T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:02.12.2015

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

     5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca Aralık 2015 Olağan Meclis Toplantısı 02.12.2015 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 02.12.2015 tarihli Meclis Toplantısında tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2015 ARALIK AYI MECLİSİ

1.BİLEŞİM & 1. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Evet sevgili arkadaşlar, 2015 yılının son ayı, aralık ayının Kepez Belediye Meclisi Olağan Toplantısına hoş geldiniz. Yılı kapatıyoruz. Çoğunluğumuz var gerçi Nermin Hanım da yoldaymış. Gelince de geldi deyip devam ederiz. Sevgili arkadaşlar usul gereği toplantı tutanağımız var. Biliyorsunuz olağanüstü bir gündemle toplandık ve dün gelen bilgiye göre İller Bankası Yönetim Kurulu bizim kredimizi kabul etmiş. Bugünden itibaren ihale süreci başlıyor yolun üstüyle ilgili. Kanal-su ile atık arıtmanın kapasitesiyle ilgili. Onun da bilgisini vereyim. Toplantı tutanaklarını okunmuş kabul edelim mi? Herkese geldi herhalde, biraz geç de olsa geldi. O zaman işaret buyuralım. Evet, okunmuş kabul ettik. Evet, gündemi arz ediyoruz. Buyurun Ali Bey.

ALİ AYGÜN: Gündem:

1.2015 Yılı Ek Bütçe hususunun görüşülmesi,

2. Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/159 sayılı kararı ile Festival Komitesi’ne sevk edilen, Kepez Can Boğazda 1. Sanat ve Sağlık Festivali hususunun görüşülmesi, 

3. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta13, parsel 1550’de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması hakkında görüşülmesi, 

4. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/178 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

5. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

6. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/180 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, 

7. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/181 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

8.Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/187 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIa, Parsel: 1165’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

9. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, 

10.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

11.Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı OCAK ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

12.Kapanış. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, gündemin onbirinci maddesi Aralık yazılmış. Tabi şu anda Meclis’te düzelttik onu. Evet, Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergeleri tek tek arz edelim.

ALİ AYGÜN: Önerge. Sayın Meclis Heyetine. Belediyemiz Meclisi'nin 02.09.2015 gün ve 2015/137 sayılı kararı ile çalışma yönetmeliği belirlenen Belediyemiz Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile ilgili olarak;

     1. Sınıf ve kreş içerisinde kurallara uymakta öğrencilerin direnç göstermesi, etkinliklere katılmamakta öğrencilerin ısrarcı olması (sınıf içerisinde sınıf öğretmeninin verdiği yönergelere uymama, yemek ve uyku saatlerinde gruba dâhil olmama)

     2. Sınıf ve kreş içerisinde öğrencilerin şiddet eğilimi ve saldırgan tutumu (vurma, tekme atma, tükürme, eşyaları fırlatma, tırmalama) ile öğrencilerin istenmeyen davranışlarda bulunması (küfür gibi)

     3. Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından kreş içindeki yaş aralığı itibari ile (33-66 aylık kritere bağlı sınıflarda) kendi grubuna dâhil olmada yetersiz olması daha küçük gruplara katılması gerektiği,

     4. Çocukların kreş saatlerine uyum sağlamakta problem yaşamaları (yarım gün devam etme konusunda ısrarcı olmaları),

     5. Velilerin ısrarcı bir şekilde çocuklarının kreş yönetimine devam durumları ile ilgili bilgi verilmemesi,

     6. Bulaşıcı ve ağır hastalığı olan bedensel, ruhsal ve zihinsel engelli çocuklar kreş eğitim ve öğretimine uygun bulunmaması gibi yukarıda açıklanan sebeplerde,

     a) Uyum ve adaptasyon problemi yaşayan ve ilişiği kesilmesi zorunluluk arz eden öğrencilerin bir aylık deneme süresi zarfında kreş ücretinden muaf tutulmaları,

     b) Ailenin KEPKART projesinden yararlanıyor olması durumunda ise KEPKART'tan yararlandıkları süre zarfında kreş ücretinden muaf tutulmaları hususlarının Sayın Meclis Heyeti’nce görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar. Bu önergeyi biraz açayım ben. Kreşe uyumsuzluk, ailenin alması sebepleri ile tabi ilk defa kreş açtık. Şu anda 80 kişiydik, 70’e indik. Eklemeler geliyor üzerine. Bir takım sebeplerle ya aileler alıyor ya artık uyumsuzluk var, farklı bir sınıfta okutulmalı. Zihinsel boyutuyla da tespitlerimiz oluyor. O yüzden onlar da ödemek istemiyorlar. O yüzden dedik ki bari yönetmelikte değişiklik yapalım veya ek yapalım. Bir ay deneme süresince hiç para almayalım. Bir diğer konu; Kep Karttan karşılayalım. Yani Belediye’nin katkı sunacakları 10 civarında bildiğim kadarıyla. Onu da Kep Karttan karşılayalım diye bu iki karar. Ama sebeplerini de açıklamış olduğumuz maddeler birebir yaşandığı için hepsini aktardık burada. Belki zaman zaman yine gündeme gelecek. Böyle bir önerge. Önergeyi oylarınıza sunuyorum kabulü için. Gündeme alınmasını. Evet, ret edenler? Oy birliği ile gündeme alınmıştır. Buyurun. 

ALİ AYGÜN:  Meclis Başkanlığı’na. Belediyemiz ile Tüm Bel Sen Sendikası arasında 01.01.2015 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesi 31.12.2015 tarihinde sona ereceğinden, yetkili Sendika olan Tüm Bel Sen ile yeni bir toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanabilmesi ve toplu iş sözleşmesi imzalanabilmesi için Belediyemiz Meclisince Belediye Başkanımıza yetki verilmesi gerekmektedir. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR Meclis Üyesi, Erhan BEKTAŞ Meclis Üyesi.

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet, anlaşıldığı üzere memurlarla yapılacak olan toplu sözleşmede Başkan’a yetki istiyoruz. Konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN:  Meclis Başkanlığı’na. Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde yıl sonunda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 06.02.00-Hizmet Kodunda 03.08.09.01-Diğer taşınmaz yapım bakım onarım gider kalemine 950.000,00 TL ve 04.05.01-Hizmet Kodunda 03.05.05.03-İş Makinası Kiralaması gider kalemine 140.000,00 TL olmak üzere toplam 1.090.000,00 TL ödenek gereklidir. Bu ödenek ihtiyacının yıl sonunda ödeneği artacağı anlaşılan 06.03.00-Hizmet Kodunda 06.05.07.08-İçme Suyu Tesisi Yapım Gideri kaleminden 390.000,00 TL ve 05.02.00-Hizmet Kodunda 06.05.07.09-Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri kaleminden 700.000,00 TL olmak üzere toplam 1.090.000,00 TL ödeneğin aktarılarak karşılanması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereği giderlerin “Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyindeki Aktarmalar” ın Meclis yetkisinde olduğundan gerekli aktarma kararının Meclisçe görüşülmesini teklif ederim. 02.12.2015 Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı. 

ÖMER FARUK MUTAN: İsmail bunlar teknik konu. Şu anda Başkanlık Gündemindeki Ek Bütçe ile alakalı değil değil mi bu?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu ayrı. O bütçe, bu aktarma.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Mali Hizmetler’den geldi. Bir aktarma önergesi. Yıl sonuna kadar yetmeyecek kalemler var. İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6742, 6745‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.

Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6741, 6744‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-3c-4c, H16c-3c-4d, Parsel: 6791‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1b, Parsel: 6712‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Son önergeyi okutuyorum.

ALİ AYGÜN:  Meclis Başkanlığı’na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16c-13c-3c, H16c-14d-4d, Parsel: 6783‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, İnci PEHLİVAN.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önergenin gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Başkanlık gündemi ile önergelerin toplamını gündemin oluşması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündem bir: 2015 Yılı Ek Bütçe hususunun görüşülmesi.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Ek Bütçe ile ilgili söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım, burada sürekli işçilerin kıdem tazminatlarıyla ilgili, yani her işçi bu işten atılacakmış gibi mi düşünüyor yönetmelik yahut da yasa koyucular?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Şimdi emekli olacak kişilerin genelde biz de önceden yaptığımız işlem, bakardık hizmetine ne zaman dolduruyor süresini? Ayrılır veya ayrılmaz. Ama o yıl veyahut da önümüzdeki yıl yahut da 2018 yılında emekliliğini doldurup doldurmadığını biliyorduk. İşe girişlerinden dolayı yahut da SSK ile yapılan görüşmeler sonucunda. Ama burada her işçinin işten ayrılacakmış gibi düşünülmesi…

EMİN BACAK: Devlet istiyor galiba.

HALİL UYANIK: Hayır, yani maddeyi koyan…

ÖMER FAURK MUTAN: Yasa değil de yönetmelik anladığım kadarıyla. Yılmaz Bey bu konuda bilgi verir misin?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani şunu mu diyor kanun yapıcılar veya yönetmelik yapıcılar? Ortalama bir rakam üzerinden, her an bunlar ayrılabilir, o yüzden bütçenizde ona göre şekillendirin?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Diğer Hizmet Gelirleri içinde zaten bir o kadar fazlamız var diyorsun. 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gerçekleşen. Şimdi şu da ilginç, zaman zaman geliyor; bu kredi kartları borçları yüzünden kimi çalışanlarımız ben ayrılayım da benim tazminatlarımı verin. Ama yine taşeronda ya da bir yerde işime devam edebilir miyim? İnanın 2-3 tane işçiden böyle bir teklif geldi. Kredi kartlarının borcu yüzünden, borçlanmış yani. İşte üç-beş kuruş tazminat alacak, onu alacak ama işe de devam etmek istiyor. 

HALİL UYANIK: O zaman şike yapmış oluyoruz Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, şike.

HALİL UYANIK: Şike yapmış oluyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, konu anlaşıldı zannediyorum. Yani eskiden atıyorum tahminen işte, mesela bizim bu sene 6 işçi mi emekli olacak gibi gözüküyor? Memur var mı?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok. Kalmadı. Bir de taşerondan yaptık. Evet. 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım, o zaman 2016 yılı bütçesini yine aynı şekilde kaç tane sürekli veyahut da geçici işçi varsa…

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı şekilde yapıldı.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Peki bir de ben şunu öğrenmek istiyorum; bugün iki yıllık bir işçinin kıdem tazminatıyla, ihbar tazminatıyla, 25 yıllık bir işçinin yahut da 30 yıllık bir işçinin aynı değil yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı değil tabi.

HALİL UYANIK: Nasıl tutturuyorsunuz bunu? 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Hatta şimdi bir ay çalışsa da zannediyorum kıdem tazminatını hak ediyor. Öyle bir yasa değişikliği…

OZAN TOPSOY: Yok bir yılı doldurmadan hak etmiyor.

HALİL UYANIK: Eskiden öyleydi. Bir yıldı. Ama ondan sonra yasa değişikliği oldu ve hatta gündeme geldi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şöyle; bir yıl çalışmak sağlık primini de çalıştırıyor. Önceden öyle değildi. Memurlarda vardı o. İşçilerde de BAĞ-KUR’da 90 gündü zannediyorum. 

HALİL UYANIK: 120 gün.

ÖMER FARUK MUTAN: 120 gündü. O şimdi memurlar gibi oldu. Şimdi hemen başlıyor. O sigorta sağlıkla ilgili ama.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ben bir konuda bilgi alabilir miyim? Şimdi yanlış anlamadıysam İsmail Bey dedi ki: Sistem bizi uyardı. Bu yok hani yeter ayırmamışsınız falan dedi. Şimdi bunu 2015 yılından bu yana yeni mi bu uyarıyı yaptı?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yani bu değişiklik de yeni mi olmuş?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Tamam, teşekkür ederim.

HALİL UYANIK: Peki yedek ödenekte bunları karşılayacak şeyimiz var mı, ödeneğimiz?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Herkes konuşunca ses kaydına puslu geliyor sesler. Çözülürken yanlış çözülüyor. Evet, söz almak isteyen var mı? Yoksa 2015 yılı Ek Bütçe hususunu tabloda görüldüğü gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İki, buyurun.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 02.10.2015 gün ve 2015/159 sayılı kararı ile Festival Komitesi’ne sevk edilen, Kepez Can Boğazda 1. Sanat ve Sağlık Festivali hususunun görüşülmesi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Şimdi Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri; biz Komite olarak bir araya geldik. Önce kendi aramızda bir görüş birliğine vardık bize sunulan teklif üzerinde ve Gülşen Hanım ile İdil Hanım’ı görüşmeye davet ettik. Kendileri de geldiler ve sunmuş oldukları program üzerinde oldukça ayrıntılı bir görüşme yaptık. Bu görüşmede de Mehmet NAİR ve Halil UYANIK arkadaşımın da özellikle altını çizdikleri konu sağlık noktasında programın zayıflığıydı. Bir de Kepez Belediyesi olarak sunmuş oldukları bütçe bize çok yüksek gelmişti. Hani sağlık yönü biraz daha zenginleştirilen, daha uygun bir bütçeyi bize sunmalarını rica ettik. Ancak bugüne kadar her hangi bir geri dönüşleri olmadı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen var mı? Ya da bunu raftan kaldıralım mı artık? Bitsin mi, gündemden çıkaralım mı? 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Teklif gelirse yine komite toplanabilir yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Gelmediler ama değil mi?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Hayır, gelmediler. 

ÖMER FARUK MUTAN: Peki yine komitede durması, komisyonda durması uygun mudur? Yani size soralım. Yani ret etmeyelim, tutalım. Bunlar gelecek mi?

EMİN BACAK: Bu Can Boğazda ile bundan sonra gelecek sağlık tasarısı ayrı değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, aynı. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım zaten onlar şunu söyledi ayrılırken: “Yani tarih geç çıktı zaten, 9-10-11 Nisan’a yetişmez” dediler. Ama önümüzdeki süreçte başka tarihle tekrar teklifleri gelir mi onu bilemeyiz.

ÖMER FARUK MUTAN: Var mı söz almak isteyen?

MEHMET NAİR: Başkanım biz önerilerimizi sunduk onlara. Mesela ben kendim de dedim ki: Ben beş senedir bu hastalıkla uğraşıyorum. Yani bunu daha önce hastalara anlatılacak, kapalı bir yerde sine vizyonla gösterim şeklinde, bir de bu yeme içme konusunda ben hanımdan dinliyorum mesela, çıkıyor her doktor bir şeyler söylüyor. Şunu ye, bunu yeme. O yönden dedim bir de bilgili birisi yeme içme konusunda birisi gelsin.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi Mehmet Abi. Konu şöyle; yani özellikle meme kanseri üzerinden, kanser hastalığına dönük bir farkındalık, yani farklı bir yaklaşımla toplumu duyarlılaştırma, hassaslaştırma. Yoksa, hastalıkla ilgili o tanımlamaların bir ayağında zaten bildiğim kadarıyla Yılmaz Hoca olacaktı. Yani panel ayağında veya sempozyum ayağında veya konferans ayağında. Hastalıkla ilgili bilgilendirme olacak. Toplumu daha duyarlı hale getirebilmek için farklıbir takım etkinliklerle, işte panel veya yürüyüş veya balo, sanat vb. şeyler katarak dikkat çekme olayı bu. Tabi bütçe bana da biraz kalın geldi. Benim temel aklım şöyleydi: Komite, bu konu düşünürleri ile birlikte acaba çıkıp da piyasadan bir bağış, bir havuz oluşturup bu şeyi, harcamayı daraltabilir miydi, azaltabilir miydi? Öyle bir ortak akıl gelişmedi anladığım kadarıyla. Onlar da artık bu saatten sonra olmaz deyip, her halde bir daha gelmediler. O zaman ben oylayacağım. Ya ret edeceğiz, bu sene olmuyor diyeceğiz. Ama güzel bir düşünceydi bence. Yalnız biraz kalın.

MEHMET NAİR: Başkanım, Çanakkale bazlı. “Çanakkale’ye gittiniz mi?” diye sorduk, bir ses çıkmadı onlardan da. Her şeyin bir ayağı Çanakkale’den başlıyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bizden de başlasın. Yani biz Çanakkale’den küçük bir Belediye miyiz?

MEHMET NAİR: Tamam da yani parasal konuda…

YÜKSEL ÖZDEMİR: Şu anlamda konuştuk Başkanım; örneğin programın ikinci gününde sadece panel bizde. Bütün program Çanakkale’de. Yani programı Çanakkale’de yapıyorsunuz hani oralardan da madem öyle…

ÖMER FARUK MUTAN: Anladığım kadarıyla proje düşünürleri, onlar da bitirmişler her halde akıllarında. Dönmediklerine göre. Bana da dönen olmadı çünkü. Evet, var mı başka söz isteyen? Yoksa…

YÜKSEL ÖZDEMİR: Farklı öneriler gelirse yine komite kurulur, toplanır.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman gündemden kaldıracağız bu konuyu. Evet, gündemin ikinci maddesini oyluyorum. Kepez Can Boğazda 1. Sanat ve Sağlık Festivali’nin artık bu yıl yapılamayacağı noktasında bir karar oluştu. Onu da Meclis’in iradesine sunuyorum. Evet, yapılmaması konusunu, yani yapılamaz diyelim en azından konusunu oyluyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet, yapılmayacaktır diye karara bağladık oy birliği ile. Üç.

ALİ AYGÜN: Üç. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta13, parsel 1550’de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması hakkında görüşülmesi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar burası İhsan Şenkartal’ın denize bağlanan göbeği. En ön slaydına gel. En öne gel. Paftadaki görüntüye. Şu görmüş olduğunuz kırmızı üçgen aslında vatandaşın. Şimdi vatandaşla oturuldu, konuşuldu, anlaşıldı. 55.000 TL’ye mi bağladık?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 50.000 TL’ye bağladık. 

EMİN BACAK: Ucuza bağlamışsınız.

ÖMER FARUK MUTAN: Ucuza bağladık. 5.000-6.000 TL’ de borçları vardı. Bu verasetten intikal. Gittiler tapularını aldılar, borçlarını yatırdılar. 50.000 TL’ de para verdik ucuza bağladık. Aslında 44.000 TL’ye  iş bitmiş oldu, borçları da vardı. 

EMİN BACAK: Allah bereket versin.

ÖMER FARUK MUTAN: Uzlaştık, kamulaştırmak için tabi ki Meclis’in bir karar alması gerekiyor. Konu bu. Evet, açalım deminki görüntüleri. El atmışız bitmiş iş. İstanbul’da oturuyor daha çok. Mülk sahipleri 3-4 kişi galiba değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin üçüncü maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa Pafta: 13, Parsel: 1550’de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması konusunu oylarınıza sunuyorum. Kamulaştıralım mı? Evet, kamulaştırmayalım mı?Hayır. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kamulaştırarak Encümen’e yetki verilmesi, evet. Uyarıldık. Encümen’e ve Başkan’a. Tapuda devir mevir, bilmem ne olacak, biz alacağız ya. Peki, bunu kamulaştırınca buranın tapusu Belediye’ye mi devir olacak? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yolun tapusu olur mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Terk edebiliriz. Tamam. Teşekkür ettik. Buyurun. 

ALİ AYGÜN: Dört. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/178 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar burayla ilgili bir işletme, mimarı ile birlikte çalışıyor. İlgili departmanımız, İmar Müdürlüğü o çalışmaları takip ediyor. Onlar belli bir noktada olgunlaştırdığında Meclis’e getirip sizlerle hep birlikte paylaşacağız. Yani bir ara boşluk verip konuyu paylaşacağız. Şu anda komisyonda kalması noktasında ki komisyonun da öyle bir kararı var. Meclis o yönde irade gösterirse komisyonda kalacak. Senin mesajın Emin gitmiş. Oradanbayağı bir sorgulamalar geldi. Oradan da ilgililer gelirse ki 2-3 kaynak daha var böyle, onlara da açığız yani onu da söyleyeyim. Evet, gündemin dördüncü maddesi, Belediye’mizin Otel Alanı diyelim, yani Turizm Tesis Alanı ile alakalı 1578 parselin 5000’lik ölçeğinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kalmıştır. Evet, beş.

ALİ AYGÜN: Beş. Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Dört ile bağlantılı bu da 1000’lik Uygulama İmar Plan Değişikliği. 1/1000 ölçekli. Söz almak isteyen yok. Komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kalmıştır. Altı.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/180 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, DSİ’den gelmedi bildiğim kadarıyla. Bekliyoruz daha hala.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar sanayi bölgesi. Buradan su kanallarına tosluyoruz. Zannediyorum DSİ’den de olumsuz gibi gelecek ama evraklar tekamül ettikten sonra gündeme taşıyacağız. Olmazda, yani Başkanlık olarak aklımız şöyle,departmanla da paylaştık; o DSİ kanallarını uygulamanın dışına çıkartacağız. Diğerleri hiç olmazsa mağdur olmasın diye. Bilginize. Ama şu anda DSİ’nin görüşünü bekliyor. Evet, gündemin altıncı maddesi ile ilgili söz almak isteyen varmı? Yoksa ilgili maddenin İmar Komisyonu’nda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/181 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar. Gündemin yedinci maddesi, altı ile bağlantılı. Bu da ilgili parsellerde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Söz almak isteyen var mı? Komisyon?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı şekilde değil mi İmar Komisyon Raporu? Gündemin altıncı maddesi gibi diyor Sevgili Pınar. Söz almak isteyen yoksa gündemin yedinci maddesi de henüz DSİ’den görüş gelmediği için, komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kalmıştır. Gündemin sekizinci maddesi. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Belediyemiz Meclisi’nin 04.11.2015 gün ve 2015/187 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIa, Parsel: 1165’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sizin görüşünüz bu konuda olumluydu galiba.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İlk defa olumlu geliyor görüşünüz. Şaşırdık yani. Arkadaşlar Sahil Caddesi’nin yönü. Turhan MİLDON hemen sağ tarafta. Biraz ileriye gittiğinizde Elmalı Bahçe, bitiminde diyelim. Üç parselli bir alan. Orta parseli yeşil oluyor. Bu ada bazında da böyle bir yeşillik yoktu. İlgilisi kimdi bunun?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sıktı Bey ilgileniyor, evet. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin sekizinci maddesindeki, parsel: 1165’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar PlanTadilatının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz.

ALİ AYGÜN: Dokuz. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Diliniz bile dönmüyor vallahi. Arkadaşlar limanın tam karşısı. Mülkiyeti bizim Nail Abi’nin. Kepez Meyvecilik Alper’in. Satın almış. Ben buraya otel yapacağım dedi. Dedik karşısında tanklar var, akaryakıt var falan, otel yapacağım dedi. Ekonomik, iktisadi bir olay. Tabi komisyona gidecek ama önce tabi usul gereği söz almak isteyen var mı diye soracağım? Herhalde tırcılara falan yapacak limana gelen. Yani o liman oradan hiç gitmeyeceğine göre. Şeyi göster, liman yolunu gösterir misin? Liman yolunu. 

NERMİN EDROĞAN: Onun üstü mü oluyor?

EMİN BACAK: Köşenin yanı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Köşenin yanı. Evet arkadaşlar burası. Çaya gelmeden.

OZAN TOPSOY: Acente binasının yanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Var mı söz almak isteyen? Yoksa ilgili gündemin…

EMİN BACAK: Yol açılıyor mu?

ÖMER FARUK MUTAN: Açıyoruz yolu zaten. Açıldıkça geliyor o yol.

EMİN BACAK: İşte o yolun arkası değil mi orası?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet. 

EMİN BACAK: İş yapar, büyük orası. Üç yol ağızı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç dönüm orası?

EMİN BACAK: Üç yol ağızı olmuş olacak yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi oradan yol da geçiyor aradan. 

EMİN BACAK: Tabi liman yolu aşağıda.

ÖMER FARUK MUTAN: Üç dönüm falan mı? Ne dedin? Yok mu orada? Haydi, söylersiniz, tamam. Gündemin dokuzuncu maddesinin, yani parsel: 1126’ da 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesinioylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? On.

ALİ AYGÜN: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Bu da bir önceki gündem ile alakalı. Aynı yer. Onun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Söz almak isteyen?

HALİL UYANIK: Başkanım bu adadakiler, şu anda durumu ne?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN:  1242 m² tamam.

HALİL UYANIK:  O çarpı ile yapılmış ya?

ÖMER FARUK MUTAN:  Ticari.

HALİL UYANIK:  Ticari alan.

ÖMER FARUK MUTAN:  Tabi, tabi. Liman yolu komple ticari bant olarak yapıldı dikkat ederseniz. Burası da ticari. Sonuçta yapacağı iş de ticaret aslında. Yani otel işletecek. 

EMİN BACAK: Ama turizm.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi turizmin getirileri oluyor biliyorsunuz. Emsalde artış oluyor, 100.000’lik plan notlarında bir takım avantajlar sağlıyorlar. Sırf turizm gelişsin diye bölgemizde. Bir takım avantajları var. Evet arkadaşlar, var mı söz almak isteyen? Yoksa ilgili, yani gündemin onuncu maddesinde parsel: 1162’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Evet, önergelere geçiyoruz. Dur, Aralık, Ocak ayı, gündemin onbirinci maddesi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 6 Ocak neydi günlerden? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 6 Ocak Çarşamba, saat?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 15.00 uygun mu? O zaman işaret buyurun. Evet, kabul edilmiştir. 2016 yılının ilk Meclis Toplantısı 6 Ocak Çarşamba saat 15.00’de Kepez Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Oy birliği ile kabul edilmiştir.Evet, birinci önergeden devam ediyoruz. Sonra, bundan sonra. Mola, sigara molası vereceğiz. 

ALİ AYGÜN: Sayın Meclis Heyetine; Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemiz Meclisi'nin 02.09.2015 gün ve 2015/137 sayılı kararı ile çalışma yönetmeliğibelirlenen Belediyemiz Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile ilgili olarak;

     1. Sınıf ve kreş içerisinde kurallara uymakta öğrencilerin direnç göstermesi, etkinliklere katılmamakta öğrencilerin ısrarcı olması (sınıf içerisinde sınıf öğretmeninin verdiği yönergelere uymama, yemek ve uyku saatlerinde gruba dahil olmama)

     2. Sınıf ve kreş içerisinde öğrencilerin şiddet eğilimi ve saldırgan tutumu (vurma, tekme atma, tükürme, eşyaları fırlatma, tırmalama) ile öğrencilerin istenmeyen davranışlarda bulunması (küfür gibi)

     3. Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından kreş içindeki yaş aralığı itibari ile (33-66 aylık kritere bağlı sınıflarda) kendi grubuna dahil olmada yetersiz olması daha küçük gruplara katılması gerektiği,

     4. Çocukların kreş saatlerine uyum sağlamakta problem yaşamaları (yarım gün devam etme konusunda ısrarcı olmaları),

     5. Velilerin ısrarcı bir şekilde çocuklarının kreş yönetimine devam durumları ile ilgili bilgi verilmemesi,

     6. Bulaşıcı ve ağır hastalığı olan bedensel, ruhsal ve zihinsel engelli çocuklar kreş eğitim ve öğretimine uygun bulunmaması gibi yukarıda açıklanan sebeplerde,

     a) Uyum ve adaptasyon problemi yaşayan ve ilişiği kesilmesi zorunluk arz eden öğrencilerin bir aylık deneme süresi zarfında kreş ücretinden muaf tutulmaları,

     b) Ailenin KEPKART projesinden yararlanıyor olması durumunda ise KEPKART'tan yararlandıkları süre zarfında kreş ücretinden muaf tutulmaları hususlarının Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, önergenin izahı noktasında da izah etmeye çalıştım. Tabi ilk defa böyle bir olayın içine girdik. Uyum, uyumsuzluk, tahakkuk ettirdik. Ettiğimiz tahakkukları ödeyemeyeceğiz dediler, onları iptal ettik gibi. Ama dosyalarını hazırladık, duruyor. Hiç olmazsa bu deneyimden yola çıkarak bundan sonra başvuracak, kreşe başvuracak çocuklarımızın 1 ay denemesi, ücretsiz denemesi, uyumluysa devam ettirilmesi ve tahakkuk ettirilmesi, eğer tahakkuk imkânı yoksa kişinin KEPKART tarafından karşılanması şeklinde bir karar olacak bu. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun lütfen.

NERMİN ERDOĞAN: Başkanım kaç sınıf var? 

ÖMER FARUK MUTAN:  Dört sınıf var. 20’şer kişiydi, 80’di. Azaldı böyle, bu şekliyle azaldı. Servislerini de yapıyoruz. Şu konuda bilgi vereyim; 80 çocuk üzerinden Turizmden yemek alıyoruz ve aylık ödentimiz şu anda 18 milyar eski parayla. Şimdi onu revize etmeyi düşünüyoruz. Ya tekrar oturacağız, üç öğün tabi. Sabah, öğlen ve ikindi yemeği bunlar. Çocuk başı 10,00 TL’ydi. Aya göre, 20 gün üzerinden böyle gidiyor. Bize biraz pahalı gibi geldi. Kimisi yok değil gibi diyor. Şimdi hem rayiç belirlemek, belki çıkacağız, ihaleye çıkacağız belki yine fakat piyasa araştırması yapıyoruz ya da yine Turizmle oturacağız, pazarlık yağacağız tekrar. Çünkü yemek de şu ara israf gibi gidiyor. Tabi alışkanlıkları olmayabilir çocukların. Haftada en az bir defa da ben uğramaya çalışıyorum. Ama o alışkanlıkları edinecekler. Aileler de genelde mutlu, bu konuda oldukça mutlu. Ama tabi sorunlar da yaşanmıyor değil yani. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bizim bu Sosyal Yardım Yürütme Kurulu’na zaten bir liste gelmişti. 

ÖMER FARUK MUTAN: On bir kişilik bir liste geldi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Sonra üç kişi miydi ne son şeyde de gelmişti.

ÖMER FARUK MUTAN: Geldi mi?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet, yani biz de zaten KEPKART üzerinden onların ücretsiz yararlanması dedik. Baktığımızda da aileler zaten KEPKART’tan yararlanıyor. Şimdi buradaki ikinci madde bunu mu kapsıyor? Bunun dışında da…

ÖMER FARUK MUTAN: Bunu kapsıyor, şöyle; yani KEPKART’tan karşılanması diye. Kreş Yönetmeliğinde yoktu. Bunu yönetmeliğe ekleyerek aşıyoruz bunu. Yani bu cepten alıp buna koyuyoruz. 

EMİN BACAK: Yani yarın öbür gün başka bir problem olur yine ekleriz, çıkarırız. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi ekleriz, çıkarırız. Çünkü ilk defa yapıyoruz bu işi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Zaten yönetmelikte o madde vardı.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Var ama işte Kreş Yönetmeliği’ne alıyoruz bunu. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Kreş Yönetmeliği’nde var bildiğim kadarıyla.

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önerge ile ilgili çok da söylenecek bir şey yok. Yani yanılgılar içinde gidiyoruz. İlgili önergenin, önerge şekli ile karar altına alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Bir de şu memur sendikaları ile ilgili önergeyi okuyalım, sonra mola vereceğim. 

EMİN BACAK: Mola verme bitsin artık Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Vereceğim, vermek zorundayım.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Belediyemiz Meclisi'nin 02.12.2015 gün ve 2015/192 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak kabul edilen, Belediyemiz ile Tüm Bel Sen sendikası arasında 01.01.2015 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesi 31.12.2015 tarihinde sona ereceğinden, yetkili sendika olan Tüm Bel Sen ile yeni bir toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanabilmesi ve toplu iş sözleşmesi imzalanabilmesi için Belediyemiz Meclisi’nce, Belediye Başkanı’mıza yetki verilmesi gerekmektedir. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: İsterseniz ret edin bunu. Bu sene toplu sözleşme yapmayalım. Çünkü asgari ücretin 1300,00 TL’ye çıkarılması var. Biz taşerona % 80’ler civarında veriyoruz yani.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Asgari ücretin 90’ı. Yani asgari ücret şu anda 1000,00 TL. % 90’ı dediğiniz zaman 1.900,00 TL’yi falan buluyor. Şimdi bu 1.300,00 TL’ye gelirse 2.400,00 TL’yi falan bulacak taşeron işçiler. O yüzden memurlara isterseniz toplu sözleşme yetkisi vermeyin bana. Almayayım. 

MEHMET NAİR: İstemez diyorlar yani.

ÖMER FARUK MUTAN: İstemez. Seyyanen veriyorduk biz. Seyyanen bir rakam, böyle destekleme falan diye, hep en üstünden alıyorlar. Bakalım bu ne olacak? Evet, ilgili önergenin, toplu sözleşme, kamu çalışanları ile ilgili toplu sözleşme noktasında Başkan’a yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar… Efendim?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Belli olmaz oğlum. Bakarsın su koyuveririz falan. Evet beş dakika çay ve ihtiyaç molası verilmesini oylarınıza sunuyorum. Buyurun. Kabul edilmiştir.

Ömer Faruk MUTAN          İnci PEHLİVAN          Ali AYGÜN

Belediye Başkanı              Meclis Katibi              Meclis Katibi

 

1. BİLEŞİM 2. OTURUM

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar ikinci oturumu açıyorum. Önergelerle devam ediyoruz. Üçüncü önerge galiba. Buyurun.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde yıl sonunda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 06.02.00- Hizmet Kodunda 03.08.03.01- Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Onarım Gider kalemine 950.000,00 TL ve 04.05.01- Hizmet Kodunda 03.05.05.03- İş Makinası Kiralaması Gider kalemine 140.000,00 TL olmak üzere toplam 1.090.000,00 TL ödenek gereklidir. Bu ödenek ihtiyacının yıl sonunda ödeneği artacağı anlaşılan 06.03.00- Hizmet Kodunda 06.05.07.08- İçme Suyu Tesisi yapım Gideri kaleminden 390.000,00 TL ve 05.02.00- Hizmet Kodunda 06.05.07.09- Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri kaleminden 700.000,00 TL olmak üzere toplam 1.090.000,00 TL ödeneğin aktarılarak karşılanması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. Maddesi gereği giderlerin "Fonksiyonel Sınıflandırılmanın 1. Düzeyindeki Aktarmaların Meclis Yetkisinde" olduğundan, gerekli aktarma kararının Meclisçe görüşülmesini teklif ederim. 02.12.2015 Dr. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet İsmail, açar mısın konuyu?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam o yetki bizde de neyi, nereye aktarıyoruz? Biraz daha Türkçeleştir. Yani kodları ile aktarıyorsun da açarak bize aktarırsan iyi olur. 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani aşağıda diyorsun ki; Su ve Kanalizasyonla ilgili birinden 390.000,00 TL, birinden 700.000,00 TL, toplamında 1.090.000,00 TL…

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ödeneğin, yukarıdaki diyorsun taşınmazların yapım bakım onarım, makine kiralaması ve ne diyorsun, başka bir şey daha var?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Diğer taşınmazlarla ilgili. Evet.

YÜKSEL ÖZDEMİR: O kalemlerde para mı kalmadı, yoksa yetmeyeceği mi görünüyor?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İçme suyu ve Kanalizasyon Tesisine konmuş olan şu paralar yıl içinde tüketilmedi, arttı. Şimdi bunları öteki kalemlere aktarıyoruz, doğru mu?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen var mı önergeyle ilgili? 

HALİL UYANIK: Başkanım, bildiğim kadarıyla makine parkımız bayağı bir zengin. Bu araç kiralama şeyini nereden kiralıyorsunuz?

ÖMER FARUK MUTAN: Nereden kiralıyoruz biliyor musun? Hizmet Gruplarından. Hizmet Gruplarında şu anda bizim 3-4 aracımız var. Silindir, paletli, ne var?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Orada evet, kepçe. Oradan kiralıyoruz. Yani o araç parkımıza, limandan bir yaklaşık 200.000,00 TL’ye yakın para gelmişti, 150.000 – 200.000 arası, onlarla araç aldık. Eskiden dışarıdan kiralıyorduk, şimdi kendimizden. Bakmayın yani, buradan alıyoruz yine buraya aynı bedendeyiz yani. Var mı söz almak isteyen? Yoksa ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Oy birliği ile.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6742, 6745‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, Hamidiye Mahallesi. Büyük parseller bunlar. Mülkiyet alakalısı KARAATALAR. Mustafa ve Jale KARAATAR. İlgili müteahhit de KARAKAYALAR. Değil mi? Ferman KARAKAYALAR. Tabi plan notları istiyorlar bildiğim kadarıyla. Komisyona gidecek. Yukarıda herkese verdiklerimizi her halde komisyon da değerlendirecek. Söz almak isteyen var mı ilgili önergeyle? Yoksa, ilgili önergenin, ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? İmar Komisyonu’na oy birliği ile gitmiştir. Buyurun Ali Bey.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6741, 6744‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, bu da yine Hamidiye Mahallesi’nde. Mülkiyet ilgilisi Sezai KURŞUN Abimiz. İlgili komisyona gidecek. Bunların da talebi plan notları. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun, yoksa ilgili önergenin, ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile komisyona gitmiştir. Buyurun lütfen.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-3c-4c, H16c-3c-4d, Parsel: 6791‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, burası da liman yolu yine arkadaşlar. Esnafın bir yanı. Bir yanı değil, bir yanı değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Esnaf’ı göster. Öbür tarafı, gel gel bak şurada bir bina var. Bu tarafa gel. Onun yanı değil, onun bir yanı, bu tarafı. Ne istiyor bu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Talebi öyle. Zaten bu bant o şekilde öyle. Evet, ilgili önerge, ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gidecek. Söz almak isteyen yoksa ilgili önergenin, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Buyurun.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1b, Parsel: 6712‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önerge Hamidiye Mahallesi mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bunlar da plan notu talebiyle geliyorlar. İlgilisi İsmail MORKOÇ değil mi? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen var mı önerge ile ilgili? Yoksa ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Son önergeyi arz ediyorum.

ALİ AYGÜN: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16c-13c-3c, H16c-14d-4d, Parsel: 6783‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, İnci PEHLİVAN.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İlgilisi Dr. Hakan ÇETİN. TKDK ile buraya otel yapacaktı, TKDK’dan bu krediyi alamadı. Alamayınca da burayı tekrar bu sefer konuta döndürmek istedi. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, Turizm Tesis Alanı’na böyle otellerde 100.000’ lik ölçekte bir takım avantajlar getiriyordu. Dedik ki; bakın buradaki emsal aynı kalmak şartıyla kabul ediyorsan yani o teras, çatı katı, kılı, yünü o fazlalıkları kullanmayacaksan, yönetmelik neyi emrediyorsa, ilgili adada da neyse yapı düzeni ona uyacaksan kabul edelim dedik. O da kabul etti. Bir geriye dönüş yaşıyor. Zaten burası konuttu. Turizm Tesis Alanı istedi. Tekrar değişim, işi kıvıramadı, tekrar konuta dönmek istiyor arkadaşlar. Konu bu. İlgili önerge ile ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Evet arkadaşlar, Aralık ayı yani yıl sonu son Meclisimizi yaptık. Ama Meclisler ve yıllar devam ediyor. 2016’ da buluşacağız. Halil UYANIK arkadaşım “bir yılsonu partisi olamaz mı?” dedi. Neden olmasın? Buradan hemen ben Bahar Hanım’a pas atıyorum. Evet, Meclis Üyeleri ile birlikte bir yılsonu kapanma yemeği düzenleyelim değil mi Halil Bey? 

HALİL UYANIK: Ee tabi Meclis yoruldu.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Sizin hem doğum gününüzü de kutlarız.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, onun ayarını artık yaparsınız. Bize de bilgi verirsiniz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Yeni yıl güzellikler getirsin. Sağlık getirsin. Barış getirsin. Ülkemizi her türlü beladan uzak tutsun diyorum. Yani ortak duygularım anlamında da biraz önce ifade ettiğim gibi ve bu senenin takvimlerine dikkat ettiyseniz barışı simgeleyen güvercin ve zeytin dalını hep uçuralım istiyoruz. İnşallah böyle bir savaşa, ona, buna bulaşmadan, sersefil olmadan bir yıl diliyorum. Yeni yılda buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize iyi günler diyorum şimdilik.

02.12.2015

 

 

Ömer Faruk MUTAN                         İnci PEHLİVAN                      Ali AYGÜN

Belediye Başkanı                             Meclis Katibi                          Meclis Katibi