T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:03.08.2016

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi uyarınca AĞUSTOS 2016 Olağan Meclis Toplantısı 03.08.2016 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 03.08.2016 tarihli Meclis Toplantısına Belediyemiz Meclis Üyeleri'nden Ozan TOPSOY’un katılmadığı, diğer tüm Meclis Üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2016 AĞUSTOS AYI MECLİSİ

ÖMER FARUK MUTAN: Çoğunluğumuz var. Toplantıyı açıyorum. Usulden, biraz önce gündem dışı, daha doğrusu başlamadan önce konuştuk. Dediğimiz o konuyu kendi gündemi içinde görüşelim. İsterseniz hemen tutanaklarla girelim. Halil Bey size ulaştı zannediyorum.

HALİL UYANIK: Ulaştı.

ÖMER FARUK MUTAN: Var mı eksiklik, aksaklık, bir şey?

HALİL UYANIK: Yok.

ÖMER FARUK MUTAN: Toparlıyoruz galiba. Eğer uygun görürseniz bir önceki olağanüstü toplantıda okunmuş olan bu tutanakları, okumuşsunuzdur zannediyorum. Kabul edelim mi? İşaret buyurun lütfen. Evet, okunmuş kabul ettik Olağanüstü Meclis Tutanaklarımızı. Oradan gündeme geliyorum uygun görürseniz hemen arz edelim. Buyurun lütfen, Erhan Bey sizinle başlayalım gündeme.

ERHAN BEKTAŞ: Değerli Meclis Üyeleri gündemi aktarıyorum:

1.15 Temmuz dayanışma kampanyası hususunun görüşülmesi,

2.655. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Deste Büyük boy İkincisi Kepez Spor Güreşçisi Hasan ÖZDEMİR ’e ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,

3.Hazine arazisi ya da özel mülkiyete ait boş arsa ve arazilerden temizlik ücreti alınması hususunun görüşülmesi,

4.Belediyemiz ve Mücavir alanı sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun görüşülmesi,

5.Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Raporu hususunun görüşülmesi,

6.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/131 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı” nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi,

7.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/132 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı” nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi,

8.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/123 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

9.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/124 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

10.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/134 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4a, Ada: 127, Parsel: 5‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/135 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 196‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/136 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256 ‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

13.Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/137 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1D, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

15.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

16.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Küçük Sanayi Alanına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde Kamu Yararı hakkında görüşülmesi,

18.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1A, Parsel: 4877’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

19.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C19A1A, Parsel: 4442’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

20.Belediyemiz Meclisi'nin 2016 Eylül ayında yapacağı toplantı gün tespiti,

21.Kapanış.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, önergesi olan var mı? Üç tane önerge var. Onları okuyup tek tek, Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç tane de önerge var. Onları da sen oku.

ERHAN BEKTAŞ: Önerge 1: Meclis Başkanlığı’na; Beldemiz Pafta: H16C-18b-2a, Parsel: 6052’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 07.06.2016 gün ve 2016/133 sayılı Meclis Kararı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 30.06.2016 gün ve 4624 sayılı yazı ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisi’nce görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile.

ERHAN BEKTAŞ: Önerge, Meclis Başkanlığı’na; Belediyemiz plaj alanında bulunan karavanların talep üzerine yaz sezonu sonunda kış aylarında da karavan alanlarında kalması ve Gelir Tarifesine eklenmek sureti ile ücretlerinin tespit edilmesi hususunda; konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar karavanlar var. Kışın da bırakabilir miyiz diyenler oldu. Neden olmasın dedik. Olabilir. Orası biraz daha kontrollü bir hale geliyor dikkat ederseniz. Özellikle Aqua Park, Aqua Hall ile lokantasıyla kışın da çalışacak galiba. Olabilir dedik, getirelim, Meclis’ten zaten Plan ve Bütçe Komisyonu’na gidecek. O yüzden gündeme girmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

MEHMET NAİR: Gündeme getiren de var Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Var.

MEHMET NAİR: Kışın kalsa daha iyi havalarda geliriz diyorlar. Böyle bir teklif var orada. 

ERHAN BEKTAŞ: Önerge Meclis Başkanlığı’na; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18B-2B, Ada: 384, Parsel: 12-13’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Başkanlık gündemi ile birlikte önergelerin toplamının da gündem oluşması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Gündeme geçiyorum. Gündem bir, buyurun. 

ERHAN BEKTAŞ: 15 Temmuz dayanışma kampanyasının görüşülmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, değerli arkadaşlar evet, kara, kötü bir günün sabahında Allahtan kötü ve karanlık bir dehlize girmekten kurtulduk. Bir darbe girişimiydi. Bu konu ile ilgili ben çok uzatmak istemiyorum. Bugün ayın 3’ü, yaklaşık 17-18 gündür herkes bir şeyler söylüyor, yorumlar yapıyor ama biz seçilenler bir iradeyi temsil ediyoruz. Bu iradenin gaspına dönük her türlü kalkışma, özetlediğimde belli güç ve kudret ki bu silahla, tankla, topla temsil ediliyor, gasp edilmesi noktasında başarısız olan bu darbeciler inşallah onlar da hukuk çerçevesinde yargılanırlar. Hak ettikleri cezayı görürler. Bu ülke bir daha böyle karanlık noktalara taşınması gibi teşebbüslere inşallah kimse bulunmaz diyorum. Söz almak isteyen bütün siyasi parti temsilcilerine söz vereceğim. Artı bu konunun içinde görüşülmesi, aslında buraya getirdiğimiz konu akçeli bir iş olduğu için belki Başkanlık üzerinden de bu bağış yapılabilirdi, kimse de bir şey demezdi ama usulü içinde olsun diye Meclis’imizde gündeme getirdik. Özellikle Başbakanlık tarafından açılmış olan bir kampanya. Kepez Belediyesi olarak bu kampanyaya ne kadar katkıda bulunuruz noktasından hareketle Sevgili Halil ile başlamak üzere gündemle alakalı söz vermek istiyorum. Buyur arkadaşım. 

HALİL UYANIK:  Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri; Milliyetçi Hareket Partisi olarak 15 Temmuz akşamı demokrasimize ve halkın iradesine yapılan darbe girişimini asla ve asla kabul etmediğimizi, her zaman darbelerin karşısında olduğumuzu, demokrasi ve parlamenter sistemi savunduğumuzu bildirir, darbe girişimi sırasında ve sonrasında ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Darbe girişimine karşı sokağa çıkan ve demokrasiyi sahiplenen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Sağ ol. Buraya kadar bölümleyelim, daha doğrusu kategorize edelim. İki; ne kadar bağış yapalım? Şimdi Meclis Üyeleri benle birlikte 12 kişiyiz toplamda. Dedim ki; adam başı 1.000’er TL olsun. Ne eder? 12.000 TL eder. 3.00 TL de personel adına, siz Belediye çalışanları adına koyalım, 15.000 TL yardım edelim diye aklımdan geçti. 

EMİN BACAK: 100.000 TL den aşağı olmaz Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: 100.000 TL. O zaman pamuk eller cebe gidecek biraz. Şimdi herkes gücü oranında katılacak. Tabi ki onu verecekler olacak ama biz de kendi Belediyemizi biraz düşüneceğiz. Devlet sivilleri de şehit kapsamına aldı. Büyük ihtimalle ev bark bilmem ne bunlar verilecektir. Yani bu ülkede, bu semboldür aslında bu verilecek rakam. Yoksa bu ülke şehitlerine de bakar, her türlü katkıyı da sunar. Böyle bir bedel algısı değil ama biz bu süreci destekledik. Ben aklımdan geçeni söylüyorum. Buradan 100.000 TL çıkarsa onu veririz.

HALİL UYANIK: 3 milyon Suriyeliye bakan Türkiye 180-200 tane şehide mi bakamayacak? 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu bir dayanışmanın ifadesi. Bu tür darbe kalkışmalarından, bu ülkenin bütünlüğünü yok eden bu akla dönük, bakın dayanışıyoruz, her noktada buluşuyoruz aklından bir hizmet. Bu anlamda dedim ben. Yoksa bütçeyi veririz o da sorun değil ama sonuçta ciddi anlamda katkılar oluyor zaten arkadaşlar. O yüzden sembolik de olsa işte adam başı 1.000 TL, 3.000 TL de Belediye çalışanları adına dedik toplam 15.000 TL. Böyle bir rakam dillendirelim bir, ikincisi şu konuda da; yani burada bir sekretarya oluşsun, bu sekretaryada her siyasi partiden bir temsilci olsun. Bu darbelere karşı, bu 15 Temmuz’a karşı bir söylem kaleme alalım ve bunu kamuoyu ile paylaşalım. Bu konuda görüş beyan ediyor musunuz? Yani iki konu ile ilgili. Biri yardım, rakam bir de deklarasyon sekretaryası.

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım, dediğiniz gibi bu sembolik bir rakam. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik gücü çok çok fazla. Ama bu sembolik rakamdır. 15.000 TL bence yeterli. 

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun.

MEHMET NAİR: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde bulunan resmi kıyafetli teröristleri partimiz adına kınıyoruz. Polis, asker, sivil bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Bir daha böyle şeylerin olmamasını Allah’tan temenni ediyoruz. 

ÖMER FARUK MUTAN: Herkese söz veriyorum.

NERMİN ERDOĞAN: 15 Temmuz gerçekten Türkiye için kara bir gündü, kara bir akşamdı. Hedeflerine ulaşamadılar, inşallah da ulaşamazlar. Tüm şehitlerimize başsağlığı diliyoruz. Bir daha Türkiye’nin böyle bir kara gün görmemesi için dua ediyoruz. Gerçekten sadece Ak Parti meselesi değil, tüm halkımızın meselesi bu, Türkiye’nin meselesi. Bu günü bir daha yaşamamak için dua ediyoruz ve birlik beraberlik diliyoruz. 

EMİN BACAK: Başkanım 15 Temmuz diyoruz ama bu maddi yönden de çok bir rakam değil. Ticaret Odası’nda da aynı durum oldu mesela onlar o rakamı verdi. Tamam, bütçemiz çok kısıtlı ama.

ÖMER FARUK MUTAN: 100.000 TL verdiniz siz? 

EMİN BACAK: Evet.

ÖMER FARUK MUTAN: Orada var ya, yani kusura bakmayın da İÇDAŞ affedersin şöyle bir gaz kaçırsa, yani o rakamlar, yani bir bakın şimdi biz kendi bütçemiz üzerinden gidelim. Bir de oradaki bileşenlerin toplam bütçesine gidelim. Bak Sanayi ve Ticaret Odası’nın birebir bileşenlerinin bütçelerine bir bak bakalım. 

EMİN BACAK: Onlar kendileri veriyorlar zaten, sıkıntı yok.

ÖMER FARUK MUTAN: Sizin orada işte kusura bakmayın biraz FETÖ’cüler de vardı. Onlar şey korkusuna, bir şeyleri kurtaralım diye biraz fazla yüklenebilirler ama bence o sürece katkıda bulunanlar hiçbir şeyden kurtulmamalı gibi geliyor. Oylayacağız yani, 100.000 TL’yi de oylayacağız. 

MUSA GÖKDENİZ: Darbeleri kınıyoruz Başkanım. Şehitlerimize, gazilerimize, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz. Daha önceki darbeleri çok gördük. Memleketimize hiçbir getirisi olmadığını, bizlerin çok zarar gördüğünü biliyoruz. Kınıyoruz.

ALİ AYGÜN: Darbelerin, Türk Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koymasının, olağanüstü hallerin her zaman bizi toplum olarak geriye götürdüğünü gördük. Demokrasi her zaman lazım. Demokrasi hepimize lazım. 15.000 TL’ye de yeter diyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: İnci Hanım.

İNCİ PEHLİVAN: Başkanım, Cumhuriyetimize ve Demokrasiye yapılan hainlerin asker giysileri içinde yaptıkları darbe girişimini kesinlikle kınıyorum. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bir daha böyle kara günlerin yaşanmamasını, her zaman demokrasinin arkasında olduğumuzu bildiriyorum. 15.000 TL’lik yardımın yapılmasını ben de uygun buluyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ülke olarak ben yaşım gereği üç darbe gördüm. İlk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bomba atıldı. Bu bir darbe değil, bu resmi kıyafetli teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni içte ve dışta zayıflatarak Cumhuriyet Rejimini sonlandırmalarına yönelik çok daha vahim bir durumdur benim düşünceme göre. Burada parlamenter sistemin önemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş değerlerinin, Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmemesinin önemi, Atatürk ilke ve devrimlerinin önemi, Atatürk’ten uzaklaşmanın, Atatürk ilkelerinden uzaklaşmanın ülkemize getirmiş olduğu zararların ne yazık ki önemini de bir kez daha görmüş olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıpratılmak istenmesi, içte ve dışta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin zayıflatılması, ülkenin Ortadoğu’daki ülkelere döndürülmek istenmesinin acı bir tablosudur 15 Temmuz. Bir daha 15 Temmuzları yaşamamak adına Türk Ulusu olarak al bayrağımızın altında Atatürk ve Atatürkçülüğün önemi bir kez daha savunarak tüm siyasi partilerin el ele, birlikte hareket etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Darbelere hayır diyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimize, tüm şehit ailelerimize sahip çıkmak gerektiğini, çünkü her gün yine şehitlerimiz olmaya devam etmekte. Düşünüyorum ve 15.000 TL’nin de yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Halil arkadaşımıza katılıyorum. Evet, bütün mülteciler bizim kardeşimizdir insanlık adına ama onlara yapılan yardım şehitlerimize de rahatlıkla bu ülke tarafından yapılabilir diye düşünüyorum.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet, değerli arkadaşlar, 15 Temmuz kara bir geceydi. Bu kara gece daha önceden biliyorsunuz Fenerbahçe şike operasyonlarıyla, balyoz ve ergenekon davaları geliyorum diyordu zaten. 15 Temmuz gecesi bence Türkiye’yi işgal etmek istediler ama beceremediler. Ellerine, ağızlarına bulaştırdılar. Böyle bir daha darbe olmasın yani. Bence darbe, en kötü demokrasi en iyi darbeden iyidir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifalar diliyorum. Bir daha yaşamamamız gerekir böyle günleri. Teşekkür ediyorum, sağ olun.

ERHAN BEKTAŞ: Değerli Meclis, ben darbe girişimini kınıyorum, lanetliyorum. Yıllarca sinsi bir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen bu hainlerin yerleştirilmesinde emeği geçenleri de kınıyorum. Şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Atatürk ilke ve değerlerinin tekrar hatırlanmasını da sevindirici buluyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, değerli arkadaşlar gündemin yani birinci gündemimiz zaten, ben özellikle hükümet temsilcisi Meclis Üyesi arkadaşlarım da var nahoş şeyler yaşanıyor. Biraz sapla saman karışıyor. İncinen insanlar oluyor. Burada yaşamakta olduğundan dolayı, Nermin Hanım da tanıyor olabilir, Sevgili Hafize hemşirenin polis eşi ki çocuk 15’inde, 16’sında, 17’sinde elinde silahla darbecilere karşı savaşırken sadece Bank Asya’ya para yatırıldı diye, eşi tarafından yatırılıyor. Ertesi gün göreve çağırılacağım diye gidiyor, bunu niye anlattığımı söyleyeyim. Dosya hazırlattım ben bu konuda Hafize’ye ve Genel Başkanıma arz edeceğim. Ben onları tanıyorum, o insanları. Ben o insanlarla yıllarca birlikte çalıştım. Ahmet o gün gözaltına alınıyor, geçen Perşembe mahkemeye çıkıyor. Ahmet tutuklanıyor. Ben, bütün belgeler var bende, dağıtabilirim size. Aynı gün Hafize kız açığa alınıyor. Bir anda karı-koca, efendim?

NERMİN ERDOĞAN: Hafize de mi açığa alındı?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet açığa alınıyor. Ben dosya hazırlattım. Siyasi büyüklerime ileteceğim. Biliyorsunuz Kenan ELİUZ Bey de alındı. Bu dönemin en başarılı bürokratı bu adam şimdi. Aynı gün teslim edildi. Bu tür yanlışlar yine yapılmış bir-iki noktada, geri dönüşler olmuş. Arkadaşlar bir tanesi Antalya Üniversitesi’nde özür diliyor yirmi dört kişiden falan ve bütün şeyler Ankara’dan geliyormuş, talimatlar. İşte bunları alın, bunları kesin, bunları çizin falan gibi. Bu konudaki hassasiyet, yani bir cadı avına dönüşmeden, kurunun yanında yaş da yanmadan bu konudaki hassasiyetlerinizi lütfen hiyerarşik yapı içerisinde iletiniz. Bundan sonraki mağduriyetler ikinci bir darbe demeyeyim ama onun izlerini yaşayacak toplumsal bir travma yaşatmamalı.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım sorun henüz bitmiş değil zaten. Her zaman bu sorun artarak veya farklı şekillerde patlak verebilir. Onun için çok akılcı hareket etmek lazım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bir şey demeye çalışıyorum. Gündemi kapatacağım. Herkes yaklaşık 15-20 gündür konuşuyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi, Sevgili Halil zaten tek olduğu için, sizden bir arkadaş. CHP grubundan da bir arkadaş. Onları da belirleyelim. Darbe karşıtı bir deklarasyon komisyonu oluşsun. Onlara da burada konuşulanları tutanak haliyle verelim. Tutanak çerçevesinde bir deklarasyona dönüştürüp kamuoyu ile paylaşalım. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler bu şekli? Kabul edilmiştir. Halil Bey, AKP’den hangi arkadaş? Mehmet abi. Bizden? 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım ben bu akşam yalnız ayrılıyorum. Bu iş hemen olacaksa şehir dışına çıkmak zorundayım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hemen derken?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yani önümüzdeki hafta Pazartesi, Salı falan…

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi darbe ve bunun aklı devam ediyor. Yani bunun illa hemen yarın değil. Pazartesi olur, Salı olur. İnternet üzerinden yazışırsınız falan filan. Yüksel Hoca mı? Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, Sevgili Halil, Mehmet abi ve Yüksel Hanım Darbe Deklarasyon Komitesi oldu arkadaşlar. Birinci gündemi konuşulanların bütünü üzerinden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile darbe Kepez Belediye Meclisi’nde kınanmıştır, lanetlenmiştir. Şehitlerimize Allah’tan başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar dileyerek bu gündemi kapatıyorum. Gündemin ikinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: İki, 655. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Deste Büyük boy İkincisi Kepez Spor Güreşçisi Hasan ÖZDEMİR ’e ödül verilmesi hususunun görüşülmesi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, değerli arkadaşlar biz bu işi bir defa daha yapmıştık. Ne zaman yaptık biliyor musunuz? Bayağı da bir oldu. Fen Lisesi’nden bir çocuğumuz Türkiye ikincisi oldu. Verdiğimiz ödül de Belediye Başkanı’nın aldığı paraydı. Ben ne alıyorum şimdi? 5.500 - 6.000 TL gibi bir şey alıyorum herhalde. O çocuk nerede şimdi biliyor musunuz? Oxford’da. Ne yapıyor? Yüksek lisans yapıyor arkadaşlar. Evet, Amerika’ya gitti burs yoluyla. Şu anda inşallah gelir. Ülkem insanlarına, insanlığa katkısını yapar. O, bu süreçte bir başarı ödülüydü. Yıllardır da biz yağlı pehlivan güreşleri yapıyoruz. İlk defa Nalbant Hüseyin sülalesinden, damadı, rahmetli onun oğlu. Babası da pehlivandı bunun. Bir trafik kazasında traktör altında kaldı. Hiç de beklemediğimiz bir çıkış yaptı. Biz aslında Emre’den bekliyorduk. Kırkpınar’da kürsü çok önemli arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 3 vardır. Bakın 4 yoktur. 1 ve 2 güreşir, onların yendikleri de 3 olur. İrileşti, boy attı, çalışıyorlar. Şimdi Çardak’a hazırlanıyorlar. Evet, Kırkpınar ağası 500 TL vermiş. Kırkpınar Edirne’si 2.500 TL vermiş. Vermiş, veriyor yani. Belediye organizasyonundan. Bu bizim çocuğumuz, ne vereceğiz? Haydi bakalım rakam söyleyin. 

MEHMET NAİR: Ne hak ediyorsa verelim Başkanım.

ERHAN BEKTAŞ: Maaşınızı verebilir miyiz?

ÖMER FARUK MUTAN: Olabilir yani. Benim için hiçbir sakınca yok. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Maaş kaçtı? 6.000 TL miydi?

ÖMER FARUK MUTAN: 5.500 – 6.000 TL civarı. 

HÜSAMETTİN ÜNVER: 5.000 TL verelim Başkanım.

HALİL UYANIK: Biz buna bir 10.000 TL verelim Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç paraydı benim maaşım?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Benim maaşım ne kadar? 100.000 TL mi vereceğiz? Ne kadar benim maaşım?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 5.000 TL verelim. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: 5.000 TL verelim.

ÖMER FARUK MUTAN: Edirne 2.500 TL verdiyse biz de iki ile çarpalım, 5.000 TL verelim. 

HALİL UYANIK: 10.000 TL verelim Başkanım böyle bir sporcuya. 

ÖMER FARUK MUTAN: 5.000 TL verelim. Fazla da şımartmayalım. Mesela 1. olsaydı da 10.000 TL verseydik gibi. Evet arkadaşlar, önüme bir not geldi. Zaten toplamda Meclis Kararı’nda sportif aktivitelerin hepsine diye. Evet, 5.000 TL’yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Sevgili Hasan’a da 5.000 TL. Ben şunu özellikle gündemin ikinci maddesini geçelim, bu hafta içinde yatırılmasını istiyorum İsmail. Valilik onayına gidebilir, hiç önemli değil. Bu hafta yatırınız onu. İlgili bankalar düzeyinde, tamam mı?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gündemin üçüncü maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Hazine arazisi ya da özel mülkiyete ait boş arsa ve arazilerden temizlik ücreti alınması hususunun görüşülmesi.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar, bu benim cin fikrim falan deyin ama ne kadar becereceğiz onu da bilmiyorum. Şimdi bu hazine arazileri var. Nerede? Kıyı bandında, komple. Komple yani. Pis, pasak içinde. İnsanlar geliyor, denize gidiyor, yiyor-içiyor, bırakıyor falan ve biz yapıyoruz buranın temizliğini. Biz bunun karşısında bir bedel, enerji tüketiyoruz, harcıyoruz. Şimdi benim plajıma ecrimisil kaç para geldi biliyor musunuz? 178.000 küsur, 179.000 TL arkadaşlar. Benden bu parayı istiyor orayı işgal ettim diye. Ben de temizliğini yapıyorum onun dışındaki yerlerin. Miktar ne kadar bilmiyorum. Çıkardık mı? Çıkarmadık. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Edeceğiz, ayrı. Metrekaresi 1,00 TL, 0,50 Kuruş, neyse. Alabilir miyiz? Bir hukuk kavgası vereceğiz. Bize devretsinler arkadaşlar hazine yerlerini, biz de böyle bir para da talep etmeyelim. Tasarrufu bizde olsun, temizliği. Bakın çok farklı temelleri var. Halk sağlığı. Kirlilik yaratıyor, imar kirliliği, çevre kirliliği. Alır mıyız? Alırız. Yani Plan ve Bütçeye giderken bir takım hukuki gerekçeler de oluşturalım. Sonra tahakkuk geçeriz şu kadar para diye. İtiraz edecekler. Mahkemeleşeceğiz, olabilir. Belki de bir yol açarız diğer Belediyelere. Bilmiyorum onlar alıyor mu, almıyor mu? Belki bir içtihat oluşur. Belediye sınırları içindeki hazine arazilerinin bütün tasarrufunu bize bırakırlar. Belli şartlarda tabi. Kıyı Kenar Kanunu çerçevesinde bırak bana kardeşim. Ne bana veriyor, ne alıyor. Temizle, temizlemiyor. Özellikle o kıyı bandını hep biz temizliyoruz arkadaşlar. Yani senin yerin, gel temizle. Ama birebir imarını takip ediyorlar. Birebir. Ne oldu? O mu oldu? Bu mu oldu? Bir şey mi oluyor diye. Biraz sonra hazine ile ilgili gelecek. Resmi hizmet alanı dedik, üzerine hemen itiraz ettiler. Yok, Belediye hizmet alanı dedik. Neden? Öyle olmayacakmış da resmi hizmet alanı olacakmış falan filan yani. Yani böyle bir akılla yola çıkıyoruz. Normalde Plan ve Bütçeye gidecek. Orada bir teknik rapor oluşacak. O zaman detaya girilecek. Hazine arazilerinin hangilerini temizliyoruz? Nereleri temizliyoruz? Kıyıyı da temizliyoruz, dereyi de temizliyoruz. Hep bana Rabbena yapıyorlar. Biz de kamuyuz. Sonuçta biz de kamuya yani halka hizmet veriyoruz. Halk demek kamu arkadaşlar. Versinler, yani ben böyle bir akılla, aklıma geldi, getirdim. Mesela, elektrik direklerini dikiyorlar ve işgal ediyorlar kamu alanını, bana para ödeyecek abi, para kazanacağız. Özelleşti artık. Doğalgaz veriyor bana. Telekom da veriyor. Verecek abi. Burada temizliğini yapıyorum, verecek. Yapıyor muyum? Yapıyorum da yani. Burada özel mülkiyeti olan arsa sahipleri. Onlar da arsasına sahip çıkacak. Tel çevirecek, gelecek temizliğini yapacak. Hepsi ot içinde, bir yansa sorumlusu ben miyim bunun kardeşim? Mal sahibi. Hiçbiri uğramıyor. İnin bak, bakın aşağı doğru. Biz temizliyoruz otlarını arkadaşlar onların. Onun da bana bedelini verecek. Yap kardeşim sen de. Ama Plan ve Bütçede, hazineye o kadar, özel mülk sahibine bu kadar gibi bir ayrımcılığa gidilebilir mi? Gidilebilir. Ama hukuksal olarak, yok kardeşim adil ve eşit davranmadınız deyip mahkemeye o temelden giderse bozulabilir. O yüzden çıkarın. Plan ve Bütçeden tekrar Meclis’e gelecek. Bu konu ile söz almak isteyen varsa da işaret buyursun arkadaşlar. 

MEHMET NAİR: Başkanım isteyebiliriz. 

HALİL UYANIK: Başkanım, şimdi bu yerleşim alanı içerisindeki arsaları olan insanlardan da bu ücreti talep edecek miyiz?

ÖMER FARUK MUTAN: Edeceğiz. Sahip çıkacaklar abi. Yani imar alanları içindeki mülkiyetine sahip çıkacak.

HALİL UYANIK: Tamam, telle çevirmiş, bunları da alacak mıyız?

ÖMER FARUK MUTAN: Otunu temizleyecek.

HALİL UYANIK: Hayır, otunu temizler ama…

ÖMER FARUK MUTAN: Otunu temizlesin, bize temizletmesin. Biz temizlersek parasını almalıyız. Doğrusu da bu. Otunu biz temizlersek almalıyız. 

HALİL UYANIK: Peki ben şöyle ifade edeyim; adam arsasına soğan, sarımsak yahut da maruldur şudur budur ekiyor. Yani temizliğini yapıyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Onun temizliğini biz yapmıyoruz. Ot bırakanlar var Sevgili Halil. İn şu bölgeye, ot var boş arsalarda. Yani sebze meyve diksin, ona bir şey demiyoruz.

HALİL UYANIK: Hayır yani, o dikenler...

ÖMER FARUK MUTAN: Kendi mülkü o. Zaten eğer bir bedel alınacaksa onun fotoğrafı çekilecek, görüntü olacak. Normalde aslında bizden talep etmeleri lazım. Baca temizliği gibi bir şey bu aslında.

MEHMET NAİR: Hizmet bittiği zaman alınacak yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Zaten o boş arsaların yanında oturan mülk sahipleri de özellikle rica ediyorlar. Yılandır şudur budur, bu tür şikâyetler geliyor, Belediye temizliyor onları mutlu etmek adına yani. 

HALİL UYANIK: Yahut da kendisi temizlesin. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: İşte onun için konu gündeme geliyor ya.

NERMİN ERDOĞAN: En büyük sorunu biz Boğazkent olarak yaşıyoruz. Çok boş arsa ve gerçekten yılan böcek her şey var. 

ERHAN BEKTAŞ: Bu ödenti hizmet bittiği zaman mı olacak Başkanım, yoksa yıllık bir defaya mahsus falan mı olacak? 

ÖMER FARUK MUTAN: Yıllık olmaz, neden? 1 sene boş durup, 1 sene sonra bina dikiyorlar atıyorum arsaya veya domates dikiyordur. Normalde bizden talep etmeleri lazım. Etmiyorlar. Sahipsiz gibi bırakıyorlar ama biz temizlemek zorunda kalıyoruz. Ben şimdi burada resen de yapabilirim. Çekerim fotoğrafını temizlerim, tahakkukunu çıkarırım ve yollarım. Öde kardeşim, ben burayı temizledim derim. Bana mı sordun, sen onu yapmalıydın. Sen onu yapmalıydın sonuçta. Yangın tehlikesi var, yine sağlık yönünden sıkıntı var. Diğer, biraz önce bahsettiğiniz gibi yılanı var, çıyanı var vb. gibi. Böyle bir akılla yola çıktık. Ama asıl aklımın hedefinde hazine arazileri var. Onu da söyleyeyim. Evet, buyurun Özgür Bey.

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, komisyona gidecek zaten arkadaşlar.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım yalnız o noktada öncelikle bir uyarı yazısı yazılmalı ki sonrasında hani şu işlem yapılacaktır diyelim.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, çıkacak Meclis Kararı zaten gerekli yerlerde ilanıyla, ilan edilmiş olacak. Yani herkesin bunu bilmiş olduğu zannedilerek ilan ediliyor. Bilsin. Hazine de bilsin. Ben şimdi çıkarıp yollarım tahakkuku. O bana yolluyor ya. Kafasına göre geliyor, ölçüyor, biçiyor, metrekaresine ecrimisil koyuyor. Ben de ölçeceğim, yollayacağım ona. Verin bu parayı, ben buralarda mıntıka yapıyorum kardeşim. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ben hazine için demedim de özel mülk burada oturmuyordur, dışarıdadır falan hani arkadaş böyle bir şikâyet var, ya temizledi ya temizleriz.

ÖMER FARUK MUTAN: Şikâyet yok. Artık Meclis Kararı’na dönük bir karar var. O kararı da biz Başkanlık olarak, yürütme olarak uygulamak zorundayız. Evet, ilgili maddenin Plan ve Bütçeye gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Hazine arazileri ve özel mülkiyete ait boş arsa ve arazilerden temizlik ücreti alınması. Gündemin dördüncü maddesi. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz ve Mücavir alanı sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun görüşülmesi.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Şimdi aslında Başkanım bu İl Trafik Komisyonu kararından birer tane masalarımıza bırakılsaydı en azından bir göz atma şeyi bulurduk. Daha şey olurdu.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman komisyonda kalsın diyelim. Pat diye karar vermeyelim. Bu arada dağıtılsın. Olur mu?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Biz bir okuyup görüşelim Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir görüşelim. Komisyonda kalsın diyelim. Bakın. Yeni akıllarla gelir hem. Uygun mu sizce? Evet, söz almak isteyen varsa buyursun. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bize dağıtılsın.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır, konuşalım şimdi okunduğu kadarıyla da, komisyonda bırakalım, karar vermeyelim diyorum. Ne yapalım?

YÜKSEL ÖZDEMİR: İyi ama ben isterim yani şimdi bu kararı ne kadar dinlesek de okurken bazen farklı yorum ya da görüşler aktarılsa iyi olur.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam. Evet, söz alın, konuşuruz. Sen bu arada fotokopi çekip getir veya başka bir arkadaş getirsin. Özgür git, çek, getir.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, buyurun. Dinlediğiniz kadarıyla.

ERHAN BEKTAŞ: Başkanım bu sadece ağır tonajlı araçlar için mi yoksa normal binek araçlar için de…

HALİL UYANIK: Kamyon ve iş makinaları.

ÖMER FARUK MUTAN: Ağır, işte kamyon, mikser, özellikle bunlar oluyor. Büyük otobüsler.

HALİL UYANIK: Servis araçları.

ÖMER FARUK MUTAN: Servis araçları vb. Taksi ve sivil değil.

ALİ AYGÜN: Traktör?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, traktör de var. Yani buradaki en büyük handikabımız bir kamyon garajımızın olmaması yani bu tür büyük araçlara. Ama işaret edilebilir bir yer gösterilebilir mi? Olabilir. Düzenlenebilir mi? Düzenlenebilir. Neresi? Esnafın karşısı atıyorum. Malzeme götürürüz, temizleriz orayı. Olur mu? Olur. Hazine bu sefer bizden para ister. İster mi? İster. Hazinenin yeri. Bu sefer onlardan ecrimisil alacak. Yani verir bize, verir uygun fiyata verir ama vermiyor. Orası gösterilebilir mi? Gösterilebilir. 

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O sorun değil. 3 tane bekçi koyarsın. Kendi parasını döndürsün, kentin trafik ve güvenliği açısından onu düşünmeyiz yani. Öyle bir şey düşüncemiz dahi olmayacak. Orası peki hazineyle bize bu amaçla tahsis edilebilir mi? 

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İsteyelim. Yani diyelim ki biz burayı mobil araçların, şunların bunların olduğu, bize bu amaçla burayı tahsis eder misiniz diyelim. Bila bedel. Olabilir mi?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yazışırız. Yani çünkü belli bir amaca, burada da özellikle can güvenliği, trafik güvenliği açısından böyle bir Meclis Kararımız var kardeşim, yer olarak da ki karar çıktıktan sonra olabilir bu çünkü hayata öyle geçireceğiz, yer gösterirsek zaten olay kendiliğinden çözülür. Oraya gitmeyen, yani orada garajda barınmayana da çatır çatır cezanı da yazarsın. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Zaten yer göstermeden nasıl cezayı yazacaksın? Önce sorunu çözeceksin. Sorunu çözmeden cezayı yazamayız ki. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ulaşım Komisyonu varmış zaten. Musa GÖKDENİZ, Mehmet NAİR, Halil UYANIK. 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Komisyona gider Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır, yollayalım ama dediğim gibi; bu ara arkadaşlar da bu dediğim alan ile ilgili, var mı başka alanımız? Yani böyle kamyonları falan yanaştıracağımız bir yer? 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mevcut bu alan ile ilgili de bir çalışma yapalım. 

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bizim de böyle böyle bir çalışmamız var, buna esas olmak üzere. Buranın zaten bize tahsisini yapmadan adama ne diye ceza keseceksin? Mahkemeye gitse mahkeme iptal eder. Komisyon raporu ne diyor en son kamyon, garajla bağlıyor seni orada. Evet, var mı söz almak isteyen? Bugün ağır gidiyoruz. Şimdiye bitmesi lazımdı Meclis’in. Peki, o zaman, nasılsa gelecek elinize. Bakın, edin. Dağıtın hemen arkadaşlar, aranızda konuşursunuz, birbirinizle konuşursunuz. İlgili gündemin, yani Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde uygulanacak olan park yasağı hususunun Ulaşım Komisyonu’na havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beş.

ERHAN BEKTAŞ: Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Raporu hususunun görüşülmesi.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu pazar yerleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmekte, oluşturulmakta. Şimdi biz ihale düğmesine bastık buranın, bilmiyorum. Neyse, Cem bizi uyardı. Usulü içinde olması için bir defa buranın pazar yeri yapılabilir imkânlarına, koşullarına haiz olması gerekli diye. Bunun da bir komisyon tarafından tespiti gerekiyordu. Usul açısından. Komisyonlar biliyorsunuz nihai karar organları değil, tavsiye edici karar organları. Usulü içinde buranın önce komisyona, sonra Meclis’e, Meclis’ten de biraz önce de ifade edildiği gibi Encümen’in yetkilendirilmesi ile birlikte düğmeye basacağız ve ihale edeceğiz. Aslında ihale aşamasında da, projede de sıkıntılar vardı. İşte şu olması gerekiyor, yok. Bu olması gerekiyor, yok. Değil mi mesela?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi proje de bir yandan bildiğim kadarıyla tadil ediliyor veya edildi.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hazırlanıyor. Bir an önce de hazırlanırsa, Meclis Kararı Valilik onayından geldikten sonra ihale düğmesine basacağız. Pazar yeri için ihaleye çıkacağız arkadaşlar.

HALİL UYANIK: Kapalı sistem mi olacak Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Kapalı sistem, asansörlü sistem olacak, evet. 

NERMİN ERDOĞAN: Yani bu meydan projesi içinde değil mi? Ayrı mı?

YÜKSEL ÖZDEMİR: O ayrı.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok, pazar yerini yapacağız, pazar yeri oraya gelecek, sonra meydan. Sonra meydan. Usulü ve prosedürü içinde yapılması gereken işte komisyon onayı. Komisyon onayından sonra artık gelen Encümen. Encümen’den ihale. Hepsi hazırlandı, çıktık. Son 10 gün kala iptal ettik. Bir hata yapıyorduk oradan döndük yani. Evet, komisyon da olumlu rapor verdi. Arkadaşlar da komisyon üyelerini okudular. Olumsuz verseydi ne olurdu? Karar bizdeydi yani. Meclis yapalım derse yine yapardık. Yani illa uymak zorunda değil oradan gelen karar. Ama olumlu çıktığına göre, evet. Ben buradan gündemin beşinci maddesi, Pazar Yeri Kuruluş Komisyon Raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bundan sonraki süreci sevgili arkadaşlar, efendim?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bundan sonraki süreci bir an önce hızlandırılarak, imar departmanı, kimse, müdürlükse vb. bir an önce hızlandırılarak ihale aşamasına gelmesi, hangi aydayız?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ekim ayını geçmeden ihale edilmesi lazım. Tamam mı?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: En geç Ekim’in ortası diyelim haydi.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Encümen, tamam biz yetkiliyiz zaten. Sizin raporunuzda okunmuyor mu? Orada okudun ya. Doğru mu?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Encümen’e yetki veriyorsunuz. Bir daha mı oylayayım şimdi Encümen’e yetki verilmesi diye. Raporda geçiyor zaten orada. Aslında yönetmelikte geçiyor orada.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yönetmelikte geçiyor mu?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam işte geçiyor. Evet, gündemin altıncı maddesi. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/131 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mania Planı” nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: AKP Meclis Üyemiz Sevgili Emin BACAK, bir sebeple çıktı, gelmedi. 

MEHMET NAİR: İmza işi var da oraya gitti Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Geri gelecek mi peki?

MEHMET NAİR: Bilmiyorum, bir şey demedi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama şu anda yok yani. Yani son iki gündem maddede de yok. Evet, bu da tutanaklara geçmiş oldu. Sevgili arkadaşlar, gündemde de yazdığı gibi, 23 Eylül 2013 tarihli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Askeri Havaalanı Mânia Planı’nın 1/5000’lik, biraz sonra 1000’lik gelecek. Bu konu ile ilgili en son Sevgili Müjgân, Sevgili Eşref ve Sevgili Erkan, başına hani damdan düşer gibi sor derler ya, Sevgili eski AKP İl Başkanı Muzaffer KUTLU’ya gittiler. Neden gittiler? Çünkü O yine bu Mânia Alanı içinde bir yurt yapıyormuş. Yaklaşık 9 ay süren bir süreç sonrası biraz da değil, biraz da fazla, siyasi destekle bu konuyu aşmış. Bu konuda bir fikir alışverişinde bulundular. Bu işi yapan Türkiye’de 1-2 tane firma varmış.  Bilen arkadaşlar da eksik kalırsa tamamlayın. Oturduk ve ön görüşme yaptık. Süreç uzun. Bahsettiğimiz alan da arkadaşlar şu anda Devlet Hastanesi’nin olduğu alan, yapılmakta olan. İmam Hatip var orada resmi kurum olarak. Yapılmış olan ve içinde oturanlar var. Ruhsatı alanlar var. Söylenen şu: Dağ var orada kocaman. O doğal mânia. Yapılmış olanlar? Onlar da doğal mânia. Bakın şimdi. Pist uzadı, Uluslararası bir havacılık sistemi. Buraya bir uçuş güvenliği açısından bir şablonu var, getirip onu koyuyor. Ona göre işte yükseklikler azalıyor, artıyor falan. Şimdi ben mantık olarak düşünüyorum; arkadaşlar 6 kat vermişiz, yapanlar yapmış ve en tepe nokta şu anda orada Devlet Hastanesi arkadaşlar. Yapım olarak. Bakın Devlet Hastanesi ve Devlet Hastanesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından mânia yoktur diye ellerinde belge var. Ama ben açık açık buradan mesaj veriyorum iletin diye; herkes buradan sesimi yukarıya iletsin bir siyasi parti olarak; bir yol haritası çizip bunu aşmamız lazım. Bakın biri zorlansa da aşmış. Biz kurumsal olarak, Belediye olarak aşmalıyız. Ciddi bölgeler. Arkadaşlar konutlaşma, yapılaşma, yapmış olduğumuz planlama, okullar var. İbadet yerleri, parklar var. Burayı aşmamız lazım, burası kıymetli bir alan. Böyle giderse olmayacak. Ben İmam Hatip’e ruhsat veremeyeceğim, vermem. Başımı ağrıtmam. Birileri imza atıyor ama neye imza attığını da biliyor mu onu da bilmiyorum. Eğer bir günde Gülhane, GATA bir yere bağlanıyorsa benim bu bölgem de mânia alanında çıkarılmalı arkadaşlar. Bu havaalanı buradan gitmeli ya da başlığına “Askeri Havaalanı” yazılmalı. Sivil havalimanına açılmamış, askeri havaalanı dediğiniz zaman mânia kalkıyor. Uluslararası hava sisteminde güvenlik açısından getirilmiş bir sistem. Doğru mu? Doğrudur ama bizi engelliyor şu an. Çanakkale de engelleniyor. Mesela o yeni yapılan caminin minareleri falan engelleniyor. Yapımı sürüyor. Yapıla gelmekte olanlara da iskân veremem bak açık açık söylüyorum. Kurallar gereği. Arkadaşlar bu yazı daha önce bize Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan geldi, iplemedik. Benim amirim değil, memurum değil. Biraz önce gündeme geldi, attık. Şu anda komisyonda ama bunu çözmemiz lazım. Çözülmezse burada her şey tıkanır, kalır. Yani Çanakkale’nin gelişimini engelliyor. Benim bir önerim oldu arkadaşlarıma, dedim ki; bu bölgede iş yapan bütün müteahhitleri, mal sahiplerini toplanıp bir kamuoyu oluşturalım veya Çanakkale’de bir kamuoyu oluşturalım, bu havaalanı buradan gitsin. Yani bir şehrin 7’de 3’ü havaalanı mı olur. Ya da bir tane tabela değişecek arkadaşlar. Askeri havaalanı olacak. Siviller başka yere gitsin. Bunu ben demiyorum bak, Sevgili Mehmet DANİŞ bu dönem Çanakkale Belediyesi’ne aday olduğunda, kitapları okuyun, bu havaalanı şehir dışına gitmeli dedi. Bir yandan da kule yapılıyordu, pist uzatılıyordu. 30 trilyon para harcadılar oraya. Bakın buradaki yatırımlar 30 trilyonun çok çok üzerinde. 300 trilyon falan da değil. Şu anda burada sıkıntılarımız var, sıkıştık. Mağdur biz değiliz bu arada onu da söyleyeyim. Hepimiziz. İş yapmakta olan, malı mülkü olan, herkes sıkıntılı. 

MEHMET NAİR: Yapılanlar ne olacak Başkanım, yapılanlar ne olacak? Çünkü hani şimdi…

ÖMER FARUK MUTAN: Bitmiş olanlar bitti. Bitmiş olanlar, ruhsatını almış olanlar bitti. Onlara bir şey yok. Yani mantık yok işin içinde arkadaş. Şimdi TOKİ 960 etkileniyor, bitmiş, doğal mânia oluyor. 

MEHMET NAİR: Peki yapılmadığı zaman doğal mânia gidecek mi? Yine aynı onlar öyle.

ÖMER FARUK MUTAN: Mantık yok, Mehmet abi mantık yok zaten. Akıl yok. 

MEHMET NAİR: Hayır şimdi şöyle; sadece Belediye’den bekleme yani bu müteahhitler de yapsın.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben arkadaşlarıma talimat verdim; bir yol haritası çizeceğiz. İlgili müteahhitlerle mal sahipleri bir araya geleceğiz. Şimdi geliyor ben muhatap olacağım, niye vermiyorsun diyor. Birçoğu biliyor ama bir işbirliği ile burayı aşacağız.

MEHMET NAİR: Öyle daha iyi olur yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani bir siyasi irade, hükümet, bak bu iş sadece burada da bitmiyor, direkt söylüyorum; GATA’yı oraya bağlıyorsa, kapattım diyorsa Kuleli’yi, burası ile ilgili de hava mânia alanında çıkardım diyecek. Mantık yok çünkü burada. Bak Muzaffer KUTLU da bu işi o firmanın biriyle değil m?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bak 9 ay uğraşmış. 9 ay uğraşalım, 10 ay uğraşalım ama burayı açalım. Yani usulü içinde açalım. Ben gözü karartırım, her şeyiyle karartırım. Ne olacak? Başımı belaya girecek. Başımı belaya sokmam. OHAL var şimdi bir de durup dururken. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım şimdi, burada gelen yazılarda ya da işte o doğal mânia bu doğal değil bilmem ne gibi şeylerde ben ne yazık ki üzülerek dinledim sizin o gelen yazılardaki şeyi. Radar tepesi doğal, öteki bitmiş olan da doğal. Yani Türkçe de katlediliyor. Dağ doğaldır, göl doğaldır ama yapılan gölet doğal değildir. Radar dağı doğaldır ama orada yapılan inşaat, TOKİ insan eliyle yapılmıştır ve doğal değildir. Yani şimdi burada sırf bir şeyleri kurtarmak adına ne yazık ki Türkçe de katledilmiş, tanımlamalar da katledilmiş. O anlamda ben üzüldüm şahsen ve buna gerçekten ciddi bir çözüm bulunmalı. İnsanları ciddiyete davet ediyoruz yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Çözüm bulmak, bakın arkadaşlar Belediye olarak biraz önce de ifade ettim, ilgili müteahhitlere de buradan söylüyorum; bir takvim hazırlayın. Önümüzdeki 1 ay içinde toplayalım Sevgili Erkan. Erkan ilgileniyor zaten. Eksik bir şey varsa tamamlayın.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Toplayalım, görüşelim. İşte Müteahhitler Birliği mi olur, bir de kurumsal yapılar var, Sanayi ve Ticaret Odası mı olur arkadaşlar? Herkes ucundan kenarından iş yapıyor. Yani bu alan, Sağlık Bakanlığı mı olur? Ben şimdi hastaneye de veremem. Onu da söyleyeyim. Engele girdi, sakata girdi. Nasıl vereceğim? Kavşak yapıyoruz biran önce hastaneyi açalım diye. Yer teslimi yaptık arkadaşlar kanal, su ve atık arıtma ile ilgili. Neden yaptık biz hep bunları? Burayla ilgili yaptık. Bu ölçekte kalacaksa gerek yok ki zaten. Bunlarla idare ederdik. Yani bir pist uzatıyorlar, kimseye sormuyorlar. Uçak şurada uçuyor, buraya engel çıkarıyorlar. Anlaşılır gibi değil. Bakın orada, belli bir yükseklikte binalar var mı? Var. De ki: Bu yükseklikleri geçmesin. Geçerse tıraşla. Yani doğal mânia addettiğiniz yüksekliği doğal mânia sınırları içinde bu.

ERHAN BEKTAŞ: Emsal da var Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Emsal al.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Muzaffer KUTLU’nun inşaatının metresi ile diğerlerininki farklı mı?

ÖMER FARUK MUTAN: KUTLU’nun Çanakkale tarafı. 

ERHAN BEKTAŞ: Devlet Hastanesi bence en iyi örnek saçak yüksekliği baz alınırsa.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi bu konu ile ilgili yeterli bilgilendirmeyi yaptık. Söylenecek lafın ötesinde yapılması gerekenler noktasında departman sorumlusu arkadaşlarla görüştük. Bir yol haritası çizdik. 9 ay mı gider, 10 ay mı gider, 1 yıl mı gider, bu baskı ne kadar sürer? Bizim üzerimizde değil bakın onu da söyleyeyim yani. Vali de imzalıyor. Neyi imzalıyor? Yani ne? Gelen doğru mu? Bir çağır, sivil toplum kuruluşlarını çağır. İlgili Mimarlar Odası’nı, şehir plancılarını, iş adamlarını. Kardeşim ne oluyor? Ne bitiyor? Nasıl etkilenecek? Bir çağır yani şimdi. At imzayı, yolla bize. Topu bana attı. Ne oldu? Top patlar. Patlak top gol sayılmaz arkadaşlar. Bu golü yemeyeceğiz biz. Ben size söyleyeyim. Evet, gündemin 7. Maddesinin, pardon 6. Maddesinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi. Aynı konu.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/132 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Çanakkale Valiliği’nin 27.05.2016 tarih, 4485 no’lu yazısına istinaden, 23 Eylül 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çanakkale Askeri Havaalanı Mânia Planı” nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, bir önceki gündemin 1/1000’lik İmar Planına işlenmesi. Biraz önce ifade ettiğimiz üzere, söz almak isteyen varsa buyursun, yoksa ilgili İmar Komisyonu’nda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Komisyonda kalmasını isteyenler işaret buyursun lütfen. Oy birliği ile gündemin yedinci maddesi kalmıştır. Gündemin sekizinci maddesine geçmeden önce Sevgili Halil, gel bir öncekine gel. Öncekine gel, görüntü. Bak solda ne yazıyor? Solda solda. Kepez köyü yazıyor. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyon raporlarında var mıydı bu 6 ve 7 ile ilgili?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyonda kalması. Evet, komisyon da bende kalsın demiş. Araya girip okusanıza. Ben gidiyorum çatır çatır. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Niye giremiyorsun? Gir. Bir el yap, bir şey yap. Her yere giriyorsun ya. Gündemin sekizinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/123 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, sanayi bölgesinde var ya, palaların olduğu yer, o bölge. O bölge ile ilgili DSİ bir sulama ile ilgili çalışma yapıyor, ihale. Onun bir taslağı gelmişti. O taslağı aldınız mı? Almadınız. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır, müteahhit firmanın yapmış olduğu sulama kanalı ile ilgili bir taslak geldi benim önüme. Doğru mu söylüyorum Erkan?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bunları alsanız ya bilgilendirelim. Birazdan mola vereceğim, aşağıdan alın getirin. Tamam mı?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, komisyon gündemin sekizinci maddesi de bende kalsın diyor. Kabul edenler? Evet, gündemin sekizinci maddesi komisyonda kaldı. Dokuz. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/124 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bir önceki gündemle alakalı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Komisyon bende kalsın diyor çünkü bu konularla ilgili süreç tamamlanmadı. O yüzden ilgili gündem maddesinin, dokuzuncu maddenin İmar Komisyonu’nda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. On.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/134 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4a, Ada: 127, Parsel: 5‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 3 evetle mi geliyor? Kaçıncın bu? 6. cadde miydi, 4 müydü? Arkadaşlar Boğazkent 4.Cadde bir öndeki parselle birleşme zorunluluğu var. Öndeki bu şey gelmiyor. Gelmeyince de arkadaki de yandan cephe alınca eğer birleşirse 5 kat oluyor. 3 katta kalıyor. Uzun süredir öndeki mülkiyet sahibi ile uzlaşma noktasında tutunamadıkları için ben kendim bağımsız yapmak istiyorum diyor. Yani kazanabileceği birleştiğinde 5 kat hakkını 3 kata indirmiş oluyor. Talebi bu noktada idi. Komisyondan 3 evetle geliyor. Sizin mahallede.

NERMİN ERDOĞAN: Oraları normalde 3 kat zaten. 

ÖMER FARUK MUTAN: Normalde tabi birleşmezse 3, birleşirse.

NERMİN ERDOĞAN: Aynen. Birleşirse 5 kata…

ÖMER FARUK MUTAN Bu bütünlüğü açısından aslında daha iyi olurdu. Dikkat ederseniz miğfer hattı ticari dönüp aynı geliyor.  Orada öyle bir şey olacak. Ama adam da mağdur olmak istemiyor. Bir an önce yapıp girmek istiyor. Kendim yapacağım diyor yani. Evet, var mı söz almak isteyen? Buyurun. Oyluyorum o zaman gündemin 10. maddesindeki imar plan değişikliği komisyondan da 3 evetle geliyor. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Şimdi arkadaşlar bir mola veriyorum. Uygun görenler. Bir saati geçti.    03.08.2016

 

ÖMER FARUK MUTAN                          HÜSAMETTİN ÜNVER                         ERHAN BEKTAŞ 

BELEDİYE BAŞKANI                            MECLİS KÂTİBİ                                  MECLİS KÂTİBİ 

 

 

1. BİLEŞİM 2. OTURUM

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar sevgili Emin BACAK gündemin hangisi neydi bilmiyorum ama çıktı ve gelmedi. İkinci oturumda da şuanda yok. Onunda kayıt altına alınsın diye söylüyorum. Özellikle Meclis Kararları yazılırken olmadığını belirterek tutanakları tutar, kararları alırsanız çünkü her karar sonuç itibariyle belli sorumluluklar getiriyor. Gündemin 11. maddesi, 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/135 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Parsel: 196‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bunun da eski yeni hali var mı yansıda. Yani bu eski hali bu yeni hali falan. Bir standart getirseniz kendinize.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bunları böyle yan yana alsanız da böyle yansılarda böyleydi böyle oldu gibi bir standart getirebilir mi ilgili departman? 

HALİL UYANIK: İki tarafı da aynı anda görebiliriz. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bundan sonra öyle yapalım olur mu?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Bu eski hali yol böyle getir. Arkadaşlar yol 5 metreden 7’ ye çıkıyor. Devamı böyle gidiyor. Zaten şu şeye kadar araya kadar 7 metre gelen yol, orada 5 metreye düşüyor değil mi? Evet söz almak isteyen var mı? Bu aşağıdaki ŞOK ’un yanı BL5 yazıyor ya anamın evi orası. O köşedeki parsel. Evet, söz almak isteyen? Söz almak isteyen yoksa? Gündemin 11. maddesini 1/1000 hangi parsel? Pafta: 29L-1A, Parsel: 196‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 12 lütfen buyurun. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/136 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256 ‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

ÖMER FARUK MUTAN: Yan yana getir. Komisyondan mı geliyor? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oku.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ret gerekçesi ne Emin Bey’in, bir şey dedi mi? Kendisi yok da raporda yok mu? 

MEHMET NAİR: Ret gerekçesi neymiş, niye ret vermiş?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Şu kertiğin kaldırılması. Düz olması.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O yüzden ret etti. Söz almak isteyen? 

HALİL UYANIK: Başkanım bende aynı fikirdeyim. O düz gelen şey, kertiğin kaldırılması. Adamın kaybı varsa başka taraftan telafi edelim. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kaybı derken?

HALİL UYANIK: Kaybı varsa başka şeyden telafi edilir. Çünkü her yer beton yığını oluyor. Biliyorsunuz bakın biraz önce gündemde de geçti yollar dar, arabaları, taksileri efendime söyleyeyim vasıtaları almıyor diye düşünüyorum.  

ERHAN BEKTAŞ: Şimdi Başkanım. Emin Bey’in ve Halil Bey’in bu yönde söylemleri oldu. Şimdi inşaat alanının arttırılarak o alanının alınması yani araç için açılması bağlı ben çok uygun görmedim çünkü inşaat alanı aynı kaldığı sürece yeşil alanın aracın olduğu alana atmak çok mantıklı gelmedi bana açıkçası. Oradaki komisyon toplantımızda da belirttim. Bence şimdi burada 60-70 tane daire gelecek herkesin 1 çocuğu olsa 60-70 çocuk ki 100 çocuk bile olabilir. Onların bir oyun alanı olarak kalabilir yani burası inşaat alanı aynı kalmak sureti ile. Yani çünkü burada biz bodrum katlarda otopark zorunluluğu da getirdik grupta beraber konuştuğumuzda.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi otopark zorunlu mu bu plan notlarında? 

ERHAN BEKTAŞ: Tabi sığdırabildiği yere kadar. Kendi ihtiyacını, kendi parselinde karşılamak zorunluluğun getirmiştik. Yani öyle olduğu zaman çocukların oyun alanını, yeşil alan da bence bu tip şeylerde alanlarda ihtiyaç duyulacak şeylerden birisi diye düşünüyorum.   

ÖMER FARUK MUTAN: Yani o çıkıntılı alan çocuk oyun alanı olsun. Bunlar plan notu olarak düşülebilir mi usul açısından?

ERHAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Daha bu 5000’likteyiz. Evet buyurun. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Şimdi oradaki çentiğin düzeltilmesini arkadaşlar anladığım kadarıyla sadece görsel olarak hani düzgün durmuyor. Düzelsin anlamında bir öneri getirdiler ama ben burada Erhan Bey’in dediğine katılıyorum. Zaten otopark noktasındaki gerekli şeyler onlara verilmiş. Yeşil olması yani orada onun düz uzatılması yeşil olacağı anlamına gelmiyor. Yine betonlaşma olacak orada otoparkta ama yeşil alanı olması çocuk parkı olması ihtiyacı çok daha fazla karşılayacağını düşünüyorum.    

NERMİN ERDOĞAN: Zeminden kat olarak emsal teşkil etmediği 5 kat üzerine isteniyormuş herhâlde. Kısmiler 4 katmış.

ERHAN BEKTAŞ: Kısmi 4, öndeki iki blok 5’di. 

ÖMER FARUK MUTAN: Öndeki 2 blok dediğiniz şu tarafta.

ERHAN BEKTAŞ: Bu tarafta yola bakanlar 5, arka tarafa bakan da 4 kat sınırında Başkanım. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: O daha önce ilk geldiğinde de öyleydi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Zaten el değiştirmiş anladığım kadarıyla Burçin SOYSAL ilgileniyormuş burayla. Evet arkadaşlar söz almak isteyen?

MEHMET NAİR: Şimdi 4 kat kalmıyor mu? Hepsi 4 kat kalsın. Yan taraf falan 4 değil mi?

ERHAN BEKTAŞ: İbrahim AYTAP’a bakanlar şuanda 4 kat. Yani yol boylarında da…

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet abi orada eğimden alıyor. Ciddi bir eğim var orada. Kottan alıyor yani.  

ERHAN BEKTAŞ: Şimdi yol yüksekliğini de düşünürsek Mehmet abi Kalabaklı kavşağın olduğu noktada zaten bunun iki katı yolla aynı seviyeye gelene kadar gider. Yani arkadaki daha yüksek bir alanda olduğu için 4 verildi. 

MEHMET NAİR: Şimdi onu demiyorum da Emin ret vermiş. Niye ret vermiş? 

ÖMER FARUK MUTAN: Bence estetik kaygıdan da vermiş. Olduğu gibi devam etsin. Peki, biz atıyorum; alta otopark zorunluluğu notu düşüldü mü 1/1000’de? O zaman gündeme geçmeden 1/1000’in plan notlarına bakalım mı? Evet, bodrum katlar otopark alanı olarak sürece giriyor. Yol genişlemesi yapılacak olan Hafız Hamdi Sokak tarafına kat alacak binanın saçak yüksekliği 12.50 mt olacaktır. Belediye Meclisi onaylandıktan sonra paftasına tersim edilecektir. Ne demek tersim? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.  

HALİL UYANIK: Şimdi biz Arapça, Farsça kelimelerden kurtulmak için bu kadar çok çaba sarf ederken Erkan söylemese tersimin ne anlama geldiğini ilk defa duyuyorum. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.  

ERHAN BEKTAŞ: Teknik bir terim olduğu için Halil abi. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK: Türkçeleştirelim Tevhit diyeceğinize birleştirme deyin aynı anlama çıkıyor. İfraz; ayrıştırma. 

ERHAN BEKTAŞ: Kadastro dilinde o şekilde geçtiği için. 

MEHMET NAİR: Şu görünen yer, cep mi orası?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

MEHMET NAİR:  Peki altında otopark var diyorsunuz.

ÖMER FARUK MUTAN: Konutların, blokların altında var. 

HALİL UYANIK: Peki Başkanın Erhan Bey’in dediği yeşil alan neresi olacak? Çocuklar nerede oynayacak. 

ÖMER FARUK MUTAN: Göster. 

ERHAN BEKTAŞ: 1000‘ liğe geçebilir miyiz?

HALİL UYANIK: Bakın park yukarıda var.

ERHAN BEKTAŞ: Şimdi Halil abi bakarsan çekme mesafesi 5 metre çekme mesafesi, şu eğer bu şekilde gelip böyle dönse bu şekilde olsa buraya da konut yapabilir. Ama çekme mesafesi böyle devam ettirildiği zaman bina bunun dışına taşamaz zeminde.  Şu alan da yeşil kalsın diyoruz biz. Yeşil kalsın çocuklarda oynasın çünkü o blokların arasında oyun alanları çok fazla olmayacağı için. 

HALİL UYANIK: Orasını yeşile mi bırakacaksınız o cep, kertiği? 

ERHAN BEKTAŞ: Tabi tabi orada bina yapılamaz oraya şuan. Bina yapılamaz. 

ÖMER FARUK MUTAN: Çekmelerden dolayı bina yapılamaz doğru mu?  

MEHMET NAİR: Emin’in sıkıntısı 5 katlı olduğu için herhalde. Arka taraf 4 ön taraf 5 olduğu için. Orada anlaşamadınız her halde. 

ERHAN BEKTAŞ: O şeyi de örnekledi Mehmet Bey; kurulmuş inşaatın kendisine çok fazla eleştiriler geldiği, aynı şeyin durumların olmaması için…

ÖMER FARUK MUTAN: Oraya verdiysen buraya da vereceksin kardeşim. 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Onların devamı var mesela. Kürt Ahmetlerin evlerine hep 5 verilmiş.  

ÖMER FARUK MUTAN: Onlar da var. Kimin telefonu açık? Köy kahvesine döndü. Evet arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Oylayacağım geçeceğim hızlı hızlı. Gündemin 12. maddesi evet, 1/5000’lik Pafta:29L, Parsel: 4245 ile başlayıp, 4256 ile bitiyor. Gündemin 12. maddesini oylarınıza sunuyorum. Plan değişikliğini kabul edenler 1/5000’liği? Ret edenler? Buyurun efendim, ret gerekçelerinizi alalım Mehmet Bey. 

MEHMET NAİR: Ret gerekçesi; bizim üyemizin de ret verdiği için, arka tarafın da 4 kat olması, ön tarafın da 4 kat olması.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam, Nermin Hanım. 

NERMİN ERDOĞAN: Aynı şekilde emsal binaların 4 kat olup, bunun 5 kat olması, ret. 

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ediyorum. Geçiyorum şimdi. Gündemin 13. Maddesi. Buyurun lütfen. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/137 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi…

ÖMER FARUK MUTAN: Bir dakika ben 12. madde oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündemin 12. maddesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 2016/137 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1D, Parsel: 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 5809, 4254, 4255, 4256‘da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, gündemin 13. maddesinin 12. maddede 1/5000, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. Konu aynı, yer aynı uygulaması. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Söz almak isteyen olmadığına göre gündemin 13. maddesini oylarınıza sunuyorum. İlgili pafta ve parsellerdeki plan değişikliğini kabul edenler? Ret edenler? Evet, Sevgili Mehmet abim ve Nermin ablam ret gerekçelerinizi alabilir miyiz? 

MEHMET NAİR: Ön ve arka cephenin 4 katta kalması. Ret gerekçem o.

NERMİN ERDOĞAN: Emsal binaların 4 kat olup, bunların 5 kata çıkması benim ret cevabım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 13. maddesi 2 ret, diğer arkadaşlarımızın kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündemin 14. maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hazine arazisi arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen defa Belediye Hizmet Alanı dedik. İtiraz ettiler. Resmi Hizmet Alanı diyeceksiniz dediler. Tekrar planladık. Departmanımızın çalışması. Bu 5000’liği, biraz sonra 1000’liği gelecek. Bakalım bu sefer ne diyecekler? İnşallah kabul ederler. Onların dedikleri itiraz ettikleri noktaları açarak onlara paralel bir çözüm ürettik. İnşallah bir terslik yapmazlar da burayı kamuya kazandırmış oluruz. Evet, gündemin 14. maddesi ile ilgili, komisyona mı gidiyordu? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, komisyona gidecek ama söz almak isteyen varsa işaret buyursun lütfen.

MEHMET NAİR: Başkanım Belediye hizmet olarak ya da resmi hizmet olarak aradaki fark ne şimdi?

ÖMER FARUK MUTAN: Resmiyet Hizmet Alanı dediği zaman Hastanedir, postanedir, kıldır, yündür bizim tasarrufumuza bırakmıyor yani. O bağlamda yani okuldur, falandır, filandır, feşmekândır. 

MEHMET NAİR: Devlete kalıyor yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 14. maddesi ile ilgili, parsel: 6608’de hazine arazisi ile ilgili -resmi kurum olanı yaptık- yapılan plan değişikliği komisyona gidecek. Söz almak isteyen olmadığına göre komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. 15.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bir önceki gündemle alakalı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Söz almak isteyen var mı gündemin 15. maddesi ile ilgili? Yoksa, buyurun. 

HALİL UYANIK: Başkanım, buradaki dört tane parsel var ya, bir tanesini Belediye Hizmet Alanı olarak, o şekilde işleyemiyor muyuz?

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi işte, şimdilik böyle yapalım alalım da ileride tahsisini yaptırabilirsek talep edeceğiz. O ayrı bir işlem olacak yani. Şimdi burayı Resmi Kurum Alanı ilan ediyoruz. İleride bu talep artık, sevgili hükümet üyeleri arkadaşlarla gideceğiz. Mülkiyet tahsisi ayrı plan ayrı bir olay oluyor. 

MEHMET NAİR: Kendimize istemiyoruz yani sonuçta Kepez halkına istiyoruz. Ben bir de şunu sorayım; o boş alan, Pınar Hanım mesela o park olayında, o beyaz alan neyi teşkil ediyor?

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

MEHMET NAİR: Orası plan dışında.

HALİL UYANIK: Parselin dışında. 

ÖMER FARUK MUTAN: İmar dışında. Bağımsız ama imar dışında. Evet, gündemin 15. maddesinden söz almak, alanlar aldı. Başka almak isteyen yok. Evet, Pafta:H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 16. 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Küçük Sanayi Alanına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar, sanayiden demirciler, keresteciler geldi, bizim profillerin boyu 6 metre dedi. Dönmüyor içeride dedi. Artanı da koyamıyoruz şuraya buraya. Daha önce planlanmış ama işte bize 1 metre verseniz yeter. 5‘mişti 6. Biz de 1 olmasın hadi 1 metre de bizden verelim dedik. Bunlar da 7 metre olsun dedik. Önünüzde getirdik. Komisyona gidecek. Yani şey konusunda haklılar; işte profilin uzunluğu bu. Öteki de diyor kereste de o uzunlukta, döndüremiyoruz. Bir asma kat ofis de yapabilirler. Bir akılda o. Olabilir, ona da bir şey dememek lazım. Komisyona gidecek. Söz alan yok. Gündemin 16. Maddesi, Küçük Sanayi Sitesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, özellikle bina yükseklikleri açısından ilgili maddenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 17.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde Kamu Yararı hakkında görüşülmesi,

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Eşref Bey bir şey diyecek misin? 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Konuyu anladınız mı? Ne anladınız?

NERMİN ERDOĞAN: Kamu yararına da ne yapacağız kamu yararına?

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar abuk sabuk bir yazı geldi, biz anlamadık. Hiç şimdiye kadar da böyle bir şey de görmedik. O yüzden bu konuda Meclis’e niye geldi bu? Buradan bir karar alacağız. Aldığımız kararı Bakanlığa soracağız. Yani kamu yararı. Neye göre kamu yararı? Biz de bilmiyoruz. Aslında Tarım burayla ilgili 100.000’lik uygulama içinde olduğu için olumlu kararını vermiş zaten. Ona rağmen bir kamu yararından bahsediyor. Biz işin içinden çıkamadık. Buraya getirdik. Buradan o ek yazıları ilave yapacağız. Bir üst Meclis Kararı alacağız, Bakanlığa soracağız. Şimdiye kadar anlamadık kafamız da basmadı. Bir üst kararla bunları ek yapacağız. Ne anlama geldiğini onlar çözsün. Mülkiyet kimin burada?

YÜKSEL ÖZDEMİR: O yazının dışında kısa özet yapılsaydı. Yani lütfen. Şimdi yazı tamam kısa bir özet olsaydı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Anlamadık ki hocam bizde bir şey anlamadık. Oturduk, tartıştık yine bir şey anlamadık.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Resmi prosedürü uygulamak için.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama İl Tarım Müdürlüğü buraya olumlu karar veriyor. Kendi Bakanlığına kendi de sormuyor. Anlamadık ki. O yüzden bakın konut olacak ya, ne buradaki kamu yararı? Artı sadece konut da olmayacak, ticaret ve konut olacak. Koca hastane geliyor. Bir de mânia engeli var. Bir de şimdi Bakanlık engelleri gelmeye başladı. Çok anlamadık sorduk. Çevre Şehirciliğe de sorduk. İl Tarım olumlu karar veriyor. Bize de diyor ki; siz de diyor İçişleri Bakanlığı’na sorun diyor, buraya kamu yararı versin. O da Tarım Bakanlığı ile yazışacak. Oradan alıp gelecek böyle abuk sabuk bir şey.

MEHMET NAİR: Peki Başkanım Tarım İl Müdürlüğü onları sormuyor mu oraya onların yetkisi yok mu sormaya?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Sen bağlısın diyor, ben bağlı değilim diyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne bileyim. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey geldi başımıza. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ben kendi Bakanlığıma sorayım, sen kendi Bakanlığına sor, oturalım konuşalım diyor. Anladığımız bu. 

ÖMER FARUK MUTAN: Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. 

MEHMET NAİR: Kendi karar veriyor ama tekrar izin alın diyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili bir takım gerekçelerimiz var. Hastane var. Bu bölgede Hastanenin diğer sekonder bandı, yani medikaldi, eczaneydi, yataktı, barınmaydı gibi artı işte konut doğal olarak bölgede yaşayacak insanlara dönük konut ihtiyacı noktasında konut, ticaret ve konut olması gibi bir karar yani kamu yararının gerekçesini bunun üzerine oturtturacağız. Ondan da bir şey anlamadık ama. Bunun üzerine oturtacağız. İnşallah çözülür diyoruz yani. Yani burası kuru tarım alanı. Burası ticaret + konuta dönüşüyor. Ne kamu, vatandaşın zaten benim değil kardeşim. Sen zaten demişsin olumlu görüş veriyorum demişsin burada. Bakanlıktan niye istiyorsun onu da anlamadım. Evet, söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yani H16c-19a-2b, Parsel: 6448’deki taşınmaz üzerinde, imara yeni açılan bölge, imar içinde ama Kamu Yararının ilgili, bize de diyor ilgili üstünüzden diyor,  izin alın diyor. İzin almamızı onaylayan arkadaşlar el kaldırsın. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Görüş soracağız sadece.

ÖMER FARUK MUTAN: Görüş soracağız, görüş soracağız onu istiyor usul açısından. Görüş gelsin bakalım komisyona mı gidecek ne gidecek? Evet, kabul edenler? Ret edenler? 

HALİL UYANIK: Ben çekimserim.

ÖMER FARUK MUTAN: Çekimser.  

HALİL UYANIK: Niye çekimser onu da açıklayım. Neyin Kamu yararı olacağı açık ve seçik belirtilmediğinden kapalı bir kutu gibi, içinde neyi var neyi yok?

ÖMER FARUK MUTAN: Biz de bilmiyoruz Halil. Yollayacağız, biz de öğreneceğiz ama araç çalışsın benzin bitti ama ittirelim. Orada da durmasın yani. Evet, gündemin 17. maddesi bir ret, ret gerekçesini açıkladınız zaten.

HALİL UYANIK: Ret değil, çekimser.

ÖMER FARUK MUTAN: Çekimser pardon. Bir çekimser ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Gündemin 18. maddesi. 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1A, Parsel: 4877’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yukarıda plan notları. Evet, devam et.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yer nerede? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ne tarafa doğru parseli, yani? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bak bu tanımlamaları bu şekilde yapın ki kafamıza girsin. Evet, arkadaşlar yer burası. Plan notları istiyor, yukarıda herkese verdik. Ama tabi ki usul açısından İmar Komisyonu’na gidecek. Ama söz almak isteyen varsa işaret buyursun söz vereceğim. Yoksa gündemin 18. maddesi Pafta: H16C-19A-1A, Parsel: 4877’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 19 lütfen. 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C19A1A, Parsel: 4442’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 19. maddesi, yer nerede?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK: Bodur’un

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ana Caddeden iner misin helikopter pistine okla. Evet, Çanakkale’den gel. Gel Çanakkale’den, yavaş yavaş gir oradan, evet. 

MEHMET NAİR: Sefa kentten çıkan yol galiba. 

ÖMER FARUK MUTAN: Sefa kente giden yol. Sizler de biliyorsunuz bizim bu Sinan KORKMAZ yok mu? Yükseller. Onların yeri. Bir plan tadilat değişikliği var. Komisyona gidecek. Oradan inerseniz Şen Kampa çıkıyorsunuz zaten aşağıya.

MEHMET NAİR: Sefa kentten aşağıya doğru geliyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet oradan giriyorsunuz. 

HALİL UYANIK: Bu değişiklikle ne isteniyor Başkanım? Kat artışı mı var?

ÖMER FARUK MUTAN: Kat artışı değil galiba, kapalı çıkma mı istiyor bu? 

ERHAN BEKTAŞ: 4 kat Halil abi burası. 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ERHAN BEKTAŞ: Kapalı çıkmalar ve çatı arası. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, var mı başka söz almak isteyen? Yoksa gündemin 19. maddesi 4442 parseldeki 1/1000 Ölçekli Uygulama Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Gündemin 20. maddesi.  2016 Eylül ayında yapacağı toplantı gün tespiti,

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 1 Eylül Perşembe, 2 Cuma, 3 - 4 -5 diye gidiyor. Yani Valiliğe yazılıyor geliyor gidiyor o sıkıntı oluyor. O yüzden Yazı İşleri 1 Eylül Perşembe günü diyor. Ne diyorsunuz? Uygun, uygun. 1 Eylül Perşembe günü saat 15.00’de doğru mu arkadaşlar?   Kabul edenler? Ret edenler? AKP Meclis üyeleri notlarına alıyor Perşembe günü.

NERMİN ERDOĞAN: Ben yokum da Başkanım % 90.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle mi? Yoklama alıyorlar bak, bize de veriyor haberin olsun. Birinci önergeyi okuyorum ama sanki bu önerge anladığım kadarıyla gündemin birine işaret ediyor gibi. Sanki bunu konuştuk gibi. Ama önümüze getirip koydunuz. Tekrar okuyacağım. Tabi ki gündemin 15. maddesi ile alakalı. Önerge olarak da önüme getiriyorsunuz tekrar. Önergeyi okuyacağım. Bu hazine arazisi 6608 parsel diyor değil mi? Yoksa 6052 mi bir okuyum da o mu değil mi? Meclis Başkanlığına; Beldemiz, Defterdarlık neye itiraz etti başka? Beldemiz Pafta:H16c-18b-2a, parsel:6052’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 07.06.2016 gün ve 2016/133 Sayılı Meclis Kararı ile hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Defterdarlık Milli Eğitim Müdürlüğü, şurası okulun yeri yani 30.06.2016 gün ve 4624 Sayılı yazısı ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk Mutan Belediye Başkanı. Evet, buyurun orayı bir anlatın. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu alan neresi önce onu tanımla. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Turizm Otelcilik, Mehmet Akif, alttaki yeşil alan evet.

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Buraya anaokulu mu, bir okul yeri istemişlerdi.

ERHAN BEKTAŞ: Üçlü bir çalışma yapacaklardı. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Üçlü bir çalışma yapacaklardı.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar özellikle İlköğretim alanları İl Özel İdaresine bağlıdır. Liseler Bakanlığa bağlıdır. Biraz önce de Erkan’ın orada ifade ettiği gibi aranızda oturun da bir oturun da akıl birliği yapın, tahsisin dışında bir plan tadilatı talep etti Milli Eğitim, biz de Mili Eğitimin talepleri noktasına karşılık verdik. Bu karşılığa da Milli Emlak tahsis amacının dışına çıktınız diye itiraz ediyor adamlar. Doğal olarak o itiraz da bu Meclis tarafından resen kabul edilmek zorunda. Tekrar usulüne uygun bir şekilde plan tadilatı gelecek doğru mu? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önerge gündem oluştuktan sonra geldiği için arkadaşlar bu şekilde gündeme geldi. İlgili itirazın kabulü, tekrar Milli Eğitim Bakanlığı’ndan prosedür çerçevesinde usule uygun plan tadilatının kabulü ile gelecek o yüzden ilgili itirazın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? İlgili önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediyemiz Plaj alanında bulunan karavanların talebi üzerine yaz sezonu sonunda kış aylarında da karavan alanlarında kalması ve Gelir Tarifesine eklenmek suretiyle ücretlerinin tespit edilmesi konusunda konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı. Arkadaşlar bu da dün geldi. Bir iki karavancı tarafından. Dediler ki; biz yazın koyalım hatta biri koyacak, üçler otomotiv Hasan bizim. Onun şuanda harman yerinin yanında duruyor çirkin duruyor. Ben ne zamandır kaldır diyorum ona. Tabi çoluk çocuk bilmem ne zarar veriyor. Oradaki karavandan tabi faydalanamıyor. Denizden faydalanamıyor, şeyden faydalanamıyor. Ben bunu taşısam da, kışın da kalsa, belli bir ücret versek dedi. Ben de bir dur bakalım o zaman dedim. Ücretinin eğer kış ücreti, yani yaz ücreti ayrı sezon, kış ücreti karavan, çadır falan demiyoruz bakın, iyice şeyi çıkar oranın mülteci kampı gibi olur. Eğer uygun görürseniz Plan ve Bütçe ’ye yollayalım. Uygun bir rakam belirlesin. Aylık 100 liradır, 50 liradır işte, 200 liradır her neyse veya kış sezonunun da yaz sezonuna karşılık gelecek gibi 1.250 veya 1000 lira gibi bir rakamla.  Orada bayağı karavan var aslında öyle olursa karavanı alıp götürmez kalır. Parasını verir. Yazın yaz parası verir diye düşündük. Önünüze getirdik. Söz almak isteyen varsa buyursun. Buyurun.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım şimdi siz açıklama yaparken aklıma geldi. Bu konu tabi Plan ve Bütçeye gelecek ve bir ücret belirleyeceğiz. Ama onun dışında sezon bitiminde plajın kullanımı kapanıyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Kapanacak tabi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yani karar alınması doğru tabi. Haydi bugün ben gittim, haydi yatıvereyim, edivereyim gibi bir durum yarın öbür gün şeyde, bugün hava güzel denize girdim, kalıvereyim gibi bir pozisyon karşımıza gelecek mi? 

ÖMER FARUK MUTAN: Muhakkak gelir. Engelleyemezsin. Yaşam böyle biraz da kaçamaklarla dolu. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yani şimdi orası 12 ay açık kalacak.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani hava iyi mesela bir güz güneşi böyle onu yapar.

MEHMET NAİR: Başkanım zaten konuşuyorlar orada hani kışın kalsa da olur falan diye.

ÖMER FARUK MUTAN: Siz oradasınız zaten. Atıyorum mesela Kasım ayında hafta sonunda cillop gibi güneş var. Hadi gidelim der, engelleyemezsin. Zaten bir miktar da para veriyor. Bir miktarda para alacağız ya. Engelleyemeyiz onu. 

HALİL UYANIK: Kafası bozulur. Kafasını dinlemek için akşam gider oraya, akşam kalır.

ÖMER FARUK MUTAN: Karısına kızmıştır. Yatacak yeri yoktur. Oraya gider. 

MEHMET NAİR: Karavan yeri ne oldu Başkanım daha önce bir karar almıştık?

ÖMER FARUK MUTAN: Orası, bilmiyorum son gittiniz mi? Güzel bir park oluyor.

MEHMET NAİR: Evet, çalışma yapıyorlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet orada çocuk parkları, fitnesslar, yürüyüş yolları, çim hatta ileri gittik. Bir sokak satrancı geliyor. Şu anda su ve elektrik döşemesi başladı. İnşallah Eylül ortasında en geç atıyorum, orası balıkçılara balık satış reyonu. Oradan başlayıp böyle dalyana kadar gelen bir park alanı olacak. Evet, park alanı olacak. Suları, elektrik çalışmaları var. Sadece çimler rulo olacak gelecek dizilecek falan geçecek. Önümüzde hafta oranın yürüyüş yollarına parke taş döşenmeye başlayacak. 

MEHMET NAİR: Karavan yeri konacak mı oraya yine Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Karavan yeri herhalde plajın son bölümünü karavan mı yaparız bir şeyler yaparız. Ben eğer veya biz şu paraları alabilirsek. Aman vermeyelim size tahsis edelim derse karavan da ileri doğru olur. Niye olmasın yani. 

MEHMET NAİR: Başkanım şimdi mevcut olan yerde de kalabilir mesela. Lavabonun öbür tarafına doğru mesela. Yeterli de olabilir.

ÖMER FARUK MUTAN: Olabilir. Evet, Plan ve Bütçeye gitmesini oylarınıza sundum mu bilmiyorum? Bir daha sunayım. Oy birliği ile kabul edildi. Son önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c-18b-2b, Ada:384, Parsel:12,13’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ Meclis Üyeleri. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam da ben okurken bunu oraya çıkarmak çok mu zor ya. Neresi burası? Şifahen dillendirin konuşalım. Yer nerede? Evet, Erkan yer nerede? 

ERKAN BEKTAŞ: 384 Ada, 12, 13 parsel.

ÖMER FARUK MUTAN: Her Meclis’te bokunu çıkarıyorsunuz. İlle bir şey oluyor. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mezarlığın çıkmaz sokağı mı?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ne istiyor burada? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Geldi mi dosya? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şef Yılmaz’ın evini bilen var mı Hamidiye Caddesinde? Biliyorsunuz hepiniz. Erkan’la birleştirecek.

MEHMET NAİR: Belediye’de çalışan Yılmaz mı? Erkan’ın olduğu yer mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet o bant. Bundan sonra bu hali bu hali istiyorum. Bundan sonra yedek flash istiyorum. Çok mu zor şunu şimdi buradan bulmak çok mu zordu yani?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet teşekkür ettim Erkan. Evet, arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Komisyona gidecek.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Anlaşıldı.

HALİL UYANIK: Erkan iki parsel mi var orada?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: İki parsel B 14 diyor B 4 diyor ya orası. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet var mı söz almak isteyen? Son önerge. Komisyona gidecek. İlgili önergenin Parsel: 12-13’te, Ada:384 demiş. Evet komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir.

03.08.2016

 

ÖMER FARUK MUTAN                         HÜSAMETTİN ÜNVER                          ERHAN BEKTAŞ 

BELEDİYE BAŞKANI                            MECLİS KÂTİBİ                                 MECLİS KÂTİBİ