T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:02.06.2015

 

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:SALI

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca HAZİRAN 2015 Olağan Meclis Toplantısı 02.06.2015 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 02.06.2015 tarihli Meclis Toplantısına Tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 HAZİRAN AYI MECLİSİ

1. BİLEŞİM & 1. OTURUM

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Bu yılın ilk yarısının son toplantısı. Geçen mecliste, Ramazan sebebiyle Temmuz’da meclis tatil edilsin dedik. Temmuzda buluşamayacağız olağanüstü bir durum olmaz ise. Ağustosta yapacağız. Ben, şimdi sıcaklar geliyor, bu hafta sonu seçimler var. Her siyasi partinin, Meclis’te grubu bulunan partili arkadaşlar da burada. Bir HDP yok galiba değil mi? Herkese bu Pazar günü ile alakalı başarılar diliyorum. Ondan sonra da biliyorsunuz sünnet olayımız var. Artık çocuklarımızı burada toplu sünnet ettirmiyoruz. Hastaneye götürüyoruz. Yarın gidecekler. Bugün tahlile gittiler. Konuştuk, artık genel sağlık sigortası kapsamında, sağlık güvencesi olmayanları da Devlet karşılıyor.Olanların da zaten kendi sigortasından karşılanacak.  Ben evvelki hafta bu Selin’in evlendikten sonraki nakliyle ilgili Kartal Belediyesi’ndeydim. Oradaki Başkan da Doktor Başkan. Genel cerrah. Onlar sünnet uygulamasını şöyle yapıyorlarmış: Yıl boyu sünnet ettiriyorlarmış. Yıl içinde her kim ki başvuruyorsa, onlar özel hastanelere iade etmişler sünneti. Sünnetleri yapıyorlarmış. İşte eğlencesi geldiği zaman da sünnet yapılan o bütün çocukları topluyorlarmış. Yine eğlencesini, kınasını, eğlencesini yapıyorlarmış. Aklıma da yatmadı değil. Evet, yani yıl boyu sünnet, devamlı sünnet. Geldik işte Haziran Ayı’na. Biriktiki zaten okullar olduğu için genelde hep sömestrlerde falan oluyordu. Ama tabi hijyen koşulları, ameliyathane koşulları önemli. Takibi açısından da önemli çünkü. Kanama kontrolleri vb. Bu sene de dedik ki bu toplu sünnet töreni olmuyorsa biz de alırız, koordine ederiz. Hastanelerle görüştük, Hakan Bey’le. Oraya götüreceğiz, orada yaptıracağız. Eğlencelerini burada yapacağız yine kınasını ve şeyi. Ayın 12’si ve 13’ü değil mi arkadaşlar? 12 ve 13’üne böyle Köy daveti gibi, şifayı davettebulunayım. Buyurun gelin. Sonuçta ortaya çıkan ürün buradaki iradenin ortak aklı. O günlere birlikte karar veriyoruz. Biz işin yürütmesindeyiz bildiğiniz gibi. O yüzden böyle davet etmiş olayım. Evet Haziran Ayı Başkanlık Gündem’ini arz edeceğim. Ama isterseniz bu ara Halil Abimin konusuna daha çok giriyoruz, tutanaklar konusuna.Valla tutanakları da Halil Abi’ye yolluyoruz önce. Varsa bir eksik, meksik imzalatmadan önce. O da gözden geçiriyor. Bilmiyorum daha önce ulaştı herhalde gündemlerle birlikte. Valla bir eksiklik varsa yine dinleriz. 

HALİL UYANIK: Yok. Daha önceki tenkitlerimiz bayağı bir işe yaramış. Tutanaklarda herhangi bir hata göremedik. 

ÖMER FARUK MUTAN: Göremedin. Evet, 3 Mecliste anca toparladık işi. O zaman ben tutanakların okunduğunu, eğer işaret buyurursanız geçelim gibi bir yöntemimize başvurmak istiyorum. Evet. Bir önceki Belediye Meclis Tutanaklarının okunduğuna dair bir işaret buyurursanız okunmuş kabul edeceğim. Evet, okunmuş kabul ettik ve tutanakları geçtik. Gündemi arz ediyorum:

1.Kadro Derece Değişikliği,

2.Mezar Yeri Ücreti,

3.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/78 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı 

4.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/79 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı 

5.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/86 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c13a1b, Parsel: 5956’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

6.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/87 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2c, Parsel: 4913’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

7.Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/89 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 4, Parsel: 5439’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

8.Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Selvi Sokak isimli sokağın, Kayısı Sokak olarak değişikliği

9.Belediyemiz Meclisi’nin AĞUSTOS ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

10.Kapanış.

Başkanlık Gündem’ini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar. Tabii gündemi daha önceden oluşturup yolluyoruz. Arkadan önergeler çıkıyor. Onları tek tek okuyacağım. Biraz önce ifade ettiğim gibi Meclis Önerge Gündem’inin birincisi: Sözleşmeli Personel İstihdamı. Selin’in gitmesiyle birlikte boşalan Şehir Plancılığı noktasına sevgili Pınar’ın atanmasıyla alakalı. Bir de Anıl arkadaşımın Tekniker Kadrosuyla sözleşmeli olarak istihdam edilmesi.

2. Beldemiz mücavir alanında bulunan Çınarlı Köyü 3098 parselde kayıtlı (parsel nosu ve adı değişse dahi) taşınmaz üzerinde Eğitim Kurumu olarak faaliyet gösteren/gösterecek okulun (her yıl faaliyet alanı değişse dahi) faaliyeti boyunca kontenjandan Çanakkale Kepez Belediyesi’nin belirleyeceği % 5 öğrencinin (yetim, gazi, şehit çocuklarının ve başarılı öğrencilerin) okul eğitim bedelinin Doğa Koleji tarafından karşılanacağına dair Çanakkale 2.Noterinin onayı ile bize bir Noter onayı geldi. Onun kalıcı hale dönmesi, Meclis Kararına dönüştürülmesi, Belediyemiz de kapanabilir, yarın Çanakkale ile de birleşebilir ama, bu hakkın zayi olmaması anlamında, Meclisin bu konuda iradesinin, kararının imza altına alınması önemli. Çünkü burada alınacak karar aynı zamanda bu okula tebliğ edilecek. O yüzden bu konuyla ilgili bir de karar alalım istedik. Meclisin iradesine sunalım istedik. Evet. Öncelikle gündemin birinci maddesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar sözleşmeli personel istihdamı. Kabul edenler? İkinci maddeyi sunuyorum. Kabul edenler? Evet. 3’ü okuyorum: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-14d-4c, Parsel: 6492 ‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Hangisi bu? 3.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gösteriniz. Gündeme alacağız çünkü. 6492.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar yukarıda TOKİ’nin satmış olduğu bir araziydi bu. Buradaki konu şu, yani talepte bulunan mal sahibi İzmirli biri, takip eden teknik elemanın dediği: Normalde bir yeşil alan var. Yeşil alanlar 10 Metre çekilmiş yapılırken. 4 metreye kadar çekilebilir bir hali varmış. O hakkını yine de Emsal 1’ i aşmamak kaydıyla, çekme mesafesindeki o 10 metrenin, 4 metreyeyeşil banttan çekilme talebi var. Gündeme alınmasını istiyor. Kabul edenler gündeme girmesini? Ret edenler? Kabul edildi. Dört: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3, Parsel: 3014‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Bu hangisi?

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yani iki kat mevcut.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı şekilde çıkması için.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabii. Bir sürü yönetmelik değişiyor. O gün öyle yapıyor, bugün böyle yapıyor. Evet. Önerge gündeminin dördüncü maddesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Beş: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar burası Avukat Mustafa…..Neydi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: ÖZTOK. Arkadaşın mülkiyetiyle alakalı bir alan. Biz daha önce bu bölgedeki imar uygulamalarını 18 uygulayarak, önce plan sonra 18 uygulayarak 4 etap şeklinde yaptık. Bu da etaplardan D etabıydı. Sevgili ÖZTOKburada ben daha önce yola terk yaptım dedi. Burada yolları 10 metreden 15 metreye çıkarmıştık. İdari yargıya gitti. Bu kendi bölgesindeki 18’ i iptal ettirdi. Biz o arkadaşla görüştük. Arkadaşım dedik bak bu bölgede bütün yollar 15. Gel sen buna uy. Biz de sana yardımcı olalım. Plan notları veriyoruz. Bu imarla ilgili kaybedeceklerini bu plan notlarıyla zaten kazanıyorsun.O noktada bir iddia noktasına geldi. Bölge bütünü üzerinden girerse, çünkü altyapı unsurları giriyor buraya, yollara, izlere. O da ikna oldu. Bu talepte bulundu. Bu gündem onun mülkiyetiyle alakalı. Yani yukarıda yeni yapılaşmakta olan bölgeyle alakalı bir yer. Onun 5000’liği değil mi bu arkadaşlar?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN:  Altıncısı 1000’liği. Ben 5000’liğin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Altı: Biraz önce bahsettim. İlgili Pafta ve H16c-19a-2a, H16c-19a-1b Paftalarındaki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. 5 ile bağlantılı 1000’lik uygulama. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Edilmiştir oy birliği ile. Gündemin yedinci maddesi. Belki sizlere de ulaştı dilekçesinin bir nüshası. Sevgili Sadi, Nadi ve Siyami GÖK imzalı bir dilekçe itiraz. Bu kavşakla ilgili. Çanakkale İli, Kepez Beldesi, Cumhuriyet ve Hamidiye Mahallesi, Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, Devlet Hastanesi, TOKİ, Kepez Farklı Seviyeli Kavşağı’nı kapsayan alanda 05.05.2015 tarih ve 2015/83-84 sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Plan değişikliklerine biraz önce ifade ettim, şahısların 02.06.2015 tarih ve 2476 sayılı dilekçeyle itirazları. Bu bugün geldi. O yüzden önergeyle, Başkanlık Önergesiyle önünüze geliyor. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkanlık Gündemi ve Meclis Önerge Gündemi’nin toplamını gündemin oluşması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesi. Kadro Derece Değişikliği. Evet buyurun Yılmaz Bey.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Teknik bir konu. Bir özlük hakkı ihdası. Cem MATARA ile alakalı değil mi?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen var mı gündemin birinci maddesiyle ilgili? Halil Bey?

HALİL UYANIK: Eğitim durumu olarak inebileceği derece belli zaten. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabii. Oraya kadar iniyor. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yılmaz arkadaşımın da izah ettiği gibi bir değişiklikle bütün dereceye kadar iniyorlarmış. Cem MATARA’ nın Kadro Derecesinin 3 olması noktasında Gündemin birinci maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret Edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Mezar yeri ücreti. Evet. Kim izah ediyor bunu?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi bu konu ile ilgili ben bir izahatta bulunayım. Çanlı Koca Cemal. Bilenler bilir. Rahmetli oldu. Oğlu geldi. Tabi Davut’un da bir suçu yok. Biz aslında daha önceki bütçede mezar yerine 2 TL demişiz, ama bu son çıkardığımız Kasım Bütçesi’nde getirmişiz düz 250 yapmışız hepsini. Bakın özel de dâhil düz 250 yapmışız. Ben çok dikkat etmediydim. Dedim ki yani biz şu ana kadar bu yıl içinde bunu alıyor muyuz? Alıyoruz dedi. Almıyoruz dediniz. Alıyoruzdedi. Getirdi Meclis Kararını Davut haklı. Dedik ki yani bizim bundan önceki uygulamamız buydu. Sembolik bir rakam. Bir de dedik ki özel mezar tahsisiyle alakalı: Bu turşucunun oradaki doldu. Neden? Ucuz. 4 Kişilik kapatıyor. Atıyor 1 Milyar kapatıyor. Bunu hiç olmazsa dedik bir rakama çekelim ki 4 kişi dediği zaman o anlamda bir şey olsun. Belki bir defans olur. Bakın yani mezar yeri bitmemesine rağmen burada, bitti kapattık artık orayı. Defin öbür tarafta yapıyoruz. Kalabaklı Köyü ile ortaklaştığımız yerde yapıyoruz. Neden? Özel tahsisten dolayı. Onu biraz dedik ulaşılmaz kılalım, o akılla hareket ettik. Yani oturduk birlikte çalıştık arkadaşlarla. Uygun görürseniz yani o 250 TL’nin yine sembolik, çünkü kefenine, tahtasına kadar hep biz veriyoruz yani. Arabasını veriyoruz, otobüsünü de veriyoruz. Yani yerden de para almıyorduk. Maalesef Kasım Bütçesinde bu kaçmış. Yine bunu 2 TL’ye sembolik bir rakama çekelim derim diye gündeme taşıdık. Bilginize. Söz almak isteyen varsa buyursun. 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım normal bir vatandaş gömüldü. 1 sene sonra O’nun mezarını yapmak isteyecek ailesi. Ondan para alacak mıyız? 

ÖMER FARUK MUTAN: Almıyoruz. Çanakkale Belediyesi öyle bir uygulama yapıyormuş. O konuyla ilgili arkadaşlarla da görüştük. Bu tür mezar yapımlara mezarını güzelleştiriyor. Tertip, düzen getiriyor. Çanakkale Belediyesi 200 TL gibi bir rakam alıyormuş. Biz almamayı düşündük. Yani bu konuyu da konuştuk.

HALİL UYANIK: Biz şu anda ölmeden mezar yeri alanlardan mı alacağız bu parayı?

ÖMER FARUK MUTAN: 650 TL yi.

HALİL UYANIK: Ölmeden önce yer ayırttıranlardan.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yaşarken yer ayırıyor kendine. Ölü değil yani. 

NERMİN ERDOĞAN: Parasını veriyor, ayırıyor.

ÖMER FARUK MUTAN:Yaşarken yer ayırıyor. O da 250 TL’ymiş. Normal ölen de 250, o da 250. Dedik ki yani burada biraz zor kılalım ki adam geliyor 6 tane yer ayırıyor gidiyor. 250 TL’den veriyor 1500 TL’ yi ayırıyor. Şu anda o yüzden ortadaki, turşucunun oradaki doldu. 

EMİN BACAK: Erbakan da bir sürü aldı zaten.

ÖMER FARUK MUTAN: Kim?

EMİN BACAK: Erbakan.

HALİL UYANIK: Şu anda kaça çıkaracağız Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: 650, 750. Yani ölümde bari eşit kılınalım yani. Böyle bir ayrıcalık. 

HALİL UYANIK: 750 de çok Sayın Başkanım ya 500 yapalım onu.

EMİN BACAK: 1 Milyar olsun Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Biz de öyle düşündük. Ortayı 750 bulduk. Olsun yani boş ver. Parası varsa versin alsın abi yani. 

MEHMET NAİR: Şimdi Başkanım öldüğü zaman mesela defnedilirken 200 TL alınıyor değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır almıyoruz. 2 TL.

EMİN BACAK: Rezervasyon 750 TL.

ÖMER FARUK MUTAN: Yaşarken alırsa 750 TL, ölürse 2 TL. Gel 750’ de anlaşalım. Evet Gündemin ikinci Maddesi. Yani normal çat kapı ölmüş diyeyim ben ona 2 TL, ama özel bir talebi olursa parsel başı, bak parsel başı 750 TL. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yaşarken alırsanız biraz pahalı gelecek. Evet Gündemin üçüncü maddesi. Ali Bey okuyun. 

ALİ AYGÜN:Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/78 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Biliyorsunuz geçen ay gelmişti bu. Komisyondaydı. Pardon evvelki ay geldi. Bir protokol gelecekti henüz gelmedi değil mi? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN:UEDAŞ’dan yapılacak protokol henüz daha elimize gelmedi. Sadece görüş belirttiler. Protokol beklensin diye komisyon, komisyonda kalması noktasında karar vermiş. Evet Meclise geldi. Gündemin Üçüncü Maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa komisyonda kalmasını oylayacağım. Yoksa Gündemin Üçüncü Maddesinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Komisyondan geldiği gibi kabul edilmiştir. Buyurun lütfen Ali Bey.

ALİ AYGÜN:Dört. Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/79 Sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Aynı Plan. 1000’liği. 5000’lik komisyonda kaldı. Komisyonun kararı da komisyonda kalması şeklinde. Söz almak isteyen var mı? Yoksa Gündemin Dördüncü Maddesinin de komisyonda kalmasını, buyurun komisyonu okuyun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Gündemin Dördüncü Maddesi komisyon kararı, ilgili maddenin komisyonda kalması şeklinde. Söz almak isteyen? Yok. Gündemin Dördüncü Maddesinin komisyonda kalmasın oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin beşinci maddesi.

ALİ AYGÜN:Beş. Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/86 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c13a1b, Parsel: 5956’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündemin Beşinci Maddesiyle ilgili. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ederiz. Bunu böyle ezberleyeceğiz artık değil mi? Evet Gündemin Beşinci Maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar?

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım. Şimdi İmar Müdürü arkadaşımız bayağı bir İmar Komisyon raporunu okudu ama bunu yazılı olarak değil de biraz da halk dilinde açabilir miyiz?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Yani komisyonu halk dilinde açın yani ne isteniyor? Birçok şeyler saydınız. O kadar çok donatı var ki vallahi ben burada ne yapılacağını aklım karıştı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi şöyle Halil. Ben onu şöyle izah edeyim: Yapılabilecekler bunlar. Bunların hepsi yapılacak diye bir kural yok. Şimdi bu sosyal donatı denilen işte fitnessından havuzuna, kapalı havuzundan diğer salonlarına kadar doktor ofisinden vb. şeyekadar, bunların hepsi, yani atıyorum yapılabilir ama hepsi yapılacak diye bir kural da yok. Orada, bunlar daha çok biliyorsunuz güvenlikli yapılar. Donatılı, kendi güvenliğini sağlayannitelikli konutlar. Ama hepsi de yapılacak. Mesela cep sineması. Cep sineması değil de bir spor alanı yaratabilirsin. Veya cep sinemasından yana şey alırsın. Yapıla bilirleri sıralıyor. Bunların içinden ille hepsini yapacak diye bir kural yok.

HALİL UYANIK: Tercih edeceksiniz. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Bilmiyorum halk dilinde anlatabildim mi? Bu plan notları yukarıdaki Konakkale ile başlayıp devam etmekte olan Plan Notlarıdır. Onu bilmenizi istiyorum. Yani birine verdiysek, biz birine bir inatla verdik arkadaşlar. Farklı değil bu plan notları onu bilin. Bu plan notları, yukarıda vermiş olduğumuz bütün Plan Tadilatlarında, hepsinde var. Bir kime vermedik? Onu söyleyeyim. Bir kim istemedi vermedik? Bu TOYOTA’nın yaptığı Paradise var ya, O’na vermedik, o da mahkemelik olduk maalesef. Ama diğer hepsine, özellikle Konakkale ile başlayarak oradaki bütün talepte bulunan mülk sahiplerine verildi. Bilginiz olsun. Evet var mı söz almak isteyen gündemin beşinci maddesiyle ilgili? Evet ilgili Parselde, 5956 sayılı parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, yani Plan Notlarının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet Halil Uyanık arkadaşım çekimser kalmıştır, oy çokluğu ile gündemin beşinci maddesi kabul edilmiştir. Altı.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/87 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2c, Parsel: 4913’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İmar Müdürlüğü ezberleteceksin bize bunu. Evet gündemin altıncı maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Nerede bu Velibey Caddesinde miydi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Orası Hamidiye.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gidiyorsun. Nalbantların ev nerede?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkası. Evet.

HALİL UYANIK: Şimdi burada kat adedini, 4 katlı yok mu sayıyoruz?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eğim var değil mi? Doğru.

ERKAN KARAMAN : Bilgi verdi.

HALİL UYANIK:Yusuf’un yeri mi bu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Zuhat TURHAN diyor. Sattılar mı?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ha müteahhit o. Mal kimin burada? Bizim İhsanların babasının karşı köşesi ya. Bu taraf. 

HALİL UYANIK: Yusuf’un olması lazım Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Olabilir. Kim Yusuf?

HALİL UYANIK: Belediyede çalışan.

ERKAN KARAMAN : Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ha. Yusuf ŞAHİN’ den almışlar.2000?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 2005.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 2015.

İNCİ PEHLİVAN: Yeni almış.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündemin altıncı maddesiyle ilgili söz almak isteyen? Komisyondan üç evetle geliyor. Söz almak isteyen yoksa oylamaya geçeceğim. Gündemin altıncı maddesi, Parsel: 4913’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’ni kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet Halil kardeşim çekimser kaldı, oy çokluğu ile geçti. Gündemin yedinci maddesi. 

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 05.05.2015 gün ve 2015/89 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 4, Parsel: 5439’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar Ofis’ in karşısında Fransız Ahmet’i tanıyorsunuz.

HALİL UYANIK: Kimi?

ÖMER FARUK MUTAN: Fransız Ahmet. Fransız Ahmet’in olduğu ada, ada ama diyorum bak. Talep, ilgilisi AKTUR. Şimdi bu konuda ben de özellikle komisyonda kalsın falan dedim. Bir yerinde inceleriz dedik. Arkada bakın dar bir ada burası. Eğer bu çekme mesafesi yanlarda 3’e değil de yine 5 gibi kaldığında çok ufak parseller var burada. Kaç metrelik parseller var burada?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Genişlik olarak, metrekare alan olarak?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eğer bu çekme mesafesi iyice, yani mevcut plandaki gibi işlendiğinde, arkadaki parseller ölüyor. Dedik ki; bunu tek parsel gibi değil, adanın bütünü üzerinden gidelim. Maalesef Kepezimizde böyle uzun, ince, dar parseller bol. Biraz da öteki mülkiyetleri de düşünerek Plan Tadilatını parsel değil, Parsel talepli ama bütün adayı kapsayan bir şekilde gündeme taşındı. O konuda bildi vermiş olayım size. Söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Şimdi o zaman Sayın Başkan, buradaki plan bütünlüğünü bozmuş oluyoruz. Ve bu arka adadaki yapılaşma sonunda var mı acaba? Yeni yapılaşma yapan var mı?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK:  Şimdi o zaman o vatandaşa haksızlık yapmış olmuyor muyuz? O adam 5 metre çekti, şimdi biz getireceğiz, 3 metreye düşüreceğiz. Burada o vatandaşa karşı bir haksızlık yapmış olmayacak mıyız? 

ÖMER FARUK MUTAN: Cevap verin bakalım. 

HALİL UYANIK: O konuma kendinizi koyunuz. İnşaatın kendinizin yapıldığını düşünün.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

EMİN BACAK: Sıyrıldı, tamam.

ÖMER FARUK MUTAN: Valla Sevgili Halil. Şimdi kaç parsel var orada? Yedi miydi? Toplamda kaç parsel var? Adada, baştan sona? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 20 Parselden sadece tek parsel mi? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Öteki taraflar?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu tarafla alakalı.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 20 Parseli mi ilgilendiriyor?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 10 parseli ilgilendiriyor. Tabii. Adaletsizlik yani 1 de olsa 10 da olsa fark etmez. Ama sonuçta o ruhsatlı bir bina. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani şu anda ruhsatlı bir yapı var orada doğru mu? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ruhsatlı bir yapı var. 

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkanım. Küçük bir yer alıp da büyük bir inşaat yapmak herkes ister.  Ama o insan da bilmeli ki; bu küçük inşaata, küçük arsaya küçük inşaatın olacağını, sığacağını. Ben de isterim 150 metrekare arsama 140 metrekare ev yapmak, inşaat yapmak. Ama şeyde böyle bir şey yok, Planda böyle bir…

ÖMER FARUK MUTAN: Halil biliyorsun buranın geçmişi Köy zamanına dayanıyor. 

HALİL UYANIK: Tabii.

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili mülkiyetler Atan Sülalesineait mülkiyetlerdi parça parça. Kafa parsellerle satılmıştır. Daha sonra ilk Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bir 18 Uygulaması, mahkemelere gidildi.

HALİL UYANIK: Yıllarca tabii.

ÖMER FARUK MUTAN: O kafa parseldeki yollar, mülkiyetten sayıldı. O mülkiyetlerde arsalar çıktı. Tam 18 yıl sonra, İmar, biz de 18 yaptık, 3 defa da ben yaptım. Üçüncüde yani benim dönemimle alakalı, bir önceki dönemin ilk yıllarında, 1,5 yılıydı, 18. Ayıydı, bu hikâyeyi tamamladık. Yani yılan hikâyesine dönmüştü Yel tepe. Hatırlayınız yani hep birlikte yapıyoruz bu işi. Tabii o süreçle alakalı DOP’a giden yani, yola, ize, beze, çocuk parkına, şuraya buraya giden paylar  % 20’lerde falan tuttu galiba bildiğim kadarıyla en son. Hatta oradaki dere yatağı hamurun içine atıldı, karıldı getirildi. Yani burada, bu mülkiyetler köy aklıyla zamanında alınmış mülkiyetler. İçlerinde şu anda bir tanesi ruhsatlı olmaz üzere, yine burada evler var, yok değil. Hiçbiri de herhangi bir…

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani şu anda ruhsatlı bir bina. Bir hakkı, hukuku var. Yani yarın yıkıp yapayım derse bu haktan o da faydalanır. Ki çok öncesi, 18 öncesi yapılmış ki o zaman ruhsat almış yani.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Önce. Yani bu yapılacak uygulama, yarın eğer yıkıp yapayım derse ona da bir fayda getirecek sonuçta. Evet var mı başka konuşmak isteyen? Söz almak isteyen? O zaman gündemin yedinci maddesini oylayacağım. İlgili, Pafta:4, Parsel: 5439’a, komisyondan geliyor, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Halil UYANIK arkadaşım çekimser kalmıştır. Oy çokluğu ile geçmiştir. Sekiz.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Selvi Sokak isimli sokağın, Kayısı Sokak olarak değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biz hangisini değiştiriyoruz şimdi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oradaki sokak isimlerine bakın. Arkadaşlar hep böyle Çınar, Ihlamur, ağaç. Biz de kayısımız var. Dedik ki kayısı yapalım. 

EMİN BACAK: Yapılaşma en çok hangisinde var. Az olanı değiştirelim de ondan dedim.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı herhalde.

EMİN BACAK: Aynı mı? Sonra çünkü problem çıkar.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet. Ve bunları evlere tek tek tebliğ edeceğiz artık adreslerini Kayısı yapacaklar. Şeye baktık hep etrafta Çınar, bakın işte Ihlamur, o tür geçiyor. Hadi dedik biz de böyle olsun. Kayısı var mı dedik yok dediler. Biraz da meydana yakın olsun dedik. SGK’ nın arka tarafı hemen arkadaşlar. 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Değişecek. Teşekkür ederiz. Evet var mı başka önerisi olan? Kayısımız yokmuş. Amblemimizde kayısı var. Hadi kayısı olsun dedik. Evet. Gündemin sekizinci maddesi, Cumhuriyet Mahallesindeki Selvi Sokağın, Kayısı Sokak olarak değişikliğini kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. AĞUSTOS Ayı toplantısı. TEMMUZ’ da tatiliz biliyorsunuz. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 5 AĞUSTOS Çarşamba. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Saat 15.00. Uygun mu? Evet arkadaşlar. AĞUSTOS Ayı Meclis Toplantı Günü 5 AĞUSTOS Saat: 15.00’de Kepez Belediye Meclis Toplantı Salonundadır. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar Başkanlık Gündemi 

 

arası bir mola vermek istiyorum. Uygun görürseniz. Bir bilgi akışında bulunulacak. Sonra devam edeceğiz. Evet ara veriyorum Kabul edenler? Ara verilmiştir.

 

  

Ömer Faruk MUTAN               İnci PEHLİVAN               Ali AYGÜN

Belediye Başkanı                    Meclis Kâtibi                  Meclis Kâtibi

 

 

 

1. Bileşim 2. Oturum

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Toplantının ikinci bölümünü açıyorum. Önergenin bir tanesi. Okuyorum. Hızlı okuyacağım: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden, Belediyemiz Norm Kadro Cetveli Teknik Hizmetler Sınıfında boş olarak bulunan 8535 unvan kodlu 1 adet 6. Dereceli Şehir Plancısı ve 8750 unvan kodlu 1 adet 7. Dereceli Tekniker kadrosuna Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hakkında görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Evet. Belediye Başkanı olarak benim önergem bu. Evet Yılmaz Bey. Teknik olarak açın. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar. Selin Hanım evlendi. Bir meslektaşımla evlendi. Asistan şu anda Kartal Devlet Hastanesinde. Araştırma Görevlisi. Hatta orada bir sıkıntı oldu. Özellikle bu sözleşmelilerin 5 yıl çakılı kalması gerektiği noktasında. Personel Müdürü’nün orada bir direnci oldu. Onu aşmak için özellikle ben gittim. Yani damat, artık nikahlarını da kıymıştık onların. Çünkü Sayın ALTINOK söz vermişti kendileri. Gittik konuştuk. Yasayı okudu, öteki yönetmeliği getirdi. “Getir ben imzalayacağım” dedi. Selin gitti. Yazısı da geldi oradan. O boş olan kadroya da biz bu süreçle alakalı boş durmadık. Çünkü Selin evlenmeye karar vermişti ve gidecekti. Sevgili Pınar. Soyadın neydi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Pınar YANAR. Hanımefendiyi Hizmet Grupları bünyesinde çalıştırıyorduk zaten. Bu bir buçuk aylık bir deneme süreciydi. Biz şimdilik mutluyuz. Tabi bir imza yetkiniz olacak. Şehir Plancısınız. Bu arada size daha önce ifade ettim. İmar Müdürü Vekilliğine de Müjgan Hanım bakmakta. Onu da ifade edeyim. Ha bu arada bir sözleşmeli noktasında Anıl kardeşimi kaçırmak istemedim. Çanakkale Belediyesi araklamak istedi. Bakın şu anda bu bölgedeki Wi-Fi’leri, hiç de olmadık bir fiyatla hayata geçirdi. İnşallah genişleteceğiz onu, yayacağız. Şu anda dört noktada kordonda, Şen kamp mevkiinde, meydanda ve 960’ da ticaret bantlarında Wi-Fi’miz, yani; ücretsiz internetimiz devrede. Zaman zaman eksiklik, aksaklıklar var. Anında müdahale ile devam ediyor. Bu biraz da çalışan ve hak eden personelin ödüllendirilmesi gibi diyeyim. Onun da altını çizerek böyle biri zorunlu olarak bir Şehir Plancısı istihdamı, biri de ödüllendirilerek diğer bir personelin motive edilmesi noktasında Başkanlığın teklifidir. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun lütfen. 

HALİL UYANIK: Başkanım bu sözleşmeli personel ücretlerini…

ÖMER FARUK MUTAN: Burada biz belirleyeceğiz şimdi. 

HALİL UYANIK: Biz mi belirliyoruz, Bakanlar Kurulu’mu belirliyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Üst limitlerini falan belirliyor ya da alt limitlerini belirliyor bildiğim kadarıyla, doğru mu?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biz ama tavandan veriyoruz arkadaşlara doğru mu? Yaklaşık ha?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O şekilde alacağız kararı. Tabi bu ara sendikal zeminde seyyanen bir üst limit vermişti devlet. Kamu çalışanına. Memur pozisyonunda olanlara. Sözleşmeliler de dahil buna bildiğim kadarıyla. 700 TL de ek seyyanen para veriyoruz bilginize. Yapılan ihaleye, toplu sözleşme yaptık sendikayla Doğru mu? Üst limit talep ettiler. Daha önce oturduk toplu sözleşme yaptık. Yerel Yönetimlerde, İl Özel İdarede ve Belediyelerde bu konuda bir açıklık vardı. Biz o süreçle alakalı toplu sözleşme yaptık. Onu tek bir forma soktu. Dedi ki: “ Arkadaş şu kadardan aşağı, bu kadardan da yukarı olamaz” dedi. Arkadaşlarla çok pazarlığa da girmedik. En üst limitten verdik. Değil mi Sendika Temsilcileri? Bir de öyle bir ücret alıyorlar. Bilginize. Yani 700 TL de ek ücret alıyorlar seyyanen. 

HALİL UYANIK: Yani Tekniker kadrosundaki arkadaş 3000 TL mi alacak?

ÖMER FARUK MUTAN: 2100 artı 700 daha 2800TL alacak doğru mu?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 650’ye mi denk geliyor? 2700 falan alacak yani kısaca. 

HALİL UYANIK: Aslında diğer şeylere bakarsanız az yani teknik bir …

ÖMER FARUK MUTAN: Ama zaman öyle maalesef. Ben ne alıyorum sor bakalım. 6 yıldır aynı parayı alıyoruz. Yılsonunda 3,5 liraya geliyor.Yeni bir dilime giriyoruz. O aramemurların kimi benden daha fazla alanlar vardır şu anda. Yalan mı? Bu konuyla ilgili Türkiye Belediyeler Birliği’ nin bir girişimi var. İnşallah düzelteceğiz diyorlar. İnşallah seçimden sonra düzelir. Evet. Söz almak isteyen yok ise, Anıl soyadın neydi?

H. ANIL İMACA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İMACA. Anıl İMACA Tekniker Kadrosuna, Sevgili Pınar YANAR da Şehir Plancısı Kadrosuna sözleşmeli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ücretlerini dillendirdin ya sen. Aynı ücretler. Diğer arkadaşların aldığı Tekniker ücreti ile Mühendis ücreti. Yani biri 2100 dedin, biri 2300 dedin. Doğru mu?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sendika ücretleri hariç, Tekniker 2100, Mühendis 2300 net şekilde alacaklar. Onu da oylarınıza sunayım. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet. Gündemin ikinci maddesi. Önergeyi Okuyorum. Çınarlı Köyü 3098 parselde kayıtlı (parsel nosu ve adı değişse dahi) taşınmaz üzerinde, biliyorsunuz 2 ay önceki Meclis, yok askıda şu anda. Ama 2 Ay önce geldi doğru. Komisyondan gitti.  Eğitim Kurumu olarak faaliyet gösteren okulun (her yıl faaliyet gösteren değişse dahi), yani; el dahi değiştirse,  faaliyeti boyunca kontenjandan Çanakkale Kepez Belediyesi’nin belirleyeceği % 5 öğrencinin (yetim, gazi, şehit çocuklarının ve başarılı öğrencilerin) okul eğitim bedelinin Doğa Koleji tarafından karşılanacağı Çanakkale 2.Noterliğinin onayı ile beyan edilmiştir. Konu üzerinde görüşülerek gerekli Meclis Kararı’nın alınmasını arz ve teklif ederim. Meclisi açarken bu konudan bahsettim. Bunun bir Meclis Kararına dönüştürülmesi bu işin kalıcı ve sürüyen hale gelmesini sağlayacak. Bu da noterden gelen bu beyanın kendisi. Bunlar da Meclis Kararı’na ek olarak bulunacak. Söz almak isteyen var mı önergeyle ilgili?

HALİL UYANIK: Burada sıralama nasıl olacak Başkanım? Yani ilk mesela %5 dediniz değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

HALİL UYANIK: %5. Kepez’in 20 tane kontenjanı var. Düşüyor öğrenci sayısına göre. Bu 20 öğrenciyi öncelikli….

ÖMER FARUK MUTAN: Şöyle, şöyle. Sosyal Yardım Komisyonumuz var biliyorsunuz değil mi? Yardım Komisyonumuz. Bu komisyonun marifeti ile olabilir. İki. Burada bir yönetmelik çıkarmamız gerekebilir burayla alakalı. Okul Müdürleri. Bakın Okul Müdürleri biliyorsunuz Kademeli Eğitim’de ilk 4, ikinci 4, üçüncü 4 falan diye gidiyor. Okul Müdürleri, ilgili Okul Aile Birlikleri. İşe biraz da sivilleşme katalım. Onların oluşturacağı bir heyet. Yani belki bir dahaki Meclise de onu getiririz. Okullar açılmadan önce. Tabii ki Meclis Üyesi arkadaşlardan, her Siyasi Partiden birer kişi. Bu konuda da adil ve eşit olalım. İlle birilerinin dediği olsun diye değil. Oluşacak bir Komisyon marifeti ilebu çocuklarımız belirlenir, bunlar okula teklif edilir. Onların bize şunu isterim, bunu istemem gibi bir hakkı, hukuku da olmayacak. Onu biz belirleyeceğiz. Ha Belediye bu usul ve yöntemi kendi içinde belirler diyelim. Bu yöntemle ilgili de bu ön giriş ve ön söz olsun. Bir dahaki Meclise de buradan talimat veriyorum. Bununla ilgili ilgili birim, Yazı İşleri diyeyim, konu ile ilgili, bir yönetmelik çalışması, bir kurul çalışması yaparsanız EYLÜL Ayına yönelik olarak da yetiştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bu eğitim döneminde, bu sezona girilecek. Biz tabii aldığımız kararı onlara ileteceğiz, onlar da bilecek, resmileşecek bu. Kaç öğrenci alıyor bu sene 100 mü? Bunun 5’i bizim. Seneye 200 mü alıyor? 10’u bizim. Öteki sene 400 mü alıyor? Kapasite 400 gibi, 40’ı bizim. Yok, 20’ si bizim. 

HALİL UYANIK: Bizim de Başkanım, şimdi biz de bir öncelik sırasına koyarsak. Atıyorum ilk tercihimiz şehit veyahut da gazi olabilir, öksüz olabilir, yahut da….

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi önce onları tarayacağız, onları tarayacağız. Gazileri, şehit çocuklarını, onları tarayacağız.

HALİL UYANIK: Öyle bir sıralama koyarsak, ha kontenjan dolmadığı zaman, yeterli değilse arkadaki gelenden….

ÖMER FARUK MUTAN: Başarılı çocuklar, başarıya ödül vermek lazım. 

HALİL UYANIK: Eğer aynı şekilde başarı varsa orda da gelir düzeyi altta olanı tercih etmemiz lazım. Ya da aynı seviyede ise.

ÖMER FARUK MUTAN: Muhakkak, muhakkak. Zaten bakın biz bu  kontenjanı alırken dezavantajlı. Hali vakti yerinde adam versin parasını okusun kardeşim yok öyle bir şey.

ERHAN BEKTAŞ: Başkanım şimdi zaten Özel Okullarda sadece eğitim gideri değil, ek ders kitapları oluyor yabancı dillerle alakalı, forma parası oluyor, servis ücreti, yemek ücreti oluyor. Bunlar da…

ÖMER FARUK MUTAN: Hepsi dâhil. Hepsi dâhil. Meclis kararını öyle alacağız. Bahar Hanım. Yani bakın yemek bedeli, giyim kuşam, kitap vb. gibi kırtasiye. Bunların hepsinin Kolej tarafından karşılanacağının belirttiği Meclis Kararı olacak.

HALİL UYANIK: Diğer öğrencilerin bütün haklarına sahiptir.

ÖMER FARUK MUTAN: Hepsine sahip olacaklar arkadaşlar. Evet önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Okuyun lütfen önergeyi.

ALİ AYGÜN: Üç. Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-14d-4c, Parsel: 6492 ‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündemi oluştururken söyledim. Yukarıda TOKİ’nin satmış olduğu, 900 metrelik bir alan bu. Yani mevzuat adama diyormuş yani yeşilden 4 metre çekersin. Komisyona gidecek. Söz almak isteyen varsa buyursun. Yoksa Komisyona yollayacağız. Evet ilgili önergenin, ilgili Komisyona, İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3, Parsel: 3014‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Neresiydi burası? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN:Kitle işlenmesi mi söz konusuydu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. İlgili önergeyle ilgili söz almak isteyen yoksa ilgili önerge İmar Komisyonuna gidecek. Evet. İlgili önergenin İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum Kabul edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündeme alırken izah etmiştim. Avukat Mustafa’nın yeriydi burası. Hamidiye Mahallesi’nde. Daha önce yapmış olduğumuz İmar Planı ile ilgili 18. Maddeyi yargıya taşımışlar. Kazandı. Biz de orada tuttuk. Sonra oturduk, uzlaştık. Geldik. O da kabul etti şu anda. Çünkü arkadaş burası yeni bir Kepez oluşuyor. Yolların belli bir standarttı vb. şeyleri var. Evet, bu 5000’liği. İlgili Komisyona gidecek. İmar Komisyonuna. İlgili önergenin ilgili Komisyona gitmesini kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. İlgililerden talep dilekçeleri alındı mı? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Alındı. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Aynı mülkiyetle alakalı 1/1000 Ölçekli bir talep. Söz alan yoksa İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Evet. Gündemin son önergesi. Biraz önce bilgilendiğimiz konu. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Kepez Beldesi, Cumhuriyet ve Hamidiye Mahallesi, Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, Devlet Hastanesi, TOKİ, Kepez Farklı Seviyeli Kavşağı’nı kapsayan alanda 05.05.2015 tarih ve 2015/83-84 sayılı Meclis Kararlarıyla yapılan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Plan değişikliklerine 02.06.2015 tarih ve 2476 sayılı dilekçeyle Sn. Sadi GÖK, Nabi GÖK, Siyami GÖK itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediye Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN.

ÖMER FARUK MUTAN:Evet. Biraz önce bilgilendiğimiz konu. İlgili önergeyle ilgili söz almak isteyen var mı?  Son önergeyle ilgili? Şu meşhur kavşağımız. TOKİ 960 Kavşağımız. Buyurun.

HALİL UYANIK:Sayın Başkanım. Bu vatandaşların davaları idari yargıda olduğu için ben bu kararların beklenilmesinden yanayım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Saygı duyarım. O sizin düşünceniz. Ben bir an önce geçip, bir an önce yapılmasından yanayım. Daha önce de ifade ettim. Bu konuda ne gelirse başıma gelebilir. İhsası rey yapıyorum, yani düşüncemi belirtiyorum. Şimdi oylamaya geçeceğim başka söz almak isteyen yoksa. Yoksa ilgili önergenin, dilekçenin itirazının reddini kabul edenler? Evet. Dilekçeyi kabul edenler? Evet. İlgili dilekçe oy çokluğu ile, Halil UYANIK arkadaşım reddi dışında, pardon kabulü dışında, diğer arkadaşlarım dilekçeyi ret ile birlikte, oy çokluğu ile dilekçe ret olmuştur. Kepez Belediyesi, HAZİRAN Ayı Meclis Toplantısı Kepez’e, Çanakkale’ye, Ülke’ ye hayırlı olsun.

ERHAN BEKTAŞ: Ret gerekçeleri Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Ret gerekçesini alalım. İfade etmişti ama yine de ret gerekçesini alalım. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Pardon, pardon. Dilekçe kabulü. Ha? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Reddi oylandı. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Almaya gerek yok diyor Bahar Hanım. Sana inanıyoruz. Öyle olsun. Gerek yok o zaman. 

HALİL UYANIK: Zaten biraz önce ifade ettim.

ÖMER FARUK MUTAN: Zaten biraz önce ifade etti. Tutanaklarda yer alacak zaten. Arkadaşlar evet. Meclis Toplantısını kapatıyorum. 7 HAZİRAN seçimleri ülkemize hayırlar getirsin diyorum. 02.06.2015

 

 

Ömer Faruk MUTAN                    İnci PEHLİVAN                            Ali AYGÜN

Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                               Meclis Katibi