. Onun dışında vatandaşın yasalarla tanınmış hakkını hukukunu şimdi adam ben otopark yapmayacağım al otopark parası diyor yatırıyor bunu. O işine geliyor 300 lira, 500 lira, 1 lira, 2 lira yatırıyor. Bu hakkını kullanıyor. Yani arkadaş otopark yapacaksın gibi bir dayatmayı zorlamayı getirip önüne koyamıyoruz. O onun yasal hakkı maalesef öyle.

MEHMET NAİR yani Belediye olarak yapacaksın diyemiyosun.

ÖMER FARUK MUTAN yok hayır arkadaşlar TBMM de çıkıyor. Onu uyguluyoruz burada. Yönetmelik v.b. Bakanlık tan geliyor. Son geçen Tip İmar Yönetmeliğinde döner kavşaklarla ilgili zorunlu otopark getirildi. Onu bilin diye söylüyorum. Doğru diyorum dimi öyle biliyorum.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Onun dışında adam getiriyor yatırıyor 3 kuruş otopark parasını o onun işine geliyor. Öyle gidiyor maalesef. 

NERMİN ERDOĞAN Yasada bir açık yok mu başkanım yani. Gerçekten ileride otopark büyük sorun olacak. Önümüze çıkacak bu.  

 ÖMER FARUK MUTAN Bakın bu ülkede özellikle toplu ulaşımın en sıkıntılı olduğu İstanbul arkadaşlar yani göz önünde ve çıkan her kez dedi ki ulaşımı çözeceğiz, otoparkı çözeceğiz bunların bilinmesine rağmen bakın bu zorunluluklar yine geçirilmedi. Yani bizi aşıyor. Biz şimdi sizde geleceksiniz ya tamam buyurun önünüze koyacağız otopark parası mı otopark mı yaparsın tercihini nereden yana kullanıyor 3 kuruş veriyor. Park parasından yana kullanıyor. Evet maalesef keşke zorunlu olsa da herkes çatır çatır yapsa. Evet arkadaşlar var mı gündemin 5.maddesi ile ilgili başka söz almak isteyen, yoksa gündemin 5.maddesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, red edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. 6 yine 5 ile alakalı galiba buyurun Ali bey.

ALİ AYGÜN Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K-II-b’de bulunan Uzun Sokak üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 6.maddesi ile ilgili söz almak isteyen yine bu sokağın 1000 lik uygulaması plan tadilatı var mı. Evet 

HALİL UYANIK şu panoda göstere bilir miyiz.

ÖMER FARUK MUTAN Uzun Sokağı göstere bilir misiniz arkadaşa. 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Halil Atatürk caddesine bi arka paralel Belediyenin buradan gidilen yer. Gülen Pideden aşağıya doğru giden yer. Onu bir önce gündeme geldiğinde izah etmiştik galiba Fenerci Ahmet’ten yukarıya Sahil Caddesine kadar olan bütün koridorlar 10 mt. Dumlupınar, Menderes hepsi geliyor. Yıldız da 10 mt. Bir burada 7 mt. Lik yol onuda 10 alalım oradan buraya bağlantıları 10 mt ye çıkaralım demiştik. Başka söz almak isteyen var mı? Gündemin 6.maddesini söz almak isteyen yok oylarınıza sunuyorum. Plan tadilatını kabul edenler, red edenler evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 7 buyurun lütfen.

 

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 2014 HAZİRAN Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti,

 

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar Pazartesi 2 si, Salı 3 ü, 4-5 Cumaya kadar gidiyor. Evet rahat bir ay o anlamda .

EMİN BACAK Çarşamba olsun.

ÖMER FARUK MUTAN Çarşamba dedi Emin bey. Uygunsa. Çarşamba diyelim geçelim o zaman. 04 Haziran Çarşamba saat 4 yani 16:00 da, Kepez Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Haziran Ayı Olağan Meclisi için işaret buyurursanız oy birliği ile kabul edelim. Evet red eden yok. Oy birliği ile kabul edildi. Önergeleri okuyun lütfen. 

ALİ AYGÜN 1 Meclis Başkanlığına Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:290’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce görüşülerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Kenar Sokak ta mı bu. Kenar Sokağı biliyor musunuz arkadaşlar. Eski mezarlığa giderken sola kıvrılmıyorsun sağa doğru kıvrılıyorsun oradan Türkmen mahallesine  çıkıyorsun o yol kenar sokak.

HALİL UYANIK Recep in olduğu yer.  

ÖMER FARUK MUTAN Recep in olduğu yer. Evet. 

HALİL UYANIK Burada yapılmak istenen ne başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet izah edin. 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN aşağıya doğru Ali Beye giderken bir eğim var orada evet komisyona gidecek. Tabi sorusu olan konuşmak isteyen, söz almak isteyen arkadaş varsa.

HALİL UYANIK Bu teklif başkanım mal sahibinden mi geliyor.

ÖMER FARUK MUTAN Evet.

MEHMET NAİR Komisyon incelesin başkanım daha iyi olur.

ÖMER FARUK MUTAN Gidecek zaten burada karar vermeyeceğiz. Usul açısından komisyona gidecek. Ama tabiki sorular varsa. Komisyonun çalışmasına da yardımcı olur diye gündem oluşturuyoruz. Ve konuşuyoruz. Evet söz almak isteyen yoksa ilgili önergenin ilgili komisyona imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, oy birliği ile imar komisyonuna gitmiştir. Evet 2. Önergeyi arz edin lütfen.

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6613,6570,6571’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar burası neresi Sevgi Evlerinin yanında üst tarafında Belediyemize ait 1000 küsür m2 bir alan var bir o kadar da hazinenin yeri var. Dedik ki kapalı Pazar yerini buraya doğru taşıyabilir miyiz. Böyle bir akıl gelişti. Kapalı Pazar yeri yapacağız. 2 dönümün üzerinde bir alan  peki dedik mevcut şuanda düğün salonunun ön tarafında kurulu Pazar yeri ne olabilir. Bütün meydanı yani anayoldan oraya kadar bir meydan düzenlemesine dönüşebilir mi niye olmasın dendi. Pazarcılarla da görüşüldü tabi süreç içinde komisyonda görüşürse daha doğru olur teknik olarak ta. Yerinde de çalışma yapılsa olur. Ve hazineden de buranın tahsisi ile bir çalışmayı gündeme getireceğiz. Evet söz almak isteyen var mı arkadaşlar.

NERMİN ERDOĞAN Yani bu Pazar yeri buradan kalkıp oraya.

ÖMER FARUK MUTAN Sevgi evlerinin orada bir alan var bir de hazineye ait var. Hazineden talep etme noktasında bir kamu hizmeti hakkına taşınmalı ki o talep te bulunalım. Bir kısmı bizim, bir kısmı hazinenin.

NERMİN ERDOĞAN Aslında meydandan kalkması mantıklı.

ÖMER FARUK MUTAN Yani meydan kentlerin meydanlarıyla anılır. Burada da tabi meydan çalışmasıyla biraz önce ifade edilen otopark sorununu çözümleyici noktada yerin altına girilirse bunu da çözümleyici bir noktaya ulaşır. 

MEHMET NAİR PTT binası hizmete girmiyor mu?

ÖMER FARUK MUTAN PTT orayı satıyor. Biliyorsunuz Türk Telekom’a ait PTT ye ait bir yer ama. 250 liraya satıyorlar orayı. Zamanında kamuya aitti özelleşti biliyorsunuz. O gayrimenkullerden bir parçası da burasıydı. Evet satıyor. 

HALİL UYANIK Kamulaştırma şeysinde bulunulsa.

ÖMER FARUK MUTAN Orayla alakalı mı? 

HALİL UYANIK Evet. 

ÖMER FARUK MUTAN Özel bir yer yani tabi olabilir özel şirket.

HALİL UYANIK Satıyorsa özelle olabilir. 

ÖMER FARUK MUTAN Onlar 250 lide biz size 50 lira verelim verin dedik. Oradaki beklenti şu almak isteyenler dedi bilin diye söylüyorum. Yani biz burayı alırsak 5 kat verir misiniz ? ya ucuz kapatıp şey almak bizde bir teklif götürdük onlara bide şey satıyorlar yani bildiğin eskici gibi satıyorlar. Bir satıcı var onlar bunu zaman zaman ilan ediyorlar millet geliyor gelmiyor pazarlık ediyorlar öyle satıyorlar. Yani bir kamu malı gibi satılmıyor. Bilginize.

HALİL UYANIK kamulaştırırsak Pazar yerini biraz daha büyütmüş oluruz.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Uzatabiliriz niye olmasın. Evet komisyona gidecek yine söz almak isteyen var sa buyursun arkadaşlar. 

EMİN BACAK Halil beyin dediği gibi gelmez mi başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN Geliştiririz bir adım atarız ekleriz devam eder pazar yeri. Hazineden alırsak bununla ilintili devam eder. Ön taraf bize ait Atatürk Caddesine bakan arka tarafta da aldıkça oraya doğru yanaşırsak daha bir gerekçe oluşur. İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, oy birliği ile gitmiştir. Buyurun 3.önerge.

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi pafta:H16c19a2a, parsel:6671-6673’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN Evet neresi Hamidiye de 

ERHAN KARAMAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN ne kadar mülkiyet totalde 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN bu yukarıda yapmış olduğumuz imar uygulamaların A etabı dimi. 

ERHAN KARAMAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Ne kadar verdiler bize onu.

ERHAN KARAMAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Bedelsiz. Kaç mt orası.

ERHAN KARAMAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN 2500 evet şimdi. Daha önce mecliste olan arkadaşlar biliyor ama olmayan arkadaşlara da bilgi verelim. Özellikle Çanakkale İzmir aksının üzerinde ilgili imar uygulaması yaptık. Bu imar uygulaması sonrasında yani eti kemiğinden daha kolay sıyıralım diye 18 uygulaması yaptık. Yoksa yolları kamulaştırmak onu yapmak bunu yapmak oldukça zordu. Bu süreç te de bütün mülk sahiplerinle de bir araya geldik. Okul eğitim alanı, Belediye ayrılacak alanlar ilgili de bağış taleplerimiz oldu yeri geldikçe o arkadaşlar o alanlarla ilgili o konuyu Milli Eğitime, Camiyi Müftülüğe dimi Diyanete Belediyelere bağışlamak için gereken yerlere bizlere bağışlayarak gidiyorlar. Henüz tamamlanmayan bir etap mı kaldı. Diğeri bitti mi 3.nün tapuları alındımı.

ERHAN KARAMAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet 1 etap kaldı. O etap bittikten sonra yolun üst yanı ile ilgili alt yapı donatıları su, kanal v.b. Türk Telekom, Uedaş, Çanakkale Gaz gibi bu yapılanmalara dosyada verildi içeriye bilginiz olsun diye söylüyorum. O etap bittikten sonra yollar ayrılmış her yer terk edilmiş bir şekilde gelecek. Bura da da daha önce ön tarafı olan ticari taramanın tamamı üzerinden ticari+konut olması talebiyle.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Talebin gerekçesi ile bir Devlet hastanesi geliyor. Doğal bir talep gibi geliyor. Vatandaş talebi bu bilginize komisyona gidecek söz almak isteyen var sa işaret buyursun. Evet var mı söz almak isteyen arkadaşlar. İlgili önergedeki 6671-6673 parsellerin imar komisyonuna gitmesini plan tadilatının komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, oy birliği ile komisyona gitmiştir. Evet 4.önergeyi alalım. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi pafta:H16c19a2a, parsel:6671-6673’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN Evet aynı parseller ile 1000 lik dimi arkadaşlar. Evet söz almak isteyen var mı ? yer aynı ölçek 1000 uygulama. 

HALİL UYANIK Belediye diye ayırdığımız yer Belediye hizmet alanı mı? 

ÖMER FARUK MUTAN Evet. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

HALİL UYANIK 6 kat dimi?

ÖMER FARUK MUTAN Evet 6 kat. Yolun üst yanı 99 Şubatı itibarıyla imara açıldı arkadaşlar. Uygulama bugünlerde geçen dönemde yapılmaya başlandı. Bitmek üzere burada emsal bir 6 kat bu konuda hiç taviz verilmedi. Yani inşaat m 2 leri arttırılmadı. Bilginiz olsun. Ve bu büyük ekli dönüm dönüm araziler öyle 150 m 300 m 500 m değil hep dönümlerle ifade edilen büyük araziler o yüzden gelenlerde nitelikli konut şeklinde gelişiyor ve öyle gidiyor. Evet ilgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, ilgili önerge yani 6671-6673 parseldeki plan tadilatı 1/1000 lik imar komisyonuna oy birliği ile gitmiştir. Buyurun lütfen. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:488-4900-4901-4365’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. 

ÖMER FARUK MUTAN Meydan burası. Yani daha önce ifade etmeye çalıştım arkadaşlar. Pazar yeri oraya giderse bütünü üzerinden meydan bir alan burada farklı mülkiyetler var genel Özel İdaresine ait ama bize Belediyemize yasa gereği devretmesi gereken Özellikle şu aksın bulunduğu yer eski okulun bulunduğu yer hazineden devir geldi zannederim bildiğim kadarıyla, burayla ilgili geldi mi?  

ERHAN KARAMAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Gelmedi evet buda bir kamu faydası noktasında Özel İdare ile yazışacağız çizişeceğiz normalde bize vermesi gereken yer arkadaşlar şurası. Bu da imar komisyonuna gidiyor. 

HALİL UYANIK Eski okulun olduğu yer dimi.?

ÖMER FARUK MUTAN Evet tabi tabi. Şimdi eski Milli Eğitim yasası zannediyorum 28. Madde simiydi neydi öyle biliyorum ilköğretim okulları İl Özel İdareye bağlı mülkiyet v.b. ihtiyat bütçe ve imkanlarıyla yapım yani okul yapımları onun üstündeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı oradan kaynak geliyor bu şekilde o alanda öyleydi. Hatta Belediyemizin ilk kurulduğu yıllarda biliyorsunuz diğer okul yapılınca o yıkıldı. Ha bire teknik hatalardan dolayı normalde bize verilmesi gereken bir alan bu. Biz Milli Eğime bunu karşılığında Atan parsellerinde bir okul yeri bağışı yaptırdık zaten. Belediye de araya girerek 26 27 kişiyi bir araya topladık ve yaptırdık. Normalde buranın zaten Belediye olduğu sürece buradaki imar durumun da bu olduğu sürece İl Özel İdaresinin burada bir şey yapması söz konusu değil. Evet ilgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler evet oy birliği ile gitmiştir. Evet son önerge zannediyorum buyurun lütfen.  

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İhsan Şen Kartal Caddesi’nin Sahil Yolu Caddesi ile kesiştiği noktadan sonraki kısmının isim değişikliği hususunda;  Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr.Ömer Faruk MUTAN 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar bir dilekçe var. Vatandaşın bu talebi zorunlu olarak ta meclise geliyor. Turgut ÇAMER abimiz. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi biraz önce ifade edildi. Atatürk Caddesinden itibaren başlayan şenkamp ışıkları diyoruz ya İhsan Şenkartal Caddesi, Sahil Yolu Caddesini de aşarak diyor Limandan ta şeye kadar Fenere kadar diyor burası diyor ya bizim önümüzden giden yolun da adı İhsan Şenkartal diyor bu diyor  limanla kesiştiği noktada keselim de diyor bundan sonrasına başka bir isim verelim diyor. Şuanda yine İhsan Şenkartal Caddesi olarak devam ediyor. 2 tane yapılaşma var. 2 tane öğretim görevlimiz.

ERHAN KARAMAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Hatta rahmetli babamın adını şu ara yere vermişsiniz Allah razı olsun dedi. Buraya da olabilirdi ama dedi. Ondan önceki parselleri var. Böyle bir talebi geldi. Ben de buraya sizlerin önüne getirdim. İsim değişikliklerini çok sık yapmıyorum. Yeni isim oluşumlarında ortak bir mutabakat aramaya çalışıyoruz. İsim değişikliklerinde Sokak ve Caddelerde neden yapmıyoruz işte Mahkemesi var Telefonu var, Elektriği var, suyu var gibi adres değişikliklerinde sıkıntı yarattı yani ciddi yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde. Burada şöyle bir şey var. Şuanda 2 tane konut var çok değil olabilir mi olabilir. Kimse de şey etmez. Bu kadar uzun cadde olmasın İhsan Şenkartal tamam sağolsun geldi buradan bir yer aldı yaptı etti ama diyor. Yeter o kadar diye ta fenere kadar gitmesin diyor. Evet. Buyurun arkadaşlar söz almak isteyen. 

HALİL UYANIK Başkanım henüz açık değil yol gördüğüm kadarıyla.  

ÖMER FARUK MUTAN Açık. Ama şöyle. Eğer bir ciddi durum yoksa durup dururken de açmıyoruz. Ama o yol gidiyor. Terk edilmiş durum da bayağı gidiyor. Açık. 

HALİL UYANIK ha terk edilmiş.

ÖMER FARUK MUTAN Tabi tabi. Esnafta terk etti onlarda terk etti. O yol açık gidiyor yani. Bugün girsek açarız.

HALİL UYANIK Engel yok. 

ÖMER FARUK MUTAN Hayır hayır hatta esnafında arka bahçesinden de geçiyor. Bir önceki dönemle alakalı buradaki 20 mt lik yolu 15 mt ye düşürdük. Hatta düşürdük diye de 

 

idari yargıya da gidildi. Yani burada 2- 2.5 katlı konutlar burada öyle biliyorum. Öyle yoğunlukta yok. Esnaf bu konuda bize tavır alıyor. Dedik ya arkadaşlar buraya 89 yılında biz daha Belediye olmadan önce yapılmış imar uygulaması bu yol gidiyor. Ve o zaman yol 24 mt bakın arkadaşlar.  Tabi canım. 92 deki revizyonda galiba 20 mt ye düşürülüyor. Şimdi yeniden bu nokta da dedik 2 katlı önde 2 katlı falan 15 mt yani öteki taraflara baktığımızda hayli hayli herkese yeter yol bu. Bunlarda geliyordur belki kulağınıza ama bu uygulama 89 yılında yapılmış arkadaşlar yani yaklaşık ne kadar 25 yıl öncemi yapılmış tabi yani Belediye olmadan önce yapılmış bir uygulama. Ha şimdiye kadar orada bir ihtiyaç olmuyordu. Şimdi 2 kişi yarın hatta 1 kişi de inşaat yapıyor şuanda 3. İnşaat yapılıyor. Ha birde oradaki arsa malikleri diyor ki müşteri getiriyoruz satacağız yolu yok diyor. İleride esnafa takılıyor diyor. Ha esnafla bir anlaşma yaptık ama sayın Ejder bugün aradı beni ya bize 3-5 yıl daha dokunmayın arkadaşlar dokunmama noktasında değil yani bu yaz dokumayız insanlar düğün aldı etti düğünü yapsınlar. Ama bunlarda bundan sonra önlemini almak zorunda. O yol açılacak yani.

MEHMET NAİR 1 sezon dese olacak ta 3-5 yıl.

ÖMER FARUK MUTAN biz 1 sezonluk zaten dedik yani. İnsanlar mağdur olmasın. Çok ta zorunlu değil bu yıl. Ama seneye devam etmez bu böyle dedik. O yüzdende aramız limoni

HALİL UYANIK Herkes dokunulmasını istemezse 

ÖMER FARUK MUTAN Yani dimi. Evet ne diyorsunuz isim değişikliği için değişsin mi? Evet isim önerin verelim gitsin. Genelde büyüklerin ya da ülke büyüklerin ve ya önerisi varsa arkadaşların herkese açık bir konu evet.

İBRAHİM BORUZAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Sait Ustanın verdik onu. Yukarıya doğru giden bir caddede ismi var. 

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Onlardan başlıyor dimi ilk parselde onların. Evet orada Atanların da parselleri var. Yolun hemen alt tarafında elmalı bahçenin arkasında. Yine şair, mair, yazar, mazar söyleyin bir şeyler. Mehmet ATAN teklifi geldi 1. Eşref beyden geldi. Dışarıdan bakıyor.

EMİN BACAK Biraz araştıralım başkanım bir dahaki meclise girsin. Komisyon mu kuralım bir isim bulalım gidelim. 

MEHMET NAİR Kente hizmet eden birilerin isimleri de olabilir.  

ÖMER FARUK MUTAN Ya mahalinde hizmet eden bir büyüğün ismi Mehmet ATAN burada yaşamış bir kişi. Köy bunların sülalelerinden geliyor ama. Köy olmaktan çıktı. Artık büyüyoruz. Mesela bir arkadaşım dediki Bülent Ecevit ‘in ismini şurada yolun kenarına vermişler kürt tacilerin oraya. Ya başka yer bulamamışlar mı dedi boyacı dedi. Oradan geçerken mesela hayıflamıyor. 

MUSA GÖKDENİZ es geçsin başkanım.

 

 

İBRAHİM BORUZAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Hasan TOPSOY, Mehmet ATAN

HALİL UYANIK Muhlis abi var.

HÜSAMETTİN ÜNVER İbrahim Aytap var dimi.

ÖMER FARUK MUTAN İbrahim Aytap var. Muhlis abinin de koruluğu var. 

HALİL UYANIK Şöyle yapalım başkanım Atanlar dan birinin adını koyacaksan Halil ATAN’ın adını bir dönemler Belediye Başkanlığı yaptı. İyi ve ya kötü.

 ÖMER FARUK MUTAN yeni yapılacak okulun adına Halil Atan uzun muydu. Hafız Halil Atan. 

HALİL UYANIK Eski Belediye Başkanların isimlerini koysak.

ÖMER FARUK MUTAN Siyasetin cilvesi. Kızanı var, seveni var. Biz genelde öldükten sonra konulduğu için. O konuda masumlaşıyor insanlar. Pek çamur atılmıyor. Şimdi böyle laf sokan olur. Bilmem ne olur falan 

NERMİN ERDOĞAN Aynen  bencede Yaşarken..

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN sonra millet bizi köşesine atsın milli duygular kabarıyor şu oluyor, bu oluyor. 

EMİN BACAK İçlerinde en uygun Hasan Topsoy geldi bana.

HÜSAMETTİN ÜNVER İsmail Cem Sokak Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN Hı

HÜSAMETTİN ÜNVER İsmail Cem Sokak Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN niye olmasın olabilir aslında. Birde bakın bu isim değişikliklerinde 2/3 bir çoğunlukla alınması lazım. Yoksa onaya gitmiyor. Onaylanmıyor. Hemen bize geri geliyor. İsimleri koyarken gerekçe istiyor Valilik. Bu kimdir neyin nesidir. Bunlar birebir yazılıyor. Biyografisi v.b. bu tür dış isimler falan zor. Bu Kepez Belediyesinin en çetrefilli konusu isim değişikliği 2 tane isim var şu anda hadi 3 olsun İsmail Cem’ de getirelim. Mehmet Atan, Hasan Topsoy, İsmail Cem başka isim.

HALİL UYANIK bende bir şey yok. Mecliste bırakalım meclis biraz çalışsın.

YÜKSEL ÖZDEMİR bizde yok mu Nazım Hikmet olsun.

ÖMER FARUK MUTAN buradan evet çıkmaz bir kere olmaz o. Ortak bir isimde uzlaşalım. Komisyon kuralım 

HALİL UYANIK Komisyon kuralım. 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN Ortak bir isimde uzlaşsın gelsin. O zaman usul açısından şunu kabul ediyor muyuz. Turgut abinin bu dilekçesinde belirttiği gibi bundan sonra kısmın isim değişikliğini oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Bir komisyon teşekkülü ile her siyasi 3 partiden 1 er kişi alalım ortak bir isimde uzlaşalım gelsin. Gündeme alalım onu. Haziran gündemine de alalım. Hatta ilk gündem maddesi yaparsanız ortak bir şekilde geçeriz orayı kabul mü. Halil Bey , Buradan Mehmet bey buradan, Hüsamettin . Hüsamettin ÜNVER, Mehmet NAİR, Halil Uyanık isim komisyonuna seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun

EMİN BACAK Yarın öbür gün sokaklara da isim çıkacak ya.

ÖMER FARUK MUTAN Bu komisyon devam etsin. Çalışsın getirsin. Uygun mu arkadaşlar. Zannediyorum önergeler bitti. Evet Kepez Mayıs 2014 Meclisinin oturumunu kapatıyorum.  05.05.2014 

 

BELEDİYE BAŞKANI                                                                           MECLİS KATİBİ                                                                   MECLİS KATİBİ 

ÖMER FARUK MUTAN                                                                        İNCİ PEHLİVAN                                                                      ALİ AYGÜN