T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:02.09.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca EYLÜL 2015 Olağan Meclis Toplantısı 02.09.2015 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 02.09.2015 tarihli Meclis Toplantısına Belediyemiz Meclis Üyelerinden Nermin EDROĞAN’ ın katılmadığı, diğer tüm Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 EYLÜL AYI MECLİSİ

1. BİLEŞİM & 1. OTURUM

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet sevgili arkadaşlar. Bugün bir ilki yaşayacağız. Evet, bugün bir sistem kurguladık. Youtube’tan canlı yayındayız. Yani Meclis canlı olarak yayınlanıyor. Paralelinde Facebook’a da vereceğiz demiştiniz. 

H.ANIL İMACA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam. 

H.ANIL İMACA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, başlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Ağustos ayı, Ağustos değil. Eylül değil mi?

İNCİ PEHLİVAN: Eylül.

ÖMER FARUK MUTAN: Eylül ayı Kepez Belediyesi Meclis Toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Gündemi arz edelim. Ali Bey buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Gündem: 

1.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/108 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen, 2015 Yılı Ek Gelir Tarifesi hususunun görüşülmesi,

2.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/109 sayılı Meclis Kararı ile Eğitim Komisyonu’na havale edilen, Meslek Edinme Destek Kursları Düzenleme Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

3.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/113 sayılı Meclis Kararı ile Eğitim Komisyonu’na havale edilen, Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

4.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/129 sayılı Meclis Kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na havale edilen, Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin isminin belirlenmesi görüşmeleri,

5.Sözleşmeli Memur Disiplin Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

6.Trafiğe kısıtlanacak yolların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/133 sayılı Meclis Kararı ile Ulaşım Komisyonu’na havale edilen, Kepez Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/124 sayılı Meclis Kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na havale edilen, Belediyemiz Stadyumun kuzeyinde kalan sokakların isimlerinin belirlenmesi,

9.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/114 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

10.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/115 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ,

11.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/120 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2d, Parsel: 6057’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

12.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/121 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2b, Parsel: 4121-4122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

13.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/132 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18a2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

14.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/122 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18a2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

15.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/125 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c19a1a/ H16c19a1b, Parsel: 6711-6724’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

16.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/126 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, 29K- 2C Pafta, Parsel: 403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

17.Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/127 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, 29L – 1D Pafta, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

18.Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:14 Parsel:6183’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

19.Belediyemiz Meclisi’nin 2015 Yılı EKİM ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

20.Kapanış.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergeler var arkadaşlar. Onları okutuyorum. 

ALİ AYGÜN: Meclis önerge gündemi. 1.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Hakan Gök Sokakta 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Evet, kabul edilmiştir. Devam edin lütfen.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır.

ERHAN BEKTAŞ: 1/5000

ALİ AYGÜN: 1/…

ÖMER FARUK MUTAN: 5000

HALİL UYANIK: Altında.

ALİ AYGÜN: Bir diğerinde 5000. Bu okuduğum 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.

ÖMER FARUK MUTAN: Önce 5000’lik olacak arkadaşlar. Bunu okunmuş, önergeyi 5000 Ölçekli Plan Tadilatı olarak önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ret edenler? Kabul edilmiştir. 1000’liği okuyoruz şimdi. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Beldemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan pafta: H16c-19a2a, H16C-19a1b paftaları kapsayan alanda, 05.08.2015 gün ve 2015/118, 2015/119 sayılı Meclis Kararları ile yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği’ ne Sn. Nadi ÇAKAN 28.08.2015 gün ve 2015/3744 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir.  Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek, karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN  Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sevgili arkadaşlar, geçen ayın toplantı tutanakları dağıtıldı galiba. Halil arkadaşım var mı bir eksik, aksak?

HALİL UYANIK: Yok. 

ÖMER FARUK MUTAN: Halil abim okuduğuna göre. Evet, usul açısından okuyalım mı? Bayağı bir kalabalık. Yoksa okunmuş mu kabul edelim? Usul açısından. Evet, işaret buyurursanız. Geçen ayın Meclis Toplantı Tutanaklarının okunmuş olduğunu kabul ediyorum diyenler el kaldırsın. Ret edenler? Evet, okunmuş, kabul edilmiştir. Evet, gündeme geçiyoruz. Gündemin birinci maddesi. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/108 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen, 2015 Yılı Ek Gelir Tarifesi hususunun görüşülmesi.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biraz daha yüksek sesli lütfen.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Komisyondan geldiği şekliyle, Kepez Bülten’in tam sayfasının 500 TL, yarım 250 TL, çeyrek 125 TL, kartvizit boyutunun da 100 TL olması. Bildiğiniz gibi Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili yönetmelik de biraz sonra gelecek. O da komisyondan geliyordu. Orada da bir eder oluştu. Onun da aylık 100 TL gibi bir rakamla ki yemek verilmesi düşünülüyor orada. Onları en azından karşılayalım dendi. O da komisyondan 100 TL olarak geliyor. Söz almak isteyen varsa lütfen işaret buyursun, söz vereceğim. Yoksa gündemin birinci maddesinin komisyondan geldiği gibi, aylık bülten reklamlarının tam sayfa 500 TL, yarım 250 TL, çeyrek 125 TL, kartvizit 100 TL, Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin de aylık 100 TL olmasını kabul edenler işaret buyursun lütfen. Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesini arz ediyorum.  Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/109 sayılı Meclis Kararı ile Eğitim Komisyonu’na havale edilen, “Meslek Edinme Destek Kursları Düzenleme Yönetmeliği”nin görüşülmesi.

 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar gündemin ikinci maddesi gündeme geldiğinde, ülke gündeminde dershanelerin tamamen kaldırılacağı söz konusuydu. Ama AYM’nin, Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla, her ne kadar adı dershane olmasa da, bir şekilde etüt veya destekleme kursları şeklinde yeni bir formata dönüştü. Tabi bu süreçle alakalı bu yönetmelikle devreye girdiğinden, yani ben akıl olarak, aklımda şu var. Biz bu yönetmeliği geçirelim. Yine ülke gündeminde gel-gitler çok olmakta. Eğer yine eğitimin bu etüt veya destekleme programlarında bir açık olursa, biz yürütme olarak, Belediye olarak, Meclis’in verdiği bu görev ile, hayata bu sene olmazsa bile, seneye mevcut eğitim-öğretim yılında hayata geçirelim diye düşünüyoruz. Eğer uygun görürseniz komisyondan geldiği şekilde, mevcut yönetmelikler bütün Meclis Üyelerine dağıtıldı bildiğim kadarıyla. Söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Yoksa komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunacağım. Söz alan yok. Gündemin ikinci maddesini, komisyon kararı oy birliği ile alınmıştır. Komisyonun almış olduğu karar doğrultusunda,  eğer evet diyorsanız işaret buyurun lütfen. Kabul edenler? Ret edenler? Gündemin ikinci maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/113 sayılı Meclis Kararı ile Eğitim Komisyonu’na havale edilen, “Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği”nin görüşülmesi. Buyurun lütfen.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Sevgili arkadaşlar, yine eğitim ile ilgili bir konu bildiğiniz üzere. Şu anda yapımı tamamlanmak üzere, Kapalı Spor Salonumuzdaki, Anaokulu diyelim, Kreş diyelim, biraz sonra bununla da ilgili bir isim telaffuz edeceğiz, o gündeme de geleceğiz. Burayla ilgili geçen ayın meclisinde vermiş olduğunuz yetkiye dayanarak alımları yaptık. Öğretmen alımlarını yaptık. Şu anda 7-8 arkadaşla ilgili orada bir alım var. Biz artık Halk Eğitim’den burayı kopararak, Belediye’nin bünyesinde, kurumsal bir akla dönük olarak burada eğitim vermeyi düşünüyoruz. Şu anda ön kayıtlarımız devam etmekte. 40’ın üzerinde hafif bir alım, yani kayıt alımı yapıldı. Süreç devam ediyor. Bilmiyorum, bu konu ile ilgili yönetmelikler de hem komisyona hem de meclis üyesi arkadaşlara geldi diye düşünüyorum. Söz almak isteyen varsa buyursun, soru sormak isteyen varsa da bilgimiz dahilinde verelim. Evet, gündemin üçüncü maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin üçüncü maddesi, “Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliği”nin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/129 sayılı Meclis Kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na havale edilen, Kepez Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin isminin belirlenmesi görüşmeleri. Buyurun lütfen.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündemin dördüncü maddesi, mevcut yapımı tamamlanacak bu hafta sonu. Malzemeleri de geldi. Onun da haberini vereyim. Yani kreşin iç donanımı. Sıraları, masaları, yatakları vb. şeyleri de geldi. İnşallah önümüzdeki hafta biter. Ondan sonraki hafta gezip görmek isteyen arkadaş olursa birlikte gezip görürüz diye düşünüyorum. Evet, konu ile ilgili, gündemle ilgili söz almak isteyen var mı? O zaman gündemin dördüncü maddesi, isim telaffuz ediyorum, tanımlıyorum “ T.C. Kepez Belediyesi Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi” doğru mu?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. İsmin biraz önce okuduğum şekliyle kabulünü, kabul edenler işaret buyursun lütfen. Ret edenler? Evet, “T.C. Kepez Belediyesi Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi” olarak ismi meclis tarafından kararlaştırıldı. Gündemin beşinci maddesi. “Sözleşmeli Memur Disiplin Yönetmeliği”nin görüşülmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, sözleşmeli memur arkadaşlar her ne kadar 657’ye tabii ise de özlük hakları yönünden, 657’nin disiplin kuralları yönünden bu sözleşmeli memurlarda, yapmış olduğumuz incelemede bir karşılığı yok. Birçok Belediye bunu kendi meclisinden bir disiplin yönetmeliği, yönergesi oluşturarak karşılığını bulmuş. O yüzden biz de İnsan Kaynakları olarak, Personel Müdürlüğü bir çalışma yaptı. Yani biz tekrar tabi Amerika’yı keşfetmedik sonuç itibari ile. Var olan öyle bir yönerge üzerinden bir taslak yönerge hazırladık. Eğer usul açısından uygun görürseniz bir komisyon belirleyelim. Ben özellikle bu komisyonda sevgili Halil UYANIK’ın olmasını istiyorum. Bir belediyeci, personel bir belediyeci. Diğer partilerden de birer arkadaş alalım. Bu komisyon, bu sözleşmeli memurlara dönük, özellikle 657 noktasında kadrolu memurların da Disiplin Yönetmeliğini kıyaslayarak ortaya bir Disiplin Yönergesi çıkarırsa bizim de işimizi kolay kılar. Sonuç itibari ile çalışanlarının disiplinli çalışması açısından bir takım cezai müeyyideler de gerekiyor. Maalesef onlar olmayınca da bir şeyler hep laçkalaşıyor. Onun önüne geçmenin yolu bir çerçeve çizmek. Benim usul açısından bir önerim var. İlk Disiplin Komisyonu teklifim de sevgili Halil UYANIK’a. Kabul ediyor musun abi?

HALİL UYANIK: Tabi ki.

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet abi, Emin abi seni işaret etti böyle. Mehmet NAİR. Bizde kim var memur? Yüksel ÖZDEMİR Hocam. O zaman Yüksel ÖZDEMİR Hocam, Mehmet NAİR ve Halil UYANIK’ın Sözleşmeli Memur Disiplin Yönetmeliği Komisyonu’na kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Altı. Trafiğe kısıtlanacak yolların belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Buyurun lütfen. 

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar özellikle Kepez Kordon dediğimiz hatta motosikletliler, mobiletliler hatta elektrikli bisikletliler, özellikle yayalara kapatmış olduğumuz o ana arterin dışında ciddi bir trafik sıkıntısı yaratıyor. Özellikle trafik ile görüştüğümüzde, emniyet ile bize söylenen; ayrıntılı bir meclis kararı alırsanız biz burada cezai müeyyideler uygulayabiliriz. Biz bu şartlarda uygulayamıyoruz. Çünkü bizimki sadece trafiğe kapatılır diye alınmış. Bunu işte taksidir, mobilettir, motosiklettir gibi ayrıntılı bir şekilde alırsanız biz bu motosikletlilerle mücadele ederiz diyor trafikçiler. Bu halkın da orada bir talebi. Çünkü özellikle akşamları yoğunlaşan bir yaya trafiği var orada. O yüzden konuyu gündeme taşıdık. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. 

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım. Şimdi özürlü vatandaşlar ne yapacak? Özürlü vatandaşlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Halil onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Özellikle bu motosikletlerin böyle müzik sesi açarak, hızlı seyrederek, yani yayaya ciddi anlamda tehlike arz eden.

HALİL UYANIK: Gaz veren ?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yoksa engelli zaten zor gidiyor. Bizim yollarımız engellilere de çok müsait olmamakla birlikte bir de yanında yardımcıları ile falan aşıyorlar bizim burada engelleri. Aslında o konuya da iyi dokundun. Orada yaya yollarının engellilere daha müsait hale getirilmesi de gerekiyor. Ama şu aşamada dediğim gibi. Özellikle şu motosikletlilerle ilgili, onu da içeren o birebir, araçları tanımlarken, tanımlayacağımız bir meclis kararı. Bize trafiğin ilk söylediği o. Öyle mi İbrahim?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 

HALİL UYANIK: İsterseniz meclis kararını alırken engelli araçları hariçtir diye alalım. Yarın birgün onlarla ilgili bir sıkıntı olabilir, birtakım uygulamalar olabilir. Onu isterseniz ayırırsak…

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman şöyle diyelim mi?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Engelli araçları hariç diyelim. O zaman Kepez Kordon olarak tanımlanan, Boğazkent Mahallesi, değil mi? Genelde Boğazkent Mahallesi.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Olan bölgenin, tamamen yayalaştırılması noktasında her türlü araca, otomobil, motosiklet, mobilet, elektrikli bisiklet gibi araçlara kapatılması ama engelli araçları yönünden onlara bir serbestlik getirilmesi şeklinde bir karar almayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Kararın bu şekilde yazılmasını, arkadaşlara dikte ediyorum. Dikkat etsinler. O ayrıntıyı unutmasınlar diyorum. Evet. Yedi. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/133 sayılı Meclis Kararı ile Ulaşım Komisyonu’na havale edilen, “Kepez Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği”nin görüşülmesi.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Söz almak isteyen var mı? Yani komisyonda bulunan arkadaşlar da söz alabilirler. Her ne kadar komisyonda yönetmeliğin oluşmasına katkı sundularsa da burada söz alıp konuşabilirler. Yoksa ben gündemin yedinci maddesinde, Kepez Belediyesi Servis Araçları ….

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Devam edin o zaman. Buyurun.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Servis Araçları Yönetmeliği’nin bir kendi yönetmeliğinin kabulü vardı, bir de buradan oluşacak Plan ve Bütçe’ye giden tarife vardı değil mi? O şekildeydi. Evet, şimdi tekrar gündemin yedinci maddesiyle ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı? Yoksa ikisini birlikte oylayacağım. İkisi, yani hem ücretlendirme, hem yönetmeliği. Evet, gündemin yedinci maddesiyle ilgili, “Kepez Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği”nin ve bununla alakalı Plan ve Bütçe ile gelen ilgili ücretlendirmeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet, komisyonlardan geldiği şekliyle, oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin sekizinci maddesi. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/124 sayılı Meclis Kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na havale edilen, Belediyemiz Stadyumun kuzeyinde kalan sokakların isimlerinin belirlenmesi. Buyurun arkadaşlar.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Bir önceki mecliste komisyona gitti. Komisyon bu isimleri tespit etmiş. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa komisyon raporunun üzerinden oylamaya geçeceğim. Var mı? Gerek var mı? Komisyon kabul etmiş. O zaman gündemin sekizinci maddesinde, Belediyemiz Stadyumun kuzeyinde kalan sokak isimlerinin komisyondan geldiği şekliyle, şu anda da ekranda gördüğünüz şekliyle Ay Yıldız Sokak, Bülbül Sokak, Kanarya Sokak, Selimiye Sokak, Mimar Sinan Sokak olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin dokuzuncu maddesi. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/114 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin dokuzuncu maddesi geçen mecliste komisyonda kalmıştı. Kurum görüşleri eksikti bildiğim kadarıyla. Kurum görüşleri tamamlandı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şu anda bir sıkıntı yok, o şekli ile. Evet, İmar Komisyonu’ndan geliyor. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun arkadaşlar.

HALİL UYANIK: Başkanım. Bu 7 metrelik yolu en azından 10 metreye çıkaralım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hangisi o?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Bu yollar zaten şu anda yeterli değil. Yarın daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. 

ÖMER FARUK MUTAN: Niye kondu bu? Gerekçesi neydi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne gibi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Halil. Bir şey söyleyecek misin?

HALİL UYANIK: Vallahi Başkanım, ben yolların geniş olmasından yanayım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Olsa olmaz mı 10 metre? Aşağısı kimin mülkiyeti? Şu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tıraşlasaydınız ya. Bir şey olmaz ondan.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygulama yapıldı.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, var mı başka söz almak isteyen? Halil kardeşim 10 metre olsa iyi olur dedi. Buyurun.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Halil Bey’in sözüne ek olarak araç trafiğine kapalı olarak belirtilse, Erkan Bey’in dediği gibi sadece yaya trafiği, yaya yolu olarak kullanılacaktır dense o sorun çözülmüş olur mu o zaman?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani orayı araca mı kapatacağız o zaman?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle bir yol yoktu. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Nasıldı orası?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Burayla ilgili olan MİLLER Sevgili Halil. O sarı bölge onların değil mi? Mavi bizim. Belediye Hizmet Alanımız. Doğru mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uç kısımlar da yeşil alanlar. 

HALİL UYANIK: Alt taraftaki ince olan yeşil alanlar o mülkiyete dâhil değil mi Başkanım?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Alttakini soruyorum. O mülkiyete mi dâhil?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım kimse bu yolu yaya yolu olarak kullanmaz. Benim arabam varken ya dolaşırım ya da diğer yolu tercih ederim. Kimse de yani bir sahil gibi, kordon gibi burasını yaya yolu olarak kullanmaz. Ya isterseniz kapatalım, kaldıralım veyahut da biraz genişletelim. 3 metre de çok bir şey fark etmez diye düşünüyorum. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Önlem alınmaz mı Başkanım. Babaları koyarız, çeşitli önlemler alınır.

ÖMER FARUK MUTAN: Baba da koysak millet baba falan takmıyor. Şimdi uygulama yapıldığı için tekrar genişletme yapamıyoruz dedi Erkan oradan da o yüzden dedim.  Daha önce olmayan bir yolsa kaldıralım diyor. Yoksa uygulamanın yedi metre….

ERHAN BEKTAŞ: Ben de bir şeyler söyleyebilir miyim Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun. 

ERHAN BEKTAŞ: Şimdi orada o yolun kaldırılması daha sonraki işleyişte belki sıkıntılar yaratabilir. Büyütülmesi de Düzenleme Ortaklık Payı dediğimiz % 40 sınırının üzerine çıkaracağı için sıkıntılı bir plan tadilatı noktasına getirebilir. Bence orası bisiklet yolu olabilir, yaya yolu olarak kalabilir yine. Daha sonrasında üst yolla birbirine bağlayan illaki araç geçmek zorunda değil.

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili Halil şu üstteki yol 30 metrelik hastaneye giden yol. Biz burada özellikle Belediye Hizmet Alanına dönük orayla bir bağlantı kurmak istedik. Bir de BOTAŞ’ın gelen yeşiliyle birlikte ki o yeşil de bize, kamuya tahsis olacağı için, o alanda biz de o ana cadde üzerinde değerli bir arazi elde edelim diye düşündük. Bu uygulamayı yaparken özellikle mülk sahiplerine dönük bizim de onlardan bir miktar bu düzenleme ile ilgili almış olduğumuz Belediye Hizmet Alanı olarak bir miktar da mülkiyet var orada. Onu da bilginize sunayım. Yani o arka yol, olabilir yani yaya yolu da olabilir, bisiklet yolu da olabilir. İleride kapatılabilir mi? Kapatılabilir. 

EMİN BACAK: Genişletilir mi? Genişletilir. Açılabilir mi? Açılabilir. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Geçemiyoruz.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Muvafakat verdiler.

ERHAN BEKTAŞ: Olması gereken sınırların çok çok üzerinde. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Daha fazla da tırtıklayamıyoruz o zaman doğru mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin dokuzuncu maddesini oylarınıza sunacağım. 1/5000 Ölçekli parsel: 6438, 2. Paftadaki bu Plan Tadilatını, Nazım İmar Plan Tadilatını. Evet, var mı söz almak isteyen? Gündemin dokuzuncu maddesindeki Plan Tadilatını kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin onuncu maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/115 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Tadilatı. Aynı yer.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 28 demedin bu sefer.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 28 iptal oldu değil mi? Evet, ben arkadaşlar hazır gündemle, bu bölge ile ilgili bir parseli de Plan Tadilatı gündeme geldiğinde, bölge ile ilgili ben geçen hafta itibari ile İller Bankası Genel Müdürü ile buluştum. Bir randevu almıştım. Biliyorsunuz yukarıdaki altyapı unsurları ile ilgili bayağı bir ilerleme kaydetmiştik. En son SUKAB denilen proje ile bölgedeki yatırımların %50 hibesini aldık. Bizim burada 3 tane olayımız var. Bir su, iki kanal, hem hat vb. bağlantıları ile bir de su. Hem terfi hem, pardon. Su, kanal, bir de atık arıtmanın kapasite artırımı ile ilgili üç projemiz. İki tanesi şu anda tamam bölgede. Hangileri tamam? Atık arıtmanın kapasite artırımı, bir kat daha artırıyoruz. Bir de kanal ile ilgili projelerimiz tamam. Su ile ilgili projelerimiz de numune vb. kuyuların ruhsatlandırılması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bizim Genel Müdürlükten talebimiz şu oldu: Bu SUKAB çerçevesinde genelde malzemeyi biz verelim. Yapım işini siz yapın diyorlardı. Biz onun çok pratik olmayacağını düşündük. Nasıl aşabiliriz dedik. Onun için görüşmeye gittik. Her üç başlık adı altında, özellikle sudaki proje bölgedeki, Bursa bölgedeki eksiklikler tamamlandığında hem kapasite artırımı hem kanal hem suyu birlikte ihale etme noktasında Genel Müdürlük önümüzü açtı. Onun bilgisini vereyim. Bizim bölge ile olan projenin ufak tefek aksaklıklarını giderdiğimizde, bu ay giderirsek bu yıl içinde bölgenin kanal, su ve buradaki Atık Arıtmanın kapasitelerinin ihaleleri gerçekleştirilecek. Onun da bilgisini vermiş olayım. Tamamladığımızda, inşallah bu ay içinde tamamlarız, burada bizim Semih Bey yok. Tamamlarsak yıl içinde buraların ihaleleri de gündeme gelmiş olacak bilginize. Evet. Gündemin onuncu maddesi dokuz ile alakalıydı. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun arkadaşlar. 

HALİL UYANIK: Başkanım. Şu yuvarlağın olduğu yerde, mülkiyet sınırı mıdır o? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: O değil, değil. Biraz daha aşağıya inin. Şurası.

ERHAN BEKTAŞ: Otopark yeri. 

HALİL UYANIK: Şu çizgi, şöyle.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Mülkiyet sınırı. Peki, burası ne olacak?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Otopark orası.

HALİL UYANIK: O zaman bu 7 metrelik yolu da otoparka çevirelim, yani katalım şey olsun otopark daha geniş olsun. Yaya yolu olacağına.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili Halil o otopark kısmının daha önce uygulama yapılan bir alan olduğunu söylüyor arkadaşlar. Plan uygulama sınırında…

HALİL UYANIK: Yıkamaz mıyız? Otoparka katamaz mıyız? 

ÖMER FARUK MUTAN: Orada uygulama yapıldığı için bir daha yapamıyoruz. Bak orada planın uygulanma sınırı, bir uzun bir nokta şeklinde giden bir sınır var bak. O alan onun dışında kalıyor. Yani zaten böyle atalet içinde kalmaz, fiili olarak ya otopark ya da vb. şeklinde kullanılır süreç içinde. Yani ona dönüşür. Evet, var mı söz almak isteyen başka? Gündemin onuncu maddesini, Pafta:2, Parsel: 6438’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Tadilatını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin onbirinci maddesi. Ali Bey buyurun. 

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/120 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2d, Parsel: 6057’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yeri biliyorsunuz arkadaşlar. Liman yolu. Daha önce burada bir yapılaşma var. Derin Evler var şu siyah bölgede. Değil mi? Hemen onun yanı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynısını oraya veriyoruz diyorsunuz. Doğru mu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

HALİL UYANIK: Hüseyin KARAMAN’ın yaptığı yerin…

ÖMER FARUK MUTAN: Yan tarafı.

HALİL UYANIK: Yan tarafı.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı.

HALİL UYANIK: Şeyin yeri mi bu? Ferzande’nin yeri mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Değil. Onların şeye doğru. Şu ara boşluk var ya beyaz, Hayati Abilerin orası. Stadyuma doğru. Evet, gündemin onbirinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı? Komisyondan oy birliği ile mi geliyordu bu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sizin görüşünüz olumsuz.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne zaman olumlu olacak?

EMİN BACAK: Olumlu olsa zaten meclise gelmez Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Söz alan yoksa gündemin onbirinci maddesi Pafta:H16c18b2d, Parsel: 6057’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin onikinci maddesi. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/121 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2b, Parsel: 4121-4122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar burası, Recep AYMAZ’ı biliyorsunuz. Başladı orada. Özel bir mezarlık vardı biliyorsunuz. Bu kanal boyundan şeye kadar, bizim bu BAHEM’e kadar, onun arka tarafında. Oradaki çocuk parkı yeşil alan da. Kale Kent ve şeyin, TOKİ Memur-Sen arasındaki o ada. Evet. Öyle devam ediyor. Recep AYMAZ buradan aldı. Hepsini o yapıyor. Son iki parsel galiba burada. Ondan sonra bitiyor galiba.  

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hazırda bina var. Şurada değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çocuk parkına yakın yerlerde bina var. Evet, söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa gündemin onikinci maddesini, Pafta:H16c18b2b, Parsel: 4121-4122’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Değişikliği kabul edenler işaret buyursun. Kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin onüçüncü maddesi. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Onüç. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/132 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18a2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Niye? Burada nüfus yoğunluğu getirmiyor. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin onüçüncü maddesi bildiğiniz üzere, Dardanos çıkışında, orada bir dikenli teller içerisinde ve düz bir alan. Yaklaşık 19.000 m2’ye yakın bir alan. Tabi buna otel demeyelim dedik. Turizm Tesis Alanı diyelim dedik. Bundan sonra böyle bir söylemde bulunursak daha doğru olur diye ifade ediyorum ben kendi adıma. Buranın olgunlaşması lazım. Buranın otel yapılacağına dair duyum alan birtakım iş adamları, il dışı insanlar da geliyorlar. Bölge ile ilgileniyorlar. Mesela bir tanesi geldi dedi ki: “Burada emsali 2’ye çıkarsanız da biz 5 yıldızlı bir otel yapsak. 5 yıldızlı otel yapmanın şartları 120 odadan geçiyor” dedi. Biz de hatta onlara dedik ki: “Biz tabi bu konuda çok derin, teknik elemanlarımız yok”. Bir de otel mimarisi gerçekten değişiktir. Nereden biliyorsun derseniz, şu Kolin inşa edilirken 2000’li yıllarda, yani otelin mimarı, başlayıp bitene kadar hep başında dikildi oranın. Çizimiyle, proje süresince tadilatlarıyla birebir ilgilendi. Sonuçta nitelikli ve farklı bir proje üretiliyor. Yani bir konut falan da değil.  O zaman dedik ki yani, bu tavsiyede bulunduk komisyona. Aklınızda olsun. Çok acelemiz yok. Olgunlaşsın. Bir havaya gelsin. Olur mu? Olmaz mı? Öyle mi olur? Böyle mi olur? Bu konuda arkadaşlara da talimat verdik. Acaba dedik burası Özel Proje Alanı olabilir mi? Bu konuyu araştırdınız mı? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Peki siz Çanakkale Belediyesi’nden, özellikle Parion Hotel’in yeri gibi, burası Özel Proje Alanı ilan edilebilir mi? Bunun maddi temelleri ne? Bu konu ile ilgili Çanakkale Belediyesi ile görüşecektiniz. Görüştünüz mü?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne dediler?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Daha görüşeceksiniz.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir sonraki komisyona geldiğinde bunu lütfen olgunlaştırın en azından. Yani Özel Proje Alanı ilan edilirse, imarda ciddi avantajlar yakalarız. Belki de İmar Bölümü’nün görüşü olumlu olur bu sefer. Değil mi? Bu konuya lütfen önem verin. Önemli burası bizim için. Onüçüncü madde İmar Komisyonu bizde kalsın diyor. Uygun görenler? Evet, komisyonda kalsın o zaman. Kalsın dedik oy birliği ile. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Ondört. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/122 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18a2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar İmar Komisyonu aynı parsel. Bizim Belediye Hizmet Alanımız olan, Turizm Tesis Alanı yapmak istediğimiz alan. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi komisyon kalsın diyor. Biz de olgunlaşsın aklı ile bu süreç biraz daha pişsin. Böyle paldır küldür yapılacak bir konu değil. Gündemin ondördüncü maddesinin de komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Arkadaşlar. Bir beş dakika mola verebilir miyiz? İhtiyaç hâsıl oldu. Evet. Oylarınıza sunayım ama öyle. Kabul edenler? Edilmiştir.

 

 

 

Ömer Faruk MUTAN                        İnci PEHLİVAN                         Ali AYGÜN

Belediye Başkanı                                    Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

 

 

1. BİLEŞİM 2. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar ikinci oturumu açıyorum. Onbeşinci gündem maddesindeyiz. Buyurun

ALİ AYGÜN: Onbeş. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/125 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c19a1a/ H16c19a1b, Parsel: 6711-6724’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin onbeşinci maddesi. Hamidiye Mahallesi değil mi? Bu kavşağın olduğu bölgeyle ilintili mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Nerede bu tam?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şeyde, arka tarafa doğru. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Yeşil olan yerler, yeşil alan olarak terk mi edilecek?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Ben bir de Başkanım bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdiki yapılarda sığınak şartı getiriyor muyuz? Mesela yapmak zorunda mı?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Tamam. 

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet, gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa gündemin onbeşinci maddesini, Pafta:H16c19a1a/ H16c19a1b, Parsel: 6711-6724’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Onaltı. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/126 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, 29K- 2C Pafta, Parsel: 403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar burada da kat, şey mülk sahiplerinin hepsi alındı mı tamam mı evraklar?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar şu çocuk bahçesi, Kepez Belediyesi’nin ilk çocuk bahçesi. Cumhuriyet Mahallesi, Velibey Caddesinden 4-5 parsel var. Bizim Ali Hikmetlerin annesinin olduğu, bu bizim Engin ÇAKIR’ ların olduğu, o köşe parselin olduğu burada Velibey Caddesinden cephe alarak bir talepleri var. Burada diğer parsellere vermiş olduğumuz artık imar hakkı, hukuku diyelim oluştu burada. Yoğun talep üzerine, böyle bir gündemle komisyondan geliyor.

HALİL UYANIK: Bu tadilata şeyleri de katamaz mıyız Başkanım? Bu Ali Hikmetleri yahut da Ekrem….

ÖMER FARUK MUTAN: Ben katılsın dedim ama komisyon da kararı o şekilde verdi. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Onlar da giriyor mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani çocuk bahçesine kadar dayanıyor mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şu andaki görüntü doğru görüntü değil o zaman?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Talep bu şekilde geldi Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Talep böyle geldi. Komisyon bunu genişletti. Şu anda çocuk parkına kadar, Ali Hikmetlere kadar dayanıyor, dayanıyormuş. 

EMİN BACAK: Evrakları da vermişler.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam. Doğrusu da o zaten. Evet, var mı söz almak isteyen? Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili söz almak isteyen yoksa, gündemin onaltıncı maddesini, Cumhuriyet Mahallesi, 29K- 2C Pafta, Parsel: 403’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. 

ALİ AYGÜN: Onyedi. Belediyemiz Meclisi’nin 05.08.2015 gün ve 2015/127 sayılı Meclis Kararı ile komisyona havale edilen, Cumhuriyet Mahallesi, 29L – 1D Pafta, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Verilen dilekçe üzerine komisyon dosyanın iadesini…

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bildiğim kadarıyla burada ilgili müteahhitle, Ertuğrul KIZILASLAN galiba, Hedef İnşaat. Burada 8-10 tane de mülk sahibi var. İşte İrfan abiler var, işte diğer çocuklar var. Zannediyorum bir tam mutabakat sağlayamadılar. O yüzden mülk sahipleri de herhangi bir vekâlet vb. gibi herhangi bir resmi işleme girmemişler. Biz diyorlar dosyamızı geri çekiyoruz diyorlar. Gündemden alıyorlar. Uygun görürseniz İmar Komisyonu’nun bu tavrına uyalım. Dosyayı iade edelim. Yani komisyonda kalmasına değil, iadesine diyelim, geri verelim. Uygun mu arkadaşlar? O zaman gündemin onyedinci maddesindeki ilgili parsellerle ilgili dosyanın, mülk sahiplerine, talepkar olan mülk sahiplerine iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

ALİ AYGÜN: Onsekiz. Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:14 Parsel:6183’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, ilgili yer Yeltepe Caddesinde, şurası Atatürk İlkokulu. Şu Yeltepe Caddesi, yukarıya doğru çıkan. Şu anda o kırmızı ile işaretli olan bölgede 3 katlı bir yapı var. Maalesef bunun ikinci ve üçüncü katları ruhsatlı. Birinci katına ruhsat verilmemiş. Neden verilmemiş? Kendi mülkiyeti içinde de olsa çekme mesafelerine uyulmadığı için. Fiili de bir durum var. İkinci ve üçüncü katlarda ruhsat var. Yani birinci katta veya zemin kat diyelim biz ona, burada ruhsat yok. Bunun da ruhsatlı hale gelmesi gerekiyor. Ben aklımı da paylaşayım sizinle. Ama usul açısından yine bir komisyona gidecek. Durum bundan ibaret. Komisyon da yerinde görmek isterse yapılaşmış haliyle yerinde de görür diye düşünüyorum. 

HALİL UYANIK: Kimin Başkanım yer?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Atatürk Okulu’nun hemen sağ tarafından, soldan da yukarıya kanala çıkıyorsun bak. Sağdan pardon. Yeri anladın mı? Yeni Camii Sokak’tan çıkıyorsun, karşısında böyle bir üçgen var zaten. Oradaki evlerden biri, evet. Evet, ilgili maddenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile komisyona gitmiştir. Ondokuz.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 2015 Yılı EKİM ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sonra siz çalışıyorsunuz. Bizim için sorun var mı 6 Ekim? 

EMİN BACAK: Başkan’ım o akşam yemeğe gideceksek Cuma akşamı yapalım.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle yapalım. Şimdi bu kararı alırken dışarıda yemek kulisi yapıyorlardı. Ayıp ediyorsunuz. Her Mecliste gideriz yani. O zaman Cuma günü yapalım. 2 Ekim Cuma, akşamına yemek.

EMİN BACAK: Cumartesi, Pazar tatil nasılsa.

ÖMER FARUK MUTAN: Cumartesi, Pazar tatil. Cuma günü olur mu? Efendim?

HÜSAMETTİN ÜNVER: Cuma günü benim pazarda olmam lazım. Pazarda olursam katılamayabilirim.

ÖMER FARUK MUTAN: Katıl gel, git. Bir saat, iki saat katılırsın.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Katıl ama öyle olmuyor işte.

ÖMER FARUK MUTAN: Olur, olur. Evet, Cuma günü saat?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 15.00’te, Ekim Meclisi’nin, 2015 Ekim Meclisi’nin, 2 Ekim Cuma günü toplanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, kabul edilmiştir. Önergeleri okutuyorum. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Hakan Gök Sokakta 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, neresi bu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bir ara gündeme geldiydi. Çocuk parkı nerede burada?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar eski köy yerleşim alanı. Şu anda uygulamada bir yol yok. Ama pafta üzerinde bir yol var. Burada 4-5 mülk sahibi var. Fiili olarak zannediyorum burada mülkiyet onların üzerinde. Bir yol terki de söz konusu değil. Bunun kaldırılması noktasında mülk sahipleri ile görüşüldü. Daha doğrusu talep onlardan geldi. Biz de getirelim gündeme dedik. Buradan gündeme geldi. Buradan komisyona gidecek. Yerinde de komisyonun, özellikle bu bölgede yerinde bir inceleme yapması daha haklı, daha doğru bir karar çıkaracağına inanıyoruz. Böyle gündeme geldik. Şeyde hemen, bu kırmızı yerde. Bizim Bayram Ali falan nerede oturuyor? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Alt köşede oturuyor. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gir oradan.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Sokaklar dar ya mesela orada yolu kaldırıma dâhil ettiğin zaman 7’yi 10’a çıkarsak. Halil Abi’nin dediği gibi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır bak şuraya, yukarıya doğru giden 7 metrelik bir yol var ya bak. Emin şu, şu.

EMİN BACAK: Üstteki 7’yi 10’a çıkartalım, alandan biraz tırtıklayalım, yolu kaldıralım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi işte komisyon gitsin, gelsin bakalım. 

ERHAN BEKTAŞ: Devamlılığı olmayan bir yol olacak orası Emin.

EMİN BACAK: Efendim?

ERHAN BEKTAŞ: Devamlılığı olmayan, sadece yerinde genişletilmiş bir yer olacak. 

HALİL UYANIK: Erhan Bey kimlerin istediği, hani vatandaş yani?

ERHAN BEKTAŞ: Efendim?

HALİL UYANIK: Mülk sahipleri kim?

ERHAN BEKTAŞ: İsim olarak bilmiyorum. Daha yeni gelen bir dosya çünkü. İsim olarak bilmiyorum.

EMİN BACAK: Şimdi yoldan ziyade şey var. Çok dar bir yer orası. Oradan 10 metre otoparka, oradaki m2 kaç m2?  Toplam 200 m2. 

ÖMER FARUK MUTAN: Eminciğim komisyondasınız. Gidip görün yerinde, gelin böyle yapalım deyin öyle yapalım. 

MEHMET NAİR: Otoparkı unutmayın. Çok sıkıntı çekiyoruz biz.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi vatandaş istiyor, biz de getiriyoruz. Gidin görün yerinde. Uygun değilse, uygun değildir deriz geçeriz yani. Evet, ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? İlgili önerge, ilgili komisyona gitmiştir. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Sanayinin olduğu yer. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, burası en dertli olduğumuz yerlerden biri. Biliyorsunuz bu palaların, malaların, şeylerin olduğu yer şu bölge. Şimdi burada bir 18 uygulaması yaparak buradaki ilgili yeşil alanları, yolları açmamız lazım. Burada müteahhitlerle de görüşüyorlarmış galiba bütünü üzerinden. Burada şey falan da dertli. Bu Nacakçı Hasan da dertli, Pomak. Demirci. İşte o yol var kağıt üzerinde ama açık değil. Mülkiyete dâhil. Burada böyle bir plan çalışması yaptı ilgili İmar Müdürlüğümüz, değil mi. Biz yaptık bu çalışmayı? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eğer bu komisyonlardan geçip, Meclisten de geçerse burada bir 18 uygulamasıyla ki şu anda kurum görüşlerini de istiyoruz. Değil mi? 5000’lik uygulamayla gelecek bu. Kurum görüşleri de eksik bildiğim kadarıyla. Daha tamamlanmadı. Doğru mu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Doğru. Eğer süreç içinde kurum görüşleri, yani Tarım’dan, Sanayi Müdürlüğü’nden. Sanayi Müdürlüğü’nden geldi konut olabilir diye. Öyle bilgi sahibiyim. Eğer oradan geldiyse, diğerleri de konut olabilir noktasında bir karar oluşursa, buradaki o beter halde vatandaşlar da bir şekilde kurtulmuş olacak diye düşünüyorum. Evet, burası orası. Zaten dikkat ederseniz bir sürü parsel var. Çok da mülk sahipli bir alan. Evet, İmar Komisyonu’na gidecek. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa ilgili önergenin, ilgili yani İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 571, 5741, 5746, 5747, 5754‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır.  Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, aynı yer arkadaşlar. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı?

HALİL UYANIK: Dört kat olarak mı planlanmış Başkanım?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Dört kat olarak. Evet, dört kat olarak. 12,50 değil mi? 1,20.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Ama bu yol boyu 5 kat olmayacak mı? 

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim Emin?

EMİN BACAK: 5 kat yapmayacak mıyız? 15,50 olmayacak mı? 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bak doğru söylüyor. Ana cadde var. Atatürk Caddesi.

EMİN BACAK: Çünkü karşıda 15,50 olarak gözüküyor, ışıkların köşesi. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani siz de İmar Bölümü olarak her şeye karşı çıkıyorsunuz ama bak ana cadde doğru 5 kat diyor. Niye orayı 5 yapmadınız? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Neyse komisyona da gidecek ama biraz da hassasiyet. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sonuçta meclis kararı verecek. Komisyon burada kararını böyle uygun görmüştür. Meclis de böyle karar verir, geçer diyorsunuz. Ama biz İmar Mevzuatı çerçevesinde gerekli donatılar, sosyal donatılar, yeşil alanları öngörerek böyle olması gerektiği şekliyle yaptık diyorsunuz. 

HALİL UYANIK: Parkları çok kırpmışsınız ya.

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

HALİL UYANIK: Parklar o kadar çok kırpılmış ki…

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Tarım alanı değil mi burası? Tarım alanı değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Ne olduğu belli değil.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tarım alanı mı burası sence?

EMİN BACAK: Hayır.

ÖMER FARUK MUTAN: Konut mu? Sanayi mi? 

EMİN BACAK: Burası kalacak mı, köprü mü olacak, yol mu geçecek…

ÖMER FARUK MUTAN: Geçireceğiz ama işte o yetki de bizim elimizde değil. Ankara’da. Evet, ilgili önerge ikinci önergeyle bağlantılı. Ben üçüncü önergenin, ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet, son önergemiz. Dördüncü önergemiz.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Beldemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan, pafta: H16C19a2a ve H16C19a1b paftaları kapsayan alanda 05.08.2015 gün ve 2015/118-119 sayılı Meclis Kararları ile yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği’ne Sn. Nadi ÇAKAN 28.08.2015 gün ve 3744 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisi’nce görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Dilekçeyi okur musunuz?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Detay? Buyurun Erkan Bey. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Bir gösterebilir misiniz?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Olsun. Olmalı. 

ERHAN BEKTAŞ: Geçen ayki dosyanın içinden bulabilirsiniz.

ÖMER FARUK MUTAN: Bak özellikle uyardım sizi Pınar.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gidip, alıp gelme bu saatten sonra. Bu saatten sonra alma. Elinin altında olmalıydı. Kayıtlarında olmalıydı yani. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben bu arada anlatayım olayı. Şimdi arkadaşlar buradan 18’i uygulayacağız diye bir plan yaptık, %40’ı geçiyor. Maksimumumuz %40. Burada % 0,5’luk, 1’lik oynama bile parseller büyük olduğu için yaklaşık 3,5 dönümlük bir alana tekabül ediyor geçtiğimiz miktar. Bizim bunu normalde kamulaştırmamız lazım. Bu da ciddi bir para. Biz bu parayı vermek istemiyoruz idare olarak. Bir de bu işin yolunu açarız. O yüzden % 40’da kalmak gibi bir zorunluluk doğdu. Onu söyleyeyim. Yani yine 12 metrelik yolu, 10 metreye çekmiş olacağız. Böylece o vatandaşların % 39. kaç ediyor o zaman da?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani % 40 ediyor. Biraz adamların mülkiyetini geri vereceğiz. Almıştık geri vereceğiz yani. Yoksa…

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir an önce de açmak zorundayız. Altyapı unsurlarını gireceğiz. 

EMİN BACAK: Ama orada farklı şeyler de var Başkanım. Okul yeri değiştirilecek, yollar değiştirilecek..

ÖMER FARUK MUTAN: O aşağıdaki tarafta. Bu yukarıda. Bu hemen hastaneye yakın bir bölge. 

EMİN BACAK: Hayır yani plan olsa belki itiraz ederiz, ret ederiz yani. İyi bir yerse. 

ÖMER FARUK MUTAN: Git getir planı. Bir daha da olmasın. 

EMİN BACAK: Yani önemli bir konu da ondan diyorum Başkanım. Miller ’den % 50 almışız..

ÖMER FARUK MUTAN: Yani konu gündeminizde ve yok. 

EMİN BACAK: Bununla ilgili mesela Miller de açıkladı. % 50 dedi. Niye? Güzel bir yerde. Belediye de yerini aldı, herkes yerini aldı. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: İtiraz eden kim? Nadi ÇAKAN Okçulardan mı?

HALİL UYANIK: Okçulardan.

ÖMER FARUK MUTAN: Mülk onun değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mülk onun. MİM İnşaat ilgilisi. 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Nadi ÇAKAN Okçulardan.

HALİL UYANIK: Annesi Yağcı köylü falansa oradan gelmiş olabilir. Veyahut da eşi oradan olabilir. 

EMİN BACAK: Geçende yaptığımız alan değil mi bu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Bütünü olan değil mi bu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: İtiraz etse ne olur? Bir şey olur mu?

ÖMER FARUK MUTAN: Mahkemeye gider. Uzar. Biz bu altyapıları giremeyiz. Sıkıntı yani. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 18 de yapamadın mı yol yol olmuyor, yeşil yeşil olmuyor. Öyle kalıyor.

EMİN BACAK: Planın hepsini mi iptal etmiş?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: O geçen ayki, geçen gün hepsini iptal etmişti.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: O zaman kişiye özel bir çalışma yapacağız.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Olur mu? Adamın metrekaresini tekrar geri vereceğiz. Kişiye özel olacak.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Orada tek mülkiyet o değil. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tek mülkiyet o değil.

HÜSAMETTİN ÜNVER: İtiraz ediyor ama hepsini kurtarıyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi bölge tek mülkiyet, zaten 18’i tek mülkiyette yapmazsın. 

EMİN BACAK: Geçende gösterdin mesela, aldık buraya koyduk, oradan aldık oraya koyduk…

ÖMER FARUK MUTAN: Bir gelsin bakalım ona. Bir daha gelirken buraya şu yansılarınızı falan getirin kardeşim. Tamam mı? Gündemde var burada yok. Niye yok? Yani neden yok? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Pırt pırt geçme arkadaşım. Bir anlat. Bir görelim. Ondan sonra değişiklik halini göster. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir daha ağır ağır gösterir misin o yolun yukarıya bağlantısını. Bak al oradan gel. Devam et ağır ağır bak ağır ağır. Şimdi sen konuya vakıf olabilirsin ama bunu böyle bağladınız. Bunu sağda göster, sağ tarafta. O yol kaç metreydi oradan? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Geliyordu. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 12 metreye çıkardık, yukarıya bağladık değil mi? Diğer parselin de ortasından geçerek. Doğru mu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Başka ne yaptınız?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O neredeydi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hangi yeşil alanı?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eski haline.

HALİL UYANIK: Bahse konu itiraz edilen parsel hangisi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Peki kaç mülkiyet sahibi var bu uygulama alanında?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 10-15 arasında. Yani bir kişiye ait değil?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Yok yok değil. Mesela şey vardı burada, ticaret alanları vardı onu söylemediniz mesela. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: En karlı adam şu anda. Onun itirazının bence bir şey yok ki. Hem ticaret alanı olacak adamın yeri hem konut alanı. Değer kazanacak.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman komple eski haline döndürelim. 

EMİN BACAK: Tabi canım. Ya da şey yapın al oradan parkı komple o zaman görsün % 40’ı…

ÖMER FARUK MUTAN: İtirazın kabulü, komisyona gitmesi, tekrar görüşülmesi diyelim. İtirazını kabul edelim. 

EMİN BACAK: Yani çok uğraştılar çünkü bu plan için.

ÖMER FARUK MUTAN: Gelsin komisyona. Şimdi orası konuttu. Ticaret artı konut oldu değil mi? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman konuta çeviririz.

EMİN BACAK: Sadece konut kalsın. O parkı da yeniden eski yerine…

ÖMER FARUK MUTAN: Biz yine o % 40’ın üstüne çıkmayalım. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eski halimize dönelim. Komisyona gelsin. İtirazın kabulü, komisyonda tekrar değerlendirilmesi diyelim. Ama komisyon kalmadı ki.

EMİN BACAK: Kalmadı ki.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi kalmadı. 

EMİN BACAK: Yeniden gelsin, beklesin. Hepsini toplayalım yine. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yok. İtirazı ya kabul edeceğiz ya da ret edeceğiz.  

ERHAN BEKTAŞ: Kabul edersek dosyanın tekrar gelmesi gerekir. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tekrar dosyanın hazırlanması lazım. O zaman ne yapacağız? İtirazını kabul edersek yeniden dosya hazırlanacak. Sıfırdan.

EMİN BACAK: Tabi. Ret edeceğiz o zaman.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi. Ret edeceğiz. Yok, ret edersek bu haliyle kalır. Mahkemeye gider, kıla gider, yüne gider uğraşırız. O zaman eski haline gelsin. Dediği gibi. Orası konuttu değil mi? Konut artı ticaret oldu. Oradan da bir avantaj elde ediyor. 

EMİN BACAK: Zaten en karlı o oluyor.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman kabul edelim. Kabul edersek ne oluyor? Eski haline geliyor. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani ticaret artı konut da iptal oluyor. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Ama yeni bir taleple de gelebilir yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Yeni bir taleple gelsin. İtirazın kabulü diyelim mi? Eski haline geliyor değil mi? Doğru mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman konut oluyor. Ticaret artı konut olmuyor. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani tekrar eski haline geliyor. Tamam. Evet, itirazın kabulü diyelim o zaman. Uygun mu arkadaşlar? Adam bu plana itiraz ediyor…

EMİN BACAK: İtiraz ediyorsa yarın öbür gün su problemi var, elektrik problemi var.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani şimdi bu itirazı kabul edersek eski haline geliverecek. 

EMİN BACAK: Mahkemeye giderse uğraşış 2-3 sene.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne diyorsun Halil?

HALİL UYANIK: Vallahi büyük bir avantaj sağlanmış zaten kendisine. Ticaret alanı…

ÖMER FARUK MUTAN: İtiraz ediyor. Biz bak 3.5 dönüme burada 2,5 – 3 Trilyon ödeyemeyiz biz. 

EMİN BACAK: Yani öbür tarafta % 50 yani…

HALİL UYANIK: Şu anda burada yol geçirilmiş. Bu kamuya ait bir yol. Buradan yarın sen de faydalanacaksın, ben de faydalanacağım. Senin oradaki ticaret alanı yaptığın kişiler de faydalanacak. 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar itirazı ya kabul edeceğiz ya ret edeceğiz. Ret edersek bu. Mahkemeye mi gider, başka bir yere mi gider bilmiyorum. Eğer itirazını kabul edersek eski haline dönecek, yeniden dosya hazırlayıp gelsin. Değil mi? Öyle olacak? Doğru mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Dilekçenin itirazının, dilekçenin kabulünü oylarınıza sunmak istiyorum. Dilekçeyi kabul edenler? Ret edenler? Kimdi bu arkadaş? 

ALİ AYGÜN: Nadi ÇAKAN.

ÖMER FARUK MUTAN: Nadi ÇAKAN’ın dilekçesini kabul ettik. Yapılan Plan Tadilatı iptal oldu. Eski haline döndü. Siz hem Nadi Bey’a anlatırsınız, hem de artık burası ticaret ve konut olamayacakmış dersiniz. Evet, arkadaşlar son önergede Nadi ÇAKAN’ın vermiş olduğu dilekçe kabul edilmiştir. Plan eski haline dönmüştür. Hayırlı uğurlu olsun. Kepez Belediyesi Eylül ayı Meclis, Olağan Meclis Toplantısı’nı kapatıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun var olun.

02.09.2015

 

 

 

Ömer Faruk MUTAN                       İnci PEHLİVAN                        Ali AYGÜN

Belediye Başkanı                              Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi