T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ   :05.08.2015

TOPLANTI DÖNEMİ   :OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca AĞUSTOS 2015 Olağan Meclis Toplantısı 05.08.2015 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 05.08.2015 tarihli Meclis Toplantısına Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN ve Ozan TOPSOY’un katılmadıkları, diğer tüm Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 AĞUSTOS AYI MECLİSİ

1. BİLEŞİM & 1. OTURUM

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet sevgili arkadaşlar. Tatilden sonra ilk meclis değil mi? Herkes hoş geldi. Bir gündemimiz var, tabii iki ay birikince biraz yoğun oldu. Komisyonlardan gelen var. Eğer uygun görürseniz gündeme geçmeden bir konu var. Ben sizinle onları paylaşayım. Öncelikle arkadaşlara dağıtılmasını istediğim bu toplu ulaşım, önünüzde var ortak hizmet projesi protokolü, taslak. Yaklaşık bir yıldır Çanakkale Belediyesi ile yine bir yazışmalar yaptık. Haklı olduğumuz birtakım zeminler üzerinden gittik. En son geçen haftadan bir hafta önce Perşembe ya da Cuma günüydü, Ülgür Bey ile buluştuk. Dedim ki: “Bu 2007-2008’ de yapılmış olan protokolün, günümüz koşullarına uyarlanması, revize edilmesi noktasında bir protokol istiyoruz. Yani bizim sizinle bir yıldır yazışmamızın altında yatan bu”. Açtık bir takım protokol maddelerini, hatta şunu dedi: “Alın işte on tane otobüs falan işte sokun.” Dedim ki: “Yani biz on tane alalım da, yarın senin keyfine girerse, “sokmayın” derseniz ne yapacağız? Bunları yazılı hale getirelim.” dedik. Çünkü o süreçte belki iyi niyetle yapılagelmiş bir protokol ama hem Kepez’in bu gelişen süreçte artan nüfusu, ciddi anlamda da şu anda bir otobüs girişi var, halk otobüsü girişi. Ama tabi bizim çok menfaatlendiğimiz bir ortaklık değil. Şu anda 62 otobüs var. 27’ si bize çalışıyor. Neredeyse yarısı bakın. Ve ciddi bir kazanç elde ediliyor. Zannediyorum halk otobüsleri ve birisi ve birileri kaybediyor. Bir kent kart veya Çanakkale Belediyesi kazanıyor gibi geliyor. Çanakkale Belediyesi’ nin şu anda havuzda 16 tane otobüsü var. Bizim 2 tane var. Bize daha önce kooperatifle yapılan bir sözleşme var 5 otobüs diyor. Bizim 3 otobüs kayıp gözüküyor. Bir otobüs aktif hatta, bir otobüsten de bilet ücreti alıyoruz yolcu taşıma sayı karşılığında havuzdan alıyoruz. Hatta o konuda bile dedi ki: “Aktif geliyor ya birinde de böyle işte bilet – yolcu sayısı üzerinden alıyoruz. “Nereden alıyorsunuz?” dedi. “Havuzdan alıyoruz nereden alacağız. Böyle bir şey yapılmış abuk sabuk.” En son ”Tamam” dedi, “ Yapalım bir protokol” dedi. Bizim daha önce hazırlayıp onlara iletmiş olduğumuz ama sonra bir-iki madde üzerinden revize etmiş olduğumuz taslak proje sizlere dağıtıldı arkadaşlar. Bu protokolü onlar çalışıyorlar, bunun üzerinde. Onların ulaşım birimi. Hayati Bey bu hafta izinde olacaktı. İşte önümüzdeki haftalar içinde tabii ki meclise gidecek bu oluşan ortak protokol, bilginize. “Herhalde Ekim’i, Kasım’ı bulur.” dedi. “Hiç önemli değil.” dedik biz de.” Bunca yıldır yaşanan kaybı bir şekilde telafi edeceksek iki, üç ay da bekleriz.” dedik. Sizler de okuyup katkıda bulunmak isterseniz biz o ortak bir araya geldiğimizde, meclis üyelerimizin de bu katkıları diye onlara sunacağız. Hatta ettiği ilk laflardan biri: “Sizin de Ulaşım Komisyonun’ na hemen bir tane söyleyelim adam verin.” diye. Bunları yazıya dökelim yani bizim derdimiz bu. Söyleyin, alalım. Yani Çanakkale Kent Konseyi bile Ulaşım Komisyonunda yer alırken, biz paydaşız, yani biz bu projeye ortağız, bizim bir tane adamımız orada yok. Biz diyoruz ki yani Ton TV’ yi açıyoruz, meclisinizi, Kepez’ e hat koyuyorsunuz, biz oradan öğreniyoruz. Yani bu hat oluşursa en azından bir alt komisyonunda en azından görev alınması. Bak yineliyorum. 62 otobüs şu anda faal, 27 tanesi Kepez’e çalışıyor arkadaşlar. Bunları kendileri de belirtiyor orada, yaptıkları istatistiklerle vb. şeylerle. O yüzden bu Toplu Ulaşım Ortak Hizmet projesi Protokolü bir taslaktır. Kesinleşmiş değildir. Birlikte ortak kesimi bir noktaya taşıyacağız. Ama bu sürece sizler de katkı sunarsanız, o yüzden bunları size dağıttık arkadaşlar. Bilginiz olsun diye dağıttık. Evet bir diğer konu. Toplantı tutanağı, bir önceki Haziran Ayı’nın. Herkese dağıttık zannediyorum. Halil arkadaşıma da sordum bir eksik var mı diye, yok dedi bu sefer. Okuyarak geldiğiniz için, eğer uygun görürseniz okunmuş kabul etmek için oylamanıza başvuracağım. Evet, bir önceki meclis tutanaklarının okunduğunu kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. O zaman bunu da geçtikten sonra uygun görürseniz gündemi arz edeceğim ve gündeme geçeceğiz. 

1.2015 Yılı Ek Gelir Tarifesi,

2.Destek Kursları Düzenleme Yönetmeliğinin görüşülmesi,

3.Kurs ürünleri satış merkezinin yer tahsisi hakkında görüşülmesi,

4.Doğa Kolejinin Çanakkale 4.Noterliğinde verdiği 27.05.2015 tarih ve 6712 Sayılı Taahhütnamede belirtilen okul kontenjanına Öğrenci belirleme komisyonunun tespiti,

5.960 TOKİ’de bulunan ASM hekimi için yer kiralama işlemleri ve ücretinin belirlenmesi için Belediye Başkanına ve Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,

6.Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği hakkında görüşülmesi,  

7.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/93 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

8.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/94 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

9.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/102 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-14d-4c, Parsel: 6492 ‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

10.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/103 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3, Parsel: 3014‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

11.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/104 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 

12.Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/105 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

13. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16C-18B-2D, Parsel: 6057’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

14.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16C-18B-2B,  Parsel: 4121-4122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

15.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18a-2d, parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,

16.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Derin Sitesinin kuzeyinde kalan sokağın isminin belirlenmesi hususunda görüşülmesi,

17.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Stadyumun kuzeyinde kalan alanda bulunan sokakların isimlerinin belirlenmesi hususunda görüşülmesi, 

18.Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c-19a-1a/ H16c-19a-1b, parsel:6711-6724’de kayıtlı alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

19.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, 29K- 2C Pafta, Parsel: 403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

20.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29L – 1D, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

21.Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı EYLÜL ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

Başkanlık Gündemi’ ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergeleri arz ediyorum. Tek tek oylayacağım, sonra Başkanlık Gündemi ile birleştireceğim.

Sayın meclis heyetine. Yapımı süregelmekte olan Kreş ve Gündüz Bakımevi’ nin isminin belirlenmesi hususunun, Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı. Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum gündeme alınmasını. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Bir diğer önergeyi arz ediyorum. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlığı altında yer alan 67’ inci maddesinde “MADDE 67.-Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” ifade etmektedir. İlgili yasa maddesi bu arkadaşlar. Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için söz konusu Belediye kanununun yukarıda bahsedilen ilgili maddesi uyarınca, Kültür, Sanat , spor ve destek  hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için  Hizmet Alım İşlerinin; 01.01.2016 - 31.12.2018 tarihleri arasında (36 Aylık) yıllara yaygın olarak ihale edilmesi hususunda;  Belediyemiz Meclisinde görüşülerek bir karar alınmasını arz ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. Özellikle bu Anaokulu ile ilgili bir eğitim kadrosu kuracağız 8-10 kişilik. o alımı gerçekleştirmek için bir taşeron ihalesi bu. Önergeyi oylarınıza sunuyorum gündeme alınmasını. Evet, oy birliği ile alınmıştır. Bir diğer önergeyi arz ediyorum. 3 Ağustos 2015 gün ve 3395 kayıt nolu dilekçe. İlgili dilekçe önerge ekinde sunulmuş olup, Kepez Toprak Mahsulleri Ofisinde Mehteran Derneği olarak hizmet vermekte olan “ Çanakkale Mehteran Musiki ve Halk Oyunları Derneği” nin Belediyemiz Mehteranı olarak Beldemizi Ulusal ve Uluslararası Festivallerde, kutlamalarda ve bayram merasimlerinde temsil etmeleri, Kepez Belediyesi Mehteranı’ nın Hakkı UYAR, Recep YERLİ, İsmail ÜNAL, Halil SERDEN, İsmet Baki AYDIN, Gültekin AKYÜZ, Mehmet UYSAL, Sami ÇALIŞKAN, Abdullah DAVULCU, Özkan SARIBAŞ, Mehmet CEYLAN, Rıdvan DEĞİRMENCİ, Cumhur ULUCAN, Ali TÜREK, Ferhan ÖZEN, Seçkin YILDIZ, Mehmet Emir BUHARALI, Timur TORKAY, Hasan ARSLAN, İsa ÇETİNKAYA, Emre UYAR, Gökhan YILDIZ, Niyazi AYTAÇ, Selim ÇITAK, Yunus Emre ARSLAN, Şahin TURAL, İlyas BAŞARAN ve Fahrettin DEĞİRMENCİ’ nin gönüllü hizmet ve katılımlarıyla oluşması Belediyemizin 24 Ağustos 2015 günlü davet mektubunda belirtilen “ International Tattoo Belgium ( 4. Uluslararası Belçika Bando Festivali)”’nde Beldemizi ve Belediyemizi “Kepez Belediyesi Mehteranı Takımı” olarak görevlendirilerek temsil etmeleri hususlarının Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını; arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı. Arkadaşlar görev pasaportu var biliyorsunuz, gri pasaport. O görev pasaportunun çıkması için Belçika’ da bir bando festivali varmış. Ona gidecek bizim mehteran. Ama resmi bir kanaldan gitmesi gerekiyor. Biz daha önce yine bir Folklor grubuna burada gri pasaport çıkartılması için yardımcı olmuştuk. Oradan davet geldi. Hem Belediyemiz adına, hem kendileri adına bizden gri pasaport talepleri var. Onunla ilgili dilekçelerini aldık. Yardımcı olursak işte emniyetten falan filan alacaklar, gidecekler. Önerge bu. Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önerge, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta: H16C-18a-2d, parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Neresi burası?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar Dardanos, Kanlı çukur, Deniz boyunda şu anda köpek barınağı olarak bilinen bir yerimiz var. Buranın bir turistik tesis olması noktasında meclisin gündemine taşıyalım dedik. Onunla ilgili bir tartışmayı gündeme getireceğiz. Önerge bu. Önergeyi kabul edenler gündeme alınmasını? Evet, oy birliği ile gündeme alınmıştır. Bir diğer önergeyi arz ediyorum. Bu sonuncusu galiba. Kepez Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel okullar, şirket ve benzeri kuruluşların personel ve öğrenci taşıma hizmetleri ile ücretsiz müşteri taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanan “Kepez Servis Araçları Yönetmeliği” yazımız ekinde sunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) fıkrası hükümleri uyarınca değerlendirilerek, Sayın Meclis Heyetince karara bağlanması hususunu arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı. Arkadaşlar bu artık bir ihtiyaç oldu. Servis araçları da aynı ticari taksi ve kamyonetler gibi bir esasa bağlanmalı ve bunların da belli ücretleri var. Belli, 8 kalem galiba bir ücretleri var bunların. Onları da ek yaptılar zannediyorum özellikle ve bu Servis Araçları Yönetmeliği taslak olarak sizlere de verildi. Bu rakamlar Çanakkale Belediyesi’ nin rakamlarıdır. O konuda bilginiz olursa iyi olur. Servis araçlarıyla ilgili belli zaten, işte plaka alındığında servis araçları falan diyor. Evet, ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkanlık gündemi ile birlikte 5 tane meclis önerge gündemi var. Hepsinin gündem oluşturulması amacıyla oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Beş.

HALİL UYANIK:  Altı tane. Bir de servis araçları var.

ÖMER FARUK MUTAN: Neyse işte beş. Bir, iki, üç, dört, beş. 

HALİL UYANIK: Şimdi bizim önümüzdeki şeyde, önergede beş tane gündem maddesi var zaten. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Beşinci madde servis araçları.

HALİL UYANIK:  Ha tamam tamam. Pardon.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, meclis önergeleriyle birlikte Başkanlık Gündemini oylarınıza sunuyorum gündemin oluşması açısından. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir 2015 yılı ek gelir tarifesi. Buyurun.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Plan ve Bütçe’ ye gidecek ama tabii ki söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Özellikle bu, biraz sonra o da gelecek, bu kreş ile ilgili bir yönetmelik hazırladık. O da bir komisyona gidecek ama bayağı kapsamlı olacak. Dört sınıf var, ortalama yirmi çocuk. Seksen çocuk ediyor. Birçok Belediyenin işlettiği kreşlere baktık. Ciddi rakamlar alan var. 350,400 İstanbul, İzmir gibi yerlerde falan. Tabi Belediyenin de katkıları oluyor. Özellikle belli bir parametreler içinde bizim de bir Kep Kartımız var biliyorsunuz eğitime destek noktasında. Tabi ki o belki komisyonda konuşulacak ama Belediyemizin de anaokulumuza, yani Belediyenin anaokuluna giden çocuklara bila bedel, yani bir karşılık olmadan ama hali vakti yerinde, anne baba da çalışıyor vb. artı yemek verelim mi? Biz bunları hep konuştuk kendi aramızda. Vereceksek bunun bir maliyeti olacak. Ya dışarıdan yemek alımı yapacağız ya bir aşçı tutacağız vb. gibi. Bunların bir karşılığının olması gerekiyor. Tabi hangi oranda, atıyorum belki % 25-30’ unu Belediyeden gariban çocuklarını karşılarız ama artık hali vakti yerinde olanlardan da dedik ki en azından bir yüz lira alalım mı mesela. Neden olmasın gibi. Kırtasiye ihtiyaçları falan değil, daha çok gıda ile alakalı, beslenme ile alakalı. Bizim daha önceki okul öncesi çocuklarında genelde ailenin biri günde işte biraz kek, biraz bir şey getiriyordu. Yarım gündü onlar. İki sınıf vardı. Dört sınıf vardı pardon. Yarım gün öğleye kadar, yarım gün diğerleri geliyordu. Biz burada bir de tam zamanlı düşünüyoruz. Yani sabah girsin, yatak da olacak burada. Onların malzemeleri ile ilgili siparişleri de verdik. Herhalde 10-15 güne biter, bir 10-15 gün içinde, yani bu ayın sonuna kadar Anaokulu tamamlanmış olur gibi geliyor. İşte süreç içinde kadrolar da oluşursa çok gecikmeyiz zannediyorum. Belki Eylül eğitimi ile birlikte 13 Eylül, 15 Eylül gibi açmayız ama Eylül’ ün sonuna doğru veya Ekim başı gibi açarız diye düşünüyorum. O yüzden yüz lira mı alalım, almayalım mı? Plan ve Bütçe’ ye gidecek ama burada arkadaşlarla daha önce bir fikir alışverişinde bulununca bunları da sizlerle de paylaştık. Evet. Gündemin birinci maddesi Plan ve Bütçe’ ye gidecek. Söz almak isteyen var mı? Yoksa biraz sonra servis araçlarında da gelecek zaten. Onda da Plan ve Bütçe’ ye gidecek. Gündemin birinci maddesinin ilgili komisyona, Plan ve Bütçe Komisyonu’ na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi destek kursları düzenleme yönetmeliğinin görüşülmesi. Buyurun. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi sevgili arkadaşlar, bundan önceki dönemlerde, geçen yıl çok fazla olmamak kaydıyla, ondan önceki üç yıl ciddi anlamda bu üniversiteye hazırlık olsun, TEOK’a hazırlık olsun veya bu beceri sınavları noktasında güzel sanatlara dönük olsun kurslarımız devam ediyordu. Bunun bir yönetmelik altına alınması, daha derli toplu yapılması, ha bu sene yetişir mi? Yer bulursak niye olmasın. Bir yer kiralarsak neden olmasın sonuç itibari ile. Daha bir disiplinli olması, bir yönetmeliğe dönüşmesi. Ama bu yönetmeliğin de bir yine komisyon marifeti ile yani meclis üyelerinden oluşacak bir komisyon marifeti ile bir şekle girmesini uygun gördük. O yüzden Başkanlık Gündemiyle meclise konuyu arz ettik. Söz almak isteyen varsa buyursun. Bizim Eğitim Komisyonumuz var mı? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yoksa bir Eğitim Komisyonu teşekkülü ile bu işe zıplayalım, hoplayalım diyoruz. Evet. Usul açısından da konuşabiliriz yani. O zaman gönüllülük üzerinden gidelim. Buyurun Halil Bey. 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım bu kurslara personeli Belediye mi temin edecek?

ÖMER FARUK MUTAN: O çok farklı olabiliyor. Biz düne kadar gönüllülük üzerinden katılanlar vardı. Mesela Güzel Sanatlardan birkaç hoca geliyordu. Atatürk İlköğretim Okulundan geliyordu. Boş zamanlarında gelip veriyorlardı. Bir kısmı hafta içi falan geliyordu. Onu da belirteyim. Daha sonra bu dershanelerin kapatılma süreciyle ile birlikte geçen yıldan beri bu tür kursları Halk Eğitim ile ortaklaşamadık. Geçen yıl biraz ondan aksadı. Dedik ki ama en azından yine birçok Belediyeyi inceledik, ettik birçoğu etüt merkezi adı altında, zaten şu anda bakanı da dinlerseniz dershane lafından bahsetmiyor, etüt ve destek kursları şeklinde bahsediyor. Bizim de kurguladığımız o. Birçok Belediye bunu böyle Halk Eğitim ile ortaklaşarak değil de kendi bünyesi içinde, bütçesi Belediye’ den olabiliyor. Bir proje olursa proje aldığı kaynaktan olabiliyor ama çoğu kendi bünyesi içindeki eğitim kadrosuyla götürüyor. 

HALİL UYANIK: Ama dershanelerin kapanmaması hakkında Anayasa Mahkemesi’ nin kararı var. Yani devam edecek dershaneler. Ne kadar hükümet onları yok saysa da yahut da başka bir ad altında görse, fiili olarak zannediyorum devam edecek. 

ÖMER FARUK MUTAN: Zaten öyle görülüyor. Destek kursları ya da etüt merkezi şeklinde tanımlanıyor şu anda. Bir şekilde devam edecek ama biz de Belediye olarak kamu adına bu işi yapmakta olan diğer Belediyeleri örnek aldık. Özellikle büyük şehirlerdeki ilçe Belediyelerini. Oralardan yönetmelikleri aldık, revize ettik onları da getirdik taslak halinde size dağıtıldı zannediyorum. Dağıtıldı değil mi? Evet dağıtıldı. Eğer bu mecliste bir komisyon teşekkül edilirse, buyurun hocam.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Şimdi Başkanım Halil Bey’e hemen bir ek olarak şey sunmak istiyorum, arkadaşa. Şimdi geçen yıllarda biz Halk Eğitim’ den öğretmenler istedik. O zaman şöyle bir sıkıntı yoktu. Hem çalışan öğretmenler, hem emekli olmuş öğretmenleri Halk Eğitim üzerinden görevlendirebiliyorduk. Ama bu SGK’ daki son değişiklikten sonra mesela dört saat emekli öğretmen geldiği zaman veya dışarıdan diyelim ki kazanamamış herhangi bir KPSS’ yi boşta durmasın, 3-5 saat el harçlığı alsın diyebiliyorduk. Ama o geldiği zaman SGK’ ya para ödemek gibi bir durumda bulunuyorduk. Bu son SGK’ daki yasal değişiklikler o nedenle, o çalışan öğretmenlere zorunlu geri dönüş oldu. Sıkıntılar oldu. Mesela kızımız vardı o şey tarih öğretmenimiz falan onun için Halk Eğitim üzerinden çalışan öğretmenler geliyor şey noktasında. Orada da öğretmenin ders saati uyarsa programa. 

HALİL UYANIK: Bize bir maliyeti, büyük bir maliyeti olmayacak.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Geçmiş yıllarda hiçbir maliyeti olmadı. Öğretmen ücretini doğrudan doğruya Halk Eğitim verdi.

HALİL UYANIK: Ancak biz yer tahsisi yapacağız. Yer göstereceğiz yahut da mefruşatını…

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ama şu değişiklik olur, komisyon görüşür onu; örneğin kitaplar alınır, kitabın ücretlendirilmesi yapılabilir hani düşük düzeyde. Şey olursa, tamamen ücretsiz olursa öğrenci sahip çıkmıyor…

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi bakın. İşin ben doğrusuna geleyim. Kapatılmakta olan bir dershane yöneticileri bizlerle ortaklaşarak bir dershane açmak istediler. Daha doğrusu bir etüt ve destek kurs merkezi istediler. Biz onlarla ilişkiye geçtik. Tabi bize çıkan bir maliyet var. Çok atla da deve değildi değil mi Bahar Hanım? Üç yüz milyar mı?

BAHAT ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Üç yüz milyar, yaklaşık kaç öğrenciydi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Maliyet bu. Yani çok, on bir öğretmen, yöneticisi, bilmem neyi arkadaşlar kira hariç üç yüz milyar. Yani bu Belediye, bu parayı, bu çocuklara harcayabilir. Çok rahat harcayabilir. Artı bir miktar, yine onlardan biraz önce ifade ettiğim gibi kreşte işte yüz lira gibi cüzi bir rakam da gündeme gelirse bu maliyet ciddi anlamda aşağı iner. O yüzden oluşacak buradaki bir komisyon bu işin detayıyla, bence işin bu mali vb. diğer boyutlarını da alıp, inceleyip önümüze getirirse daha sağlıklı bir tartışma ortamı yaratırız diye düşünüyorum. Buyurun hocam.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım zaten bir bu kurslardan sorumlu bir öğretmen, kurs müdürü olmalı ki o ciddiyet, o şey takip edilsin. Öbür türlü Halk Eğitim’ den öğretmen geliyor, dersine giriyor, gidiyor ya da bizlerin….

ÖMER FARUK MUTAN: Hocam zaten başlı başına bir bina olmalı. Aynı diğer dershane işletenler gibi başlı başına izole bir bina olmalı. Sadece ona tahsis edilmeli. Bu şekilde gitmeli. Bu ilçelerimizden Biga yapıyor bunu. Prosedür açısından bize çok sağlıklı gelmedi. Encümen kararları üzerinden fiyat, ücret belirlemişler falan. Biz daha bir detaylandırdık. Biga’ya da baktık, Karşıyaka’ya da baktık, İstanbul ayağına da baktık falan. O yüzden bir komisyon teşekkülü işin esası. Her siyasi partiden uygun görürseniz birer arkadaş. Hatta biraz sonra gündeme gelecek, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili, hatta ben aynı komisyonun onunla da ilgilenmesini talep edeceğim. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Zaten Eğitim Komisyonu kurulursa, eğitim ile ilgili bütün çalışmalar onun üzerinden yapılır yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Hatta sosyal destek noktasında, destek alacağımız yani, bu etüt ve destek kurslarına dönük de destek atacak Belediye. Parası olmayan çocuğu yolda bırakmayacağız. Bırakmamamız lazım. Ben o yüzden aslında çok klasik bir öneride bulunayım; bu Kep Kart projesindeki komisyon üyeleri, kimler var bilmiyorum şu anda ama hocam var, 

İNCİ PEHLİVAN: Ben varım.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ben, İnci Hanım, Mehmet NAİR.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama öyle yapmayalım. MHP’ den Halil arkadaşımızı da alalım. Çünkü oradan da o destek de gelecek. Biraz sonra bakın Doğa Koleji ile ilgili o %5’ lik komisyonla ilgili gelecek. Yani aynı komisyonun yine devamı noktasında dokunuşlara devam etmesini talep edeceğim. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ama 3 – 5 gibi tekli rakamlar olmaz mı? O zaman 5’e tamamlayalım.

ÖMER FARUK MUTAN: Bence uyum sağlarsınız gibi geliyor yani. Çok önemli değil yani. Kimler vardı o zaman? Siz varsınız.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ben varım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet lütfen not edin. İnci PEHLİVAN.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Mehmet NAİR.

İNCİ PEHLİVAN: Mehmet NAİR.

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet NAİR ve Halil UYANIK. Evet, ben bu dört arkadaşın destek kursları düzenleme yönetmeliğine komisyonuna öneriyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört. Doğa Kolejinin Çanakkale 4.Noterliğinde verdiği 27.05.2015 tarih ve 6712 Sayılı Taahhütnamede belirtilen okul kontenjanına Öğrenci belirleme komisyonunun tespiti. Buyurun lütfen.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Üç kaldı.

ÖMER FARUK MUTAN: Üç. Ha. Pardon, pardon. Atladık. Kurs ürünleri satış merkezinin yer tahsisi hakkında görüşülmesi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, eski Belediye binamızın, ana caddeye bakan köşesi. Bir tarafında berber vardı, bir tarafında emlakçı vardı biliyorsunuz. Şu anda fiili olarak verdik ama yetki mecliste. O yüzden olayın meclise gelmesi gerekiyor. Oradaki temel aklımız şu hafta içinde ortaklaşıp ürün ortaya çıkaran kursiyerlerin, kendi ürünlerini vergi vermeden, bakın orada şu işlemi de yaptık üç arkadaş üzerinden bu tür bir yasal boşluk varmış, vergi vermiyorlar, fatura kesmiyorlar, direkt satış yapabiliyorlar. Birer belge alırız o arkadaşlara. onlar üzerinden. Bir de biz yer tahsis edersek, kadınlar ürettikleri bu noktada artık bir kooperatifleşmeye doğru giderler mi? Çünkü bizim özellikle el emeği noktasında çok ilginç ürünlerimiz var. Ne gibi diyeceksiniz. Bindallı gibi. Yani Kepez bir bindallı merkezi olabilir mi? Böyle bir üretime girebilir mi? Veya kendi beceri ve yetenekleriyle üretip, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen tüm kursiyerlere açık bir alan. Şu anda kısmen satış yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Ne kadar sattıklarını da bilmiyorum ama en son bir uğradığımda 180,00 TL’lik bir satış yapmışlardı. 

MEHMET NAİR: Çanakkale Belediyesi destek veriyor mu acaba Başkanım? Böyle bir destekleri var mı Çanakkale Belediyesi’ nin?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Kadın Girişimcileri Kooperatifi var Başkanım. Baştan Çanakkale Belediyesi’ nin destekleriyle bir araya geldiler, sonra bu kooperatifleşti.

MEHMET NAİR: Kendi ürünlerini satabiliyorlar. 

İNCİ PEHLİVAN: Morabbin Parkı’ndaki.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Değil, değil. Çarşıda.

ÖMER FARUK MUTAN: Ya biz, süte maya çalalım dedik. Kadınlarımız bir bantta üretiyorlar. Orada zaten becerirlerse becerecekler. Yine biz elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışacağız. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bu işe destek olursak Başkanım kooperatifleşme yoluna gidebilirler.

ÖMER FARUK MUTAN: İnşallah giderler. Evet, bu yerin tahsisi ile ilgili süre ne kadar? Sınırı var mı?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: On yıl olmuyor mu?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Üç yıl da az oldu. Beş yapalım bari ya.

HALİL UYANIK: Beş olsun.

ÖMER FARUK MUTAN: Beş diyenler el kaldırsın. Beş oldu. Evet, kurs ürünleri satış merkezinin, kursiyerlere tahsisi beş yıllığına Belediye Meclisimizce onaylandı. Dört, biraz önce yanlışlıkla okudum, üçü atlamıştım. Doğa Koleji’ nin Çanakkale 4. Noter kanalıyla vermiş olduğu taahhütnamede belirtilen okul kontenjanı %5’e öğrenci belirleme komisyonu. Buyurun Bahar Hanım.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Böyle bir çalışma yaptık. Yalnız bu çalışmayı yaparken bir şeyi çıkarmıştık. Okul aile birlikleri başkanlarını çıkardık, onun yerine toplum polisini koyduyduk. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Böyle bir çalışma yaptık. Yalnız bu çalışmayı yaparken bir şeyi çıkarmıştık. Okul Aile birlikleri başkanlarını çıkardık, onun yerine toplum polislerini koyduk.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır bak böyle yaptık özellikle dedik ki şimdi okul aile başkanları burada taraf olabilir, birilerini kayırır, kendi çocuğunu kayırabilir vb. gibi. Yani kendi aramızda konuşarak yaptık onu. Ama tabi ki söz meclisin. Bu getirmiş olduğumuz bütün siyasi parti temsilcilerinden bir kişi, okul müdürleri birinci ve ikinci, muhtarlıklar, yani bu muhtarlık sayısı artabilir. Yani dört olur, beş olur gibi. Belediye Başkanı. Bu işin koordinatörü Yazı İşleri şu anda. Belki ileride bir Eğitim Daire Başkanlığı/Müdürlüğü kurulursa o olabilir. Bir de toplum polisleri. Bizle iç içe yaşıyorlar, garibanı, yoksulu az buçuk biliyorlar, o dokunuşları var. Onları da işin içine alalım dedik uygun görürseniz. Daha başka aklınızda varsa olabilir olanlar onları da dillendirin lütfen. Evet, söz almak isteyen var mı? Uygun mudur o zaman arkadaşlar? Yani okul aile dernek başkanlarını çıkarıyoruz, toplum destekli polis değil mi? Öyle mi tanımlanıyor? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Gündemin dördüncü maddesindeki komisyonun oluşumunu biraz önceki, söz mü alacaksınız? Buyurun lütfen. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım şimdi bu komisyon tabi toplandığında okul müdürleri, işte toplum destekli polis, muhtarlar da gelecek. Şimdi daha öncesinde de bu tür çalışmalarda bulunduğum için benim bir önerim olacak; biz, hani Belediye Meclis Üyeleri olarak bu komisyona girerken bir form, bende maktu örnekli formlar da var, çünkü benzer başarılar ya da benzer olumsuzluklarda öğrenciler geleceklerdir. O tarafsızlığı şeyin, hani komisyonun onların elemesinde ya da incelemesinde rahatlık olur diye bir form düzenlenmesini de öneriyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi o komisyonun görevleri içinde olacak. Komisyon almış olduğu kararları, koordinasyon eş güdüm noktasında Yazı İşleri’ ne ilettiği zaman o tür şeyler, formatlar çıkar yani şey, komisyon belli parametreleri olacak zaten, yani belirleyecek onu. Özellikle burada okul müdürlerine ciddi bir sorumluluk düşüyor. Onlar çünkü sınıftaki öğretmenlerle bunları paylaşacaklar. Çok atla deve bir belde değil. Türkiye’nin en büyük beldesiyiz ama o banttaki okul sayılarımız da belli bildiğiniz gibi. TOKİ’de var, aşağıda Atatürk, burada Mehmet Akif, şimdi obanın arkasına yapılmaya devam etmekte olan yine bir İlköğretim okulu olacak, birinci dört mü olur, ikinci dört mü olur bilemiyorum ama yani çok da şeyi yok. Onlar üzerinden artık o tespitler yapılacak. Ağırlıklı olarak zaten Atatürk İlköğretim ile Mehmet Akif gibi duruyor. Ama tabi özellikle TOKİ 960’da da ciddi bir ilköğretim başarısı var. Onun da altını çizmek isterim. Evet, bu komisyonun bu şekilde belirlenmesini, bu konuşmalardan çıktığı üzere tanımladığımız kurum ve kişiler üzerinden kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Beş. 960 TOKİ’de bulunan ASM ekibi için, doktoru için yer kiralama işlemleri ve ücretinin belirlenmesi için Belediye Başkanına ve Belediyemiz Encümeni’ne yetki verilmesi. Arkadaşlar 960 TOKİ diyoruz ama Hamidiye Mahallesi. Tabi bölge 960 TOKİ ile anılıyor. Orada bir Aile Sağlığı Merkezi, altında da bir Erkek Spor Merkezi yaptık. Yine bir bölüm daha var. Herhalde ya Halk Eğitim ile ya da bölge halkıyla, mahalle sakinleriyle ortaklaşarak bir kurs merkezine dönüşecek. Üçlü bir alan. Burası bitti. Buradan yetki verirseniz, işte on yıllığına oradaki, burası iki hekimli bir sağlık merkezi, birine kiralayacağız. Bir diğeri gelecek hekimin. İkinci hekim olacak o da. O’na da kiralayacağız. Şu anda eski Belediyemizin oradaki arkadaşların kirası ne kadardı? Kaç para?    

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İki yüz. Aynı paradan ona da kiralayalım diyoruz. Kişiler üzerinden gidiyor çünkü, hekimler üzerinden gidiyor. Biliyorsunuz Aile Sağlığı Merkezleri, çok basamaklandırma da bitti sağlık sisteminde ama belirli bir basamak sağlık zimmeti kabul ediliyor. Sonuçta kamu hizmeti veriyorlar. Maalesef burada sağlık ocağı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından gasp edildi ve buradaki Aile Sağlığı Merkezi Camii’nin morgunda hizmet veriyor. Onları kurtardık ama bu usul ve esaslarla böyle gidecek. Yetkiyi alacağız. İnşallah haftaya otururuz veririz. Onlar da bu ayın sonuna kadar buraya taşınırlar. 

HALİL UYANIK: Sağlık Ocakları’nın kirasını doktorlar mı veriyor? Sağlık müdürleri mi veriyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, doktorlar veriyor. 

NERMİN ERDOĞAN: Doktorlar veriyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Doktorlar veriyor ama bu konu ile ilgili Bakanlık onlara bir bütçe veriyor. Kişiler veriyor. Burada işte dört arkadaş var, kaçtan çıktıydık biz buna ya? 175 liradan çıktık işte, 2013 yılında iki yüz liraya çıkmış.

HALİL UYANIK: Sonuçta bir kamu hizmeti yapılıyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi. Kamu faydası noktasına da getiriyoruz yani burada. Evet, beşinci gündem maddesi ile ilgili, Hamidiye Mahallesi, 960 TOKİ mevkiindeki Aile Sağlığı Merkezi’nin kiralanması ile ilgili, bana Başkana ve Encümen’e 10 yıllığına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kiralanması ile ilgili arkadaşlar. Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Altı. Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği hakkında görüşülmesi. Buyurun lütfen.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Gündemin birinci maddesinde mi, yok önergelerde okumuştum, konuyu arz ettim size. Artık burası bir okul gibi olacak. Biraz sonra buranın ismiyle ilgili de bir gündem maddesi gelecek. Öndeki arabayı da hediye edecekler bize yok yalan tabi. Evet hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu ara elektrik tesisatlarını yapıyorlar, sıhhi tesisat bitti. Zannediyorum bir on-on beş gün içinde bize teslim edecekler. Ha bu da Turhan Mildon Kültür Merkezimiz. Evet. Çalışmalar sürüyor. Bitecek. Burada biraz önce tanımladığımız komisyonun yine, kimler vardı orada? Bir el kaldırırlarsa.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet İnci Hanım, Yüksel Hanım, Mehmet Bey ve Halil arkadaşımız gündemin altıncı maddesindeki Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliği Komisyonu’na seçilmek için adaylar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, bu dört arkadaşımız Kreş Gündüz ve Bakımevleri Yönetmeliği Komisyonu’na seçilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemin yedinci maddesi. Dosya tekabül etti mi? Etmedi. Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/93 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar, konu yine Hamidiye Mahallesinin o yeni yerleşim alanları ile ilgili. İlgilisi bu Miller A.Ş. Henüz kurum görüşleri gelmediği için ilgilinin, ilgili gündem maddesinin komisyonda kalmasını komisyon teklif ediyor. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile komisyonda kalmıştır. Sekiz de aynı. Yine 1000’liği ile ilgili değil mi? Uygulaması ile ilgili? Bu yüzden gündemi arz ediyorum. Uzatmadan, kurum görüşleri tamamlanmadığı diye geçeceğiz o zaman. Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/94 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: 2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Komisyonun teklifi ne?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyonun son lütfen kararını okur musun? Kurum görüşleri eksikliği noktasını.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır sekizi okumuyor musun?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Dokuzu okudu.

ERHAN BEKTAŞ: 5000’liğin 1000’liği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kurum görüşlerinin tamamı gelmediği için komisyon, ilgili gündem maddesi bende kalsın diyor doğru mu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uzatmaya gerek yok yani. Evet, gündemin sekizinci maddesi komisyon diyor ki: “Kurum görüşleri gelmedi.” Komisyonda kalması. Oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile komisyonda kalmıştır. Gündemin dokuzuncu maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/102 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen,  Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-14d-4c, Parsel: 6492 ‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Buyurun şimdi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hep aynı numarayı seçiyorsun değil mi sen? Evet, gündemin dokuzuncu maddesiyle ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı? Komisyondan oy birliği ile geliyor. Tabi ki takdir meclisin.

HALİL UYANIK: Başkanım, yeşil alanlar arasındaki dört metrelik o mesafeyi biraz daha açsak daha rahat olmaz mı? Dört metre çok dar gibi sanki.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi bilebildiğim kadarıyla, bu konu gündeme geldiğinde, ilgili İmar Müdürlüğü’ne sorduğumda dedi ki: “Yeşil alanlardan dört metre çekilebilir. Yani bu adamın hakkı.” Yasal hakkı. Mevzuat gereği. O yüzden böyle bir taleple geldiler zaten. 

EMİN BACAK: BOTAŞ boru hattına 18 metre cephesi var zaten.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi yanlış söylüyorsam, yanlış söylüyorsun Başkanım deyin. 

HALİL UYANIK: O şeyi çıkarır mısınız, krokiyi çıkarır mısınız?

ÖMER FARUK MUTAN: Yani yeşil alanlardan çekme mesafesi…

HALİL UYANIK: Yok yok. Biraz önce göstermiştiniz ya renkli olarak. Hah. O değil ya farklı. Renkli olarak onu….

ÖMER FARUK MUTAN: Bu bu.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani yeşil alanlardan çekme mesafesi dört metreymiş. Haklarıymış. Daha önce burada beş mi, on metre miydi bu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ondu. Arkadaşlar inceledi. Doğru mu söylüyor talep karlar dedim. “Doğru söylüyorlar” dedi. O yüzden bu taleplerini Başkanlık Gündemi olarak taşıdık, getirdik. Hak yani hakkı. Buyurun Erhan Bey.

ERHAN BEKTAŞ: O yeşil alanlardan çekme mesafesi değil de, yan bahçe çekme mesafesi dört kata kadar üç metre, her kat için de 50 cm. olarak arttırılır diye kanunda belirtilir. Yani beş katta üç buçuk, altı katta dört, yedi katta dört buçuk olacaktır. Yani dört kata kadar üç metre, dört kattan sonrasında 50 cm. her kat için arttırılır diye yazar kanunda. Yani kanuni bir çekme mesafesini istiyor.

HALİL UYANIK: O zaman yeşil alandan değil de şeyden…

ERHAN BEKTAŞ: Yan bahçe çekme mesafesi ile yeşil alanlar çekme mesafesi aynı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bana söylenen yeşil alan. Doğru değil mi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

HALİL UYANIK: Şimdi bu şeyin yeşile çok ihtiyacı var. Yerleşim yerlerinde maalesef şeyler az. 

ÖMER FARUK MUTAN: Halilcim yasa çıkması lazım. Yasa adama hak vermiş. Ben mecliste yasanın üzerine çıkıp adamın hakkını gasp edemem. 

EMİN BACAK: Zaten burada gerek yok yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani yasa, yasayı yukarıdakiler değiştirecek. Kurabilseydik hükümeti değiştirecektik ama kuramadık. Su koyuverdiniz kuramadık. Evet arkadaşlar yani yasanım kişiye vermiş olduğu hak o çekme mesafesi. Adamlar onu fark etmiş. On metreyi dört metre dediler. Ha vermeyebilir miyiz? Vermeyebiliriz. Mahkemeye gider mi? Gider. Kazanır mı? Kazanır veya kazanamaz. Bir şey diyemem. 

İNCİ PEHLİVAN: Kanuni hakkını istiyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Başka söz almak isteyen? Yoksa gündemin dokuzuncu maddesini, 6492 ‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin onuncu maddesi. Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/103 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3, Parsel: 3014‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Nerede parsel? Gözükmüyor. Nerede? 

HALİL UYANIK: Onları renkli yapamıyor muyuz şeyde, gösterimde?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Hayır şu bak orada renkli yapmışlar.

ÖMER FARUK MUTAN: O mu? Evet. Devam et.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin onuncu maddesi. Evet, söz almak isteyen var mı? 

HALİL UYANIK: Şimdi burada yapılmak istenen ne Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yapılmak istenen ne?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Kitle işletecek.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Usta hatası.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyon Başkanı.

ERHAN BEKTAŞ: Bu daha öncesinde yapılmış olan bir inşaatın son katında ilave kat yapmak isteyen bir vatandaşın talebiydi doğru hatırlıyorsam. İnşaatta yapılmış olan yanlış imalattan dolayı son katında projelendirdiği projesi imardan ruhsat alamadığı için böyle bir taleple geldi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, var mı söz almak isteyen? Gündemin onuncu maddesi. 

EMİN BACAK: Usta hatası Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Ha?

EMİN BACAK: Biz de yapıyorduk Başkanım yani usta hatası oluyor 10 cm.-20 cm. kayıyor Ama şimdi sıkı denetim olduğu için….

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi bu ne zaman yapılmış bu bina?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oralardan geliyor.

EMİN BACAK: Üçüncü kat yeni mi yapılıyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Üçüncü katı yeni yapacak. 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım eğer ben yapayım Belediye bunu düzeltsin düşüncesi hakimse bu yanlış.

EMİN BACAK: Yok öyle değil ama.

HALİL UYANIK: Yani ben…

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle bir şey yok ama değil mi? Yok. Ruhsatı ben çok… Tek tek.

HALİL UYANIK: Hayır ruhsatı var da şimdi ben bunu öyle düşünürüm, öyle doğru geliyordur yahut da büyütmek istiyordur odasını, balkonunu, şunusunu bunusunu. Ben yapayım da yanlış olursa Belediye’ye bunu düzelttiririm mantığı varsa bu yanlış.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır. Biz onlara şunu öneriyoruz: Projenize göre imal edin, ruhsatınızı alın, ruhsat aldıktan sonra affedersiniz ne yapıyorsanız yapın, ama ruhsat aşamasına kadar bak orada onlar da, yaptırmıyoruz, müsaade de etmiyoruz. En son örneği Eviş inşaatın şu anda kırılmakta olan betonları. Tamam. Yani çok tipik, ciddi ve masraflı bir olay. Ona müsaade etmiyoruz. Ama bu eskilerden gelen, daha sonra Yelpete Caddesi’nde de gelecek galiba bir tane değil mi? Zemine, iki ve üçüncü kata ruhsatı almış, birinci kata almamış mesela. O tür sıkıntılı, sıkışık ama yılları sabit. Yeni yapılagelmekte olan bir şey değil. 

EMİN BACAK: Yeni bina değil.

ÖMER FARUK MUTAN: Değil. Evet, gündemin onuncu maddesi. Eğer söz almak isteyen yoksa Pafta: 3, Parsel: 3014‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin on birinci maddesi. Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/104 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu plan tadilatını kim çizdi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar burayla ilgili Avukat Mustafa Gözütok muydu neydi o gözü doymayasıca? Ha? 

ERHAN BEKTAŞ: Öztok. 

ÖMER FARUK MUTAN: Öztok. Bizim yapmış olduğumuz bu bölgeyle alakalı imar uygulamalarımızda 18 uygulamaları yaptık hep biz. Yollara terk edilsin, yeşilliğe terk edilsin. Etaplardan biri burasıydı. Mahkemeye gitti. Maalesef bu 18 uygulamaları yani çok ince eleyip böyle sıkı dokuyor, kırk yarıyor, kırk ediyor, eziyor, büzüyor. Avukat zaten. Kazandı. Biz de dedik ki bunu uygulamanın dışında tutalım. Bıraktık. Tabi bir yandan da hastane inşaatı başlayınca bunu çağırdık. Burada daha önce terk etmiş olduğu bir yol terkinden dolayı “ ben bir daha bu kadar terk etmem” falan filan gibi bilmem ne. Sonra uzlaştık. Dilekçesini verdi. Kendisiyle de paslaşıldı. Doğru mu söylüyorum? Mutabık kalındı. Yine bu uygulamayı hayata geçiriyoruz şu anda. Ondan sonra bu planlaması, sonra 18 uygulaması yapacağız buraya arkadaşlar. Evet. Yolun üst tarafı komple uygulama içine girmiş olacak. Bize daha çok böyle şeyleri gösterin. Ondan bir şey anlamıyoruz. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FAUK MUTAN: Evet, sınırlarını çiz şimdi okla. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, renkli olan alan arkadaşlar. Uygulamanın sınırları arkadaşlar. Evet. İlgili gündemin on birinci maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı? Bu plan tadilatı sonrası 18’e gideceğiz. 

ERHAN BEKTAŞ: Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu komisyon toplantımızda biz bir şeye dikkat etmiştik Pınar Hanım hatırlıyorsanız. 12 metre gelen bir yolun bir parselde 10 metreye daralması vardı. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Onu düzelttik mi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Çıkardık, tamam.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Teşekkürler.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Söz almak isteyen yoksa gündemin on birinci maddesini, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin on ikinci maddesi, on birle bağlantılı. Belediyemiz Meclisinin 02.06.2015 gün ve 2015/105 Sayılı Meclis kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündemin on ikinci maddesi on bir ile bağlantılı. 1000’lik uygulama imar plan değişikliği. Söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen yoksa gündemin on ikinci maddesini, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Eğer uygun görürseniz Başkanlık olarak bir mola verelim diye düşünüyorum. 

EMİN BACAK: Hiç vermeyeceksiniz zannettim Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Ha?

EMİN BACAK: Hiç vermeyeceksiniz zannettim Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok. Bir saat oldu oradan takip ediyorum. Mola vermeyi oylarınıza sunuyorum. Evet, mola verdik.

 

 

Ömer Faruk MUTAN                                                         İnci PEHLİVAN                                                 Musa GÖKDENİZ

Belediye Başkanı                                                              Meclis Katibi                                                    Meclis Katibi

 

 

 

1. Bileşim 2. Oturum

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Ağustos Ayı Kepez Belediye Meclisi toplantısının ikinci oturumunu, bölümünü açıyorum. Gündemin on üçüncü maddesi. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16C-18B-2D, Parsel: 6057’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ederiz. Arkadaşlar liman ışıklarından limana doğru giderken Hüseyin Karamanoğulları’nın yapmış olduğu Derin Evler var.  Onun hemen bitişikteki bir parseli. İlgilisi Abdürrahim Kanat değil mi? O ilgileniyor. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun, yoksa ilgili komisyona yollayacağız. Anladınız yeri değil mi? Limanda sağa dönüyorsunuz, iki blok var zaten. Onun liman tarafındaki diğer parseli. Evet, söz almak isteyen yoksa gündemin on üçüncü maddesindeki Parsel: 6057’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On dört. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16C-18B-2B,  Parsel: 4121-4122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, Kalekent’in orada Recep Aymaz ilgilisi. O yapıyor. Bu adadaki bütün yapıları o yaptı. Evet Aymaz Mahallesi adını koyabiliriz. Evet, söz almak isteyen varsa ilgili gündemle söz vereceğim, yoksa ilgili komisyona yollayacağım. Evet, gündemin on dördüncü maddesi, pafta:H16C-18B-2B,  Parsel: 4121-4122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Gündemin on beşinci maddesi, biraz önce bilgilendirdim sizi. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18a-2d, parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, biraz önce ifade ettim. Kanlı çukur. Göster  bak yerini, dere yatağını göster aşağıda. Aşağıda, aşağıda. Evet. Yukarıya doğru çek. Yukarı, yukarı. Otel alanı diye gösterdiğin yer. Şu anda orada bir kedici abla bulunuyor biliyorsunuz. Telle çevrili bir alan. Devam et denize doğru. Mülkiyetin tamamını bir gösterir misin?   Tamamını. Evet. Böyle bir alan arkadaşlar. Evet, söz almak isteyen var mı? Yoksa…

HALİL UYANIK: Kaç kat olacak Başkanım burası?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Teknik olarak.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Üç kat. Şu 20 metrelik yolu biliyorsunuz değil mi? Esnafın o  arkasından girip ta buraya kadar ulaşan yolu. İmar uygulamaları geçtikçe o yol da açılacak. Aqua Park’ın arkası ve diye böyle gidiyor. Bu şeyler, neydi bu Niyazi’nin yaptığı? Port Marea evlerinin o arkadan giden yolları. 

HALİL UYANIK: Dardanos Caddesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Evet, var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin on beşinci maddesini parsel:1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. On altı. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Derin Sitesinin kuzeyinde kalan sokağın isminin belirlenmesi hususunda görüşülmesi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Derin Sokak lafı Müjgândan geldi. Burada derin evleri vardı. Bunun bir an önce isminin verilmesi dedi Müjgân. O yüzden ayrı bir gündem maddesi yaptı. Neden? Onu da izah et lütfen.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet. Yani fenni yönden ve imar yönünden, ruhsat kesebilmem için, imar durumu vermem için diyor burada hemen bir isimin olması lazım diyor. Uygun mu arkadaşlar? Derin dedik olsun. Evet ilgili ismin bu sokağa verilmesini, gündemin on altıncı maddesini, Derin Sokak olarak buranın isimlendirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. On yedi. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Stadyumun kuzeyinde kalan alanda bulunan sokakların isimlerinin belirlenmesi hususunda görüşülmesi

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, şu anda Turizm Meslek Lisesi’nin ön tarafında Adadenk,  Akarsu, Dnz İnşaat vb. şu, buradaki alanlarda ismi olmayan sokaklar var. Biz bir çalışma yaptık. Arkadaşlar belki ilgili komisyona o çalışmaları da iletir ama mevcut bir komisyonumuz var. Kimlerden oluşuyordu Bahar Hanım? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Musa Bey var.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet NAİR.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Halil UYANIK.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Size kolay gelsin diyeceğiz. Evet İsim Belirleme Komisyonu’na, Cadde ve Sokak İsim Belirleme Komisyonu’na gündemin on yedinci maddesinde bu stadyumun kuzeyinde kalan bölgedeki sokak ve caddelerin isimlerinin belirlenmesi hususunda Mehmet NAİR Bey, Halil UYANIK ve Hüsamettin ÜNVER arkadaşlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. On sekiz. Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16c-19a-1a/ H16c-19a-1b, parsel:6711-6724’de kayıtlı alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yer nerede arkadaşım?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ha.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Onun dışında.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, buyurun lütfen. Devam edin.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin on sekizinci maddesi ile söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa ilgili komisyona yollayacağım. Evet, gündemin on sekizinci maddesi ile ilgili parsel:6711-6724’de kayıtlı alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu’na yollanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On dokuz. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, 29K- 2C Pafta, Parsel: 403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Muhtar Uzun Ahmet’i göster yukarıdan geliyor.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yukarıdan, yukarıdan. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ha?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Isındı.

HALİL UYANIK: Nere burası Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Şeyden geliyor ya yukarıda meydandan geliyor, sanayiye gidiyor. Bakın aşağısı sanayi. Nurcettin’nin yerini gösterin. Musa abi git göster şu altı, sağ alt köşeyi. Sağlıkçı Ramazan’ın evin üstü. 

HALİL UYANIK: Aşağıda canım. Ha şey, Kusköylü’nün yeri.

ÖMER FARUK MUTAN: Hah. Selami’nin yeri. 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Ferzende’nin karşısı.

ÖMER FARUK MUTAN: Sanayiye gidiyor. 

HALİL UYANIK: Ferzende’nin karşısı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, var mı arkadaşlar ilgili gündemden söz almak isteyen. Yoksa gündemin on dokuzuncu maddesindeki 29K- 2C Pafta, Parsel: 403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Yirmi. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29L – 1D, Parsel: 4245’ten başlayıp 4252’ye kadar gelip 5809, 4254,4255 ve 4256’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Takıldı mı o bilgisayar?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İmar paftası kağıt olarak var da ben size yeri tarif edeyim. Kalabaklı köprüsünden giriyorsunuz, sağa doğru İbrahim Aytap’a çıkıyorsunuz, bizim Muhlis Abi, rahmetli muhtarın çocuklarının, İrfanların falan yeri. Var ya sağa doğru çıkıyorsunuz. Hatırladınız mı yeri? Kalabaklı köprünün altından…

HALİL UYANIK: Mustafa’nın evinin olduğu yer mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Değil.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Değil, değil. Muhlis Abi’nin evinin olduğu yer.

ÖMER FARUK MUTAN: Muhlis Abi’nin olduğu yer ya. Recep AYMAZ Bey orada hisse sahibi, o bölge. Geniş bir alan var ya orada. Şuradan bir gösterin. Biraz ucundan tutun lütfen. Hah. 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kalabaklı köprüsünden gel. 

HALİL UYANIK: Müjgân Hanım azıcık böyle şey yapar mısın? Hah.

ÖMER FARUK MUTAN: Anladınız değil mi yeri. 

ÖMER FARUK MUTAN: Böyle üçgen gibi ucu, geliyor, köşe parsel orada. Bol hisseli, hah çıktı. Yer burası arkadaşlar. Ana cadde, aşağı köprüden gelince o yan yolu geçiyorsun, sağda ciddi iri bir alan. Ciddi de hissedar var herhalde. 8-10 kişi burada hissedarlar. Evet, gündemin yirminci maddesinde, ilgili parsellerle ilgili söz almak isteyen var mı plan değişikliği ile ilgili? Gündemini arz ettiğim, 4252’den başlayıp, 45’den başlayıp, 4252’ye kadar gelip, bir parsel değişikliği olmuş orada 4253’de, 5809. Sonra yine 4254, 55, 56 olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 değil mi hissedarlı, parselli bir alan? Evet söz almak isteyen yoksa gündemin yirminci maddesi ile alakalı ilgili komisyona, ilgili İmar Komisyonu’na yollanmasını kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yirmi bir. Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı EYLÜL ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti. Evet, çalışma yaptınız mı arkadaşlar?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 2 Eylül Çarşamba diyor arkadaşlar. Uygun mu? Saat?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 15:00. Gündemin yirminci maddesinde, Eylül ayı, 2 Eylül Çarşamba, saat 15:00’de olmasını kabul edenler Eylül ayındaki toplantısını. Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergeleri arz ediyorum. Yapımı süregelmekte olan Kreş ve Gündüz Bakımevi’ nin isminin belirlenmesi hususunu sayın meclis heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı. Komisyona yollayacağız kabul ederseniz. Veya burada mesela biz dedik ki; ne olur? Adile Naşit olabilir. Ne olur? Barış MANÇO olabilir. Ne olur? Nene Hatun olabilir gibi, komisyona da böyle üç-beş isim önerelim, komisyona yollayalım derim uygun görürseniz. Anaokuluna isim verilmesi. Evet, ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet. Bir diğer önergeyi biraz önce arz etmiştim. Tekrar okuyalım isterseniz. Önerge Meclis Başkanlığına. 5393 Sayılı Belediye Kanununun, kanun maddesini okuyorum madde 67. Belediyede, Belediye Meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” ifade etmektedir. Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için söz konusu Belediye kanununun yukarıda bahsedilen ilgili maddesi uyarınca, kültür, sanat , spor ve destek  hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için  Hizmet Alım İşlerinin; 01.01.2016 yani yeni yıl, Ocak’ta başlayacak, 31.12.2018 tarihleri arasında (36 Aylık) üç yıllık, yıllara yaygın olarak ihale edilmesi hususunda Belediyemiz Meclisinde görüşülerek bir karar alınmasını arz ve teklif ederim. Biraz önce ifade ettim. Önergeyi açıklarken gündem süresince. İşte Anaokulu ağırlıklı olmak üzere bir kadro temini ile alakalı. Bir alım olacak. Bir taşeron ihalesi olacak. Onunla ilgili Belediye Başkanı’na ve Encümene yetki ile ilgili bir önerge. Evet, var mı söz almak isteyen? Yoksa ilgili önerge ile bu hizmet alımının yapılabilmesi noktasında Belediye Başkanı’na ve Encümene yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. 

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sadece Başkan’a mı?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sadece Başkan’aymış. Evet.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Diğer önergeyi arz ediyorum. İlgi: 3 Ağustos 2015 gün ve 3395 kayıt nolu dilekçe. İlgi dilekçe önerge ekinde sunulmuş olup, Kepez Toprak Mahsulleri Ofisinde Mehteran Derneği olarak hizmet vermekte olan “ Çanakkale Mehteran Musiki ve Halk Oyunları Derneği” nin Belediyemiz Mehteranı olarak Beldemizi Ulusal ve Uluslararası Festivallerde, kutlamalarda ve bayram merasimlerinde temsil etmeleri, Kepez Belediyesi Mehteranı’ nın Hakkı UYAR, Recep YERLİ, İsmail ÜNAL, Halil SERDEN, İsmet Baki AYDIN, Gültekin AKYÜZ, Mehmet UYSAL, Sami ÇALIŞKAN, Abdullah DAVULCU, Özkan SARIBAŞ, Mehmet CEYLAN, Rıdvan DEĞİRMENCİ, Cumhur ULUCAN, Ali TÜREK, Ferhan ÖZEN, Seçkin YILDIZ, Mehmet Emir BUHARALI, Timur TORKAY, bunları tek tek yazmak zorunda mıyız böyle?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet CEYLAN, Rıdvan DEĞİRMENCİ, Cumhur ULUCAN, Ali TÜREK, Ferhan ÖZEN, Seçkin YILDIZ, Mehmet Emir BUHARALI, Timur TORKAY Hasan ARSLAN, İsa ÇETİNKAYA, Emre UYAR, Gökhan YILDIZ, Niyazi AYTAÇ, Selim ÇITAK, Yunus Emre ARSLAN, Şahin TURAL, İlyas BAŞARAN ve Fahrettin DEĞİRMENCİ’ nin gönüllü hizmet ve katılımlarıyla oluşması Belediyemizin 24 Ağustos 2015 günlü davet mektubunda belirtilen Uluslararası Belçika Bando Festivalinde Beldemizi ve Belediyemizi “Kepez Belediyesi Mehteranı Takımı” olarak görevlendirilerek temsil etmeleri hususlarının Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı. Önerge izahatında da belirtmiştim. Mehteran Belçika’ya bandoya gidecek. Gri görev pasaportu alacaklar. Bir meclis kararı gerekiyor. Bu konu ile ilgili söz almak isteyen var mı? 

MEHMET NAİR: Başkanım ekibin yanında Belediyeden bir kişi görevli gidecek mi Belediyeyi temsilen?

ÖMER FARUK MUTAN: Olabilir. olabilir yani bir kişi de görevlendirilebilir. Bunlar gitmek istediği için böyle. Birde minibüsle falan gidecekler. Çile yani buradan Belçika’ya. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ne zamanmış?

ÖMER FARUK MUTAN: Ekim ayında galiba. Dilekçe öyle. Evet, ilgili önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, Mehteran Belçika’ya gidiyor. Önerge, bir diğer, dördüncü önerge. Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta: H16c-18a-2b, parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ya bunu gündeme almadık mı? Gündemle girdi bu.

İNCİ PEHLİVAN: 1000’i, 5000’liği.

ÖMER FARUK MUTAN: Ha bu 5000’liği. Tamam.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Daha yüksek yapsak daha iyi olmaz mı Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi komisyona gidecek. Teknik olarak arkadaşlarla da görüşüyoruz. Özel proje alanı ilan edilebilir mi, edilemez mi? Arkadaşlar bir araştırsın. 

ERHAN BEKTAŞ: Neden turizm tesis alanı değil? Özel bir nedeni var mı?

EMİN BACAK: Burada aslında biraz daha geniş bırakabilirler mesela. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Nasıl yani?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biz daha önce hep buralarda turizm tesis alanı dedik.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Daha alt lejantlara giderek böyle özelleştiriyorlar. Daha sonrasında sıkıntıya sokar mı peki Başkanım bizi?

ÖMER FARUK MUTAN: Sokar tabi. Bağlı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman komisyonda bu teklifi yaparsanız bizim önümüze de turizm tesis alanı olarak gelir. 

EMİN BACAK: Turizm tesis alanı daha iyi tabi.

NERMİN ERDOĞAN: En azından kullanım alanı genişlemiş olur turizm olursa. Otelle kalmaz.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi, tabi. Evet, ilgili önergeyle ilgili söz almak isteyen yoksa ilgili önergenin ilgili komisyona, yani 1578 parseldeki kayıtlı taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Evet, bir son önerge. Önergeyi arz etmiştim. Kısa geçeyim hemen. Bu servis araçları ile ilgili bir yönetmelik ve onun da yine ücretleri ile ilgili kısmı. Plan ve bütçeye gidecek. Tabi burada konuşacağız, söz alacağız. Bizim bir Ulaşım Komisyonumuz var mıydı?

TUNCER AKDEĞİRMEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ha?

TUNCER AKDEĞİRMEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Musa GÖKDENİZ.

TUNCER AKDEĞİRMEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet NAİR.

TUNCER AKDEĞİRMEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Halil UYANIK.

TUNCER AKDEĞİRMEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ulaşım Komisyonu.

TUNCER AKDEĞİRMEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi bu servis yönetmeliğinin içinde gelir getirici rakamlar da var. O da Plan ve Bütçeye gidecek. Onlar kendilerini biliyor. Evet arkadaşlar. İlgili önerge ile bu servis yönetmeliğinin Musa GÖKDENİZ, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK’tan oluşan Ulaşım Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun Kepezimize, Çanakkale’mize, ülkemize. Evet. Meclis önergeleri ile birlikte gündemi tamamlamıştır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

05.08.2015

 

 

 

Ömer Faruk MUTAN                                                        İnci PEHLİVAN                                                Musa GÖKDENİZ

Belediye Başkanı                                                            Meclis Katibi                                                    Meclis Katibi