T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ: 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ: 03.09.2014

TOPLANTI DÖNEMİ: OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ: ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca EYLÜL 2014 Olağan Meclis Toplantısı 03.09.2014’de iki oturum halinde toplanmıştır. 21 madde görüşülmüştür. 03.09.2014 tarihli Meclis Toplantısında tüm Belediyemiz Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 EYLÜL AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-  Evet değerli konuklar, sevgili meclis üyeleri bir ay aradan sonra tekrar bir araya geldik. Aslında öylede olmadı arada Olağanüstü vardı biliyorsunuz. Milli Emlak’ın bir itirazı vardı meydandaki düzenlemeye onun için toplandığımızda yine 5-6 gündemli bir olağanüstü meclis yapmıştık. Çokta kopmamış olduk her ay yine meclisi yapmış olduk. Ben gündemi başkanlık gündemini arz edeyim, önergeler var. Onları tek tek başkanlık gündemine ek yapacağım. Sonra gündeme geçeceğiz. Bir ara özellikle ulaşımla ilgili bilgi vermek için ara vereceğim.  Ama 17 Nolu Kepez Minibüsçülerin en azından bir kısmını hepsini davet etmiştik ama bir kısmı geldiğinde uygun gördüğünüzde işaret buyurursanız mola verip, toplantının ikinci bölümüne geçeriz. Ben şimdilik Eylül Ayı Kepez Belediye Meclisinin Başkanlık gündemini arz ediyorum. 

GÜNDEM 

--------------  

1.Çanakkale Valiliği İl Müftülüğü ’nün 12.08.2014 gün ve 60340149-250—1405 sayılı talep yazılarının görüşülmesi,

2.Kepez Kent Konseyi’nin yer tahsis talebinin görüşülmesi,

3.Kepez Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin görüşülmesi,

4.Sözleşmeli Personel İstihdamı,

5.Amatör Spor Kulüplerine yardım,

6.11.07.2014 gün ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığımın Belediye Gelirleri Kanunun 45. Seri nolu tebliği gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun görüşülmesi, 

7.Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/110 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-IIc, parsel:6353’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

8.Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/111 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c18b2b, Parsel:5967‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

9.Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/112 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:2, Parsel:3166-3167‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

10.Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/114 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K, Parsel:2538‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

11.Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/115 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16C18B2A, Parsel:2538’te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

12.Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/116 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, 

13.Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/117 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c13c4d, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

14.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

15.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi pafta:12, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

16.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6351’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

17.Belediyemiz Meclisinin EKİM ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

18.Kapanış.

 

Evet Başkanlık gündemini olurlarınıza arz ediyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Bir önceki Meclis Tutanakları hepinize geliyor zannediyorum. Uygun görürseniz her mecliste olduğu gibi okundu kabul edelim mi? edelim işaret buyurursanız, Meclis Tutanaklarının okunmuş olduğu ile ilgili teşekkür ediyorum. Oy birliği ile okunmuş olduğunu kabul ettik. Diğer ek gündem maddelerine geçiyorum.   

Beldemiz sınırlarında süre gelen ve yeni başlanacak olan inşaatlarda Pazar günleri çalışma yapılmaması hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2- Önerge Meclis Başkanlığına pafta:H16c-18b-2a, parsel:6355’de kayıtlı taşınmaz üzerine inşası devam eden Belediyemize ait Kapalı Spor Salonuna isim verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN, Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 

3.Önergeyi arz ediyorum. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13.maddesinin ‘p’fıkrası hükmünce, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğe bağlı olup, Taksi Durakları Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Evet Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4.Önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli,

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN hangisi.

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN O zaman 4 önerge var. Özür diliyorum. 4 tane vermişler ne verdilerse okuyorum. Önerge Çanakkale İli,  Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, pafta:H16c14d4a, parsel:1733’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkanlık gündemi ile birlikte önergelerinin tamamının meclis gündemine alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet gündem 1 Çanakkale Valiliği

HALİL UYANIK Gündeme alınan bu gündeme eklenen maddelerle ilgili o şeyden bir tane gündemden bize verilirse daha önceden birer tane fotokopi 

ÖMER FARUK MUTAN Önergelerden tamam. Önergelerden bütün meclis üyesi arkadaşlara verelim gönderelim. İyi olur uyardığınız için teşekkür ederim. 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Olsun yine de yeni gelenlerle ilgili şuanda birer fotokopi çekilip verilirse iyi olur. Evet gündem 1 Çanakkale Valiliği İl Müftülüğü ’nün 12.08.2014 gün ve 60340149-250—1405 sayılı talep yazılarının görüşülmesi, evet;

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Tabi bir sınırsız talep var ama. Meclisin tahsisi 10 (on) yıllıkla sınırlı biliyorsunuz. Yürütme yetkisi de Encümen de. O yüzden İl Müftülüğünü bura da Kur an Kursu yerine şu anda Sosyal Market açtığımız yerin yan tarafında büyükçe bir yer bu yere bir tahsis talepleri var. Bu konu ile ilgili düşüncesi olan arkadaş varsa işaret buyursun. 

HALİL UYANIK Buranın tapusu..

ÖMER FARUK MUTAN Belediyemize ait, Cami Belediyemizin, Terzioğlu Cami Belediyemizin. Oradaki bütün su, elektrik, gaz v.b. giderleri belediyemiz karşılıyor bilginize. Ben kendim olarak şahıs olarak olumlu bakıyorum onu söyleyeyim. Bu yaz zaten yukarıda Caminin içinde yaptılar. Uygun görürseniz Müftülüğün talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler tahsisi, red edenler oy birliği ile kabul edildi. On yıllık tabi yasalar çerçevesinde öyle sınırsız bir talep değil. Karar da 10 yıl diye belirtilmesi önemli. 

        Kepez Kent Konseyi’nin yer tahsis talebinin görüşülmesi,

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar Başkanlık olarak bir çalışma yaptık bizim şu mevcut binamızın yan tarafında bir 2+1 birde 1+1 miz var 1+1 78 m2 orayı uygun gördük. Belediye binasına da yakın bize de yakın bir takım teknik hizmetleri de alabilecek noktadalar. Başka yerlerde var ama burası uygun gibi geliyor. 2 defa da ihaleye çıktık. Millette para yok galiba almadı. Kent konseyi biliyorsunuz yasalar çerçevesinde kurulması gereken yürütülmesi gereken bir zorunluluk. Düşüncesi olan arkadaş varsa işaret buyursun lütfen. 

HALİL UYANIK Burada süre belirtmeye gerek var mı başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN Burada yok. Süreye gerek yok. 

MEHMET NAİR Belediyeye yakın olması iyi başkanım daha iyi. 

         ÖMER FARUK MUTAN Evet daha iyi. Hem girişi de yakın burada. Biz başkanlık   olarak gösterdik onlarla mütalaa ettik. Toplantı salonları da burada yani ortaklaşabilir. Yani bu konu ile ilgili farklı bir görüşü varsa işaret buyursun yoksa dediğim gibi şuan ki Gürbüzlerin oradaki 1+1 adres olarak tanımlarsanız ya da karar da bunu belirtirseniz.

      BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

         ÖMER FARUK MUTAN Numara 7 nin Kepez Kent Konseyine tahsis edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir.  

      Kepez Kent Konseyinin Çalışma Yönergesinin görüşülmesi, 

    BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

         ÖMER FARUK MUTAN Komisyon başkanı kim buyurun hanımefendi arz etsin bize.

          YÜKSEL ÖZDEMİR Başkanım komisyon kurulduktan sonra değerli Meclis Üyeleri toplantını yaptı. Yapmış olduğu toplantıda 3 madde ile gündem oluşturuldu. Kepez Kent Konseyinin Taslak Çalışma Yönergesinin Meclisi bilgilendirmek amacı ile okunması, Kepez Kent Konseyine yer tahsisi onu biraz önce geçtik. Birde ihtiyaçlar ile ilgili liste araştırması yine geçen mecliste görüşülmüştü. Kepez Kent Konseyi Başkanı Güneş GÜNEYSU’da komisyon üyesi idi. Bu kadın ve gençlik meclislerinin oluşumu, Kent Konseyinin Çalışma şekli ve öncelikle yapılmak istenen eğitim konularında komisyonunu bilgilendirdi. Taslak Çalışma Yönergesi okundu. Zaten özel bir kuruluş olduğu için bizim onayımıza gerek yoktu. Bilgilendirmek amacı ile okuduk. Yer tahsisi konusunda bizde gittik gördük. İhtiyaçlarla ilgili bir liste oluşturduk. Satın alma birimi ne verildi. O konu dada gerekli bilgilerde dosyanın içerisinde de bulunmaktadır. İlk anda toplantı masası, toplantı masasına sandalye 15 adet, idari büro masası 1 adet, idari büro masa sandalyesi  1 adet, idari büro sepha 1 adet, ofis sekreteri için masa 1 adet, ofis sekreteri için masa sandalyesi 1 adet ve aynı şekilde listeler 16 kalem halinde oluşturuldu. 11.321,00 –TL lik bir satın alma biriminde bize geldi bütçe olarak. Taslak çalışma yönergesinin uygun olduğunuz bizde komisyon olarak gördük. 

         ÖMER FARUK MUTAN Evet söz almak isteyen var mı? 

      YÜKSEL ÖZDEMİR Daha öncede çoğaltılıp verilmişti o yönerge. 

      ÖMER FARUK MUTAN Gündemin 3.maddesinin görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Uygun görenler, görmeyenler oy birliği ile geçti. Evet. Ara vereceğim şu minibüsçülerle ile ilgili şu amatör 5 ten sonra vereceğim. İmara geçmeden gündemin 4.maddesi sözleşmeli personel istihdamı.  

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar artık büyüyen kentimizde bir mimara ihtiyacımız var. İmar daki arkadaşlar yetersiz demiyorum ama yoğun bir tempoda iyice bunaldılar. Özellikle bu yaz dönemi daha çok hissettik. Bir mimar alımı ile ilgili sözleşme ücreti de daha önceki arkadaşlarınki gibi olacak rakam belli mi? 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Dahil olarak belirtilmiş aynı şekilde evet. Söz almak isteyen var mı ? yani bir mimara ihtiyacımız var. İnşaat mühendisimiz var, mimarımız var, çevre mühendisimiz var evet mimar. 

HALİL UYANIK Emsali kadar veremiyor muyuz başkanım. 

 ÖMER FARUK MUTAN Sözleşmeli olduğu için aynı sözleşme düzeyinde veriyoruz. Belki ileride tekrar bir Cumhurbaşkanımız af çıkarır bir kadrolara alıverir. Al derler sözleşmelileri kadrolara diye. Evet mimar alımı ile ilgili Bahar hanımda belirttiği maaş gibi ben maaş diyeyim artık ona ücretle alakalı uzatmayalım söz almak isteyen yoksa sözleşmeli personel istihdamını oylarınıza sunuyorum kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Amatör Spor kulüplerine yardım. Evet.

İSMAİL ÇAĞLAR Bilgi verdi.  

      ÖMER FARUK MUTAN Evet sevgili arkadaşlar amatör spor kulüplerine daha önce bir önceki yılın gerçekleşen bütçenin binde 7 si kadar yardım yapılıyordu. Burada bir iyileştirme yapıldı. Komik ama olsun yine 2 katına yakın bir rakama çıkardı. Binde 12’ye çıkarıldı. Yani bir önceki yıl dediği 2013 de 2012 zaten biz 60 milyar ayni yardım bakın bu nakdi değil malzeme yardımı toptur, filedir, formadır, ayakkabıdır, kıspettir, tekvando elbisesidir gibi biliyorsunuz kapalı sporları da başlayacak voleybol gibi basketbolu zaten vardı. Bize ait. Bunun rakamı da ne kadar ediyordu. Rakamsal boyutu.

         İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Binde 12 si ne ediyordu.

         İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 145, 145 in hepsini bir defada vermek zorunda değiliz onu söyleyeyim. Onu bilmenizde fayda var. 

HALİL UYANIK bütün spor kulüplerini kapsıyor dimi ?

ÖMER FARUK MUTAN Evet evet Belediyemizde bütün mevcut bulunan amatör spor kulüplerini kapsıyor arkadaşlar. Federasyonu olan. Yani bu böyle gidecek. İnşallah kapalı spor salonunu kurban bayramına yetiştireceğiz. İçi bitti dış bahçe düzenlemesindeyiz. 

HALİL UYANIK bu 145 üst limit dimi başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN En üst limit, verebileceğiz üst aynı.

HALİL UYANIK siz bunun altında kalırsınız. 

ÖMER FARUK MUTAN Kalırız tabi üstüne çıkamayız. Onu söyleyeyim. Ya da düz yapalım. Ayni bu malzeme alacağız. Özel kıspet yaptırıyoruz çocuklara arkadaşlar. Kıspet deyip geçmeyiz 500 lira en ufağı. Ahmet i Mehmet i buluyoruz yaptırmaya bundan sonra bu kaynakta malzeme karşılığı harcanacak yani. Ve belediye bütçesinden harcanıyor. Malzeme girişi olur malzemeye yardım olarak veriyoruz bilginize. Öyle sen al parayı harca yok. 100 yapalım yetmezse üstüne ekleriz uygun mu? Evet gündemin 5.maddesi Amatör Spor Kulüplerine yardımı ilgili mevzuat gereği o bir önceki yılın bütçesinin binde 12 sini tamamını değil ama biraz önce ifade etti İsmail bey 145 milyar demiştiniz çiziyorum 100 milyar olmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler, evet ayni yardım bu 100 milyar eski parayla 100 bin lira yeni parayla. Evet kabul edilmiştir. Ben değerli meclis üyeleri uygun  görürseniz bir ara verip, minibüsçü arkadaşlar burada bir takım gelişmeler var ulaşımla ilgili o konuda bilgi vermek istiyorum. Ara vermeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul edilmiştir.

 

BELEDİYE BAŞKANI                   MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                İNCİ PEHLİVAN             ALİ AYGÜN

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet değerli Meclis Üyeleri 2.oturumu açıyorum gündemin 6.maddesi ile ilgili devam ediyoruz. Ali arkadaşım okuyor bugün biraz sesim bozuk evet. 

ALİ AYGÜN 11.07.2014 gün ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığımın Belediye Gelirleri Kanunun 45. Seri nolu tebliği gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun görüşülmesi, 

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 6.maddesi idi. Söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK Şimdi Başkanım göz attım incelendim de. Eğlence vergisi başlıklı yerde bi yerde hepsini artırmışız ama 50 m2 lik alanlarda 5 5 5 5 diye gitmiş. Bu biraz yaptığımız çalışmaya adaletsiz davranıldı gibi şey mi var. 

ÖMER FARUK MUTAN Şimdiye kadar almamız gereken eğlence vergisini hiç almadık. Artık Bakanlık iyice sıkıştırdı. Bu ay ille çıkacak dendi. Biz şimdiye kadar hepsine adaletli davrandık. Hiçbirinden bir kuruş almadık. 

HALİL UYANIK Yani almamış olabiliriz ama şunu incelediğimde hepsini aşağı yukarı arttırmışız. Tam orda nedense minimum değeri almışsınız.

ÖMER FARUK MUTAN Evet Özgür buyur.

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Ama şimdi doğru söylüyorsunuz haklısınız da. Otel motel pavyon gazino gibi 3 lira 5 lira onun bi bardak su parası.

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN En alt düzeyde tutmaya çalıştık Halil. Yani bu otursun en altta bir yerde 1 lira dedik 5 lira. Sevgili Özgür teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı? daha önce özelikle bu sizlere ulaştırıldı. Her bir rakam ulaşmadı. Kanunun bilgileri ulaştırıldı.

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Bir zorunluluk var kararın çıkmasında. Evet arkadaşlar söz alan yoksa biraz önce Özgür KOYUNCU’nun bahsettiği tarifenin tamamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edildi. 

Gündemin 7.maddesi, Evet Ali,

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/110 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-IIc, parsel:6353’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Komisyondan Oy birliği ile geliyor. Neresi burası

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Komisyondan 3 evetle geliyor. Evet gündemle ilgili söz almak isteyen var mı? yoksa ilgili imar plan tadilatını oylamasını sunuyorum kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edildi.  8.

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/111 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c18b2b, Parsel:5967‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Neresi burası.

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Mıstık kunduranın olduğu yer. Oy birliği ile mi geldi.

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN Buyurun. 

HALİL UYANIK Burda arka çekme mesafesi 6.25 olması gerekiyor. Şimdi ben gelip geçerken oraya göz attım. Şimdi vatandaşın inşaat yapamayacak durumda bir arsası varsa çekme mesafeleri ile oynayamaz. Benim görüşüm. Ama baktık ki binanın derinliği 50 mt den daha fazla şimdi yapılaşmanın yanında bize hava da lazım. Yeşil alanda lazım. Bilmiyorum bence 3 mt çekilmesi kanımca uygundur. 

ÖMER FARUK MUTAN Bende düşüncemi paylaşayım. Orada köşede ve yanında Muzaffer KIRAY’ın bu şekilde yapılmış. Yani orada 2 kişiye vermişsin. Gelmiş sana 3. Kişi orada geriye çektik 3 mt den 6 mt ye orada ölü bir alan oluşur mu? Birazda öyle düşünelim. 1 . 2 bir daha burada yapı nizamı oluşunca ona da uymak gibi bir temayül var. 2 tane ruhsatlı bina var orada. Hatta ileriye gidersen eczanenin olduğu yer falan da var orada. 

HALİL UYANIK Şimdi gündemle ilgisi yok ama. Gözüme çarpık gelen şeyi arz edeyim. Sadık UÇANER lerin binası, yandaki Seyfullah abinin binası bitanesinin şeysi sınırı burda arkadan bitanesi burda.

ÖMER FARUK MUTAN Şimdi görmedim oranın durumu ne? 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

HALİL UYANIK Oradan baktığınız zaman bir çarpıklaşma gibi görünüyor. Karşıdan baktığınızda 

ÖMER FARUK MUTAN Köşe parsel diyor. 

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Ona en son bakalım mı tekrar gündem dışına çıkmayalım. Yani buradaki temel espiri Ahmet e vermişsin Mehmet e vermişsin sıra Hasan a gelmiş aynısı verelim haklı. Ha mevzuat şunu diyor ama karar meclisin tabiki. 

MEHMET NAİR Başkanım daha önce konuştuk bunu mevcutta varsa hepsine verelim dedik. 

ÖMER FARUK MUTAN Bizim temel aklımız da o. 

MEHMET NAİR birine verilmediyse hiç birine verilmesin. Ama mevcut var sa sakıncası yok. Benim görüşüm o. Daha önce yapılan yer var.

ÖMER FARUK MUTAN Benim görüşümde öyle arkadaşlar. Söz isteyin söz vereyim arkadaşlar sohbete geçtiniz. Evet başka söz isteyen var mı? yoksa gündemin 8.maddesini parsel:5967’de ki kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, çekimser kalanlar evet sevgili Halil arkadaşım çekimser kalmıştır. Oy çokluğu ile kabul edildi. 

Gündemin 9.maddesini arz ediyorum. Pardon.

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 02.07.2014 gün ve 2014/112 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:2, Parsel:3166-3167‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

HALİL UYANIK kat artışı mı? 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

HALİL UYANIK kaks dediğin. 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Bu bizim ormancı Eminlerin olduğu yer kottan mı kazanıyor. 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Burada 5 kat mı olur o zaman. Olabilirse olmaz ama.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ Başkanım. Arazi kot olunan yolun altında kalır. Yol yukarıda kaldığı için 1 mt su basmanı kaldırım olarak hakkı var. Aşağıda 2 eğimi kurtarıyorsa kanunen de zaten kazanıyor bu hakkı. Kaks değeri de varsa eğer bir sınırlama orayı daire olarak kullanamaz. Ama başka bir şey olur. Bu değerle kaldırılması ile aşağıda bölüm oluşturabiliyor vatandaş. Konu bu. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet var mı başka söz almak isteyen? Yoksa gündemin 9.maddesini Pafta:2, Parsel:3166-3167‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edildi. 

Gündemin 10.maddesi,  

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/114 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K, Parsel:2538‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar bu olağanüstü mecliste gündeme geldi. Rekreasyon alanı, aqua park alanı dediğimiz olay rekreaktifti burada biraz işte kamu arazisi olduğu için % 5 gibi bir imar yapı yapılabilir duruma geçiyor. Evet bunun detayını geçen hafta toplantıda arz etmiştim sizlere. Söz almak isteyen var mı? bu 5000 liği gündemin 10.maddesini Pafta:29K, Parsel:2538‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde bizim yerimiz belediyemizin yeri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edildi. 

11gene bununla bağlantılı galiba lütfen devam edin. 

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/115 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16C18B2A, Parsel:2538’te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet aynı konu olağanüstü toplantımızda arz ettim demiştim. Söz almak isteyen var mı? 11.madde ile ilgili. Yoksa 11.maddedeki plan tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 12.maddesi,

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/116 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:29K, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet bunu gene olağanüstü mecliste arz etmiştim. Bizim karavan turizmi diye o karavan turizminin zeminini yakalamak için bir önceki plan usulü ile orada olmaz dendi. Aynen öyle halen alacağımız saklı duruyor malesef. Konuyu arz etmiştim. Söz almak isteyen varsa yer belediyemizin yeri kendi yerimiz ona göre.

HALİL UYANIK Karavan turizmi için dimi.

ÖMER FARUK MUTAN Karavan turizmi evet. Evet yoksa gündemin 12.maddesi, pafta:29K, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 13 te onunla bağlantılı devam ediyor buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN Belediyemiz Meclisinin 13.08.2014 gün ve 2014/117 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c13c4d, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

ÖMER FARUK MUTAN Evet aynı yerin 1000 ölçeklisi.

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet aynı yer 1000 ölçeklisi pafta:H16c13c4d, parsel:5703’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını yani gündemin 13.maddesini oylarınıza sunuyorum. Plan tadilatını kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 14.gündem

ALİ AYGÜN Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet bu aşağıda DPS nin bir iskelesi var arkadaşlar onun arka alanı bu 5000 liği evet 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet komisyona gidecek. Gündemin 14.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK şeyimi değiştiriyor park ve alanı.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Bina öngörüleri var mevzuat içinde bakacağız değerlendireceğiz komisyonda değerlendirir herhalde. 

HALİL UYANIK peki başkanım bu kamulaştırma kararı aldık bunun şeysi devam edecek mi.

ÖMER FARUK MUTAN Oda var tabi onlarda etkileyecek komisyonun önüne gelecek hepsi onların. Şuanda karar verici değiliz komisyona yollayıcıyız o anlamda dedim söz almak isteyen varsa evet gündemin 14.maddesini pafta:29K, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı, imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 15 de onunla bağlı devam edelim. 

ALİ AYGÜN Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi pafta:12, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

ÖMER FARUK MUTAN Evet aynı yer devam edin. 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet konu aynı yer aynı 1000 liği imar komisyonuna gidecek söz almak isteyen yok pafta:12, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler, oy birliği ile komisyona gitmiştir. 16 buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6351’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Kendini kurtaracak ya. Neresi burası 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar komisyona gidecek. Top sahası kapalı spor salonun arkasındaki bir alan. Evet söz almak isteyen var mı? söz almak isteyen yoksa Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6351’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile komisyona gitmiştir. 17 Belediyemiz Meclisinin EKİM ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti, evet Bahar hanım bir çalışma yaptınız mı? 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Bürokratlarda hafta içi kararları yetiştirelim diyorlar. 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Uygun Çarşamba saat 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Ney Sabah.

ERHAN BEKTAŞ Sabah 10 da Encümen var sonra olur. 

ÖMER FARUK MUTAN Uygun mu 11:00 bayrama girmeden toparlayalım diye. Onlarda emek harcıyor onlara da gelin bir defalık 11:00 diyelim mi diyelim. Evet Ekim Ayı Kepez Belediye Meclisinin Çarşamba günü saat 11:00 ‘de toplanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. 

Evet 1.önerge ile başlıyorum. Beldemiz sınırlarında süre gelen ve yeni başlanacak olan inşaatlarda Pazar günleri çalışma yapılmaması hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ. Arkadaşlar çok yoğun bir inşaat var. Özellikle mesul mahalde yerleşik alanda, yukarıda çok dert olmuyor. Ama orada da yerleşik alanalar var. Bu en son nerede patladı. Turizmin orada çalışıyorlar Askeri lojmanların orada gecenin 10 u olmuş halen daha beton döküyorlar. İnsanların çoluğu çocuğu var, hastası var, kılı var yünü var. Pazar günü dedik ki yok böyle bir şey. Birde insan oğluna yakışır Pazar günü çalışanlarda istirahat etsin bir de hafta içinde de bir sınırlama getirelim değil mi sevgili Cem. Bu konu ilgili zabıta arkadaşımız bilgi versin. Buyurun lütfen. 

CEM MATARA bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Söz almak isteyen var mı bu konu ile ilgili. 

MEHMET NAİR Başkanım birde bu Pazar günleri bu hurdacılar hurda diyip bağırıyorlar. Ona bir önlem alalım. 

ÖMER FARUK MUTAN Duydun.

CEM MATARA bilgi verdi.

MEHMET NAİR Onlarla ilgili şikayetler geliyor.

ÖMER FARUK MUTAN Kabahatler Kanunu falan uygulayabiliyoruz. Ceza yazabiliyoruz. Geliyor. Biz de farkındayız. Zaman zaman kendimde dahil müdehale ediyorum yani. 

MEHMET NAİR Meclis üyesi olunca direk gelip söylüyorlar. 

ÖMER FARUK MUTAN Bana da geliyor. Mehmet abi ya bu tür şeyle ihbar kabul edin Zabıtayı arayın. Tarif edin adresi gitsin. Görevli arkadaş gitsin yani. Ne diyorsunuz Cem beyin önerisine. Halil bey buyurun.

HALİL UYANIK Başkanım bu Pazar günleri çalışmamasının yanında diğer çalışma günlerinin çok bağırtı, çağırtı, gürültü, patırtı oluyor. Adam burada bir bağırıyor sanki sanayide ki adam duyuyor. En azından ruhsat alan müteahhitlerin iş sahiplerinin şudur budur biraz daha sessiz söylesinler dikkat etsinler. Yapı denetimlerle paylaşırız onu. Ama dediğim gibi şu Pazar günü inşaat çalışması yazın 08:00 – 20:00, kışın 08:00-18:00 kışı da ayını belirleyelim ama. Ne diyelim Aralık mı diyelim.

CEM MATARA bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Ama gün uzun şimdi gidiyor. Yapmayalım. Kışı belirleyelim o zaman Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart mı diyelim.

YÜKSEL ÖZDEMİR Kasım ile Mart sonu uygundur başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN Kasım – Mart 8-6, ondan sonra 8-8, yani 8-20 Pazar günleri de hiç çalışma yok. 01 Kasım – 31 Mart uygun mu oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Evet sevgili arkadaşlar kararı bu şekilde yazarsınız. 

ÖMER FARUK MUTAN pafta:H16c-18b-2a, diğer önergeyi okuyorum. parsel:6355’de kayıtlı taşınmaz üzerine inşası devam eden Belediyemize ait Kapalı Spor Salonuna isim verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, İnci PEHLİVAN.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar ben bir öneri getireyim mesela aklımdan geçen. Şurada Devrim diye bir çocuk var dünya rekortmeni Kepez de yaşıyor, bir dükkanı var. Çok araştırdık bakın Çanakkale de şöyle bir sporcu var mı? bu güreşçi olur atlet olur bir atlet oldu ama dünya rekortmenliği yok. Devrim Cenk ULUSOY birde dedim ki yaşayan bir şey üzerinden gidelim dedim. İnsanlar ya bu çocuk başka yere de gitse dünya rekortmeni yaşayan üzerinden değeri artsın diye. Ben öyle düşündüm. Yoksa mesela Truva kapalı spor salonu her yer Truva işte 18 Mart her taraf 18 Mart ben aklımdan geçeni söyleyeyim bak açık açık. 

MEHMET NAİR hizmette veriyor başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN hizmet veriyor, tanınmış bir adam, dünya rekortmeni.

HALİL UYANIK şimdi başkanım geçen meclis toplantılarında Dardanos Caddesine isim verirken yaşayan birinin ismine verilim dediğimiz zaman bu söylediğinizin zıttını söylediniz. 

ÖMER FARUK MUTAN Bu spor salonu yalnız. 

HALİL UYANIK olsun o da cadde. Yaşayan birinin adını verebilirdik. Belediye başkanlığı yapmış böyle ne bileyim büyük işler yapmış.

ÖMER FARUK MUTAN Var mı böyle biri benim aklıma sporcu geldi. Dedik ki bakın Çanakkale’de yani yaşamını yitirmiş olabilir. Bakın dedik arkadaşlara böyle biri var mı yok. Hani bakın bu çocuk yarın Allah geçinden versin ölürse de ismini bir yerde yaşatalım yani. Yani benim aklımdan geçti gönlümden geçti söyleyeyim yani. Varsa yani aklına gelen bir sporcu adı bir şey adı. 

HALİL UYANIK Komisyona gönderelim başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN İsimlerde de komisyonla uğraşmayalım yani. Halilcim valla billahi bak ne diyorum sana arkadaşlara bakın dedik girin internete oraya buraya Çanakkale li başarılı bir topçu, güreşçi bir kişi yok bir bu çocuk var dünya rekortmeni birde kızımız var Deryacan ama o bu boyutta değil.

YÜKSEL ÖZDEMİR bu önerinizin ayrıcalığı dünya rekortmeni olması. 

ÖMER FARUK MUTAN Tabi tabi. Ya buradan düşünün başka TRT 1 de dizileri var. Seyrediyor musunuz ? 

MEHMET NAİR Seyrediyoruz başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN Hadi kırmayın beni verelim gitsin he Halil cim. Evet kapalı spor salonuna Devrim Cenk ULUSOY adının verilmesini kabul edenler oy birliği ile kabul edildi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 

Evet en son bir gündemimiz var galiba. Yok ondan sonra bir tane daha var. Evet 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13.maddesinin ‘p’fıkrası hükmünce, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğe bağlı olup, Taksi Durakları Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi mevcudu var elimizde dağıttılar mı size bilmiyorum. Hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Şimdi hızla büyüyoruz gelişiyoruz. Bu konuda dedik bir takım sıkıntılar yaşadı merkez taksi durağında. Bizimkine baktık böyle bir yaptırım meide falan da göremedik. Çanakkale nin kine baktık var dedik. Önce arkadaşlara çalışın dedik. Sonra taksici arkadaşlara sonra komisyona katılabilirler ama tabi karar aşamasında benim aklımdan geçeni söyleyeyim, her partiden birer tane arkadaş alalım bu yönetmeliği oluşturalım ama onlarında görüşlerin alalım bu komisyona teknik danışman gibi girsinler onlarla da işbirliği yapalım. Bir komisyon oluşması mevcut yönetmelik işte Çanakkale ile diğer Belediyeler dede var bu artık yetkiler bizde yani taksi duraklarının düzenlenmesi etmesi, belki tek tip elbise giydireceğiz değil mi abi, gibi uygun görürseniz Halil teksin zaten seni alalım Mehmet abi oradan Mehmet abiyi alalım Musa abiyi alalım dediler Musa abiyi alalım evet, bu tarafta taksi duraklarından arkadaşlar var kendilerini tanıtırlar mı? …….kendilerini tanıttılar. 

Evet merkez taksinin temsilcileri olarak bir de beraber çalışılacak ama dediğim gibi Musa abi, Mehmet abi ve Halil kardeşim ticaret taksi yönetmeliği komisyonunu oylarınıza sunuyorum kabul edenler, oy birliği ile kabul edildi. 

Bu son galiba artık Çanakkale İli,  Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, pafta:H16c14d4a, parsel:1733’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. 

ERKAN KARAMAN bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Kordonda bu vatandaş bizi mahkemelere verdi. Ben dedi buraya çay bahçesi yapacağım. Bir şey yapabilmesi için de böylede değişiklik gerekiyor. Normalde terk etmesi gerekiyor. Vallahi belki böyle yazlık 6-7 m2 lik seyyar yapar mı yapmaz mı böyle bir talepte bulundu. Komisyona gidecek zaten imar komisyonuna.

HALİL UYANIK başkanı hani burasını geçici ruhsatla halledelim.

ÖMER FARUK MUTAN Komisyona gidecek.

HALİL UYANIK tamam gitsin de yani şeye gerek kalmasın plan tadilatına.

ÖMER FARUK MUTAN Ama talep böyle geldi. Komisyona gitsin komisyon değerlendirsin, baksın, gelsin ona göre öyle yapacaksak öyle yapalım. Ama yeşil alanda zaten dangur dungur da yapamıyor. Olmuyor da komisyona gidecek, komisyon baksın değerlendirsin. Ben mesela 2 gün önce Mehmet Çavuş İsmaillerin oradan Toprak Mahsulleri Ofisinden öylee gelsinler ahlat acının oraya kadar hem çay bahçelerini bir hareket olsun orada ama hiç kıpırtı yok. Evet ilgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul edilmiştir. Red edenler yok. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 03.09.2014

 

BELEDİYE BAŞKANI                   MECLİS KATİBİ             MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                   İNCİ PEHLİVAN             ALİ AYGÜN