T.C
KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ      : 30.03.2014
TOPLANTI TARİHİ  : 04.11.2015
TOPLANTI DÖNEMİ: OLAĞAN
TOPLANTI GÜNÜ     : CUMA

TOPLANTI TUTANAĞI
(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca KASIM 2015 Olağan Meclis Toplantısı 04.11.2015 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 04.11.2015 tarihli Meclis Toplantısına Belediyemiz Meclis Üyelerinden Nermin EDROĞAN’ ın katılmadığı, diğer tüm Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

2015 KASIM AYI MECLİSİ
1. BİLEŞİM & 1. OTURUM


ÖMER FARUK MUTAN: Evet, değerli arkadaşlar. Kepez Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısındayız. Yine Nermin Hanım’ın gerekçeli bir gelmeme dilekçesi var. Kızlarının sebebiyle bir dilekçe arz etmiş. Kabul ediyoruz herhalde değil mi? Bu mazeret geçerli bir mazeret. Evet, uygunsanız gündemi arz edeyim. Arz etmeden önce toplantı tutanağı noktasında sevgili Halil UYANIK arkadaşıma döneyim. Okumuşsundur.
HALİL UYANIK: Okudum, inceledim.
ÖMER FARUK MUTAN: Eksiklik, nokta, virgül yok?
HALİL UYANIK: Yok.
ÖMER FARUK MUTAN: Toparladı çocuklar. Tamam. Peki, tutanağı okunmuş kabul edelim mi? İşaret buyurun kabul edelim lütfen. Evet, toplantı tutanağını, bir önceki Ekim ayı toplantı tutanağını okunmuş kabul ettik. Arkadaşlara önceden dağıtılıyor çünkü. Müsaadenizle, gündeme geçmeden, biraz Çanakkale Belediye Meclisi’ne benzeyecek ama biliyorsunuz Pazar günü bir genel seçim yaşandı. Ortaya bu tablo çıktı. Ülkeye ve herkese hayırlı olsun. Kepezimize, Çanakkalemize hayırlı olsun. Bu arada tabi AKP Grubunu da buradan tebrik ederim. Onların dahi beklemediği oy oranı ve vekil sayısıyla geldiler.
EMİN BACAK: Tam tersi olur dedim size ama…
ÖMER FARUK MUTAN: Yani siyaset de bir iddiadır sonuçta. Tabi sevgili Halilcim, bir vekiliniz vardı Çanakkale’de. Kürşat da iyi çocuktu.
EMİN BACAK: Çok iyiydi.
ÖMER FARUK MUTAN: Yani kader diyelim artık değil mi? Suçu Kürşat’ta değil de biraz daha yukarılarda ararsanız bence, bizim de yapmamız gereken de o, onu da söyleyeyim. Belki bir şeyleri derleriz, toparlarız diye düşünüyorum. Müsaadenizle gündemi arz ediyorum. Evet, sevgili Ali, buyurun.
ALİ AYGÜN: Gündem.
1. 2016 Mali Yılı Bütçesi,
2. 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi,
3. Akıllı Su Sayaç Sistemi’ne geçiş hususunda Encümen’e ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,
4. Tekirdağ İli, Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yapılan araç bağışı hakkında görüşülmesi,
ÖMER FARUK MUTAN: Pardon. Bu size gelen önergede Tekirdağ Büyükşehir diye gelmiş. Bu dağıtılanlarda düzeltildi. Bizim kardeşimiz Süleyman Paşa. Oradan alındı. O yüzden burada düzelterek okutuldu bu gündem. Bilginize.
ALİ AYGÜN:
5. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/162 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
6. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/163 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
7. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/164 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,
8. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/165 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,
9. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/168 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,
10. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/169 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,
11. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/171 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2a, Parsel: 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,
12. Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Şenkartal 7. Sokak ile Fenerci Ahmet Sokağın birleştiği köşede bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı ARALIK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,
14. Kapanış.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Başkanlık Gündemini, gündemin oluşması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir önerge var arz edeyim. Buyur Ali.
ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIa, Parsel: 1165‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR.
ÖMER FARUK MUTAN: Meclis üyeleri. Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Başka önergesi olan var mı? Yoksa o zaman gündeme geçelim. Gündem bir. 2016 Mali Yılı Bütçesi.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Biraz sesli.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Ama üzerinde konuşacak mıyız, sonra mı konuşacağız?
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Bilmiyorum, dağıttınız mı bütçe ile ilgili Meclis Üyeleri’nin hepsine?
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Var değil mi? Hepinizde var? Hepinize geldi? Söz almak isteyen olabilir. Yani tamam komisyona gidecek ama Meclis Üyeleri’nin görüşleri ile birlikte komisyona gidebilir. Söz almak isteyen olmazsa komisyona yollayacağız.
EMİN BACAK: Bu zaten şey, Plan ve Bütçeye gidecek. Yani Kepez çok genişledi, tahmin edip ona göre bütçe hazırlanacak yani.
ÖMER FARUK MUTAN: Tabi onlar var zaten. Onları dillendireceğiz.
EMİN BACAK: Yani o tutmadığı zaman Belediyelerin puanı oluyor, şeyi oluyor.
ÖMER FARUK MUTAN: Duydun değil mi İsmail?
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Buyur Halil.
HALİL UYANIK: Başkanım şimdi Plan ve Bütçeye gidecek ama en azından ana hatlarıyla Meclis’te bir sunum yapılırsa biz bilgilenmiş oluruz, oradaki arkadaşlar da hem teknik olarak inceleyeceklerdir. Biz de anlatılırsa bilgi sahibi oluruz.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet İsmail Bey sizi şöyle alalım. Genel gelir ve gider bütçen, tahmini rakamlarınla bir dillendir. Bunları yansılara alın. Almıyorsunuz.
EMİN BACAK: Bir dahaki ay Meclis’e gelecek Başkanım.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Buyur Emin.
EMİN BACAK: Bir dahaki ay zaten tablo yapacaklar, Meclis’te yansıtacaklar zaten.
ÖMER FARUK MUTAN: Olsun. Kısaca Halil Bey istiyor. Tahmini rakamlarla, öngörün ne 2015-2016. 2014 nasıl bitti?
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Tamam tamam oradan devam et.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Halil Bey sana tabloda, son rakamları, tahmini rakamın ne bütçede, ana başlıkları ne? Onları istiyor.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Meydan.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Pazar yeri.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: 2015 yılı tahmini gerçekleşecek rakamın 30 mu?
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: 30. Gider?
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Aradaki açığı, bu tür finansal bir denge ile kurduğunu ifade ediyorsun.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Yeri gelmişken bilgi vereyim o konuda. Banka bize aslında 10.000.000 TL verme noktasında. Ama biz 5.000.000 TL onayı ile çıktık. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’ndan izin gerekiyordu. Gerçekleşen bütçenin %10’undan fazla diye. 5.000.000 TL istedik. Olmaz dediler. Biz de o zaman dedik ki Belediye Meclisi’nin sınırları içinde olan, yani %10 sınırına çekelim. 2.000.000 TL talep ettik. Daha sonra, İçişleri Bakanlığı’ndan tekrar bir rakam geldi. 2.750.000 TL’ydi galiba rakam. Tekrar dedik ki biz bu 2.750.000 TL’yi alabilir miyiz bütün olarak? Alamazsınız dediler. Biz de tekrar o 750.000 TL’yi aldık. Yani 2.750.000 TL’nin, 750.000 TL’sini aldık. O şekilde kredi de almış olduk ama banka bize 10.000.000 TL veriyordu. Bizim mali bütçe, yani mali durumumuz sağlam Belediye olarak. Yani ne kamu borcumuz var, ne başka bir şey. Tabi ki sadece İlbankla alakalı, yatırıma dönük kredilendirilmiş borçlarımız var. Onları da ödüyoruz. Yani onda da bir sıkıntı yok. Bu seneki tahmini bütçe işte 40 Trilyon diyelim eski parayla. Bunun 10 Trilyonu, biraz önce bahsettiğim gibi Halkbank ve İlbanktan, özellikle Hamidiye Mahallesindeki su-kanal, su arıtma ve atık su arıtma ile ilgili yarısı hibe olmak üzere 10 Trilyonun üzerinde bir…
EŞRAF KOÇ: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: 13.5
EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, kuruşlandırılmış, orada bir projemiz hayata geçecek. Onunla ilgili Cuma günü Eşref Bey gidiyor Bursa Bölge’ye. Büyük ihtimalle ben de gideceğim. Onu hızlandıracağız. Bu arada sağ olsunlar Bülent TURAN uğradığında konuyu gündeme getirmiştik. O da dokundu hızlanması açısından. Bu arada şunu da söyleyeyim. O kavşakta ihaleyi alan Kalyon İnşaat fore kazıklarını 1 hafta-10 gün içinde çakmaya başlıyor Hamidiye girişine, hastane yoluna dönük. O konuda da yeri gelmişken bilgi verdik. Evet, var mı sorusu olan? Yoksa…
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gündem’in birinci maddesi, soru yoksa 2016 Mali Yılı Bütçesi açısından, ilgili komisyona, Plan ve Bütçe Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Evet, 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Aynı şekilde olmamalı. Bundan sonra bu yansıya alacaksınız bunları tamam mı? Yani komisyona gitti, geldikten sonra yansıyı almanın bir âlemi yok. Dağıtmışsınız herkese kabul ama burada genel bilgileri vereceksiniz arkadaşlar. Gelir bütçesinin ana kalemleri ne? Tahmini ne? Mal-hizmet alımında ne? Giderde ne? Bunlar burada sunum yapılacak. Şekil olarak sunum yapılacak. Komisyonda 3 kişi var. Tamam dağıttınız millete, departman olarak göreviniz ne? Cevap verme. Departman olarak göreviniz ne? Burada genel bir sunuş yapmak.
İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Bence ilk oturumda bu işi yapmanız lazım kardeşim. Oturun biraz dersinizi çalışın. Arkadaşlar 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi çok fazla revize edilmedi. Ben bildiğim kadarıyla size izah edeyim. Sizlere ulaştırıldı. Bakın. Böyle çok uçuk gördüğünüz noktalardaki konular, herkes komisyona dönük eğer yapmış olduğu incelemelerde sıkıntı gördüğü bir şey varsa, komisyona not olarak iletirseniz, komisyon da bunu raporuna ekler. İkinci oturumda daha detaylı bir çalışma yaparız. Hem daha da kısaltılmış bir çalışma olur. Biliyorsunuz Kasım ayı, Meclislerde bütçe ayıdır. Zaten ikinci oturumunu, toplantısını da belirleyeceğiz. Peki gündemde var mı?
BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Yok. O zaman bu gündemde bağlayalım. Bütçe ve Gelir Tarifesi’nin…
BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: 18 Kasım…
BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: 2015, saat 15.00’da, özellikle Bütçe ve Gelir Tarifesi, Bütçe Komisyonu çalışması sonrasındaki toplantısının, 18 Kasım 2015, saat 15.00’da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç.
ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Bir dakika. Gündemi okuyalım.
ALİ AYGÜN: Akıllı Su Sayaç Sistemi’ne geçiş hususunda Encümen’e ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkında görüşülmesi.
ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar bu konu geçen ay gündeme geldiğinde, biz tabi hep birlikte oturduk, toplandık. Sizler de vardınız. Orada bir detay yaptık. Yaptık ama burada önergeyi okumadık. Yani Belediye Başkanı ve Encümen’e hangi kalıplar verilecek, hangi sınırlarda hareket edecek? Biraz önce önergede de arz edildiği gibi daha önce konuşup mutabakat sağladığımız o maddeler üzerinden tekrar gündeme taşıdık. Eksik kalmıştı çünkü karar. Onun için tekrar gündeme getirildi. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa ben gündemin üçüncü maddesini, önergede arz edilen sınırlar içinde, okudu arkadaşlarımız, daha önce de görüştük, konuştuk hep birlikte, bütün Meclis Üyeleri ile. Bu sınırlar içinde Encümen’e ve Başkan’a yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört.
ALİ AYGÜN: Tekirdağ İli, Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yapılan araç bağışı hakkında görüşülmesi.
ÖMER FARUK MUTAN: Kim sahip çıkıyor buna?
BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar, biraz önce ifade ettim gündem oluşurken, Süleyman Paşa Belediyesi ile Bizim Genel Merkezi’mizin yürütmüş olduğu kardeş belediyeler projesi kapsamında kardeş olduk. Onlardan hayırlı olsun ziyaretine gittiğimiz zaman bir traktör rica ettik. Aldık ama resmiyette üzerimize geçiremedik. Onların Meclis Kararı vardı bize hibe olarak. Ama usul açısından biz vatandaş algısıyla hareket ettik. Notere gittiğimizde o da dedi ki sizin de Meclis Kararınız gerekiyor hibenin kabulü için. O yüzden Meclis Gündemine de bu sebeple geldi. Bilginize. Var mı söz almak isteyen? Yok. İnşallah bu sene de gider bir şeyler alırız diye düşünüyoruz.
EMİN BACAK: Biz daha büyük değil miyiz onlardan?
ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?
EMİN BACAK: Biz daha büyük değil miyiz onlardan?
ÖMER FARUK MUTAN: Olur mu? Tekirdağ merkez belediyesi. Tekirdağ büyükşehir olunca bu merkezde kaldı. Bunlar sıfırdan. Tabi yeni oluştu çünkü. Tekirdağ büyükşehir oldu.
EMİN BACAK: Büyükşehir oldu.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet ondan. Evet, gündemin dördüncü maddesi, Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yapılan araç bağışının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun lütfen.
ALİ AYGÜN: Beş. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/162 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Dardanos yolu üzerindeki, yani Sahil Caddesi’nin bitimindeki, Belediye’ye ait Turizm Tesis Alanı olarak düşündüğümüz alan henüz daha komisyonda işini bitirmedi. O yüzden gündemin beşinci maddesi ile ilgili komisyonun vermiş olduğu “bizde kalsın bu gündem” kararını oylarınıza sunuyorum. Gündemin beşinci maddesindeki Belediye Mülkiyeti olan 1578 sayılı parseldeki Plan Değişikliğinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Buyurun lütfen.
ALİ AYGÜN: Altı. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/163 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, aynı kararın, yine gündemin altıncı maddesi, 1000’lik uygulama imar plan değişikliği. Buyurun lütfen. Komisyon kararı ne diyor?
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Komisyon, komisyonda kalmasını talep ediyor. Evet, gündemin altıncı maddesinin komisyonda kalmasını kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile komisyonda kalmıştır. Yedi.
ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/164 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bu sanayideki bölge arkadaşlar. Kurumlardan yavaş yavaş geliyor. Bir tanesi daha geldi. Ama diğer kurumlardan da bekleyeceğiz. Eksik. Komisyon kendinde kalmasını istiyor gündemin. Evet, gündemin yedinci maddesinin ilgili İmar Komisyonu’nda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Söz isteyen olmadığı için geçiyorum oylamayı. Kusura bakmayın. Sekiz.
ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/165 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2d, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin sekizinci maddesi ile ilgili söz isteyen olmadığı için yani ben, el işareti yok. İmar Komisyonu’nda kalması noktasında, İmar Komisyonu karar vermiş. Ben de gündemin sekizinci maddesinin İmar Komisyonu’nda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz.
ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/168 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Komisyondan geliyor değil mi bu?
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Düşüncelerinizi verdiniz departman olarak. O 10 metrelik yol Halil 12 metreye çıkarıldı.
HALİL UYANIK: Tamam.
ÖMER FARUK MUTAN: Tamam? Yani o rahatlatıldı. İlgili mülk sahipleriyle ve müteahhitleriyle de bir araya gelindi. Dendi ki bakın, burayı açın böyle böyle. Biz de size orada avantaj sağlıyoruz, ticari bant oluyor. Herkes rıza gösterdi, 10 metrelik yol da 12 metreye çıktı. Sıkıntı oydu galiba. Buyurun Erhan Bey.
ERHAN BEKTAŞ: Bir ilavem daha var. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da artırıldı burada.
ÖMER FARUK MUTAN: Öyle mi?
ERHAN BEKTAŞ: Evet.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen yok ise gündemin dokuzuncu maddesini, Hamidiye Mahallesi H16C-19a-2a, H16C-19a-1b paftaları üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On buyurun lütfen.
ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/169 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, H16c-19a-2a, H16c-19a-1b paftaları üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, dokuz ile bağlantılı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Biraz önce izah edildi. Söz almak isteyen arkadaş var mı?
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, buyurun.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar gündemin onuncu maddesi, plan notları zaten o bölgede vermiş olduğumuz plan notları. Herkese veriyoruz onu. O konuda da adil davranıyor bu Meclis. Söz almak isteyen var mı? Dokuz ile bağlantılı burası. Yoksa gündemin onuncu maddesini, biraz önce sunulan plan notları da dahil olmak üzere H16C-19a-2a, H16c-19a-1b paftalarındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
ALİ AYGÜN: Onbir. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/171 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c18b2a, Parsel: 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Bu SGK’nın hemen arkası. Orada gelen dosyada parsel içinde çözülecek otopark diyordu. O değişti mi komisyonda?
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Tamam. Evet, SGK’nın hemen arkası. Söz almak isteyen var mı? Komisyondan oy birliği ile geliyor. Halil Bey gözlemci olarak sen de katılıyorsun zaten. Evet, gündemin onbirinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen olmadığına göre ilgili gündemde pafta ve parseller uzun olduğu için saymıyorum. Burada yapılacak olan uygulama, ilave uygulama imar planını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ben bu arada bir ara vermek istiyorum toplantıya eğer uygun görürseniz. Babanın ismine de geliyoruz. Onu bir dışarıda da görüşelim. Toplantıya ara vermeyi oylayalım mı? Oylayalım hadi. Kabul edenler? Evet, toplantıya ara verdik.

 


Ömer Faruk MUTAN                    İnci PEHLİVAN                    Ali AYGÜN
Belediye Başkanı                         Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi

 


1. BİLEŞİM 2. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli Meclis Üyeleri. Kasım ayının 1. oturumu mu diyelim? 1. toplantının 2. oturumunu açıyorum. Gündemin onikinci maddesinde kaldık. Gündemin onikinci maddesini okuduktan sonra çok önemli değil, usul açısından uyacağız. Sevgili rahmetli İsmail abi, bizim Emin’in babası. Onun adının bir parka verilmesi noktasında kendileri ile işbirliği yaptık. Gündemi okuduktan sonra kendisini bir dakika dışarıya alacağız. Buyurun Ali Bey.
ALİ AYGÜN: Oniki. Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Şenkartal 7. Sokak ile Fenerci Ahmet Sokağın birleştiği köşede bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Emin Bey bir dakika dışarı alalım. Değerli arkadaşlar, biraz önce ifade ettim. Sevgili İsmail abimiz, Metin TOPSOY gibi o da bizim ilk Meclis Üyelerimizdendi. Bir inşaat ustasıydı. İlk geldiği yer bu mahalleydi. Hemen şurada, Altın Sokak girişinde oturdu. Sonra tabi merkeze doğru kaydı. Eminlerle de görüştük, abisi ile birlikte. Bu parka verilebileceğini söyledi. Uygun bir zamanda da bir otobiyografi ile birlikte bir resim istedik. Bir tabela haline getirip uygun bir yere veya yerlere, hem öteki taraf hem bu taraf olabilir. O konuda Fen İşleri bir çalışma yaparsa uygun bir zamanda da bir törenle bu isim noktasının gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Aile de okey verdiğine göre gündemin onikinci maddesi evet, Fenerci Ahmet’teki bu parkın adına görüntüde, yansıda olduğu gibi İsmail BACAK adının verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, kabul etmeyen yok. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Emin Bey’i alır mısınız? Gündemin onüçüncü maddesi.
ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 2015 Yılı ARALIK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti.
BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, sizin bir öneriniz var mı Bahar Hanım?
BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu arkadaşlar 2 Aralık Çarşamba?
BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Saat 15.00. Evet, oylarınıza sunuyorum. 2 Aralık saat 15.00. 2015, saat 15.00 evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Kapanışa geçmeden diğer önergeyi de okuyacağız ama Kasım ayı bütçe ayı. İkinci toplantısında gündemin üçüncü maddesinde yineledik ama onu da karar altına alma adına burada da alabiliriz. Onu da dillendireyim yine 20 Kasım 2015…
BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: 18 Kasım 2015, saat 15.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, şimdi önergeyi arz ediyoruz. Buyurun lütfen.
ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIa, Parsel: 1165‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Arkadaşlar burası Turhan MİLDON’un olduğu bölgenin sol tarafında bir alan. Evet, ortada görmüş olduğunuz bant İlave Uygulama. Ortada park olayı vardı. İlle yeşil istedik. Bu bölgede yeşil yoktu. Kenarda duruyordu. Mülk sahipleriyle de belli uzlaşı noktasında, hemen hemen bütün parsellerin neredeyse ortasında, iki parsel yeşil alan olarak işlendi. Dosya biraz geç geldi o yüzden önergeyle girdi. Buradan komisyona gidecek. Yani konu şu anda departman, ilgili birim görüşünü belirtsin. Halil Bey o konuda şey, önergeyle geldiği için son anda. Departman şu anda bu konuda görüş arz edemiyor.
HALİL UYANIK: Başkanım neresi burası?
ÖMER FARUK MUTAN: Turhan MİLDON’u göster.
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Elmalı Bahçe’yi göster. Evet, o da orada. O arada.
ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Çamlıktan aşağıya inerken.
EMİN BACAK: Huzurevi’nin karşısı.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Ana caddeye de bakıyor zaten. Aşağıda yani yola bir parsel de bakıyor. Aşağı doğru git. Evet, ilgili önergeyle ilgili söz almak isteyen var mı? Yok ise…
PINAR YANAR: Bilgi verdi.
ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önergenin, ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, Kasım ayı bütçe ayı. 18’inde tekrar bir arada olacağız. Ben toplantıyı kapatıyorum. Hayırlı olsun diyorum.

04.11.2015

 

Ömer Faruk MUTAN                    İnci PEHLİVAN                    Ali AYGÜN
Belediye Başkanı                         Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi