T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:07.06.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:SALI

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi uyarınca HAZİRAN 2016 Olağan Meclis Toplantısı 07.06.2016 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 07.06.2016 tarihli Meclis Toplantısında Belediyemiz Meclis Üyeleri'nden Ozan TOPSOY’un katılmadığı, diğer tüm Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2016 HAZİRAN AYI MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar, Ali AYGÜN Bey de geldi. Çoğunluk var. Uygun görürseniz gündemi okumaya başlayayım. Sonra devam ederiz. Gündem:

1.Halk Bankasından kredi alınması ve kullanılması için Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

2.Ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi,

3.Yeni kadroların ihdası hususunun görüşülmesi,

4.Belediyemiz ve Mücavir alanı sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun görüşülmesi,

5.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/104 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

6.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/105 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 

7.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/111 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Parsel: 2785’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/112 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322, 4689, 4690’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/116 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Parsel: 340’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/117 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Çanakkale Valiliği Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 3574 sayılı yazısı ile Parsel: 6608’e yapılan itirazın görüşülmesi,

12.Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Temmuz ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Gündemin onikinci maddesine ben söz ile müdahale etmek istiyorum. Eğer uygun görülürse bu maddeyi Meclis’in tatil ayını belirleme diyelim uygun görürseniz. Mevcut, şu anda ramazanın içindeyiz. Uygun görürseniz tatil olabilecek bir ay. Olursa ağustosta belirleyelim diye ben sözlü önerge ile gündemi tekrar arz etmiş olayım size. Uygun mu arkadaşlar? Uygunsa bir işaret buyurun bu değişiklikle ilgili. Oy birliği ile teşekkür ediyorum.

13.Kapanış diyor Başkanlık Gündemi.

Önergeler var, onları arz edeyim size tek tek. Başkanlık Gündemi’ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önerge Gündemi:

1.Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 nolu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mânia Planı” nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 nolu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mânia Planı” nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

3.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18B-2A, Parsel: 6052‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Arkadaşlar burası Uygulama Oteli ile Mehmet Akif ERSOY’un arasındaki bölgeye bir anaokulu yapmak istiyor Milli Eğitim. Onun plan tadilatı ile ilgili. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4a, Ada: 127, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Bunu ben size biraz açıklayayım. Tuborg’un hemen sol tarafında, dördüncü cadde dibinde. Aslında iki parselin birleştirilme zorunluluğu var. Gündeme gelince, evet Sevgili Emin BACAK da geldi. Onu da arada kaydetmiş olalım. Öndeki parsel birleşmek istemiyor. 3 katlı yapmış Almancı vatandaş. Diğer, arkadaki de birleşik yapalım istiyor. Öndeki direnç gösterince, uzun zamandır da bu iş gidiyor diye düşünüyor falan. Ben üç kat yapmak istiyorum diye beş kattan üç kata düşürülmesiyle ilgili. Yani üçten beşe değil de beşten üçe. Önerge gündeme gelince göreceksiniz zaten. Bununla ilgili bir önerge. Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 196’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Bunun yerini arz edeyim size; benim anamın evini biliyorsunuz. Altta Şok var. O köşe boşluk var ya, orası ile ilgili bir imar plan talebi var. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6.Diğer önergeyi arz ediyorum: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256 ‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği. Bunu da arz edeyim size; İbrahim AYTAP’tan, biliyorsunuz İbrahim AYTAP’ı; mezarlıktan başlayıp, Kalabaklı’ya inen yol. Orada, solda. Daha önce gündeme geldi, üçgen şeklinde büyük bir alan var. Bu Hulusi AYTAP’ların mirasçıları var. İşte, İrfan AYTAP’lar vb. Recep AYMAZ’ların, ciddi anlamda, 8-10 tane ortağın olduğu bir alan. Onunla ilgili önerge bu. Evet, altıncı önerge maddesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile.

7.Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1D, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256’ da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Biraz önce tanımladığım yerin 1/1000’lik ölçekli uygulaması. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Başkanlık gündemi ile önergelerin toplamının gündem oluşturulması açısından oylarınıza sunuyorum toplantıyı açmak için. Kabul edenler? Ret edenler? Önergelerle Başkanlık Gündemi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Değerli arkadaşlar, usul açısından şu şeyi de bitirelim isterseniz, bir önceki Meclis Tutanaklarının okunma işini. Onu da gündeme almış olalım. Arkadaşlar ulaştı, okudunuz. Üzerinde söz almak isteyen var mı? Tamamını, buyur Halil kardeşim.

HALİL UYANIK: Sayın Başkan, şimdi tutanaklarla kararlar arasında bir çelişki var. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

HALİL UYANIK: Şimdi tutanaklarda Kepez Belediyesi Faruk Tarhan Spor Kompleksi’nin Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verilmesi, değiştirilmesi ile ilgili teklifi Hüsamettin ÜNVER, Mehmet NAİR ve ben vermiştim ama kararda yazarken arkadaşlar herhalde niye atladılar bilemiyorum Hüsamettin ÜNVER, Musa GÖKDENİZ vermişlerdir diye yazmışlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Sehven bir eksiklik var orada.

HALİL UYANIK: Orada bir yanlışlık var. Eksiklik değil, yanlışlık var. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yanlışlık mı var?

HALİL UYANIK: Yanlışlık var. Çünkü Musa Bey’in orada ismi yok ve biz Mehmet NAİR Bey ile benim ismim de yazılmamış. 

ÖMER FARUK MUTAN: Özellikle de dedik ki İsim Komisyonu tarafından önerge verilsin. İlgili departman bunlara lütfen dikkat etsin. Bakın önergeye bir bakın, kararı yazarken de bir bakın. En azından bu tutanakların tekrar okunmasıyla, bu tutanaklar düzelmiş oluyor. Bu şekilde düzeltmiş olalım. Evet, var mı başka bir şey?

HALİL UYANIK:  Şu anda başka bir şey yok.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok. Evet, yapılan bu yanlış tutanakların okunma süreciyle doğrulandı. İsim Komisyonu tarafından önerge verildi. Bu tutanaklara en azından bakın şu anda bahsetmiş olduğumuz toplantı sürecinin tutanağına bu işlenecek. Bir dahaki toplantı tutanağını okurken ben düzenli bir şekilde okumak istiyorum. Evet, toplantı tutanağının okunmuş olduğunu kabul etmiş olalım mı? Bir işaret buyurursanız hep birlikte. Evet, toplantı tutanaklarını da kabul etmiş olduk. Değerli arkadaşlar, çok usulü değil ama bugün yine canımız yandı. İstanbul’da yine patlayan bir bomba ve şehit olan onca polis kardeşimiz ve sivil yurttaşlar var. Ülkenin gündemi terörle ve Almanya Parlamentosu’nun özellikle Ermeni Yasa Tasarısı noktasında almış olduğu kararla yani geçen haftadan beri tadı tuzu olmayan bir ülke zeminindeyiz. Bu konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyen, yani hem Ermeni Yasa Tasarısı, hem de şehitlerimizle ilgili, bu bombalarla ilgili bir takım şeyler söylemek isteyen, duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyen arkadaş olursa işaret buyurun, söz vereceğim arkadaşlar. Halil arkadaşım buyur.

HALİL UYANIK: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyesi arkadaşlar, Almanya Meclisi’nin almış olduğu sözde Ermeni Soykırım Yasa Tasarısını biz de şiddetle kınıyoruz. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyoruz ve düşünüyoruz. Ayrıca bugün dediğiniz gibi; İstanbul’da patlayan bir bombadan dolayı şehit olan polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan sevdiklerine baş sağlığı diliyoruz. Türkiye’de terörün bir an önce bitirilmesi dileğimizdir. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, başka söz almak isteyen var mı grupları adına? Buyurun lütfen.

MEHMET NAİR: Ben de İstanbul’da patlayan o bombayı kınıyorum. Ölen polislerimize Allah’tan rahmet diliyorum, kalanlara da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu arada Almanya’yı da aldığı karardan için O’nu da kınıyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ederim. Evet, buyurun Yüksel Hocam. Mikrofonu uzatın isterseniz o tarafa doğru.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Almanya’da alınan Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısını şiddetle biz de CHP Grubu olarak kınıyoruz. Gerçek dışı olayların siyasi malzeme yapılması yanlıştır ve çirkindir. Bizim her zaman felsefemiz “Yurtta barış, dünyada barış” tır. Yine aynı şekilde İstanbul’daki bu ölüm olayını, terör olayını kınıyoruz. Çünkü terörle hiçbir yere varılamaz. Masum insanların öldürülmesiyle ülkeler hiçbir şekilde barışı yakalayamaz. Bu nedenle biz özellikle siyasi noktalarda da terörün bitirilmesi noktasında yapıcı adımların atılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar var mı başka söz almak isteyen? Bireysel olarak da duygu ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Peki, usul açısından da her iki konu ile ilgili yani hem terör hem de bu Ermeni Yasa Tasarısının Avrupa Parlementosu’ndan geçirilmesi noktasında Meclis ortak bir irade beyan ediyor doğru mu? Bu konuyu biraz da gündem dışı bir metine dönüştürür, kamuoyu ile paylaşma noktasında eğer uygun görürseniz, işaret buyurursanız her iki konu ile ilgili Başkanlık bir metin hazırlasın ve her iki konuyu Kepez Belediye Meclisi’nin ortak duygu ve düşünceleri noktasından ifade ile kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Uygun görürseniz işaret buyurun lütfen. Evet, belki de Kepez Belediye Meclisi’nde böyle siyaseten çok nadir, belki de ilk defa ortak duygu ve düşünceleri ifade eden bir metini paylaşacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten içimiz yanıyor, gerçekten özellikle yalan, doğru her şeyin ötesinde usul açısından siyasileşmemesi gereken, yasa şekline dönüşmemesi gereken bir tarihsel vaka tarihçilere bırakılmalıdır diyorum. Türk siyasetinin yıllardır sağı ile solu ile söylemi buydu. İnatla bir devlet söylemidir bu. Ama maalesef bizi inatla sıkıştırmaya çalışan uluslararası güçler bu bağlamda da bize bir serbestlik sunmamaya, alanımızı daraltmaya çalışıyor. Yine bu uluslararası güçler bugün İstanbul’da bu bombaları patlatıyor arkadaşlar. Ülke şu anda kuşatılmış durumda. Ülke şu anda tamamen artık birlik ve beraberliğin olması gerektiği inancını taşıyarak, yüreğinde hissederek bir ve beraber hareket etmemiz gerektiği inancını taşıyorum, taşıyoruz. Ona da inanıyorum. O yüzden Kepez Belediyesi’nin bu birlik ve beraberlik duygu ve düşüncelerini ifade etmesi önemliydi. O yüzden tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gündeme geçiyorum uygun görürseniz. Bir; Halk Bankası’ndan kredi alınması ve kullanılması için Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Ben İsmail’e topu atmadan önce bir ön giriş yapmak istiyorum. Arkadaşlar geçen yıl Meclis’in yetkisinin dışında bir talep oluştu. Meclis’te karar aldık. 5 trilyon eski parayla diyelim, kredi alalım dedik. Halk Bankası bize 10 trilyonluk kredi vermeyi garantiledi. Biz bu 5 trilyon için İçişleri Bakanlığı’ndan onay alıyoruz biliyorsunuz. Başvurduk. Size 5 trilyon veremeyiz, 3 trilyon veririz dediler. Sonra yok 2 trilyon veririz dediler falan filan. Bizim zaten Belediye Meclisi’mizin yetkileri ve sınırları dâhilinde 2 küsur trilyon gibi net bir rakam vardı. Biz dedik ki; biz bunu alalım kardeşim dedik. 2 küsur trilyonu aldık. 2.300.000 TL’ye yakındı galiba bildiğim kadarıyla. Sonra Bakanlık’tan onay geldi o 3 trilyona kadar olan kısım ile ilgili, onayladılar. Uzun da sürdü bu ara. Derken 700.000 TL daha aldık. Aldık mı? Aldık. Yani 3 trilyonu tamamladık. Şu anda Halk Bankası’nın bize 7 trilyon kredi veririm aklı duruyor. Yani alabilirsiniz diyor. Onlarla da görüştük. Şu anda çok ciddi anlamda yatırımlarımız var onu da söyleyeyim. Sadece onunla ilgili değil. 3 + KDV boyutunda şu anda ihale rakamları. Kuruşlandırılmasına geliyorum ve önümüze gelen 3 + KDV’ye yakın bir boyutta. Çok Katlı Kapalı Pazar Yerini artık statik noktasındaki ayrıntıları yani demir ve betonla ilgili noktadaki kuruşlandırma çalışmaları yapılıyor. Ona da para lazım, onu da söyleyeyim. Hazır orada da paramız duruyor. Bir sıkıntımız da yok. Şu anda kasamızda 2 küsur trilyon paramız da mevcut. Biz o paradan harcamalar yaptık mı? Yaptık. Nereye yaptık? İşte, Musaaddin KAPUCU Koruluğu’na yaptık. Plaja yaptık. Musaaddin KAPUCU Koruluğu içindeki sentetik buz pistine yaptık vb. 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çim sahaya yaptık. Evet, orası da var. Bu süreç ile alakalı paramız da duruyor. Halk Bankası’nın kredisini de rahat bir şekilde ödüyoruz. Bunlarla topu İsmail’e atıyorum. Buyur.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, gündem ile ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı? 

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım, şimdi Nisan ayı idi galiba 15.000.000 TL bir hibe ve 15.000.000 TL bir borçlanma yapıldı bütçeye. 

ÖMER FARUK MUTAN: O ihale rakamları, bizim o bahsettiğimiz rakamların çok altında geldi. Onu belirteyim. Toplamında ne kadardı?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 11.400.000 TL gibi bir rakama indi. 

HALİL UYANIK: Yani 15.000.000 TL olan hibe 11.400.000 TL’ye mi indi?

ÖMER FARUK MUTAN: 11 küsura indi evet. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Onun yarısı, evet. 7 küsurlara indi. Şöyle: Bize bahsedilen o bölge, İller Bankası bölge tarafından tahmini rakamlar 30.000.000 TL’lik bir yatırım öngörüsündeydiler. Sonra Ankara’da gerçekleşen ihale 11.400.000 + KDV değil mi?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hatta bu ihalenin sorgulama süreci Perşembe günü bitti. İhale normal süresi ile gidiyor, onu da belirteyim. Dedikodular çıktı, yok iptal oldu, yok yukarıda hastane kayıyormuş gibi laflar da kulağımıza geliyordu. İhalede iptal söz konusu değil. Sorgulama bitti, İller Bankası Yönetim Kurulu ayda iki defa toplanıyor. Büyük ihtimalle ayın 15’indeki toplantıda yönetim kurulu ihaleyi onaylayacak, olumlu bakıyorum çünkü. Onaylayacak. Büyük ihtimalle de bir ay içinde yukarıda kanalizasyon, su ve atık arıtma kapasite ihalesinin düğmesine basılmış olacak. Bizim yukarıdaki en temel derdimiz; bir an önce yerin altına girip, yani o suyu kanalı bitirip ondan sonra üst kaplama işine bakmak. Rakam 11.400.000 TL. Biraz sonra zaten ödenek aktarılması hususu geldiğinde bu konu biraz daha detaya girecek Sevgili Halil. 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Su arıtmayı çıktık, evet. 2.500.000 TL’lik su arıtma yapacaktık, bu çıksın da bir an önce diğerlerini yapalım dediler. Oradan da bir 30.000.000TL demeyelim de 27.500.000 TL diyelim rakamı.

HALİL UYANIK: Bu borçlanmalar bizi Belediye olarak ileride sıkıntıya düşürür mü?

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi Sevgili Halil, bilmiyorum. Şu anda bir sıkıntımız yok. Şimdi önümde kullandığımız krediler ile ilgili İller Bankası dâhil. Ben rakamları size dillendireyim. Kredi tutarı, şu ana kadar İller Bankası 9.294.141 TL doğru mu? Bana İsmail’in verdiği.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi bu devam ediyor. Aylık ödememiz burada, toplam ödememiz 14.100.000 TL küsur bu krediye. Aylık ödememiz 78.000 TL küsur. Kalan tutar 9.000.000 TL küsur. Çekildiği tarih 01.06.2011 240 ay. Ne zaman bitiyor? 01.06.2031’de bitiyor borcumuz. 20 yıl vadeli. Bir diğeri Halk Bankası’ndan var, biraz önce ifade ettiğim gibi, 1.260.000 TL. Diğeri de 740.000 TL. Yani o üçe tamamlayan, ikiye tamamlayan rakamlar. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Aylık ödemeler birinde 28 milyar, eski rakamla bahsediyorum, diğeri 17 milyar. 60 ay vadeli bunlar. 1.260.000 TL olan 30.12.2019’da bitiyor, diğeri de 2020’de bitiyor. Şu ana kadar ödemelerinde bir sıkıntı yok. Gayet rahat bir şekilde ödüyoruz. Gelirlerimiz artıyor. Ciddi anlamda sektör olarak, inşaat sektöründen ciddi gelirlerimiz var. Biraz önce ifade ettiği gibi Sevgili İsmail’in yani 23.800.000 TL, yani 24 trilyon gibi bir rakamdan bütçeyi bağlamışız ki önceki öngörümüz 2015’te 16-17 trilyon gibi bir rakam değil mi?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Neredeyse onun % 35’ine yakın bir artışla yılı tamamladık. Bir sıkıntı gözükmüyor. Bir de şundan bahsedeyim; özellikle hibe noktasında hem Sahil Yolu ile ilgili hem de Pazar Yeri ile ilgili İller Bankası’ndan hibe, yani projeleri sunduk, projeler üzerinden hibe talebinde bulunduk. Siyaseten de şu anda hükümet olan AKP hükümetinin sevgili Grup Başkan Vekili Bülent TURAN’a dosyalar halinde bunları da verdim, bilginize. Hibe olursa yani kör istiyor bir göz, veriyor iki göz olacak. Olursa tabi iyi olur.

HALİL UYANIK: Peki, İller Bankası ile görüştünüz mü kredi çekmek için?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Onlar zaten bütçene bakıyor, uygunsa veriyor. Yoksa vermiyor. Kuyuya falan taş atmıyor yani, parayı batırmıyor. Halk Bankasındaki bizim geçen yıl kredibilitemiz ciddi rakamlar ama Bakanlık noktasında kesik yedik. 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani 10 trilyon tamam, 5’i elimizde bekliyor şu anda. Kasamızda para var, söyleyeyim. Bu kadar borcumuz var ama para da var. Paraları pavyonda yemiyoruz, onu da söyleyeyim. 

HALİL UYANIK: Kaç yıllık borçlanma yapacaksınız Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: 60 ay. Borç yiğidin kamçısıdır. Arkadaşlar borcu olmayan hiçbir yapı yok. Kurumsal anlamda olsun, öznel anlamda olsun. Döndürülebilir olması esastır. Sonuç itibari ile biz kamu hizmeti üretiyoruz. Kamudaki gibi karlılık hesabı üzerinden de gitmiyoruz. Atıyorum şu anda Turhan MİLDON Kültür Merkezi bitti bitecek. Bir-iki işte sahne ufak geldi, büyüteceğiz. Arkayı biraz sağlamlaştıracağız. Bu arada Fen Lisesi orada tiyatro oynadı. Berceste orada bir konser verdi. Oradaki deneyimle eksiklikleri tespit ediyoruz. Peki, Turhan MİLDON’dan biz gelir elde edebilecek miyiz? Soruyorum size. Mümkün mü böyle bir şey? Değil arkadaşlar ama bu toplumun ciddi anlamda kültür, sanat, eğitim vb. gibi değerlerini yukarıya doğru çıkaracağız. Bizim temel kazanımız bu olacak. Yani Belediyeler bu hizmetleri üretirken tamamen karlılık, işletme gibi bir akılla üretmiyorlar. Bu işin bir tarafı da o. Evet arkadaşlar, yetki istiyorum sizden Halk Bankası’ndan kredi almak için. Var mı söz almak isteyen? Peki, gündemin birinci maddesiyle ilgili Halk Bankası’ndan kredi alınması ve kullanılması için Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN’a yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2; ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi. Buyurun.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet arkadaşlar, gündem ile ilgili söz almak isteyen var mı? Evet, İsmail Bey’e sorusu olan? 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oku tabi ki.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi biliyorsunuz, özellikle Hamidiye Mahallesi’nde bu alt yapı unsurları, kanal, su, atık arıtma kapasite artırımı ve su arıtmasıyla ilgili, su arıtmasının İlbank tarafından hiç yapılmadığını bize ifade ettiler ama öyle değil. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda su arıtma da yapıyorlar. O konu ile ilgili zaten dikkatli dinlediyseniz bir defans var. Onun da yapılacağı, ilerleyen zamanda yapılacak araştırmalarla yapılacağı söyleniyor. O toplamda bahsedildiğinde o dönem Bölge Müdürlüğü tarafından 30 trilyon olduğu söylendi dördünün, 2,5 trilyonun da su arıtma olduğu söylendi. Tabi rakamlar üzerinden böyle gidince bütçede o rakam olarak 2 trilyon gözüküyor. Burada da Pazar Yerine dönük bunun bir aktarımı söz konusu rakamsal olarak. Var mı bu para? Var. Ama kâğıt üzerinde gözükmesi gerekiyor. Evet, var mı söz almak isteyen? Peki, gündemin… Buyurun.

NERMİN ERDOĞAN: Başkanım, o zaman su arıtma işlemimiz gecikecek mi bizim? 

ÖMER FARUK MUTAN: Şu anda zaten şöyle söyleyeyim ben size; % 30-35 arıtmalı bir ozmoz sistemimiz var. % 65’lik de bir yumuşatma var. Yani yandan yine ötekini ilave ettireceğiz biz. Bizim derdimiz bir an önce hastanelere, İmam Hatip’in, o yukarıdaki kamu kurumlarının kanal bağlantılarının yapılması. Su bağlantıları var ama kanal, nereye gidecek atık? Bir an önce onların yapılması ile birlikte işleme girmesi. Belki bu ara kanal kapasite artırımı da belli bir süre sonra ortaya çıkacak. Ama bir an önce oradaki o durumu kotarmaya dönük bir adım. Zaten alan müteahhite de biz söyleyeceğiz. Bir an önce hastanenin, İmam Hatip’in artık işte proje üzerinden bir an önce bağlantıya geçirilmesi şeklinde olacak. Yok, ötekinde bizim hakkımız saklı zaten. Biz onu öyle kabul ederek Meclis o kararı aldı. Onu da hatırlayınız lütfen. O şekilde aldık. Evet, gündemin ikinci maddesi hakkında söz almak isteyen yoksa ödenek aktarılmasının biraz önce İsmail ÇAĞLAR arkadaşımızın belirttiği şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, gündemin üçüncü maddesi; yeni kadroların ihdası.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bunu biraz büyüt. Değerli arkadaşlar, şu andaki mevcut memur kadrosu dolu olan 36 tane, boş 76, toplam 112. Yeni bir durum bu. Öncesi neydi bunun?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 93 kişiydi. Şimdi arkadaşlar Belediyemizin belirli parametreler içinde bir konumu var. O konumuna göre kadro veriyorlar. Ben zaten bu oluşurken dedim ki Yılmaz Bey’e: Halil Bey ile görüş, eski Personel Müdürü o Çanakkale’de, onlar da katkı sundular bildiğim kadarıyla. Daha doğrusu kısacası şöyle diyeyim; arkadaşlar 93 olan memur karosu 112’ye, bunun zaten hepsini kullanmıyoruz. Kullandığımız 36 bizim bakın. Yani bu 112’nin hepsini kullansaydık para-pul falan yetiştiremezdik. 47 olan işçi kadrosu da 56’ya çıktı. Mevcut işte nüfusumuz, bulunduğumuz pozisyon, kıyı kenti, işte turizm vb. gibi. Ne diye tanımlanıyor Belediyemiz? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: D-7 mi?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: D-8 olduk.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, buradan devlet oturuyor, hesaplar yapıyor. Nerede Kepez?

HALİL UYANIK: Nüfusa da bakıyor Başkanım. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, sanayiden geliyor değil mi? Artış var. Evet. Kısaca bu. Ama hepsini kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. İşçide de kullanmıyoruz zaten. İşçide kaçını kullanıyoruz? Şu anda çalışan kaç kişi var?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, 43 işçi, 36 memur. Doğru mu?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Geri kalan da Hizmet Grupları ve taşeronlar. Konu bu arkadaşlar. Bunun tabi Belediye Meclis Kararı ile karara dönüşmesi gerekiyor. Bakanlık yapıyor, yolluyor. 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili birim de ihtiyaçlar noktasında bu kadroların nereye tahsis olacağını çalıştı. Dereceleriyle, unvanlarıyla bunu da önümüze getirdi. Sorusu olan varsa Yılmaz Bey’e sorabilir.

HALİL UYANIK: Memur kadrolarının derecelerini çok aşağıya düşürmüşler Başkanım. Gerçi bu bizim Meclis’in uhdesinde, değiştirebiliriz ama 7 dereceli memur kadrosunu atamak ancak nakil ile olabilir. Yoksa açıktan atama ile 7 dereceli memur kadrosunu atamak biraz zor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle oluyor, sonra getiriyorsun Meclis’e toparlıyorsun, düzenliyorsun öyle gidiyor. Evet, var mı? Yoksa gündemin üçüncü maddesi, yeni kadroların ihdası hususunun biraz önce Yılmaz arkadaşımın yansıda sunduğu şekli ile çok detaya, zaten tutanaklarda da girmiştir, karar yazılırken tutanaklar göz önüne alınır. Oylarınıza sunuyorum kabulünü? Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi; Belediyemiz ve Mücavir alanı sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun görüşülmesi. Evet İbrahim.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, değerli arkadaşlar sıkışık sokaklarımız da var, caddelerimiz de var ama gariptir en çok dikkatimi çeken benim; özellikle bu değirmencik var İÇDAŞ’a gidip geliyor. Burası bizim meydanımız, buraya çekiyor. Kamyonlar, beton arabaları. Arkadaşlar kentin meydanında olmaz bu. Yani tamam daha göz önünde olmayacak bir yer olabilir ama öyle değil. İhsan Şenkartal’a iniyoruz, caddeye orada artık kimse şoför iki tane arka arkaya yaslamış. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Şehir içinde böyle ağır yüklü vb. sanayici araçlar gidemez arkadaşlar. Genelde kentlerde belli lojistik alanlar vardır, orada iner, belli ölçeklerde şehir içine taşınır. Bu arkadaşlara ceza yazın çıkarken.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kaldırım işgallerine yazabiliyoruz. 

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir yolunu bulacağız. Bizde mi eksiklik var, başkasında mı var bulacağız. Evet arkadaşlar, yasadan ve yönetmelikten gelen cezai müeyyide. Biz uygulamıyoruz ama en azından uygulanması noktasında elimizi güçlendirmesi adına bir Meclis Kararı ile bunu şekillendirmemiz gerekiyor. 

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Trafik Komisyonu’muz var. Doğru mu? Trafik Komisyonu’muz var bizim. Var.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İsterseniz Trafik Komisyonu’na doğru yönlendirelim. Detaylı bir rapor da gelsin. Görselleri de hazırlayın. Bakın hangi kaynaktan, hangi sebeple gündeme taşıdık. O şekilde değerlendirelim derim. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. 

MEHMET NAİR: Başkanım bu kamyonlar, tırlar, hepsini kapsayacak mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet. Onu da kapsaması lazım. 

MEHMET NAİR: Tırlar falan duruyor yani. Onlar rahatsız ediyor insanları.

ÖMER FARUK MUTAN: O yüzden bütününe. O yüzden komisyon da uygun görürse usul açısından havale edelim. Yapsın gerekli incelemelerini. Belli zaten, yer de belli, hepsi belli. İlgili odalar, yani Şoförler Odasıydı şuydu buydu, kamyonculardı, kooperatifti. Onlara da yazışmalar, çizişmelerle bir şekil vermeye çalışalım. Onlar da şu konuda haklı; biz de onlara bir kamyon garajı, bir otobüs garajı, bir şey sunmalıyız, yani bir seçenek. Bir alternatif sunmadan da, bir çözüm üretmeden de bu şekil de doğru değil. O konu da seçenek, komisyon tarafından yaratılabilecek bir zemin oluşturabilir mi? En azından şimdi geçici olarak yani bir bölge. Onun çalışması yapılsa iyi olur diye düşünüyorum. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Önümüzdeki Meclis’te şekillenir zaten.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, o zaman ilgili dördüncü maddenin, bu Belediyemiz ve mücavir alanlarında uygulanacak park yasağı uygulamasının Trafik Komisyonu’na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Evet, gündemin beşinci maddesi; Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/104 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin beşinci maddesi bu sanayi bölgesindeki alan ile ilgili arkadaşlar. İmar Komisyonu bende kalsın demiş. Söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin beşinci maddesini ilgili komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Gündemin altıncı maddesi; Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/105 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Evet, bir önceki gündemle bağlantılı. Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündem beş ile bağlantılı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planıydı arkadaşlar. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Buyur Halil.

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkan; buradaki vatandaşların da bir sıkıntısı var. Şimdi bu konu zannediyorum bir yıldan beri gündemimizde. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün olumsuz vermesi, Devlet Su İşleri’nin olumlu veya olumsuz görüş vermesi ile bu insanların sıkıntısını biz nasıl çözeceğiz? Şimdi bu insanlar gidip Çevre İl Müdürlüğü’ne benim sıkıntımı çöz demiyor. Devlet Su İşleri’ne de gidip benim sıkıntımı çöz demiyor. Bu insanlar sıkıntılarını Belediye Meclisi’ne veya da Belediye’ye gelip şikâyetlerini bildiriyor, sıkıntılarını anlatıyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi Halil, son bir gelişme oldu bölge ile ilgili, Devlet Su İşleri bu açık sulama alanlarının kapalıya dönüşmesi, belirli yerlerin iptal edilmesi vb. gibi bir süreç çalışıyor. Şu anda Pınar konuyu tam izah edemedi, ben edeyim, atladı o bölgeyi. Şu anda Devlet Su İşleri’nin bu kanallarla ilgili bir ihale süreci çalışıyor şu anda. Buradaki kanalların iptali söz konusu olabilir. Yani Tarım da o yüzden topu oraya atıyor. Olumsuz cevap vermesinin altında o yatıyor. Şu anda o süreç çalışıyor. Yoksa biz burayla ilgili çıkarın bu kanalları,  getirin onun dışındaki yerleri sokalım dedik hatırlıyorsanız. Böyle bir yeni gelişme olunca ben bunu Ankara’dan da teyit ettirdim Sevgili Bülent TURAN’dan, böyle bir çalışma var şu anda. Yani ihalesi de devam ediyor. Yani çalışması devam ediyor daha doğrusu. O sonuçlanana kadar zannediyorum komisyonda kalacak ki bölge bütünü üzerinden imarlı bir alana dönüşecek. Konu bu, yani tabi ki bizden istiyor. Biz de doğal olarak yeni açıldığı için kurumlardan görüş istiyoruz. Kurumlar da bize diyor ki; DSİ’nin burada kanalı var, su kanalları. DSİ de diyor ki; ben şu anda olayla ilgili, sadece olayla da ilgili değil arkadaşlar, şu içimizden geçen açık kanal da dâhil olmak üzere şu anda bir iş ve işlem sürüyor. Beldemizin içi, üniversitenin içi, iş ve işlem devam ediyor. Onun nihayetine göre bunların kaldırılma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Oraya doğru bekleyeceğiz. Yoksa yarın, öbür gün ek bir ilave, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şu anda orayı yeşillik gördüğünüz yerler. Ama sıkıntı yaratacak. Bütünü üzerinden gitmek istiyoruz. Biz vatandaşın orada sıkıntılı olduğunun farkındayız, biliyoruz. 

HALİL UYANIK: Başkanım zannediyorum zaten o kanallar şu anda fiilen çalışmıyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Çalışmıyor. Bak bunlar yerinde tespit edildi zaten. Ama ihale bütününü kapsadığı için bütününün bitmesi bekleniyor. Buradaki işin esası kanallar yani. Çalışmayan kanallar. Ama parça bir rapor da vermiyorlar bize maalesef. Neden? Kâğıt üzerinde çünkü aktif gözüküyor arkadaşlar. Kanal gözüküyor. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bugüne kadar DSİ ile bir takım sıkıntılar olmuştu ama onların sorununu çözmeye yönelik bu bakış açıları söz konusu olunca tabi ki vatandaşın lehine dosyanın bekletilmesi sağlıksız oluyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynen o sebeple bekliyor hocam. Yani konu bu. Evet, gündemin altıncı maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa gündemin altıncı maddesi, komisyon bende kalsın diyor. Gündemin altıncı maddesi, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliğinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 7: Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/111 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Parsel: 2785’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Buyurun;

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Burada H 12’ye geliyor. Seçkin Evleri. Çocuk Bahçesi. Onun ön köşesinde çeşme var biliyorsunuz, o çeşmenin bulunduğu parsel Ford’un sahibi İlyas Bey’e ait. Yanında 101 mi var orada?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: A 101 in olduğu yer. Burada da üç hisseli miydi öyle biliyorum?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İmar Komisyonu’ndan oy birliği ile geliyor. Arada bir yer orada zaten üç katlı bir bina var orada. 

HALİL UYANIK: Yükseklik değişmiyor değil mi Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, ne yazıyor orada? 12.50 aynı. Evet, arkadaşlar var mı? Yoksa gündemin 7. maddesindeki parsel:2785’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 8: Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/112 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Parsel: 1322, 4689, 4690’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,  Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun. 

ERHAN BEKTAŞ: Orada, plan tadilatında Sedir Sokak’tan kot alınacak diye bir not vardı o notu kaldırdık diye hatırlıyorum.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

EMİN BACAK: Böyle gelmişti komisyona normal plana göre neyse o Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen var mı başka? Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, gündemin 8. maddesiydi bu arkadaşlar. Parsel: 1322, 4689, 4690’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 9: Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/116 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Parsel: 340’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Buyurun lütfen.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Cami’yi göster. 

HALİL UYANIK: Sayınların galiba değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Cahit SAYIN’ın Cahit yok mu bizim onun. Kendim yapacağım dedi. Müteahhit de kendim olacağım dedi. Böyle bir talep ile geldi. Oradaki ada dokusuna uygun. İmar’dan, komisyondan oy birliği ile geliyor. Söz almak isteyen varsa söz vereceğim gündemim 9. maddesi ile ilgili. Yoksa oylayacağım. Arkadaşlar parsel:340’da kayıtlı gündemin 9. maddesindeki taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 10: Belediyemiz Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 2016/117 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Buyurun lütfen. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Trafoyu bir göster. Turizm Meslek Lisesi’ni göster. Aşağıya doğru in. Arkadaşlar Mehmet Akif, Turizm Meslek in aşağıya doğru kapalı salonunu göster bizim. Onun alt tarafında arkadaşlar. Söz almak isteyen var mı gündemin 10. maddesi ile ilgili? Yoksa gündemin 10 maddesine Pafta: 29K-IIC, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 11: Çanakkale Valiliği Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 3574 sayılı yazısı ile Parsel: 6608’e yapılan itirazın görüşülmesi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ben bir ön söz gireyim. Şimdi arkadaşlar 40 dönümlük bu Hamidiye Mahallesinde, hazine arazisiydi. Biz Belediye Hizmet Alanı olarak işlemiştik. Hazine takip ediyor işlerini hayır diyor biz size burayı resmi kurumlara ait alan diye plan tadilatı yapabilirsiniz diye bize bir yazı yazdı. Şimdi evet okuyabilirsiniz de yazıyı da konuyu da. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi oradan gelen yazıyı oku.

PINAR YANAR Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar bu bir itiraz. Aslında bilmiyorum dikkatli dinlediniz mi? Belediye hizmet alanında neler var?

NERMİN ERDOĞAN: İtfaiye var…

ÖMER FARUK MUTAN: Yani ne var? Pazar Yeri ile ilgili İtfaiye diyor dikkat ettiniz mi? Otopark diyor. Şantiye diyor. Yani resmi kurum kuruluş değil mi bunlar yani yapamaz mıyız? Yok, öyle algılanmıyor. Okul, Cami, kıl, yün, sağlık tesisi falan filan. Öteki? Öteki bu kentin yaşaması için nefes alacağı bir zemin aslında değil mi? Böyle bir şey geliyor. Biz Emin’le paslaşamadık. Ama önümüzdeki hafta Defterdarlığa uğramayı düşünüyoruz. Önümüze gelmiş bu topu da kaçırmak istemiyoruz. O yüzden itirazı kabul edelim. Resmi Kurum bandın da tutalım en azından diye düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm. Sonra gidelim, pazarlığa gidelim yani. Öyle böyle ama Belediye’nin ihtiyacı olan işte biraz önce konuştuk. Otobüslere garaj gösteremiyoruz, kamyonlara garaj gösteremiyoruz. 40 dönüm arazi arkadaşlar az da değil. Bir de şunu diyor: Sen diyor diğer parselleri de kat diyor yolu, izi benden alma diyor adil ol eşit meşit ol diyor. Akıl da veriyor. Arkadaşlar bu ülkede en büyük kötülüğü ciddi söylüyorum hazine yapıyor bak. Biz de kamu kuruluşuyuz arkadaşlar. Kamu ne demek? Kamu halk demek. Kamu halk demek. Bu devletin % 95 i,  mülkün, devlet mülkünün hepsi hazinede arkadaşlar. Deniz kıyıları onlarda. Verin, siz arkadaşlar temizlemiyorsunuz bile. Gidin pas pasak içinde temizlemiyorsunuz. Bence Çevre İl Müdürlüğü Hazineye ceza yazmalı. Yemin ediyorum bak. Temizle kardeşim denizi. Ben temizliyorum bırak ben şey açalım tamam veririm ama şu kadar paraya veririm. Bak bir de o var. Evet, ciddi paralar ödüyoruz arkadaşlar plaja oraya buraya. 76 milyardan sayfa açtılar da Mahkemeyle 26 milyara indi. Bundan üç yıl önce falandı bildiğim kadarıyla.  Burada da yani dövüşe de gerek yok. Mahkemeye giderlerse kazanırlar. Biz de elimize gelmiş bir mülkten de oluruz. Vallahi gidip konuşup, hatta bir heyet oluşturalım. Halil sen de gel. Bütün siyasi partilerden birer kişi gidelim. Kardeşim diyelim anlatalım aklımızı sunalım bir orta yol bulalım bir yerde uzlaşalım. Gerekirse hükümete gidelim. Arkadaşlar AKP, sizlerin kanalıyla gidelim.  Bize bu konuda ciddi tahsis sunsunlar yani niye olmasın? Birçok yerde sunuluyor. Kepez’e de sunsunlar. Kepez Belediyesi benim babamın çiftliği değil sizin de değil. Sonuçta beldeye kalacak bir zemin yaratacağız yani. Ben o yüzden bu itirazın kabulünü öneriyorum. Yeni bir sürece gidiyoruz doğal olarak. Şöyle, eğer usul açısından bilmiyorum ne kadar uygun oraya da sorayım. Tekrar İmar Komisyonuna atalım diyorum burayı. İmar Komisyonu çalışma yapsın burayla ilgili ve oradan tekrar dosya Meclis’e gelsin diye benim öyle bir aklım var. Bu usule uygun değilse dilekçe kabul edilir. İlk haline döner. İlk halinden yine resmi kurumlar üzerinden bir şekle girebilir diye düşünüyorum. Gelin bu çok acele bir şey de değil. Usul hatası da yapmayalım. Dilekçeyi kabul edip burayı ham haline çevirelim. 

HALİL UYANIK: Eski haline gelsin. Eski haline gelince de bir dahaki Meclis’te Resmi Kurum Alanı olarak…

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, biz de bu ara bu görüşmeleri, benzeri şeyleri olgunlaştıralım.

MEHMET NAİR: Başkanım bu hepsi kamu şeyine mi ait hazineye mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Resmi, evet hazineye ait abi. 

MEHMET NAİR: Peki Başkanım hazine bir şey ödüyor mu Belediye’ye?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, olsa zengin oluruz. Dağ başındaki malı bile koruyor. 

MEHMET NAİR: Ben ödüyorum ya o da ödesin.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani ödemiyor maalesef. Evet, konu böyle arkadaşlar. O zaman ben Defterdarlığın yazmış olduğu, Hazinenin yazmış olduğu bu yazı bir itiraz dilekçesidir. Bunu kabule oylara sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Ham haline döndü. Sıfırdan tekrar burayla ilgili dosya hazırlayacağız. Anlaşıldı değil mi İmar bölümü? Teşekkür ederim. Evet, 12. Gündem maddesi: Temmuz ayında yapacağımız toplantıydı. Gündemi okurken ifade ettim bunu. Temmuz’u tatil yapıp Ağustos’ta olur mu dedik. Olur dediniz. Oraya kadar geldik. Temmuz tatil olsun mu olmasın mı arkadaşlar? Ya Ağustos olacak Ağustos zaten şey de yine Meclis’in kararı ile değişiyor. Yoksa Ağustos rutin Temmuz’da olsun Ağustos’ta devam edelim mi? Yok Ağustos’ta tatil olsun derseniz zaten o öyle de.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bayram ne zaman başlıyor? Bayram tatili ne zaman bu ramazandaki?

ÖMER FARUK MUTAN: 5-6-7 bildiğim kadarıyla. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: O zaman zaten Meclis tatile girecek ilk hafta olduğu için.

ÖMER FARUK MUTAN: Gelin Temmuz’u tatil edelim, Ağustos’tan gün belirleyelim. O zaman Temmuz Ayının Kepez Belediye Meclisi’nin Tatil Ayını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi. O zaman Ağustos Ayından bir gün rica ediyoruz efendim. 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 1’i Pazartesi, 2’si Salı, 3’ü Çarşamba, 4’ü Perşembe, 5’i Cuma. 3’ü Çarşamba önerisi geldi. Uygun mu? 

NERMİN ERDOĞAN: Çarşamba güzel işte.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman 3 Ağustos Çarşamba saat 15.00 uygun mu? Saat 15.00 de Kepez Belediyesi Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Evet, önergelere geçiyorum. Arkadaşlar 1. önerge: Meclis Başkanlığı’na Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı” nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi. Konu Meclisimizce incelensin demiş Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN. Evet.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi ki okuyacaksın. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Duydunuz mu? Ne diyor biliyor musunuz? Yukarıya diyor en fazla iki katlı bina yaparsınız diyor şimdi yapılan bu hava mânia gölgeleme falan. Daha önce bu komutanlıktan geliyordu, sallıyordu herkes organize sanayi toplantılara katılmıyordu falan filan. Şimdi Valilik kanalıyla yolluyorlar. Ben Vali’nin bu yazıyı okuduğuna eğer okuduysa ne anlama geldiğini inandığını zannetmiyorum. Bak açık söylüyorum. Ben buradan şunu da söyleyeyim. Yarın Kamuoyu ile de paylaşacağım. Ben Devlet Hastanesi’ne ve İmam Hatip’e ve oradaki yapılara aynı ruhsat da almazlar, veremem. Suç işlerim. İta Amirim Vali bana Deniz Kuvvetlerinin talimatını nota not yolluyor, uygula diyor. Ben o yüzden Meclis’e getiriyorum, o yüzden ben bunu işlediğimde Hastaneyi falan tıraşlamamız lazım. Arkadaşlar 2013’de çıktı bu yönetmelik. 99 yılında burada imar uygulaması yapılmış bir sürü ruhsatlar verilmiş TOKİ 6 katlı binalar dikmiş. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz diyorum bak. Yapılması gerekeni söyleyeyim mi? Bu hava alanı buradan kalkmalı. Havaalanı pistini uzatıyorsun hava mânia diyorsun. Bir bakın bakalım gelen giden uçaklara hiç radar tepede zaten başlı başına mânia zaten doğal mânia engel değil mi arkadaşlar. Ya nasıl bir akıl bu uçaklar geliyor. Nereden iniyor? Önce Kumkale’ye geliyor denizin oradan iniyor. 17 Burda’nın önünden iniyor arkadaşlar. Bizim buradan uçak muçak görüyor musunuz? Hayır, bu koni gibi bir şey var bir noktadan böyle geliyor bunları da içine alıyor. Bunu uygulamıyor bana. Bunu da uygulamak zorundayız. Ben bunu uygulayacağım. Bundan sonra yukarıda kimseye ruhsat falan yok. Yapacaksa iki katlı binalar yapacaklar. Arkadaşlar bu bir siyasi akılla çözülebilir. Sevgili Emin lütfen söyleyin bak ben yarın Devlet Hastanesine ruhsat verirsem suç işlerim. Yemin ediyorum. Bundan sonra gelecek imar durumları yani şu bölgeler için ben bu aklımı yazımı arkadaşlara yazdırdım. Valilik kanalıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yollayacağım. Havaalanını da kaldırın buradan. Havaalanı kaldırın buradan kent rahatlasın arkadaşlar. Şehir içinde havaalanı mı olur? Canı sıkılıyorlar biraz uzatıyorlar yanda bir tane kule yapıyorlar devam. Yok böyle bir şey. Pist nerdeyse denize kadar geldi arkadaşlar. 17 Burda’nın kıçında orada pistler. Yok böyle bir şey. Ben o yazıyı yazdım bir seçilmiş olarak bu belde ve belde halkını menfaatlerini korumakla yükümlüyüm. Kamu adına o yazıları da yazdım, ama suç işlememe adına da Valilik İta Amirimdir getiriyorum buraya komisyona gidecek zaten çalışma yapacak arkadaşlar değil mi? Bu arada da bu görüşmeleri hem piyasa, pazara kamuoyuna her tarafa sunacağız. Bu aklımızı da paylaşacağız. Yani bize ille suç mu işletecek? İşlemeyiz abi. Vermeyiz ruhsatı durur. Kapatırsın hastaneyi açamazsın. 2013’te yönetmelik çıkarıyorsun. Adam 99’da imar hakkı elde etmiş orada. Altı katı yapacak arkadaş. Ondan önce ruhsat verilmiş yerler var. O yaptı bu yapamayacak var mı böyle bir şey? Yani neye göre yapıyorsunuz bu çalışmayı o da belli değil. Böyle bir konu. Evet, ilgili önerge söz almak isteyen varsa buyursun benim aklım bu. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım, bölgenin özelliklerini taramadan dediğiniz gibi 99’dan bu güne geldiği noktayı incelemeden görmeden bakmadan çıkarılmış. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yani yarın bir gün pisti biraz daha uzatsalar Koni daha da büyüyecek falan. Atın artık bu havaalanı bitsin Bu havaalanı zarar veriyor. Bakın bu Askeri havaalanı sivil uçuşlara açık askeri havaalanı kaldırın onu buradan. Yeter artık deyin bitti kenti geldi sıkıştırdı. 

MEHMET NAİR: Bölge Trafiğin arkasında 98 yıllarında oldu o binalar 5 katlı hepsi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar bu yönetmelik 2013 de mi çıkmış bu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 2 Yıl sonra bir şey daha çıkabilir. 

HALİL UYANIK: Peki Başkanım ruhsat verdiğimiz imarlar için emsal teşkil etmeyecek mi yapamayanlar? 

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi mahkemeye gidecek onlar da herhalde.

HALİL UYANIK: Artı bir istenen yer ile havaalanının arasındaki mesafeye çok uzak bir mesafe. Mehmet Bey’in dediği gibi…

ÖMER FARUK MUTAN: Sen ben biliyoruz da bunlar bilmiyor mu?

HALİL UYANIK: Mehmet Bey’in dediği gibi Bölge Trafik ’in oradaki binalar altı katlı. Şekerpınarın yanındaki binalar altı kat. Onların mahsuru yok da Devlet Hastanesinin, tepenin binanın mı mahsuru var?

ÖMER FARUK MUTAN: Bizimkinin var. Yani özellikle belirtiyor yeni Devlet Hastanesi diye parantez içinde belirtiyor.

MEHMET NAİR: Hasan Ali Yücel Lisesi’nin yanında yeni kat artışı var oralarda.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bu Devlet Hastanesinin temeli ne zaman atıldı? Yönetmelikten sonra mı?

HALİL UYANIK: Burada bir çelişki var.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Sonra atıldı.

ÖMER FARUK MUTAN: Konu bu. İmar Komisyonu’na gidecek. Allah komisyona yardımcı olsun. Evet, ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Bir diğer önerge bununla bağlantılı. Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mânia Planı” nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi. Evet, Ömer Faruk MUTAN. Aynı gündem 1/1000’liği burada söz almak isteyen var mı? Yoksa ilgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Diğer önergeye geçiyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18B-2A, Parsel: 6052‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.  Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ Meclis Üyeleri. Evet buyurun. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yer nerede? Onu bir tanımlayın. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Önergeyi tanımlarken belirtmiştim arkadaşlar Mehmet Akif’le Turizm’ in arasına bir anaokulu yapmak istiyorlar. Bir de bir ricaları var komisyona yollamadan kamu yararı noktasında askıyla bir aylık askı süresiyle bu işi çözer miyiz dedi bizzat Milli Eğitim Müdürü Zülküf Bey geldi. Ben de sizin adınıza daha önce bu tür uygulamalar yaptığım için söz verdim. Komisyona değil de direkt askı noktasında oylamanıza sunacağım. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Üçe bölüyorlar.

ERHAN BEKTAŞ: Herhangi bir TAKS/KAKS şeyi yok mu? Kitle mi işliyorlar. 

ÖMER FARUK MUTAN: Çekme Mesafeleri içinde kitle işliyorlar. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu Turizm Meslek kalacak. Mehmet Akif kalacak onun dışındaki bölgeyi okullar…

ÖMER FARUK MUTAN: Okullar yapıyor

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Anaokulu 4-5 yaş…

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Çekme mesafesi 5’e inerek. O zaman iki bina daha yapacaklar yani. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar bağışçı buluyorlar. İşte Anaokuluna bağışçı bulmuşlar önce Anaokulunu yapacaklar bilginize. Anaokulu tek kat. Çok katlı değil bildiğim kadarıyla. Getirdiler mi projelerini Anaokulun?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok tek kat bildiğim kadarıyla. Evet, 6052 miydi bu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Var mı başka söz almak isteyen? Peki, arkadaşlar önergede, 3. önergede parsel 6052’de Milli Eğitimin teklifiyle bölgede Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak şu anda zaten mevcutta iki yapı var, iki yapı daha eklemek istiyorlar. Önce Anaokulu, bağışçı bulmuşlar onu yapmak istiyorlar bu alanın komisyona gitmeden kabul ya da reddini oylayacağım. Kabul edenler plan tadilatını? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Askıyla gidecektir. Evet. 4. Önergeyi arz ediyorum arkadaşlar; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4a, Ada: 127, Parsel: 5‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Hüsamettin ÜNVER, İnci PEHLİVAN Meclis Üyeleri önerge sahipleri evet. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Önergeyi tanımlarken demiştim arkadaşlar, normalde miğfer hattı içinde ticaret + konut olan bu bantta ön bölgesinde bu parselin talep edilen parselin üç katlı Almancı bir arkadaş varmış o birleşmek istemiyormuş. Yeter diyormuş bana falan arkadaki de inatla olayın üstüne gitmesine rağmen baş edemeyince o zaman ben de üç kat yapayım diye bir dosya hazırladı ve geldi. Komisyona gidecek bilginize. Ama söz almak isteyen varsa lütfen işaret buyursun.

EMİN BACAK: Zaten imarda üç kat değil mi? 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN:  5 kattı. Revizyon yaptık buralarda arkadaşlar. 

HALİL UYANIK: Peki Başkanım, orasını ikiye ifraz edemiyorlar mı? Yani vatandaşın birleştirip birleştirememesinden dolayı parsel ikiye ifraz olamıyor mu?

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi işte dosya hazırlayıp gelecekler. Zaten ayrı. 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Adam da mağdur olacak. Ben de 3 yapmak istiyorum dedi. Böyle bir çözüm. Komisyona yollayacağız. Evet arkadaşlar, ilgili önergenin ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir diğer önerge, beşinci önergeyi arz ediyorum; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 196‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Meclis Üyeleri Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR. Meclis karar ittihazını arz ve teklif ederler. Evet, buyurun. Anamın evinin yanı. Rahmetli Selahattin Hocalarındı. Satın alınıldı. Ana cadde, D5 diyor ya, onun altı ŞOK biliyorsunuz. Ana cadde üzerindeki ŞOK. Oradaki köşe. Evet, bir plan değişikliği ile önerge ile geliyor. Söz almak isteyen var mı? Yoksa ilgili komisyona yollayacağız arkadaşlar.

HALİL UYANIK: Ön bilgi olarak Başkanım, ne istiyor yani tadilat yapılmakla? 

ÖMER FARUK MUTAN: Yandakine ne verdiysen bana da ver diyor.

EMİN BACAK: Yandaki derken?

ÖMER FARUK MUTAN: Ana cadde zaten. Biliyorsun bitişik nizam. Köşe parsellerde çekmeler belli. Ön çekme 3…

EMİN BACAK: Yok yok, köşe ile birleşecek ya hani onu demek istiyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi.

EMİN BACAK: Çünkü çok saçma bir şey çıkacak.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok birleşecek. Asıl biz burada ciddi bir çalışma yaptık. 2 gibi bir şey var bakın o arkada. O Cahitlerin parselleri, oradan miğfer bakın dedik. Alın buradan birleştirin. Arka zaten 3, o taraf da böyle. Yol 5’di 7’ye çıkaralım dedik. Dikkat edin 7’ye çıkmış durumda şu anda. Daha şık bir şey ortaya çıkardık. Olmuyor işte. Olmayınca da olmuyor.

HALİL UYANIK: Cahit TOPSOY’ların olduğu yer mi? 

ÖMER FARUK MUTAN: Ben hatta dedim ki Nahit’i kandır dedim. Olmadı yani. Bayağı bir de uzun süre diretildi. Artık adam ayrı bir dosya ile geldi. Evet, ilgili önergenin ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, kabul edilmiştir. İmar Komisyonu’na gitmiştir. Parsel: 196’daki uygulama. Evet arkadaşlar, altıncı önerge; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256 ‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konu Meclisimizce görüşülsün, karar etsin. Arz ve teklif ederiz. Musa GÖKDENİZ, İnci PEHLİVAN. Buyurun. Kalabaklı Köprüsünü göster, evet. İbrahim AYTAP caddesine dön.

EMİN BACAK: Anlaşmışlar mı sonunda?

ÖMER FARUK MUTAN: Herhalde anlaşılmış ki dosya geldi. Ford’un yan yoluna dön. Evet, buradaki parsel arkadaşlar. Daha önce de gelip gelip gitti biliyorsunuz. Bir defa geldi dosyayı çektiler, mülk sahipler anlaşamadılar bir inşaat firmasıyla. Şu anda taleplerle geliyor, söz almak isteyen varsa buyursun. İlgili komisyona gidecek. 

EMİN BACAK: Dört kat mı beş kat mı?

HALİL UYANIK: Dört kat.

ERHAN BEKTAŞ: Kısmi dört, kısmi beş.

ÖMER FARUK MUTAN: Arka dört. Efendim?

HALİL UYANIK: Kottan da kazanıyorlar Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Burada bir kot, ciddi bir kot var bakın yalnız. Onu da söyleyeyim. Departman, ilgili mülk sahipleri ile yaptığı toplantı, ilgili müteahhitlerle, hangi müteahhitin evi bunlar? 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Burçin SOYSAL. Kim o?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle mi?

HALİL UYANIK: Soykan mı?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Soysal. Evet arkadaşlar, yer burası. Burada çok çalışıldı. Geldiler, gittiler. En son şu aşağıdaki inşaat…

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O bayağı bir ilgilendi falan değil mi?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O an olmadı. Evet, ilgili önergenin, altıncı önergemizdi bu, ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Son önerge, yine bir önceki önerge ile alakalı. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1D, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256 ‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konu Meclisimizce görüşülsün, karar oluşturulsun diyor Musa GÖKDENİZ ve İnci PEHLİVAN Meclis Üyelerimiz. Evet, bir önceki yerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. İlgili gündem İmar Komisyonu’na gidecek. Söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Buyurun lütfen arkadaşlar. Oylamaya geçeceğim. Var mı söz almak isteyen? Yok. O zaman ilgili önergenin, ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Arkadaşlar Haziran 2016 Meclisimiz Kepezimize, Çanakkale’mize, Ülkemize hayırlı olsun. Bitmiştir. Toplantıyı kapatıyorum. 

 07.06.2016

ÖMER FARUK MUTAN                        ERHAN BEKTAŞ                     HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                          KÂTİP ÜYE                            KÂTİP ÜYE