T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:02.07.2014

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca TEMMUZ 2014 Olağan Meclis Toplantısı 02.07.2014’de tek oturum halinde toplanmıştır. 11 madde görüşülmüştür. 02.07.2014 tarihli Meclis Toplantısında Belediye Başkanı Sn. Dr. Ömer Faruk MUTAN’ın haricinde, tüm Belediyemiz Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 TEMMUZ AYI MECLİSİ

İNCİ PEHLİVAN-  Değerli arkadaşlarım Başkanımızın izinli olması dolayısıyla ona vekaleten bugünkü meclis toplantısını açıyorum. İsterseniz geçen tutanaklar elinizde onları onaylayalım. Okumamız gerekiyor mu? Gündemimiz eliniz de var herhalde sizlere dağıtıldı. 6 madde var. 6. Madde bir sonraki meclis toplantısının gün tespiti. 3 tane önergemiz var. Ali arkadaşımızdan rica edelim gündemi okuyalım. 

ALİ AYGÜN Gündem. 

  

1.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/97 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 488, 4900, 4901, 4365 ‘te kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

2.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/91 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 488, 4900, 4901, 4365 ‘te kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

3.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/98 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel:  6570, 6571 ‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı

4.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/92 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel:  6570, 6571‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

5.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/99 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 6094’ te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

6.Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/100 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; 05/03/2014 tarih ve 2014/47 sayılı meclis kararıyla onaylanan Plan Notları Madde 17’ ye ek yapılması

7.Belediyemiz Meclisinin EYLÜL ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

8.Kapanış.

  

İNCİ PEHLİVAN şimdi arkadaşlar gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği ile kabul edildi. Şimdi önergelerimize geçelim.

ALİ AYGÜN Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi parsel:6353’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

2.Önerge. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:5967’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Ali AYGÜN.

3.Önerge. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3166-3167’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ. 

İNCİ PEHLİVAN Önergelerin imar komisyonuna gitmesiniz oylarınıza sunuyorum. 

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN tamam önergelerin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemi önergelerle, gündemi ve önergeleri oylarınıza sunuyorum ikisini birden kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Şimdi gündemin maddelerine geçiyoruz. 

ALİ AYGÜN 1 - Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/97 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 488, 4900, 4901, 4365 ‘te kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN Görüş bildirmek isteyen var mı ? buyurun. 

EMİN BACAK bu ön taraftaki yer özel idare nin mi aldınız mı? 

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN Var mı arkadaşlar görüş bildirmek isteyen. 1.maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2.madde,

ALİ AYGÜN 2 - Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/91 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 488, 4900, 4901, 4365 ‘te kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN 2.madde ile ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. 3.madde,

 

ALİ AYGÜN 3 - Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/98 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel:  6570, 6571 ‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Başkanım burası neresi?

ERKAN KARAMAN Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN 4 - Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/92 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel:  6570, 6571‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN 4.madde hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Buyurun. 

HALİL UYANIK Hastane yerinin dışında sosyal tesis alanı olarak ne amaçla.  

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN Başka yoksa oylarınıza sunuyorum 4.maddeyi. kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun 5.madde.

ALİ AYGÜN 5 – Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/99 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Parsel: 6094’ te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN Gündemin 5.maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Burası neresi? Tekrar söyler misin?

ERKAN KARAMAN Bilgi verdi.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN Başka görüş bildirmek isteyen var mı? 5.maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edildi. 6.madde,

ALİ AYGÜN 6 – Belediyemiz Meclisinin 04.06.2014 gün ve 2014/100 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; 05/03/2014 tarih ve 2014/47 sayılı meclis kararıyla onaylanan Plan Notları Madde 17’ ye ek yapılması

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Kırmızı şeyde şey gözüküyor orada.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

 

ERKAN KARAMAN Bilgi verdi.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

MEHMET NAİR Daha önce istenip te verilmeyen yer var mı? Böyle sıkıntı yaşamayalım.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN Başka görüş bildirmek isteyen yok sa, oylarınıza sunuyorum 6.maddeyi, kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN 7 – Belediyemiz Meclisinin EYLÜL ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

HALİL UYANIK Başkanım gündeme alınan maddeleri görüşmemiz lazım.

 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

İNCİ PEHLİVAN Gün tespitini yapalım ondan sonra.

HALİL UYANIK Bilginiz olsun yine. 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

İNCİ PEHLİVAN Gün tespitini yapalım ondan sonra önergelere geçelim. Öyle yapıyorduk daha önce. 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN 3 Eylül Çarşamba, saat yine 4 olur yani 16:00. Uygunsa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edildi. Şimdi kapanışı yapmadan önergelere geçelim. 

ALİ AYGÜN 1. Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi parsel:6353’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Ne yapılmak isteniyor burada

ERKAN KARAMAN Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN İmar Komisyonuna gitmesiniz oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 2.önergemiz. 

ALİ AYGÜN 2. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2b, parsel:5967’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Ali AYGÜN.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

 

 

 

HALİL UYANIK Verdiğimiz yanı başındaki inşaat çekmesi 3 mt mi? 

ERKAN KARAMAN Bilgi verdi.

HALİL UYANIK Şimdi hem havasızlıktan bahsediyoruz. Hem de alanları daraltıyoruz genişletiyoruz. Şimdi 6, 25 çekilmesi gerekirken neden 3 mt. Çekiyor.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

HALİL UYANIK Yan tarafa uysun diyoruz da meydanda bazı kötü örnekler var. Ortamlarda da söylüyorlar. Hatta ofisi geçince orada da bir kötü örnek var. Hep toplantılarda karşımıza geliyor. Adam neden 1 mt çıkma yapmış diyor. Oda ruhsatlı o da ruhsatlı.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

HALİL UYANIK Ben bunları bilmediğim için 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

HALİL UYANIK Yan taraftaki kötü örnek emsal gösterilemez. Eğer 6.25 çektirilecekse, yandaki 3 mt çekmiş ama herkes çekicek diye bir kural kaide yok.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

HALİL UYANIK Ya ben fikrimi söyledim.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

İNCİ PEHLİVAN İmar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile imar komisyonuna gitmiştir. 

HALİL UYANIK Gündeme bakıyorum en işlek cadde meydan caddesi bütün binalar sıfır. Binanın derinliğine bakın. Neden ? 3 mt 2 mt çekildiğinde cadde daha geniş kalmıyor. Orada hiç kimse arabasını park edemeyecek. 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.  

ALİ AYGÜN 3.önergemiz. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3166-3167’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

İNCİ PEHLİVAN 3.Önergemizin İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile gitmiştir. Evet arkadaşlar meclis gündemimiz bitmiştir. Toplantı sona ermiştir. Teşekkür ediyorum.  02.07.2014

 

BELEDİYE BAŞKAN V.                                                                             MECLİS KATİBİ                                                               MECLİS KATİBİ 

İNCİ PEHLİVAN                                                                                     MUSA GÖKDENİZ                                                                ALİ AYGÜN