T.C.

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:8.02.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞANÜSTÜ

TOPLANTI GÜNÜ:PAZARTESİ

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca ŞUBAT 2016 Olağanüstü Meclis Toplantısı 8.02.2016 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 8.02.2016 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısına Belediyemiz Meclis Üyelerinden İnci PEHLİVAN ve Ozan TOPSOY’un katılmadıkları, diğer tüm Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2016 ŞUBAT AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN:  Değerli arkadaşlar. Kepez Belediyesi Olağanüstü bir Şubat Meclisi yapıyoruz. Geçen Olağan Meclis gündeminde de eğer erken gelseydi dikkat ettiyseniz elektronik ortamda 3 küsur gibi geldi 3,5 gibi gündeme almış olup bu toplantıya gerek kalmayacaktı. Konu yukarıdaki dörtlü ihale ile ilgiliydi. İller Bankası, o yazıyı okudunuz önünüzde var zannediyorum. Bilmiyorum dağıttınız mı arkadaşlara tekrar ama vermişlerdir.  Arıtma yapmamış aslında çoktan yapılmıştır su arıtması. Bunu dedik çıkaralım bu yatırım toplamında. 15 gün içerisinde de bize iletirseniz yönetim kurulu kararını alıp, ihale edilmesine bakacağız dediler. Konu bu, içme suyu paket arıtma tesisi inşaatının bu ihale paketinden çıkarılması ile ilgili gündem. Ben uygun görürseniz gündemi arz etmek istiyorum. Tek gündem. Olağanüstüler biliyorsunuz gündemli toplanır. İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı hakkında görüşülmesi. Herkese ulaştırdık. Çoğunluğumuz var. İnci ablamızın eşi rahatsızlanmış. Ozan’da günü karıştırmış unutmuş. Ama tabi usul açısından toplantı tutanaklarının da okunması gerekiyor. Bir usul saptadık hepinizin de bildiği gibi. Halil Bey’e erken ulaştırın özellikle dedim, kendilerine erken ulaştırdılar. Eğer uygun görürseniz bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının okunmuş olduğu varsayımı ile işaret buyurursanız okunmuştur diye kabul edeceğim. Buyurun Halil Bey.

HALİL UYANIK: Şimdi orada tabi birbirine yakın isim olarak, Ali Bey olarak yazmışlar tutanaklarda. Halil yerine Ali Bey yazılmış. Birde tutanaklarda o kavşakla ilgili itirazların oylamasında Çekimser oy kullandığım belirtilmemiş ama kararda yazılmış Çekimser olarak.

ÖMER FARUK MUTAN: Karar esastır zaten biliyorsunuz. Çekimser olduğunu ben belirtiyorum ama ben kaçırmış olabilirim ama kararda yazılmış olması işin esas. Esas olan karardır. Başka bir şey var mıydı? Yoktur o zaman işaret buyurursanız tutanakların okunduğunu kabul edeceğim. Evet, Şubat Ayı Meclisin Tutanaklarının kabulünü oylarınıza sunuyorum okunmuş olmasını evet okunmuş olarak kabul ettik. Ret eden de olmadığına göre oy birliği ile. Gündemi arz ettim. Evet, gündemi buyurun Semih Bey.

 

SEMİH HUYSAL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar gelen yazının da son alttan paragrafında diyor ki ikinci cümlesinde içme suyu paket arıtma tesisi inşaatı bu ihale kapsamından çıkartılması ve daha sonra projesi yaptırılması yapılması daha uygun olacaktır diyor. Biz bu yatırımdan vazgeçmiyoruz. Bu ertelenmiş oluyor. Bir önce diğerleri hızlı yapılsın kanal su ve kanal yani atık arıtma kapasitesinin bu temeliydi. İller Bankası ile paslaşacağız. İl Bank Yönetim Kurulu diğer üçüyle ilgili kapasite artırımı atığın su ve kanalla olan kısmını ihaleye çıkacak. Bunun ederinin de o günkü edindiğimiz rakam iki buçuk trilyon eski rakamla. Konu bu vazgeçmiyoruz. Diğerleri öncellensin çünkü hastane inşattı hızlı bir şekilde sürüyor. Bir an önce o bölgenin de bir alt yapıya kavuşması gerekiyor. Yani yolları molları geçici bir iyilik haliyle gidiyor. Herkes dertli. Orada bir Park 17 evlerine doğru yaptık. Onu da neden yaptık. Adam oradan aldı kanalizasyonu getirdi oraya bağladı. İşte elektriğini çektirdi, suyunu kendi çektirdi. Bizde dedik ki şimdilik oda kalıcı o parke taş döşemesini oraya kadar yaptık. Şu anda da oraya yaşam sürüyor birinci etabında.  Evet arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Dikkat ederseniz SUKAB kapsamımız devam ediyor halen. Yoksa İller Bankasından gelen bu yazı çerçevesinde dörtlü ihale edilecek olan Atık arıtma içme suyu ve kanalizasyon inşaatı ile birlikte olan su arıtma tesisinin ki o kapasitesini belirtiyor bu gündemden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Bir an öncede kararlarda yazılsın. İmzalar atılsın Valiliğe gitsin. Birebir Valilikten Mahalli İdarelerden takip edilsin.  Elden bir an önce Bursa Bölgeye Oradan da Genel Müdürlüğe iletilecek. 

  

ÖMER FARUK MUTAN                                     MUSA GÖKDENİZ                                   ALİ AYGÜN 

MECLİS BAŞKANI                                           YEDEK KATİP ÜYE                                 KATİP ÜYE