T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ     :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:06.01.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

     5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca Ocak 2016 Olağan Meclis Toplantısı 06.01.2016 tarihinde bir oturum halinde toplanmıştır. 06.01.2016 tarihli Meclis Toplantısında, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ali AYGÜN ve Ozan TOPSOY’un katılmadıkları, diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2016 OCAK AYI MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, sevgili arkadaşlar yeterli çoğunluk var. İki arkadaşımız mazeret bildirmiş. Ozan ve Ali AYGÜN arkadaşımız. Mazeret dilekçeleri de burada. Diğer arkadaşlar burada. O yüzden Şubat, Ocak pardon. 2016’nın ilk Meclisi’ni açıyorum. Şubat nereden geldi? Şubat da çabuk gelecek galiba, ondandır. Uygun görürseniz her zamanki gibi rutinle gidelim. Toplantı tutanakları dağıtıldı galiba. Yeterli düzeyde okumanız, incelemeniz oldu mu? Olmuştur zannediyorum. Halil arkadaşım evet derse oylamaya geçeceğim. Evet, okundu, kabul edildi diye işaret buyurursanız, evet okundu, kabul edildi işareti ile, oy birliği ile kabul edildi tutanaklar. Gündemi arz ediyorum:

1. Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

2. Meclis Tatil Ayının belirlenmesi,

3. Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelleri hususunun görüşülmesi,

4. Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hususunun görüşülmesi,

5. Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

6. Sözleşme yoluyla Avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

7. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hamidiye Caddesi’nin tek yöne düşürülmesi hususunun görüşülmesi. Bu komisyondan geliyor bildiğim kadarıyla.

8. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/196 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

9. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/197 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

10. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/198 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

11. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/199 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

12. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/201 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

13. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/202 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/207 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6742, 6745‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

15. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/208 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6741, 6744‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

16. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/209 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-3c-4c, H16c-3c-4d, Parsel: 6791‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

17. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/210 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1b, Parsel: 6712‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

18. Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/211 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16c-13c-3c, H16c-14d-4d, Parsel: 6783‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 

19. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Seviyeli Kavşak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

20. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Seviyeli Kavşak amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

21. Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Yılı Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

22. Kapanış.

 

Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergeler var arkadaşlar 5 tane. Onları da arz edeceğim. Belediyemizce her yıl düzenlenmekte olan Kayısı Şenlikleri’nin bu yılki tarih belirlemesinin yapılmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önerge, Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Elmalı Mevkii, Pafta: H16C-18b-1b, Parsel: 841, 842, 843, 844, 852, 853, 854, 868’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliği ile alınmıştır. Diğer önergeyle devam ediyorum. Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Elmalı Mevkii, Pafta: H16C-18b-1b, Parsel: 841, 842, 843, 844, 852, 853, 854, 868’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Meclis Üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, bir diğer önergeye geçiyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-19a-1a, Parsel: 4676, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4394’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Meclis Üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Son önergeyi okuyorum. Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVb, Parsel: 2496’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Meclis Üyeleri. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Başkanlık Gündemi ile birlikte önergelerin toplamının gündem oluşturması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, gündem bir; Denetim Komisyonu üye seçimi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gizli oylama. Geçen defa kimler vardı Denetim Komisyonu’nda?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Partiler üzerinden gidiliyor galiba değil mi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne diyorsunuz? Aynı mı gitsin? İhsas-ı rey oldu, açık oldu oylama. Evet arkadaşlar, üç aday var; Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Mehmet NAİR. Kapağını açsak mı daha çabuk atarsın içine? 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Aç, ver okusun.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oku.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, 10 oy pusulası vardı. Bir boş, kullanılmamış. Geri kalan eşit oy aldı. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Mehmet NAİR, Denetim Komisyonu hayırlı olsun diyoruz. Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. Meclis tatil ayının belirlenmesi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan, Bayram, Şenlikler vb. gibi öyle bir çalışma üzerinden gittik. Bilmiyorum, daha önce konuştuk biz bunu, Ağustos olsun dedik. Çünkü Temmuz’un 5-6-7’si bildiğim kadarıyla bayram, 16’sı gibi biraz sonra gelecek Kayısı Şenliklerini yapalım diye bir karar aldık. Kayısı kalır mı dedik? Şoklatırız dediler falan filan. O yüzden bu Temmuz yoğunluğundan sonra, işte Ağustos’ta tatil yapalım diye düşündük. Uygun görürseniz Ağustos ayı, 2016’nın Ağustos ayının Meclis tatili olarak belirlenmesini oylarınıza sunacağım. Başka bir düşüncesi olan varsa işaret buyursun söz vereyim. Yani Temmuz’u yoğun geçireceğiz, Ağustos’ta tatiliz. Evet, Meclis tatilinin 2016 Ağustos ayı olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç; geçici işçi vize teklif cetvelleri hususunun görüşülmesi. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi bu konuda en çok bilgi sahiplerinden biri Halil kardeşim. Eskiden biliyorsunuz işçileri geçici adam/ay ile çalıştırıyorduk. Ama 2007’di galiba Nisan ayında bir kadro alımları oldu, Norm kadroya geçirildi. Ondan sonra da taşeron sistemi geldi oturtturuldu. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, teknik bir konu. Bu zeminde de çalıştırmıyoruz, şu ana kadar da herhangi bir çalıştırmamız da yok. Valilik onaylayacak, gelecek, bu zeminde de çalıştırma imkânı olacak. Rutin olarak her Ocak ayı Meclisi’nde alıyoruz. Var mı söz almak isteyen? Yoksa, ekinde görüldüğü şeklinde, kaç adam/ay toplam?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, 228 adam/ay toplam. Şu anki mevcut %20’yi geçmemek üzere, mevcut kadronun değil mi?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Adam/ay günüyle Valiliğe onaya gidecek. Evet, söz almak isteyen yoksa geçici işçi vize teklif cetvellerinin ekteki gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile. Dört; tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, beş sözleşmeli personelimiz var. Şimdi isimleri geliyor. Evet, Esra SINMAZ EREN, Mimar arkadaşımız. Şimdi burada net ücretleri belirleniyor. Çıkan yasa diyor ki; bir alt ve üst limit vermiş. Biz ortalamadan, burada işyerindeki huzuru da sağlama adına belli bir bantta bir net ücret belirleyeceğiz. Buna seyyanen denge tazminatı eklenecek, ek göstergeler eklenecek. Net eline ne geçecek Esra’nın? Bir de onu göster. Var mı? Kayda aldın mı? Veya söyle oradan.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Net. Evet, bir diğer arkadaşımız İnşaat Mühendisi, Pınar BEKTAŞ.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O da aynı şekilde alacak. Bir diğer Şehir Plancımız Pınar YANAR. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bir diğer arkadaşımız Tekniker, İnşaat Teknikeri Çağlar. Ona net verince, 1.600,00 TL neti, o ne alacak?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, diğer Tekniker arkadaşımız da Bilgisayar Teknikeri, Halil Anıl İMACA, o da 1.600,00 TL aldığında o ne alacak?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar burada şöyle bir çalışmayı gözettik; diğer bu departmanla ilgili, işte ilgili müdürü ve diğer teknik arkadaşlar ne kadar alıyor, yani kadrodaki arkadaşlar? Onları aşmamaları noktasında bir çalışma gösterdik. Tabi kimi arkadaşlarım bu konuda biraz huzursuzlandı ama eğer burada aradaki mesafeyi açarsak haksızlık yapacaktık. O yüzden dengeli götürmeye çalıştık. Eğer tavandan verseydik zannediyorum Pınar’la da bu konuları konuştuk, 4.450,00 TL gibi bir rakam tutuyor. Ben en son ne aldım maaştan?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O civarda aldım. Yani o yüzden bu dengeyi koruma adına öyle bir çalışma yaptık ve bu cetveli önünüze getirdik. Söz almak isteyen varsa ilgili cetvelle işaret buyursun, söz vereceğim. 

HALİL UYANIK: Başkanım şimdi bu arkadaşlar şu anda çalışıyorlar ya da 2015’te çalıştılar, bunun yenilenmesi gibi bir olay bu.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet. Mevcut çalışmakta olan arkadaşların sözleşmelerini yenileyeceğiz ama ücretlerinin Meclis’te belirlenmesi gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden Meclis’te de ücretleri…

HALİL UYANIK: Fakat orada ücretleri ile ilgili yazılanlar, 1.400,00 TL gibi onlar güncellense daha iyi olmaz mıydı?

ÖMER FARUK MUTAN: Bunlar zaten bu seneyle alakalı Bakanlığın getirip önümüze koyduğu alt ve üst kademeler var. 4’lü 5’li kademede ya ikinci ya da üçüncü kademe net taban aylık olarak değil mi bu gündeme geldi?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biz mi yaptık onu? Biz bir çalışma yaptık oradan geliyor.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O belirliyor evet. Biz böyle ara bir yer bulduk orada. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bu, bu yıla ait değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bu yıla ait. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Geçen yıl ne alıyordunuz? Şu anda ne alıyorsun?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 300,00 TL falan. Hayır diğer arkadaşlara da yani, devlet ne verdi? %4 mü verdi? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Müjgân ne alıyorsun?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: SDZ dediği Sosyal Denge Zammı değil mi? Yani o bantta. Şimdi asıl asgari ücret 1.300,00 TL oldu. O konuda da ben size bilgi vereyim. Şimdi bir çalışma yaptırdık. Mesela taşeronda biliyorsunuz biz asgari ücretin %80-%90’larını veriyoruz. Biz asgari ücret boyutunda devletin yaptığı o rakamları hiç vermedik de. 1.000,00 TL iken 1.700,00-1.800,00 TL alıyordu arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlarımız da 2.200,00-2.300,00 TL rakamlara çıkıyorlar ama görüntüde vergide ciddi bir yük geliyor. Bakmayın yani hükümet açıkladı yok yarısını, şu kadarını üzerimize alıyoruz falan, hiç alakası yok. Sonuç itibari ile o 1.300,00 TL verileni de yılsonu itibariyle gelir vergisine sokuluyor, 100,00-150,00 TL’si tırtıklanıyor. Şimdi o konuyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Mesela “Süpervizör” diye tanımlanan sorumlu insanlarım maaşları 6.000,00 küsurları falan buluyor. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi rakamları buluyor. Bütçeye de ciddi bir yük geliyor. O konuyu nasıl çözeceğiz? O konuyla ilgili soracağız, soruşturacağız. Orada da bir sıkıntı var gibi. Eğer sürdürülebilir bir bütçe sunarsa bize sürdüreceğiz, sonuna kadar da direneceğiz. Bu sene belki çok yük binecek. İş de yapmak istiyoruz. Ama kaynak da bulmak zorundayız. Bütün parayı da personele vererek is yapamazsınız sonuçta. Orada da bir sıkıntımız var. Çünkü biz ihaleye öyle çıktık. Orada da geriye dönemiyoruz. Bakalım ne yapacağız? Bir çözüm üreteceğiz ama. O konuda da kısa bir bilgi vermiş oldum size. Evet, bir diğer konu, Meclis Üyeleri’nin huzur hakkının belirlenmesi hususu…

HALİL UYANIK: Oylamadınız Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, oylamadık, tamam. Evet, ekte görüldüğü şekildeki net maaşların ilgili arkadaşlarla, isimleri orada. Herkes okudu ben de okudum. Söz almak isteyen yoksa görüldüğü şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Beş; Meclis Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Daha önce böyle bir gündemimiz olmuyordu. Yüksel Hoca’mız bu konu ile ilgili bir uyarı yaptı, Yılmaz mı yaptı? Bir de Yılmaz yaptı. İlle Meclis’e getirmemiz lazım dedi. Zaten bu yasada var ama Meclis Kararı’na da dedi. Getirdik biz de. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Belediye Başkanı’nın brüt, aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, üçte biri diyelim. Üst tavan yapmış oluyor. Onu oylarınıza sunalım. Üçte biri. Kabul mü?

HALİL UYANIK: Rakam ne çıkıyor?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çok artmış. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bence de. Onu nasıl harcayacağız?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Meclis Üyeleri huzur hakkının Belediye Başkanı’nın aylık brütünün günlük tutarının üçte biri oranını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? 81,00 TL kabul edilmiştir. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım benim bir ricam olacak çünkü Meclis Üyeleri maaş alıyor diye biliyorlar. Onun için şu net toplantı ücreti söylenirse canlı yayında da iyi olur. 

ÖMER FARUK MUTAN: Söyledim. Bir daha söyleyeyim ben. Canlı yayındayız ya söyleyeyim. 75,00 TL brüt alıyorlardı arkadaşlar, şimdi 81,00 TL alacaklar. Atlı; sözleşme yoluyla avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Bunlar rutin. Her yıl yaptığımız, sözleşmeli avukatımız var. Onun üst, alt limitleri belirleniyor. Onunla alakalı. Buyurun lütfen. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 1.500,00 TL mi?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, sözleşmeli avukat çalıştıracağız ve ücretini belirliyoruz. Resmi gazetede yayınlandığı kadarıyla 1.500,00 TL değil mi?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar.

HALİL UYANIK: Davalar aslında Başkanım. Yani ne kadar davamız var? 

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç davamız var? 80 küsur galiba. Bayağı var. İcralar falan var onları saymıyorum. Bizin yolladığımız icralar. Akıllı su sayacı ile ilgili firmanın biriyle sözleşme imzalandı. Diğeriyle de zannediyorum bu hafta içinde imzalanacak. O konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, gündemin altıncı maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Avukat ücreti 1.500,00 TL olsun diyenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hamidiye Caddesi’nin tek yöne düşürülmesi hususunun görüşülmesi. Nerede BORUZAN?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ayağa kalkar mısın?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar Ozan arkadaşımızın teklifiydi bu. Yaklaşık iki ay önce gelmişti. İl Trafik Komisyonu olumsuz karar bildirmiş. O kararı da arkadaşlar şu anda size arz ettiler. Teknik bir konuydu, daha çok onların yetkilerindeydi. Onların görüşleri böyle. Biz de yok biz onları dinlemiyoruz deyip karar alabiliriz ama sonuç itibari ile sıkıntı yaratabilir orada ileride yaşanabilecek bir trafik kazası, ölümlü veya işte hasarlı bir şeyler. O yüzden gelen İl Trafik Komisyonu kararı üzerinden söz almak isteyen varsa vereceğim, yoksa ilgili kararı oylarınıza sunacağım ve kabul edeceğiz gibi gözüküyor. 

EMİN BACAK: Orada Hamidiye dediği en aşağıdan başlıyor değil mi? Dutların oradan başlıyor? Problem orada değil ki. Cami’den sonra problem. Ozan’ın demek istediği o. Bizim demek istediğimiz o zaten. Zabıta arkadaşlar da bunu biliyorlar zaten. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bütününü değerlendirmişler. 

EMİN BACAK: Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Orada bir sıkıntı yok zaten. Cami’den sonra sağa doğru problem. 

ÖMER FARUK MUTAN: Siz oraya tamamını mı götürdünüz?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman bunu yeni bir önerge gibi kabul edelim. Daha doğrusu burada Emin arkadaş şerh koyuyor. Söylediği şu: Cami’den sonraki yolla ilgili, yani oradan tek yön olsun diyor. Buradan aşağıya doğru olsun diyorsun değil mi sen? Oradan gelmesin?

EMİN BACAK: Yok oradan aşağıya gelecek.

ERHAN BEKTAŞ: Meydanın solundan.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman bunu tutanaklardan yola çıkarak kararı özellikle, İl Trafik Komisyonu’nun kararını bu şekilde yorumlarsak yani Cami’den sonrası ile alakalı Hamidiye Caddesi’nin o kısmı diye tanımlarsak tekrar o kararla ilgili ben de İl Trafik Komisyonu’na tekrar başvuralım diyorum.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Caddeyi nasıl böleceğiz ki Başkanım. Yani cadde bir bütün. Nasıl bölünecek?

EMİN BACAK: Meydana zaten…

HÜSAMETTİN ÜNVER: Meydan ama onu kabul etmez ki komisyon.

ERHAN BEKTAŞ: Meydan Sokak’a kadar olabilir yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Onu bir sorarız canım. Çok zor değil. Soralım.

EMİN BACAK: Çünkü problem orada. Yani aşağıda problem var.

ÖMER FARUK MUTAN: Soralım yani. Bir dakika arkadaşlar.

ERHAN BEKTAŞ: Başkanım sıkıntı zaten özellikle gece saatlerinde yaşanıyor. Park eden araçlardan sonra geliş gidiş olarak çalışmıyor yol. Yani gece saatlerinde alınan fotoğraflarla belki bu önerge desteklenirse, komisyona öyle sunulursa belki daha ikna edici olabilir.

ÖMER FARUK MUTAN: İbrahim öyle bir çalışma yapalım. Yani camiden sonra, Kalabaklı yolu tarafına doğru diyelim. Olur mu?

İBRAHİ BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Emin arkadaşın komisyona, komisyon raporuna getirdiği yorumdan yola çıkarak, yeni bir önerge gibi algılayalım. Diyelim ki camiden, Kalabaklı yoluna doğru kısmı Hamidiye Caddesi’nin. O kısmı ile ilgili tekrar İl Trafik Komisyonu’na bir görüş soralım. Bu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Pardon, bir dakika. Buyur Halil.

HALİL UYANIK: Ben bir dakika söz almak istiyorum. Sayın Başkanım, şimdi biz ne kadar bu yolları tek yöne çevirsek de, düşürsek de ileride yahut da yakın bir zamanda Kepez’de büyük bir otopark sorunu var. Bizim buna bir çözüm aramamız lazım. Buna bir, bilemiyorum otopark mı yaparız? Yolların genişlemesi artık bundan sonra mümkün değil. Binalar oturmuş. Ama en azından yahut da şey yapılabiliriz alternatif olarak; Muhlis Abi’nin evin yanından paralel olan cadde geliş veya gidiş.

ÖMER FARUK MUTAN: Velibey Caddesi.

HALİL UYANIK: Hayır, hayır. Muhlis Abi’nin evinin yanından var ya yukarı çıkıyor. Velibey Caddesi orası değil. Velibey Caddesi sanayiye doğru paralel. 

ÖMER FARUK MUTAN: Oraya doğru gider.

HALİL UYANIK: Oraya doğru çıkış veririz. Alternatif olarak Hamidiye Caddesi’ne gidiş veririz. 

ÖMER FARUK MUTAN: İşte onu şey diyorum yani tekrar İl Trafik Komisyonu’na, biraz daha egzersiz yapsınlar. Olmaz mı?

HALİL UYANIK: Olur, niye olmasın?

ÖMER FARUK MUTAN: O şekilde, Emin’in getirdiği o yolun üzerinden tekrar İl Trafik Komisyonu’na yollayalım. Yerinde, bu şekilde o bölgeyi alalım. Alternatif çıkış noktaları bulabilirsek onları da sunun siz. Tamam mı?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet, evet.

ÖMER FARUK MUTAN: Türkmen mahallesine doğru.

MEHMET NAİR: Başkanım, caminin orada pek problem olmuyor, arada. Ama yarın öbür gün orada da olur.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Emin’in getirdiği yorum üzerinden anlaşıldı zannediyorum. İlgili kararı oylarınıza sunuyorum. Komisyonda kalarak, tekrar İl Trafik Komisyonu’nun önüne götürülmesi diyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekiz; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/196 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği. Otel yerimiz galiba bu.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar bu meşhur otel yerimiz. Hala bir çözüm üretilmedi. O yüzden komisyonda kalmaya devam ediyor. Söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin sekizinci maddesini, ilgili komisyonda, İmar Komisyonu’nda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/197 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-18a-2d, Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bir önceki gündemin, sekizin 5000’liğiydi bu 1000’liği. Yine otel. Komisyon ne diyor? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyon, komisyonda kalsın diyor. Söz almak isteyen var mı gündemin dokuzuncu maddesi? Oylarınıza sunuyorum. Gündemin dokuzuncu maddesini ilgili komisyonda, İmar Komisyonu’nda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile. Gündemin onuncu maddesi; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/198 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, burası sanayideki evlerin falan olduğu alan biliyorsunuz. Kurum görüşlerinin özellikle mutlak tarım alanı vb. demesinin altında yatan, burada bir su kanalı var. Su kanalının üzerinden burayı ret ediyor. Biz de dedik ki arkadaşlar yani bu kanalı kaldıralım, geri kanalını sokalım. O yüzden komisyon böyle bir çalışma yapsın. İlgili departman da yapsın. Nerede o kanal? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kaldıralım, hiç olmazsa diğerlerini yapmayalım, kurtaralım.

HALİL UYANIK: Kurtaralım.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani kurtarabildiğimiz kadarını kurtaralım. Eğer uygun görürseniz departman bir çalışma yapacak, komisyona sunacak. Komisyon tekrar değerlendirsin, tekrar gündeme taşıyalım, Meclis’e. Uygun mu böyle bir usul, yöntem açısından?

HALİL UYANIK: Ama yine de kurum görüşleri alınır.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi, tabi. Tekrar kurum görüşlerini soracağız. Bunu ret ettiniz, buna ne diyorsunuz diye. Yine olumsuz gelirse yapacağımız bir şey yok. Ama dediğim gibi burada bahane ettikleri bu kanal. Kanal çalışıyor mu? Çalışmıyor. Çalışmıyor arkadaşlar ama maalesef böyle. Evet, uygun görürseniz dediğimiz gibi kurum görüşlerine uygun hale getirilip tekrar Meclis’e taşınması için komisyonda kalmasına, gündemin onuncu maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onbir; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/199 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570,  571, 5741, 5746, 5747,  5754’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Bir öncekinin bu da 1000’liği. Yani biraz önce ettiğim lafları bunun için de tekrar etmek istiyorum. İlgili departmanımız burayı kurum görüşlerine uygun hale getiren bir plan tadilatı çalışması yapacak. Komisyonda tutacak. Komisyon tekrar irdeleyecek ve tekrar Meclis’e gelsin diye ilgili maddenin, gündemin onbirinci maddesinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Oniki; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/201 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, limanın karşısında sevgili Alper’in otel yapacağım dediği yer. Geçen gün yine geçtim, karşıda tanklar var.

EMİN BACAK: Kokuyor zaten Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ben de anlamadım ama ille yapacağım diyor. 

EMİN BACAK: Hayır gel bizim Belediye’nin otel yerleri var. Gel burasını yap. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yapsın yani. Ekonomik bir yapı. Bir işletme. İlle yapacağım diyor adam. Evet, komisyondan oy birliği ile geliyor. Söz almak isteyen varsa gündemin onikinci maddesiyle ilgili söz vereceğim. Yoksa gündemin onikinci maddesini oylarınıza sunuyorum. Yani parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onüç; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/202 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-13c-4d, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Aynı parsel arkadaşlar. Bu da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Evet, şu an bunları yansıda görüyorsunuz. Alan burası. Öndeki yol, işte karşısı liman. Yine arkadan bir yol geçiyor değil mi? 15 metrelik bir yol daha var orada?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin onüçüncü maddesiyle ilgili söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Başkanım burada 6,50 yüksekliği 9,50’ye mi çıkarıyoruz? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu 100.000’lik ölçeklerde turizm alanlarına bu tür avantajlar sağladılar ya Halil, o plan notlarından faydalanıyor şu anda. Yandaki isterse o da faydalanacak.

HALİL UYANIK: Peki ben de onu demek istedim. Yarın bir gün yanı başındaki…

ÖMER FARUK MUTAN: Turizm Tesis Alanı. Turizm.

EMİN BACAK: Yani yol boylarında da oluyor genelde.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani şöyle; o terası salon, yemekhane vb. gibi kullansın diye bir yükselti daha geliyor. Yoksa zaten fiiliyatta yapıyor zaten adam orayı. Geliyor terasını falan çeviriyor. Bu plan notları bu tür avantajlar sağladılar, bu tür alanlar kazandılar yani. Evet, var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin onüçüncü maddesini, Parsel: 1126’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ondört; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/207 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6742, 6745‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, Hamidiye Mahallesi yeni yapılaşmakta olan bölge biliyorsunuz. Orada Konak Kale ile başlayan bu plan notları daha sonra mevcut mevzuata girerek yasal bir zemine oturdu. Biraz önce Pınar arkadaşım okudu, yansıda da pek okunmayan plan notları. Ama bu tutanaklara ve kayıtlara geçti. Daha önce diğer yapılara vermiş olduğumuz plan notlarıyla aynı. Doğru mu söylüyorum?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı. Söz almak isteyen varsa gündemin ondördüncü maddesiyle ilgili söz vereceğim. Buyur Halil.

HALİL UYANIK: Sayın Başkan, şimdi o küçük parselin önündeki yer yeşil alan mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Yeşil alan gözüküyor.

HALİL UYANIK: Yeşil alan gözüküyor ama öbür taraftan bakarsak yol kavşaktan bayağı bir geniş gelmekte iken orada yeşil alan o yolu daraltmış. Bakın orada ne kadar geniş almış kavşaktan, orada yol 12 metreye düşürülmüş. Öbür taraftakini tam kesemiyor gözlerim.

ERHAN BEKTAŞ: Otopark orası.

HALİL UYANIK: Orası otopark mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Otopark mı?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Otoparkmış.

HALİL UYANIK: Ben yol gibi hani...

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, değil. 

HALİL UYANIK: Çok silik. Şimdi biraz daha iyi oldu. 

ÖMER FARUK MUTAN: Otopark.

EMİN BACAK: O kötü gözükmüş.

HALİL UYANIK: Şimdi buradaki yeşil alan % kaça tekabül ediyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Burada 18 falan yaptık. Burada bizden istenen plan notları zaten. Bölgenin tamamında bir uygulama yapıldı burada. Bunların hepsi birden plan notları istiyorlar. Yani uygulama yapılırken bunlar geçmemişti, biraz sonra diğer gündemde de gelecek. İmar uygulaması yapıldı, plan notlarını istiyorlar. Yani yeni bir uygulama yapmıyoruz burada. Meclis'ten atıyorum yukarıda vermiş olduğumuz MİM İnşaat veya ötekine veya berikine aynı plan notlarını veya Konakkale ile başladı dedim ya onları talep ediyorlar. Şimdi onbeş de gelecek aynı, onyedi de gelecek aynı galiba değil mi? Plan notları ile alakalı?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yani diğer yapılara vermiş olduğumuz plan notlarını istiyor. Havuzdu vb. sosyal donatı vb. gibi. Evet, başka var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin ondördüncü maddesi, Parsel: 6742, 6745‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ama plan notlarını istiyor. Biraz önce Pınar arkadaşımın okuduğu plan notlarıyla ilgili söz almak isteyen yoksa gündemin ondördüncü maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onbeş; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/208 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1a, Parsel: 6741, 6744‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Bu da bizim Sezai Abi'nin. Sezai KURŞUN Abinin. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin onbeşinci maddesi bir önceki gündem gibi. İlgili Hamidiye Mahallesindeki yeni yerleşim yapım alanında devam eden, yine parselle alakalı. Köyümüzün eski, Beldemizin yeni misafirlerinden Sezai KURŞUN abimizin yeri. O da plan notları istiyor. Bu plan notlarını Meclis Üyelerine okunaklı dağıtın ya da şöyle büyük bir yere ayrıca yazın. Bir daha geldiğinizde böyle değil de ayrı okunsun, okunabilsin.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir de dağıtın, dediğim gibi. Evet, gündemin onbeşinci maddesiyle ilgili söz almak isteyen eğer yoksa gündemin onbeşinci maddesinde Parsel: 6741, 6744‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaltı; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/209 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:H16c-3c-4c, H16c-3c-4d, Parsel: 6791‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Liman nerede liman?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Limanın hemen karşısı arkadaşlar. Liman yolunu göster lütfen. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Liman yolu o değil. O sahil yolu. Evet, orası. Hemen limanın o yaya giriş kapısının karşısı arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla şu anda Tuborg’u Tokgözler mi aldı? Postacılar aldı. Oradaki vatandaş buraya gelecek. Oradaki ticari yapıyı buraya kaydıracak. Hem depo hem ticaret alanı olarak kullanacak. 

EMİN BACAK: Ezine'de.

ÖMER FARUK MUTAN: Ezine'de evet. Orada ona bir süre vermişler. Böyle bir plan değişikliği talebi ile geldi. Komisyondan oy birliği ile geliyor. Zaten o bant, ticari bant gibi gidiyor değil mi? Acenteler vb. Alper otel yapacak, o şekilde gidiyor. Evet, gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin onaltıncı maddesini yani Parsel: 6791‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin onyedinci maddesi; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/210 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-1b, Parsel: 6712‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İsmail MORKOÇ ilgilisi. İlave plan notları istiyor burada.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Silik gözüküyor buradan. Bunları koyulaştırın biraz. İlgili parseli boyayın, renklensin. Yine yol üzeri. Evet.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin onyedinci maddesi, ondört ve onbeşteki gibi Hamidiye Mahallesinde yapılaşmakta olan yeni alan ile ilgili. Yine aynı plan notlarını talep etmekte. Söz almak isteyen? 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım, ben şurada bir tereddütte düştüm. Yapı, ayrık, ikiz, blok, sıra ev gibi. Böyle bir seçenekleri var mı yapacak olan arkadaşların? 

ÖMER FARUK MUTAN: Size soruyor.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Yani burada çok fazla seçenek tanıyoruz gibi. İsterse ikiz yap, isterse bilmem ne yap. Şunu yap, bunu yap gibi yani. Öyle değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Yapsın.

HALİL UYANIK: Öyle bir seçenek veriyoruz.

EMİN BACAK: Park onyedi yaptı mesela. Çift katlı, dört katlı.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi. Çift katlı, iki katlı, dört katlı, altı katlı yapsın.

ERHAN BEKTAŞ: Başkanım ben de bir şeyler söyleyebilir miyim? 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu plan tadilatında bahsedilen blok nizam tipleri Halil Bey, birden fazla blok tipini barındırabilsin diye. Sadece sınırlandırma olarak emsalle sınırlandırma veriyor. Yani iki kat, üç kat, dört kat, beş kat, altı kata kadar maksimum kullanabiliyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Farklı blok tipleri olabilir diyor. Evet, gündemin onyedinci maddesiyle ilgili başka söz almak isteyen yok ise gündemin onyedinci maddesindeki 6712‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onsekiz; Belediyemiz Meclisi’nin 02.12.2015 gün ve 2015/211 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta:H16c-13c-3c, H16c-14d-4d, Parsel: 6783‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar burası zaten konut alanıydı. Doktor Hakan ÇETİN, TKDK'dan ben kredi alıp burada işte butik otel vb. bir şey yapayım dedi. Geldi bizden turizm tesis alanı talebinde bulundu. Yaptık, o da inşaata başladı. Daha sonra kredi alamadı. Aslında kendi parası da vardır diye düşünüyorum ama tekrar konuta çevirmek istedi. Oradakilere hiçbir avantaj sağlamadan, çünkü turizm tesis alanı olduğundan birtakım avantajları oluyor biliyorsunuz plan notlarıyla. Eski haline, emsalini, her şeyini koruyarak geri döndü doğru mu? Eski haline geri döndü.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yani o konut haline geri döndü. Öyle işte. Biz niye girdik bu işe falan gibi oldu. 

HALİL UYANIK: Orada iki tane parsel teke indirilmiş değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Birleştirildi. Evet, var mı söz almak isteyen?

HALİL UYANIK: Başkanım acaba şöyle bir şey düşünmüş mü olabilir; yani ben bir otel yapacağım, tevhit edeyim. Bilmiyorum tevhidi ne zaman yaptı. Ondan sonra olmuyor. Konuta çevirirsem burada tevhit edildiğinden dolayı kendine avantaj sağlamış oluyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Edildiğinden değil, öyle bir hakkı var. 

HALİL UYANIK: Öyle de olmuş olabilir yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok. O hakkı vardı, onu zaten baştan kullandı o. Yani normal baştan yaparken de tevhit edip yapabilirdi onu. Şimdi bunun bir tane kayınçosu var ona iş yapmaya çalışıyor. Çocuk oyun dükkanı falan açtı buna. Bir şeyler açtı beceremedi. Haydi otel yapayım, oturtturayım dedi. Tombik de bir şey o. O da olmayınca. Kayınçoya çalışıyoruz yani. Yoksa gündemin onsekizinci maddesi, parsel: 6783'de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Mola verelim mi? 5 tane önerge var, 2 tane de gündem var. 3 tane daha var. Bir tanesi zaten Şubat ayı Meclis Gündemi. Mola verelim mi? 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Bunları bitirelim Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Bunları bitirelim, önergelere geçerken verelim. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Seviyeli Kavşak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. Buyurun. Meşhur kavşağımız. 

EMİN BACAK: Ne oldu Başkanım haber yok mu?

ÖMER FARUK MUTAN: Eşref Bey detaya gel. Yaklaş. Gel gel. Şöyle, geç oraya. Şimdi arkadaşlar, Karayolları burada, özellikle kamulaştırma ile ilgili birtakım sıkıntılar olduğu söylendi. Eşref Beyler oraya gitti, onlar buraya geldi. Burada bir gelişme de şöyle oldu; ilgili bu yol Kalyon, dikkat ettiyseniz İSKA bir de şey var, Kolin. O kavşağı gördünüz mü tabelayı en son? Üniversite kavşağını? Hatta Kalyon'da bir hanımefendi var, Genel Müdür Yardımcısı Aynur Hanım. Dedi ki, beni bir gün aradı: Hukuki bir durum var burada biliyorsunuz. İdari yargıda, geliyor gidiyor. En son bizim lehimize gelmişti. Yerel mahkeme kararında direndi. Yine yolladı, yukarıda Danıştay’da. Ben dedi buraya kazıklarımı çakacağım, mahkemeye kaybedersek şöyle, kaybetmezsek de devam eder, tamamlar bitiririz dedi. 7 bu tarafa, 7 de bu tarafa kazıklarını çaktı, gitti. Karayolları da dedi ki: Buradaki kamulaştırma ile ilgili sıkıntı var. Bir-iki değişiklik yapıp bizi rahatlatın dedi. Bu istişare ile bu plan tadilatları geliyor bilginize. Evet, buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bu Karayollarından geliyor. Meşhur Hastane kavşağımız.

HALİL UYANIK: Şimdi buradaki parselleri kamulaştırdık mı, kamulaştıracak mıyız? 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Devlet Su İşleri kanalı sol tarafta nerede?  Bana göre sol.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uydurma, orada değil. TOKİ tarafındakini göster.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oradan karşıya geçiyor işte.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir biz kapatamıyoruz. Bunun kamu yararı noktasında arkadaşlar komisyona yollamamayı düşünüyorum Başkanlık olarak, bilginize. Çünkü bu aynı zamanda kamulaştırma plan değişikliği. Buna göre şimdi acele kamulaştırmaya gidecekler. Kamulaştırmada biliyorsunuz itirazlar sadece paraya.

HALİL UYANIK: Peki, İdari yargıdaki mahkeme kararı olumsuz…

ÖMER FARUK MUTAN: Varsa var. Boynumuz kıldan ince. Sonra da yargılasınlar. Yani ben şimdi bu Beldeme can verecek koca bir hastane. İnanın burada bu Siyami ve Nabi Konfeksiyonların öncülüğünde, birkaç uyanık doktorun gelip buraya hastane yapacağım, hastanenin ayağında diye birtakım girişimleri sonrası iş bu noktaya geldi. Şöyle kamu yararı noktasında bence mahkemelerin biraz daha halkın ve vicdanı üzerinden karar vermeye çalışsa gelip bunlara taviz vermemesi lazım arkadaşlar. Yani yukarıda koca bir hastane yapılıyor, bu hastane sadece Çanakkale’nin değil arkadaşlar, Çanakkale İl’inin hastanesi. Yani Yeniceli’nin de, Bigalı’nın da hastanesi bu. Çanlı’nın da, Ayvacıklı’nın da hastanesi bu. Ama geldik maalesef iki yargıcın ağzına, burnuna takıldık kaldık orada. Evet, söz almak isteyen var mı? Komisyona yollamadan oylamayı düşünüyorum, yani usul açısından da. Çünkü bir an önce, Mart ayında veya Nisan ayında hastaneyi açmayı düşünüyorlar. Ben tahmin etmiyorum o zaman olacağını. Çünkü henüz daha teftişi başlamadı. Bu tür kent hastanelerinde teftiş öncesi 6 ay öncesinden Bakanlığa çağrılıyorlar. Daha henüz buradaki idari yapıyı Bakanlığa çağırmadılar. Ne kaldı Mart’a? Şubat var arkadaşlar, Ocak’tayız şu anda. Mümkün değil ama bir an önce yapıp bitirmeyi düşünüyorlar. Hatta işte Kalyon İnşaat, Aynur Hanım’a yukarıdan gelmiş bir isim. O yüzden kazıkları çaktı abla gitti. Evet arkadaşlar, şu anda yansıda görmüş olduğunuz Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Seviyeli Kavşak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği’ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet, gündemin ondokuzuncu maddesi Halil arkadaşımın çekimser kalmasıyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yirmi; Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Seviyeli Kavşak amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Kalabaklı Köprüsü’nü getirmemişsiniz.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı bir kavşak olayı da Kalabaklı Köprüsü’nün orada var. O da gelmişti. 2004’de mi işlenmiş?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İşlenmiş diyorsun. Evet, gündemin yirminci maddesi, ondokuz ile bağlantılı. O 1/5000 Nazım İmar Planıydı, bu da Uygulama 1/100 ölçekli Değişikliği. Söz almak isteyen var mı? Konu aynı. Gündem aynı. Yoksa gündemin yirminci maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Evet, Halil UYANIK arkadaşım çekimser kalmıştır. Gündemin yirminci maddesi, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yirmibir; Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Şubat ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çarşamba günü yine, yine böyle bir gün ve saat 15.00’de. Uygun mu Şubat? Evet, 3 Şubat, Meclis Toplantı Salonu’nda Şubat ayı saat 15.00’de Meclis günümüz diyelim değil mi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 3 Şubat saat 15.00?  Evet, mola vereyim mi, devam edeyim mi? Devam ediyorum o zaman. Evet, Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan Kayısı Şenlikleri’nin bu yılki tarih belirlenmesinin yapılmasını arz ve teklif ederim. Önergenin birincisi buydu. Bir çalışma yaptık. İşte bayramdı seyrandı, ne zaman olur? 15-16 Temmuz gibi değil mi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 19 Mayıs biliyorsunuz güreşlerimiz zaten yapılagelmekte olduğu için, aslında onun da kararını alabiliriz. Olmaz mı? Bir dahakine de onu alalım. Onu alın ama gündeme lütfen. Şubat’ta da onu alalım. 15-16 Temmuz. Bayram bitiyor, 1 hafta, 10 gün sonra falan. 7’sinde bitiyor bildiğim kadarıyla bayram. Doğru mu?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu arkadaşlar? 15-16 Temmuz, Kayısı Şenlikleri ve Sünnet Şölenimizi yapmaya karar veriyoruz. İşaret buyurun lütfen. Kabul edenler? Ret edenler?

EMİN BACAK: En sıcak günler.

ÖMER FARUK MUTAN: En sıcak günler evet. Kabul edilmiştir. Ben, diğer önergeyi arz ediyorum; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Elmalı Mevkii, Pafta: H16c-18b-1b, Parsel:841, 842, 843, 844, 852, 853, 854, 868‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Meclis Üyeleri.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar biliyorsunuz, geçen Meclis’te de bahsetmiştik; Atık Arıtmanın da kapasite artırımı ihalesi var bu kanal ve su ile birlikte. O yüzden mevcut yapının iki katına çıkacak. Yani 50.000’leri 60.000’leri bulacak nüfusa ek ilave geliyor. O yüzden mevcut arıtma, görmüş olduğunuz o arıtmanın yan tarafıyla alakalı bir plan değişikliği. Yapılacak yeri gösterin.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İlave yapıyoruz.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sonra da kamulaştırılacak.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Doğru anlattın mı?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: İmara alınacak, daha sonra da kamulaştırılacak.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Vatandaşın yeri. Orası bizim. Orası yaklaşık kaç dönüm var? 5 dönümdü galiba.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 8 dönüm mü?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bunu ben ilk dönemimde, burası kimindi biliyor musunuz? Yalova Ertuğrul var ya, yarısı onlarındı, yarısı da onların halaları var İzmir’den. Yalova Ertuğrul bana küstü burayı kamulaştırdık diye. Çok para istedi o zaman. Bütçemiz bizim o zaman neydi? 200.000 TL falandı, 60.000 TL falan istedi. 5.000 TL’ye işi bitirdik biz o zaman. Evet arkadaşlar, burası İlave Nazım İmar Planı için bu önerge verildi. Atık arıtmanın kapasite artırımı için burada bir imar uygulaması yapacağız. Bu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı. Kabul edenler? Komisyona gidecek zaten değil mi? Alo, komisyona mı gidecek? 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Yine bununla bağlantılı 1000 ölçekli İlave Uygulama Plan. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Elmalı Mevkii, Pafta: H16c-18b-1b, Parsel:841, 842, 843, 844, 852, 853, 854, 868‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ. Aynı alan ile ilgili arkadaşlar. 1000’lik uygulama planı. Söz almak isteyen var mı? 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Komisyona göndermeyelim bunu da.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu gidecek. Yerinde görsün arkadaşlar. Evet, ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Bir diğer önerge; Meclis Başkanlığı’na, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16c-19a-1a, Parsel: 4676, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4393, 4394’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Meclis Üyeleri. Neresi bu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İnönü Caddesi neresi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şurası. Değil mi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çekme mesafesiyle ilgili bir talep var, komisyona gidecek doğru mu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? İlgili önerge İmar Komisyonu’na gitmiştir. Son önergeyi arz ediyorum; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVb, Parsel: 2496’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN, Meclis Üyeleri. Buldun mu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Zileli Otel’i göster. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ana caddeyi göster. Aşağı doğru gel, aşağı doğru. Piri Reis’i göster. Evet, Piri Reis sitesi sağ taraf arkadaşlar. Piri Reis Sitesi’nin karşı tarafında bir parsel. Bizim diş doktoru Ferhan TÜZÜNER’in yeri değil mi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Buraya bu da bir otel yapmak istiyor. Bu doktorlarda bu otel, bakalım yarın konuta dönmesin bu da. Neyse burası tek parsel. Çift değil, tevhit değil. Yani tesis yapmak istiyor. İşletme işletmedir. Üç kişi ekmek yer, beş kişi barınır. Para döner.

HALİL UYANIK: Demek ki para doktorlarda var.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu çocuğun babası zengindi. Ama babası da doktordu. Onu da söyleyeyim. Doktorluğun doktorluk olduğu zamanlarda kadın doğum doktoruydu. Evet, ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini… Buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Pınar Hanım, 1000’lik ve 5000’liği beraber gelmeyecek miydi bunun?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Yani onu bizim şu anda sözle alma durumumuz var mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Alabiliriz.

ERHAN BEKTAŞ: Önereyim ben çünkü sadece 1000’likle değişiklik olmaz, 5000’lik lazım.

ÖMER FARUK MUTAN: Alabiliriz, neden olmasın? O zaman ilgili parselin…

ERHAN BEKTAŞ: 1/1000’lik ve 1/5000’lik İmar Planları şeklinde görüşülmesini öneriyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Şeklinde komisyona yolluyoruz. Komisyona gitmesini ilgili önergenin 5000’lik ve 1000’lik olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? İmar Komisyonu’na gitmiştir. Evet, başka önerge ve gündem tükenmiştir. Hayırlı olsun. Yeni yıl herkese mutluluk getirsin, umut getirsin. Ülkenin bu kötü, kaotik ortamdan çıkması ve ülkeye barış getirmesi noktasında yani herkesin birbirine sırt ve omuz vermesi gerektiği hassasiyetli, böyle bir süreç yaşıyoruz. Daha mutlu olabileceğiniz günler dileğiyle kapatmak istiyorum. Şunu ifade edeyim: Rahmetli, Emin kardeşimin babasının parkının açılışını şöyle düşündük; Şubat Meclisi’nde önce orada bir açılış yapalım, orada buluşalım, oradaki törenden sonra buraya, Meclis’e gelelim diye düşündük. Bu Meclis’e yetiştirmeyi düşündük, yetişemeyeceği için daha bir elimiz de rahatlasın dedik. Şubat’ta böyle bir tören yapacağız. Bilginize. Tamam mı arkadaşlar? Meclis’i kapatıyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, ülkemize ve dünyaya barış gelsin diyorum. Yurtta sulh, cihanda sulh diyorum. Teşekkür ediyorum.

06.01.2016

 

 

Ömer Faruk MUTAN                                İnci PEHLİVAN                             Musa GÖKDENİZ

Belediye Başkanı                                    Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi