T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:04.05.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca MAYIS 2016 Olağan Meclis Toplantısı 04.05.2016 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 04.05.2016 tarihli Meclis Toplantısında Belediyemiz Meclis Üyeleri'nden Ali AYGÜN ve Belediye Başkan'ı Ömer Faruk MUTAN’ın katılmadıkları, diğer tüm Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2016 MAYIS AYI MECLİSİ

1. BİLEŞİM 1. OTURUM

ERHAN BEKTAŞ: Meclis gündemine geçmeden önce yapılan tutanaklarımız hazır. Gelmeyen arkadaşlarımız Ali Bey var gerekçeli şeyini iletmiş bize. Nisan Ayında yapılan Meclisimiz ‘in Tutanakları sizlere ulaştırıldı. İsterseniz önce onları okundu noktasında kabulünü oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2016 Mayıs Ayı Meclis toplantısını açıyorum arkadaşlar. Gündem. 

1.2015 Yılı Kesin Hesabı,

2.Kadro Derece Değişikliği,

3.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hamidiye Caddesi'nin tek yöne düşürülmesi hususunun görüşülmesi,

4.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/86 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave-Değişiklik Nazım İmar Planı,

5.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/87 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

6.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/92 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19a, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

7.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/93 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2a/H16c-19a-2b, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

8.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/95 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

9.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

10.Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2c, Parsel: 5771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Parsel: 2585’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

13.Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Haziran ayında yapacağı toplantı gün tespiti,

14.Kapanış. Buyurun.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: 4689 ve...

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Bu şekilde mi hazırlandı peki dosyamız?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: 12.maddeye arkadaşlar. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322’de kayıtlı taşınmaz üzerinde değil de 1322, 4689 ve 4690 parselleri de ilave ederek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, olarak düzeltiyoruz. Bu şekilde Meclis Gündeminin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclis önerge gündemimizi tek tek okuyorum. 

 

1- Kepez Belediyesi Faruk Tarhan Spor Kompleksine Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verilerek. Kepez Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. Meclis Başkanlığı'na. Belediyemize ait Kepez Belediyesi Faruk Tarhan Spor Kompleksine Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verilerek. Kepez Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi hususunun sayın meclis heyetince görüşülerek gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, Mehmet NAİR, Halil UYANIK Meclis Üyesi. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 

2- Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN’ın Atık Su Arıtma Tesislerin daveti kapsamında 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında Budapeşte, Viyana, Bratislava, Prag’ta düzenlenecek inceleme ve teknik gezisinde görevli olarak katılması hususunun görüşülmesi. Meclis Başkanlığına. Avusturya Viyana da bulunan Avrupa’nın en büyük arıtma tesislerinin Viyana’da gerçekleştirilmiş olan M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH'ın (www.m-u-t.at) Atık Su Arıtma Tesislerinin davetlisi olarak Budapeşte - Viyana - Bratislava ve Prag'da 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında 6 gece 7 gün, Atıksu Arıtma Tesisleri, Katı Atık Ayırma, depolama ve yakma tesisleri inceleme ve tetkik gezisi, Şehircilik ve Belediye Hizmetlerine bakış gezisi olarak yapılan  davete Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yol + yevmiyelerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesi hususunun sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli Meclis Kararı'nın alınmasını arz ve teklif ederim.   Musa GÖKDENİZ Meclis Üyesi, Hüsamettin ÜNVER Meclis Üyesi. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 

3. Önergemiz. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c-18b-2b, parsel:340’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c-18b-2b, parsel:340’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve tekli ederim. Yüksel ÖZDEMİR Meclis Üyesi, Hüsamettin ÜNVER Meclis Üyesi. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

4- Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2a park alanı üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2a park alanı üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ Meclis Üyesi, İnci PEHLİVAN Meclis Üyesi. Önergenin gündeme alınmasını kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclis gündemimizi önergelerle birlikte toplu olarak konuşulmasına kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclis gündemimize geçiyorum. 2015 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi. 

 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet Mali Hizmetler Müdürümüz İsmail Bey bize teknik olarak bilgi aktardı. Konu ile ilgili herhangi bir şekilde görüş belirtmek isteyen ya da, buyurun Emin Bey.

 

EMİN BACAK: İsmail Bey, bunun oranı nedir en son 2015 yılının? 

 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi. 

 

EMİN BACAK: 2015 Yılının.

 

ERHAN BEKTAŞ: Oran. Kesinleşme oranları var ya.

 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Gerekli bilgiyi aktardı. Emin arkadaşımız da ikna oldu sanıyorum. 1. maddemizin 2015 Yılı Kesin Hesabının kabulünü oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemimizin 2.maddesini okuyorum. Kadro derece değişikliği. Yılmaz Bey buyurun. 

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: İsterseniz siz açıklayın.

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Belediyemizde 13.04.2016 tarihinde yapılan Zabıta Komiserliği görevde yükselme sınavında başarılı olan Zabıta Memurlarımız İbrahim BORUZAN, Cem MATARA ve İbrahim TOSUN’un atamaları 25.04.2016 tarihinde yapılmıştır. Zannediyorum bu konu  ile ilgili bir kadro derece düzenlemesini içeriyor bu karar. Bu konu ile ilgili herhangi bir şekilde söz almak isteyen var mı? Yoksa kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. 3.maddemiz. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Hamidiye Caddesinin tek yöne düşürülmesi hususunun görüşülmesi. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Cem arkadaşımız söylemeden önce biliyorsunuz Ozan TOPSOY ve Emin BACAK arkadaşlarımızın vermiş olduğu önerge ile daha önceki Meclis oturumlarımızda görüşmüştük. İl Trafik komisyonu kabul etmemişti bizim tek yöne düşürülmesini. Biz sonraki Meclisimizde değiştirerek bu kararımızı göndermiştik. Belli bir noktadan başlayıp Merkez Camii’nden daha sonraki kısmı. Tekrar bu konu ile ilgili İl Trafik Komisyonu'nun kararını galiba arkadaşlar bildirecekler.

 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet arkadaşlar İl Trafik Komisyonu'nun kararını bu yönde, yani bizim değiştirerek göndermiş olduğumuz gerekçeli kararımıza yine ret olarak bir cevap vermişler. Herhangi bir şekilde söz almak isteyen varsa farklı bir yöntemle uygulama noktasında onu dinleyelim. Buyur Mehmet abi.

 

MEHMET NAİR: Şimdi onlar kontrol ettik diyorlar. Uygun bulmadık diyorlar ama gündüz bakıyorlar herhalde. Gece bakmaları gerekiyor. Çünkü gece yoğunlaşıyor. mesai içinde baktıkları için herkes işine gidiyor. Boş gözüküyor. Ondan ret veriyorlar. 

 

OZAN TOPSOY: Çok büyük sıkıntı.

 

MEHMET NAİR: Gece sıkıntı mesela.

 

OZAN TOPSOY: Boğazkentte de vardı mesela önerge sunuldu. Boğazkent'i trafiğe kapattık. Yaya olduğu için motosiklet trafiğine dahi kapattık. Ama burası, aşırı bir yoğunluk var. Şöyle söyleyeyim adam Şehirlerarası otobüsünü çekmiş gitmiş. O kadar gece park sıkıntısı var. Köylerden traktörler geliyor. Yani gelen, İzmir Yolundan gelen, köy yolundan gelen o sanayi tarafına bağlasak sonuçta meydana çıkacak. Aşağıdan gelen kamyonda yukarıdan aşağıdan geliyor. Buradan zaten meydan market vardı. Caminin oradan dönüşten sonra kilit oluyor. Komisyon geldiği zaman biz de gidelim hani beş olur, altı olur, hafta içi olur, park sorunu artı trafik sorunu var.

 

ERHAN BEKTAŞ: Cem Bey bu komisyon geldiğinde biz onunla refakat edebiliyor muyuz? Yoksa onlar kendileri geliyorlar.

 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Yani bunlara rağmen bu karar alınıyor. Bu kararı görmezden gelme şansımız var mı bizim. Alternatif bir karar alma şansımız yok. 

 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Şimdi İl Trafik Komisyonu Kararını da görmezden gelme gibi bir şansımız olmadığı için arkadaşlar ben mecburen yaşanan sıkıntıyı da görmemize rağmen, içinde olmamıza rağmen...

 

OZAN TOPSOY Bir yapılaşma olacak mesela Camii'nin alt tarafına bir yapılaşma olacak. Bir de İnci ablaların orası yapılacak. Yani her gelen bir hane bir araçla geliyor. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Daha kalıcı, daha farklı çözümler arama noktasında belki fikir alış verişinde bulunabiliriz. Yani Meclis dışında.

 

MEHMET NAİR: Yarın öbür gün orada oturan sakinler arasında kavga falan çıkma ihtimali oluyor. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Yani muhakkak.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Apartman sakinleri çoğunlukla 

ERHAN BEKTAŞ: Yüksel Hanım buyurun. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Arkadaşlar, Başkanım bu itirazlarda ya da gerekçede özellikle saat 17.00'dan sonra olan kısım, arkadaşların da ifade ettiği sıkıntılar saati ile iletildi mi? Veya Başkanım ya da sizlerin katılmış olduğu toplantılarda bu şekilde mi ifade edildi?

CEM MATARA: Bilgi verdi.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Peki o zaman o komisyon saat beşten sonra gelip orada denetimini yapsın. Biz bunu isteyemez miyiz? 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Cem Bey, isterseniz bizim onlara, bu komisyona sunmuş olduğumuz teklifi isterseniz bir okuyun. Sonrasında kararı başta okuduk. Teklifimizi isterseniz okuyalım. Neler talep ettiğimizi bir görelim. Onların kararını da ona göre daha mantıklı yargılarız.

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet arkadaşlar biz burada talebimizi de dinledik. İl Trafik Komisyonun kararını da dinledik. Bize burada açıkçası tek yöne düşürülmesi hususundaki İl Trafik Komisyonunun vermiş olduğu kararının kabulünü oylamak düşüyor Başkanlık olarak. Ben komisyon kararını oylarına sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Çekimser kalanlar? Kabul etmeyen arkadaşlarımız Ozan TOPSOY, Emin BACAK.

 

EMİN BACAK: Kepez’in sorununu Kepez’de yaşayanlar bilir. İl Trafik Komisyonunun kararını kabul etmiyoruz.

 

OZAN TOPSOY: Kabul etmiyoruz. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet arkadaşlarımız gerekçelerini ilettiler. 

EMİN BACAK: Cem Bey bunun başka çaresi yok mu?

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Onun dışında aslında olduğunu biz de görüyoruz, yaşıyoruz, biliyoruz. 

EMİN BACAK: Yok şimdi benim demek istediğim şu, Kepez’in sorununu bu yani. İl Trafik Komisyonu’nun kararıyla bu Meclis baş edemiyorsa toplanmamızın da bir anlamı yok yani.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Vardır. Sabah-akşam açarsınız, siz kendiniz orada durursunuz, yandan çekmeleri büyütürsünüz. Çözüm olmaz olur mu? Belediye ne için burada? Çözüm için burada.

ERHAN BEKTAŞ Bununla ilgili yalnız işleyişe bağlı sıkıntılar yaşanabilir.  

EMİN BACAK: İşleyiş önemli değil abi, gayrı resmi olur, resmi olur önemli değil ki. Burada bir sorun varsa Belediye burada, zabıta burada. Cezaya gelince herkes cezasını yazıyor, gidiyor.

ERHAN BEKTAŞ: Emin, sadece Belediye ve Zabıta’nın oradaki kararına istinaden bu uygulamayı gerçekleştiremeyeceğimiz için belli kurumlara ve komisyonlara da danışmamız gerekiyor. İşte İl Trafik Komisyonun kararını da dinledik arkadaşlar yani.

EMİN BACAK: Demez ki abi, tek yöne çevir falan demez ki. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Emin Bey, bunu isterseniz bir önerge ile bir sonraki Meclis’e tekrar isterseniz gündeme taşıyalım. Yani buna bizde destek verelim. Ama şuanda arkadaşların bana vermiş olduğu bilgi komisyon kararının sadece bilgi olarak Meclis’e sunulması. Bizde bu kararın dinlendiğinin kabulünü oyladık. Halil Bey Çekimser oy kullandı. Değil kabul.

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkanım…

ERHAN BEKTAŞ: Buyurun Halil Bey. 

HALİL UYANIK: Şimdi kurumlar biliyorsunuz birbiriyle irtibattadır. Şimdi biz, İl Trafik Komisyonu bu ikinci kararı, ikinci görüşü. Eğer biz tekrar bunu ısıtıp ısıtıp İl Trafik Komisyonu’na gönderirsek bilmiyorum, hoş olmaz diye düşünüyorum.

ERHAN BEKTAŞ: Evet. 

EMİN BACAK: Halil abi sen de orada yaşıyorsun. 

HALİL UYANIK: Şimdi bakın, yaşamak olayı başka. Burada en büyük hata Belediye’nin. Belediye’nin derken bugünkü Belediye’yi söylemiyorum. 1992’de kurulan Belediye’den bu yana gelen sürede bu yolla ilgili çalışmaların yapılmaması. Yol çekmelerinin yapılmaması. Yani şimdi biz İl Trafik Komisyonu’nu burada kötülemeyelim. Önce Belediye orada yol çekmelerini yapacaktı, bugün bu sıkıntılar yaşanmayacaktı. Bundan 10 sene sonra yine Belediye sokaklarda, caddelerde sıkıntı çekecek. Çünkü süre gelen bir süreç var, o devam ediyor. Bir binaya ruhsat vermişsiniz, yapılmış, mecburen yanındakini de ona uydurmak zorundasınız. Eğer bu çekmeler zamanında yapılsaydı, düşünülseydi şu anda hiçbir sıkıntı çekmeyecektik, yaşamayacaktık. 

ERHAN BEKTAŞ: Çekmelerin kararı da bu Meclis değil, Belediyenin kurulduğu andan itibaren var olan bir sistem ruhsatlı yapılar var. Anayasanın eşitlik ilkesi var. İmar hakları var. Cephe hattı denilen bir tabir var. Bunlara uymak zorunda olduğu için de mevcut bu sistem bu şekle gelmiş. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntın da ilerleyen günlerde Meclis’e taşınması mümkündür. O yüzden bu kararın oy çokluğu ile kabulünü notlarımıza alıyoruz.

MEHMET NAİR: Peki Başkanım, bunlara otopark yaptırılamaz mıydı? Hiçbirinde otopark yok. Otopark olsaydı belki bu duruma gelmeyecekti. Tamam, yollar çekmeler olmayabilir ama…

ERHAN BEKTAŞ: Yani Mehmet abi teknik olarak bir bilgi vereyim size. Şimdi oradaki parsellerin çoğu küçük parseller. Bu küçük parsellerde taşıyıcı sistem öyle bir oluşuyor ki yani işinde içinde olduğum için söylüyorum o kolon yapılanmasının içerisinde bir aracın girmesi, bir manevra yapması mümkün değil. Bu ancak ve ancak İzmir yolunun üzerinde yeni yerleşim dediğimiz alanlar içinde mümkün. Daha geniş açıklıkları olan, daha büyük bloklarda otopark ihtiyacı kapalı olarak yapılabiliyor. Ama küçük parsellerde mümkün değil. Yani zorunluluk getirsek bile.

MEHMET NAİR: Parselin büyük olması lazım.

ERHAN BEKTAŞ: Yani onun aracın altında bir manevra yapabilmesi, park edebilmesi için en az ne bileyim bir 400 m² ye oturması lazım binanın yani. O yüzden çok mümkün değil. İzninizle 4.maddeye geçiyorum. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/86 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli İlave-Değişiklik Nazım İmar Planı, Buyurun arkadaşlar. Yeri önce bir tarif edelim sevgili İmar Departmanımız. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Komisyon raporunu dinleyelim lütfen. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Kurum görüşleri tamamlanmadığı için komisyon bizde kalsın diyor arkadaşlar. O yüzden komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile. 5.maddemiz. Yine aynı yerin. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/87 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Evet bir önceki maddemiz aynı yerin 5000’liği idi. Bu da 1000’liği komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

HALİL UYANIK: Ben geçmiş ama bir şey soracağım Başkanım.

ERHAN BEKTAŞ: Buyurun Halil Bey.

HALİL UYANIK: Şimdi o 10 metrelik yol var ya arada, ondan sonra 10 metre çekilecek mi yapılacak olan inşaatlar?

ERHAN BEKTAŞ: Evet çekme mesafeleri 10 metre olarak düzenlenmiş gördüğünüz gibi. 

HALİL UYANIK: Tamam.

ERHAN BEKTAŞ: Tamam. 

HALİL UYANIK: Çünkü yani ileride Hamidiye Caddesi gibi, eğer 10 metrede kalırsak sorunlar yaşayabileceğimizi düşündüğüm için ondan sordum. 10 metre çekildiği zaman zaten kendiliğinden otopark yapacaklar. 

ERHAN BEKTAŞ: Bu tip parsellerde mesela otopark ihtiyacı parsel içinde çözülmüş olabilir. 6. Maddemiz. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/92 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19a, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Buyurun arkadaşlar. Yansıya alalım önce. Önce yeri tarif edebilir misin Pınar?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Evet Devlet Hastanesinin üstündeki parsel evet. Komisyon kararı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Evet, komisyon oy birliği ile kabul ediyor ve kurum görüşlerini dinledik. Bu konu ile ilgili görüş belirtmek isteyen arkadaşlar var mı? Buyurun Halil Bey. 

HALİL UYANIK: Bu Ulaştırma Müdürlüğünün gerekçesi neymiş uçakların inmesi-kalkmasıyla ilgili? 

ERHAN BEKTAŞ: Sivil havacılığın.

HALİL UYANIK: Çünkü havaalanı ile ilgisi hiç yok. O kadar mesafe uzun ki. Havaalanı sahasında değil. Güzergâhında değil. Yani olumsuz görüş vermesinin gerekçesi ne olabilir?

ERHAN BEKTAŞ: Pınar Hanım bu konu ile ilgili teknik bir bilgi verecek misiniz?  Sivil Havacılığın neden bu şekilde görüş bildirdiği noktasında. Buyurun Eşref Bey. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Yani iniş yapamayıp tur atması gerekiyor. 

HALİL UYANIK: Pas geçtiği zaman.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: O kadar çok uzağa gitmeyelim Eşref Bey. Yani yanında Devlet Hastanesi var. Devlet Hastanesi’nin kat sayısı nedir? Müjgân hanım o konu ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Devlet Hastanesi kaç katlı? 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Yani maksimum altı kat. Ama onların katları bizim konutlarda kullandığımız gibi 2,5 - 2,80 gibi ya da 3 değil daha fazla.  H olarak baktığımızda 6 katı geçen bir yüksekliğe sahip. Yanı başında olan bir kurum yapısında yani zaten belli bir yüksekliğe çıkılmış. Benim şahsi görüşümde burada da bu yüksekliğe çıkabileceği noktasında. Evet komisyon kararını dinledik. 

MEHMET NAİR: Başkanım daha önce şeyde de, Devlet Hastanesi’nde de yüksekti ondan sonra bunu yaydılar. Ona da bir şey gelmişti.

ERHAN BEKTAŞ: Ama sonuçta Devlet Hastanesi parseline denk gelen bir uçak bir bloğa değmeyecek de diğerine değecek diye bir şey olmaz. Onlar yine kendi mimari ve teknik çözümleri neticesinde bu plana gelmişlerdir diye düşünüyorum. Evet, başka bir görüş belirtmek isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/92 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19a, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 7. Maddemiz. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/93 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2a/H16c-19a-2b, Parsel: 6447’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Aynı yerin 1000’lik planı. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Evet burada park olarak yazılı noktanın üstündeki yol 12 metre ve sağ tarafta belirtilmemiş olan, evet o yol da 15 metre olarak gözüküyor. 20’yi görüyoruz ama diğer yol genişliklerini görmüyoruz. O yüzden belirtmek istedim. Yine bu konu ile ilgili, 1000’lik plan çalışması hakkında görüş bildirmek isteyen varsa dinleyelim. Yoksa aynı planın 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 8. maddemiz. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/95 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı. Yeri yine tanımlayalım Pınar Hanım. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Bir üst parseli o da doğru. Belediye Hizmet Alanı olarak taranmış. Komisyon raporumuzu dinleyelim lütfen. 

PINAR YANAR Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Evet arkadaşalar. Kurum görüşlerinin çoğu tamamlanmış. Komisyon görüşünü 3 evetle belirtmiş. Bu konu ile ilgili görüşünü ifade etmek isteyen Meclis Üyemiz varsa. Alan 42 dönüme yakın bir alan. Tamamını Belediye hizmet alanı olarak önermişiz. Bu konu ile ilgili Milli Emlak’tan tarafımıza itiraz gelebilir ama biz buna rağmen Resmi Hizmet Alanını, Resmi Kurum neticesinde olmasını teklif ediyoruz. Herhangi bir görüş yoksa oylarınıza sunacağım. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/95 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulünü oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 9.maddemiz. Yine aynı parselin 1/1000’liği. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, buyurun. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Evet aynı yerin 5000’liğini biraz önce konuştuk. Bu da 1000’liği. Görüş belirtmek isteyen yoksa oylamaya sunacağım. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/96 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulünü oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 10.maddemiz. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2c, Parsel: 5771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Buyurun. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

ERHAN BEKTAŞ: Kurum görüşlerine geçmeden önce yeri tarif eder misin?

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet Kalabaklı köprüsünü geçtiğimiz zaman, alt geçitlini geçtiğimiz zaman sağ tarafta kalan ticari alan. Daha önceden imarı yapılmış. Karayolları çekme mesafesi ile ilgili çekme mesafesi düzenlemesi değil mi Pınar Hanım? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

ERHAN BEKTAŞ: Komisyon kararını okuyalım lütfen.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet, daha önceden yine Belediye’nin hazırlamış olduğu Belediye Meclisi’nin yine kabul ettiği kararla çekme mesafesi yan yolda 25 metre alınmış ama kanunen de Karayolları mülkiyet sınırından 25 metre olması gerekiyor. Bu düzenlemeye ilişkin plan değişikliği yapılmış gelmiş. Komisyonumuzun kararını dinledik Hüseyin YALMAN isimli şahsın burayla ilgili İveco Bayisi ve servisi yapma gibi bir düşüncesi var emsalle ilgili herhangi bir artış talebi yok. Yükseklikle ilgili talebi yok. Sadece ön çekme mesafesi düzenleniyor. O da zaten Karayollarının görüşü neticesinde şekilleniyor. Bu konuyla ilgili bir, buyurun. 

 

HALİL UYANIK: Şimdi alt geçitten geçtikten sağa döndüğümüz zaman sol tarafta kalan yer mi?

 

ERHAN BEKTAŞ: Sağa döndüğünüz gibi hemen orada

HALİL UYANIK: Zirai aletler satılan bir yer var.

ERHAN BEKTAŞ: Hayır, o sol tarafta sol taraf onun tam karşı köşesi. Orası.

MEHMET NAİR: O bahçelere bir yol gidiyor, o yol kapanıyor mu orada? 

ERHAN BEKTAŞ: Yol aynen korunuyor. Yolda herhangi bir değişiklik yok Mehmet abi burada. Sadece dediğim gibi yan yoldan 25 metre verilmişi. Hatalı bir karar. Bunu fark eden işte Ticari işte biz Karayolları ile görüşüp Karayolları da mülkiyet sınırından 25 metrenin uygun olduğunu söylüyor. Bu değişiklikle Belediyemiz’e geliyor. İmar Komisyonu incelemesini yaptı. Uygun görüşü verdi. Sizlerin önüne geldi. 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım, üst taraftaki, yol 17 metreden 10 metreye mi düşüyor biraz daha ileride?

ERHAN BEKTAŞ: Hangisi?

HALİL UYANIK: Üst tarafındaki yol.

ERHAN BEKTAŞ: O 10 metre yanılmıyorsam A Kümesini geçtikten sonraki yolun evet orası oraya yanlış bir lejant olmuş çünkü yol genişliği aynen duruyor. 

 

HALİL UYANIK: Tamam.

 

ERHAN BEKTAŞ: Konu ile ilgili başka bir görüş belirtmek isteyen yoksa oylamaya sunacağım. Belediyemiz Meclisi'nin 04.04.2016 tarih ve 2016/97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-18b-2c, Parsel: 5771’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, 11. maddemiz. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Parsel: 2585’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Yeri tarif edelim Pınar Hanım önce.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

ERHAN BEKTAŞ: Boğazkent Mahallesi Vali Mustafa Bey Caddesini…

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

ERHAN BEKTAŞ: Seçkin İnşaatın yapmış olduğu üç blok var, onu gösterir misin? H 12:50 yazan yer. Evet orası. Arada çocuk parkı var, hemen onun yanındaki parsel. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

ERHAN BEKTAŞ: Yapılan plan komisyona havale edilecek. O açıdan şuanda bunu konuşmak ne kadar… 

EMİN BACAK: Mevcut bir ev var değil mi orada?

ERHAN BEKTAŞ: Evet evet 3 katlı bina var orası. Komisyona havalesini oylayacağız arkadaşlar. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Parsel: 2585’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu’na sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İmar Komisyonu’na gitti dosyamız. 12.maddemiz, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322, 4689 ve 4690’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Üç parseli kapsayan bir plan değişikliği. Birleştirilerek % 40 KAKS’ın kaldırılmasını talep ediyor. İmar Komisyonu’na havale edeceğiz.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

ERHAN BEKTAŞ: Komisyona havalesini oylayacağız. Ama öncesinde görüş belirtmek isteyen varsa? Buyurun Halil Bey.

 

HALİL UYANIK: Başkanım, şimdi o Ihlamur Sokak zannediyorum, oradan girdiğimiz zaman 7 metrelik Evren Sokak’a bağlantısı olacak mı yolun? Yoksa orada kalacak mı? 

 

ERHAN BEKTAŞ: Görünen plan tadilatında olmuyor galiba değil mi arkadaşlar? Yapılan plan tadilatında olmuyor. 

EMİN BACAK: Keşke çıksaydı aşağıya.

ERHAN BEKTAŞ: Yanılmıyorsam, konuyla ilgili birazcık bilgim var,  ama bu yan tarafta olan parselin ortasında geçen bir yol oluyor ve onu imar verilemez pozisyona düşürdüğü için o yolun devamlılığı olmaz diye herhalde imar bölümümüzden öyle bir şey geldi, görüş geldi arkadaşlar. Ona göre plan tadilatı hazırladılar. 

EMİN BACAK: Çünkü şimdi mesela, yeri biliyorum ben de, Sedir Sokak’tan alacak, burada Evren Sokak’tan alması lazım. Çok yanlış oluyor. Adam 3 katlı değil 4 katlı bina yapacak oraya.

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkanım. 

ERHAN BEKTAŞ: Buyurun. 

HALİL UYANIK: Vatandaş mağdur olmasın ama biz o sokağı öbür yolla bağlantılı yapalım, oradan kayıp olacak şeyi beri taraftan telafi edelim. En azından yolu şeyi açılsın.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Ama bakın bir bütün olarak geliyor tadilat.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Şimdi hayır, üç parseli kapsayan bir tadilat ama bahsettiğim gibi Ihlamur Çıkmazının devamı devam ettirilirse eğer yan taraftaki parselin de imar alamaz pozisyona düşmesini sebep oluyor.    

EMİN BACAK: Bunun komisyonda yerinde inceleriz de gerekirse oradan…

ERHAN BEKTAŞ: Emin Bey zaten komisyonda birlikteyiz, hep birlikte değerlendiririz. Gerekirse Sedir Sokak’tan almasın Evren Sokak’tan alsın diyebiliriz. Komisyon bu konuda görüş belirtebilir. Ama bildiğim kadarıyla Sedir Sokak yukarıdan aşağıya doğru inen bir sokak, Evren Sokak daha düşük bir noktada. Bina gömülmesin diye belki böyle bir şey yapmış olabilir, teklifte bulunmuş olabilir.

EMİN BACAK: Ama o zaman yanlış oluyor işte. Sedir Sokak’tan alırsa 3 kat oluyor, Evren Sokak’tan alırsa 4 kat oluyor.

ERHAN BEKTAŞ: Yerine gideriz komisyon olarak, yerinde incelememizi yaparız. Gerekirse burada Meclis’te de arkadaşlar görsel olarak yardımcı olabiliriz yani. Evet.

HALİL UYANIK: Yani yarın öbür gün hep sıkıntı yaşayacağız.  3 sene sonra, 5 sene sonra neden bunu yapmadık diye belki de geriye dönüp baktığımızda pişman olacağız. Bir kişinin hakkını korurken yüzlerce kişinin hakkını gasp edeceğiz. Benim düşüncem tabi.

ERHAN BEKTAŞ: İmar Komisyonu’na Halil Beyin de bilgilendirilmesini istiyorum Pınar Hanım. Komisyon tarihinde Halil Bey siz de vakit bulursanız bekleriz. Hep birlikte gidelim yerinde bir inceleme yapalım. Ona uygun da raporumuzu hazırlarız, Meclis’e sunarız. Ben komisyona havalesini talep edeceğim. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322, 4689 ve 4690’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini komisyona, İmar Komisyonu’na sevkini öneriyorum. Kabul edenler arkadaşlar? Evet, dosyamız İmar Komisyonu’na sevk edilmiştir. Evet, 13. maddemiz Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Yılı Haziran ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi. Bahar hanım bu konu ile ilgili.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: 1 Haziran Çarşamba, tarih belirtmek isteyen Meclis Üyesi arkadaşımız var mı? Yani günlük mü olamayacaksınız Nermin Hanım yoksa?

NERMİN ERDOĞAN: 1 Haziran mı?

ERHAN BEKTAŞ: 1 Haziran Çarşamba.

NERMİN ERDOĞAN: Ben olamayacağım. 

ERHAN BEKTAŞ: Yani günlük mü olamayacaksınız Nermin hanım yoksa?

NERMİN ERDOĞAN: Yani Marmarsi’e kampa gidiyoruz da.

ERHAN BEKTAŞ: Yani sonrasında da olamayacaksınız öyle mi?

NERMİN ERDOĞAN: 2 Haziran’da döneceğim.

ERHAN BEKTAŞ: Döneceksiniz. 2 Haziran Perşembe  

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Salı nasıl oluyor sonrasında geç mi oluyor?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: 7 Haziran Salı.

HALİL UYANIK: 7 Haziran şey galiba, Ramazan gelmiyor mu? Ramazandan önce olsun.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: İsterseniz arkadaşlar küçük bir ikramımız varmış. Arkadaşlar beni uyarıyor, bu oturuma bir ara verelim. Bir şeyler atıştıralım sonrasında işaret edin 13. maddeyi öyle geçelim uygun mudur sizce? Toplantıya ara verilmesini öneriyorum kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

 

ERHAN BEKTAŞ                    HÜSAMETTİN ÜNVER                    MUSA GÖDENİZ

BELEDİYE BAŞKAN V.            MECLİS KÂTİBİ                            MECLİS KÂTİBİ

 

2. OTURUM

 

ERHAN BEKTAŞ: 2016 Mayıs ayı Meclisi’mizin 2. Oturumu başlatıyorum arkadaşlar. 13.maddemizde kalmıştık. Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Yılı Haziran ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi. 7 Haziran Salı olarak düşünüyoruz. Saat 15.00’de, 15.00’de. 2016 Yılı Haziran Ayı toplantısının 7 Haziran Salı günü saat 15.00’da olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, önergelere geçiyoruz. 4 tane önergemiz vardı. İlkini okuyorum: Meclis Başkanlığına. Belediyemize ait Kepez Belediyesi Faruk Tarhan Spor Kompleksine Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verilerek. Kepez Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli Meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER Meclis Üyesi, Mehmet NAİR Meclis Üyesi, Halil UYANIK Meclis Üyesi. Zannedersem bu üç arkadaşımız da İsim Komisyonu’nda bulunan arkadaşlar. Komisyondaki arkadaşların önergesi ile geldiği için ben tekrar komisyona gönderilmemesini önereceğim. Bir düşünceniz varsa konu ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa, yoksa Belediyemiz Faruk Tarhan Spor Kompleksi’nin isminin Kepez Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi olarak değiştirilmesini, komisyona yollanmadan değiştirilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Meclis Başkanlığına. Avusturya Viyana da bulunan Avrupa’nın en büyük arıtma tesislerinin Viyana’da gerçekleştirilmiş olan M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH'ın (www.m-u-t.at) Atık Su Arıtma Tesislerinin davetlisi olarak Budapeşte - Viyana - Bratislava ve Prag'da 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında 6 gece 7 gün, Atıksu Arıtma Tesisleri, Katı Atık Ayırma, depolama ve yakma tesisleri inceleme ve tetkik gezisi, Şehircilik ve Belediye Hizmetlerine bakış gezisi olarak yapılan davete Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'ın 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yol + yevmiyelerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli Meclis Kararı'nın alınmasını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ Meclis Üyesi, Hüsamettin ÜNVER Meclis Üyesi. Arkadaşlar başkanımız Kepez’i Avrupa kenti yapabilmek için Avrupa'nın her şehrini gezmem gerekiyor diye düşünüyor. Bu konuda Paris ve Roma gezilerinden sonra biraz önce de okuduğum gibi dört Avrupa şehrini kapsayan teknik bir gezi yapmayı düşünüyor. Bu konu ile de Meclisimizin desteğini bekliyor. Görüşünü belirtmek isteyen varsa dinleyelim. 

HALİL UYANIK: Sayın Başkanımız her ne kadar Atık Su Arıtma Tesisleri ile gidecekse de gittiği yerlerdeki imar şeylerini de göz önünden geçirsin. Buraya da o şeylerin uygulanması yönünde bir çaba sarf etsin.

 

ERHAN BEKTAŞ: Tamam, kayıtlarımıza geçti Halil Bey. Bu konu Başkanımıza iletilecek. Ben ilgili önergenin kabulünü oylarınıza sunacağım. Kabul edenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkanımız adına teşekkür ediyorum. Meclis Başkanlığına. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c-18b-2b, parsel:340’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR Meclis Üyesi, Hüsamettin ÜNVER Meclis Üyesi.  Evet arkadaşlar. Yeri önce tarif edelim Pınar Hanım. Meydan Sokak’tan devam ettiğimizde Rüştü Bakkalın bulunduğu, Meclis Üyesi arkadaşımız İnci PEHLİVAN’nın da hissedarı olduğu parselin hemen yanındaki Cahit SAYIN’ların mülkiyeti olan parsel. İbrahim AYTAP’a cephesi olan bir kısmı var. Hamidiye Caddesi’ne cephesi olan bir kısmı var. Konu İmar Komisyonu’na havale edilecek. Görüşmeden önce herhangi bir görüş belirtmek isteyen varsa buyursun. Evet.

 

HALİL UYANIK: İnci Hanımların bitişiği galiba değil mi? 

 

OZAN TOPSOY: Özkan abilerin orası.

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:H16c-18b-2b, parsel:340’da kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini İmar Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Son önergemiz. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2a park alanı üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Musa GÖKDENİZ Meclis Üyesi, İnci PEHLİVAN Meclis Üyesi. 

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Evet, aşağıda bulunan Kapalı Spor Salonumuzun yanından inen yoldaki yeşil alan üzerinde bir trafo. Konu İmar Komisyonu’na gönderilecek değil mi? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Tamam. Görüş belirtmek isteyen yoksa komisyona havalesini oylayacağım. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2a park alanı üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini İmar Komisyonu’na sevkini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2016 Mayıs Ayı Meclisimiz olağan gündemi ve önergeleri ile birlikte bitmiştir. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki Meclis’te görüşmek üzere. 

 

ERHAN BEKTAŞ                    HÜSAMETTİN ÜNVER                    MUSA GÖDENİZ

BELEDİYE BAŞKAN V.            MECLİS KÂTİBİ                            MECLİS KÂTİBİ