T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:06.04.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:PAZARTESİ

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca NİSAN 2015 Olağan Meclis Toplantısı 06.04.2015 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 06.04.2015 tarihli Meclis Toplantısına tüm Meclis üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 NİSAN AYI MECLİSİ

1.BİLEŞİM & 1. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN-    Evet değerli meclis üyeleri Nisan 2015 Kepez Belediye Meclisi olağan toplantısına hoş geldiniz. Bugün herkes burada, katılım tam, oturumu açıyorum, Başkanlık gündemini arz edeceğim; sonra önergeler var, toplantı tutanağı var, denetim komisyonunun bilgi sunumu olacak onları süreç içinde yayarak belli aralıklarla sizlere ileteceğim. Başkanlık gündemini arz ediyorum Ali Bey okur musunuz lütfen.

ALİ AYGÜN-     GÜNDEM:

1.Faaliyet Raporu görüşmeleri,

2.Encümen Üyelikleri Seçimi,

3.Plan ve Bütçe Komisyon Üye Seçimi,

4.İmar Komisyonu Üye Seçimi,

5.23 Nisan ve 19 Mayıs’ta yarışma düzenlenmesi görüşmeleri,

6.Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/52 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:15-16-17, Parsel:3031-2328-2043-3030-2123-3617-4291-3032-6759-6760’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Tadilatı,

7.Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/52 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta; 15-16-17,Parsel;3031-2328-2043-3030-2123-3617-4291-3032-6759-6760’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Tadilatı,

8.Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/54 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Boğazkent  Mahallesi, Pafta: 16, Parsel: 2809’ da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı,

9.Beldemiz Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’ te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

10.Beldemiz Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’ te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

11.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c19a1b, Parsel: 6666-6668-6669’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ve Plan Notları,

12.Belediyemiz Meclisinin MAYIS ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

13.Kapanış.

 

ÖMER FARUK MUTAN- Evet Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergeler var onları tek tek okutuyorum.

ALİ AYGÜN- Meclis Başkanlığına Beldemiz Hamidiye Mahallesi Pafta: H16c14d4c/4d, Parsel: 6562’yi kapsayan alana ait 04/03/2015 gün ve 2015/47-48 sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı ve İmar Plan Tadilatına Zahide İnci YÜCEL 20.03.2015 gün ve 1182 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk Mutan Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN – Önergeyi tanımlayayım isterseniz. Aydoğan Plaza’nın olduğu yere itiraz bu. Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler? Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. Devam edelim lütfen.

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN – Bu şey miydi, Miller miydi?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet. Bunu da açayım size arkadaşlar. Yine 960 tarafında, hastane yolu üzerinde bir alan, Miller ilgileniyor, onunla ilgili bir önerge bu da. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet aynı yerle ilgili. Bu da 1000’lik. Önergeyi kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Çınarlı Mevkii, Pafta: H16c18c1a, Parsel: 3098’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Emin BACAK, Mehmet NAİR.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet bu da meşhur Doğa Koleji’nin olduğu, Tepe Home’ un olduğu yer ile alakalı bir önerge. Önergeyi kabul edenler?

HALİL UYANIK – Bu önergeyle ilgili bişey sorucam. 

ÖMER FARUK MUTAN – Tabi tabi.

HALİL UYANIK – Şimdi burda Nazım İmar Planı yapılmıştır diyeceğine, yapılmak istenmektedir demesi daha uygun değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN – Şimdi yapılıp dosya olarak bize geliyor ya, yapılmış, ama bunun kararını biz yapacağız, O burada da onu söylüyor. Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dosya yapılarak geliyor ya hani.

HALİL UYANIK – Evet

ÖMER FARUK MUTAN – Evet önergeyi kabul edenler gündeme alınmasına? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Çınarlı Mevkii, Pafta: H16c18c1a, Parsel: 3098’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Emin BACAK, Mehmet NAİR.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet aynı bahsedilen bu Tepe Home’ un olduğu yer ile ilgili. Önergenin gündeme alınmasını kabul edenler? Ret edenler? Başkanlık gündemi ile önergelerin tamamının konu meclisinde gündeme oturması anlamında eğer işaret buyurursanız gündeme geçeceğim. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet gündemin birinci maddesi faaliyet raporu. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN –  Evet tutanakları alsanız da olurdu ama madem öyle, bir önceki meclis toplantımızın toplantı tutanakları hepinize geliyor bildiğim kadarıyla tebliğde, yani imla hataları falan varmış Halil’de bilmiyorum inceledin mi?

HALİL UYANIK – İnceledim.

ÖMER FARUK MUTAN- Evet bununla ilgili söz almak isteyen var ise işaret buyursun.

HALİL UYANIK – Faaliyet raporu ile ilgili mi başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN – Hayır hayır.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Tutanak.

HALİL UYANIK – Sayın Başkan. Şimdi birkaç tane gördüm. Hata mı dersiniz, eksik mi dersiniz, kusur mu dersiniz bilemiyorum ama artık kendi yorumunuz. Evet 4 Mart 2015 tarihinde yapılan meclis toplantısında önerge ile gündeme alınan Boğazkent Mahallesi 16 Pafta 2809 

ÖMER FARUK MUTAN – Kaçıncı sayfada?

HALİL UYANIK – Kayıtlı taşınmaz üzerinde… Efendim?

ÖMER FARUK MUTAN – Kaçıncı sayfada?

HALİL UYANIK – Valla sayfa olarak ben bir şey yapayım…

ÖMER FARUK MUTAN – Haa. 

HALİL UYANIK - Öğreneyim. 16 Pafta, 2809 Parsel’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde Plan Tadilatı Kararı’nda 2809 olarak yazılmış, Karar’da 2809 olarak yazılmış ancak tutanaklarda adı geçen parsel 2830 olarak yazılmıştır.

ÖMER FARUK MUTAN –  Valla hiç üzerime alınmıcam. Bunları kasetten çeviren kim? 

ARZU DUMAN – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN –Kim yazdı?

ARZU DUMAN – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Stajyerin ne işi var? Kim kontrol etti?

ARZU DUMAN – Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN – Ya bunlar bahane değil ya Arzu. Bunlar bahane mi kardeşim? Okumadın mı peki üzerine? 

ARZU DUMAN – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Stajyerlere böyle işler yaptırmayın. Yaptırıyorsanız da denetleyin kardeşim. Doğrusu ne şeyde, meclis kararında?

HALİL UYANIK - 2809

ÖMER FARUK MUTAN – Doğrusu o mu?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Ya adam gibi, bunları dönüştürürken adam gibi dönüştürün. Stajyer yaptı suçu O’na at. Stajyer de babam yaptı diyecek. İş mi yani bu? Söylediğin laf laf değil ya. Toplantının başında tövbe Ya Rabbi tövbe. Evet Halil buyur.

HALİL UYANIK -  Bir başka madde. Gündemin beşinci maddesi, Cumhuriyet Mahallesi 6 Pafta:  983 Parsel’ de kayıtlı taşınmaz da Plan Tadilatı tutanaklarda yer almamıştır. Tutanaklara bakarsanız beşinci gündem maddesi yer almamış.

ÖMER FARUK MUTAN -  Allah Allah. Valla sevgili Halil ben okumuyorum, paraflıyorum, imzalıyorum ama okudum dersem yalan olur. Sonuçta esas olan o çözümlemeleri bir daha yapınız doğru bir şekilde. Niye yok? Ben bilmiyorum mesela niye yok? Yani oturucam ben tek tek okuyacak halim yok ki ömrüm yetmez ya. Ha?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN – Yorum yapmayın lütfen. Ha yorum yapmayın yani. Evet Halil.

HALİL UYANIK -  Gündemin dördüncü maddesinde Belediye Meclisi’nin 4.2.2015 gün ve 2015/43 yazdığı halde tutanaklarda 42 olarak geçmiş. Bunların bir an evvel düzeltilmesini… 

ÖMER FARUK MUTAN – Dördüncü gündem maddesi değil mi?

HALİL UYANIK -  Tabi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet şu anda bak kayıt altında. Tutanak görüşmelerinin, Halil Bey tarafından söylenen bu üç noktayı da anladınız mı? Bir dahaki tutanakta olmak üzere bilgi ama bir dahaki toplantı tutanaklarıyla alakalı bu üç noktanın da düzeltilerek, bundan sonraki Mayıs meclisine getirilmesi, doğrultularak getirilmesine ciddi anlamda talimat veriyorum. Yoksa gereğini yapacağım bak. Her mecliste aynı şeyi yaşıyoruz ya. Çok mu zor hassasiyet ile davranmanız. Gidip orda burada bilmem ne yapacağınıza oturup biraz daha ayrıntıya girin ya. Evet teşekkür ediyoruz. Var mı başka bir şey?

HALİL UYANIK -  Yok, hayır.

ÖMER FARUK MUTAN – Peki bu açıklamayı yeterli buluyor musunuz? Halil arkadaş da okumuş bunları, yani tutanakların da düzeltilmesi açısından uygun mu? Bir yer var mı arkadaşlardan yoksa okunmuştur, evet görüşülmüştür şeklinde işaret buyurursanız tutanaklara geçeceğim. Evet uygun mu arkadaşlar? Evet teşekkür ettik. Faaliyet raporuna geçmeden önce önünüze Çanakkale Belediyesi’nden gelen bir davet var. 18-19 Nisan’ da Belediye’nin en üst katında, meclis salonunda iki gün boyunca Belediye Kanunu ve İmar Kanunu ile ilgili bir eğitim var. Önünüzde zannediyorum. Önünüzde. Uygun görenler, vakti olanlar katılırsa eğitim her zaman önemlidir. O konuda bilgi verdikten sonra gündemin birinci maddesi; faaliyet raporunun görüşmeleri. Evet biliyorsunuz artık faaliyetimi açıklıcam, sonra dışarıya çıkacağım. Kim birinci başkan vekili? Siz misiniz? 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Tamam. Valla böyle, sizlere dağıttık, geldi galiba değil mi? Faaliyet raporları elinize geldi. Yine aynı şeyde gidiyoruz. Buyurun başlayın. Geçiyorsun hemen. Bahar oturur musun oraya. Bahar oturur musun oraya. O’nun yerine otur. Şimdi arkadaşlar bu yıla kadar tabi ki faaliyet raporlarını kısa bir şekilde size arz ediyorduk ama dedik ki; artık kurumsal bir niteliğe doğru gidiyoruz, giderken de artık derinliği olan standartlar yakalayalım dedik. Bu sene biraz daha detay yaptık, ayrıntıya girdik. Eksiklikler yine var, onlar yeri geldiği zaman dillendireceğim. Devam edin lütfen. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN -  Tek tek okuyayım mı arkadaşlar? Özel kalem biliyorsunuz İbrahim DUYMAZ arkadaşımla birlikte götürüyoruz. Direkt bana bağlı olarak çalışıyor. Benden alıyor talimatları. Elimiz, kolumuz, gözümüz, bacağımız yani o şekilde gidiyor. Her geldiğimde de görüyorsunuz. Evet devam edelim. Yazı işleri.

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet.

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet hemen geçmeyin. Gelin geri. Arkadaşlar yıl 99 bakın 7 tane bilgisayarımız var. 5 tane de yazıcı-tarayıcı var. Yıl 2014, biliyorsunuz 2014 faaliyeti bunlar, 2015’de gelenler burada yok, evet 76’ya çıkmışız, Notebook’lar hiç yokmuş 99’ da, 8’e çıkmışız. Yazıcı-tarayıcı da 5’den 34’e çıkmış. Güç kaynakları 2007’den beri 2 adet olarak devam ediyor. Evet. Bunlar tabi bütün birimlerde bir dağılımı var. Onları da okur musunuz ben göremiyorum.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet geçelim. Evet arkadaşlar

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Geçtim artık. Bademlik Camii’nin 2 odasını kullanıyoruz burada. Ciddi bir ilgi var onu söyleyeyim. Halkımız da buraya katkı anlamında sunuyor. Burada ne yapıyoruz? Tamamen tasfiye olmuş mağazalarda olmak üzere evinde kullanılabilir, ikinci el giysi, giysinin yanında farklı şeyler de geliyor. Alıyoruz, yıkıyoruz, ütülüyoruz, poşetliyoruz, raflarda halkımıza sunuyoruz. Halkımız geliyor, bir form var onu dolduruyor. Defter kaydı var onu dolduruyor. İhtiyaçları kadar, ne kadarsa, burada bir sınır da koymuyoruz, buradan giysilerini ve diğer ihtiyaçlarını alarak gidiyor. Bir de engelsiz yaşamla ilgili ek seferlerimiz başladı. Haftanın belli günlerinde, belli saatlerinde, engelli vatandaşlarımız telefonla ediliyor, randevu sistemiyle çalışıyorlar, yine bu giysi marketteki arkadaşlardan bir tanesi eşlik ediyor. Bir veya iki veya üç kişi de olabiliyor bir seferinde. Bir kişi dahi olsa bir ihtiyacı varsa, bu bankaydı, hastaneydi, vb., geçici sakatlıklar yani; trafik kazası geçirmiş, ayağı alçılı vb. yürüyemeyen vatandaşlarımıza da yardım ediyoruz. Evet devam edelim.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet. Hoş geldin bebek projesi. Arkadaşlar ortalama haftada 4 ya da 5 bebekle buluşuyoruz. Bir paketimiz var. Paketin içinde çok da abartılı olmayan, yaklaşık 40 lira civarında, yukarıya doğru çevirdim rakamı, bir bebek çantasıyla, hemen hemen her Pazartesi, olmazsa Cuma, bugün Meclis olduğu için, olmasaydı bugün yine 2’de çıkıp bu hafta 8 bebek varmış, onlara tek tek dokunacaktık. Evet böyle de bir hizmet devam ediyor şu anda. Evet 10 Ocak Dünya Basın Günü’ydü. Sevgili Ali SÜRMELİ buradaydı. Basına bir kahvaltı verdik yukarıda, terasta. Oturduk, konuştuk, devam edelim. Evet belli etkinlik günlerinin işte 8 Mart olsun, evet nikahlara eğer talep gelirse, birebir bana talep gelirse ben kıyıyorum. Bengi Hanım kıyıyor. Özgür Bey kıyıyor. O şekilde devam ediyoruz. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. 23 Nisan etkinlikleri biraz sonra gündem konusu olacak yine. Bu etkinlikler ile ilgili bu sene sağ olsun, bir reklam da olabilir ama olsun, Gisaç Market burada çocuklarımıza dönük bir eğlence, hoplama, zıplama, kaydırak-maydırak, vb. gibi, ciddi bir rakamla sponsorluk edecek. Bu şekilde gidiyor. Yine 23 Nisan’da şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf mıydı diğeri?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Dörtlü bir yarışma var. Onunla ilgili de biraz sonra görüşeceğiz. Evet Bademlik Camii’ni açtık. Sayın Müftümüz artık Kepez’de oturuyor. Belki bilmiyorsunuz. Aşağıda Hamidiye Camii’nin bahçesine bir lojman yaptı. Yaklaşık 3 ayı geçti zannediyorum burada kendileri. Evet Bademlik Camii’nde halkımıza dediğimiz gibi giysi marketle bir sosyal alan yarattık. Devam edelim lütfen. Evet geçen yıl 46.’sını düzenlediğimiz, bu sene 47.’sini düzenleyeceğimiz güreşlerimiz yine her zamanki gibi 19 Mayıs’ta olacak. Geçen yıl biliyorsunuz 19’unda olmadı, çünkü 13 Mayıs’ta bir Soma faciası yaşandı. O yüzden bir hafta öteleyip 26’sında yaptık hatırladığınız kadarıyla. İyiydi, keyifliydi. Arkadaşlar biliyorsunuz girişimiz var bizim belediyemizin. Her kim ola ki; eğer bir sergisi varsa, bu fotoğraf olabilir, çini olabilir, cam olabilir, resim olabilir burada bütün taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz ve veriyoruz da. Buradan ben duyurmuş olayım tekrar. İnci abla açtı biliyorsunuz 8 Mart’ta bir etkinliğini, kişisel biriktirmiş olduğu etkinlikleri. Bu gibi arkadaşların haberleri varsa uygun oldukça veriyoruz. Evet yazın Halkevleri ile bir ortaklaştık. Bir yaz okulu düzenlendi. Devam edelim lütfen. Evet yine Kayısı Şenlikleri Etkinliği çerçevesinde Yeni Türkü ve Coşkun SABAH ile birlikte olduk. Devam edelim lütfen. Evet yine Mübarek Ramazan geliyor. 18 Haziran’dan sonra başlıyor. İnşallah yine sponsor kanalları ile bu sokak iftarlarını düzenliyoruz. Şu ana kadar yine 7-8 tane bu tür iftar görüşmesi devam ediyor. Biraz önce ifade ettim. Emine TOPSOY Hanımefendi 20 Nisan’a biriktirdiklerini sergilemek istedi. Bir resim sergisi bu. Devam edelim lütfen. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet “Satılık Mahalle” biliyorsunuz Ramazan Ayı’ndaydı. Bir iftar programının akabinde oldu. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Diğer kursların dikiş-nakış, vb. Halk Eğitim ile ortaklaşıyoruz biliyorsunuz. Ciddi aktivite kurslarımız var. Bunların yerleri, Merkez Camii’nin yanındaki Gençlik Merkezi olmak üzere, BAHEM’ de, Terzioğlu Camii’nin altında, Sevgi Evleri’nin oradaki dükkânın yanında, o boş alanlarda bu tür etkinliklerimiz Halk Eğitim ile ortaklaşarak sürüyor. Ücretsiz Wi-Fi nerelerde var? Meydanda var değil mi?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Kordon’da var, 960’da var, ve Şen kamp Bölgesinde mi vardı? 4 bölgede devam ediyor. Devam edelim lütfen. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Engelsiz Yaşamı anlattık.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet bayram etkinlikleri var onlara geliyoruz. Zaman zaman tiyatrolar geliyor. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Kent Konseyi kuruldu. Hala kendine gelemedi Kent Konseyi. İnşallah bu yıl içinde gelir diye düşünüyorum. Yine hafta içinde ortaklaşmış olduğumuz kurs etkinlikleri çerçevesinde kadın-erkek folklor ekiplerimiz var biliyorsunuz. Yine bu dönemle alakalı hep biz de istiyoruz biz de istiyoruz dediler. Erkeklere eski belediyenin muhasebe bölümünde bir Spor ve Sağlık Merkezi kurduk. Burada şuna da değineyim. Yine kadınlarımıza dönük dördüncüsünü Sefa Kent’in orada, Gaga Market’in hemen üstündeki köşede ayın 1’i itibari ile açtık. Kayıtlar başladı. Kadınlar faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu duyuruyu da yapmış olayım. Gerçi o 2015 etkinliği ve faaliyetleri içinde olacağı için seneye onu dillendiririz. Evet yine Kep kartlarımız devam ediyor, Halk Eğitim’de okuma kursları devam ediyor. Yine dediğim gibi az önce işte Üniversiteden Hocalar bir fotoğraf sergisi ile Kepez’i, balıkçıları tanımladılar. O tür etkinliklerimiz olabildiğince devam etmekte. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Kapalı spor salonunu açtık biliyorsunuz 2014 yılı itibari ile. Kapalı spor salonunu bila bedel, ücretsiz kullandırıyoruz arkadaşlar. Talep eden her kim olursa, eğer uygun bir zaman aralığı varsa uzlaşı noktasında bir program oluşuyor ve orayı ciddi anlamda kullanıyorlar. İyi ki açmışız diyorum. Güreşçileri de yandaki bir şantiye binası var oraya taşıdık. Onlar oradan bağımsız. Ama şu anda taekwando, kickbox, voleybol takımı kuruldu, hentbol takımı var, basket takımları var, üniversiteden bir grup hekim basket oynamak istiyor, oynuyorlar, kendi personelimiz Çarşamba günleri gidiyor voleybol oynuyor. Bu şekilde iyi ki de açmışız diyoruz onu. Devam edelim lütfen. Evet bunlar da. Toplam 1790 kişiye ulaşmışız. Nerde; spor ve sağlık merkezlerinde. Bunlar genel. Aktiflerini söyleyeyim ben size. Yani 579 kişinin kafadan 150’si aktiftir. Bu 500 ve üzeri eder. Bakın en son işte Cumhuriyet Mahallesi Belediye binasındaki erkek olan 179, kafadan 100 aktif vardır. Ama girip çıkanlar da oluyor. Onu da söyleyeyim. Yine seramikte de kurslar devam ediyor. Yetişkin, özel eğitim mesleki iş okulundan çocuklar geliyor. O bayağı keyifli oluyor. Devam edelim.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Sayı verme, isimleri oku lütfen, totalleri alırsak…

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Toplam kaç kişi?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Devam edelim lütfen. Evet. Kurslardan görüntüler bunlar arkadaşlar. Evet. Kurslar devam ediyor. Bol kurslu bir Belediyeyiz. Devam ediyoruz lütfen. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet. Görev alanları, yönetmelikleri, evet. Gelir bütçemiz. Evet gelir bütçesi bakın toplamda eski rakamla söyleyeyim ben size 15 Trilyon, 115 Milyon değil mi? Evet. Gelirin türleri yukarıda belirtildiği gibi, belki bakmışsınızdır. Gidere bakalım. Toplamda 15,115 doğru mu?  

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Bu sene 2014 yılında bütçeyi tam olarak kullandık. Hatta gelirimiz biraz daha fazla. Onu da belirteyim. Bakın gelir 16,727 harcadığımız ne, giderimiz; 15 küsur. Evet gerçekleşme oranları tablolarla. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Valla ufak ufak gösterelim. Okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet vergi, emlak vergisi tahakkuk ve tahsilat bedelleri.  %77’ler %81. %82. İlan ve reklam vergilerinde hep aynı bantta gidiyor, bunun arttırılması gerektiğine, ilgili genişletmeyi devamlı uyardım, söyledim ve onun takipçisiyim bilginiz olsun. Çevre temizlikte oranlar gördüğünüz gibi çok yüksek olmamakla birlikte almaya devam ediyoruz. Evet devam edin lütfen.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet, bakın şu anda 2014 yılı sonu itibari ile su abonemiz 9400 arkadaşlar. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet İmar ve Şehircilik.

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet, böyle görev tanımlanmaları. Evet. Yıllara göre ruhsat sayısı bir kıyaslama olsun diye arkadaşlar. Onu ifade edeyim. 2010/2014 arasında 600 ile başlamış, şu anda 1000’leri yakalamış bir ruhsat sayısı var. Yine imar durumuyla alakalı sayı görüyorsunuz orda. Evet. Devam edelim. İş bitirmeler. Bunlara birer tane koyalım dedik, kaçak yapılarla birer örnek koyduk. Gelire gelir misin. Evet bunları da sizler de görüyorsunuz zaman zaman. Devam edin lütfen. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Arkadaşlar Fen İşleri’nde bakın, bir geri gelebilir misiniz? Araç farkıyla ilgili. 46 adet çeşit ve modeldeki araç filomuza 2014 yılında 1 adet arazi aracı, 1 adet minibüs kattık. Devam edin. Evet beton parke toplamda…

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  3950, beton boru da 1975 metre diyor. Devam edin lütfen. Toplamda aşağıya bakın. Gel aşağıya, toplama. 

NURDOĞAN BİLGİÇ – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet beton parke 25213 metrekare, beton boru da 3220 metre doğru mu okudum? 

NURDOĞAN BİLGİÇ – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarımız oldu.  “İçme suyu nerede oluyor?” derseniz daha çok 960 tarafında yeni inşaata, konuta açılmış, imara açılmış alanlarda oluyor. Kanalizasyonlarda zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. 960’ ta. Özellikle genel sekreterliğe giden yerde büyük bir sıkıntı vardı. Komple yeniledik. Suyunu, kanalını, daha sonra parke taşla kapattık orayı. Sol alt köşede gördüğünüz yer arkadaşlar. Yine içme suyu da dediğimiz gibi, yukarıda zaten gözüküyor nerelere gittiği, yeni yapılan, yerleşim olan binalara yapılıyor. Evet devam edelim. Evet yine batı tarafında, solda, zaman zaman bakımı, onarımı yapılıyor, olmadığı zaman, o suyun çalışmadığı zaman aşırı yağışlarda bypass’lıyoruz, dışarıya veriyoruz. Dediğimiz gibi bina çalışmaları. Bademlik Camii’ni tamamladık. Devam edin lütfen. Evet Kapalı Spor Salonu. Devam edin. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN  –  Evet görev, yetki ve sorumlulukları. Yapılan hizmetleri tanımlıyoruz. Faaliyet olarak neler yaptık.  Ben hemen kaba geçeyim isterseniz yine bakın buralarda meydanda olsun, orta refüjde olsun, diğer sağda soldaki parklarda devam etmekte. Ağırlıklı olarak söyleyeyim Sahil Güvenliğin olduğu meydanda bir düzenleme çalışmamız var. Orda en büyük etki alanına bir heykel çalışması yapacağız. Bir tane heykel koyduk ama herkes eleştirdi onu indireceğiz galiba öyle görünüyor. Herkes bir şeye benzetiyordu. Yine piknik alanlarımız faal. Artı özellikle liman yolu, sahil caddesi diyelim, esnafa kadar bir orta refüje oya ağaçları ve gece aydınlatmasıyla, iki gün oldu tamamlanalı tamamı. Bir aydınlatma yaptık. Devam edin lütfen. Evet elimizden geldiğince bakım-onarım yapıyoruz. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – İlgili kanunları

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet arkadaşlar. Bu sene Mustafa DÖNMEZ Hoca geldi değil mi? 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet. Bütün çevre illerden dahi gelenler oldu. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Onlar da devam ediyor. Özellikle Belediye açısından, ilk geldiğimizde bu dönemle alakalı inatla bir şeyi söylemeye devam ettim, hala arkadaşlarımın 6 ay süreleri var: 1,5 yıl, kim, nerede, hangi seminere, hangi konferansa hangi bilgiyi isterse Belediye kanalıyla yolluyoruz. Arkadaşlar gidiyorlar, geliyorlar. Kendi özlük haklarına da dönük, daha önceki meclislerde de gördünüz faydası olduğu gibi, Belediye hizmetlerinin kalitesinin artmasında da eğitim esas diye,  inatla yine buradan söylüyorum bak 6 ay, tabi ondan sonra da devam edecek ama isteyeni, istediği yere, hiçbir seçicilik de yapmadan arkadaşlarımın eğitim ve donanımlarının artması noktasında katkı sunmaya devam ediyoruz. Evet düzenli bordrolarımızı yapıyoruz, düzenli maaşlarımızı ödüyoruz. Taşeron olsun, norm kadro işçileri olsun, memurlar olsun, sözleşmeli memurlar olsun şu ana kadar Allah’a bin şükür bir kuruş borcumuz yok. Evet. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet bununla ilgili bir kırk tane falan konteynır aldık. İri taneleri söyleyeyim ve  ana caddede şu anda 12 noktada yeraltına giren konteynırlar, 8 noktada daha yeraltına girecek. Orada, o eleştiriyi yaptım. Yine buradan dillendireceğim. Özellikle yeraltı noktasında, 2 ya da 3 noktada yeraltı konteynırları kaldırımın göbeğine oturtulmuş. Hiç şık olmamış, doğru da olmamış. O konuda eleştirilerimi saklı tuttum, uyardım. Bundan sonra ilgili birim daha dikkat edecek inancındayım. Bu süreçle alakalı yine 2 çöp kamyonumuz vardı ÇAKAB kanalıyla bir çöp kamyonu daha aldık. 3 Mahallemiz var. 3 bölüme ayırdık Kepez’i. Düzenli bir şekilde toplamaya çalışıyoruz. Tabi ki hala herkes doğalgaz kullanmıyor. Kışın biliyorsunuz soba kullananların küllerini, bahçeli evlerin de neredeyse bütün dallarını, yapraklarını taşımaktayız. Maalesef. Belli noktalarda o konuda uyarı yapıyoruz. Özellikle bahçeli evlerin bu dalları, yaprakları bahçesinin bir köşesinde tutarak kendiliğinden geri dönüşüme hakkını vermeye çalışıyoruz. Uyarıyoruz. Çünkü çok fazla, özellikle budama zamanı, çok fazla dal, mal, yaprak, bir sürü gereksiz bir atık noktasında yoruluyoruz. Tabi biliyorsunuz ÇAKAB’ da geri dönüşüm var. Kafesler var. Kafeslerin görüntüleri de çok keyifli değil ama sonuçta bir geri dönüşüm süreciyle alakalı bulunmuş pratik bir yol. Eskiden o kumbaralar vardı. Onlar da araçları bir arıza yaptığı zaman ciddi sıkıntılar yaratıyordu. Bunları elle boşaltıyorlar. Geliyorlar. Zaman zaman kafeslerin kapıları kırılıyor, uçuşuyor, rüzgâr da durmuyor biliyorsunuz. Ama yine de ciddi anlamda, geçende Halk Bahçesi’nde bu ÇAKAB’ ın yani geriye dönüşümün 3. Yılı kutlandı. Orda da yaklaşık bu 3 yılda 4 kata yakın geri dönüşümde bir hacim artışı olduğu söylendi. Bunun da altını çizeyim. Evet, burada da görüyorsunuz bakın 101’ den 994’lere kadar çıkmışız. Evet lütfen. 

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Zabıta rutin denetimlerini yapıyor. İşte trafik işaretlemeleri, Pazar denetimi. Evet en büyük sorunlarımızdan biri sokak hayvanları. Maalesef özellikle çevre köylerden ve yaz bittiğinde yan komşu Dardanos sayfiye evlerinden ve bol olan inşaatlar, özellikle kendileri bir-iki köpek istiyorlar gece bekçilik yapsın diye. İnşaat bittikten sonra da Beldeye salıveriyorlar. Evet bu birimle alakalı gelen en büyük sıkıntılardan birisi maalesef sokak hayvanları. 

NERMİN ERDOĞAN – Başkanım bir öneriniz var mıdır?

ÖMER FARUK MUTAN – Yok, yok. Şimdi bakın hayvan hakları şöyle diyor: Hayvanı alacaksınız, götüreceksiniz, hastaysa bakımını yapacaksınız, kısırlaştıracaksınız, yaşadığı noktaya tekrar bırakacaksınız.

NERMİN ERDOĞAN – Kısırlaştırmak önemli burada işte.

ÖMER FARUK MUTAN – Şimdi bazı teklifler geliyor. Gezici kısırlaştırma araçları var.  En son Çanla Biga yaptı bunu, biz de düşünüyoruz ama, onu çok düzenli ve periyodik noktada tutmak lazım bir. İki: Bakın çok ciddi anlamda çevre köylerden, özellikle bu encikleme döneminde getirip atı atıverip gidiyorlar. Özellikle Cuma pazarlarına geldiklerinde. Yani bir şey söyleyeyim: Eğer bir itlaf yaşanmasa sokak hayvanları üzerinde valla herhalde insan sayısını Kepez’de geçer gibi geliyor. Ki zaman zaman bu başıboş noktada olanlar ki sahipler de buna dahil, özellikle çocuklarımızın önlerinde okul sabahları ve çıkış saatlerinde ciddi rahatsızlıklar veriliyor. Yani bu rahatsızlıklar zabıtanın değil. Elimizden geldiğince valla alıyoruz, Belde dışına biz de götürüp bırakıyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Çanakkale barınağı da çok fazla almıyor onu da söyleyeyim yani. Oradan bir veteriner yardımı alıyoruz onu söyleyeyim. Yani böyle bir şey olduğunda, bir kırık-mırık vb. onlar o katkıyı bize sunuyorlar. Yani Çanakkale’ de var ve sunuyorlar.

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Mezarlıkları da biliyorsunuz bila bedel yapıyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum: Zaman zaman o tür şeyler de geliyor. Bu ara bir anket yaptırdık; memnuniyet anketi, onları analiz ediyoruz şimdi. En büyük sorun ulaşımda. Bakın onu söyleyeyim. Tabi birtakım şeyler gelmiş mesela; efendim işte cenazede pilav ikramı vb. gibi şeylerle ilgili. Biz orda kişiye bırakıyoruz. Eğer muktedir değil, gücü yoksa Belediye olarak o ikramı da yapıyoruz. Ama kişinin hali vakti yerindeyse, gerek duymuyorsa biz o yüzden katkıyı yapmıyoruz. Yani böyle mutlak bir katkı yok. Kimi belediyeler zengindi, fakirdi ayırt etmeden yapıyor. Biz öyle yapmıyoruz. Eğer bir talebi olursa o anlamda, soruyoruz da vatandaşa, O’nun o ikramını biz karşılıyoruz bilginize. Ağacından kefenine kadar da eğer, talep gelir, biz çünkü önce söylüyoruz, olursa karşılıyoruz. Diğer bir konu. Özellikle hastanenin burada olmasından kaynaklı ciddi cenaze taşımalarımız oluyor. Önceden hiç sormuyorduk, her geleni taşıyorduk. Sonra dedik ki; biz bu ilçelerle bir işbirliğine gidelim. Adam şimdi Çanlı veya Bigalı, önce o belediyeyi arıyoruz. Kimi belediyeler kendi ilçe sınırlarıyla ilgili olur diyor, köylere karışmıyor. Onları biz yine götürüyoruz buradan. Ama kimi belediyeler köyüne kadar aracını yolluyor. Önce onları arıyoruz, temasa geçiyoruz, gelip, alıp, götürüyorlar. Eğer götürmüyorlarsa biz yine alıp götürmeye devam ediyoruz ama, iş yükünü bayağı ir hafiflettik o konuda. İyi bir koordinasyon kurduk. Sevgili Davut kardeşim ilgileniyor o konuyla. Biliyorsunuz bu son mezarlığımızda Kalabaklı Köyü ile ortaklaştık. Artık bitmekte olan, şu anda kullanmakta olduğumuz mezarlıklar, ama ben özellikle espri olsun diye çok acele etmeyin diyoruz yani. Şu anki mezarlığın yaklaşık 3,5 katı civarında yeni bir mezarlığımız var. Şu ana kadar geçen oldu mu oraya? Bir ya da iki tane ya oldu ya olmadı bildiğim kadarıyla. Mezarlıkları da önümüzdeki sene faaliyet raporunda farklı bir şekilde sunacağız. Bugün sordum: Kaç cenazemiz oldu 2014’te? 48 defin olmuş. 1 yıl içinde 48 defin olmuş bilginize. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Arkadaşlar Allah’a şükür çok büyük bir yangın, afet falan yaşamadık. Ufak tefek yangınlar oldu. Orda yazıyor zaten. Çok abartılı değildi. Bu konuda eğer bir mağduriyet varsa Sosyal Yardım Yönetmeliği Çerçevesinde katkı da sunuyoruz. Yani eşyası vb. olanlara. Bir diğer konu: Özellikle bugün, az önce bahsettiğim eğitimle ilgili. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, itfaiye erlerine dönük, çok ciddi eğitimler veriliyor ve 3 hafta sürüyor. Hemen hemen bütün arkadaşları yolladık oraya. Yani norm kadroda olanı da, itfaiye memuru olanı da herkesi yolladık. Ve biz onun faydasını; aşağıda biliyorsunuz bir boya dükkânı vardı. Neydi adı onun?

MEHMET ALİ IŞIK – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Metin’in. Sabaha doğru  5 – 5.30 gibi, Allahtan yanda bir öğrenci çocuğun uyanmasıyla, orada bir faciayı önleme, bu tatbikatların faydasını orda gördük. Ben çocukları da kutluyorum. İş çok büyümeden sınırlı tutarak o boya olayını yani yangını söndürdü arkadaşlar. En ciddi yangın oydu. Onun dışında rakamlar ortada toplamda diyor işte bakın 2011, 2012, 2013 ve 2014’te. Tabi sürekli artan bir nüfusumuz var. Ona rağmen çok da değil. Konteynırlar yanıyor. İşte bu kül zamanı özellikle atılıyor, tutuşturuluyor. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Bitti mi? Evet. Evet arkadaşlar. Başkanlık faaliyet noktasında ya biz daha önce de dağıttık bakmışsınızdır. Rakamlar önünüzde. Ben sizden müsaade istiyorum. Hem bir sigara molası vereyim. Top sizde. Buyurun hanımefendi.

YÜKSEL ÖZDEMİR -  Soruları olanlar var.

ÖMER FARUK MUTAN -  Soruları alacaktım değil mi? Ben de çıkıyorum, nereye çıkıyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR -  Oylamaya geçiyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet.  Ah tamam. Evet Başkanlık Faaliyet Raporları ile ilgili sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Buyur kardeşim.

HALİL UYANIK -  Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Faaliyet raporu ile ilgili gönderilen kitapçık hakikaten çok güzel hazırlanmış. Daha çok da sosyal faaliyetlere yer verilmiş. Ama bu faaliyet raporu içerisinde bizim de eleştirdiğimiz, eksik gördüğümüz bazı taraflar var. Onları size arz edeceğim. Faaliyet raporuna baktığımız zaman Emin Bey’in isminin yazılmadığı, meclis üyelerinin isimlerinde Emin Bey’in isminin yazılmadığı yahut da neden yazılmadığı?

ÖMER FARUK MUTAN -  Sen bak, dikkat ettin mi?

NERMİN ERDOĞAN – Ben de dikkat ettim.

HALİL UYANIK -  Belediyemizin, başka bir madde; Belediyemizin Genel Dava Dosyası’ na baktığımızda 77 davamız olduğu görülmüştür. 

ÖMER FARUK MUTAN – Kaç?

HALİL UYANIK – 77

ÖMER FARUK MUTAN – Hı hı.

 HALİL UYANIK – Burada Beldemizdeki halkımızla barışık, barışık olmadığınız da anlaşılıyor. Bir başka…

ÖMER FARUK MUTAN -  Dur hemen ona cevap vereyim. O 77’nin en az belki 45-50’si Sayın Valimizin idari olarak Plan Tadilatlarına dönük iptal davaları. En az yarısı bakın en az. Belki daha da fazla. 

HALİL UYANIK -  O zaman Beldemiz halkıyla bir sorununuz yok.

ÖMER FARUK MUTAN -  Hiç mi sorunumuz yok? Tek tük olmakta. Onları da çözüyoruz. 

NURDOĞAN BİLGİÇ – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Onlar vardır ama sonuç itibari ile o rakamın yarıdan fazlasını ifade ediyorum yani. 

HALİL UYANIK -  Bir başka madde. Asker Aile Yardımları Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Vakfı’ na bildiriliyor mu? Yahut da burslar, öğrencilere verdiğiniz burslar Kredi Yurtlar Kurumu’na …

ÖMER FARUK MUTAN -  Bursları hemen açayım o konuyu da. Bursları KYK kanalıyla veriyoruz artık arkadaşlar. Yani tespit ediliyor, KYK ile paralel gidiyor Kredi Yurtlar Kurumuyla. Oradan alan bizden alamıyor. Biz paraları oraya yatırıyoruz, bizimki burs,  karşılıksız. Onların verdiği kredi yani borç. Biz oraya yatırıyoruz. O kanalla yatırılıyor zaten.

HALİL UYANIK -  Asker aileleri?

ÖMER FARUK MUTAN -  Asker aileleri de bildiriliyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR -  Yasa gereği zaten.

ÖMER FARUK MUTAN – Yasa gereği veriyoruz zaten. 

HALİL UYANIK -  Hayır yasa gereği veriyoruz da. Aynı kişiler Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan da alıyor mu?

YÜKSEL ÖZDEMİR – Yok yok ya ordan ya bizden.

ÖMER FARUK MUTAN -  Yok yok. Ya ordan ya bizden alıyorlar. Ordan alıyorsa bizden alamıyor. 

HALİL UYANIK – Tamam. İşbirliği içerisinde.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Yani çocuk askere gittiğinde dahi verin diyor. Geç müracaat etse bile. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Veriliyor. Bir başka madde. Emlak vergisi tahakkuk ve tahsilat oranı %82 gibi gerçekleşmiş, tahsilat yapılmayan % 18 için herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yani bu vatandaşlara…

ÖMER FARUK MUTAN -  Ödeme emirlerini yolluyoruz. Ödeme emirlerini yolluyoruz, zaman aşımını engelliyoruz. Onu söyleyeyim. 

HALİL UYANIK -  Yine bir başka madde. Çevre Temizlik Vergisi işyerleri hakkında tahakkuk ve tahsilatına baktığımızda, karşılaştırdığımızda; % 52 gibi bir oranın gerçekleştiği, % 48 gibi bir tahsilatın yapılmadığı…

ÖMER FARUK MUTAN -  Yapılıyor ama tahsilat edemiyoruz, tahakkuk ediliyor.

HALİL UYANIK -  Tahakkuk ediliyor ama mesele tahakkuk etmek değil Başkanım. Mesele parayı alabilmek. 

ÖMER FARUK MUTAN -  Valla bak şimdi sevgili Halil. Devlet bile hükümet hatırlayınız bu kamu borçlarına göre ne yapıyor? Torba yasa çıkarıyor. Ödeyemiyor. Ödeyemeyince de ödeme koşullarını farklılaştırıp yasaya gidiyor. Ki bize de,  bu da etkiliyor bizi. Mesela gittiğin zaman oradan bir yapılandırmayla almaya çalışıyoruz biz de. Bizim böyle bir yetkimiz, keşke bizim de olsa. Otursak, pazarlık etsek, belli bir noktada hani vergi kaçıranlar oturuyor, uzlaşıyor ya vergi dairesinde alabilir bir noktada tutunabilsek. Halkımızın gücü bu noktada. 

HALİL UYANIK – Tabi bunlar herhangi bir tebligattır yahut ta alınmasıdır…

ÖMER FARUK MUTAN -  Ödeme emirlerini yolluyoruz. Bak o konuda zaman aşımının önüne geçiyoruz. 

YÜKSEL ÖZDEMİR – O zaten görünür Başkanım.

HALİL UYANIK – İlan ve Reklam vergisinde de aynı şekilde % 37 gibi bir tahsilatın yapılmadığı görülüyor. Su tahakkuklarında 2010 yılında % 96 gerçekleşen tahsilatın neden 2014 yılında % 86’ya düştüğü…

ÖMER FARUK MUTAN – Şimdi hemen onu da izah edeyim. Suda ilk ay yapmış olduğumuz tahakkuk %100 akıyor ve hepsini de tahakkuk ettirdik diyelim. Kaçak vardır yani  unuttuğumuz, atladığımız olabilir, tahsilat oranını söyleyeyim ilk ayda; %65-70, ikinci ayda bu; %70-80 arasını bulur, yıl sonu itibari ile bakın takip edin, bir dahaki yıl biz 2014’ü dillendirirken o rakam yine %90’ların üzerine çıkacak. Yani böyle bir seyir izliyor. O ay içinde %100 tahsilat yapamıyoruz. %70 en fazla. 

HALİL UYANIK -  Bu bir yıllık plan içerisinde, İmar Müdürlüğünce kaç tane kaçak inşaatla ilgili işlem yapılmıştır?

ÖMER FARUK MUTAN – Evet. Ne yazıyor söyleyin.

SELİN SEVİM-  Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Burada faaliyet raporları içinde öyle bir şey görmedim de…

SELİN SEVİM-  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Encümen kararlarında yer alıyor.

EMİN BACAK – 5 adet kaçak yapı.

ÖMER FARUK MUTAN -  Ama belirtin öyle. Doğru söylüyor.

ERHAN BEKTAŞ – Burada da yazıyor zaten.

ÖMER FARUK MUTAN – Yazıyor mu?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Başka bir konu Sayın Başkanım. Beldemizde otopark sorununun çözümüyle ilgili herhangi bir çalışma var mı?

ÖMER FARUK MUTAN – Yapacağız. Nereye yapacağız? Şu görmüş olduğunuz meydan düzenlemesine girdiğimizde altına otopark yapacağız oranın Sevgili Halil. Pazar yeri nereye gidecek? Sevgi evlerinin yanına gidecek. Çok katlı bir park yapacağız.

HALİL UYANIK -  Otoparkı kapalı olacak değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN -  Tabi, tabi.

HALİL UYANIK – İkinci bir konu. Yaz aylarında çöp konteynırları hem koku yapıyor, hem sinek yapıyor

ÖMER FARUK MUTAN -  Yıkansın. Dezenfekte edilsin.

HALİL UYANIK – Onlar yıkanacak ve dezenfekte edilecek mi?

ÖMER FARUK MUTAN -  Edelim. Çanakkale Belediyesi bu konuda yardımcı oldu geçen yıl yaptık mesela.

HALİL UYANIK – Bir de biraz önce bahsettiniz ama, yeni mezarlık yeri araştırıyor musunuz, düşünüyor musunuz? 

ÖMER FARUK MUTAN -  Yok şu anda var. Kalabaklı Köyü ile ortaklaşmış olduğumuz mezarlık 25 dönümlük bir alan. Şu anda kullanmakta olduğumuz 7 dönüm civarındaydı değil mi? 700 parsel var orda.

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Evet benim şeylerim bu kadar Başkanım gördüğüm.

ÖMER FARUK MUTAN -  Teşekkür ederim. Ben hemen kısa bir bilgi geçeyim o zaman. Bu yaptıklarımız. Bir de yapacaklarımız var. Ama yapacaklarımıza gelene kadar yaptıklarımız da var. Mesela; şu anda piknik alanının sağ tarafındaki çamlık alana nihayet 4 yıl sonra hazineden tahsis ettirdik. Projelendirdik, kuruşlandırdık. Bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta içerisinde ilanını vererek ihaleye çıkıyoruz. Yaklaşık maliyetini söylüyorum: 1,5 Trilyon (bir buçuk trilyon) çamlık, sağ taraf. Pazar yeri tahsisi için Defterdarlıkla, Milli Emlak la yazıştık. Ankara’ da konu bu tahsis onlara aitmiş, oradan gelecek. Defterdar Bey olumlu bakıyor. Orayı da alırsak meydan düzenlenmesi de şu anda projelendiriliyor. Hatta üniversitenin ilgili birimi bir öğrenci ödevi olarak yapıyorlar. Kaç tane yapacaklar bilmiyoruz. Getireceğiz. Halkımızla da paylaşırız, seçeriz. Devam ederiz. Şurada, Hayat Evleri’nin şuradaki çatı katına bir tane misafirhane yapıyoruz bilginize. İşte hasta yakını geliyor, bilmem ne, kalacak oluyor, ilçelerden geliyor, hali vakti olmuyor, çok abartılı bir şey olmayacak. Meydanda gördüğünüz gibi bir çay bahçesi, kafeteryaya dönüşüyor. O çay bahçesini de Diş Hastanesinin yanındaki trafonun oraya taşıyoruz. Herhalde 15-20 güne kadar da onu açacağız. Bir diğer konu. Önemsiyorum. Hamidiye Mahallesinde şu anda yapılaşmakta olan bölgeyle ilgili, su ve kanalizasyon. Bakın su ve kanalizasyonla ilgili SUKAB projesine girdik. % 50 hibedir bu. Yani yaklaşık 7-8 Trilyonluk bir işin yarısı hibedir. Projeleri hazırdır. İlgili firma tarafından İller Bankası’na verilmiştir. Onay beklenmekte. Onu söyleyeyim. Bu konu ile ilgili Eşref Bey bu hafta içinde bir Bursa yapacak. Yeraltına girmekte elektrikler. Gördünüz mü bilmiyorum. TOKİ Memur-Sen’in orda, Bademlik Camii’nin oradan başladılar. Kendileri oraya ait bize bir program getirdi. Biz de reddedici olmamak adına tabi ki dedik. Aslında daha öncelikli dediğimiz yerler vardı. Ama onlar öyle uygun görmüşler. Hem yolun bu tarafında, bu mevcut aksın alt tarafında, üst tarafında ve Hamidiye Mahallesi’nde yeraltına giriyorlar. Ana yolda beton direkler galvaniz olacak. Ana yolun tamamı dediler bildiğim kadarıyla, yeraltına giriyor o konuda da bilgilendireyim sizi. Ufak bir iskele yapıyoruz. Ufak dediğimize bakmayın yine bir 20 metreyi buluyor ama, işte 1 metre sığlığında, Huzurevi ile ilgili bilgi isteseniz; o yer bize tahsis edildi biliyorsunuz. Yani Belediyemize hazine tarafından tahsis edildi. Abdulkadir ATALIK Vali zamanında burayı talep etti, bir huzurevi yapalım dendi. Biz hay hay dedik. Verdik. 4 Yıl sonra inşası başladı. Aileden ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Bakanlık tarafından yapılmakta. Zaman zaman vatandaşlar bize gelip bilgi edinmek istemektedirler. Biz de o tarafa doğru yönlendiriyoruz. Yani şartları nedir, ne değildir. Ama şunu söyleyeyim: Bildiğim kadarıyla 100 odalı bir 5 yıldız kalitesinde bir huzurevi Kepez’de inşa edilmekte. Onun dışında onun yanındaki Turhan MİLDON Kültür Merkezi ile alakalı Sayın Miller Ailesiyle yakın temastayız. İnşallah dedik ki Haziran 13’te şenlik yapacağız Kayısı Şenliği. Ayın 1’ine yetiştirirseniz sünnet çocuklarımızın sünnetini orada yapalım, mevlidi orada okutalım dedik. İnşallah hızlanır, biter ve Hazirana yetişir diye düşünüyoruz ama çok yetişecek gibi de durmuyor. Onu da belirteyim. Ama inatla o konuda bir tazyik uyguluyoruz. Evet, var mı arkadaşlar?

HALİL UYANIK – Ben bir soru daha sorabilir miyim Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN -  Tabi.

HALİL UYANIK – Şimdi bu gelir vergisine eklemiş olduğumuz elektrik şirketinden direk başına alacağımız bir şey var, gelir var. Onunla ilgili herhangi bir işlem yahut da bir…

ÖMER FARUK MUTAN -  Tam biz onunla ilgili işlem yapacağız. Meclisten bir yasa çıktı biliyor musun? Alamıyoruz. Hukukçumuza da sorduk. “Havanda su döveriz” dedi. Maalesef. O konuyla ilgili bir hukuki çalışma da yaptırdık. Sonuç alınamaz bir noktaya geldi konu. Orada durdu. Bilginize. 

HALİL UYANIK -  Ama bu konu komple orada tıkanamaz ki.

ÖMER FARUK MUTAN -  Tıkanmıyor ama, sonuç alınamaz bir noktada. O ara bir de yasa değişikliği yaptılar biliyorsunuz. Bu kaçak elektriğin geriye dönük meriye dönük, oraya bunu da ittirdiler. Maalesef böyle bir durumdayız yani. Biz almak istemez miyiz ya. Bir sürü direk, bir sürü trafo, bir sürü para.

EMİN BACAK – 600.000 lira tutuyor.

ÖMER FARUK MUTAN -  Tutsun abi işte az para mı? Evet, var mı arkadaşlar?

NERMİN ERDOĞAN – Başkanım haşere ile mücadeleyle ne düşünüyorsunuz?

ÖMER FARUK MUTAN -  Başladık.

NERMİN ERDOĞAN – Başladınız mı?

ÖMER FARUK MUTAN -  Tabi, tabi. Larva mücadelesi esastır biliyorsunuz durgun sularda başlıyor. 

NERMİN ERDOĞAN -  Evet onun için dedim tam zamanında diye.

ÖMER FARUK MUTAN -   Başladık, başladık. Bilginize. Tabi yağışlar etkiliyor metkiliyor falan ama sizler de gördüğünüz o durgun suları, şeylerde bodrumlardaki o durgun suları vb. bize ihbar ederseniz onları yerinde çekiyoruz. Çekemediklerimiz olursa balık atıyoruz. Başladık ona. Bilginize. Bayağı oldu hem de. İhalesini yaptık ve başladık. Ben çıkayım mı artık? Evet buyurun Sayın Yüksel ÖZDEMİR.

YÜKSEL ÖZDEMİR – Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Faaliyet raporunu dinledik. Sorularımızı yanıtladı başkanımız. Şimdi oylamaya geçeceğiz. Tek tek ad olarak oylama yapacağız. Kabulü veya retti noktasında oylarınızı kullanacaksınız. Evet, isim olarak okuyorum. Erhan BEKTAŞ.

ERHAN BEKTAŞ – Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR – Hüsamettin Ünver.

HÜSAMETTİN ÜNVER – Evet

YÜKSEL ÖZDEMİR – Musa Gökdeniz.

MUSA GÖKDENİZ – Evet

YÜKSEL ÖZDEMİR – Mehmet Nair.

MEHMET NAİR -  Kabul

YÜKSEL ÖZDEMİR – Nermin Erdoğan.

NERMİN ERDOĞAN – Kabul

YÜKSEL ÖZDEMİR – Emin Bacak.

EMİN BACAK – Kabul

YÜKSEL ÖZDEMİR – Ozan Topsoy.

OZAN TOPSOY – Kabul

YÜKSEL ÖZDEMİR – Halil Uyanık.

HALİL UYANIK – Kabul

YÜKSEL ÖZDEMİR – İnci Pehlivan

İNCİ PEHLİVAN – Kabul

YÜKSEL ÖZDEMİR – Ali Aygün.

ALİ AYGÜN – Kabul

YÜKSEL ÖZDEMİR – YÜKSEL ÖZDEMİR. Kabul ediyorum. 2014 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiştir. Değerli meclisimize, başkanımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyor, 2015 yılının da başarılarla geçmesini diliyorum. Teşekkürler. Evet, Başkanımızı alabiliriz. Sigara bitmedi mi? Evet buyurun Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN -   Onadınız mı faaliyet raporunu?

HALİL UYANIK -  Şimdi Sayın Başkanım ben şunu anlamıyorum. Bir Belediye Başkanı faaliyet raporu sunuyor, Belediye Başkanı oylamada bulunmuyor. 

ÖMER FARUK MUTAN -  Tamam da o biraz şöyle. Ben ona manevi baskı diyeyim. Yani Başkan kendi faaliyetini onama noktasında bulunmuyor. Oturabilirim aslında. 

HALİL UYANIK – Oylamaya da katılması lazım aslında. Yani bu faaliyetleri yapan...

ÖMER FARUK MUTAN -   Yani, yani. Biz değiştiremiyoruz bunları sevgili Halil. 

HALİL UYANIK – Bana biraz ters gibi geliyor yani.

ÖMER FARUK MUTAN -   Bana da geliyor yani. Yapmışız, etmişiz. Ben teşekkür ediyorum. Herhalde oy birliği falan yaptınız.

YÜKSEL ÖZDEMİR -  Evet başkanım. Oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılının da başarılarla geçmesini diliyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN -  Teşekkürler. Evet, seçimlere geldik. İki: encümen üyelikleri seçimi. Evet aday olmak isteyenler tahtaya adını yazdırsınlar. 

YÜKSEL ÖZDEMİR – Yüksel ÖZEMİR

ERHAN BEKTAŞ – Hüsamettin Bey’i öneriyorum ben de.

ÖMER FARUK MUTAN -  Hüsamettin ÜNVER

EMİN BACAK – Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN

ÖMER FARUK MUTAN -  Mehmet NAİR, Nermin ERDOĞAN. Var mı başka? Buna bir tane daha doğru düzgün bir şey yapmak lazım.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Herkes kullandı galiba. Göstererek sayalım.

ARZU DUMAN – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  İsmail gel yardım et açılışına.

ARZU DUMAN – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Açın zarfları. Önce açın, önce açın. 

İSMAİL ÇAĞLAR – Bilgi verdi.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Bir oy boş.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet hayırlı olsun. Evet gündemin ikinci maddesine geçtik. Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimi. Partilerin gruplarına göre ayrılıyor. 2 CHP 1 AKP’den arkadaş. Oylaması açık değil mi bunun?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Var mı? Gönüllülük üzerinden gidelim. Evet.

OZAN TOPSOY – Ozan TOPSOY

ÖMER FARUK MUTAN -   Ozan TOPSOY.

İNCİ PEHLİVAN – Ben İnci PEHLİVAN.

YÜKSEL ÖZDEMİR – Musa GÖKDENİZ ’i öneriyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN -   Var mı başka arkadaşlar? Yoksa Plan ve Bütçe Komisyon Üye seçimi AKP’den Ozan TOPSOY, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. İmar Komisyonu Üye seçimi. Evet gönüllülük üzerinden gidiyoruz veya öneriler varsa öneri de olabilir. 

MERMİN ERDOĞAN -  Emin BACAK

YÜKSEL ÖZDEMİR -  Erhan BEKTAŞ

MUSA GÖKDENİZ – Hüsamettin’i öneriyorum.

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet var mı? Yoksa AKP’den Emin BACAK, Cumhuriyet Halk Partisinden Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER’ i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet gündemin 6. Maddesi. Belediyemiz Meclisinin… 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Beş, beş pardon. Ali buyur lütfen.

ALİ AYGÜN – 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta yarışma düzenlenmesi görüşmeleri

ÖMER FARUK MUTAN -  Arkadaşlar biraz önce yine faaliyet raporlarında da arz ettim 23 Nisan’da birinci 4 ve ikinci 4’ te resim, kompozisyon, şiir okuyun lütfen.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. 19 Mayıs biliyorsunuz yağlı pehlivan güreşlerimizin olduğu 19 Mayıs’ ta Yüce Önder Mustafa Kemal’ in Samsun’ dan çıktığı gün olarak biliniyor. Ve biz bu 4. Yılı olmak üzere halı sahada bir turnuva düzenliyoruz. Resmi kurum, kuruluş, esnaf vb. katılıyor.  Bu sene de bildiğim kadarıyla, Belediye de dahil bir 11 takımla 5’ li 6’ lı bir grup yapıldı. Ayın 18’inde de final olacak ve bu akşam ilk maç var bildiğim kadarıyla. Saat kaçta olduğunu tam olarak bilmiyorum ama.

BAHAR ATAN EROL -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  6’ da ilk maçla birlikte başlıyor. Evet 23 Nisan biliyorsunuz Meclis’imizin kuruluş günü. O gün de yine çocuklarımıza dönük etkinlikler yapıyoruz. Onları bu sene dediğim gibi bir sponsor kanalıyla biz eğlendireceğiz. Öyle bir akılla yola çıktık. Biliyorsunuz daha önce okul öncesi çocuklarımız da onların ürünlerini sunuyordu falan . Ondan sonra Millerde bir açılıyordu Bu sene açılmayacakmış galiba. Çanakkale’ye destek yapmışlar. Geçen yıl Toyota yapıyordu. Çocuklarımızı oralara taşıyorduk. Bu sene oralara taşımıcaz. Aynı eğlence tarzını burada, pazar yerinde biz yapmayı düşünüyoruz. Kat kat daha ucuza tabi ki onu da söyleyeyim. Ama tabi ki bizim de harcamalarımız olacak bu süreçle alakalı. Bu konuda encümene yetki. Söz almak isteyen varsa. 

HALİL UYANIK – Burda birinci, ikinci, üçüncü gelenlere ne gibi ödül verilecek hususunda…

ÖMER FARUK MUTAN -  Encümen geçen ne verdi yetki?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Tam altın, yarım altın, çeyrek altın verdik. Birinciye ikinciye üçüncüye

HALİL UYANIK – Bu yıl?

ÖMER FARUK MUTAN -  Bu sene daha ciddi. Çünkü geçen sene beklenti ödül bilmiyorlardı şimdi okullar bunu öğrendi çok ciddi bir katılım olacağına inanıyorum. Evet var mı söz almak isteyen? O zaman 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta yapılacak yarışmalarda, sportif vb. faaliyetlerle ilgili her türlü harcama da içinde olmak üzere encümene yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN – Altı: Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/52 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15-16-17, Parsel: 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4291-3032-6759-6760 ‘ da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Tadilatı.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Biliyorsunuz 1 ay önce itiraz geldi hazineden, Milli Emlak’ tan geldi. Şu nokta ile gösterilen yer hazine mülkiyetiymiş. Tabi dosyayı hazırlayan teknik eleman da atladığı için mevcut bu itiraz üzerine tekrar bir çizim, bir plan tadilatı çizimi gerekti. Ve burada yapılan yeni bir şey daha var. 

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Özellikle anayola paralel her iki tarafın, biliyorsunuz anayol İzmir-Çanakkale yolu, yan yollar konuldu İmar Komisyonu tarafından. Bakın bunlar da işlendi. Bu şekilde geldi. Evet söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Ali Bey çekimser vermiş komisyonda. 2 evetle geliyor. Buyurun lütfen. Buyurun Halil Bey.

HALİL UYANIK – Şimdi Sayın Başkanım. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kanun teklifi görüşülürken, Başkanlık makamı önce komisyona bir soru soruyor. Diyor ki: Katılıyor musunuz? Artı hükümete soruyor: Katılıyor musunuz? Ondan sonra oylamaya veriyor. Ben de şunu öğrenmek istiyorum. İmar Müdürlüğü’ nün, bundan sonraki gelecek maddelerde ve bu maddede, görüşü nedir? Görüşünü önce sunsun.

ÖMER FARUK MUTAN -  Şimdi bunu usul olarak geçen de sordunuz siz. İmar müdiremiz de size bir açıklama yaptı. Buyurun lütfen Selin Hanım söz hakkı doğdu. 

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Efendim bir kere İmar Komisyonunun, ister İmar Komisyonundan gelsin, ister vatandaştan gelsin. Burda bir görüşünü sunması lazım. 

ÖMER FARUK MUTAN -  Komisyon sunuyor ama. Bak komisyon burada bir arkadaş çekimser, komisyon raporunu okudunuz değil mi? 

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Hayır Komisyon Raporuna bir itirazımız yok. Ama en azından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de bu tadilatla ilgili görüşünü belirtmesi lazım. Çanakkale Belediyesi’nde de devamlı görüşünü belirtir. Ondan sonra meclise sunulur. Meclis kabul eder, ret eder.

ÖMER FARUK MUTAN -  Zannediyorum bu konu ilk gündeme geldiğinde, ilk gündeme alındığında İmar Müdürlüğü özellikle 27 ve 28’ e aykırı diyerek devamlı yineliyor bunu zaten. Yani bu ilk defa gelmiyor. İtiraz üzerine tekrar geliyor. Ben bildiğim kadarıyla dördüncü gelişi. İlk gelişinde ilgili müdürlük bu konu ile ilgili bak ben söyleyeyim, onlar da rutine bindirmişler zaten. İlgili İmar Kanunu’nun işte 3194’ ün 27 ve 28 o ne diye soruyoruz. Yeteri kadar yeşil yok, yeteri kadar sosyal donatı yok diye devamlı vurguladıkları, bizim de ezberlediğimiz bir görüş aslında. 

SELİN SEVİM – Bilgi verdi. 

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Onların burada ifade edilmesini ben talep ediyorum.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK – Sayın Başkan İmar Paftasını incelediğiniz zaman, baktığınız zaman, Çanakkale tarafından 5 tane sokak geliyor, Kepez tarafından da o istikamete 3 tane sokak veyahut da cadde gidiyor. Şimdi burda yapılmak istenen plan tadilatında bu kadar 50 dönüme yakın bir araziden hiçbir yolun geçmemesi bence İmar Yasası’na uygun değil. Takdir, takdir meclisindir. 

ÖMER FARUK MUTAN -  Teşekkür ediyoruz. Evet, söz almak isteyen var mı? Yoksa ilgili gündem maddesine, gündemin altıncı Maddesindeki 1/5000 Ölçekli İlave ve Nazım İmar Planı ve Plan Tadilatı’ nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? 

HALİL UYANIK – Ret

ÖMER FARUK MUTAN -  Ret. Evet ret gerekçeni alabilir miyiz sevgili Halil.

HALİL UYANIK – Ret gerekçem.

ÖMER FARUK MUTAN -  Biraz önce ifade ettiniz ama tabi ki kayda girsin diye istiyoruz.

HALİL UYANIK – Bu kadar büyük bir arazi içinde kamuya ayrılacak bir yol olmaması nedeniyle ret ediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN -  Çekimser? Evet Ali Bey çekimser. Evet gündemin altıncı maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin yedinci maddesi. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN – Yedi: Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/52 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 15-16-17,  Parsel: 3031-2328-2043-3030-2123-3617-4291-3032-6759-6760’ da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Tadilatı.

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet altıncı Gündem maddesiyle alakalı. O 5000’di bu 1000’lik olanı. Evet, gündeme ait, konuya ait söz almak isteyen varsa işaret buyursun.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Buyurun.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Gündemin yedinci maddesi. Biraz önce biraz erken okutturduk. Evet komisyondan bir çekimser, iki evetle geliyor. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yine komisyon diyorsun. Yine söyleyecek misin?

HALİL UYANIK -  Evet. Tabi aynı şekilde biraz önceki 1/5000’likteki …

ÖMER FARUK MUTAN -  Onu zaten ret vereceğim gerekçe olarak da onu söyleyebilirim diyorsun. Tamam.

HALİL UYANIK -  Evet. Tabi

ÖMER FARUK MUTAN -  Tamam. Evet gündemin yedinci maddesini, ilgili Pafta ve Parsellerdeki Plan Tadilatlarını, 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Tadilatını’ nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Gündemin yedinci maddesi. Ret edenler? Evet şimdi ret gerekçeni alalım.

HALİL UYANIK – Bir önceki 5000, 1/5000 ölçekli planda karşı geldiğim şey yine bunu için de geçerli.

ÖMER FARUK MUTAN -  Aynı gerekçelerle ret ediyorum diyorsun.

HALİL UYANIK – Evet.

ÖMER FARUK MUTAN -  Çekimser kalan. Evet Ali AYGÜN çekimser kalmıştı. Evet gündemin yedinci maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündemin sekizinci maddesi.

ALİ AYGÜN – Sekiz: Belediyemiz Meclisinin 04.03.2015 gün ve 2015/54 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 16, Parsel: 2809’ da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet bu Zileli Otel’in olduğu yer değil mi arkadaşlar?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. İlgili gündemle ilgili söz almak isteyen varsa lütfen işaret buyursun. Gözüm Halil’e gidiyor ama.

EMİN BACAK -  Yok Halil Bey resimleri gördü önceden.

ÖMER FARUK MUTAN -  Gördü mü? Tamam. Evet gündemin sekizinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen? Yoksa gündemin sekizinci maddesi, Pafta: 16, Parsel: 2809’ da kayıtlı taşınmaz üzerinde kayıtlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar uygun görürseniz, 1,5 saate yaklaşıyor, bir mola verelim. Uygun görür müsünüz? Evet mola vermeyi oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

 

Ömer Faruk MUTAN     İnci PEHLİVAN         Ali AYGÜN

Belediye Başkanı         Meclis Katibi             Meclis Katibi

 

 

 

1. Bileşim 2. Oturum

 

Evet sevgili arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Sevgili dedik susmadınız, değerli deyince sustunuz. Şimdi gündeme devam edeceğiz ama ikinci oturumu açtıktan sonra bu mecliste olması gereken bir Denetleme Komisyon Raporu var. Bilgilendirme amaçlı, bir oylamaya falan sunulmuyor. Komisyon başkanı Yüksel Hanım buyurun lütfen. 

YÜKSEL ÖZDEMİR – Evet. Değerli Başkanım, değerli meclis üyeleri. Biz Denetim Komisyonu olarak Mehmet NAİR Bey ve Erhan BEKTAŞ Bey ile üçlü bir komisyon olarak çalışmalarımızı yaptık. Denetim Komisyonu, Temel Belediye Mevzuatı’ nın , yirmi beşinci maddesine göre seçiliyor, görevlendiriliyor ve çalışmalarını yapıyor. Çok kısa bir bilgi vermek istiyorum meclis yeni olduğu için. Madde 25’ te şöyle diyor: İl, İlçe Belediyeleri ile, nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediye’ nin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla seçer diyor. Ve her siyasi parti grubunun ve bağımsız meclis üyelerinin, meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına  göre oranlanmasıyla oluşur diyor. Benim altını vurguladığım nokta burada: Gelir-gider ve hesap işlemleriyle ilgili. Yani Denetim Komisyonu demek: A’ dan Z’ ye bütün yazışmalara bakıyor veya şirketi denetliyor anlamında değil. Öncelikle bunu vurgulayayım ve raporumu size sunayım. Evet Denetim Komisyonu olarak Madde 25’in bize vermiş olduğu görev ve yetkiye göre 45 iş günü içerisinde biz çalışmalarımızı tamamladık ve Başkanlık Makamı ’na raporumuzu sunduk. Kepez Belediye Meclisi’ nin, 6 Ocak 2015 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanunu, yirmi beşinci maddesi gereği; oluşturulan Denetim Komisyonu olarak, 6 Ocak 2015 tarih ve 2015/2 Sayılı Meclis Kararı ile görevlendirildik. Komisyon olarak 2014 yılına ait gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri denetledik. Yapılan denetimde; birimlerin çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü, işlemlerin zamanında yapıldığını, kayıtların düzenli tutulduğunu, gördük. Denetimin ayrıntıları şu şekildedir: 

1.BÜTÇE:

1.BÜTÇE Gelir Gider Kesin Hesap Cetveli, Ödeneklerin Dağılımı:  01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası bütçe gelir kesin hesap cetveli ve bütçe gider kesin hesap cetveli, Aralık ayı mizanı incelenerek aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Bütçe tahmini faaliyet raporuyla rakamlarımız tutuyor. Okumayabilirim de ama yok raporu tamamıyla okuyun derseniz okuyayım.

Bütçe tahmini:15.115.000,00 TL

Gider bütçe:16.244.338,10 TL

Gelir bütçe:16.725.174,56 TL olarak gerçekleştiği görüldü.

 

ÖDENEKLERİN DAĞILIMI

01 Personel Gideri: Bütçenin % 18,63’ ünü kapsıyor. 3.179.919,83 TL

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi % 3,08’ini kapsıyor. 536.706,28 TL

03 Mal ve Hizmet Alım Gideri: %42,74’ ünü kapsıyor. 8.277.892,78  TL

04 Cari Transferler: Yine bütçenin % 2,34’ ünü kapsıyor. 379.826,21 TL

05 Sermaye Giderleri bütçenin % 21.62’ lik kısmını kapsıyor. 3.512.840,60 TL

06 Sermaye Transferi de %1,52’sini kapsıyor. 357.152,40 TL

Toplamda 16.244.338,10 TL şeklinde dağılımın yapıldığı görüldü.

 

2.Kepez Belediyesi Banka Hesapları 31.12.2014 tarihi itibari ile toplam 1.897.160,17 TL para olduğu görüldü.

3.Tahsilatlar. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait tahsilatların kontrolü yapıldı. Buna göre tahsilat makbuzları memur Sevilay Kuşak ve Metin Acar tarafından Belediye Tahsilat Yönetmeliğinin değişik 10. Mad. göre Belediye hesaplarına yatırıldığı görüldü. 4 tane vezne var.

1 No’ lu veznede 1 yılda toplam 5.245.601,00 TL paranın alındığı, zabıta veznesinde 46.693,50, TOKİ 960 veznesinde 382.884,37 ve Boğazkent veznesi 176.823,62 TL. Yani genel toplamda 5.852.002,49 TL tahsilat yapıldığı görülmektedir.

 

4.Müşteri Durum Listesi: 31.12.2014 tarihi itibarıyla 2015 yılına devreden müşteri durum listesi incelendi. Ödemelerde çok fazla bir sorun yaşanmadığı, düzenli olduğu, kamuya olan ödemelerin zamanında yapıldığı görüldü. 

 

5.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında: Planlanan 16 ihale yapıldığı, farklı ihale konularından rastgele seçilen dosyaları inceleme sonucunda ihale dosyalarındaki evrakların usulüne uygun olduğu, ihalelerin de usulüne uygun yapıldığı görüldü.

 

6.2886 Sayılı Kanun Kapsamında: Satılan, kiralanan ve tahsis edilen gayrimenkullere ait toplam dokuz adet ihalenin yapıldığı; Kepez Belediyesi’ne ait: 4 adet işyeri kira, ATM platformlarının 10 yıl süre ile kiraya verildiği, Metin Topsoy Parkındaki 350 m2 alanın çay bahçesi olarak 6 aylığına kiraya verildiği, Boğazkent Mahallesi Sahil kesiminde 1000 m2 alanın 3 yıl süre ile (yap-işlet-devret) kiraya verildiği, 870 parselde yer alan (Hemodiyaliz) alanın 10 yıl süre ile kiraya verildiği, 2538 parselde yer alan alanın Aqua Park yapılmak üzere ( yap-işlet-devret) 10 yıl süreyle kiraya verildiği, işlemlerin 2886 sayılı kanunun ilgili maddelerinin usulüne uygun yapıldığı görüldü.

 

7.Emlak Vergisi: 2014 yılına ait toplam 9963 emlak vergisi mükellefinin; 5807 “bina”, 2556 “arsa”, 1600 “arazi”, mükellefi olduğu, vergi muafiyetinden 427 mükellefin yararlandığı, tahakkuk eden emlak vergisinin toplam 1.012.285,41 TL, toplam tahsilatın 827.035,05 TL, tahsilat oranının da % 82 olduğu görüldü.

 

8.Çevre ve Temizlik Vergisi: Aktif mükellef sayısının (işyeri) 594, tahakkuk toplamının 47.140,49 TL, tahsilat toplamının 24.437,09 TL olduğu, % 52 oranında gerçekleştiği görüldü.

 

9.İlan ve Reklam Vergisi: Aktif mükellef sayısının 269, toplam tahakkukun 111.745,20 TL, tahsilat toplamının 70.300,29 TL olduğu, tahsilatın % 63 olarak gerçekleştiği görüldü.

 

10.İşgal olarak verilen yerler: a) Belediye bünyesinde 17 adet işyerinin işgaliye ile verildiği, yıllık toplam 54.041,09 TL tahsilat yapıldığı, b) Kepez Belediyesi Otopark, piknik alanı ve Erdoğan Arslan’ a kayısı depolama yeri olarak verilen yer işgaliyelerinin tahakkuk ve tahsilat toplamının 16.125,00TL olduğu, c) Mülkiyeti Belediyemize ait fıstık çamlarından 2.954,00TL gelir elde edildiği görüldü.

 

11.Ruhsat Harçları: Denetim dönemine ilişkin

 

a)138 adet yeni inşaat ruhsatı verildiği,

b)35 adet ruhsat yenileme işlemi,

c)38 adet tadilat ruhsatı olup, toplam yapı ruhsat harcının 1.129.596,22TL olduğu görüldü.

12.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Harçları) : 2014 yılında 657 adet yapı kullanma izin belgesi verildiği, iskan harcı olarak toplam 268.351,66 TL alındığı görüldü.

 

13.İlave İmar Planı: 2014 yılında toplam 5 adet ilave imar planı işlemlerinden 36.834,00 TL imar planı onama ücreti alındığı görüldü.

14. İmar Plan Tadilatı: 2014 yılına ait 167 adet imar durumundan toplam 498.276,50TL ücret alındığı görüldü.

15. İmar Durum Belgeleri: 2014 yılında yapılan 25 adet imar plan tadilatlarından toplam 24.000,00 TL, 167 adet İmar Durum Belgesinden toplam 498.276,52 TL alındığı görüldü.

16. Hisse ve Artık Parsel Satışı: 2014 yılına ait 7 adet hisse satışından toplam 41.143,25 TL gelir elde edildiği, 6356 nolu parselden 5 hissedardan 816/2400 payında bağış yapıldığı görüldü.

17. 2014 Yılı Su Maliyeti: İlgili döneme ait elektrik, personel, yakıt, malzeme giderlerinin toplam: 1.868.977,70 TL olduğu, depo çıkışı maliyetinin 1.34 TL/m3 , sarfiyat maliyetinin(tahakkuk) 2.11TL/m3 olduğu görüldü.

18. Su Tahakkuk ve Tahsilatı: 2014 yılına ait su abone sayısının toplam 9456, aktif abone 8795, su tahakkukunun 3.053.965,63 TL olduğu, tahsilatın 2.663.044,77 TL yapıldığı; 390.920.86 TL bakiye devrettiği, % 86,27 tahsilat oranı olduğu,

19. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçları:

a)2014 Yılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçları Toplam: 36.736,09TL

b)2014 Yılı Hafta Tatili Ruhsat Harçları Toplam: 7.550,00 TL

c) 2014 Yılı Ruhsat Değişikliği: 416,00TL, Ruhsat Yenileme: 100,00 TL, Defter Ücreti: 90,00TL alındığı görülmüştür.

 

20. Sosyal Yardım Yönetmeliğine Göre Yapılan Yardımlar:

a) Yiyecek: 331 kişiye 112.241,52 TL yiyecek,

b) Yakacak: 272 kişiye 43.382,50 TL yakacak,

c) Periyodik Yardım: 10 kişiye 9.500 TL periyodik yardım,

d) Yangın: 4 kişiye 2.850,00 TL yangında destek yardımı,

e) Bir defaya mahsus nakdi yardım: 4 kişiye 3.250 TL değerinde nakdi yardım,

f) Eğitime Destek: 92 lise öğrencisine toplam 22.080 TL, 22 üniversite öğrencisine toplam 21.120,00 TL eğitim desteği,

g) Muhtaç Asker Aile Yardımı: 14 asker ailesine toplam 15.350,00 TL yardım yapıldığı görüldü.

21.Bağışlar: a) Araç Bağışı: Belediyemize 3 adet araç bağışı yapıldığı görüldü.

 

22. Demirbaş Kaydı: 2014 yılında toplam 193 adet demirbaş kaydı yapıldığı, toplam değerin de 198.218,12 TL olduğu görüldü.

 

SONUÇ: Yapılan denetimde birimlere çalışmalarından dolayı teşekkür eder, 2015 yılının da başarılı bir şekilde geçirilmesi dileklerimizle bilgilerinize sunarız,

Denetleme Komisyonu. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Mehmet NAİR.

17 adet de eki var komisyonun. Bilgilerinize sunarız değerli meclis üyeleri ve Sayın Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN -  Teşekkür ettik, sağ olun. Var mı sorusu olan? Yok herhalde. O zaman gündemin dokuzuncu maddesi ile devam edelim. Buyurun Ali Bey.

ALİ AYGÜN – Dokuz. Beldemiz Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’ te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  İzmir yolunda tam nerde onu da bir tarifleyin. Ne var yakınında?

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Ha Çesunun altı. Toyota ile Çesu yolunun arası doğru mu? Miller’ in tam karşısı. Evet. Arkadaşlar ilgili komisyona gidecek ama söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa gündemin dokuzuncu maddesine, Pafta:3, Parsel: 1683’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli…

HALİL UYANIK – Sayın Başkan.

ÖMER FARUK MUTAN -  Efendim.

HALİL UYANIK – Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi önceki bileşimde, İmar Müdürü’ nün burada bir şeyi yok, raporu yok.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Yazdınız ama yani imar şeysinden, yönünden sakıncalıdır yahut da uygundur, uygun değildir, bir burda görüş belirtmesi gerekir İmar Müdürü’ nün. 

ÖMER FARUK MUTAN -  Belirtiyorlar zaten.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Onların görüşleri olumlu ama siz de olumlu olarak bir görüş belirtirseniz, onlar belirtmiş görüşlerini. Doğrudur, yanlıştır. O kurumun görüşlerine saygı duymak lazım. Siz de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak görüşünüzü belirtirsiniz, ha meclis de…

ÖMER FARUK MUTAN -  Uygun mu, değil mi en azından.

HALİL UYANIK – Yani.

ÖMER FARUK MUTAN -  Uygun mudur?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Ticari bant değil mi kısacası?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – Yani siz de uygun diyorsunuz.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN – Evet, gündemin dokuzuncu maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?

HALİL UYANIK – Burası Başkanım şey mi ticari alan, yani Miller gibi yahut da Toyota gibi…

ÖMER FARUK MUTAN -  Tabi, tabi işyeri. Ticaret, ticaret yeri. Konut dışı kentsel dönüşüm alanı. Ticari. İlgili komisyona gidecek arkadaşlar. Dokuzuncu maddenin, yani Pafta:3, Parsel: 1683’ te kayıtlı taşınmazın 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı’ nın İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. 10

ALİ AYGÜN – Beldemiz Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’ te kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Sizce uygun mu?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

EMİN BACAK -  Uygun olsa meclise neden gelsin Başkanım. Karar alır yaparlar zaten.

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  İlave plan. 

EMİN BACAK – 1000’likler nerde, 5000’likler nerde?

ÖMER FARUK MUTAN -  Ya burası yeniden imarlanıyor. İmarlanıyor.

EMİN BACAK – İmarlanıyor da…

ÖMER FARUK MUTAN -  Usul açısından böyle.

EMİN BACAK – Problemli bir yer zaten burası. Kaç aydır mecliste.

ÖMER FARUK MUTAN -  İmar Müdürünün görüşü? Uygun Mu?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Hah. Halil Bey sormadan ben sorayım. Halil Bey demin diyor ki Meclisteki gibi bir Muharrem İNCE olsun diyor. Evet gündemin onuncu maddesiyle alakalı bir önceki gündemde iletildi zaten aynı parsel üzerinde 1/1000’ lik bir uygulama. Bununla ilgili söz almak isteyen varsa, yoksa ilgili imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile ilgili komisyona gitmiştir. 

ALİ AYGÜN – On bir: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c19a1b, Parsel: 6666-6668-6669’ da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ve Plan Notları.

SELİN SEVİM -  Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Bak uygun değildir dedi.

HALİL UYANIK – Teşekkür ederim.

ÖMER FARUK MUTAN -  Bu bir kooperatifti değil mi? Ne kooperatifiydi? 

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Güngören Yapı Kooperatifi. Evet. 

HALİL UYANIK – Şimdi burda daha açık olsun diye. Zaten 6 kat. 6 kat üzerine teras mı yapacak?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Şimdi Sevgili Halil. Yukarıda hemen hemen bütün yapılara bu plan notu düşürülmüş. Yine burada Belediyemizin ve ilgili plancının yapmış olduğu bir plan notu hatasıyla tekrar mecliste bir düzeltmeyle ilgili bir şey bu. Sehven yapılan ve herkese verilen ama, bunlara verilmeyen bir hakkın teşhisi bu. Yani bana izah edilen de bu.

HALİL UYANIK – Eşitlik konusunda haklı.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Komisyona gidecek. Söz almak isteyen var mı? Evet gündemin on birinci maddesi; H16c19a1b Paftada, Parsel: 6666-6668-6669’ da ki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ve Plan Notları’ nın ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler?  Oy birliği ile ilgili yere gitmiştir. Evet. On iki: Mayıs ayında yapacağımız toplantı gün. Evet memur arkadaşlar.

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet ne zaman?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Yetiştirebilecek misiniz? Bakın bir hafta içinde diyor. Tamam bir haftayı buluyor 7’ sine kadar. Bizler bugün yapıyoruz 6’ sı. Toplantının kararları yetiştirebilecek miyiz?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Yetişir mi? Evet arkadaşlar için de uygunsa uygun diyelim.

MUSA GÖKDENİZ – Uygun 5. 5’ i uygundur.

ÖMER FARUK MUTAN -  5’i Salı günü. Saat?

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  15:00? Saat 15:00’ te, Kepez Belediye Meclisi olağan toplantısını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet 5 MAYIS Salı günü saat 15:00’ de toplantı gerçekleşecek. Evet Başkanlık gündemi bitti, önergelere geçiyorum. 

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığına. Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c14d4c/4d, Parsel: 6562’ yi kapsayan alana ait 04.03.2015 gün ve 2015/47-48 sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı ve İmar Plan Tadilatına Zahide İnci YÜCEL 20.03.2015 gün ve 1182 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet dilekçeyi arz ediyoruz.

ALİ AYGÜN -  Kepez Belediyesi’ ne…

ÖMER FARUK MUTAN -  Lütfen itiraz dilekçesini dikkatle dinlerseniz sevinirim.

ALİ AYGÜN -  Kepez Belediyesi’ ne. Konu: 04.03.2015 tarih ve 2015/47 ile 48 karar sayılı Meclis Kararı’na itiraz. Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 2013/241 Esasa 2014/1006 Karar No’ lu gönderisinde. “Dava konusu 25.02.2013 tarih ve 1711 sayılı işlemin uyuşmazlık konusu taşınmazda yapımı süren konut inşaatlarına ilişkin verilen 18.10.2012 tarihli yapı ruhsatları ile 12.02.2013 tarih ve 14-15-16-17-18-19 sayılı tadilat ruhsatlarının ve söz konusu taşınmaz ile davacı sitenin bulunduğu 2539 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda geçerli olan 1/5000 ölçekli planda değişiklik yapılmasına ilişkin 04.05.2011 tarih ve 99 sayılı 1/1000 ölçekli ilave planın kabulüne ilişkin 04.05.2011 tarih ve 100 sayılı Kepez Belediye Meclis Kararının iptaline karar vermiştir.”. Belediyenizden mahkeme kararının gereğini yapmasını beklerken 04.03.2015 tarih ve 2015/47 ve 48 karar sayıları ile meclis gündeminin 2. ve 3. Maddelerinde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı ve ilave uygulama imar planı değişikliği yaparak Belediyeniz sınırları içinde yaşayan bizler bir kez daha mağdur edilmek istenmektedir. Belediyeler sınırları içinde yaşayan tüm insanlar için vardır. Bir tarafın çıkarları ve menfaatleri için diğer tarafın mağdur edilmesi demokrasi anlayışıyla bağdaşamaz. Biz sizi bunun için o makama getirdik. Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale İdare Mahkemesi’ nin 2013/241 Esas ile 2014/1006 No’lu kararını gözden geçirip 1/1000 ilave nazım imar planı ile ilave uygulama imar planını meclisinizde tekrar ele alıp incelemenizi saygılarımla arz ederim. 01.04.2015 Zahide İnci YÜCEL.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Başkanlık gündemi ayın 1’ inde size ulaştırıldı. Bu dilekçe sonra geldiği için mevzuat gereği de ben önergeyle size arz ettim. Dilekçe bu. Bize diyor ki en son cümlesinde: Lütfen diyor, bu kararla 1/1000 ilave nazım imar planı ve ilave uygulama imar planı var. Mecliste tekrar ele alıp incelemenizi. Aynen biz onu yaptık aslında. Bakın şu dilekçenin içeriğinde bizim yapmış olduğumuz plana dönük, şurası eğri, burası eksik, burası yamuk, burası şöyle diye bir şey yok. Hukuki süreci anlatıyor. Mahkeme kararı burada. Evet iptal etti bölge şey kaldı, plansız kaldı. Tekrar plan yaptık ve alanı da genişleterek. Biliyorsunuz orda bir mahkeme kararı daha var. Kavşakla ilgiliydi. Onu da kattık. Hatta yukarıda bir parsel daha vardı orada bir kaydırma oldu siz de hatırlayınız. Ve buradaki parselleri. Aslında Hanımefendi galiba Zahide Hanım. Şu dilekçesinin içeriğinde plana göre bir eleştiri, bir itiraz yok. Biraz vicdanlara hitap ediyor kendi açısından. Mağduriyet diyor. Mağdur olan ne burada? Arkadaşlar burada bir manzara kavgası yaşandı. Burada bu kooperatifi yapanlar, millete, arkadaki Çınarpare’den bahsediyorum. Çınarpare miydi o?

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Zeytin evleri. Burada bir manzara, manzaramız kapandı, önümüz kapandı mantığıyla burada yapımı sürmekte olan yapının teknik durumuna dahi itiraz ettiler arkadaşlar. Kopya bir dilekçe buldular. Hepsi imzaladı, hepsi hemen hemen. Ve bu iş gitti, bayağı burada büyük başarılar da var onu da söyleyeyim yani. Ankaralarda, mankaralarda. Valla işte o Çan’ da bir Ahmet var sizin biliyorsunuz. Millete size manzaralı manzaralı yapacağız demişler. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın şu yukarıda, şu yukarıda vermiş olduğumuz, mahkeme iptal etti ama, vermiş olduğumuz inanın bana bak, plan notları dahil vermedik burada biliyor musunuz? Allahtan vermemişiz. Mevcut imar durumlarıyla yaptılar bunu. Ve şurada bir tane bizim geçen ay şu an askıda zannediyorum indi mi?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  İndi. Bugün inmiş. O plana göre bir tane eleştiri yok burada. Şu eksik, şu bilmem ne, bize görevimizi hatırlatıyor. İnceleyip yapın diyor. Biz de onu yaptık zaten. Farklı bir şey yapmadık. Ben o yüzden burada oyumu da açık etmiş oluyorum. Yani istişare etmiş oluyorum. Ben bu dilekçeyi ret ediyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Söz almak isteyen varsa lütfen işaret buyursun. 

YÜKSEL ÖZDEMİR – Başkanım söz alabilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN -  Buyurun. Tabi ki.

YÜKSEL ÖZDEMİR – Geçen dönemden bu yana gelen bir konu olduğu için bilginiz dahilinde de. O bayan, kendisi de söylemişti işte manzaralı diye, yani önündeki parsellere ev yapılacağını düşünmesi gerekirdi alırken. Birinci katta oturuyor yanılmıyorsam orda da. Peki O’ nun önünde, diğer sitedeki insanların mağduriyeti ne olacak?  Hepsi bizim vatandaşımız. 

EMİN BACAK – Onun önünde 5000’ lik arsa daha var. O da olacak yani.

ÖMER FARUK MUTAN -  O da olacak arkadaşlar yani.

YÜKSEL ÖZDEMİR – Yani. Kendi mağduriyeti duruyor, diğer insanların mağduriyetleri ne olacak peki?

ÖMER FARUK MUTAN -  Yani düşünün, düşünün şimdi, empati yapın. Kendi yeri olsa böyle bir feveran olur mu?

YÜKSEL ÖZDEMİR – Hayır.

ÖMER FARUK MUTAN -  Bakın plan, yapmış olduğumuz plana, tadilata dönük bir tane eleştiri yok burada. O kişi süreci anlatıyor bize. Evet. Gereğini yapın diyor. Doğru. Gereğini de biz yaptık. Zamanı geldi yaptık. Bölgeyi plansız mı bırakacağız arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Buyurun evet.

HALİL UYANIK – Şimdi Başkanım. Konuyu çok iyi bilmiyorum ama, bildiğim kadarıyla şey, size sorayım. Bunun cevabını… Şimdi daha önceden burasının imar planı ticari alan olarak geçiyordu idi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Hayır. Hayır, hayır, hayır. Yok öyle bir şey. Yok Sevgili Halil.

HALİL UYANIK – Yok şimdi ama Bölgeler Mahkemesi ondan iptal ediyor ama.

ÖMER FARUK MUTAN -  Hayır, hayır. Bak doğruyu bilin hayır. Aynı biraz önce yaptık ya bu Miller’ in hizasındaki gibi. Yeniden ilave imardı burası. Yani buranın ne olacağı önceden belli değil. Öyle bir ticaret yok.

HALİL UYANIK – Şimdi Çanakkale-İzmir Karayolu’nun, sağ ve solları ticari alan olarak geçmiyor mu?

ÖMER FARUK MUTAN -  Peki Toki’ de ticari bant mı var?

HALİL UYANIK – Nerde?

ÖMER FARUK MUTAN -  Toki’ de 960’ da. Direkt konut başlıyor. Yok öyle bir bant. Bakın konut dışı kentsel gelişme alanı değil. Toki’ ye bakın. Toki’ye bakın. Kepez Evleri’ ne bakın orada. Konut. Hayır burası sıfırdan imarlandı. İmar alanı içindeydi, uygulama görmemişti. Orası ticari olacak diye bir kural yok. İstenirse ticaret de olurdu. Anlatabiliyor muyum? Yani burası ticaretti de konuta döndü değil. Sıfırdan konut oldu.

HALİL UYANIK – Ama mahkeme kararında anlayabildiğim kadarıyla…

ÖMER FARUK MUTAN -  Hayır, hayır. Bakın. Bölge İdare Mahkemesi başlangıçta plana dönük hiçbir şey demiyor. Binanın yapım tekniğiyle alakalı, yok iki blok arasındaki o mesafe, inanın burada, çok samimi söylüyorum, 5-10 cm. yok sıva

ERHAN BEKTAŞ – 3 cm.

ÖMER FARUK MUTAN -  3 cm, 2cm, bilmem ne, bak bunlarla uğraştılar. Yemin ediyorum ya. Burası sıfırdan imarlandı

HALİL UYANIK – Peki Bölgeler Mahkemesi neden iptal etti Başkanım şeyi, planı?

ÖMER FARUK MUTAN -  İşte biraz önceki, burada yazıyor bakın. Yazıyor. Neden Etti? Onu ben de söyleyeyim size. Burada gidiyorlar şimdi bilirkişi kim? Mersinden mi geldi yazıyor?

EŞREF KOÇ – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Ondan önce nerden geldi? Buradaydı.

EŞREF KOÇ – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  O nereden geldi?

EŞREF KOÇ – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Oradan geldi değil mi? Bilirkişi rapor hazırlıyor. Bak bilirkişi rapor hazırlıyor, ne oluyor biliyor musunuz? Karar oluyor. Bak karar oluyor. Yemin ediyorum ya. Bu ülkenin yargısında, çok fazla eleştirmeyeyim ama dün balyozdan yatanlar bugün beraat ettiler ya. 

EŞREF KOÇ – Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ – Uygundur kararı var. Aynı şekilde Şehircilik İl Müdürlüğünün de bu planla ilgili uygundur kararı vardır. Bilirkişi raporundan önce. 

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN -  Ona rağmen gidildi. 

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN – Aynen öyle. Bakın şu dilekçeden yapılan imar uygulamasına dönük bir tane laf yok. Yok arkadaşlar. 

MUSA GÖKDENİZ – Bize görevimizi tarif ediyor.

ÖMER FARUK MUTAN -   Ha?

MUSA GÖKDENİZ – Bize görevimizi tarif ediyor.

ÖMER FARUK MUTAN -   Tarif ediyor. Biz de görevimizi yapıyoruz. Evet. Var mı başka söz almak isteyen? Evet, Zahide Hanım’ın itiraz dilekçesine dönük oylamaya geçiyorum. İlgili önergeye dönük itiraz dilekçesini kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet, Halil arkadaşım çekimser kaldı. Diğer arkadaşlarımın oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. 

YÜKSEL ÖZDEMİR – Oy çokluğuyla.

ÖMER FARUK MUTAN -   Oy çokluğuyla pardon, özür diliyorum. Oy çokluğuyla. 

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. 

BAHAR ATAN EROL – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Çekimser ya. Ret yok ki. Ret değil çekimser verdiler. Ha biz ret verdik. Arkadaşlar bu bir dilekçe burada bir ret gerekçesi yok. Planlara dönük gerekçe olur. 

YÜKSEL ÖZDEMİR – Oy çokluğuyla.

ÖMER FARUK MUTAN -   Bu dilekçenin kabulü ya da retti olayı. Dilekçe bu. Gerekçeyi de zaten kendim izah ettim şekliyle. Hangi sebeple olduğunu da açıkladım. Bir daha okuyalım. 

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN -  Bu Miller’ in ilgilendiği yer.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Şimdi arkadaşlar ben bu konuyu size arz edeyim, arkadaşlar da bilgi versin. Bu 30 yazan yer yeni devlet hastanesine çıkan yol. Bu yerin sahibi ne Kumkaleli?

ERHAN BEKTAŞ  – Nevzat Bey.

ÖMER FARUK MUTAN -   Kumkaleli diye biri. Şimdi burada yüksek gerilimi gösterir misin? Evet bir yüksek gerilim geçiyor. Biz dedik ki, tedaşa gidiyor, bize geliyor, onlar hallederiz diyor; bize verin dosyanızı dedik. Burada böyle bir plan tadilatı yapmak istiyor bu insanlar dedik. Uedaş’ a yazı yazdık, oradan da… Devam edin lütfen. Kurum görüşü aldık.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -  Evet. Uedaş’ tan olumlu görüş geldi. Evet. Uygun görüş geldi. Komisyona gidecek. Evet, talep bu. 

HALİL UYANIK – Bu ilave mi Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet. İlave Nazım İmar Planı. Bölgeler İmar alanı içinde ama uygulama görmemiş alanlar arkadaşlar. En son burası kalmıştı bildiğim kadarıyla. 

HALİL UYANIK – Burdaki terk şeysi ne kadar, oranı ne kadar?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Valla ben bu önüme geldiğinde şu Belediye Hizmet Alanı olarak görünen yerle parkın yeri değişecek. Biz de 30 metrelik yola biraz daha geniş cepheyle yaklaşacağız diye düşünüyorum. 

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Komisyon değerlendirsin. Bu benim görüşüm. Yani biz o 30 metrelik cephe bir Belediye Hizmet Alanını geniş bir cephede kucaklamakta fayda göreceğiz. Parkı geriye atarız, kullanmayız deriz. 

HALİL UYANIK – Belediye Hizmet Alanı kaç metrekare?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet ilgili önergenin İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Devam edelim.

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2 Parsel: 6438’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet. Aynı yerin uygulama, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. İlgili komisyona, İmar komisyonuna gidecek. Söz almak isteyen? Yok. İlgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet. Oy birliğiyle gitmiştir. Bir diğer önerge.

ALİ UYANIK –  Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Çınarlı Mevkii, Pafta: H16c18c1a, Parsel: 3098’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Emin BACAK, Mehmet NAİR. 

ÖMER FARUK MUTAN -   Biraz önce önerge açıklamasında bulundum. Tepe Home’ un bulunduğu yer. Talepleri var. Evet, sevgili arkadaşlarım ne talep ediyorlar. Bir izah eder misiniz?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet. Ben bu konuda çok durmayacağım. Kamu ile paylaştım aklımı, beynimi. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yok.. Buyurun Halil Bey.

HALİL UYANIK – Şimdi, şu andaki mevcut planda şey ne kadar, yükseklik?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   İki kat da bir yükseklik istiyor. İki kat daha istiyor. 

HALİL UYANIK – Şu anda 15 metreye mi çıkarmak istiyor?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

HALİL UYANIK – O zaman 5 kat mı?

SELİN SEVİM – Bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN -   Dört. Biliyorsunuz bu tür eğitim tesislerinde yüksek oluyor. Ev, mesken gibi değil. Tabi bu aşağıdaki tek parçanın, kamuya terk edilen alanın, işlemden sonra, ben sabah arkadaşlarla görüştüm o konuyu da paylaşayım. Plan tadilatından sonra mülkiyet sorununun çözüleceği. Şu anda tapusunun olmadığı, kamuya terk edildiği ama, ilgili işlem yapıldıktan sonra tapunun Çınarlı Köyü’ne ait olarak çıkacağı, doğru mu? 

ERKAN KARAMAN – Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN -   Eksik veya yanlış söylüyorsam doğrultun. Ondan sonra, mülkiyetten sonra eğer olacaksa bu eğitim, özel eğitim tesis alanı burada inşa edebilir. Ben özellikle meclis üyesi arkadaşların önergeyi getirmesinden dolayı buradaki aklım net. Bunu da paylaştım kamuoyuyla da. Çünkü bu süreci ciddi anlamda eğri, büğrü götürdüler. Hatırlarsanız bir önceki mecliste ben buradan çıkarken ben sizlere özellikle, arkadaşlar hepinize, bu konuda yardımcı olan Doğa Koleji bir markadır. Olsun isteriz tabi ki. Derken aradan 15 gün geçti her taraf pankart doldu. Bir baktık binanın önü ytonglar dolmuş. Sanki oldu da bitti Maşallah. Bir büro açmışlar. Kayıtlar başlamış. Ben birebir ilgilenenle görüştüm. Lütfen bunları kaldırın, bizi zan altında bırakıyorsunuz, şaibe altında kalıyoruz. Ortada fol yok yumurta yok. Bu ne melanet bir şey dedik. Bir hafta adamlarla uğraştık ettik. Daha geçen hafta mı evvelki hafta Salı günü basın lansmanı yapacaklarmış, tanıtım yapacaklarmış falan filan. Hiçbir şey yokken. Ben o süreçte ciddi bir defans geliştirdim. Bilginize. Ama burada ben arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Getirdiler. Gelebilir. Buradan zaten komisyona gidecek onu da söyleyeyim. Başka söz almak isteyen varsa işaret buyursun söz vereyim. 

HALİL UYANIK – Sayın Başkanım. Belki Doğa Koleji açacak olan şahıslar bürokratik şeyleri engelleyemedikleri için belki böyle bir hazımsızlık yakalamış olabilirler. Tabi bilemiyorum yani.

ÖMER FARUK MUTAN -   Laf dinlemediler. Bakın onların teknik takibini yapan Özgür SINMAZ Beyefendi efektif bir adam. Yani dedi ki: Başkanım ben bunlara 50 defa söyledim. Ki ben de söyledim. Arkadaş meclise gelsin. Mecliste askıya çıksın, komisyona gitsin, askıya çıksın, kesinleşsin. Belki ben itiraz edeceğim, mahkemeye gidecek. Öteki başka bir şey yapacak. Ortada hiçbir şey yok.

HALİL UYANIK – Prosedür tamamlanmadan…

ÖMER FARUK MUTAN -   Gitmiş onlar sözleşme imzalamışlar falan filan. Olur mu böyle bir şey ya. Her tarafta ilanlar, bilmem neler. Kayıtlar mayıtlar alınıyor. Ne kaydı kardeşim? Ne var ortada? Bu bizim irademize ipotek, alttan alma bir dayatma şeklinde gelişti. Biz iyi niyetle yardımcı olalım istedik kardeşim. Şu nasıl olur? Bak böyle olunca böyle olur. Gelsin konu bu diye. Herifler hadi babam, yavrum. Olmaz yani. Kusura bakmayacaklar. 

HALİL UYANIK – Tahminimce bizi çantada, çantada keklik mi gördüler?

ÖMER FARUK MUTAN -   Valla bilemiyorum ne gördüklerini. Böyle bir tutum sergilediler. Hiç hoş değil. Bir önceki, bir sonraki eğitim yılına yetiştiririz dediler. Yetiştirin kardeşim. Yetiştirin.

YÜKSEL ÖZDEMİR – Başkanım bir şey sorabilir miyim? Şimdi şeyler geldiklerine, Zafer Bey olsun, Özgür Bey olsun, hatta dedik Çınarlıyla gidin görüşün, gidin halledin, sonra bize gelin dedik. Şu anda hala o kısım…

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR – Ha o kısım halloldu.

SELİN SEVİM – Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR – Süreç böyle gelişecek.

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet ilgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler. Oy birliği ile gitmiştir. 

ALİ AYGÜN – Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Çınarlı Mevkii, Pafta: H16c18c1a, Parsel: 3098’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Emin BACAK, Mehmet NAİR. 

ÖMER FARUK MUTAN -   Evet. Uygulama İmar 1/1000. Aynı parsel. Var mı söz almak isteyen? Yok. İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Evet arkadaşlar. Nisan ayı Kepez Belediyesi olağan meclis toplantısı ikinci oturumunu kapatıyorum. Meclis toplantısını bitiriyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kepezimize hayırlı olsun diyorum. 06.04.2015

 

 

 

Ömer Faruk MUTAN      İnci PEHLİVAN             Ali AYGÜN

Belediye Başkanı          Meclis Katibi                Meclis Katibi