T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ   :01.10.2014

TOPLANTI DÖNEMİ   :OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi uyarınca EKİM 2014 Olağan Meclis Toplantısı 01.10.2014’de tek oturum halinde toplanmıştır. 12 madde görüşülmüştür. 01.10.2014 tarihli Meclis Toplantısında Ali AYGÜN, Hüsamettin ÜNVER ve Ozan TOPSOY’un haricinde diğer tüm Belediyemiz Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 EKİM AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-   Evet arkadaşlar herkese günaydın. Tabi bugün koptuk noktasında hep üç noktasında saat alışkanlığı Meclis toplantısının. Evet arkadaşlar biraz sessiz olursanız devam edeceğim. Kim varsa gelsin. Bayram sebebiyle özellikle Yazı İşleri Valiliğe yolluyoruz ancak yetiştiririz dedi. Tabi gene bir Bakanlar Kurulu kararıyla da biliyorsunuz Cuma günü de tam güne döndü tatil. Yazı İşleri herhalde bugün öğleden sonra başlarsa yarın öğleye kadar imza altına alırız, öğleye kadar da Valiliğe gider diye düşünüyorum. Çok fazla da gündem yok. Onları lütfen hızlandırın sizin ricanızdı. Sizin talebinizdi. Talebiniz doğrultusunda hareket ettik. Sizlerde gereğini yerine getirirsiniz. Arkadaşlar gündemi arz edeceğim. Sonra bir önceki Meclisin tutanakları var toplantı tutanağı önceden dağıtılıyor bildiğim kadarıyla elinize ulaşmıştır. Gene şekil açısında birlikte ortak karar veririz. Evet gündemi arz ediyorum. 

 GÜNDEM 

--------------  

1.Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 gün ve 2014/141 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4a, parsel:1733’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

2.Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 gün ve 2014/136 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6351’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,   

3. Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 gün ve 2014/134 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, 03.09.2014 pafta:29K, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

 

 

 

4. Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 gün ve 2014/135 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:12, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

5.1/1000 Ölçekli İmar Plan Notlarının 16.ve 23.maddelerinde değişiklik ve ilave yapılması,

6.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi parsel:5470’de bulunan binanın Çatı Katının Sosyal Tesis olarak kiraya verilmesi, 

7.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi parsel:484-485-486 nolu parsellerin kiraya verilmesi,

8.Ulaşım Hizmetleri ile ilgili Meclis Kararı alınması,

9.Plaj yeri işgal bedeli indirim oranlarının belirlenmesinin görüşülmesi, 

10.Taşeron işçiler için yapılacak 3 yıllık hizmet alım ihalesi,  

11.Taksi Durakları Yönetmeliği hakkında görüşülmesi 

12. Belediyemiz Meclisinin KASIM ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

13.Kapanış.

Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul edilmiştir. Önergesi olan var mı? Yok. Önergesiz bir meclis. Güzel. Olağanüstü meclis gibi oldu. Arkadaşlar gündeme geçmeden önce bir önceki ayın toplantı tutanakları daha önceden sizlere iletiliyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir görüş isteyen var mı? Okunmuş kabul edebilir miyiz?  O zaman bir önceki meclis tutanaklarını Eylül ayının okunduğunu kabul ettiğinizi işaret buyursanız, kabul edenler, evet okunmuş olarak kabul ettik.  

Evet gündemin 1.maddesi.

ÖMER FARUK MUTAN Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 gün ve 2014/141 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4a, parsel:1733’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemle ilgili söz almak isteyen var mı? 

NERMİN ERDOĞAN Gerçekten de yeşil alan olarak kalsın bence. 

ÖMER FARUK MUTAN Tabi buradaki sonra şu. Vatandaşın mülkiyeti aslında benim genel mantalitem kordonda şöyle çay bahçelerinin sıralı olması. Ama mevzuata çok uygunluk arz etmemekte. Eğer park yaparsak uygulamada bize terk etmesi gerekiyor. Tamamını aslında bilmiyorum süreç içinde nasıl aşılır, aşılmaz ama. Orada bu tür ekonomik birilerinin olmasını gönlüm yatkın aslında ama sonuç itibarı ile bende oyumu belli edeyim çekimser oy vereceğim. Eğer burada evet verirsek parka dönüşürse vatandaş burada uygulamada kamuya terk etmek zorunda kalacak, ama bu haliyle mülkiyet yine kendisinde kalacak onu ifade edeyim. Buraya dönük işte bir çay bahçesi vb. baskısı var ama sonuç itibarıyla çok usulü için de de olması gerekiyor. Ya bende düşüncemi belirtmiş olayım. Evet plan tadilatını gündemin 1.madde deki parsel:1733’de Plan Tadilatı kabul edenler, ret edenler, çekimser kalanlar, evet 

 

oy birliği ile çekimser kalmıştır. Evet başında belirtmedim ama meclis çoğunluğumuz olduğu için toplantıya geçtik onu da belirtmiş olayım. 

Gündemin 2.maddesi, Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 gün ve 2014/136 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:6351’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,   

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet yeni yaptığımız kapalı spor salonunu işaret buyurur musunuz? Evet şuraya onun altında bu bölge imarlı arkadaşlar uzun ince bir alan, mevcut burada bir yapılaşma 1.75 şeklinde gidiyor emsal, komisyondan oy birliği ile geliyor. Söz almak isteyen var mı? yoksa gündemin 2.maddesinde parsel:6351’deki1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını kabul edenler, ret edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 

Gündemin 3.maddesi, Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 gün ve 2014/134 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, 03.09.2014 pafta:29K, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet DTS nin buradaki iskelesi arkadaşlar bu konu daha önce bu şekilde yine geldi bir önceki dönemde bilmiyorum Emin hatırlar mı? yani bu dönemde ret ettik. Biliyorsunuz kordonu uzatmakla ilgili bir kamulaştırma kararımız var. Onu da müdahale ediyor. Birde kıyı kenar kanunu çerçevesinde bakın burası liman değil iskele. İskelenin arkasında yapılabilir yapılamaz işler bellidir. Yapılamaz diyor yasa. İmar olsaydı belki yapılabilir unsurlar müştemilatlar olabilirdi. Evet komisyondan oy birliği ile ret geliyor. Söz almak isteyen arkadaş varsa işaret buyursun arkadaşlar. 

MEHMET NAİR Başkanım burası zaten yeşil alan diye devam ediyor.  

ÖMER FARUK MUTAN Evet aynen öyle. 

HALİL UYANIK Plan bütünlüğü bozulmuş olacak. 

ÖMER FARUK MUTAN Aynen öyle. Yani biraz önceki parktaki gibi mülkiyeti onda ama tasarrufu kamuda arkadaşlar. Kamuya nasıl geçecek, kamulaştırma sürecine geçtiğinde kamuya terk etmek zorunda kalacak. Yani bu parselde etkileniyor kamulaştırmadan.  Evet var mı başka söz almak isteyen. Evet gündemin 3.maddesinde parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatını kabul edenler, ret edenler, çekimser kalanlar, oy birliği ile ret edildi. Ret gerekçelerini arkadaşlardan alalım. Buyurun. Erhan bey ERHAN BEKTAŞ Mevcut tadilat Kıyı Kenar Kanununa muhalif bir tadilat olması aynı zamanda yeşil alan sürekliliğinin bozması gerekçesiyle ret ediyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet Yüksel hanım.

YÜKSEL ÖZDEMİR Kıyı Kenar Kanununa aykırı buluyorum ve yeşil alanın korunması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle ret oyu kullandım.

ÖMER FARUK MUTAN Nermin hanım. 

 

NERMİN ERDOĞAN Kıyı Kenar Kanununa aykırı olduğunu ve yeşil alan kalmasını düşündüğüm için red oyunu kullandım.

ÖMER FARUK MUTAN Mehmet NAİR

MEHMET NAİR Kıyı Kenar Kanununa göre yeşil alanda olması bence daha uygundur. O yüzden ret verdim.

ÖMER FARUK MUTAN Emin bey.

EMİN BACAK Komisyonda incelediğimiz üzere Kıyı Kenar ve yeşil alana aykırı olduğu için ret veriyorum.

ÖMER FARUK MUTAN Halil bey.

HALİL UYANIK Bende komisyon raporunun görüşü doğrultusunda plan bütünlüğünü bozacağından dolayı ret veriyorum.

ÖMER FARUK MUTAN Evet.

MUSA GÖKDENİZ  Kıyı Kenar Kanununa aykırıdır. Yeşil alan kalırsa Kepez için daha iyi olacağını tahmin ediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN Komisyondan geldiği gibi komisyon kararına uyuyorum komisyonun gerekçeleri de benim gerekçelerim. Bende teşekkür ediyorum. 

Evet yine 4.gündem maddesi 3 ile alakalı uygulaması 1/1000 nin , Belediyemiz Meclisinin 03.09.2014 gün ve 2014/135 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:12, parsel:1188’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, Evet buyurun lütfen. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 4.maddesi ile söz almak isteyen var mı? evet gündemin 4.maddesini 3 ile bağlantılıydı 1188 parseldeki bu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını kabul edenler, ret edenler, evet oy birliği ile ret edilmiştir. Tekrar red gerekçelerini alalım arkadaşlar. Evet Erhan bey,

 ERHAN BEKTAŞ Benim gerekçem aynı yeşil alan sürekliliğini bozduğu düşüncemle ret oyu kullandım.

ÖMER FARUK MUTAN Evet Yüksel hanım.

YÜKSEL ÖZDEMİR Aynı gerekçe ile ret oyu kullandım. Komisyon kararına uyuyorum.

NERMİN ERDOĞAN Yeşil alanın kalması sebebiyle ret oyunu kullandım.

MEHMET NAİR Bende yeşil alan devam etmesi için ret kullandım.

EMİN BACAK Komisyonda incelediğimiz üzere Kıyı Kenar ve yeşil alan kalması için red veriyorum.

HALİL UYANIK İmar komisyonu raporu doğrultusunda ret oyu kullanıyorum.

 

MUSA GÖKDENİZ Yeşil alanı korumak için imar komisyon kararına uydum.

ÖMER FARUK MUTAN Benim gerekçemde İmar Komisyon gerekçeleri temel teşkil ediyor benimde sebeplerim nedenlerim onlar.

Evet gündemin 5.maddesine geçiyoruz. 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notlarının 16. ve 23. maddelerinde değişiklik ve ilave yapılması, bu da torba yasa gibi oldu yanlışlar, eksikler güncelleme gibi buyurun lütfen.

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar uygulamada aslında biz bu plan notlarını Çanakkale Belediyesinden almıştık. Oradaki uygulamayı olduğu gibi arkadaşlar yazarken yönetmeliğe geçirmişler Erhan bey fark etti. Dedi ki şu iki maddede uygulamayla farklılık var dedi. Ama bu komisyona gidecek yani imar komisyonuna gidecek gerektiğinde bu köşe parseller hem 16 hem de 23. Maddelerle ilgili sahada ve yerinde komisyon inceleme yaparsa daha sağlıklı olur. Örnekleriyle de getirirlerse de  daha da anlaşılabilir olur. Ben teknik adam değilim. Anlattılar ama kafam ne kadar aldı onu da bilmiyorum. Teknik bir konu komisyona gidecek gelecek tekrar meclis gündemine taşıyacağız bunu evet söz almak isteyen var mı? buyurun.

HALİL UYANIK Başkanım bunu daha açıklayıcı bizim anlayabileceğimiz dilde dediğiniz gibi imar farklı bir konu bizim anlayabileceğimiz gibi olursa.

ERHAN BEKTAŞ Ben bir şey diyebilir miyim.?

ÖMER FARUK MUTAN Buyurun buyurun.

ERHAN BEKTAŞ Şimdi Halil abi şöyle yapalım komisyona gelecek bu komisyonda biz yerinde inceleme yapalım 1-2 fotoğrafla bu olayı sizin daha açık anlayabileceğiniz noktada bir sonraki mecliste tartışalım derim. 

ÖMER FARUK MUTAN Uygun mu? 

HALİL UYANIK Uygun uygun.

ÖMER FARUK MUTAN O zaman gündemin 6. maddesini yok 5. maddesini yani 1/1000 Ölçekli İmar Plan Notlarının 16. ve 23. maddelerinde değişiklik ve ilavenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, ret edenler ilgili komisyona oy birliği ile gitmiştir. 

Gündemin 6.maddesi.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi parsel:5470’de bulunan binanın Çatı Katının yani bu binanın Sosyal Tesis olarak kiraya verilmesi, biliyorsunuz tahsis ve bu tür kiralamalar meclisin uhdesinde para ile ilgili her şey uhdesinde  ve 10 yıllık bir limit var zaman limiti var. Bunu niye böyle düşündük onu söyleyeyim. Başkanlık olarak tabiki de tartışacağız bunu burada yukarısı çok nitelikli bir alan maalesef bir kış geçirdik kötü kullandılar. Özellikle erkeklerimiz tarafından ya sabah oturuyor oraya amca akşama kadar 2 tane de geliyor bira içiyor ağız dolusu ganiz böyle küfürler, müfürler ve o şeyi kaymaya başladı. Şiradesininden ekseninden ama tabi şunu da söyleyeyim ihale netice anfiyi kapatırsak burası yine 1 – 1,5 ay daha devam eder. Diye düşünüyoruz. Buradaki temel esprimiz de ayrı buraya da bir panaromik bir asansör. Teknik olarak fen işleri de  baktı hemen arkadan böyle bir tane yukarıdaki tuvaletin yarısı tıraşlanacak bayan tuvaletinin bir panaromik asansör şartı getireceğiz. Yani buradaki 10 yıllık maliyeti saplanırken ve kiralama bedeli bununda piyasa araştırması yapılacak bu şekilde vatandaşlardan gelen tepki var şöyle diyor yani biz artık 500 liraya çay içemeyecek miyiz diyor. Şunu bilmenizi isterim taban fiyatlarını zaten biz belirlemiyoruz. İlgili oda belirliyor Esnaf Odası belirliyor. Belki sözleşmeye Alan müşteriye dönük sadece çay ile ilgili bakın başkada ağırlıklı gitmiyor. Belediyenin belirlediği fiyat üzerinden yapılır gibi rakam koyabiliriz. Sadece çay için diye düşünüyorum. Bu benim aklım. Bundan sonraki gelecek gündem onu da paylaşayım. Peki bu vatandaşlarımızı açıkta mı bırakacağız. Hayır öyle de düşünmüyoruz. Eski Belediyenin önüne de böyle cam fanustan yazın yazlık kışın da kışlık olacak çünkü orada Göç Müdürlüğü, Asm, Erkek spor merkezi açtık ve muhtarlıklar bir insan sirkülasyonu var. Önde de bir alan var bankamatikler de kalktı o köşedeki yapıyı da kaldırıp oraya kışlık bir fanus şeklinde cam fanus şeklinde akordeon sistem mi olur raylı sistem mi olur artık arkasından oda gelirse bu vatandaşlarımız ikame noktasında ve ya taşınma noktasında orayı da kullanabilirler diye ikili bir düşüncemiz oluştu. O yüzden güdeme taşıdık bunu. Yani gündemin 6.maddesi ile ilgili benim sizlere aktaracağım konu bu söz almak isteyen var sa buyursun arkadaşlar.

EMİN BACAK Başkanım orası olacağına burasıda olurdu. 

ÖMER FARUK MUTAN Mülkiyet sorunu var orada almaya çalışıyoruz orasını. İl Özel İdaresinin uhdesinde İlköğretim alanı olarak daha önce Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm dedim ki biz size obanın arkasında 4000 m2 lik yer bağışladık. Taa Halil ATAN zamanında olan Milli Eğitim Müfettişlerinin raporlarında karşılığında bir yerin verilmesi noktasında oraya biz verdik onlara onu da söyleyeyim bayramdan sonra oranında ihalesi söz konusu. Bilgi sahibi olun diye.  Yukarıda 3 lü okul dediğimiz 960’ın altında İmam Hatip in ihalesi yapılmış süreklilik bekleniyor ihale sürecinin tamamlanması bekleniyor. Buranında ihalesini Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ben ziyaret etmiştim o da geldi. Hoş geldiniz. Evet İnci PEHLİVAN hanımefendi de şuanda gündemin 6.maddesi görüşülürken toplantıya iştirak etmiştir efendim. Burada alırsak eğer dediğim gibi burada meydan düzenlemesini bir bütün yapacağız. Şununla da ilgili bilgi vereyim. Meydanın hazineye ait olan kısmı ile ilgili yeri defterdar beyle görüştüm teknik bir konu var trafo var ya UEDAŞ’ a ayrılması bir itiraz yapılması sonra bize mülkiyet ile alakalı o büfe ve arka bandı olduğu yerde onu bize terk edecekler tahsis edecekler. Teknik olarak yürüyor. Onu belirteyim. Pazar yeri tahsisi ile ilgili talebimize olumlu baktı. Sevgi Evlerinin yanında katlı bir Pazar yeri yapalım dedik. Yetki bendeyse hemen veririm dedi. Ama yetki bir yukarıda olabilir. O konuda da olumlu bir görüş bildirdi. Zaten oradaki plan tadilatına da itiraz etmemişlerdi. Çünkü Pazar yerleri katkı olması noktasında değerlendiriliyor. Biz öyle ikili düşündük. Yani burada da çözülürse meydanın bütünlüğü üzerinden projelendirme olursa daha sağlıklı olur diye. Yani oradaki mülkiyet olayını çözmemiz lazım. Yoksa biz şuanda fiili bir durum yaratmış bulunmaktayız. Bence de yukarısı da hak ettiği değeri bulmalı gibi geliyor bana. Yani hak ettiği değer bulmalı. Yani birayı liraya veriyor, büfede 5.25 bizde 5 liraya gidiyor. 

MEHMET NAİR Başkanım orada aile yeri yapabilir miyiz.? 

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar kent yaşamında herkes ailedir. Herkesin bir kan bağı anası, babası, şeyi vardır. Yani ille bir hanımefendinin bulunması aile görüntüsü ifadesi değildir. Sonuç itibarı ile. Herkes her zaman sepet gibi yanında karı koca taşınmamakta biliyorsunuz. Bir kent oluyoruz. Bir şehir olduk. Yani sonuç itibarı ile ayıralım bu kat bayan olsun aile burası erkek bu çok doğru yaklaşım değil. Yani arkadaş nezih bir yer olsun herkes eşini çoluğunu çocuğunu da alsın çıksın otursun yani. 

YÜKSEL ÖZDEMİR Herkes oturabilmeli orada.

NERMİN ERDOĞAN Ayrı olmaz yani. 

HALİL UYANIK Başkanım 10 yıllık süre ile mi vereceğiz?

ÖMER FARUK MUTAN Verilecekse şimdi arkadaşlar insanlar yatırım yapacak yani asansör nereden baksan 40-50 milyar belki en az belki şu anda.  Bilmiyorum yani. Biraz oraya tadilat yapacak oraya indirme sündürme yapacak. Bir maliyet çıkaracağız. O maliyet üzerinden asgari bir kira verecek bu işler böyle oluyor. Bu kira yüksek olabilir onu söyleyeyim. Burayla alakalı yapılacak çok fazla şeyi yok. Anlatabiliyor muyum. Mesela yarın öbür gün aqua park gelecek aqua parktaki maliyet 1,5 – 2 trilyon. Anlatabiliyor muyum. Ama buradaki maliyet yok bu kadar sürede verilirse bu sefer kirada bir artış olacaktır. O da Belediye ye gelir olarak yansıyacaktır yani. 

HALİL UYANIK Başkanım bizim süremiz ile ilgili olsa. Gelecek te ipotek altına almasak daha iyi olmaz mı? 

ÖMER FARUK MUTAN Ne gibi? Yani böyle süremiz ile bakarsak bir çok şey kesintiye uğrar kalır. Verecekseniz adam gibi vereceğiz. Yani 10 yıl kim alırsa artık. 

NERMİN ERDOĞAN 10 yıl da gerçekten yaptığın masrafa değmez.  

ÖMER FARUK MUTAN Giren de az olur. Daha düşük maliyet olur. Kira da azalır yani. Kimse getirip te oraya o kadar yatırım yapmaz. Emanet eğriti götürür. Hat değeri  bulmaz o zaman. Evet var mı? söz isteyen 6.madde ile ilgili? Evet katip üyenin asılı geldi yedeği de yerine geçsin. Parsel 5470’de yani şu binanın çatı katını sosyal tesis olarak 10 yıllığına verilmesi, yetkinin de Encümene devredilmesi noktasında oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, red edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 

 

BELEDİYE BAŞKANI              YEDEK MECLİS KATİBİ      YEDEK MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                 MUSA GÖKDENİZ                ERHAN BEKTAŞ

 

 

Gündemin 7.maddesi,  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi parsel:484-485-486 nolu parsellerin kiraya verilmesi, biraz öncede ifade ettim. Bir önceki gündemle alakalı eski belediyemizin önündeki alan projeli gelecek yani Encümene böyle düşündük. Tabi orada da bir yatırım öngörüsü var. Oradaki yatırım hemen hemen buna eşdeğer gibi bi 250-300 lira gidecek gibi görünüyor. Nitelikli olsun dedik. Orada hemen binaya çok yakın olmayacak. Orada çay ocağı var onunda önüne doğru. 3-5 tane ağaç kesilecek ama. Oradaki ağaçlarda dandik böyle çiçek ile ağaç arası bir şey. Oraya da gerekiyor. Şöyle işte hastalar için. Bir sosyal tesis veya yukarıya yarın Göç Müdürlüğü de bitirdi inşaatı onu da söyleyeyim. Tefrişi kaldı. Geçen Vali Yardımcısı da gelmiş bakmış herhalde önümüzdeki ay itibarı ile memurların ataması yapılmış 12-15 civarında da memur varmış. Bir de orada bir spor salonu açtık biliyorsunuz. Ciddi sirkülasyon var muhtarlıklar var dernekler var. Bir sosyal tesis gibi oraya yine bir yap işlet devret modeli gibi yine bir 10 yıllık süreç ile alakalı gündeme taşıyalım dedik. 

 

 

EMİN BACAK Orası yine ihaleye çıkacak dimi?

ÖMER FARUK MUTAN Tabi tabi ihaleye çıkacak. Evet gündemin 7. maddesi ile söz almak isten var mı? yok. O zaman parsel:484-485-486 nolu parsellerin 10 yıllığına kiraya verilmesi ve yetkinin Encümene devri ile alakalı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, ret edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 

8. Ulaşım Hizmetleri ile ilgili Meclis Kararı alınması, arkadaşlar geçen meclis te bilgilendirdim. Yazılarını verdim hatta bir arkadaş okuyamamıştı. Onu okunur hale getirdik. Ve daha sonra bize cevap verdiler. O yazı gelen yazıda var. Kel alaka bir durum. Bu ulaşım protokolünün tekrar revize edilmesi yenilenmesi günün koşullarına güncellenmesi gerekiyor. Eğer dikkatli okuduysanız. Usulü içinde de çalıştırılmamış bir prosedür var. Biz sulh içinde haklarımızı korumak arkadaşlar. Yani böyle getirip te 25 yıllığına tek taraflı bütün imtiyazların Çanakkale Belediyesi’nde değil eşit oranda her kimin ne kadar katkısı var sa temsil edilmesi için esası. Bu konu ile ilgili bir protokol çalışması bir taslak çalışması yapıyoruz. Olgunlaştırdığımızda siz değerli meclis üyelerine de vereceğiz. Oradan da protokolde niye araştırdığımızı daha net göreceksiniz. Ki eklerine bakarsanız. Her şey ortada 5 tane otobüs vermişler bize 3 tanesi garajda kalacak. Ne zaman devreye girecek bir nüfus parametresi veriyormuşsun ve ya bir zaman aralığı yok. Peki onun yerine 2 tanesi devrede biri çalışıyor payını alıyor, ötekine bilet veriyorsun diğer üçüne? Yok. İnanın hem bizim Kepez den katılan minibüsçüler olsun hem Çanakkale nin o süreç içinde oluşturulan Kooperatif olsun herkes rahat. Yani iptal edelim bağımsız kendi içimize dönelim, siz dönün falan ama arkadaşlar artık Çanakkale ile Kepez bir bütün buradan oraya okul falan biliyorsunuz buradaki çocuk Ticaret Lisesine gidiyor, bilmem nereye gidiyor. Yani git eskisi gibi köprü başında in köy minibüsü gibi tekrar bin doğru bir yaklaşım değil. Mevcut sistem olumlu değil, aksaklıkları var mı var. Bizim aleyhimize mi evet bizim aleyhimize. O zaman eşit koşullara ulaşmanın yolu alacağımız meclis kararını ilgili kurumlara Danışta ya ilki Mahalli İdarelere yollayıp onların görüşünü alıp, meclis kararımızı ekleyip, ilgili Çanakkale Belediyesine iletmek ve onlarında ilgili prosedür içinde bizi protokole çağırmaları. Oturup bunu inatla giderirlerse yargı ise yargıya gideceğiz. Hiç lami cimi yok. Eğer idari anlamda şikayet etmek gerekiyorsa şikayet edeceğiz. Bizle oturacaklar protokol yapacaklar. Hiç lami cimi yok onu söyleyeyim. Haklarımızı başka türlü korumamızın başka bir yolu da gözükmüyor şuanda. Yani bir kent kart noktası için bile 3 ay biz yalvarıyoruz bunlara ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Diyoruz ki şuraya hat koyalım kılı şöyle yünü şöyle tüyü böyle ve bu işten tek kazanan Çanakkale Belediyesi. Çanakkale den katılan kooperatif ağlıyor. Kepez’den katılanlar ağlıyor. Bir de bu 65 yaş üstü bedava oldu. Amca geliyor geziyor geziyor böyle turistik bir seyahatte gibi falan iyice dertliler. Bizde dertliyiz. Belki biz 5 tane hakkımızı çıkaracağız kiraya vereceğiz. Bir gelir elde edeceğiz oradan. Bu hakkımız baki kalacak bize. Bunu Bolu Belediyesi yapmış. Bir çok Belediye yapmış bunu hatlarını kiraya vermiş. Kendileri de veriyor Çanakkale Belediyesi kimi hatlarında kendi otobüsleri çalışıyor, kimi hatlarını da kiraya veriyor. Biz niye vermeyelim. Neden vermeyelim. Mevcut sistemden biz neden ayımızı almayalım. Temel mantalitemiz bu arkadaşlar. Size böyle dağıttık okudunuz mu bilmiyorum ama ben böyle kısaca pasaj geçmiş olayım. Gündemi arz edin arkadaşla önce ben ön bilgi verdim buyurun arkadaşlar. 

MEHMET BOYRACI Bilgi verdi. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Söz almak isteyen var mı? gündemle ilgili yoksa Başkanlık gündeminin size arz etmiş olduğum metni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, ret edenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 

9 Plaj yeri işgal bedeli indirim oranlarının belirlenmesinin görüşülmesi, evet buyurun Özgür bey.

ÖZGÜR KOYUNCU Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet şimdi arkadaşlar bunları süreç içinde yaşıyoruz. Özellikle Mayıs’ın ortasında plaj yerine çadır kurmalar başlıyor. Tabi özürlüler var, Gazi ve Şehit yakınları var, dedik ki bir meclis kararı alalım o zaman birde belediye personeli var bu sene 5 çadır mı kurdular zannediyorum onlarda dedi ki biz de en azından yarısını mı öderiz ne yaparız gibi o zaman meclisin gündemine getirelim konuşalım dedik. Evet 

ÖZGÜR KOYUNCU Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Plan ve Bütçeye gidiyor. Sezonluk veriyoruz onları. Ayda 250 liramıydı. Ayda 250 lira ama bir standartta yoktu. Geliyor amca 3 oda 1 salon yapıyor. Bi dubleks yapmıyorlar yani. Plan ve bütçeye giderken yani işgal oranlarının alt üst limitlerine bakarlar. Belli bir metrajın üzerine çıktımı çok can yakıcı oluyor. Bence bu konu plan ve bütçede detaylandırılır. Meclise de pişirilerek gelir daha iyi olur diye düşünüyorum. 

HALİL UYANIK Plaj yerini biz mi çalıştırıyoruz, işletmeciye mi veriyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN Çadırlar bizim. Kafeteryayı veriyoruz. Bu sene ile rakam dillendireyim. Gelirimiz 17 milyar eski rakamla giderimiz 10 milyar. Kaybımız yok yani. Daha çok kazanır mıyız kazanırız ama Allah’ın suyundan denizinden kumundan da buna gerek yok yani. Evet sonuç itibarı ile öyle o zaman gündemin 9.maddesini plan ve bütçeye gidiyor kabul edenler, ret edenler oy birliği ile gitmiştir. Teşekkür ederim. 

10 Taşeron işçiler için yapılacak 3 yıllık hizmet alım ihalesi,  arkadaşlar burada mecliste karar alacağız, torba yasada biliyorsunuz taşeron işçilere dönük 1-kıdem tazminatı, 2- üç yıllık çalışma süresi, 3- özlük haklarına yönelikte bir izin olayı gündeme geldi onun dışında da henüz bir şey yok. Sendikalaşma da varmış ben görmedim ama. Varsa iyidir tabi ki. Bunun için meclisin karar alması gerekiyor. Bundan sonra birer yıllık değil, üçer yıllık yapılacak. Evet buyurun lütfen.

MEHMET BOYRACI Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN Evet yasa gereği prosedür böyle söz almak isteyen varsa işaret buyursun.

MEHMET NAİR Yıllık izinler ne kadar başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN Yıla göre değişiyor. 1 yıl, 5 yıl, 10 falan değişiyor. Yasalarla belirlenir o zaten 4775 Sayılı İş Kanununda belli o. Bak orada eski personel müdürümüz biliyor onu. Yani ona bizim bir müdahalemiz yok. Biz ama yine bu süreçte zaman zaman böyle oluyor insanların ölüm sağlık vb. çaktırmadan hadi gidin diyoruz. İdare ediyoruz bunu yapıyoruz. Şimdi yasal hale geldi sonuçta. Evet taşeron işçiler için yapılacak 3 yıllık hizmet alım ihalesi belediyemizin tüm iş ve işlemlerini saydı zaten Mehmet. İhale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, ret edenler kabul edilmiştir. 

 

11 Taksi Durakları Yönetmeliği hakkında görüşülmesi. Evet önünüzde bir komisyon raporu var.  Musa GÖKDENİZ, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK imzalı. Bu süreç ile alakalı kim bilgilendirecek bizi. 

TUNCER AKDEĞİRMEN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar buna her taksi durağından da arkadaşlar katıldı buna birlikte çalışıldı. Onlarında görüşleri alındı. Bunu tek tek madde madde okuyalım mı? bilmiyorum ama biz komisyon üyelerine güveniyoruz diyorum ama söz almak isteyen var sa da işaret buyursun söz hakkı da verelim. Eğer yoksa gündemin 11. Maddesi Ticari Taksi  Yönetmeliği komisyon raporunun oluşturulmuş hazırlanmış olan yönetmeliğin kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler, ret edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Evet. Belediyemiz Meclisinin KASIM ayı. Evet geleneği bozmayalım. Kasım ayı 05 Kasım Çarşamba Saat 15:00. 11 falan yok. Karışıyor. 05 Kasım Çarşamba saat 15:00’de Belediye m Meclis Toplantı Salonunda Kepez Belediyesi toplantı gününü ve saatini oylarınıza sunuyorum kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 13. maddesi kendiliğinden bir kapanış noktasına gelmiştir. Ben geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.   01.10.2014

 

BELEDİYE BAŞKANI                             MECLİS KATİBİ                 MECLİS KATİBİ

ÖMER FARUK MUTAN                         İNCİ PEHLİVAN                 MUSA GÖKDENİZ