T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:06.01.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:SALI

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca OCAK 2015 Olağan Meclis Toplantısı 06.01.2015 iki oturum halinde toplanmıştır. 06.01.2015 tarihli Meclis Toplantısına tüm üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 OCAK AYI MECLİSİ

 

1.OTURUM

 

ÖMER FARUK MUTAN-   Evet değerli meclis üyeleri, sevgili arkadaşlar, değerli konuklar 2015 ‘in ilk ayının Ocak Ayının Meclis toplantısına hoş geldiniz. Tam tekmil herkes burada. İnşallah bütün yıl böyle gider. Üzerinize afiyet biraz böyle rahatsızlık var. Yılbaşı akşamı üşüttük devam ediyor. Uygun görürseniz. Ali arkadaşımız meclis gündemini bugün ben fazla konuşmayacağım. Evet başkanlık gündemini arz edecek.

ALİ AYGÜN

 

GÜNDEM

 

1.Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

2.Meclis Tatil Ayının belirlenmesi,

3.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/ 186 Sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Su İndirimi hakkında görüşülmesi,

4.2538 parselin üst kullanımı hakkında görüşülmesi,

5.Asfalt Plenti devri hakkında görüşülmesi,

6.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/192 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

7.  Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/193 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı,

8.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/194 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:16-17, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

9.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/195 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:16-17, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

10.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/191 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6150’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

11.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/188 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu,

12.Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/189 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, pafta:13, parsel:1612’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı,

13.Belediyemiz Meclisinin ŞUBAT ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

14.Kapanış.

  

ÖMER FARUK MUTAN Evet Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Ben önergeler noktasında da 1.önerge ile başlamak üzere tek tek oylayacağım önergeleri. 

ALİ AYGÜN Sayın Meclis Heyetine 2015 yılında Belediyemiz hukuki işlerini yürütülmesi ve takibi için bir adet kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli Kararının alınmasını teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.  

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Devam edin lütfen.

 

ALİ AYGÜN  Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:3, parsel:58-59’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İnci PEHLİVAN.   

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç.

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c19a1a1, parsel:4512’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN, İnci PEHLİVAN.   

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:6783’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c14d44d, parsel:6562’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler?  ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6562’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Çınarlı Mücavir alanında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Ali AYGÜN.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler, ret edenler, Oy birliği ile kabul edilmiştir.  Başkanlık gündemi ile birlikte ekteki önergelerin 7 tane arkadaşlar hepsinin tek bir gündeme dönüştürülmesi üzerinde sizlerin işaretine sunuyorum kabul edenler, ret edenler evet gündem oluşmuştur. Arkadaşlar bildiğiniz üzere toplantı tutanağı bir önceki meclis tutanağı elinizde ille okuyun derseniz okuyalım. Yok usul esası üzerinden daha önce okuduk kabul noktasından hareketle okunduğu kabul ettiğini belirttir oy işaretlerinizi işaret buyurursanız tutanağı okunmuş kabul edeceğim. Lütfen işaret buyurun. Evet toplantı tutanaklarını okunmuş kabul ettik. Gündemin 1.maddesi.

ALİ AYGÜN 1- Denetim Komisyonu üye seçimi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar ilgili Yerel Yönetim Yasasında her yıla ait bir önceki yılın denetimi ile alakalı partiler oranında denetim komisyonu seçiliyor. Şu andaki oranlamada 2 CHP, 1 AKP üye seçimi belirlenecek. Evet oy pusulalarınızı verdiniz değil mi? evet adaylar 2 CHP den, 1 AKP den adaylar buyurun Erhan Bey.

ERHAN BEKTAŞ Ben aday olmak istiyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet var mı böyle gönüllük üzerinden CHP den aday olmak isteyen arkadaş. Yüksel ÖZDEMİR. Evet AKP den Mehmet NAİR abim. Başka aday var mı? yoksa oylamaya geçiyorum. Evet. Gizli oy açık sayım buyurun lütfen. Bizim ayakkabı kutuları oyla doluyor. 

HALİL UYANIK Başkanım. Bir dahaki toplantıya kadar yahut ta seçime kadar camdan daha şeffaf.

ÖMER FARUK MUTAN Camdan vardı. Derneğe verdik geri gelmedi. Evet bir arkadaş yardımcı olsun. 

ARZU DUMAN Bilgi verdi.

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet Denetim Komisyonuna zaten 3 aday vardı. 2 CHP, 1 AKP’den Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Mehmet NAİR hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Önümüzdeki süreç ile alakalı herhalde görevini yapmaya başlayacaklardır. Gündemin 2.maddesi.

ALİ AYGÜN 2- Meclis tatil ayının belirlenmesi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar bizim bürokrat arkadaşlarla görüştük ramazan ayını esas almak kaydı ile bir çalışma yaptık. Ramazan da böyle bir tatile girebiliriz gibi. Evet Bahar hanım gündemin 2.maddesi. 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Ramazan ayının tamamını kapsamıyor ama yarısını biraz geçiriyor galiba. Ne zaman başlıyor ramazan ayı.

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN 17-18-19 Ramazan Bayramı. Doğru mu? Ramazanın 2.yarısı ve bayramı kapsayan ay. Gibi düşündük daha farklı düşünen arkadaş varsa düşüncesini açıklayabilir. 

MEHMET NAİR Temmuz ayı.

NERMİN ERDOĞAN Yani Haziran sonu Temmuz. 

ÖMER FARUK MUTAN Temmuz da tatil olacağız Ağustos ta bir araya geleceğiz tekrar. Evet gündemin 2.maddesi ile ilgili meclis tatil ayının Temmuz 2015 olmasını onaylayanlar işaret buyursun lütfen. Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 3.maddesi.

ALİ AYGÜN 3- Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/ 186 Sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Su İndirimi hakkında görüşülmesi,

ÖMER FARUK MUTAN Evet komisyon raporunu alalım.

İSMAİL ÇAĞLAR Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Şimdi arkadaşlar şöyle bu özellikle çay fiyatlarının belirlenmesi noktasında ilgili Lokantacılar Odası Başkanı Selahattin abi dedi ki Çanakkale Belediyesi su da böyle bir indirim uygulaması yaptı. Bende bir ön ilki niye olmasın dedik ama daha sonra kendilerinden dedik ki hangi esnafa kimlere su indirimi uygulayalım dedik bir liste yollayın dedik. Arkadaş Playstation dan internetçisine emlakçısından bütün esnafa istemiş yazıp yollamışlar. Yani böyle bir yaklaşım sergilenmiş Çanakkale Belediyesi bu kararı 2011 yılında almış kademelendirmiş. Yani hepsine aynı eşit muameleyi sergilememiş. Şimdi biz böyle iyi niyet sergileyince nerdeyse bütün esnafı bakın 155 kişilik bildiğim kadarıyla yollamış indirim yapın demiş. Ya buda haksız bir durum yaratacak. Şimdi internet kafede ne kadar su gider bilmiyorum ama. Bize su zamları üzerinden maliyeti artırıcı unsur mali girdisi olarak söylendi. Hadi bakalım. 10 tane kahve var 10 tane de lokanta olsa diyelim yan benim tahmini 25-30 falan bulurdu. Bütün listeyi yollamışlar. Plan bütçede böyle bir karar almış meclise yollamış. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Buyurun Halil bey.

HALİL UYANIK Başkanım o zaman meskenlerde de aynı şeye indirelim. Belediyenin teknik olarak şeyi gelir tarifesinde dengeler bozulacak o zaman.

ÖMER FARUK MUTAN Katılıyorum size. Var mı başka söz almak isteyen? 

MEHMET NAİR % 50 çok zaten.

ÖMER FARUK MUTAN Plan ve Bütçe zaten gelir açısından olumlu bakmamış komisyon. Çanakkale uygulaması da 2011 den bu güne geliyormuş. Bizim suyumuz da Çanakkale suyundan çok daha ucuz. Onu da söyleyeyim. Birde gerçekten esnafı koruyucu bir yaklaşım sergilenseydi olurdu. Yani o odanın bünyesinde Playstation cılar, İnternetçiler, Emlakçılar var mı onu da bilmiyorum ama bence ayırabilirdi bir emlakçı kaç ton su harcayacak birde indirime gideceğiz onda. Bir gayri ciddi talebe dönüştü bence yani. Evet var mı söz almak isteyen ? yoksa galiba oylamaya gideceğiz. Evet gündemin 3.maddesi ile ilgili bu su indirimi yapılsın diyenler el kaldırsın. Su indirimi yapılmasın diyenler el kaldırsın. Evet yapılmasın indirime gidilmesin. Evet oy birliği ile su indirimine gidilmemiştir. Kabul edilmiştir. Sağ olun. Gündemin 4.maddesi. 

ALİ AYGÜN 4- 2538 parselin üst kullanımı hakkında görüşülmesi,

İSMAİL ÇAĞLAR Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar bu konu Aqua Parkın olduğu yer. Bunlar TKDK dan kredi bir daha bir bedel daha doğrusu bir hibe kredi talebi noktasından hareketle  buradaki mülkiyetle bir bağlarının ifadesi noktasında  TKDK önlerine böyle bir şey hak tesis edin demiş. Avukatımıza da danıştık kira süresince denirse süre bittiğinde ihale şartnamesine de bir karar almış olacağız. Bu şekilde bu Aqua parkın gelmesi noktasında TKDK nın ilgili firmaya hibe kredi vermesini sağlamış olacağız. Esası bu. Bu süreçle alakalı olarak TKDK ile görüşmesi sonucu ortaya çıkan bir durum bu arkadaşlar. Evet söz almak isteyen var mı ? yani % 50 veriyorlarmış 1 trilyonluk bir yatırım sa 500 milyar alacaklar. Tabi tabi o projenin şeyine göre hacmine göre evet var mı arkadaşlar o zaman oylamaya geçelim. 2538 parselin üst kullanımının verilmesi noktasında biraz önce İsmail arkadaş okudu kira süresince bu hakkın tesis edilmesine üst kullanım hakkının kira süresince tesis edilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet gündemin 5.maddesi, 

ALİ AYGÜN 5- Asfalt Plenti devri hakkında görüşülmesi.

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar 1992 de Belediye olduktan sonra 7 tane Doğruyol Belediyesi oluşmuştu. O dönem DYP – SHP hükümeti vardı. 4-0 lık bir  Doğruyol millet vekilliği zemindi Çanakkale o süreçle alakalı merkezden bir bağışla Ezine den çöplüğe kadar bir asfalt plenti kuruldu. Ama maalesef hiç çalışmadı. Hiç faydası olmadı. Bir ara bir firmaya kiralandı. O da çalıştıramadı. Şu anda artık burda hurdaya dönüştü. Bunun satılıp parasının da Belediyelerin hisseleri oranında süreç içinde bazı Belediyeler diğer Belediyelerin de hisselerini almışlar Geyikli birini aldı öteki falanı aldı. Burada da bir satış yapılacak. Yetki Ezine’deki Mali Hizmetlerden sorumlu arkadaşa veriliyor. Satış sonrası payımıza düşen hisse oranında olan rakam bizim Belediye bütçemize kasamıza girecek. Konu bu eskiden bilenler biliyordur bunu. Ezine’deki çok yıllar önce kurulmuş olan bu asfalt plentinin devri ile ilgili Ezine’den hangi arkadaşa yetki veriyorduk.

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Mali Hizmetler Md. Rıfat ACAROĞLU’na yetki verilmesi hususunu görüşmeye açıyorum söz almak isteyen var mı? yoksa gündemin 5.maddesindeki asfalt plentinin devri ile alakalı Mali Hizmetler Müdürü Ezine Belediyesi’nde Rıfat ACAROĞLU’na yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN 6-  Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/192 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Selin bir dakika. Arkadaşlar. Dardanel fabrikasının olduğu yer yani anlaşılabilir olsun diye söylüyorum. Parsel sayıyorsunuz ama belirttin böyle bazı şeyleri. Dardanel fabrikasının olduğu yer arkadaşlar. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet Dardanel fabrikasının olduğu yer arkadaşlar mal sahibi Niyazi bey ama önde de bir idil yapının olduğu yerde de kimdi mal sahibi?

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Seyran ÇEBİ’nin de bir parçası var. Onunda bildiğim kadarıyla müteahhit olarak Mustafa BAYAR ilgileniyor. Evet 1-80 emsal 6 kat. Yolun üst tarafı ile ilgili de yaklaşım öyle bize gelen dosya da öyleydi. Komisyon görsellerini istemiş evet ilgili gündemle ilgili söz almak isteyen var mı? 

MEHMET NAİR Başkanım orada 6 kat var mı başkanım?  

ÖMER FARUK MUTAN Yok şöyle var. İzmir Çanakkale aksından yani o yoldan kot alırsa orada zaten düşüklükten dolayı kendiliğinden 1,5 – 2 kat gibi bir çıkar burada 5 kat var en fazla ama kottan dolayı doğal olarak o İzmir asfaltından dolayı fabrikanın aşağısına doğru bir 2 kat alabilir. Bir yere kadar alır bunu da sonra eğim düzleşiyor burada. 

HALİL UYANIK Şimdi şurası yolun karşı tarafı plan tadilatına şeysi içerisine alınmış orası neresi ?  

ÖMER FARUK MUTAN 960 önünde depo gibi bir yer var ya Halil Niyazi beye ait vakıftan satın aldığı noktalar içinde bakın arkadaşlar. Evet bakın orası. Orası da Niyazi beye ait fabrikanın bir parçası orada. Şimdi arkadaşlar bu konu ile ilgili şehir plancısı Levent ÇETİN ilgileniyor. İlgili mülk sahibi beni de aradı ben daha sonra Levent beyi aradım onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Levent dedim Niyazi bey bizim için değer bu insanla bizi Belediyeyi karşı karşıya getirme. Yolun üst yanı ile ilgili şu konu ile taviz vermiyoruz. Emsal 1 – 6 kat lütfen bu konuda ikna et. Hayır diğer tarafla ilgili bu fabrikanın buradan gitmesi Kepezin değerini arttıracaktır. Hiç lami cimi yok. Daha bir değer kazanacaktır. Diğerinde çünkü dikkat ederseniz ticaret ve sosyal tesis te içeren bir konutsal alan geliyor. Kuru kuru tamamen konutların olduğu alan gelmiyor. 1-80 burada gene uygulanmış emsalleri var onu da söyleyeyim. Yanındaki Millerin çok daha fazlası onun yanındakini 1-79, 1-80 civarındadır. O emsal vardır. Kat olarak dedim ki bak bu konuda da ikna edici olursan zaten dedim burada İzmir aksından dolayı bir kat alacaktır kendiliğinden. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Bu noktada da makul görün. Burası 70 dönümlük bir alan burası arkadaşlar. Yani o yüzden bir görseller gelirse bizi daha ikna edici olabilirsiniz. Bana şunu dedi yolun üst yanı ile ilgili ben onu ikna ettim dedi. Yani bir emsal 6 kat. Sıkıntı yok açılacak. Eğer orada kötü bir örnek ortaya çıkıyorsa bundan sonra gelecek parsellerle alakalı herkes talepte bulunabilir. Hak iddiası noktasında emsal teşkil eder. Yolun üst yanı ile ilgili Levent beye bizi karşı karşıya getirme dedim. O adamında 35-40 yıldır emeği var. İşte iş verdi, aş verdi, bir marka yarattı, bir değer yarattı, tabi bizde bir katkı sunalım. O yüzden öyle bir paslaşma. Komisyonda böyle bir karar aldı. Bir yandan projeler İstanbul’da çiziliyormuş. Dedik yani bir üç boyutlu görsel maket olmayabilir pahalı bir şey o. Hazırlanıp gelirse yetişirse. Bizim için daha iyi olur dedik. Komisyondan öyle bir karar almış. Evet buyurun söz almak isteyen varsa benim bu süreçle ilgili birebir şehir plancısı ve mülk sahibi ile yaşadıklarım bunlar arkadaşlar.

HALİL UYANIK Bağlantı yolları devam edecek mi başkanım?

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Karşıdan gelen yol oradan kesiliyor.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN İşte o kendi içinde yollarla çözmek zorunda gibi geliyor. Onu da görseller üzerinden görmemiz gerekiyor.  

HALİL UYANIK Şimdi yol bağlantıları olması lazım ki o insanlar yollarını terk etmiş. O insanlar çok zengin olan insanlar değil. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Kendi içinde devam etmesi önemli değil kamuya açık olması lazım. Kamuya açık olmadıktan sonra ben çekerim etrafına şeyini kendi içinde hallederim yolumu o değil. Gelen vatandaş oraya kadar geldi neden sağa sola kaysın ki? Düz yap gitsin hepsini açmasa bile ana hatların açılması lazım. 

ÖMER FARUK MUTAN Manik Ali’yi göster. O yol niye karşıya bağlanmıyor kendiliğinden açıkça doğru mu? 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ Zaten karşılamıyor. 

ÖMER FARUK MUTAN Peki Dardanel 1.Cadde var orada bakın iki den bire bağlantı yolunu oluşturamaz mı diyor. Halil beyin söylediği o. Gel aşağıya o yolu karşıda Dardanel 1.Cadde ye bağla niye bağlanmıyor.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

EMİN BACAK Kendi arasında özel proje ile çözecek onu.

ÖMER FARUK MUTAN Buyurun Erhan bey.

ERHAN BEKTAŞ Şimdi Halil bey bu mülkiyetlerden kaynaklanan yolların büyük mülkiyet içerisinde dağılmış olması hiç bil mal sahibinin istemeyeceği bir özelliktedir. Şimdi şehircilik olarak baktığımızda da ben bir teknik adam olarak büyük bir parsel olarak kalması güzel daha nadide bir projenin çıkacağını gösterir gibi geliyor bana. Ama tabi bunu biz yine renkli çalışmalarla oturup ikna ederlerse bu şekilde olabilir. Bunun içerisinden 70’er mt arayla sık sık geçirilmiş yollar Kepez’inde çok fazla işine yaramaz. Yaramayacak gibi de çok da baltalayacaktır gibi düşünüyorum. Bu çalışma gelsin daha sonra tartışalım başkanım. 

NERMİN ERDOĞAN Bende katılıyorum.

HALİL UYANIK Şeyleri kaldırmış olacağız. Yolları bağlantıları kaldırmış olacağız. Şimdi buraya kadar geleceksiniz ya sağa döneceksiniz ya sola döneceksiniz. Niye döneceksin devam edeceksin kardeşim yola devam edeyim. Niye tıkanayım ki? 

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar söz alıp konuşalım sohbet ederek havaya girdiniz. Emin bey buyurun.

EMİN BACAK Piri Reiste mesela orada birkaç projeye bak onlarda da devam etmiyor mesela kendi proje kendi içinde olduğu zaman daha farklı bir şey oluyor. 

ÖMER FARUK MUTAN Nermin hanım buyurun el kaldırdınız. 

NERMİN ERDOĞAN Yani yolun devam etmesi daha mantıklı yol bitince sitenin ya da binanın bir özelliği kalmaz bence. 

ÖMER FARUK MUTAN Yüksel hanım.

YÜKSEL ÖZDEMİR Başkanım görselleri görerek konuşmak yarar var diyorum. Çünkü bir site yaşantısı ya da farklı ne sunulacaksa komisyonda doğru karar vermiş. Bence daha sağlıklı olacaktır görseller üzerinden tartışmak.

ALİ AYGÜN Hukuki açıdan peki böyle bir mülk sahibi planlama yaparken mutlaka yolları bağlamak ya da bırakmak zorunda mıdır?  

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet komisyona uyuyor musunuz? Görseller gelsin mi diyor sunuz? Kalıyor zaten. Ya bu bir karar toplantısı değil. Dediğim gibi zaten bir daha gelir iken sizde bakın bilgi sahibi olun diye söyledim. Belki paylaştım belki paylamadım yani yolun üst yanı ilgili durum bu ama alt yanı ilgili de en azından bilmiyorum yolları birbirine bağlamak belki o görseller üç boyutlu geldiğinde o yolları bağlantıları göreceğiz gibi geliyor. Atıyorum ortada bir yere yapı yaptı ya da sosyal bir tesis ona nasıl ulaşılacak. Bir yolla ulaşılacak yani imdi alanda bayağı büyük olduğu için o yolları kendi içinde açacaktır. Belli noktalardan da çıkış verecektir gibi geliyor bana. Evet gündemin 6.maddesinde bu 1/5000 ölçekli parselleri saymayacağım işte Dardanel fabrikasının olduğu yer pafta:15-16-17’deki alanın komisyondaki teklifi bir üç boyutlu gelmesi şeklinde evet oylarınıza sunuyorum kabul edenler komisyondan geldiği şekli ile kararı olduğu gibi oy birliği ile kabul edildi. 

Evet gündemin 7.maddesi.

ALİ AYGÜN 7- Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/193 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:15-16-17, parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar bir önceki gündemle alakalı 1/1000 liği tartışma oldu tekrar söz almak isteyen varsa yeni gündem maddesi ile yoksa gündemin 7.maddesini imar komisyonunda geldiği gibi imar komisyon kararını oylarınıza sunuyorum kabul edenler, ret edenler oy birliği ile görselleri elde edilmesi kabul edildi. Evet.  

ALİ AYGÜN 8- Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/194 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:16-17, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar gündemin 8.maddesi de Niyazi beyin Dardanel fabrikalarıyla bir bütünlüğü arz ediyor. Şehir plancısı bu alanı da birlikte çalışıyor. Eğer görselleri gelirse bu alanda görseller için görüntüsünü de göreceğiz gibi geliyor. Söz almak isteyen var mı 8.madde ile ilgili. Yoksa imar komisyon raporuna uyum noktasında görselleri gelsin deme noktasında işaret buyurursanız evet görsellerini istiyoruz diyorsunuz oy birliği ile. Gündemin 9.maddesi.

ALİ AYGÜN 9- Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/195 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:16-17, parsel:2122’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar gündemin 9.maddesi 8 ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı komisyon görsel istemiş evet var mı söz almak isteyen komisyon kararına uyma noktasında lütfen komisyon kararını kabul edenler yani görselleri istiyoruz. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 10 buyurun. 

ALİ AYGÜN 10- Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/191 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:6150’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar bu peugeot’un arka tarafında parselleri görüyorsunuz garip garip üçgen yamuk yumuk paralel yok maalesef beşgen böyle garip garip parsel şekilleri var buradaki talepte daha öncede arkadaşlarla da konuştuk bu 3 mt olan arka bahçe çekme mesafe 2 mt ye indiğinde  vatandaş kaç m2 bir alan kazanıyor.  

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Yani çok atla deve bir kazanım da yok ama biraz daha arttıracak dikkat ederseniz yan parseller de arka parsellerde garip bir şekilde burada mülkiyetler böyle oluşmuş yapacak bir şey de yok burada. Evet komisyondan da üç evetle geliyor 

HALİL UYANIK 3  mt çekildiği zaman ne kadar, 2 mt çekildiği zaman ne kadar inşaat alanı.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ Ben söyleyebilir miyim başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN Tabi buyurun

ERHAN BEKTAŞ 80 m2 üzerine oturan bir bina çok büyük bir bina değil.

ÖMER FARUK MUTAN 80 oturuyor da, 3 olursa ne oluyor, 2’ye çekilirse ne olur diye soruyor Halil bey.

 ERHAN BEKTAŞ 3 olduğunda, 72 – 73 civarında olur. 

 ÖMER FARUK MUTAN  Evet var mı söz almak isteyen? Evet gündemin 10.maddesindeki ilgili plan tadilatını bu arka bahçenin 3’den 2’ye indirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, ret edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 11 

ALİ AYGÜN 11- Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/188 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu,

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Sevgili Selin şu netleşsin bi, birde çok hızlı okuyorsun. Herkes her şeyi anlamıyor biz de anlamıyoruz. Tane tane okuyun madde madde okuyun. Birde izah edin. Anlaşılmayan şeyler. Niye öyle puslu kapat aç.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Biri bir şey diyecek ama.

HALİL UYANIK Şimdi orada plan notlarında ön ve yan bahçe mesafeleri ile ilgili şey geçti. Çifte standart gibi stersem yaptırım istemezsem yaptırmam gibi algıladım yani. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Emin’de Türkiye Büyük Millet Meclis zannetti uyuyor vallaha. Yani Selin öyle bir hikaye anlattın ki masal uyuttun milleti. Şu plan notlarını 13.maddeyi oku kim ne anladıysa Allah için bir tartışalım burada oku. Plan notu 13.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Ne anladınız. Ne anladınız ya bunları anlatınız. Tamam teknik adam değiliz. Siz konuya vakıfsınız sen konuyu anlatırken ne demek istediğini kendin anlayabiliyorsun ama kim ne anladı meclis üyesi arkadaşlara soralım Erhan hariç burası da hariç. Soralım ama yapmayın arkadaşlar. bir maddeyi okuyorsunuz 2.sine geçiyorsunuz. Anlaşıldı mı anlaşılmadı mı diye bir sorun. Ben bu gündemde kalınmak üzere çay ve ihtiyaç molası veriyorum. Özellikle plan notları üzerinde revizyonun bütünü değil. Plan notları üzerinden tek tek açıklayacağız arkadaşlar. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Uzunluğu değil de senin hızın var hızın.

YÜKSEL ÖZDEMİR Şimdi teknik olarak yazmaları zorunludur. Ancak bizim anlayacağımız basit bir anlatımla da açıklanmasını istiyorum.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Baştan tek tek anlatacak 10 dk. Çay ve ihtiyaç molası.

 

ÖMER FARUK MUTAN                   İNCİ PEHLİVAN                ALİ AYGÜN

MECLİS BAŞKANI                     MECLİS KATİBİ                MECLİS KATİBİ

 

 

2. OTURUM

 

ÖMER FARUK MUTAN Oturumu açıyorum arkadaşlar. Bir mola vermiştik. Buyurun Selin hanım şimdi. 

 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

HALİL UYANIK 5 kat olmaz, 4 kat olur. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Kızım yer neresi örnekle. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

HALİL UYANIK O köşedeki parseller kaç m2, 5 mt ye ve 10 mt ye cepheli olan parseller kaçar m2. Yaklaşım tahmini. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Bu parseller nerede daha çok örnek geliyor? 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Onları böyle dillendirin arkadaşlar. Uzayda değiliz Kepez’le ilgili konuşuyoruz. Ya bu örnekleri çözümleri yakalar iken lokal lokal gideceğiz dimi ? olay o. Nerde şimdi Fenerci Ahmet’te 3-4 mt yollar yok en darı 5 mt. En darı 5 mt- 6 mt- 7 mt. 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Onu da birleştiriyor musunuz o parselleri yok sa? 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Yoksa gelmeyecek. 5 – 5 çekecek dimi? 

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Adadaki arsa çekme mesafeleri eşit korunmak için.

SELİN SEVİM bilgi verdi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR Teşekkür ederiz. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet. Gündemin 11.maddesindeyiz. Komisyondan arkadaşlar söz almak ister mi? 

HALİL UYANIK Bu komisyonla çözümü zor olan parselleri kolaylaştırıyoruz dimi? 

ÖMER FARUK MUTAN Evet rahatlatıyoruz. Çünkü Kepez Köy den kente dönüşen aslında ilk 92 Revizyonunda da 250 m2 parsel şerhi getirilen bölgelerde dahi müktesep korunsun diye eski köy yerleşim alanlarında 150-160 m2 yapılarda dahi zeminlerde parseller oluştu. Neresi derseniz bildiğim kadarıyla Merkez Camiden Türkmen mahallesine giden o yollarda o daracık 170-180 m2 parsel şerhine rağmen müktesep olarak korundu. Mülkiyete kan doğramamak gerekiyor. Zengin insanlarda yok. Daha yeni yeni müteahhitler giriyor. Girdiği noktada zaten onları birleştirerek daha hoş yapılar ortaya çıkıyor. Burada da yapılma niyeti daha doğrusu 1/1000 lik revizyon biraz da zorunluluk kılındı. Özellikle 100.000 likten sonra 5000 liği yaptık. 5000 paralel de 1000 liğe doğru inerken arkadaşlar bildiğim kadarıyla tek tek, ada ada, parsel parsel inerek ne tür çözümler bulabiliriz diye kendi içlerinde yorumlayarak imar komisyonu ile birlikte çalıştılar böyle bir şey geldi. Belki uygulama aşamasında gene zaman zaman tıkanabilir diye noktalar olacaktır ama hassasiyet gösterilmesinde ben talep ediyorum. Özellikle birimine. Evet söz almak isteyen var mı? komisyon söz almak istemiyor. Diğer arkadaşlarda da yoksa gündemin 11. Maddesini 03.12.2014 gün ve 2014/188 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 12

ALİ AYGÜN 12- Belediyemiz Meclisinin 03.12.2014 gün ve 2014/189 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, pafta:13, parsel:1612’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı,

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Mevki olarak tanımlasanız iyi olur. Bölge Şenyalı mevki diye geçiyordu doğru mu? Bir tanımlayın nerede olduğunu bilelim.

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Alakart nerede?

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Bak orada kalıyor. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Gündemin 12.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Şimdi o deniz tarafında şey terk edilmemiş mi başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN Uygulamadan sonra terk edecek tabi ki. O mesela göbekte var. Çizgi çizgi gelen mülkiyet sınırı. O tok tok olanlar. Şu anda biz vatandaşın mülkiyetine fiili olarak tecavüz etmiş el atmış durumdayız. Ama bu uygulamadan sonra vatandaş uygulamayı proje aşamasına geçtiğinde yol terklerini öndeki deniz kıyısındaki yeşil alan terklerini yapmakla yükümlü. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Ama sınır olarak üstü dimi? 

ÖMER FARUK MUTAN Evet orası oradan yol geçiyor. Bak onar mt lik yol geçiyor. İlk 50 yi göster. İlk 50 yeşil alan burayı terk edecek kamuya. Yol geçiyor. Yolu terk edecek. Burası günübirlik tesis alanı. Burada bir takım müştemilatlar vb. sosyal yapılarla kendi kullanacak. Turizm tesis alanı olması önemli önemsiyoruz arkadaşlar. Mevcut buradaki konumla mevcut olan kısmın 80 yolu korunuyor oda önemli. Bir yandan da o göbek var ya şenkapın göbeği orada da terk ettik şuan da biz fiili olarak parke taşını falan döşedik. Terk edecek o alanda rahatlamış olacak. Evet söz almak isteyen var mı? gündemin 12.maddesini pafta:13, parsel:1612’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, ret edenler, çekimser evet Halil bey çekimser kalmıştır. Evet 13 - Belediyemiz Meclisinin ŞUBAT ayında yapacağı Meclis Toplantı günü. 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Uygun mudur. Şubat Ayı 2015 Belediye Meclisi toplantı günü 04 Şubat saat 15:00 diye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet kabul edilmiştir. Şubat meclisi ayın 4’ün dedir. 

HALİL UYANIK Başkanım gündemimiz bitti galiba. 

ÖMER FARUK MUTAN Yok önergeler var. Buyurun.

ALİ AYGÜN Sayın Meclis Heyetine 2015 yılında Belediyemiz hukuki işlerini yürütülmesi ve takibi için bir adet kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli Kararının alınmasını teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.  

İSMAİL ÇAĞLAR Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Ek bir kare daha vardı. Onu da okursanız devamında belirlenmiştir diyor devam ediyor orada. 

İSMAİL ÇAĞLAR Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar bizim dışımızda yukarıdan bilgileniyor bu. Meclisimizden geçirmek zorundayız. Sonuçta bir para ödüyoruz. Onun sınırını da belirlemiş 1.250,00-TL doğru mu? Net olarak tanımlıyor. Artı dava sayısı vb. ekler yapıyor orada. Biraz da avukatı koruyucu şekilde. Eksik olursa oda ödenir diye. Evet söz almak isteyen var mı önerge ile ilgili. Yoksa kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat çalıştırılması ve ücretinin yönetmelikte belirtildiği sınırda olması ek ilavesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2 önerge. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:3, parsel:58-59’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İnci PEHLİVAN.   

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Nerede bu yer onun bilgilisini verin ondan sonra okuyun. 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 58-59 doğru yer. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili yer Eren sokak arkadaşlar dutlar mevkii. Anladınız dimi yer Mehmet ŞİMŞEK’in yerin arkası. Plancı Ramazan’ın yeri. Arkada başka mülkiyetler de var. Eve var mı söz almak isteyen. İlgili önergenin yani parsel:58-59’daki plan tadilatının imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Evet 3

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c19a1a1, parsel:4512’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ali AYGÜN, İnci PEHLİVAN.   

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet mülkiyet.?

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Var mı söz almak isteyen arkadaşlar? 

HALİL UYANIK Yapılmak istenen nedir?

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN KAKS’ın açılımı yapar mısın Halil beye?

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Toplamda mı? katta. Evet 4512 sayılı parsel 3.önerge söz almak isteyen var mı başka. İlgili önergenin yani parsel:4512’de plan tadilatının imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:6783’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER.

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Burada deniz tarafındaki mülkiyette 1,5 mt arka parsele girdiği doğru mu? Öndeki parsel Cengiz şimşeklere ait bina yok mu? Burada kadastral ölçümde beni şey aradı Cengiz abinin oğlan aradı doktor olan 1.5 mt girmiş dedi. Sizde ölçtürün dedim. Çözdürül mü çözdürülür. Yılların binası o. Sonuçta iki tane doktor denk gelirler çözerler. Çözerler mi?  

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet arsaları birleştirip Hakan beyde burada bir Butik Otel yapmayı düşünüyor. Bu tür ticari yapılanmalara şahsım adıma olumlu bakıyorum. Evet komisyona gidecek söz almak isteyen var mı? Dimi talep böyle. Tesis alanı olarak geliyor. Evet ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı? Yoksa ilgili önergenin parsel:6783’de plan tadilatı ilgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Evet diğer önergemiz. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c14d-4c-4d, parsel:6562’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Mahkemenin planı iptal etmesi sebebiyle Kentsel alana dönüşen alanın tekrar planlanmasına amaç ediyor. Aydoğanlar sebebiyle galiba orada, Paradisi onla alakalı bir plan iptali vardı. Söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK Burası Vehbi hocaların yeri mi başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN Yok. Bu tarafta Halil. Şurada aşağıda var ya böyle kare kare. Oraları Vehbi hocaların. Evet var mı söz almak isteyen? Evet ilgili önergenin imar komisyonuna gitmesini 6562 nolu parsel’deki imar plan tadilatını imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Evet. 

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c14c4d, parsel:6562’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet bu 1000’liği zaten evet ilgili önergenin 6562’deki 1/1000 lik plan tadilatının imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir.

ALİ AYGÜN Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Çınarlı Mücavir alanında 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Revizyonu yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Ali AYGÜN.

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Peki niye 1000’liği eklemediniz aynı gündeme? 

EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Mücavir alanında 5000 lik yapmadık galiba.

SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Ticari mantık. Evet ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı? yoksa önergenin yenisi olan Çınarlı Bizim Kalabaklı’da mücavir alanımız yok bilginiz var dimi? Kalabaklı’da Belediye sınırımız var. Orada o köye ait olup ta imar açısından bize bağlı bir alan yok. O alanda köy sınırı Belediye sınırı orada. Ama Kusköy’de Çınarlı’da mücavir alanımız var. Belli bir banttan sonra mücavir alan başlıyor. Şeyler mücavir de bildiğim kadarıyla dimi. Renault, Truva Opet’ler falan mücavirde.

HALİL UYANIK Nereye kadar gidiyor sınır ?

ÖMER FARUK MUTAN Girişli çıkışlı. Mesela Fen Lisesi bizde. Onların açısından da köy sınırı. Kolej bizde değil. Kolej Çanakkale’nin. Truva’da son buluyor bildiğim kadarıyla. Valla millet filim yapmış, girmiş oraya birazda ormanın sınırlandırması var bölgelerde. Orman alanları da var. Evet Çınarlı mücavir alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Revizyonunun imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Evet Ocak Ayı 2015 Meclis toplantısı sona ermiştir. Kapatıyorum. Temenniler bölümüne geçiyorum. Halil bey ısrarla evet talep ediyor. 06.01.2015

 

ÖMER FARUK MUTAN                        İNCİ PEHLİVAN                ALİ AYGÜN

MECLİS BAŞKANI                          KATİP ÜYE                    KATİP ÜYE