T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ: 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ: 05.11.2014

TOPLANTI DÖNEMİ: OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ: ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi uyarınca KASIM 2014 Olağan Meclis Toplantısı 05.11.2014’de tek oturum halinde toplanmıştır. 16 madde görüşülmüştür. 05.11.2014 tarihli Meclis Toplantısında Mehmet NAİR ve Nermin ERDOĞAN’ın haricinde diğer tüm Belediyemiz Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2014 KASIM AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN-   Değerli Meclis Üyeleri, sevgili arkadaşlar Kepez Belediyesi Kasım Ayı olağan meclis toplantısına hoş geldiniz diyorum. Gündemi arz edeceğim. Başkanlık gündemini 7 tane önerge var önümde yazılı 1 tanesi mevcut kararlardan birine itiraz, gündemi geldiğinde arz edeceğim. Başkanlık gündemini arz ediyorum.

                           

GÜNDEM 

--------------  

1.2015 Mali Yılı Bütçesi,

2.2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi,

3.60 ay vadeli 5.000.000,00-TL tutarında açık kredi alınması ve kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi, 

4.Şehir İçi Nakliyat Yönetmeliği hakkında görüşülmesi, 

5.Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Şelale Park içindeki kamu alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi,

6.Memurlar ile ilgili toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi,

7.Belediyemiz Meclisinin 01.10.2014 gün ve 2014/146 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanan 16. ve 23.maddeler üzerinde değişiklik yapılması,

8.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:3, parsel:1642-3844’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı, 

9.1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu, 

10.Belediyemiz Meclisinin ARALIK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

11.Kapanış.

 

ÖMER FARUK MUTAN Çoğunluğumuz var. O yüzden Nermin Hanım ameliyat olmuş ben buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir de Mehmet Abimiz yok galiba değil mi? Geri kalan arkadaşlar burada o da eşi herhalde bir hastalık sebebiyle gündeme falan yetişemedi. Evet başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Evet önergeleri arz edeceğim, arkadaşlar sırasıyla evet Ali Bey önergeleri tek tek okuyor arkadaşlar.

ALİ AYGÜN 1-Önerge Meclis Başkanlığı’na Çanakkale ili Merkez ilçe Kepez Beldesi Boğaz kent Mahallesi pafta: h16c14d4a parsel:1733’de kapsayan alana ait 01.10.2014 gün ve 2014’ün 142 sayılı meclis kararına Sayın Eşref AKHAN 4281 sayılı dilekçeyle itiraz etmiştir. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN Evet bunu bir önceki ay almış olduğumuz meclis kararının itirazı Eşref AKHAN tarafından önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?  Reddedenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN 2- Önerge Meclis Başkanlığı’na Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Rüzgâr Enerji Sistemi Kurulumu ve RES Projesi için izin alınması, diğer resmi işlemler ve gerekli protokollerin imzalanmasıyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ Musa GÖKDENİZ

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN 3- Önerge Meclis Başkanlığı’na Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Rüzgâr Enerji Sistemi için gerekli olan taşınmazın temini (alımı, kiralanması, kamulaştırılması) için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ Musa GÖKDENİZ

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?  Reddedenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN 4-Sayın Meclis Heyetine Belediye Meclisinin 2014’e 150 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 6075 parseldeki plaj tesisi çadır alanının ‘Gazi, Şehit yakını ve Belediye Personeli’ yönelik indirim hakkındaki komisyon raporu ekte olup, Meclis Heyetince konunun karara bağlanmasına arz ederim. İnci PEHLİVAN Hüsamettin ÜNVER

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum Kabul edenler?  Reddedenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN 5- Önerge Meclis Başkanlığı’na Çanakkale ili Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğaz kent Mahallesi Pafta:H16c18b2d, parsel:6771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR Ali AYGÜN

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?  Reddedenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN 6- Meclis Başkanlığına Çanakkale ili Merkez ilçe Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:h16c18b2d, parsel 2925 üzerinde 11.07.2014 tarih ve 143 sayılı ruhsat düzenlenmiştir. Bina gaberesinin Nurcan Bey Caddesine bakıldığında olması gerekenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle verilen bu ruhsatın iptali hususunda konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Başkanlık gündemiyle birlikte ilgili önergenin 6 önergenin toplu olarak gündeme alınmasına oylarınıza sunuyorum kabul edenler?  Reddedenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem 1 

HALİL UYANIK Sayın Başkanım 7 tane önerge var. 

ÖMER FARUK MUTAN Yok bir tanesi mükerrerdi. O yüzden çıkardık. Eşref AKHAN iki defa getirmişler biri 1.önergede biri 6.önergede o yüzden ben Ali Bey’e müdahale ettim, onu çıkarttık. Evet 

Gündem 1: 2015 Mali Yılı Bütçesi 

ÖMER FARUK MUTAN Buyurun İsmail kardeş

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar Plan Bütçeye zaten gidecek değil mi? O evet gidecek ya da 2. Oturuma mı kalacak gidecek, gelecek bu ay içinde çözülecek değil mi?

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı? Yok, ben bu arada unuttuğum bir şeyi hemen gündeme getireyim. Gündemin ikinci maddesine geçmeden meclis toplantı tutanakları daha rahat oluyor ellerinizde eğer meclis olduğu gibi okunmuş kabul edebilir miyiz? Bir işaret duyduysanız yoksa isterseniz, bakayım yani

EMİN BACAK Yok yok

ÖMER FARUK MUTAN Meclis toplantı tutanaklarının okunmuş olduğu belirten evet el işareti olursa bir işaretli olursanız okunmuş kabul ederek geçelim. Teşekkür ediyorum. 

Gündem 2: Evet 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi 

ÖMER FARUK MUTAN Tabi bu bütçe Plan Bütçeye gidiyor gündemin 1. Maddesi. Gelir Tarifesi ama gelir tarifesini bir çıkartalım. Birlikte konuşalım. Evet gündemin 2. Maddesi 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi 

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Şimdi ben kısa bilgi vereyim. Evsel atıklar biliyorsunuz bildiğiniz çöp ÇAKAB bu atık sal bilgi kurduğu süreç sonrasında mevcut depote alanının ve o işletmenin yürümesi için ton başına verildiği rakam üzerine biz depoluyoruz öyle para veriyoruz vermiyoruz. Verdiğimizde söylenemez ama bu süreçle ilgili 7 tane ortak var, biz buna dâhiliz İl Özel İdarede. Bunlardan 3 ü düşük yaptı biliyorsunuz İntepe ve Kumkale geriye kalan 5 ortakla gidiyor. O dönemle alakalı bu depo alanının ve bu evsel atıkla ilgili bu yönetimin için vatandaşlardan para aldılar. Biz para almıyoruz Kepez Belediyesi olarak çünkü çok ilgili bir mevzuat vardı, vergi vardı, katı atıkla ilgili alınması gerekeni yasal çerçevede alıyorduk. Tabi buradan fiili bir durum yaratıldı, alındı. Ciddi mahkemeler yaşadılar Çanakkale Belediyesi, Lâpseki ve çoğunda kaybettiler. Çoğu değil hepsini kaybettiler. Gelişen o fiili durum sürecinde Bakanlık bir yönetmelik çıkarttı. Rahat önümüzdeki yıldan itibaren bu evsel atıkla ilgili bir miktar para almamız lazım alt limitte vermiş ne vermiş onu ?

EŞREF KOÇ 0,30 kuruş atık su için vermiş, diğerini…

ÖMER FARUK MUTAN O atık su ile ilgili oradan da alacağız. Şu anda arıtma var ya su atık arıtma orada da bir zorunluluk getirilmiş yönetmelikle birlikte hem evsel atıktan hem atık atıktan oradan su atıktan doğa nimet getirmiş koymuş. Almak gibi bir zorunluluğumuz var. Ön plan bütçeye gidecek. Arkadaşlar bu ara bir önceki yılın gelir tarifelerini meclis üyelerine bir ara verdiğimizde dağıtırlarsa Özgür Bey

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Kendileri de bakar bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmada attığımız her adımda gelen bütün meclis üyelerine hem evsel hem deney ile ilgili hem yönetmelik fotokopi çoğalttınız mı ondan, bu dağıtımları yapmayacak mısınız?  dosya hazırlıyorsun o zaman hem evsel atıkla ilgili evet komisyondan önce sonra bu arada hazırlıyorsun bütün meclis üyelerine ulaştırıyorsunuz arkadaşlar tamam mı ? Yani dün almadığınız bu paraları almak zorundayız. Yönetmelik bu şekilde almazsak suç işleyeceğiz. Ama orada da zannediyorum plan bütçede biraz insaflı davranılacak. Evet, dağıt onları arkadaş Plan Bütçeye gidecek ama dağıtın. Yeni eklenecek tarifeleri belirtinde not düşün.

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet dağıt onları arkadaş plan bütçeye gidecek ama dağıtın. Yeni eklenecek tarifeleri belirtinde not düşün. Plan bütçe ne zaman toplanacak? 

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN O zaman şu en güncel bilgileri tarifesiyle ilgili ağırlıklı biliyorsunuz Kasım Meclisi bütçe meclisi arkadaşlar yeni bütçeleri bir sonuca ulaştırmak zorundayız biz. Memur arkadaşlar dedi ki 19 Kasımda yaparsak olur mu ? Çarşamba günü olur. 19 Mayısa hem bütçe hem gelir tarifesi yetişir mi? 

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Plan bütçeyi ne zaman toplarsınız. Hangi arkadaşlar var plan bütçede.

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Haftaya bugün İsmail not düş, haftaya bugün

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi.

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Yetmezse bir daha süre istersiniz arkadaşlar. Gelir tarifesi girmeyecek mi? Çünkü alakası olmayan bir şey değil o 

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Alan bana geliyor.

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ne diyorsun?

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 14 Kasım plan bütçe toplanabilir mi arkadaşlar Cuma günü

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Gece gündüz çalışın ne var bunda, illa mesai saatine mi kalacaksınız? Allah Allah ya haftaya bugün toplanıyorsunuz o zaman ne iki saat fazla kalıverin 5 den sonra toparlayın. Tamam, haftaya bugün saat kaçta?

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖZGÜR KOYUNCU bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN O zaman plan bütçe saat 11 de ayın 12 sinde toplanıyoruz Doğru mu? Gündem 3: 60 ay vadeli 5.000.000,00-TL tutarında açık kredi alınması ve kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi, 

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Detaya gir detaya .. İsmail bey, detaya gir. 

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Ne anladınız arkadaşlar bir şey anladınız mı? Ben anlatayım o zaman en başından. Şimdi arkadaşlar Halk Bankası müdiresi Dilek Hanım geldi, size kredi kullandıralım dedi. Olur kullanalım dedik ama bizim kendi bankamız var dedik, İller Bankası bize öyle cazip teklif edin ki bizde kullanalım. Peki, niye ihtiyaç sezdik onu söyleyeyim. Biz bu il kenardaki Kamulaştırma Çamlık, Pazar Yeri, Meydan ve şu Rüzgâr Enerjisi ile ilgili belki kiralama belki satın alma belki kamulaştırma yani bulacağımız bir alanla ilgili biraz sonra RES ile ilgili kısa bilgi verilecek. Peki dedik bize ne tür imkân sunarsınız? Dedi ki teminatsız veririz bu bizim için önemli. Yani hiçbir şeyi ipotek altına almadan önemli. Komisyon almayız. İller Bankası 2.29 sadece teminattan komisyon alıyor. 10 yıla kadar dedi. Biz dedik ki bunu 6 yıla yaysak olur mu? Olur dedi. Biz belediyemize kredi kullandırmak istiyoruz bizim için prestij dedi. Şunu oku dedi. Bizde baktık yok para, ipotek yok bir sürü önümde yatırım var, bütçemiz uygun mu? uygun İller Bankası kredisiyle kıyasladık, karşılaştırdık, kıyasladık. Halk Bankasının kredisi saha uygun geldi. Daha önce İller Bankasıyla da görüştük. Orada da hali hazırda kafadan bize 3 ile 6 trilyon arası veririz dediler. Yani yatırım var mı diye ama İller Bankası ille proje istiyor arkadaş. İlle bir proje götüreceksin detaylarını götüreceksin. Hatta onunla ortaklaşacaksın o yapacak vb. Biz şuanda İller Bankasıyla özellikle Hamidiye Mahallesine yani 960’ın olduğu üst tarafla ilgili su ve kanal yatırımında su ve kanal projesi denilen yüzde ellisi olan ortaklaşa mevzuata girdik. Orada yaklaşık 3.5 trilyon kullanacağız. Şu anda borçlanmaya müsait bütçemiz var mı? Allaha şükür var. Maliyeye borcumuz yok, SGK ’ya borcumuz yok, piyasaya da borcumuz yok, bazı belediyeler gibi böyle yüz trilyona yakın borcumuz hiç yok, maaş ödememe gibi durumlarımız da yok, fena da değil şuanda bütçemiz zaten 2015 biliyorsunuz zaten İsmail Bey den dinlediniz ciddi bir artış görünüyor 20 trilyona yakın rakam dilendiriliyor. Tabi o gelir tarifesiyle birlikte önümüze gelecek onu tekrar tartışacağız. Şimdi biz aldığımız parayı bulunca bunun aylık 1 trilyonu yaklaşık 20 milyar gibi bir ödemesi var değil mi öyle biliyorum. Yaklaşık 100-150 milyar gibi bir geri ödeme böyle bir 6 yıl içinde sonuçta dedik ki yani biz para değil hizmet zengini olacağız, şuanda da rahat mıyız? rahatız. Sıkarak götürmektense hazır komisyonu olmayan herhangi bir teminat istemeyen ve kendileri içinde burada şubeleştik size illa kredi kullandırıp deyip bölge müdürünün inisiyatifiyle kullanıyorsun onu da söyleyeyim. Böyle bir şey gönderilince usulü gereği bir önceki yılın meclis bütçesinin %10 üzerinde bir talebimiz olduğu için İçişleri Bakanlığından da görüş alacağız onu da belirteyim. Ama önce meclise bir karar alınacak, bu karar daha sonra İçişleri Bakanlığından bir olura gidecek oradan olur aldıktan sonra bankadan da parayı alacağız, konu bu. Evet söz almak isteyen varsa ilgili gündeme işaret buyurursa söylerim.

HALİL UYANIK Başkanım İller Bankasında ya da diğer bankalarda şuanda kullandığımız bir kredi var mı?

ÖMER FARUK MUTAN Var. Atık arıtmanın duruyor, duruyor derken de ödeniyor onu söyleyeyim. E birde kanalizasyonun ki ..geri ödeniyor bu iki tane ana unsurdan var. Ama bir sıkıntı yok. Kaynağından kesiyorlar. Birde şunu ifade edeyim ben geçen Ankara da ben bankanın banka bölümüyle görüştüğümde hani şu meşhur yazları kesinti olmama olayı var ya o 4 ay, he ben onun tekrar kesilmesi için imza attım. Neden attım? Çünkü o yazın kesilmeyen o %100 kesilmeyi bize yolluyor ya onu diğer 8 ayın içinde yayıyorlar zaten. Biz dedik ki onunkine yayacağına sen bir 4 ay daha al 12 ayın içinde kes bunu dedik. Ya o konuda da bilginiz olsun. Mesela biz onlara kes dediğimiz ayda bir önceki aya göre kestiler, 47 milyarda fazla geldi bildiğim kadarıyla değil mi kesmelerine rağmen? Yani önümüzdeki yazdan itibaren artık İller Bankası yazın bize aman işte 4 ay hiç kesintisiz hayır arkadaşlar onlar kesiyorlar gene ondan sonraki ayların içine ittiriyorlar böylede bir işlem yaptık. O konuda da bilginiz olsun. Evet, söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 3.maddesine 60 ay vade 5 yıl oluyor. Onun için 6 yıl dedik 5 e mi indirdiniz onu .

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 60 ay ne oluyor 5 yıl mı? 

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Olur mu 6 yıl içinde alalım o zaman biraz daha böyle yayalım dedik. Neyse alacağız kararı. Evet, gündem 60 ay diye duymuş ama benim önerim 72 ay eğer uzun görürseniz yani 6 yıla yayarsak geri ödemelerde elimiz daha bir rahatlıyor. Şunu da ifade edeyim, 31 Aralık itibariyle artan nüfus bazında zati bizim bir gelirimiz olacak, onu da belirteyim. Evet, 60 ay diye gündeme yazılmış ama ben tekrar kendi önerilerimi revize ediyorum 72 ay.

EMİN BACAK 60 ay normal

ÖMER FARUK MUTAN Normal mi 60 ay?

EMİN BACAK Çünkü 20 trilyon bütçe var.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ne diyorsunuz 60 ay normal diyorlar.

EMİN BACAK Direk bankada şey yapılır yani kesilir.

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Söz almak isteyen yoksa gündemin 3. Maddesine 60 ay vadeli 5 eski parayla 5 trilyon tutarındaki açık kredi alınması ve kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Reddedenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gündemin 4. Maddesi Şehir İçi Nakliyat Yönetmeliği. Evet, dağıttınız mı?  Meclis Üyelerine.. Var mı arkadaşlar? Şimdi bir tane yönetmeliğimiz vardı arkadaşlar bunların 3 yılda bir tazelenmesi gerekiyor aynı ticaret taksi yönetmeliğinde olduğu gibi büyüyoruz, genişliyoruz, sayılar artıyor, tanımlamalar değişiyor, işte zabıta komiserliği zabıta amirliği oldu, kelimeler değişiyor. Çok fazla bir mıncıklamadık çalışma yaptık. Yalnız bugün yarın komisyona gitmesi gerekecek değil mi? 

İBRAHİM BORUZAN Komisyona gidecek başkanım

ÖMER FARUK MUTAN Evet bir komisyona gidip bir komisyon marifetiyle tekrar önümüze gelmesi gerekiyor. Zaten yeni yıl itibariyle yürürlüğe girecek doğru mu? Evet komisyon oluşumuyla ilgili diğer taksi yönetmeliği komisyonunda hangi arkadaşlar vardı? Valla uygun bulacağımız Halil Bey.

İBRAHİM BORUZAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Gıyabında seçebilir miyiz? Birde kimdi Tamam Mehmet NAİR, Musa GÖKDENİZ, Halil UYANIK evet Nakliyat Araçları Yönetim Komisyonuna ilgili memur olsun zabıta amiri he İbrahim BORUZAN bir de tabi görüş boyutunda nakliyatçılardan da sorunlu arkadaşları çağırın olmazsa toplantı çağırısı yaparsanız onunda bilgisini alırsanız iyi olur. Evet, gündemin 4. Maddesi Şehir İçi Nakliyat Yönetmeliğinin komisyon oluşumuna 3 arkadaşı 4 arkadaşı seçtik. Bir tanesi de İbrahim BORUZAN oldu. Kabul edenler?  Reddedenler oy birliği ile kabul edildi. Evet, gündemin 5. Maddesi Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Şelale Park içindeki kamu alanın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Fotoğraf var mı yansıya yansıtacağımız.

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Bir daha bütün şeylerle ilgili fotoğraf çekip getirin lütfen olur mu?

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar Şelale Parkı biliyorsunuz 960 da, hemen yukarıdan girerken sol tarafta geniş bir alan var. Orada işte talep kâr arkadaşta burada. Ben birkaç yıl çok iyi iş yapacağına inanmıyorum. Açık açık söyleyeyim. İnatla talep etti tabi buraya bir yatırım yapılacaksa böyle 2 yıllık 3 yıllık bir şey yapılmaz, yatırım yapana da yazık günah. Eğer kiralanacaksa bir 10 yıllığına belli bir metrekare belirlenir. Orada bir kafe değil mi bir kafeterya şeklinde bir sosyal alan o şelale parkın içinde yaratılabilir. Ne kadar karşılığı olur? bu benim şahsi düşüncem birkaç yıl 2-3 yılda olabilir ama hastane bittiği zaman bir karışıklık olabilir mi? Mümkündür olabilir diyebilirim. Hem siz talep ettiniz ama yani orası yarın ihaleye çıktığında başka talep kârlar gelirse onlarla yarışacaksınız onu da biliyorsunuz. Olumlu sorusu olan varsa alabilirim.

EMİN BACAK Yaptırım plan proje bu diş hastanesinin yanında bir planımız var bizim. Orada böyle bir plan var mı? 

ÖMER FARUK MUTAN Evet Eşref Bey buyurun 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Kendi projesiyle gelecek Encümen onaylayacak.

EMİN BACAK Biz hazırlasak daha iyi değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN Biz hazırlayınca ağır gelebiliyor birilerine. 

EMİN BACAK Ama mantıklı olan o şimdi

ÖMER FARUK MUTAN O zor geliyor biraz ama   

EMİN BACAK 10 yılda uzun geliyor ama başkanım şimdi 3 yıllık desen tamam hazırlayıp gelsin adam. Ama 10 yıl deyince. 

ÖMER FARUK MUTAN 3 yılda kimse gelip buraya çivi çakmıyor be Emin. Bak şimdi terasa çıktı o gün ihale belediyemiz yok, diş hastanesinin yanı yok gülmeyin arkadaşlar. Bir aqua park gitti, kobalaklar gitti, Laz Cahit’in dükkânının kirasını devam ettiriyor.

EMİN BACAK Başkanım karar altına alalım bazı şeyleri

ÖMER FARUK MUTAN İnanın bana çay satıyoruz, ya lanet olsun satmayalım ya, bak yemin ediyorum ya, kötü oluyoruz ya, ulan para verende yok içip içip kaçıyorlar bide laf ediyorlar. Evet, birayı 5 liradan satıyoruz. Size ucuz satıyoruz birayı bir de laf işitiyoruz bir sürü yani belediyeler artık böyle gazozdu, çaydı, kıldı. Ya engelleyici olması lazım. Aşağıda işte parkımız var, orada dengeliyoruz.. Öğretici olmak zorundayız. Ama her tarafı da belediye açarsa iş değil yani vatandaşın yapabileceği bir işi biz artık yapmamalıyız.  Biz onların önünü açmalıyız diye düşünüyorum. 

 EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Diş hastanesini lütfen siz hayır konuşamıyorum.

HALİL UYANIK Başkanım projeyi belediye olarak biz hazırlasak vatandaş projeye buyurur mu?

ÖMER FARUK MUTAN Hayır Encümen zaten onaylamazsa yapamıyoruz. Öyle tırı vırı 2 tane tenteyle 2 tane torna bilmem nede değil abi zaten. Mesela Halı Saha, mesela Lydia, mesela ahlat ağacının orası aynı bu modelle verildi. Aqua parkın orası bu modelle verildi, usul açısından bahsediyorum.

EMİN BACAK Orası özel alan.

ÖMER FARUK MUTAN Abi biz onaylamıyoruz önümüze kötü bir şey gelirse, o konuda da bize güvenmeniz lazım. Önümüze kötü bir şey gelirse kusura bakma onaylamıyoruz deyip onu öyle yaptırıyoruz. Sonuçta biz yaptırmış oluyoruz yani. Biz onaylamadan o projeyi hayata geçiremiyoruz artık. Evet, var mı başka söz almak isteyen. 

HALİL UYANIK Peki bu ihaleye çıkarılacak olan yerin kontratı sosyal amaçlı tesisler var mı?

ÖMER FARUK MUTAN Görmedin mi sen Şelale Parkı? 

HALİL UYANIK Yer olarak gördüm. Etrafında var mı? Yok mu?

ÖMER FARUK MUTAN Şimdi aşağıdan girerseniz okulların oradan TOKİ Anadolu Lisesinden tam jandarmanın lojmanlarına çıkmadan solda zaten kadın spor ve sağlık merkezi var orada. Orada bayanlarımız zaten spor yapıyorlar. Fitness alanları var, ağaçlar var basket sahası falan var. Sağ tarafta da orada park meydanı kazılmış. Böylece çok şey kütle var orada alan var. Ne denir ona şey dediğimiz. Şimdi biz oraya şelale yaptık geçen dönemle alakalı havuzu var onun kendi içinde dönüyor. Ağaçlar filler miller var. Ee 5-6 tane kamelya var. Piknik masaları var. Zaten muhtarın rahmetli damadının adını verdik oraya. Şehit olan damadın adını verdik. Böyle bir yer var. Şu anda orada yazları akşamları öylece aileler çıkıyor, çaylarını falan. Özellikle ramazan ayında çok beli başlı oluyor. Yani ister aileler erken gelirse yer oluyor vakit geçiriyorlar. Ama orada böyle çayla gazozla bu iş gider mi bilmiyorum. Dediğim gibi biraz ileriye dönük. Yukarıda hastanenin yolu üzerinde olacak ama yol derken aşağı doğru inmeniz gerekecek. 

HALİL UYANIK Bayağı mesafe var.

ÖMER FARUK MUTAN Var bayağı var mesafe. Dediğim gibi yani o tarihte geldi ama garantisi yok. Başkaları da gelip girer yani onu da söyleyeyim. Evet, var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin 5. Maddesine Şelale Park içindeki kamu alanın ki o yeri belli zaten arkadaşlar onu söyleyeyim, tamamı değil. Yola girişte hemen sol taraftaki giriş altı onun altına burada var söyleyerek çiziyorum. Sanki tamamı gibi böyle Şelale Parkın içindeki kamu alanı tamamı zati öyle 10 yıl süre ile kiraya verilmesi bunun için Encümene yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler?  Reddedenler?  Kabul edilmiştir. 6. Memurlar ile ilgili toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi Buyurun Yılmaz Bey..

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Ne zaman bitiyor sizde sözleşme.

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Bu yılın sonunda bitiyor. Evet, yasa usul gereği benimle işveren temsilcisi olarak ilgili benimle oturacak memurlar. Yalnız ben bu sefer bak altını kalın kalın çiziyorum. Devletin vermiş olduğu katsayıları benimle pazarlık yaparken dikkate alın ondan sonra oturun sonra sıkıntı yaşıyoruz. Bakın ben o katsayı çünkü toplu iş sözleşmesi tek tiptir. Arkadaşlar tamam mı? Bir havyandan bir post çıkar. Geçen dönem bu olayla ilgili 2 post çıkarılmaya çalışıldı. Hakkımda şikâyetler de bulunuldu ve sendikacılıktan gelen emekten yana ama bunun hazırlığını yaparken de salak yerine konmakta istemiyorum. Yani bunu geçtik sonra katsayımızı istiyoruz. Yok böyle hakkınız, katsayı ön görüsünü de belli zaten yani 3-3 veriyor, ya 4-4 veriyor. O ön görüleri de göz önüne alarak pazarlık yaparsanız meclis tutanaklarına girsin diye söylüyorum, yarın beni şikâyet ederseniz tutanakları çıkartıp soruşturmacının önüne koyacağım ona göre. Evet, arkadaşlar usul açısından 

HALİL UYANIK Başkanım sosyal yardımlar konusunda mı sözleşme yapıyorsunuz yani?

ÖMER FARUK MUTAN Hayır hayır.

HALİL UYANIK Maddi

ÖMER FARUK MUTAN Maddi tabi tabi 

HALİL UYANIK Ama maddi parçalı hükümette aynı sendika gibi masaya oturup sözleşme yapıyor. Bu sefer ikinci bir sözleşme

ÖMER FARUK MUTAN Yerel yönetimleri bunun dışında tuttular 

HALİL UYANIK Öyle mi?

ÖMER FARUK MUTAN Evet. Yerel Yönetimleri kendi idaresiyle oturtturdular. Yani oradan yerel yönetimlere seyyanen vermediler. 

HALİL UYANIK Ama başkanım hükümetin vermiş olduğu sendikanın da imzalamış olduğu iş sözleşmesinde Muaffakları bütün memurlar kazanıyor alıyor. Şimdi ikinci defa

ÖMER FARUK MUTAN O konuda sıkıntı yarattılar.

HALİL UYANIK Geçen bende Yılmaz Bey’e 123 lira zarardan dolayı yansıması vardı.

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Yansımadı evet.

YILMAZ ÜZDEN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Devletin verdiği katsayılar yansımadı sevgili Halil. Bu konuyla ilgili şikâyet edildim. Gerekli ifadelerimi de verdim. Bu konuda hala haksız diyebilirler ama ben haklıyım. Sonuçta hiçbir şey de çıkmadı. Ha öngörü şuydu. İlk defa bir toplu sözleşmeye oturduk. Yasal bir zemini de yoktu doğrumu? Bakın ben orada sadece inisiyatif kullanarak sizinle toplu sözleşme yaptım, yasal değil o zaman sendika, yani toplu sözleşme yasal değildi. Şimdi yasal zemine oturtturdular doğru mu? Ve o dönemle alaka İl Özel İdare ve Belediye yukarıdaki toplu görüşmenin dışına bıraktılar anlatabiliyor muyum? %30 luk toplu sözleşmemizi yaptık. Tabi bu arada memurlar uyanık biz yok katsayılarımızı isteriz dediler bende vermedim. Verdim mi? vermedim. % kaç zam yaptım ben size. Bu belediyede benden fazla maaş alan 3-4 tane memur var bilginize. Benimkine yapamıyoruz bakanlık yapıyor. Hayır, ben bundan mutluyum memnunum. Mesela ne getirdin koydun ihaleye girerken ihalenin bir riski var arkadaşlar. İhale komisyonuna 250 lira adam başı bir risk tazminatı koyduk. En son ne yaptık. Ticket yaptık değil mi? Yemek ticketi yaptık. Ama o 657 den kaynaklanan bir yemek yardımıydı doğru mu? Bende bunların hepsini toplu sözleşmenin içinde olmalı bak aynı işçi sözleşmesi gibi. Ya net vaat ifade size. Yani hem buradan alacaksınız hem de buradan  yok böyle bir şey. Koyun sözleşmenin içine ticketinizi mikıtınızı alın. 

İSMAİL ÇAĞLAR bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Hazırlayın. Bende sendikacılıktan geliyorum yemem yani o numaraları bilginize. Evet 

HALİL UYANIK Başkanım bir şey soracağım. Meclis şuanda size yetki vermedi. Peki, siz memurlar ilgili

ÖMER FARUK MUTAN Sözleşme yapamam. 

HALİL UYANIK Yapamazsınız.

ÖMER FARUK MUTAN Yapamam. 

HALİL UYANIK Meclisin karara olması gerekiyor.

ÖMER FARUK MUTAN Tabi bana yetki vermesi lazım. Parasal bütün işlemlerin yetkisi Mecliste biliyorsun. Buda parasal bir durum karasal değil parasal, duygusal. Germeyin bak beni memur edersiniz. Evet, gündemin 6. maddesiyle ilgili Memurlar ile İlgili Toplu İş Sözleşmesi, belediye başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Reddedenler evet oy birliği ile kabul edilmiştir. Hazırlığınızı yapın sevgili memurlar.

7. Belediyemiz Meclisinin 01.10.2014 gün ve 2014/146 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanan 16.ve 23.maddeler üzerinde değişiklik yapılması, Selin Hanım buyurun.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet anlatırsanız anlamaya çalışalım.

SELİN SEVİM bilgi verdi.

HALİL UYANIK Ama isterse vatandaş orada balkonu kapatabilir.

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Bir daha anlatır mısın? 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

EŞREF KOÇ Kapalı çıkma.

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Kapalı gidecek öteki tarafa balkon yapacak o zaman.

ERHAN BEKTAŞ Şöyle söyleyeyim başkanım ben bir söz almak istiyorum. Şimdi burada bu açık çıkma yeni yönetmelikte 2 metreye çekilmeli diye söylüyor. Eğer bu 2 metre çekilirse daha önceden var olan kapalı çıkmalı binanın komşu parsel tarafında çirkin bir görüntü oluşuyor. Şu sarı balkonun 2 metre köşe binadan çekildiğini düşünün yan tarafta boyalı olmayan kötü bir alan gözüküyor. Şimdi balkon duvarı da oraya dayanırsa mülkiyete dahil bir alan haline dönüşüyor ve bakımı işte kötü görüntüsü de engellenmiş oluyor aynı zamanda. 

EMİN BACAK Aynı hizada oluyor.

ERHAN BEKTAŞ Cephe sürekliliğini bozmamak amaç.

ÖMER FARUK MUTAN Ben Halil’in dediği binayı gördüm orada bir çıkıntı var 15-20 santim o ne? Onu izah edin.

HALİL UYANIK Yandan da var başkanım benzinlik tarafından da 50 santim.

ÖMER FARUK MUTAN İşte onu diyorum bende onu diyorum.

HALİL UYANIK Önden de var önden.

ÖMER FARUK MUTAN Şoförlük spor merkezinin arkasına yapılmakta olan yeni bina

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Parsel mi? 

ERHAN BEKTAŞ Çizerek te anlattım ben o şekli ama bilmiyorum ikna oldu mu?

HALİL UYANIK Şimdi bakın ben mantığıma göre tabi ki şeyler farklı olabilir parseller farklı olabilir farklı olabilir ama belediyenin de çizmiş olduğu bir sınır var. Kime bu sınırı aşıyorsa yola terk eder.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

HALİL UYANIK Bak kardeşim Eşref kardeşim bakın benim söylediğim şeyin yolun bir şeyi vardır, hizası vardır. İmarda ne dersiniz bilmiyorum. Şu masanın ucu ile arası çizilmiştir. Şimdi bu masanın buraya kadar olma böyle düzgün imar verip te bu yandakine mesafe 5 santim 10 santim 20 santim 50 santim öne çıkarırsanız bu taraftan çıkarsanız taşarsanız bilmiyorum ben imarcı değilim tek taraflıyım ama şöyle gözümle baktığım zaman bazı şeylerin doğru olduğunu görmeliyim.

ERHAN BEKTAŞ Bir yedek kalem varsa şu tahtada çizseniz gösterelim.

ÖMER FARUK MUTAN Gösterin bakalım. Kim gösterecek. Eşref Bey buyurun. 

ERHAN BEKTAŞ Tahta kalemi var mı?

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Şöyle alırsan. 

ERHAN BEKTAŞ Şimdi Halil Abi kadastral şeylerden kaynaklanan çizgilerden kaynaklanan parsellerin köşeleri 90 derece değil Kepezde. Yani her yerde bu doğrusal parselleri yakalamak mümkün değil. Yani şöyle mesela siz yolu şu şekilde düz görüyorsunuz ama bu yola gelen parsel şeyleri şu şekilde yamuk şu şekilde yamuk. Şimdi mimar burada projesini yaparken yola sıfır bir yerde sizin anlattığınız örneğe göre anlatıyorum. Yola sıfır bir yerde bitişik hizada mimar geliyor burada bu hakkını içerideki mekânları yamuk olacak şekilde atıyorum burası salon şurası balkon bırakıyor şurası mutfak bu şekilde yamuk olarak kullanıyor. müteahhittin herhangi bir şeyi uyarısı olmuyor. Ama diğeri mesela daha doğrusal iç alanlar yaratmak için şu şekilde kırımlar yapabiliyor kendi parseli içerisinde. Belediye için de bu herhangi bir şekilde uygunsuz bir durum değil.

ÖMER FARUK MUTAN Düz  yola taşma var mı? Ben onu soruyorum. 

EMİN BACAK Yok  yola taşma

ERHAN BEKTAŞ Yok hayır. Şurada Halil Abinin gördüğü şuradaki şu içinde yapılmış olan kırıklardan dolayı oluşan fazlalıklar aslında adam kendi parseli içerisinde yapıyor o zigzağı. Eğer o yüzden

HALİL UYANIK Ben size şöyle izah edeyim. Benim gördüğüm şimdi şu parsel ve imar vermiş. Yola şuradan şöyle çizilmiş. Bu parsel şöyle çıkmış. 

ERHAN BEKTAŞ Öyle değil işte sen şunu görüyorsun. Şöyle görüyorsun sen burada çizgi yok ki mizahi dahi bir çizgi var. Ama bak abi şöyle görüyorsun sen. Bunu buraya çıkmış gibi algılıyorsun ama değil. Aslında yol hizası bu şekil yani şu şekilde geliyor. 

HALİL UYANIK Bakın ben ikna olmadım. Kafamda devamlı karışıyor. Şimdi spor merkezinin olduğu yer başkanım ruhsatlı değil mi? 

ÖMER FARUK MUTAN Hepsi ruhsatlı

HALİL UYANIK Ruhsatlı. Şimdi yandaki yapılan bina neden 20 santim 30 santim ileriye çıkıyor. 

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Benimde estetik olarak dikkatimi çekti diyecektim de. 

İBRAHİM BORUZAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Sizin yer değil mi orası?

İBRAHİM BORUZAN bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ Yani o yapılan binadaki işler hareketler kendi parseli içerisinde yapılıyor. Mekanın içinde yapılan bir şey. Yani bir çıktı alabilirsek A4’e ya da A3’e onu gösterebiliriz.

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Efendim

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Gündemin 7. Maddesi onu bir ara boşlukta getirin sorun bakalım tamam mı? Evet, gündemin 7. Maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı? Komisyondan oy birliğine geliyor. Gündemin 7. Maddesiyle ilgili yani Tip İmar Yönetmeliğinin Planlı Alanlar 16.ve 23.maddeleri üzerinde değişiklik yapılması komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:3, parsel:1642-3844’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Kimin burası

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Komisyona gidecek ama değil mi?

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Diğer yapılan binaları arkadan kaç yapıyorsunuz? Önden kaç yapıyorsunuz?

SELİN SEVİM bilgi verdi.

HALİL UYANIK 3 metre de kurtarmıyor.

SELİN SEVİM bilgi verdi.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

HALİL UYANIK Parsel durumuna düşüyor. 

EMİN BACAK Yan tarafında ney var.

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

HALİL UYANIK Yan tarafta binada m?

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

SELİN SEVİM bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Kimindi bu bina?

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 8. Maddesi Komisyona gidiyor. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile komisyona gitmiştir. Dokuz 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonu 

Selin SEVİM bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar önce 1/1000 lik gelmişti şimdi 5000 lik

Selin SEVİM bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN Komisyona gidiyor doğru mu? Evet gündemiz 9. Maddesi 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonunun komisyona, imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler? Oy birliği ile gitmiştir. On Belediye Meclisinin Aralık ayında yapacağı gün tespiti evet Bahar hn

BAHAR ATAN EROL bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN 3 Aralık Çarşamba saat 15.00 uygun mu? Evet gündemin onuncu maddesiydi galiba evet 3 Aralık Çarşamba günü saat 15.00 te kabul edenler?  Reddedenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergelere geçiyorum arkadaşlar  

ALİ AYGÜN 1-Önerge Meclis Başkanlığı’na Çanakkale ili Merkez ilçe Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta: h16c14d4a parsel:1733’de kapsayan alana ait 01.10.2014 gün ve 2014’ün 142 sayılı meclis kararına Sayın Eşref AKHAN 4281 sayılı dilekçeyle itiraz etmiştir. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN Evet Kepez Belediye Başkanlığına itiraz eden Eşref AKKAN

Talebimin reddine ilişkin Kepez Belediye Meclisinin 2014/142 sayılı 01/10/2014 günlü kararına itirazımdır. Boğazkent Mahallesi 1733 parselde bulunan taşınmazımı çay bahçesi olarak kullanma talebim üzerine verilen karar Sayın Meclisinizde imar tadilatı olarak kabul edilerek ret olunmuştur. Oysaki talebim imar tadilatıyla ilgisi bulunmayıp, talebimle ilgili sunduğum projeden de görüleceği üzere çay ocağı temelsiz yapı biçiminde olup, imar planına aykırılık teşkil etmeyecektir. Ayrıca söz konusu yerin yakınında aynı durumda halen çalışan bir çay ocağının da bulunduğunu dikkatinize sunarım. Belirttiğim nedenlerle itirazımın kabulü ile konun yeniden incelenerek talebim doğrultusunda karar verilmesini saygılarımla arz ederim. Evet bu dilekçe Meclis gündemi oluştuktan sonra geldiği için Başkanlık önergesi ile Meclise arz edildi. 27.10.2014 te geldi bilginize. Konuyu biliyorsunuz burada tüm Meclis üyeleri çekimser oy kullandığı için geçmedi. Dilekçenin reddini oylarınıza sunuyorum.

Halil UYANIK Başkanım konu ile ilgili söz alabilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN Tabi

Halil UYANIK Park alanına çevirmemiz gerekiyordu plan tadilatı yapmamız gerekiyordu çay bahçesi için değil mi? öyle olması lazım

ÖMER FARUK MUTAN Parklar kamuya açık ortak alanlardır terk etmek mülkiyet kaybıdır

Biz bunu anlatamadık anlamakta istemiyor bir tanede avukat bulmuş emekli avukat gezinip duruyorlar

Halil UYANIK Peki biz bu adama kendi parselinde geçici ruhsat versek 3 yıllık 5 yıllık neyse

ÖMER FARUK MUTAN Halil veremiyoruz.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi

Halil UYANIK Ama geçici ruhsat vereceksiniz.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN Şimdi mesela Şelaleye vereceğiz oraya veriyoruz.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN Yani genel olarak düşünürsek ben şunu söyleyeyim çok yere bakıyorsunuz mesela Çanakkale de kıyı kenar 20 mt bana kalırsa böyle ufak tefek çay bahçelerine verilmeli yani mevzuat buna uygun hale getirilmeli anlatabiliyor muyum? Bence verilmeli mesela

Halil UYANIK Bence de verilmeli

ÖMER FARUK MUTAN Ama bence değince sence değince olmuyor. Mevzuat diyor ki engel kardeşim diyor kamuya ait olsa kabul. 

Halil UYANIK O zaman başkanım bunun Meclise gelmesine gerek yok ki imar mevzuatına aykırı ise gelmesin o zaman 

ÖMER FARUK MUTAN Söyledik ama inatla geliyor bir tane avukat amca var o getiriyor kendine iş arıyor galiba

Evet bu dilekçenin reddine evet diyenler el kaldırsın. Çekimser Kalanlar? Kabul edenler?

ÖMER FARUK MUTAN Dilekçenin kabulü mü?

HALİL UYANIK Çekimser

ÖMER FARUK MUTAN 1 Çekimser oy çokluğu ile reddedilmiştir. Teşekkür ediyorum. 

ALİ AYGÜN 2- Meclis Başkanlığı’na Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Rüzgar Enerji Sistemi Kurulumu ve RES Projesi için izin alınması, diğer resmi işlemler ve gerekli protokollerin imzalanmasıyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ Musa GÖKDENİZ

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar şu anada Türkiye’de hayata geçiren bir kamu kuruluşu yok. Şahıslar üzerinden gidiyor. RES dediğimiz Rüzgâr Enerji Sistemi bu konu ile ilgili zannediyorum yarıda bir firma gelecek veya Cuma günü gelecek üç ayda dört firma ile görüştük. İşlerin yürümesi için mesela şu anada lisans alan Lâpseki Belediyesi bu yılsonuna kadar herhangi bir iş ve işlem başlatmazsa lisansı iptal oluyor. Bu lisanssız gücü daha düşük hibe projelerle bu işi yapabileceğimiz bir arayış içindeyiz şu anda Ezine tarafında bu işi yapmış bize en doğru gelen firma oydu ondan dolayı buradaydı. Yani Türk ortakları ile birlikte daha çok yabancı menşeli Çin ortaklı da geldi prosedürü aşmak çok zor yol ve yöntemleri ciddi olarak araştırıyoruz. İş ve işlemler için yetkilendirmeniz gerekiyor. Biraz sonraki önergede yine bu firmaların yapmış oldukları rüzgârların gücü noktasında yer gösterecekler. Kiralanması satın alınması kamulaştırılması hakkındaki yetkiyi de verirseniz onunda değerlendireceğiz. Bir RES lik için 6 dönümlük bir alan gerekli kiralama biliyor kamulaştırılabiliyor satın alınabiliyor ille burnunuzun dibinde olması da gerekmiyor yani biz bunu bugün Bursa’dan da Ağrı’dan da bunla ilgili bir kirama ve satın almada yapabiliriz bu önerge de onunla ilgili.

HALİL UYANIK Her hangi bir yer konuşunda çalışmanız var mı Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN Yani onların yaptığı çalışmalar var belli bir kapasite veriyorlar İller şu anda Çanakkale de kapasite dolmak üzere belki kapasite artabilir. RES le ilgili bana yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci önerge gene RES le ilgili buyurun lütfen. ALİ AYGÜN 2- Önerge Meclis Başkanlığı’na Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Rüzgar Enerji Sistemi Kurulumu ve RES Projesi için izin alınması, diğer resmi işlemler ve gerekli protokollerin imzalanmasıyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ Musa GÖKDENİZ

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN 3- Önerge Meclis Başkanlığı’na Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Rüzgar Enerji Sistemi için gerekli olan taşınmazın temini (alımı, kiralanması, kamulaştırılması) için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ Musa GÖKDENİZ

ÖMER FARUK MUTAN Evet  RES’ in yeri ile ilgili. Encümen’e yetki satın alma kiralama kamulaştırma da olabilir teknik konular bu konularla ilgili İller Bankasına gideceğiz İller Bakasının da ücretsiz destekleri olabiliyor şekillendiğinde Meclis Üyelerimize sunum yapacağız. Ben bunu onaylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Müsaade ederseniz Çamlık ile ilgili bir hocamız sunum yaptı onu izleyelim. Ara vermeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet kabul edilmiştir. 

ÖMER FARUK MUTAN Kasım Ayı Olağan Meclisinin ikinci oturumunu açıyorum. 4. Önerge evet Ali Bey buyurun.

ALİ AYGÜN 4-Sayın Meclis Heyetine Belediye Meclisinin 2014’e 150 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 6075 parseldeki plaj tesisi çadır alanının ‘Gazi, Şehit yakını ve Belediye Personeli’ ne yönelik indirim hakkındaki komisyon raporu ekte olup, Meclis Heyetince konunun karara bağlanmasına arz ederim. İnci PEHLİVAN Hüsamettin ÜNVER

ÖMER FARUK MUTAN Evet Özgür Bey buyurun.

ÖZGÜR KOYUNCU Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet neymiş bu dördüncü grup?

ÖZGÜR KOYUNCU Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN En alt yani.

ÖZGÜR KOYUNCU Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar konu ile ilgili söz almak isteyen var mı ?

Halil UYANIK Başkanım yüzde elli indirim yapılaması uygun değil mi ?

ÖZGÜR KOYUNCU Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Ne diyorsunuz? İşgal harçlarının alt ve üst limitleri belirleniyor. Alt ve üst limit aralığında Meclise yetki veriyor. En alt sınırdan da bir karar çıkmış Komisyonda tamamen bizde değil Bakanlar Kurulu belirlemiş hatırlıyor musunuz? Bu seçimden önce o aralığı Bakalar Kurulu belirledi. Evet ilgili önergeyi ilgili komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN 5- Önerge Meclis Başkanlığı’na Çanakkale ili Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi Pafta:H16c18b2d, parsel:6771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR Ali AYGÜN

Selin SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Komisyona gidecek. Evet İlgili Önerge ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa ilgili önergenin ilgili komisyona imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler? Evet ilgili önerge oy birliği ile komisyona gitmiştir.

ALİ AYGÜN 6- Meclis Başkanlığına Çanakkale ili Merkez ilçe Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:h16c18b2d, parsel 2925 üzerinde 11.07.2014 tarih ve 143 sayılı ruhsat düzenlenmiştir. Bina gaberesinin Nurcan Bey Caddesine bakıldığında olması gerekenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle verilen bu ruhsatın iptali hususunda konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı

ÖMER FARUK MUTAN Şimdi açar mısınız orayı buna ben itiraz ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu İnönü Caddesi orada bir kod var dört kat vermişiz onun yanında üç tane tane parsel var şimdi buradan almış koddan bir kat alıyor e dört vermişiz beşi buluyor aynı yükselti burada da devam ediyor iyide böyle kimilerinde mülkiyet farklılığı var bizim Erdoğanlar var geliyor dağılıyor tekrar açılıyor burada komple alan etkileniyor yani beşer kat olacak bunlar şunlar dört er kat oluyor

EŞREF KOÇ Bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN üç olacak iş mi yani?

EMİN BACAK Dört Değil mi yani?

ÖMER FARUK MUTAN Değil böyle bir durum oluşuyor burada ben dediğim gibi içim almıyor kusura bakmayın çünkü hadi köşe parsellerde birleştirdiler diyelim burada onu yapmak mümkün de değil burada da olmaz burada da olmayacak olur mu böyle olmaz bu ruhsatın iptali ve yeniden ne yapılacaksa yapılsın rahatsız edici bir durum o yüzden gündem dışı benim imzamla geliyor bilginize Türkmen de zıplayacak orada emsal gösterecek.

MUSA GÖKDENİZ Bende emsal gösteririm beş kat alabilirim

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Bu İnönü tarafından Nurcan beyden?

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Peki arkadaşlar böyle yanlış yunluş eğri büğrü bir gidin yerinde görün ya buradaki miğferin bence mülkiyette olsa bir miğferin geçmesi gerekiyor neden? Bir taraftan alamazsınız kod. Alta bir tane cadde var sokak var her ne varsa var genişte bir cadde var

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet söz almak isteyen var mı? önerge ile ilgili

HALİL UYANIK Başkanım ruhsatı iptal edeceğiz de bunun sonuçları ne olacak?

ÖMER FARUK MUTAN Valla ona katlanacağız.

HALİL UYANIK Sonuçlar ortaya çıkacak vatandaş ruhsatını almış,

ÖMER FARUK MUTAN Çıkacak tazminat hakkı doğacak abi onu da memurlar karşılayacak ben size söyleyeyim bizim burada karar almamızda çok belirleyici değil onu da söyleyeyim ben size yani öyle ruhsat verirken gidin ara sıra yerinde bir görün sizi rahatsız etmedi mi gördüğünüzde soruyorum ya topu Meclise attınız

HALİL UYANIK Meclisin ruhsat iptal etme yetkisi var mı?

EŞREF KOÇ Bilgi verdi

HALİL UYANIK Adam dökmüş onun betonunu son katı yapıyor

EŞREF KOÇ Bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN Evet ne diyorsunuz. Ben her şeyi göz aldım oraya doğru gidiyorum. Çok rahatsız edici.

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Bundan sonra lütfen dikkat edin. Bak açık söylüyorum rahatsız etmedi mi bu durum sizi etti değil mi? evet ben ruhsat iptalini oylamaya sunuyorum kabul edenler reddedenler çekimser kalanlar Halil bey çekimser kaldı. Oy çokluğu ile ruhsat iptal edildi. Gerekli tebligatı falan yapın bir an evvel müdahale edin. Sıkıntı burada kasım ayı meclis toplantımız bitti.

Bahar ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Kasım Meclis toplantısı birinci bileşimini kapatıyorum. 19 Kasım saat 15.00 te bütçe ve gelir tarifesi tebligat yapılamayacak lütfen arkadaşlar herkes not alsın 19 unda ikinci bileşimi açmak üzere birinci bileşimi kapatıyorum.

 

DR ÖMER FARUK MUTAN           İNCİ PEHLİVAN              ALİ AYGÜN

   BELEDİYE BAŞKANI                  KATİP ÜYE                  KATİP ÜYE