T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ          :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ       :04.02.2015

TOPLANTI DÖNEMİ      :OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ          :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca ŞUBAT 2015 Olağan Meclis Toplantısı 04.02.2015 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 04.02.2015 tarihli Meclis Toplantısına Ali AYGÜN, Hüsamettin ÜNVER ve Nermin ERDOĞAN’ın katılmadıkları, diğer tüm üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 ŞUBAT AYI MECLİSİ

1.OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN-    Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şubat Ayı değil mi? Yılın ikinci Meclisini yapıyoruz. Önce bir – iki bilgilendirmem var ama. Bir önceki ayın toplantı tutanakları bütün arkadaşlara dağıtıldı mı? Okudunuz mu? Yine usul açısından evet okuduk usulü içinde ben eğer uygun görürseniz işaret buyurun lütfen. Yani bir önceki Meclis Ocak Ayı Meclis tutanaklarının okunduğunu kabul ediyor musunuz?

HALİL UYANIK Ben bu konuda bişey söylemek istiyorum.   

ÖMER FARUK MUTAN Buyurun lütfen. Halil bey sıkı okumuş Bahar hanım hadi bakalım. Kaçıncı sayfa.

HALİL UYANIK Şimdi tutanakları okurken. Tutanaklarda yazılanla karar şeysinde bir değişiklik var. Farklılık var.

ÖMER FARUK MUTAN Hangisinde? 

HALİL UYANIK Sondan 5. Sayfayı açarsanız önceki gündemin 12.maddesinde pafta:13, parsel:1612’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı. 

ÖMER FARUK MUTAN Bir dakika bulamadım sondan 5.sayfayı.

HALİL UYANIK Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser evet Halil bey çekimser kalmıştır. Sonuç. Vurgulamışsınız ama kararlarda oy birliği ile geçmiş.

ÖMER FARUK MUTAN Meclis kararlarında mı? gündemin 12.maddesi mi? Halil bey bir göreyim onu bulamadım ben orasını. Neresi ? 

HALİL UYANIK Orda altını çizdim. Bu da kararda. 

 

ÖMER FARUK MUTAN Anladım ne diyor?  Evet bu kararı yanlış yapmışsınız. Sehven bu meclis kararını evet yazı işleri.

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Kararı yeniden tanzim ederek Valiliğe yollayın. Lütfen sehven hata yapılmıştır deyip yollayın. 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Tutanak esastır aslında 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Şimdi burada Halil beyin  2. Uyarısını söyleyeyim. Bak bu tebligatla beni uyardı. 04 Mart Salı yazmışsınız. 

HALİL UYANIK Burada arkadaşların kötü niyetli olduğunu zannetmiyorum ama biraz daha dikkatli davranırlarsa bizim açımızdan daha iyi olur. Bir üçüncüsü de önümüzde önerge ile ilgili şey tabiri caiz ise çok daha açık şey diye düşünüyorum. En azındaki şuradaki parsellerin hangi Mahallede, hangi ada pafta da olduklarını gerçi parsel yazılı ama çok daha basitleşmiş gibi görüyorum. 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK Son dakika geliyor ama bir sonraki Meclis te görüşülüyor.

ÖMER FARUK MUTAN Sevgili Halil burada açıyoruz burada hangi parseller olduğunu.

HALİL UYANIK Açıyoruz ama biraz daha ciddiyet kazanması açısından.

ÖMER FARUK MUTAN Bir parantez açın tanımlayın.

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Bir dakika pardon sevgili Halil. Beni aradı Halil dedi ki 04 Mart Salı yazılmış dedi. Ben bakmadan imzalıyorum. Birde sorumluluğu da paylaşıyorum. Azıcık daha dikkat. Ya da bak tutanakta hatta kararda kendi içinde yukarda Halil beyin Çekimser olduğunu belirtiyorsunuz. Altta oy birliği yazıyorsunuz. Oy çokluğu yazacaksınız. Doğru mu? Biraz daha hassasiyet. Biraz daha dikkat lütfen. Esas olan toplantı tutanaklarıdır. Karar da Valiliğe gitmiş oradan da bir uyarı gelmemiş, ama kararın yine yazılarak sehven yazıldığı belli zaten orada tutanaklarda da. Tutanakları atıfta bulunarak yazıda kararı tekrar Valiliğe yollamanızı istiyorum. Evet toplantı tutanaklarının okunduğunu kabul ediyor muyuz arkadaşlar? Evet oy birliği ile geçti. Bir diğer konu ile ilgili bilgi akışında bulunmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar bir atama yaptım. Biliyorsunuz. Onun tasarrufu bana ait burada da personelden Müdürlük yapmış bir kardeşimiz arkadaşımız var. Ben de size konuyu Mecliste bilgilendirmek zorunlu olduğumu söylediler bende size okuyayım isterseniz. Konu Başkan Yardımcısının atanması. Başkanlık Makamına Belediyemiz Tekniker Kadrosunda Fen İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmakta olan Eşref KOÇ’un 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi 2.  paragrafı gereğince,  Kepez Belediyesi Norm Kadro cetvellerinde boş bulunan 10000 unvan kodlu GİH sınıfı 1.Dereceli Başkan Yardımcısı Kadrosuna “Belediye Başkan Yardımcısı” olarak atanması uygun  görülmüştür. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinde “Belediye Personeli Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” denildiğinden Eşref KOÇ’un Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığına dair Meclisimize bilgi verilmesi hususunu arz ederim. Yılmaz ÜZDEN İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. V. Olur verende benim. Evet konuyla ilgili bilgi vermiş olayım. Evet devam edelim İnci ablam gelirse katılır oda gideriz. Başkanlık gündemini arz edeyim size. Bugün benim sesim biraz boktan çıkıyor evet sevgili Erhan buyurun.

ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Meclisinin 2015 Şubat Ayı Meclis toplantısı gündemini arz ediyorum.

GÜNDEM 

--------------  

1.Kayısı Festivali ve Sünnet Şöleni tarihlerinin belirlenmesi,

2.Kadro Derece Değişikliği, 

3. Kepez Belediyesi Disiplin Amirliği Yönetmeliğinin Görüşülmesi,  

4.Zabıta ve İtfaiye Personelinin Maktu Mesai Ücretinin tespiti,

5.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 29K-2b ve 29K-2c imar paftalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı,

6.Sayısal Halihazır Harita Etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ’den kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi,

7.Belediyemiz Boğazkent Mahallesi Pafta 15-16-17 parsel 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı,

8.Belediyemiz Boğazkent Mahallesi Pafta 15-16-17 parsel 3031-2328-2043-3030-2123-     3617-4292-3032-6046 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, 

      9.  Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 16-17 parsel 2122 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı

10.  Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 16-17 parsel 2122 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

11.  Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 6, parsel 983 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

12.  Belediyemiz Hamidiye Mahallesi pafta H16c14d4c/4d parsel 6562’de kayıtlı alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatı

13.  Belediyemiz Hamidiye Mahallesi pafta H16c14d4c/4d parsel 6562’de kayıtlı alan üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan tadilatı

14.  Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 15 parsel 6783 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

15.  Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c19a1a parsel 4512 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

16.  Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 3 parsel 58-59 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

17.  Belediyemiz Çınarlı Köyü 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu

            18.İçişleri Bakanlığının 23.01.2015 gün ve 1786 sayılı görüş yazılarının değerlendirilmesi,

19. Belediyemiz Meclisinin Mart 2015 ayında yapacağı olağan toplantısının gün tespiti.

 

Kapanış.

  

ÖMER FARUK MUTAN Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç tane önerge var onları okuyun.

 ERHAN BEKTAŞ Meclis önerge gündemi,

1-Yurtdışı inceleme gezisi

2-Uygulama İmar Plan Tadilatı parsel:4881

3-Kamulaştırma parsel:4785

 

ÖMER FARUK MUTAN Gündemle ilgili sorusu olan var mı? Yurtdışı inceleme gezisi Prag gezisi miydi?

 

BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet memurlar dedi sen Yurtdışı gezisine çıkmıyorsun gidermişin? Belki giderim diye çıkıyoruz. Mutlak gideceğim diye bir ifadem yok bunu belirteyim. Diğer o önergeleri de okursanız lütfen 4881 i. 

 

ERHAN BEKTAŞ Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:4881'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. 

ÖMER FARUK MUTAN Devam edin lütfen.

ERHAN BEKTAŞ Önerge Meclis Başkanlığına Beldemiz Çınarlı Mevkii, pafta:H16c18b3a, parsel:4785'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin h bendi uyarınca kamulaştırma yapılması önerilmektedir. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet önergeler ile ilgili sorusu olan varsa açayım ben onları. Yoksa sözlü önergesi olan var mı ? Yoksa Başkanlık önergelerle birlikte gündem oluşsun diye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet gündemimize geçebiliriz. Buyurun lütfen. Gündem 1. 

 ERHAN BEKTAŞ Kayısı Festivali ve Sünnet Şöleni tarihlerinin belirlenmesi,

 BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet bu konuda yapmış olduğunuz çalışmayı da Meclise arz ederseniz lütfen.    

 BAHAR ATAN EROL Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN 19 Mayıs Güreş Ramazan öne doğru geliyor. Ramazandan sonraya kalırsa kayısı kalmıyor dendi. O yüzden böyle bir tarih belirlediler. Bayağı bir çalıştılar. En azından o tarihlerde kayısının ucu kenarı gözüküyor dediler. Tabi sizlerde uygun görürseniz. Ama 19 Mayıs değişmeyen bir günümüz biliyorsunuz. O konuyu tartışmaya dahi açmıyorum. 47.sini yapacağız. Ama özellikle sünnetle alakalı kısmı 2. ay ile alakalı öyle bir çalışma yapıldı. Uygun görürseniz. Eğer söz almak isteyen varsa lütfen işaret buyursun söz vereyim. Ramazandan önce 7 sinde seçimler var biliyorsunuz o hafta olması zaten mümkün değil. Seçimlerden bir hafta sonra. Seçimleri CHP olarak biz alacağız. Kutlama biz yapacağız. Ya da siz kazanıp siz yapacaksınız. Halil bir şey demiyor oradan. O zaman 12-13 uygun mu? Uygun. Gündemin 1.maddesinde Kayısı Festivali ve Sünnet Şöleninin tarihinin belirlenmesini 12-13 Haziran olarak kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kadro derece değişikliği buyurun lütfen.

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Vallahi arkadaşlar teknik konu bu konuda yetkili Halil yetkili bilgili. Tabi onunda bilgileri ne kadar taze ha bire değişiyor bir şeyler ama söz almak isteyen varsa? Yılmaz beye sorabilirler. Buyurun lütfen.

 HALİL UYANIK Şimdi sayın başkanım eskiden biz bunları Meclisten sonra İçişleri Bakanlığına gönderiyorduk. Karar bir sene sonra geliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar mağdur durumda kalıyordu. Hükümet bunu şey yaptı. Belediye Meclislerine verdi yetkiyi. İşlerin daha çabuk olması yönünde iyi bir karar verildiğini düşünüyorum. Şimdi benim şu konuyu eleştirim olacak Yılmaz bey bunu yaparken buraya verse de en azından bizde görsel olarak bizde görsek. Biliyorsunuz elektronik çağındayız, bilgi çağındayız. Artık Meclisteki konular karşımızda olmalı. Olması lazım diye düşünüyorum. 

 ÖMER FARUK MUTAN Okudu geçti o biliyor teknik bir konu. Belki görürdü bir şey derdi. Ama çalışanların özlük haklarına yönelik mevcut haklarını korumalı konusunda bir çalışma. Zaten bunların yanlış yunluş olursa yarın gelen bir müfettiş tarafından bunları yanlış yapmışsınız düzeltin falan diye düzeltme amaçlı gelebilir yarın öbür gün. 

 HALİL UYANIK 3 aşağısı, 3 yukarısı devam ediyor dimi yine Yılmaz bey. 

 ÖMER FARUK MUTAN Ediyor, ediyor. Evet gündemin 2.maddesi ile ilgili söz alan. Halil beyden başka yok mevcut sevgili personelden İnsan Kaynaklarından sorumlu arkadaş bir daha okur musun? Oylayacağım çünkü. 

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN  Evet arkadaşlar Ali DALAKLI ve Özgür TOPSOY ile alakalı bu özlük haklarına dönük kararı biraz önce Yılmaz beyin de arz ettiği gibi oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet gündemin 3.maddesi; Kepez Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi buyurun lütfen.

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Evet yönetmelik.

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Okundu mu peki bu kadar kısa sürede? İşin ruhunu anlatırsan daha iyi olur lütfen. 

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar önünüzde varmış. Çok uzun da değil. Kim kimin disiplin amir onu belirtiyor. Bu Bakanlığın yapmış olduğu Yönetmelik çerçevesinde hazırlandı doğrumu? 

YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Var mı söz almak isteyen arkadaşlar? Uygun mu yani Bakanlığın almış olduğu Yönetmelik çerçevesinde Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili arkadaşımız hazırladı getirdi arz etti. Benim onayımla da sizlere sunuldu. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun yoksa gündemin 3.maddesini oylarınıza sunuyorum. Kepez Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğini kabul edenler işaret buyursun lütfen, ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. 4 -  Zabıta ve İtfaiye Personelinin Maktu Mesai Ücretinin tespiti,

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Yine bu Bakanlık tarafından belirlenen bir ücret değil mi? Meclise sunuyorlar burada karar alınıyor. Limit sınırı var mı? Alt üst diye.

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Geçemiyor o artı oluyor. Biz hep üst sınırı uyguladık. Anlayış olarak doğru mu? Doğru. Evet ilgili gündemle Zabıta ve İtfaiye Personelinin maktu mesai ücreti ile ilgili söz almak isteyen var mı? Buyurun Halil bey.

 HALİL UYANIK Yılmaz bey orada Bakanlığın hazırlamış olduğu Genelgede Büyükşehir Belediyesi  CHP Beldeler olarak mı geliyor yoksa toplu mu geliyor? 

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Nüfus olarak geliyor. 

 HALİL UYANIK Nüfus olarak mı geliyor yoksa İl, İlçe, Belde diye ayırılıyor mu?

 YILMAZ ÜZDEN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Söz almak isteyen yoksa gündemin 4.maddesini Zabıta ve İtfaiye Personelinin Maktu Mesai Ücretinin 233,00-TL olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

  

ÖMER FARUK MUTAN                    ERHAN BEKTAŞ            MUSA GÖKDENİZ

BELEDİYE BAŞKANI                    MECLİS KATİBİ           MECLİS KATİBİ 

 

 

Evet 5- Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 29K-2b ve 29K-2c imar paftalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı,

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar UEDAŞ’ın bir talebi vardı. Trafo yerleri ile ilgili geçen gelmişti komisyona gitti bildiğim kadarıyla. Gitmedi mi? Direk kamu yararı üzerinde mi gideceğiz. Ne yapacağız komisyona mı yollayacağız? Meclis direk karar verebiliyor tmm. Evet gündemin 5.maddesi ile ilgili Trafo yerleri ile ilgili arkadaşlar iki noktada mıydı bu? 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar gündemle ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 5.maddesi ile ilgili bu trafo yerleri ile ilgili gündem maddesini oylarınıza sunacağım. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 5.maddenin oylamasına İnci PEHLİVAN hanımefendi sağ taraftan girerek maça katılmıştır. Hoş geldiniz efendim. 

 İNCİ PEHLİVAN Özür diliyorum hepinizden. 

 ÖMER FARUK MUTAN Olur böyle şeyler. Onu da tutanaklara not düşerseniz daha sonra hanımefendiye imza sirküsünü imzalatırsınız. Gündemin 6.maddesi sayısal halihazır harita etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ’den kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi,

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Tabi Selin çok uzattı. Bu halihazır harita ne demek? Bunu bir Meclisi bilgilendirir misiniz? Birde buradaki rakam 150 milyar gibi bir rakam bunun yarısı hibe şeklinde gelecek. O yüzen o alttaki o kadar detaylı kafa karıştırıyor onu da söyleyeyim. Ama tabi şu halihazır harita ne demek kardeşim. Yani biz ne yapıyoruz ne yapacağız  

ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Halihazır işlenmiş hali. Biz ne istiyoruz İller Bankası’ ndan.

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Evet sorusu olan var mı? Zaten İller Bankası biliyorsunuz bizim paramızın geldiği yer. Paranın kaynağından alıyorlar zaten onlar. Bu iş dediler ki bana arkadaşlar 150-200 milyar arası bir iş piyasaya yaptırabiliriz bu rakamın altına da kimse düşmez. Ama İller Bankası bu tür özellikle teknik konularda danışmanlığı v.b. yarı yarıya bir hibe yapıyor. 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN İller Bankası ihale edecek. Kendi yapmayacak yani. Evet sorusu olan var mı arkadaşlar? 

 HALİL UYANIK 150.000-TL mi bağış alacağız? Yoksa 300.000-TL de mi 150.000-TL.

 ÖMER FARUK MUTAN 180 maksimum para ihale edildiğinde atıyorum bu 100 liraya biterse ve ya 120 liraya biz 60 lira borçlanacağız. 60 lirası hibe. Maksimum 180 lira maksimum 90 lira borçlanacağız. 

 HALİL UYANIK Peki bunun taksitlerini yahutta gideri ödeyebilecek miyiz? 

 ÖMER FARUK MUTAN Var var. Bizim için para değil o biz onu kasadan da öderiz. Hazır yarı yarıya oradan bir indirim varsa neden kullanmayalım. Onu ya. Evet var mı gündemin 6.maddesi ile ilgili, peki halihazır sayısal halihazır harita etüt işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesini onaylıyorsanız işaret buyurur musunuz? Evet oy birliği ile kabul edildi. Şimdi burada bir ara vereceğim. Özellikle gündemin 7.maddesine geçeden önce arada Levent arkadaş bize bir sunum yapacak. O yüzden ben ara verilmesini öneriyorum. Kabul edenler? Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. 

                

ÖMER FARUK MUTAN                    ERHAN BEKTAŞ                   İNCİ PEHLİVAN

BELEDİYE BAŞKANI                    MECLİS KATİBİ                  MECLİS KATİBİ   

 

2.OTURUM

 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 7.maddesi okur musunuz? Lütfen.

ERHAN BEKTAŞ 7- Belediyemiz Boğazkent Mahallesi Pafta 15-16-17 parsel 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı,

ÖMER FARUK MUTAN Kısaca Dardanel Fabrikaların olduğu yer. Evet biraz önce ilgili şehir plancısı konuyu aktardı sorularınızı sordunuz. Ben bu gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Pardon buyurun lütfen. 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 7.maddesi ile ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun arkadaşlar. 

HALİL UYANIK Şimdi biraz önce belirttiğim gibi arkadaşlar burada yol bağlantıları kesilmiştir. Bu arazi çok büyük bir arazi. Dolasıyla yatay ve dikey iki tane caddenin buradan geçilmesi yönünde düşünüyorum. Bu kadar. 

ÖMER FARUK MUTAN Aleyhte ret edemeyeceksin önerge değil, gündem maddesi.  Var mı? Evet o zaman gündemin 7.maddesini kısaca Dardanel Fabrikaların olduğu bölge ile alakalı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatını onaylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Evet Halil arkadaşım ret etmiştir. Ret gerekçenizi lütfen tekrar ederseniz tutanaklara not düşsün.

HALİL UYANIK Hazırlanan 1/5000 lik İmar Planında yatay ve dikey yolların bağlantıların yapılması tarafını düşünüyorum. O yol bağlantıları olmadığı için ret veriyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 8.maddesi, 7.gündeme alakalı buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Boğazkent Mahallesi Pafta 15-16-17 parsel 3031-2328-

ÖMER FARUK MUTAN Pardon gündemin 7.maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Onunda altını çizeyim. Gündemin 8.maddesi buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Boğazkent Mahallesi Pafta 15-16-17 parsel 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4292-3032-6046 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, 

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 8.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Buyurun lütfen.

HALİL UYANIK Aynı gerekçe ile yol bağlantılarının tamamen ortadan kaldırıldığını, hiçbir yol bağlantısı olmadığından ret.

ÖMER FARUK MUTAN İstişare yapıyorum diyorsun ret veriyorum. Şimdi oylamaya geçeceğim başka söz almak isteyen var mı? Gündemin 8.ni yani şuanda 7 ile bağlantılı olan parseller ve paftalar üzerinden Dardanel fabrikalarının olduğu yer ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Hali bey ret gerekçenizi arz edin lütfen. 

 HALİL UYANIK Yapılmak istenen imar plan tadilatında diğer yollarla hiçbir bağlantı kurulmadığından ret ediyorum. 

 ÖMER FARUK MUTAN Gündemin 8.maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündemin 9.maddesi, 

 ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 16-17 parsel 2122 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı.

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 9.maddesi ile söz almak isteyen var mı? Buyurun lütfen.

 HALİL UYANIK Başkanım bu görsel şeyleri getirilim demiştik önce sefer.

 ÖMER FARUK MUTAN Olması lazım galiba. Şurası Atatürk Caddesi değil mi? 1. Dardanel değil mi? Bak bunun bunla alakası yok.  Sevgili Halil buradan yol geçse bile blokların arkasından geçecek. 

 HALİL UYANIK Bunun şeysi Başkanım çok büyük değil alanı. Ama öbürkü çok büyük. 

 ÖMER FARUK MUTAN Neyse o gündemi geçtik. Evet var mı başka söz almak isteyen ? 

 EMİN BACAK Önceden 5 mt vardı çekme, şimdi 7 mt.

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ERHAN BEKTAŞ 2 Blok arasında çekmeyi yapabilir misiniz?

 ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 9.maddesi. Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 16-17 parsel 2122 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet Halil kardeşim çekimser kalmıştır. Oy çokluğu ile 9.madde kabul edilmiştir. 10 buyurun lütfen. 

ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 16-17 parsel 2122 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı.

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN  Evet gündemin 10.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? sorusu olan var mı? Memur arkadaşlara. Yok galiba gündemin 10.maddesini oylarınıza sunuyorum. Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 16-17 parsel 2122 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatını onaylarınıza sunuyorum kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Halil bey çekimser mi? 

 HALİL UYANIK Evet. 

 ÖMER FARUK MUTAN  El kalkmadı da o yüzden. 

 HALİL UYANIK Pardon. 

ÖMER FARUK MUTAN Tamam. Evet sevgili Halil UYANIK arkadaşım çekimser kalmıştır. Gündemin 10.maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündemin 11.maddesi.

 ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 6, parsel 983 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Evet halen daha görüş gelmedi mi? Bunlar takip etmiyor mu işini kendileri birebir.  

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Kurulda. Evet arkadaşlar 

 HALİL UYANIK Hangi tarihte komisyona havale edilmiş Selin hanım

 ÖMER FARUK MUTAN Hayır aynı dönemle alakalı bildiğim kadarıyla Şen kampın yanında bir otel değil mi, Proje tesisi değil mi? Onlar görüşlerini getirdiler. Bu daha gelmedi yani o yüzden diyorum. Evet komisyonun talebi henüz görüş gelmediğinden şeklen henüz oluşmadığından dosya komisyonda kalma talebi var kabul edenler? Evet oy birliği ile komisyonda kalmasına karar verildi. 12  

 ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Hamidiye Mahallesi pafta H16c14d4c/4d parsel 6562 kayıtlı alan üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar plan tadilatı.

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Ama o zaman Meclise öyle gelmedi Meclise o zaman bu hali ile yeni geliyor doğru mu?

SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Ama Meclise genişletilmiş hali ile ilk defa geliyor dimi? 

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemle ilgili söz almak isteyen var mı? 

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Ben usul açısından sormak istiyorum. Şimdi imar komisyonuna yollanan imar planı ile komisyonda modifiye edilen biraz daha eklenen öyle anlıyorum ikinci de bir rapor oluşturuluyor. Usule uygun mu? Bunu Fen ve Teknik açısından bilen varsa izah etsin. Yoksa ben kanaatimi söyleyeceğim. Tekrar komisyona gitmesi gerekiyor. Çünkü Meclis Üyeleri ilk defa karşılarına geliyor. Komisyonun bir önergesi gibi geliyor. Belki şöyle olabilir. Yani hepsi oy birliği ile kabul etmiş. Kabul. Üçünün önergesi gibi tekrar bence komisyona gitmeli diye düşünüyorum şeklen. Çünkü ilk defa geliyor bütünü üzerinden. Komisyonda çünkü biraz daha akıl katılıyor galiba değil mi öyle oluyor.  Benim aklım böyle çalıştı bilmiyorum. Tartışabiliriz. 

HALİL UYANIK Şimdi Başkanım 6562 parsel kahverengi şeyle çevrili olan orada ne yapılmak isteniyor?

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 HALİL UYANIK Arkadaşlar oraya ruhsat almadı mı? 

 ÖMER FARUK MUTAN İnşaat ruhsatı aldı. İskan almadı. 

 HALİL UYANIK Peki şey ney plan tadilatının yapmamızın gerekçesi ne? 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ERHAN BEKTAŞ Bir şey daha var ben de ekleyeyim. Yeşil alan 6562 parsele yapışık pozisyonda iken aradan bir 10 mt.lik bir yol geçirilerek daha kamuya açık bir alana dönüştürüldü.  

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Ben diyorum ilk defa geliyor bu şekli ile. Burada köprü seviyeli kavşak da öyle. Mahkeme onu da iptal etti. 

 HALİL UYANIK Bir taşta iki kuş vurdu.

 ÖMER FARUK MUTAN Komisyon öyle demiş. Ben usul açısından şekil olarak ilk defa geldiği için komisyonun önergesi gibi kabul etmeyi düşünüyorum. Tekrar komisyona yollayalım. Gelsin bir daha tartışalım konuşalım derim. Ne diyorsunuz?  Komisyonda kalması diyelim mi? Evet gündemin 12.maddesinin komisyonda kalması burada tartışıldı diğer komisyon üyeleri de var herhalde oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Evet kabul edilmiştir. 13 de onunla akalı zaten buyurun lütfen. 

ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Hamidiye Mahallesi pafta H16c14d4c/4d parsel 6562 kayıtlı alan üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama İmar plan tadilatı

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Evet bir önceki gündemle alakalı bilmiyorum söz almak isteyen var mı? 

 MEHMET NAİR Başkanım bu kavşağı nereye istiyorlar? 

 ÖMER FARUK MUTAN Kavşak iptal. Mevcut şuan ki fiili hali daha önceki yapmış olduğumuz 18 imar uygulama ile şuan ki hali oluştu. Daha sonra Karayolları bölgeden geldiler. Dediler ki buraya seviyeli köprülü kavşak ister misiniz? Sinyalizasyonu olmayan. Biz de isteriz dedik. Tamam onlar çalıştı. Bizde teknik boyutta adam yok. Yolladılar geçen dönemdi. Emin biliyor işin içinde. Biz bunu şeye işledik planımıza işledik. Bu taraftaki mal sahipleri mülk sahipleri Mahkemeye gittiler. Yerel Mahkeme de Karayolları da müdahil olmadı. Köprü iyi de yani kamulaştırma kamu faydası yönünden taraf olmadı geçirdi şeklen artık onu bilemiyoruz neden olduğunu. Ama üst Mahkeme de o işi yaptı. Yapmasına rağmen alt Mahkeme kararı üst Mahkemede onandı. Burası eski haline döndü. Yani plansızlaştı. Şu anda mevcut fiili halini planlı haline tekrar getirmek zorundayız.

 MEHMET NAİR Olması lazım zaten Başkanım yani. 

 ÖMER FARUK MUTAN Bence de olması lazım. 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Bir daha yaparlarsa da gelir. Ben ciddi arzu ve istekle saldırdık. İsim zikretmiyorum bir takım mülk sahipleri bir şeyleri mıncıkları boku çıktı bu hale geldi. 

 Bunun burada olması lazım arkadaşlar. Yukarıda şuan  da 400 modiler   bir yapı 700 yataklı bir hastane olacak. Yani buraya bir ambulansın tabi ki ışıkta geçiş hakkı var ama hiçbir şeye dokunmadan böyle haldır haldır dönerek girmesi lazım buraya arkadaşlar. Yani bu şart oraya. O mahkeme öyle karar verdi. Şeriatın kestiği parmak acımaz diyelim. Yani ne diyelim karar böyle çıktı.  Dediğim gibi yenden yazışacağız. Burada yine eski haline getirdik. Buyurun bir görüş ve ya tekrar bir planınız varsa gene gideceğiz. Adamlar yine Mahkemeye giderlerse giderler yapacak bir şey yok. İsteyeceğiz zaten görüşlerini alacağız onların tekrar evet gündemin 13.maddesinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Oy birliği ile kalmıştır. 14. 

 ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 15 parsel 6783 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Evet ofisin yanında otel geliyor arkadaşlar. Gelsin ne güzel. Söz almak isteyen var mı ? 

 HALİL UYANIK Başkanım burada şey tadilat yapılacak sınırda şu taraftan belli de.

 ÖMER FARUK MUTAN Orası orası işte orası. İki parseldi birleştirildi butik bir otel yapıyor oraya. Bu tür ekonomik işletmelerin gelmesi beldemizin değerini arttırır. 

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Olumlu muydu görüş. Var mı söz almak isteyen. Yoksa gündemin 14.maddesini Belediyemiz Boğazkent Mahallesi pafta 15 parsel 6783 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 15.

 ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c19a1a, parsel 4512 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı.

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 15.maddesi.

 HALİL UYANIK Nerde bu yer. 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 HALİL UYANIK 3 kattan, 4 kata mı çıkarıyoruz yeri.

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 HALİL UYANIK Sayın Başkanım şimdi bu vatandaşa bunu kullandırıyoruz. Yanı başındaki vatandaşa da kullandıracak mıyız? Yoksa ayrıcalık mı oluyor?

 ÖMER FARUK MUTAN Var kullanmış o yüzden kullandırılıyor. Ya daha önce kullandırılmış var o yüzden. Sen şu imar komisyonuna gidecektik gidiyor musun? 

 HALİL UYANIK Bana telefon eden olmadı haberim olmadı. 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Sen izinliydin. Halil bey imar komisyonuna gözlemci olarak girmek istiyor. Aklını paylaşmak istiyor. Karar yetkisi yok ama paylaşmak istiyor. Onu giderken birbirinize lütfen aktarın. Evet gündemin 15.maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı başka? Yoksa gündemin 15.maddesini Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c19a1a, parsel 4512 de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 16

 ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 3 parsel 58-59 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN Bu alt katı otopark yapacak değil mi? Sığınak yapacak. Yani kottan kazandığını yaşam alanına döndürmeyecek.  

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Şeyde ya Veysel’in kahvenin arka tarafı. 

 HALİL UYANIK Orda Başkanım isabet gibi bir karar verilmiş. İleride Kepez’de ve Şehirlerde otopark çok büyük bir sorun olacak. Otopark diye insanlar ya birbirini öldürecek, ya birinle kavga edecek,  ya komşuyla küsecek. Bundan sonraki tadilatlarda biliyorum ki otoparkları çözsün içinde. Bir tanede daha verelim yukarı gitsin. 

 ÖMER FARUK MUTAN İnşallah ilk defa böyle bir şey çıktı.

 HALİL UYANIK Kat verelim varsa zararı ziyanı telafi edelim ama.

 ÖMER FARUK MUTAN Ülkede ulaşım politikasını raylı sistem üzerine inşaa ettiğimizde bu kadar araca da gerek yok. Yani işin tercihini öyle kullanırsan ama maalesef biliyorsunuz onu da tekrarlayayım adama diyor ki ya otopark parası ver ya da yap diyor. Yapmak daha maliyetli. Adam yapmıyor bekliyor otopark parasını yatırıyor Belediye ye yapmıyor. Ya bir zorunluluk getirmesi lazım bu tür döner kavşaklarda getirdiler bakın. Bu tür alanlarda bundan sonra yoğunluk var. Öteki türlü yok seçenek sunuyor. Şimdi al senin başına gelsin otopark mı yaparsın 3 lira para mı verirsin? 

 HALİL UYANIK Ticari olarak düşürseniz para vermek daha kolay geliyor.

 ÖMER FARUK MUTAN Evet başka söz almak isteyen var mı 16 ile ilgili? Yoksa komisyondan oy birliği ile geliyor. Ben pafta:3 parsel:58-59 gündemin 16.maddesi taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 17 

 ERHAN BEKTAŞ Belediyemiz Çınarlı Köyü 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu

 SELİN SEVİM Bilgi verdi.

 ÖMER FARUK MUTAN  Evet ben bir ekleme yapayım.100.000 liklere bağlı 5000 lik ve 1000 likleri yaparken bu Çınarlı dışarıda kalmış yapılmamış 5000 liği aslında o zaman yapılabilirdi. Ek bir iş çıktı. Bizim Kalabaklı ile mücavirimiz yok. Çınarlı ile mücavirimiz var. Onunda 5000 liği bugün buraya geldi. 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN  Az bir şey var. Öyle atla deve yok. Evet var mı 17.madde ile ilgili gündem maddesi ile söz almak isteyen? 

 HALİL UYANIK Başkanım bu işaret ettiğiniz bölgede mi plan şeysine alıyoruz içerisine alıyoruz. 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Evet başka söz almak isteyen? Yok. Gündemin 17.maddesini Çınarlı Köyü 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 18

 ERHAN BEKTAŞ İçişleri Bakanlığının 23.01.2015 gün ve 1786 sayılı görüş yazılarının değerlendirilmesi,

 ÖMER FARUK MUTAN Evet. Şimdi arkadaşlar. Bu ulaşımla ilgili Çanakkale Belediyesi’ne entegre ulaşım ağı içerisindeyiz. Bu konu ile ilgili bir meclis kararı almıştık hatırlıyor musunuz? Almış olduğumuz Meclis kararını normal prosedür içinde İçişleri Bakanlığı’ndan görüş almak. Bu yüzden de ciddi anlamda uğraştık. Mahalli İdarelere yolladık. Görüş bizim ortaya koyduğumuz almış olduğumuz meclis kararı ile uyumlu. Şimdi en son diyor ki. Meclis kararınıza uyun diyor. Alın diyor meclis kararınızı. Biz o konu ilgili bilgiyi Çanakkale Belediyesine ilettik. Eğer iyi niyetli olurlarsa tekrar tekrar meclis kararı almamıza gerek kalmayacak diye düşünüyoruz ama. Bu işi sallıyorlar maalesef. O yüzden İçişleri Bakanlığı’nın görüşüne uygun yazılar dağıtıldı mı size? Dağıtıldı. Tekrar mevcut protokol hükümlere göre devam etmesine rağmen, tekrar yeni protokol hükümlerine ulaşmak için yasal bir prosedürü takip etmemiz gerekiyor. O yüzden Mahalli İdarelerinin görüşüne paralel bu meclis bir karar alacağız. Ciddi hak kaybı yaşıyoruz arkadaşlar. 

 HALİL UYANIK Bu nu yaparken ne üzerine yapıyoruz Başkanım. Yeniden protokol mü yapacağız. Yeniden.

 ÖMER FARUK MUTAN Evet yeniden oturup protokol yapacağız. 

 HALİL UYANIK Eski protokolü iptal edeceğiz. 

 ÖMER FARUK MUTAN İptal edilecek. Evet şöyle ki. Sonuç itibarı ile bakın daha önceki ulaşımla ilgili dosya da dağıtıldı mı sizlere dağıtıldı. Diyor ki şimdi 5 tane hattınız var diyor. Bunun diyor 3 ü garajda diyor. Kardeşim bu ne zaman devreye girecek. Nasıl olacak. Nüfus arttığında mı olacak. Ne zaman sokacağız bu hatlarımızı. Biz şimdi 1 hat dimi fiili, 1 hattan da şey alıyoruz. Diğer üçünde hiçbir şey almıyoruz. Ama bakın kendi yaptıkları protokollerde Çanakkale Belediyesi kendi alıyor. Hatlarını kiralıyor. Bize kiralama hakkı vermiyor. Bunları tekrar adam gibi eşit koşullarda bir araya getireceğiz. Arkadaşlar 2008 demi yapılmış protokol? 

 İNCİ PEHLİVAN 2006.   

 ÖMER FARUK MUTAN Nüfus kaç? Ne 10.000 i ya 10.772 2009 daydı. Şuan da nüfusumuz. 19.646 arkadaşlar. Bakın son nüfusumuz 2014 31 ARALI’ğına göre 20.000 ‘e yaklaştık. İnsaf be kardeşim. 2 katı değil 3 katını falan bulduk. Ama buna rağmen ha resmen bi hak gaspı var burada. O dönem ne ne  ne yapılmış ne edilmiş belli değil. O zamanı hatırlayın bizim minibüsçülerin 21 minibüsü vardı. 14 ü verildiydi. Kavga dövüş 7 tanesini aldık herkese. O yüzden normal prosedür çerçevesinde haklarımızı bakın yeniden oturup hak tesis edebiliriz. Çünkü bizimde elimiz kuvvetlendi arkadaşlar. Ve burada bir sözleşmeyi kurup kuruluş olarak oraya Hastane yapılıyor. Birde yasa diyor ki 3 yılda mı ne diyor revize edilecektir diyor. 3 yılda protokollerin oturup tekrar revize edilmesi gerekiyor. Aradan kaç yıl geçmiş tık yok arkadaşlar olur mu böyle şey ya. Hiç tınlamıyorlarda yani biz yaptık oldu bitti. Böyle bir şey yok. O yüzden bu Mahalli İdarelerden gelen görüşler üzerinden zaten bir öncekinde farklı değil yani bizim Belediye Meclis Kararımızdan da farklı değil gelen görüş. Böyle bir karar alacağız tekrar. Uygun mu arkadaşlar? Buyurun.

 YÜKSEL ÖZDEMİR Başkanım zaten Yerel Yönetimlerin görevi ulaşımda dahil olmak üzere halka hizmet vermekse ulaşım noktasında sıkıntıları çözmekte bizim görevimizse zaten yenilemek gerekir. Onun için Çanakkale Belediyesi hayır demesi olmaz.

 ÖMER FARUK MUTAN En azından yenilemek gerekir, iyi niyet gerekir bunu gerektirir arkadaşlar. Hatta oradaki birimde bizden biri olmalı.  Birlikte çünkü artık bizde ciddi anlamda genişlememiz var. İhtiyaç noktasında biz inatla kavga dövüş buraya bir hat sokun buraya bilmem ne edin böyle gidiyor arkadaşlar böyle olmamalı. Bizim orada yönetimde hakkımız hukukumuz olmalı. Evet bir önceki Meclis kararına paralel görüşler elinizde bir karar alacağız arkadaşlar kabul mü? 

 HALİL UYANIK Yeni protokol yapılmak üzere.  

 ÖMER FARUK MUTAN Evet yeni protokol yapılmak üzere.

 YÜKSEL ÖZDEMİR O protokolde o zaman Başkanım o zaman bizimde temsilcimiz.

 ÖMER FARUK MUTAN Protokolün taslağını hazırlayınca paylaşırız yine Mecliste arkadaşlar. İş şu noktaya getirelim yani.  

 HALİL UYANIK  Şimdi Başkanım bir protokol yapılmasına karar verelim de. Bu protokolle size mi yetkimi vereceğiz.    

 ÖMER FARUK MUTAN Ben alacağım tabi yetkiyi tabi tabi bana verilecek. Bir kişi imzalayacak ben imzalayacağım. 10 kişi imzalamayacak. Hiç açık vermemeye çalışıyoruz o konuda. Çünkü ulaşım bizim gerçekten yaramız arkadaşlar. Yani  bu beldenin yarası. Evet uygun mu arkadaşlar? Bir işaret buyurun o zaman. Evet kabul ettik onu da geçtik. Mart Ayı dedik konuşmuştuk. 04 Mart saat 15:00 uygun mu? Uygun dediniz. Önergelere geçiyorum. 

 EŞREF KOÇ Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar yeni protokol sonuçta yeni protokol yapacağız. Haklarımızı hukuklarımız orada koruyacağız. Evet arkadaşlar. Tamam tabi tabi. Evet arkadaşlar bu Yurtdışı gezisi inceleme gezisi şimdi Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin bir yurtdışına gezisi var. İşte Meclis Üyeleri ile heyet oluşturup gideriz gidersek. Bu Bahar hanım kanıma girdi gidin gidin diye. Bir şeyler yazmışlar Katı Atık Alt Yapı Teknik inceleme gezisi falan diyor. Tabi o tür gezilerde oluyor ama daha çok sosyal amaçlı falan oluyor. Yani ben çokta niyetli değilim. Öyle getirin Mecliste konuşalım dedik. Ne zaman diyor. 04 Mart la – 29 Mart arası. Okuyum isterseniz. Ya da sen oku sesim iyice gitti.

 ERHAN BEKTAŞ Sayın Başkan Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak, Birliğin görevleri arasında belediyelerin çıkarlarını korumak, gelişmesinde yardımcı olmak, seçilmiş yöneticiler ile personeline yönelik eğitim vermek, Ulusal ve Uluslar arası düzeyde Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği, her düzeyde bilgi paylaşımı teşviş etmek, Belediyecilik alanında dünyada iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak üzere Orta Avrupa Ülkeleri Avusturya (Viyana), Macaristan (Budapeşte) Çek Cumhuriyeti (Prag) ve Slovakya (Bratislava) Ülkelerine  24 Mart 2015 tarihi ile 29 Mart 2015 tarihleri arasında bu Ülkelerde katı atık ve alt yapı teknik inceleme gezisi yapılması planlanmıştır. Orta Avrupa inceleme ve araştırma gezisi programı ve fiyatı Birliğimizce belirlendikten sonra Kıyı Ege Belediyeler Birliği sitesinde yayınlanacak ve ayrıca tarafınıza da bilgi verilecektir. Bu inceleme ve araştırma gezine katılmak isteyen seçilmiş Başkan ve Meclis Üyeleri için ilk meclis toplantısında karar alınması, diğer memurlar için başkan tarafından görevlendirildiğine dair isim listesinin en kısa zamanda Birlik Başkanlığının 0232 465 1678 nolu faksına ivedilikle bildirilmesi hususlarının, gereğini arz ve rica eder, çalışmalarınızda başarıla dilerim. Abdül BATUR Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Narlıdere Belediye Başkanı.    

 ÖMER FARUK MUTAN Bu sene gitmeyelim isterseniz. Ben getiriyorum ama 29 Martta da ön seçim var bide onu da unuttuk bak. Ama alıştırın kendinizi bir ara gidelim. Allah nasip ederse. Belediye Meclisi karşılıyor yasa çıkardı o konuda. Belli bir oranda karşılıyor. Her şey değil tabi ki. Hadi gitmeyelim ben getirdim ama gitmeyelim.  Biz 29 Martı unuttuk. Bir dahaki seneye gideriz. Bir sonraki önergeye geçiyorum. Bunu oylayım. Ret edenler, kabul edenler ret edilmiştir. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c18b2a, parsel:4881’de  kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır.  Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BAKTAŞ.

 SELİN SEVİM Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Aradaki yapı nizamını uydurulacak. Usul açısından komisyona gitmesi gerekiyor. İlgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile ilgili komisyona gitmiştir. Bir diğer önergeyi arz ediyorum. Benden geliyor arkadaşlar. Beldemiz Çınarlı Mevkii, pafta:H16c18b3a, parsel:4785’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin h bendi uyarınca kamulaştırılma yapılması önerilmektedir. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Evet Eşref bilgi ver bakalım. Sen mi vereceksin tamam devam et. 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Buradan gösterin daha iyi anlaşılıyor çünkü. 

ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN Burası bizim kuyumuzdu. 

 ERKAN KARAMAN Bilgi verdi. 

 ÖMER FARUK MUTAN 400 küsür m2 dediniz bana. Buraya bir terfi istasyonu. Arkadaşlar hızla artan bir nüfus şuanda bizi yukarıya doğru çıkan irsale hattımızın o boru basıncını zorluyor şuanda 5-6 kuyudan birden yükleniyor ters geliyor ve o 5-6 kuyudan geldikçe kontrolü de zor oluyor. Hepsini havuza toplayacağız. Oradan yukarıya yollayacağız. Şimdi arkadaşların bana söylediği suda yarı yarıya kar elde edeceğiz dediler. Yapılan proje  enerji pardon sudan diyorum. Yapılan fizibilite çalışmaları önümüze gelen ön rapor öyle en uygun yerde burası burada bir kamulaştırma ile  bir depo yapacağız.   

 HALİL UYANIK Suyu indirelim dicektim. 

ÖMER FARUK MUTAN Bana kalsa bak ben hükümet olsam. Milletvekili aday adayım dimi ben Genel Başkana da ilettin bunu. Geçen Tuncer ÖZKAN’da geldi ilettim. Dedim ki şu suyu kişi tüketimi üzerinden bir hesaplayın bütün Türkiye ye bedava verin kardeşim su 

 hayattır hava gibi bir şey. Genel bütçeden su bahsediliyor. Bana kalsa bedava vereceğim. Genel bütçeden veriyorsun bir şeyler suyu da ver. Çok mu zor. Biz bunu yaşadık Dikili’de arkadaşlar o dönem SHP’li bir Belediye Başkanı vardı Osman ÖZGÜVEN suyu bedava verdi diye yargılandı. Sonra cüzi rakama indirdi. Belediye üretmiş olduğu hizmette bir daha bedel veremiyor. Ama bu bir kanun maddesi gibi çıkarsa niye olmasın arkadaşlar yani. Hane başına denir kişi başı denir. Birbirinin üzerinden gidilir. Evet ne diyorsunuz kamulaştırma ile ilgili önergeyi oylayım. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar Meclis gündemi tamamlanmıştır. Temenni kısmına geçiyoruz. 04.02.2015 

 

ÖMER FARUK MUTAN                    ERHAN BEKTAŞ               İNCİ PEHLİVAN 

BELEİDYE BAŞKANI                    MECLİS KATİBİ              MECLİS KATİBİ