T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:05.05.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :SALI

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MAYIS 2015 Olağan Meclis Toplantısı 05.05.2015 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 05.05.2015 tarihli Meclis Toplantısına Belediyemiz Meclis Üyelerinden Yüksel ÖZDEMİR’in mazeretli katılmadığı, diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 MAYIS AYI MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar Kepez Belediye Meclisi olağan meclisini açıyorum. Toplantısını açıyorum. Çoğunluğumuz var. Bir Yüksel Hanım sağlık sorunu sebebiyle katılamayacağını, telefonla da aramıştı kendisi, bir mazeret dilekçesi yollamış. O’ nun dışında diğer arkadaşlar burada. Uygun görürseniz gündemi okuyayım. Bir önerge var. Başkanlık gündemini arz ediyorum. Evet Ali Bey buyurun. Hızlı bir şekilde gidelim. 

ALİ AYGÜN: GÜNDEM 

 

1.2014 Yılı Kesin Hesabı,

2.Kefalet Yetkisi verilmesi,

3.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/64 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

4.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/65 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

5.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/69 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

6.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/70 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

7.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/71 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:H16c18c1a, Parsel: 3098’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

8.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/72 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:H16c18c1a, Parsel: 3098’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

9.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/66 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c19a1b, Parsel: 6666-6668-6669’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

10.Çanakkale-Ezine devlet yolu, devlet hastanesi, TOKİ, Kepez farklı seviyeli kavşağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,

11.Çanakkale-Ezine devlet yolu, devlet hastanesi, TOKİ, Kepez farklı seviyeli kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, 

12.Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait belediyemiz sınırları içinde beş adet trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

13.Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c13a1b, Parsel: 5956’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

14.Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2c, Parsel: 4913’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

15.Belediyemiz Meclisinin HAZİRAN ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

16.Kapanış.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Başkanlık Gündemi’ ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önerge var bir tane. Onu okutuyorum. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 4, Parsel: 5439’ da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkanlık gündemiyle birlikte önergeyi oylarınıza sunuyorum gündemin oluşması açısından. Başka eğer önerge yoksa. Kabul edenler? Evet gündeme geçiyoruz. Ha pardon. Şu toplantı tutanakları geldi mi? Sevgili Halil kardeşim sana önceden yolladım. Valla varsa söyle düzeltiriz falan diye yolladık ama.

HALİL UYANIK: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri arkadaşlar. Önceki meclis toplantılarında dile getirdiğimiz, meclis tutanaklarındaki eksiklikler, hatalar, bu meclis tutanaklarında bayağı bir aza indirilmiş. Ve burada demek ki faydalı olmuşuz diye düşünüyorum. Ama yine de Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri ve burada konuşan bürokrat arkadaşların isimlerinin doğru yazılması gerekir. Çünkü isim yanlış yazıldığı zaman hiç de hoş olmayan bir durum  ortaya çıkar. Burada Ali arkadaşımızın ismi “Ali AYGÜM” olarak tutanaklarda geçmiş. Onun da düzeltilmesini…

ÖMER FARUK MUTAN: Kaçıncı sayfada?

HALİL UYANIK: Sondan üçüncü sayfa olması lazım. Evet sondan üçüncü sayfa Sayın Başkan. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yukarıda AYGÜN geçiyor, aşağıda AYGÜM olmuş. 

HALİL UYANIK: Biraz daha bu isimlere dikkat edersek…

ÖMER FARUK MUTAN: Valla helal olsun sana Halil. Ta oradan.. Ama bütünü üzerinden galiba biraz teşekkür ederseniz daha dikkatli olacaklar gibi geliyor.

HALİL UYANIK: Yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet başka var mı?

HALİL UYANIK: Başka var. Nisan ayına ait meclis kararlarında 117 ve 118 sayılı Meclis kararları sanki mahkeme celbi gibi “getirilmesi”. Kararı okuyorum: “5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ ve Ozan TOPSOY’ un seçilerek getirilmeleri” seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Yahut da seçilmiş, oy birliğiyle seçilmiştir denmesi gerekirken burada Türkçemiz….

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi tabi orada o denme değil benden de kaynaklanmış olabilir. Ben kayıtlara ses öyle geçince o şekilde kaydetmiş olabilirler. Çünkü onu çözerek yapıyorlar. Benden kaynaklanmış olabilir. Burada yüklenmek istemiyorum. Aynısını geçince böyle oluyor. 

HALİL UYANIK: Ama getirilmeleri diye yani böyle bir şey…

ÖMER FARUK MUTAN: Ben kullanmışım. Türkçe bu. Her tarafa uzuyor, çekiyor, gidiyor işte yani.

HALİL UYANIK:  Buna da biraz dikkat edersek.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben dikkat edeyim. Buna ben dikkat edeyim. Tamam. Başka?

HALİL UYANIK: Başka yok.

ÖMER FARUK MUTAN:  Allah’tan. 2 tane. Biri bende, biri sizde. Toplantı tutanakları daha önce ellerinize geçti. Okunma noktasındaki veya söz almak isteyen başka biri var mı, yok mu bilmiyorum ama? Okunmuş olduğunu kabul etme noktasında işaret buyurursanız 2015 Nisan ayı meclis tutanaklarını okunmuş kabul edeceğim. Bir işaret buyurun lütfen. Evet oy birliği ile 2015 Nisan ayı meclis tutanaklarının okunmuş olduğunu kabul ettik. Evet gündemin 1. Maddesi 2014 Yılı Kesin Hesabı. İsmail Bey buyurun.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bu telefon çalmasını dikkate alalım. Sesli olanlar varsa sessize alsın lütfen.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 2014 Yılı Kesin Hesabı ile ilgili, gündemin 1. Maddesiyle ilgili. Önünüzde var galiba değil mi? Dağıtıldı. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun lütfen. Mevcut rakamlar bunlar. Bize bilgi gibi geliyor ama tabi ki oylamak zorundayız. Evet, gündemin 1. Maddesi 2014 Yılı Kesin Hesabı noktasında, Mali Hizmetler Müdür Vekilimiz’ in izah ettiği noktada oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kefalet Yetkisi Verilmesi. Buyurun lütfen. 2. Gündem maddesi.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biraz daha detay açabilir misiniz?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gerekirse karar alınır.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu, ihalelere girmek için teminat mektubu almakla alakalı bir karar. Doğru mu?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Doğru. Bana da böyle izah edildi. Biliyorsunuz Hizmet Gruplarımız bir BİT, yani Belediye İktisadi Teşkilatı ama, şu anda ticaret hukukuna bağlı, kanununa bağlı. Normal diğer firmalar, şirketler gibi onlar da ihaleye girebiliyor. Burada bankalardan teminat almak için, %96’ nın üzerinde bir oranda Belediyemize ait bir şirket olduğu için, bu kefaleti biz vereceğiz. Onlar da ihalelere girerken bu teminat mektuplarını alacaklar. 

HALİL UYANIK: Ne gibi işler için bunu…

ÖMER FARUK MUTAN: Bütün işler için. İş ve işlemler için. Yani ihaleye girdiği bütün iş ve işlemler için.

HALİL UYANIK: Mesela biraz açarsak Başkanım. Yani Belediye’de hizmet alımıyla ilgili mi yoksa dışarıdaki… 

ÖMER FARUK MUTAN: Belediye’de hizmet alımıyla ilgili genelde doğrudan temini sınırında falan çalışıyoruz. Ama zaman zaman bunu aşabilecek rakamlar da geliyor. Başkaları da ihaleye girebiliyor. O noktadan hareketle. Atıyorum: Mesela güreşlerle ilgili ihaleye girdik. Hizmet grupları üzerinden çözelim dedik bu sene. Bu şekilde gidiyor. Onda kaldı. Yani 50.000 TL’ nin de üzerinde. Burada bir kefalet, şey teminat olayı doğdu. Onu aştık. Böyle bir yetki yani. Yarın işte festivaller geliyor. Doğrudan teminin üzerinde çıkıyor bunlar. 

HALİL UYANIK: Yani bu borçlanmayla ilgili değil.

ÖMER FARUK MUTAN: Değil, değil. Borçlanma noktası tekrar, önümüze neyle ilgili borçlanılacaksa gelecek.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Borçlanma değil yani. Evet başka söz almak isteyen var mı? Evet, Hizmet Gruplarına kefalet yetkisi verilmesi gündemini, gündemin 2. maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 3. maddesi. Ali Bey buyurun.

ALİ AYGÜN:  3. Belediyemiz Meclisi’nin 06.04.2015 gün ve 2015/64 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Kimin yeriydi burası?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tam yerini tanımlayın şöyle.

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Miller’ in karşısı.

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yer burası arkadaşlar. Konut dışı kentsel alan. Yani ticari bant. Biraz önce tanımladı Pınar orada. Evet gündem ile ilgili söz almak isteyen var mı? Gündemin 3. maddesi.

HALİL UYANIK: İmar Müdürlüğü’nün görüşü?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK: Komisyondan gelsin hanımefendi. Komisyondan gelebilir. Yani oradan gelmiş, buradan gelmiş. Yani İmar Müdürlüğü’nün görüşü komisyon….

ÖMER FARUK MUTAN: Evet kanaatinizi bildirin. Sözlü olarak bildirmek de kayıt altına giriyor. Bildirin lütfen. 

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mudur diyorsunuz?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun diyorlar. Evet var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin 3. Maddesine, Çınarlı Mevkii Pafta: 3, Parsel: 1683’ deki 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı’ nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 4. Gündem maddesi. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: 4. Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/65 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 3 ile bağlantılı. O 5000’lik ti bu da 1000’ lik  Uygulama İmar Planı. Söz almak isteyen var mı?

 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım bu yol güzergahındaki tesisler gibi bir tesis olacak değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Evet.

 

HALİL UYANIK: Yani bunun dışında efendime söyleyeyim kat artışı olarak….

 

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır, hayır.

 

HALİL UYANIK: Aynı sistem, aynı şekilde…

 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Anayoldaki ticari bant gibi bu. Evet var mı? Gündemin 4. Maddesini, Çınarlı mevkii, Pafta:3, Parsel: 1683’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Okumadık mı? Ha o zaman okuyun. Biz şimdi oradan daldık 3, 4 diye gidiyoruz. Buyurun. Evet bu tür müdahaleleri yapın.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Komisyon raporu da okundu. 3 evetle geliyor. Evet tekrar soruyorum. Gündemin 4. Maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa oylamaya geçiyorum. Evet Çınarlı Mevkii, Pafta: 3, Parsel: 1683’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 5. Maddesi. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: 5. Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/69 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar bu ilgilisi bildiğim kadarıyla Miller. Onlar. Burada bu TEDAŞ’ın yüksek gerilim hatları var. Onunla ilgili sürüyor. Bir mülkiyetle ilgili sıkıntı var orada. Bir mahkeme süreci yaşandı vb. Ama UEDAŞ bu işi çözeceğini beyan etmiş ifade olarak. Zaten plan tadilatlarında da buradan geçen hatla ilgili bir sıkıntı yok. Bu yeraltına veya benzeri bir yere taşınabilir diye olumlu bir görüş bildirmiş. O mimar da zaten geldi. Ama çözülemediği için komisyonda kalması talebi var komisyonun.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: UEDAŞ’ da.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyonda kalması noktasında gündemin 6. maddesi, yok 5. Söz almak isteyen yok ise, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı’nın, komisyonun talebi üzerine komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesi.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 06.04.2015 gün ve 2015/70 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Bir önceki gündemle bağlantılı olarak. Buyurun imar komisyonu raporunu alalım.,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündemin 6. Maddesi, 5 ile alakalı Uygulama İmar Planı 1/1000’lik. Söz almak isteyen var mı? Komisyon bende kalsın diyor. Yoksa gündemin 6. Maddesini oylarınıza sunuyorum. Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nı İmar Komisyonu bizde kalsın der. Oyalarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 7.

ALİ AYGÜN: 7. Belediyemiz Meclisi’nin 06.04.2015 gün ve 2015/71 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:H16c18c1a, Parsel: 3098’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Meşhur Doğa Koleji. Gündemin 7. Maddesi. Öyle tanımlayalım. Söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK: Başkanım. Şimdi burada yapılmak istenen Plan Tadilatı ile yükseklik ne kadar yüksekliğe çıkacak?

ÖMER FARUK MUTAN: 15.50 miydi?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 15 metre civarı. 

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Eşref Bey. Bir daha ikaz etmem. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 15 metreymiş. Öyle değil mi?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: 15 metre kaç kata tekabül ediyor? 

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Konut değil ticari. Yani böyle 2,5 – 3 metre değil. Sınıf, büyük. 3 katlı, yaklaşık galiba 4 katlı bir şeye tekabül edecek. 

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ :Ben de bir şey söyleyebilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi.

ERHAN BEKTAŞ: Şimdi en son noktada 4 kat olarak değerlendirmeyelim onu. 3 kat artı çatı olarak değerlendirelim. O çatı bölümünün konferans sistemini çözmüşler. Bizim burada özel eğitim tesis alanına herhangi bir yükseklik vermemizin, istememizin sebebi şuydu: Projesinde, farklı yollardan alınmış konutlarda farklı yükseklikler çıkıyor. O yüzden de sadece alan projesi konutları noktasında yüksekliğe karar verilir diye proje onayı istedik yani. 

EMİN BACAK: Şimdi Halil Abi bize geldiğinde biz baktık, inceledik, özel eğitim tesis alanı olarak geçebilir. Hiçbir sakıncası yok. Milli Eğitim de geldi. Çanakkale Koleji’ne de baktılar. O da aynı şekilde. Komple geçirmişler onları da. O da yoldan yüksekliği 20 metreye yakın mesela Çanakkale Koleji’nin kot olarak düşünürsek.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

HALİL UYANIK: Şimdi benim görebildiğim kadarıyla o binanın önünde geniş bir alan yok. Bu çocuklar yarın teneffüse çıktığı zaman nerede gezinecekler? Teneffüslerini aynı oturdukları, ders yaptıkları sınıfın içinde mi yapacaklar, geçirecekler diye düşünüyorum. Şimdi bir okulun bir bahçesi olması lazım. 

EMİN BACAK:  Onu arka taraf ve yan tarafta Çınarlı’ nın yerini alıp da şey yapıyorlar, spor salonu. 

ÖMER FARUK MUTAN: İmar müdürlüğü ne diyor?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Olumlu mu diyorsunuz?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Olumlu diyorsunuz.

HALİL UYANIK: Olumsuz Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Olumsuz diyorsunuz. Evet. İmar Müdürlüğü olumsuz diyor. Söz almak isteyen? Son kararın mı bak? Son sözü veriyorum istiyorsan. Yoksa tamam. Evet. Gündemin 7. Maddesi’ni Çınarlı Mevkii, Pafta:H16c18c1a, Parsel: 3098’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı’ nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet. Dört arkadaşımız evet dedi. Onları kayıtlara geçiyorsunuz. Nermin Hanım, Mehmet Bey, Emin Bey, Ozan Bey. Diğer arkadaşlarımız çekimser kaldı. Yani oy çokluğu ile kabul edildi. Doğru mu Bahar Hanım?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gündemin 8. Maddesi buyurun lütfen. Madde 9 pardon.

ALİ AYGÜN: 9 Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015….

ÖMER FARUK MUTAN: Sekiz. 1000’liğini geçireceğiz daha. Sekiz. Hayır 5000’ liğini okudu, şimdi 1000’liğine geldi. 

ALİ AYGÜN: 8.  Belediyemiz Meclisinin 06.04.2015 gün ve 2015/72 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Çınarlı Mevkii, Pafta:H16c18c1a, Parsel: 3098’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 7. Gündem maddesiyle alakalı. 1/5000’lik Nazım İmar Planından, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına geçiyoruz. Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çekimser. Onu düzeltin. Çekimser. Evet İmar Komisyonu raporunu sunmuş. İmar Müdürlüğü ne diyor? 

SELİN SEVİM: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen var mı gündemin 8. Maddesiyle ilgili? Yoksa oylamaya geçiyorum. Arkadaşlar, Çınarlı Mevkii, Pafta:H16c18c1a, Parsel: 3098’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı’ nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet. Gündemin 8. Maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 9. Maddesi. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: 9. Belediyemiz Meclisi’nin 06.04.2015 gün ve 2015/66 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c19a1b, Parsel: 6666-6668-6669’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. İmar Müdürlüğü’nün görüşü?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 27 ve 28’i aç bakalım.

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tayin olacak ya her şeye olumsuz bakıyor. Evet söz almak isteyen var mı gündemin 9. Maddesiyle ilgili? 

HALİL UYANIK: Bunu biraz daha açabilir miyiz Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Burası bir kooperatif. Şimdi özellikle plan notlarının 8. Maddesiyle ilgili, bir önceki bu plan tadilatı yapılırken İmar Müdürlüğü’nün orada, o cümledeki sehven yanlışlığı, bilmeden yaptığı yanlışlık, buradaki plan tadilatlarının uzamasına sebep oldu. Aynı toplantı tutanaklarında olduğu gibi Halil. O yüzden onun tekrar düzeltilmesi için, o 8. Maddenin, diğer, bakın buradaki bütün parsellere bu plan notları verildi arkadaşlar. Burada bir eksiklik vardı. Yanlış vardı daha doğrusu, sehven yapılan bir hata vardı. Onu düzelterek, yukarıda vermiş olduğumuz yani, Konakkale’ye de, ötekine de, berikine de vermiş olduğumuz plan notlarını düzeltmiş olduk. Kısaca bu. 

HALİL UYANIK: Peki bundan sonra bu plan notlarıyla ilgili önümüze tadilat gelir mi, gelecek mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Onları veriyoruz zaten. Yani bu yukarıda, özellikle Emsal 1’i geçmeden, plan notlarıyla, yeni çıkan yönetmeliğe de uyuyor. Veriyoruz bunları zaten. Verdik. Diğerlerine verdik.

HALİL UYANIK: Bu son mudur yani şimdi Hamidiye Mahallesi’ndeki yapılaşmalarda?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok. Daha açılmayan alanlar var. Biraz önce gelen Miller’in ilgilendiği alanla ilgili de var. Onlar da gelecek. Daha plan tadilatı yapılmadı orada biliyorsunuz. UEDAŞ' la olan o yüksek gerilimin mülkiyete geçiş hakkıyla ilgili.

HALİL UYANIK: Ama daha önce  Başkanım, daha önceki meclis toplantısında bu plan notlarıyla ilgili meclisten bir şey geçti….

EMİN BACAK: Bunun gibi bir bina gelebilir mi diyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır. Hata yapmazlarsa gelmez yani.

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Vardır.

HALİL UYANIK: Şimdi o zaman vatandaşlarımızı tekrar tekrar bekletmenin bence bir anlamı yok. Madem plan notuna bu şeyi koyalım, bütün herkese aynı şekilde yansısın. 

ÖMER FARUK MUTAN: Haklısın da Halil şimdi kişiler talep etmediği sürece de gelmiyor ki sonuç itibariyle. Bir de o parsel buralarda çok büyük parseller. Yani dönümlerle ifade ediliyor. Mesela, Karacanlar mesela. Bizimle gelip görüşme yaptılar, ettiler. Şimdi içinden geçen yolu kaldıralım diyor bilmem ne. Bir de bize o tür talepler de gelip plan notlarına ilave oluyor zaten. Yani buradaki adalar büyük büyük. Parseller daha doğrusu.

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Hiç istemeyenler de oluyor mesela. Hiç talebi olmuyor. Evet arkadaşlar. Gündemin 9. Maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c19a1b, Parsel: 6666-6668-6669’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı’nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet. Halil arkadaşım çekimser kalmıştır. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 10.

ALİ AYGÜN: Çanakkale-Ezine devlet yolu, devlet hastanesi, TOKİ, Kepez farklı seviyeli kavşağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar mahkeme kararı dağıttılar mı size? Var. Elinizde. Tabi ki.

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Karayolları Bölge’nin müdahil olduğu, gerekçe sunduğu bir, evet. Çok gündemimizdeydi biliyorsunuz. Gitti Danıştay’dan, esastan bozularak geldi. Karayolları Bölgeden’ de yolladılar tekrar. Biz de buraya taşıdık doğal olarak. Söz almak isteyen? Buyurun Halil Bey.

HALİL UYANIK: Sayın Başkan. Bir önceki yahut da ondan önceki meclis kararında, Aydoğan Plaza ile beraber bu kavşak tadilatı meclisten geçti. 

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman bu Çanakkale İdare Mahkemesi’ nin kararını uyguladık. Geri döndü. Ondan 3 gün sonra da bu geldi. 2 ya da 3 gün sonra geldi. Yani böyle geleceğini bilmiyorduk. Ve şöyle bir durum vardı; özellikle mülk sahiplerinin, Belediyemize dönük bir tanzim hakkı doğmasın noktasında, bir ön uygulayalım dedik, çünkü kulaklarımıza böyle şeyler geliyordu. Yani eğer böyle gidecek olsaydı biz onlara imar durumlarını eski haliyle vermeye başlayacaktık. Zaten dikkat ederseniz mahkeme, şikâyetçilerden, bir sürü insan var. Bayağı bir mülk var orada. Orada hukuki olarak sıkıntıya düşmeyelim diye böyle bir adım attık orada burayla ilgili. 

HALİL UYANIK:  Şimdi mahkeme kararında “  15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi” yolu açık olmak üzere karar verilmiş. Peki bu vatandaşlar, bu mahkeme kararına tekrar itiraz ederlerse?

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi şunu söyleyeyim: Bu esastan bozulmuş, Danıştay üst bir mahkeme. Herhangi bir düzeltme mahkemesi mi var bilmiyorum? Çok hukukçu değilim ama. Oraya doğru gidebilirler. Ama ben bozulacağını, şu saatten sonra kişisel kanaatimi söylüyorum çünkü üst mahkeme bu. Bu şekilde gidecektir diye düşünüyorum.

HALİL UYANIK: Ama biliyorsunuz mahkemeler kanaatle, şununla, bununla karar vermiyor ki. Bir bakıyorsunuz çok şey olan bir davayı tersine çevirebiliyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bakın şunu da söyleyeyim ben size: Bu kavşağın ihalesi yapıldı, yapacak firma da belli şu an. Biran önce yapalım noktasında, özellikle Karayolları Bölge üzerinden hayata geçirelim diye uğraşıyorlar. Zaten öyle pat diye geçecek bir şey değil. Kamulaştırmalar falan da yapacaklar. 

HALİL UYANIK: Benim endişem şu. Yani “15 gün içerisinde itiraz edile bilinir” hükmü var ya. Vatandaş itiraz eder, tekrar itiraz kazanılır, tekrar başa dönersek yani bir curcuna yaşamış oluruz.

ÖMER FARUK MUTAN: Valla bir an önce hayata geçsin diye, yani bu yapım işi bir an önce hayata geçsin diye, özellikle bu Karayolları Bölge’de. Onlarla konuştuk, onlar da yolladılar. Bir an önce hayata geçsin diye uğraşıyoruz. Olmazsa eski haline geri çevireceğiz abi. Ne yapalım yani. Bu kavşağın olması için bu planın işlenmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Buyurun.

EMİN BACAK: Peki bunun kamu yararı gerekçesiyle meclisten direkt geçirsek ne farkı var?

ÖMER FARUK MUTAN: Ben oraya geleceğim zaten. Kamu yararı öngörüsü olursa, komisyona yollamadan direkt oylayarak geçirelim derim. Çünkü daha önce de o şekilde geçirmiştik. 

HALİL UYANIK: Nasıl Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: İmar Komisyonuna yollamadan, Kamu yararı üzerinden, çünkü mahkemenin bozma gerekçeleri de özellikle kamu yararı üzerinden olduğu için, Kamu yararını öngörürsek, meclis komisyona yollamadan kararını burada alabilir usul açısından. 

HALİL UYANIK: Usul açısından ileride bir problem…

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, hayır. Mahkemeye de gitti, usul açısından bizim almış olduğumuz, biz direkt almıştık bu kararı yine, komisyona gidip gitmemesi ile ilgili bir usul hatası yönünden  bozma yok. Direkt yine böyle burada almıştık kararı. Komisyona falan yollamamıştık. 

EMİN BACAK: Zaten şu anda üniversitenin giriş kapısının orada, Kipa’ nın orada bir çalışma var. O da kavşak çalışması zaten. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabii onlar tamamlanmış. Bir şikâyet olmamış. Aslında olacakmış, birileri unutmuş ama süreç tamamlandı şu anda. O şekilde yapıma başlıyorlar şu anda. Sondaj yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet gündemin 10. Maddesi ile ilgili, kamu yararı öngörüsüyle komisyona yollamadan meclisten alınacak kararla çıkacak askıyla karar kesinleşecek. Onu da belirterek önce o usul açısından, kamu yararı açısından mecliste oylansın ve karar çıksın diyelim mi diye bir işaret buyurursanız. Evet bu şekilde bir usul izleyelim mi? Kabul edenler? Evet. O zaman mecliste alacağımız karar askıyla birlikte nihai karar olacak. Evet. Çanakkale-Ezine devlet yolu, devlet hastanesi, TOKİ, Kepez farklı seviyeli kavşağı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı’nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 11. Maddesi.

ALİ AYGÜN : 11. Çanakkale-Ezine devlet yolu, devlet hastanesi, TOKİ, Kepez farklı seviyeli kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet aynı kavşağın Uygulama İmar Plan Tadilatı. Söz almak isteyen var mı? Buyurun.

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım. Vatandaşlar, mecliste aldığımız kararlara 30 gün içerisinde itiraz ederlerse?

ÖMER FARUK MUTAN: Edebilirler. Usul açısından, olağanüstü tekrar toplanırız veya bir sonraki meclise yakın edebilirler. 15 gün içinde toplanacağız. Mahkemeye de gidebilir. Yani hak hukuk noktasına da gidebilir. Ona artık diyecek bir şeyimiz yok. Ben kendi adıma konuşayım. Bu kavşak Kepez’in bir broşudur. Bir değeri olacaktır. Yukarı alanı rahatlatacaktır. 30 yıllık devlet hastanesini, yapılagelmekte olan devlet hastanesini ciddi anlamda rahatlatacak bir ana arter olacaktır. Yani arkadaşlar bu bölge kör bir noktadır. Burada ciddi kazalar oldu, insanlar öldü. Yani bir ambulansın gelip burada, ışıklarda, bir kavşakta beklemesi doğru değildir. Gelir gelmez, özellikle de yerleşim biliyorsunuz kuzey tarafında ağırlıklı Çanakkale. Nüfus yoğunluğu da. Oradan gelecek bir ambulansın, gelip burada ışıklarda mışıklarda beklemesi hoş bir şey mi? Yani akıl dolu mu? Değil. Diyorum ki bu buraya olmalı. Yani benim kişisel görüşüm. Onu da beyan edeyim. Söz alan yoksa gündemin 11. Maddesini… Ha buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Tekrar söz almak isteyen var mı diye soruyorum? Yoksa gündemin 11. Maddesini, Çanakkale-Ezine devlet yolu, devlet hastanesi, TOKİ, Kepez farklı seviyeli kavşağı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı’ nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet.

ALİ AYGÜN: 12. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait belediyemiz sınırları içinde beş adet trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Sizin görüşünüz ne?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yolun üst tarafında, UEDAŞ şu anda yeraltına giriyor orada. Giriyor yani. Kutular falan da konuyor, boxlar da konuyor, yakın zamanda çıkan var mı bilmiyorum sokak aydınlatmaları da konmaya başlandı. Bir yatırım. Yaklaşık, 2 noktamızda biri 4,5 diğeri 5,5 Trilyon oldu eski parayla. İki yatırım var o yeraltına girme noktasında. Ana cadde de girecek. Orta refüj ve ana caddenin tamamı girecek. Şu anda  Şenkamp’ a kadar olan o yeraltı tamamen girecek, orta refüj girecek, galvaniz olacak aydınlatmalar. O konuda da bilgi vermiş olayım. Bu da üst tarafa UEDAŞ’ ın yeraltı olarak girdiği gerekli yerlere trafo talebiyle ilgili bir plan tadilatı. Doğru mu?

SELİN SEVİM: Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK: Ben bu konuyla ilgili söz alabilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi ki.

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım yeşil alanlara konulacak ise bu vatandaşın yeşil haklarının bir yerde çalınması mı diyeyim, alınması mı diyeyim, gaspı mı diyeyim? Bassın parayı, alsın trafosunu koysun. Bana elektriği bedava mı veriyor? Bedava hizmet mi veriyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Sana katılıyorum.

HALİL UYANIK: Ben kullanmadığım elektriğin  parasını veriyorum. Ben neden halkımın yeşil alanını Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketine tahsis edeyim ki?

ÖMER FARUK MUTAN: Tahsis etmeyeceğiz bak sevgili Halil. O konuda ben düşüncemi açıklayayım. İyi ki girdin maça. Yatırımı reddetmeyelim dedik, yoksa yatırım gelmiyor bir. İki: Şimdi buraları kamuya terk edilmiş alanlar yeşil olmasına rağmen. Biz buralarda açık söylüyorum, ya işgaliye, satmak yok. Ecri misil alacağız. Lamı cimi yok. O benden zorunlu şu anda %5  sokak aydınlatması parası alıyor. Bunları buraya koyuyor, vatandaşlara satıyor, para kazanıyor. Biz de buralardan, belki de bu ilk olacak, ama bu uygulamalar geçsin ki bir hak talebinde bulunalım. Anlatabiliyor muyum? Hem yatırımı reddetmeyelim hem de biz buralardan Belediyemize kiralama, satma da değil, yine o yeşilin içinde bir ecri misil talebimiz olacak bilginize. Öyle bedava olmayacak yani. Onu bilmenizi istiyorum. Belki de bu emsal olacak, diğer trafo yerlerinden de, çünkü yasa çıkardılar. Direklerden, mireklerden de istemek istedik, ilgili torba yasada çıktı. İsteyemez hale geldik. Girişimde bulunmadık. Ama buralardan alacağız. 

HALİL UYANIK: Ama yarın bir torba yasa daha çıkar bu sefer bu da engellenir.

ÖMER FARUK MUTAN: Onu da yukarıdakiler çıkartıyor ne yapabiliriz.

HALİL UYANIK: Ama buradaki vatandaşın da yeşillik hakkı elinden alınmış oluyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Alacağız ama biz bakın açık söylüyorum.

HALİL UYANIK: Sonuçta bu ticari bir müessese. 

ÖMER FARUK MUTAN: Alacağız. Söz veriyorum alacağız o parayı. Başkanlık olarak alacağız.

HALİL UYANIK: Sayın Başkan alamazsanız bak sizin maaşınıza haciz koydururuz.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben cebimden ödeyeceğim. Alacağım ama o parayı onlardan. Ama yatırımın da önünü kesmemek istedik. O şekilde. Evet. 12. Maddeyle ilgili başka söz almak isteyen var mı? Yok. Hamidiye Mahallesi ile alakalı. Evet 12. Maddeyi bu trafolarla ilgili Uygulama İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet Halil UYANIK kardeşim çekimser kalmıştır. 12. Madde oy çokluğu ile geçmiştir. 13.

ALİ AYGÜN: 13. Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c13a1b, Parsel: 5956’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Komisyona gidecek. Devam mı ediyor daha?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündemin 13. Maddesi. İmar Müdürlüğü olumsuz diyor ama komisyona gidecek. Evet. Gündemin 13. Maddesini, parsel: 5956’ da kayıtlı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı’ nın komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. 14.

ALİ AYGÜN: 14. Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2c, Parsel: 4913’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündemin 14. Maddesi. Söz almak isteyen? Komisyona gidiyor. Gündemin 14. Maddesinin komisyona gitmesini oyluyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 15.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisinin HAZİRAN ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Bahar Hanım.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 3 Haziran Çarşamba mı? 2’ si Salı. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Salı, Çarşamba.2-3.

HALİL UYANIK: Çarşamba benim toplantım oluyor. Çarşamba günleri….

ÖMER FARUK MUTAN: Çarşamba mı?

HALİL UYANIK: Benim toplantım oluyor. Bilmiyorum yani diğer, yani benim için meclisi ertelemenizi de istemem. Ama benim o gün toplantım var sosyal yardımlaşmada. 

NERMİN ERDOĞAN: O zaman Salı olsun.

ÖMER FARUK MUTAN: Salı olsun. Salı günü. 2 Haziran. Gündemin 15. Maddesi. 2 Haziran Salı günü saat?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 15:00’ da Haziran olağan meclisinin yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Bir önergemiz var kapanıştan önce. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 4, Parsel: 5439’ da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. İlgili önergeyi gündeme almıştık. İmar Komisyonuna gidecek. İmar Müdürü’nün konuyla alakası ve bilgisi yok.

HALİL UYANIK: Bu konuda bir bilgi alabilir miyiz? Neresidir?  

SELİN SEVİM: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mülkiyetten yola çıkayım ben sana. Fransız Ahmet yok mu bizim.

HALİL UYANIK: Evet.

ÖMER FARUK MUTAN: Aktur yapıda. O ada komple böyle dar bir ada. Orasıyla alakalı. Yer orası yani. Ofisin karşısı derken…

HALİL UYANIK: Minibüsçü Ahmet’in.

ÖMER FARUK MUTAN: Hah. Bravo. Evet. Yer orası. İlgili önergenin İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Evet.

HALİL UYANIK: Başkanım bir konuyu gündem dışı arz edeyim.

ÖMER FARUK MUTAN: Meclisi kapatayım. Evet arkadaşlar. Mayıs Ayı Kepez Belediyesi Olağan Meclisi sona ermiştir. Hayırlı olsun. 19 Mayıs’da güreşlere davetlisiniz. Onu da ileteyim buradan. 

 

05.05.2015

 

Ömer Faruk MUTAN                                   İnci PEHLİVAN                                    Ali AYGÜN

Belediye Başkanı                                       Meclis Katibi                                        Meclis Katibi