T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

SEÇİM DEVRESİ     :29.03.2009

TOPLANTI TARİHİ:05.11.2013

 

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

 

TOPLANTI GÜNÜ     :SALI

 TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi uyarınca KASIM 2013 Olağan Meclis Toplantısı 05.11.2013 günü 2 (iki) oturum halinde toplanmıştır.  33 madde görülmüştür. 05.11.2013 tarihli Meclis Toplantısına R. Bahadır Yüksel ve İsa Arslan’ın katılmadıkları, diğer üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 


2013 KASIM AYI MECLİSİ 1.BİLEŞİM 1.OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN - KASIM 2013 Ayı Meclisini açıyorum. İki arkadaş yok. İsa Arslan ve Bahadır beyler yok. Ben Başkanlık gündemini okuyorum. Önergeler var. Birebir okuyacağım oylayacağız. Gündem bütünü üzerinden tekrar önergesi olan varsa arz etsin. Bir tane itiraz var. Onu da Başkanlık gündemi oluştuğu için onu da önerge ile bilara onaylayacağız. Evet gündem;  

 1. 2014 Mali Yılı Bütçesi,
 2. 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi,
 3. Ödül belirlenmesi,
 4. Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması,
 5. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/223 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta:17, Parsel: 1697’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 6. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/224 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta:17, Parsel: 1699’ da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 7. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/225 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:3, Parsel: 6317-6318’ de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 8. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/226 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 3170’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 9. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/228 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:3, Parsel: 2412-2413’ de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 10. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/229 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Çınarlı Mevkii, Pafta: H16C18B4D, Parsel: 3091-3092-3118 ‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı,
 11. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/230 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Çınarlı Mevkii, Pafta: H16C18B4D, Parsel: 3091-3092-3118 ‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,
 12. 04.01.2011 tarih  2013 olacak galiba bu 

 

 BAHAR ATAN konu ile ilgili açıklamada bulundu. 

ÖMER FARUK MUTAN tamam,ve 2011/14 Sayılı Meclis kararı ve 05.11.2009 tarih ve 2009/120 sayılı Meclis kararı üzerinde sehven yapılan hataların düzeltilmesi,

13.Beldemiz, Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri, Pafta: 29 K ve 29 L üzerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu,

14.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c18b2b, Parsel: 6002’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı,

15.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 14, Parsel: 2620 ‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

16.Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

17.Belediyemiz Meclisinin 2013 ARALIK Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti, 

 Evet Başkanlık gündemi oylarınıza sunuyorum kabul edenler, red edenler evet önergeler var, onları arz edeceğim arkadaşlar. 

-Meclis Başkanlığına, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:2-3, parsel:2423-2424’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK meclis üyeleri. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler , Oy birliği ile kabul edildi. 

-

2. önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığına, Çanakkale ili, Merkez ilçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta :1, parsel : 3612-3613-3614’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK meclis üyeleri. Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler , Oy birliği ile kabul edildi.

3.önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığına ,Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta : 7-9, parsel. 1037-1038’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR meclis üyeleri. Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler , Oy birliği ile kabul edildi.

4.Önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2252’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İsmail UYANIK, Yüksel ÖZDEMİR Meclis üyeleri, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler, Oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer Önergeyi arz ediyorum. 

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Çınarlı Mevkii pafta:3, parsel:272-274-1677’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK, Meclis üyeleri, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler , Oy birliği ile kabul edildi.

 Bir diğer Önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Çınarlı Mevkii pafta:3, parsel:272-274-1677’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK, Meclis üyeleri, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler , Oy birliği ile kabul edildi.

Önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:381’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK, Meclis üyeleri, , önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler,  kabul edilmiştir.

8.Önerge Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4a, parsel:5310-5312-5313’de  kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Meclis üyeleri, , önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler ,  kabul edilmiştir.

Meclis Başkanlığına bir diğer Önerge Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:4276’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Meclis üyeleri, , önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,  reddedenler,  kabul edilmiştir.

Bir diğer önerge Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2d, parsel:6054’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK, Meclis üyeleri, , önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler ,  kabul edilmiştir.

Bir diğer önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2254’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis üyeleri, , önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler , Oy birliği kabul edilmiştir.

Bir diğer önerge Meclis Başkanlığına  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3166-3167’yi kapsayan alana ait 02/10/2013 gün ve 2013/220 sayılı meclis kararı ile yapılan, 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatına Sayın İbrahim DEMİR, İsmail DEMİR, Fatma DEMİR 25.10.2013 gün ve  3251 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir.  Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bir diğer önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi 30L’de bulunan alanda 1/5000 Ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler,  kabul edilmiştir.

Bir diğer önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi 30L-IVa,30L-IVd imar paftalarını kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli koruma amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.   Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler, reddedenler,  kabul edilmiştir.

Bir diğer önergeyi arz ediyorum. Belediye Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/232 Sayılı kararı ile kurulan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler, evet başkanlık gündemi ile birlikte toplam 15 önergeyi bir bütün olarak gündem oluşturması amacıyla oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyorum. 2014 yılı mali yılı bütçesi bu konuyla ilgili evet Metin bey size bilgi verecek, şu bir doğru buradan komisyona gidecek Kasım Ayı bütçe ayı biliyorsunuz o yüzden 2 oturumla olacak Metin beyden gelen teklifle bir gün ara verelim Perşembe günü 2.oturumu yapalım. Ama tabi bütçe ile ilgili buyrun lütfen önce bilgi verin  daha sonra işin detayına gireriz

METİN BAŞTİMUR konuyla ilgili bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Ama tabi gündemle ilgili söz almak isteyen arkadaş varsa işaret buyursun söz verelim. Söz almak isteyen olmazsa plan bütçeye gidecek Perşembe günümü diyorsunuz siz hazır olur mu? Emin bey var, Yüksel Hanım var ve Hüsamettin bey var yarın o zaman plan bütçeyi kaçta toplarsınız uygun mu Emin bey. 11 de tamam o zaman ben 1.gündem maddesini yani 2014 Mali Yılı Bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesini  oylarınıza sunuyorum. Yarın saat 11 de de komisyon toplanacak kabul edenler, reddedenler.. 

Kabul edilmiştir. Gündemin 2.maddesine geçiyorum.2014 Mali Yıllı Gelir Tarifesi evet buyurun arkadaşım.  

METİN BAŞTİMUR konuyla ilgili bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN gündemin 2.maddesi ne ek bir tek kaleme giriyor. 

METİN BAŞTİMUR konuyla ilgili bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Gelir tarifesinde yeni binanın en alt katında bodrum katında oluşmuş olan Nikah Salonunun belirlenmesi fiyatının belirlenmesi ek olarak mevcut kalemlere oda genel bütçe plan bütçeye gidecek doğru mudur? Konu teknik olarak oraya gidecek ama yine de gündemin 2.maddesi ile ilgili söz almak isteyen arkadaş varsa işaret buyursun yoksa plan bütçeye gidecek Perşembe günü zaten karar vereceğiz hangi gün toplanacağız, aynı saatte tekrar bir araya geleceğiz. Gündemin 2.maddesi ile ilgili söz alan yok o zaman plan bütçeye gitmesini gelir tarifesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, reddedenler oy birliği ile plan bütçe komisyonuna gitmiştir. Yarın saat 11 de plan bütçe komisyonu üyesi arkadaşlar tarafından değerlendirmesi yapılıp, daha sonra meclis gündemine tekrar taşıyacağız. 

Gündemin 3.maddesi ödül belirlenmesi;

BAHAR ATAN konuyla ilgili bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar dini bayramlarımız var, bide resmi bayramlarımız var. 29 Ekim,

23 Nisan, 19 Mayıs gibi ..İşte Cumhuriyet Bayramı, Çocuk ve Gençlik bayramları diyelim kısacası bunlarla ilgili kendi kategorilerinde yani ilköğretim lise üniversite düzeyinde şiir, kompozisyon, onları bir çoğunu da kendilerini de itimadımızı yaşadık. Bunların ödül verilmesi bir tabii rakam dillendireceğimiz için Meclisin görevi bu konularla ilgili bir kategorize yaptık mı 1. lere şu 2.lere şu 3.lere bu 4.lere bu gibi evet bürokrat arkadaşların çalışması oldu mu? Yoksa tamamen Meclise mi bıraktınız işi? 

BAHAR ATAN konuyla ilgili bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Encümene de verebilir miyiz? Usul açısından, gene de gündemin 3.maddesi ile söz almak isteyen arkadaş varsa işaret buyursun söz vereyim. Yani bir 29 EKİM, bir 23 NİSAN da  bir 19 MAYIS ta var mı söz almak isteyen teknik olarak Encümene yetki devri yapılabilir. Ya bu sonuç itibariyle motivasyon kimseyi zengin edecek bi durum değil. Yarın öbürküsü ne olur. Atıyorum başta 300-200-100TL gibi falan zati bunların çoğu ilköğretim ben üniversiteliye daha anlamlı bir rakam yüklenebilir falan o şekilde olabilir. Eğer uygun görürseniz yetkiyi encümene verelim olur mu ? öyle o zaman öncelikle bayramlarla yapılacak olan bu tür yarışmalarla ilgili olarak ödüllerin belirlenmesi yetkisine meclis encümene yetki versin diyorum. Evet bu konuda oylama yapıyorum. Encümene yetki verilmesini kabul edenler işaret buyursun reddenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 4.maddesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.

BAHAR ATAN konuyla ilgili bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Bahar hanım kesik kesik ne dendi ben hiç anlamadım. 

BAHAR ATAN konuyla ilgili bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR  İnsan Kaynakları birimi ile ilgili yeni bir yönetmelik hazırlanacaktır bununla ilgili komisyon olacaktır dolayısıyla Yazı İşleri Müdürlüğünün uhdesinden çıkarılan bu maddeler o yönetmelik içerisinde değerlendirilecektir diye düşünüyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN O taslakta önergelerde yer almaktadır, sırası geldiğinde Mecliste görüşülecektir. Söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yeri gelmişken bir diğer konuya geleyim. Rutin bir müfettiş kontrolünden geçtik onunla ilgili müfettiş  raporunun incelemesini bu Meclis gündeminde bir ara boşluğunda tabi meclis tutanaklarına da girecek şekilde bir mola verdikten sonraki süreçte sizlerle Meclis adına paylaşacağım, onu da buradan belirtmiş olayım. 

Evet gündemin dördüncü maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? yok o zaman gündemin 4. maddesini oylarınıza sunuyorum. Yazı İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasını kabul edenler, reddedenler oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5. maddesi Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/223 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta:17, Parsel: 1697’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ..Evet 

SELİN SEVİM Konu ile açıklamalarda bulundu. 

ÖMER FARUK MUTAN Ana caddede bir alan, Çanakkale tarafında Dardanel fabrikası karşındaki fırının Çanakkale tarafındaki parseli oradaki genel karakteristik ticaret artı konut şeklinde buradaki yapılaşmada o şekilde evet gündemin 5.maddesi ile ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun yoksa gündemin 5. maddesini oylarınıza sunuyorum tekrar okuyayım mı? okuyayım, Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/223 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta:17, Parsel: 1697’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatını kabul edenler, reddedenler çekimser kalanlar evet 3 arkadaş çekimser kaldı. Kayıtlara alıyorsunuz daha sonra tutanaklara not düşersiniz arkadaşlar Bektaş bey, Emin bey ve Serkan bey çekimser kaldılar. Gündemin 6. maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve      2013/224 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Boğazkent Mahallesi,   Pafta:17, Parsel: 1699’ da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı evet, 

Selin SEVİM Konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖMER FARUK MUTAN Gündemin 6 n cı maddesi biraz önce işaret edilen yerin bu kez Kepez tarafındaki alanı, aynı ada da bir parsel daha Gündemin 6 nci maddesi ile söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin 6 nci maddesini ilgili parselde 1699 da kayıtlı taşınmaz üzerindeki plan tadilatını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, red edenler çekimser kalanlar evet bir önceki gündem maddesiyle alakalı yine aynı arkadaşlar çekimser kalmışlardır. Gündemin 7 nci maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/225 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:3, Parsel: 6317-6318’ de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

Selin SEVİM Konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖMER FARUK MUTAN Evet nerde burası 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN mülkiyet kime ait?

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar, Fenerci Ahmet 4. caddenin kesiştiği   nokta var mı söz almak isteyen arkadaşlar? Gündemin 7. maddesini pafta 3 parsel 6317 – 6318 deki kayıtlı taşınmazlar üzerindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar tadilatını oylarınıza sunuyorum kabul edenler, reddenler çekimser kalanlar? Evet gene aynı 3 arkadaş çekimser kalmıştır. Kayıt altına alıyorsun değil mi Metin ACAR? Sonra açık açık yazarsın. Gündemin 8 nci maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/226 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:2, Parsel: 3170’ de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

SELİN SEVİM Konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar bu Erdal Erol un annesinin  hemen Belediyemiz  arkasındaki   köşe adada ki bir parseli gündemin bu maddesi ile ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Komisyondan oy birliği ile geliyor. Yoksa gündemin 8. maddesini pafta 2 parsel 3170 deki kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatını kabul edenler, reddedenler, çekimser kalanlar? Evet Bektaş bey, Emin bey ve Serkan bey çekimser kaldılar. Oy Çokluğu ile kabul edildi. Şimdi Arzu hanımı görüyorsunuz elinde  böyle gezdiriyor teybi biraz sonra müfettiş layihasında bunlarından cd sinin alınmasının yetersiz olmadığı ancak tutanaklara geçilmesi gerektiğini belirtiği için cd den spontane etmek zor olduğu için dinleyerek yapacağı için şu anda benim de sesim kayıt altına alıyor kendisi. Onun için gezdiriyor bunu. Bundan sonra uygulama böyle olacak. Yada bir kaç tane bundan bulacağız düğmelere basacak herkes o şekilde gideceğiz.  Evet Gündemin 9 . maddesini arz ediyorum. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/228 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:3, Parsel: 2412-2413’ de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM Konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar bu gündemin 9.maddesindeki olay üniversitenin kapısından aşağıya doğru inen Menderes Caddesi, İlyas Bakkal Caddesi nin kesiştiği nokta burada iki mülkiyet sahibinin aşağıda Mehmet LAÇİNKAYA ve onun o köşesinde Çanlı bir aile grubunun mülkiyeti var yani burada köşe de üçgen bir baklava dilimi şeklinde bizim eski köy zamanında elektrikçi Halil abinin de mülkiyeti var. Burayla ilgili yüklenici firma diyelim müteahhid firma her üç parselle bir ilgili kurmak istemişler. Burada iki mülkiyet sahibinin ufak bir husumet hani sıkıntı aşınabilecek durumda olan bir sıkıntı sonuç itibariyle Çanakkale Balıkesir 1/1000 Ölçekli planında biz dosyamızı Bakanlık nezdinde ilgili birime arz ederken bu İlyas Bakkal Caddesininde 4 kat olması gerektiğini yol genişliğinin buna müsait olduğu şeklindeydi bence komisyon bu konuda sağ duyulu davranmış. İlgili gündem maddesi şu anda komisyonda bekliyor havasında yada   buradan bir karar çıkacak. Komisyon çekimser kalarak konuyu karıştırıyor şu anda eğer uygun görürseniz yani konuyla birebir hem benle olsun hem Halil Abiyle olsun birebir görüşüp aşılabilen bu konu 25-30 yıllık bir komşuluk münasebetiyle olumsuzluk nedeniyle buraya sürüklendi bu konu vesile olduğu bir barış olan komşuluk ilişkisi oluşturulursa bence de bir bahane olmuş olur, komisyon bu konuda çekimser kalarak topu Meclise atmış durumda benim kişisel kanaatim komisyonda tekrar kalması şeklinde uygun görürseniz yok görmezseniz de işaret buyurursanız söz vermek üzere ben lafımı kesiyorum. Evet söz almak isteyen  var mı?  peki ilgili gündem maddesinin komisyonda kalması noktasında usul açısından söz almak isteyen var mı? Yoksa ben oylamaya geçeceğim komisyonda tekrar kalsın eğer bir 3. parselde yandan gelir bitişirse bir uzlaşı sağlanırsa  bence daha sağlıklı olur. Bence bu konuyla ilgili epey emekte harcandı bir yere kadar da gelindi. İnşallah konu aşılacak gibi geliyor. Evet o zaman ben gündemin  9. maddesindeki pafta 3 parsel 2412-2413’ de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının imar komisyonunda tekrar kalmasını oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, reddedenler? Oy birliği ile tekrar imar komisyonunda geri gönderilmiştir. Süreç inşallah buradaki mülkiyet sahiplerinin lehine çalışır. Evet gene aynı 3 arkadaş çekimser kalmıştır.

SELİN SEVİM Konu ile açıklamalarda bulundu. 

ÖMER FARUK MUTAN evet neresi burası arkadalar?

EŞREF KOÇ bilgi verdi.    

ÖMER FARUK MUTAN Outletin olduğu yer evet gündemle ilgili söz almak isteyen var mı? 

     Gene  Komisyon çekimser kalarak topu Meclise atmış durumda arkadaşlar bu konu daha öncede gündeme     Geldi. Burayla ilgili yoğunlukta bir sıkıntı var. Yani teknik olarak tabi onunda söylüyorsunuz ama bu  konu daha önce geldi daha sonra buranın mimarıyla ilgili mülkiyet sahibi ile arasındaki bir itişme bir kakışma olacak alacak verecek davası şikayet konusu oldu. Daha sonra bu şikayet kabul edilerek red edildi. Ben o günde ret verdim Ben bu plan tadilatını oylamadan önce red ediyorum oyumu da belli ediyorum. Bu yere de tekrar red vermeyi düşünüyorum. İşaret buyurun söz vereyim arkadaşlar gündemin 10. maddesi ile ilgili 

SERKAN KALE Outletin orası değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN Evet efendim. O alan mülkiyetin bütünüdür efendim. Evet var mı? söz almak  isteyen ? Yoksa gündemin 10.  maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler red edenler çekimser kalanlar evet 4 arkadaş çekimser kaldı. Oy çokluğu ile red edildi. Red gerekçesini biraz önce kendi adına konuşmamda ifade ettiğim gibi bu alanla ilgili daha önce gelen plan tadilatı o günde red noktasına taşınmıştı aynı gerekçe ile o günde red verdim bugünde kabul etmiyorum kendi adıma buyurun Erhan bey,

ERHAN BEKTAŞ Çevre düzen planına aykırı olduğu için reddediyorum, Başkanım

ÖMER FARUK MUTAN buyrun İsmail bey,

İSMAİL UYANIK Çevre düzenine aykırı bu planı red etmiştik. İkinci defa reddediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN Yüksel hocam buyurun lütfen.

YÜKSELÖZDEMİR Çevre düzenine aykırı olduğu için daha önceki red gerekçemi yeniden    kullanıyorum.               

ÖMER FARUK MUTAN Hüsamettin bey, buyurun lütfen

HÜSAMETTİN ÜNVER İmar planına aykırı olduğu için aynen reddediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN Musa bey buyurun lütfen.

MUSA GÖKDENİZ Çevre düzen planına uygun olmadığı için daha öncede red kullandığım için red  kullanıyorum.     

ÖMER FARUK MUTAN Teşekkür ediyorum. Gündemin on birinci maddesine geçiyorum. Belediyemiz Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/230 sayılı meclis kararı ile komisyona havale edilen; Beldemiz, Çınarlı Mevkii, Pafta: H16C18B4D, Parsel: 3091-3092-3118 ‘de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı

SELİN SEVİM Konu ile açıklamalarda bulundu.

ÖMER FARUK MUTAN Evet arkadaşlar önceki gündemle bağlantılı 1/1000 uygulamayla ilgili imar   plan    tadilatı söz almak isteyen varsa buyursun yoksa oylamaya geçeceğim. Aynı parseller üzerindeki  uygulama imar plan tadilatı yok mu? Evet gündemin 11. maddesini kabul edenler reddeneler çekimser kalanlar evet gündemin 11. maddesi oy çokluğu ile red edildi. Biraz öncede gerekçemden yola çıkarak dillendirip gündemin 10. maddesi ile bağlantılı olarak demin ifade ettiğim aynı gerekçelerle reddediyorum. Evet Erhan bey buyurun

ERHAN BEKTAŞ Bölgenin dokusunu olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünüyorum bende red ediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN  İsmail hocam buyurun

İSMAİL UYANIK 1/5000 lik planında itiraz ettiğimiz bu yerin aynı şekilde 1/1000 ölçeğini de itirazımı red kullanıyorum.  

ÖMER FARUK MUTAN Yüksel hocam buyurun 

YÜKSEL ÖZDEMİR Aynı yer ile ilgili 1/5000 lik plana da itiraz etmiştim. 1/1000 lik planda da yoğunluk olacağı düşüncesiyle aynı reddediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN Evet Hüsamettin bey,

HÜSAMETTİN ÜNVER Aynı uygulamayı yine reddediyorum. İkisi de aynı olduğu için.

ÖMER FARUK MUTAN Musa bey buyurun lütfen,

MUSA GÖKDENİZ Emsal artışı çevre düzen planına uygun olmadığı için reddediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN Evet teşekkür ediyorum. Gündemin 12.maddesini arz ediyorum. 04.01.2011 tarih ve 2011/14 Sayılı Meclis kararı ve 05.11.2009 tarih ve 2009/120 sayılı Meclis kararı üzerinde sehven yapılan hataların düzeltilmesi, evet bu nedir.

SELİN SEVİM konuyla ilgili bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN neymiş bu hatalar?_

SELİN SEVİM  açıklamada bulundu.

ÖMER FARUK MUTAN Bunun tekrar komisyona gitmesi gerekmiyor mu? Yeni bir durum değil ama sonuç itibarıyla ne kadarda olsa karar esas olduğu için teknik olarak orda sehven hata yapılmış olabilir bizimde gözümüzden kaçmış daha sonra Valilikten onay gelmiş usul açısından tekrar komisyona gidecek sanıyorum. Söz almak isteyen evet

ERHAN BEKTAŞ Birleşik  nizam olması gereken yerde sehven ayrık ikiz olarak değerlendirilmiş Özgür EKŞİ ve müteahhit arkadaşımızda buraya inşaata başlamak için proje safhasında geldiğinde imar durumu başvurusunda bulunuyor. Ve daha önceki haklarının şuan yeni çıkan yönetmelikte sağlanamayacağını blok nizamda farklı bir yaklaşım var ayrık ikize farklı bir yaklaşım var. Dolayısıyla kendisine olumsuz etkilerinin olacağını düşündüğü için böyle bir değişiklik yapılmasını istemde bulunmuştur bize.

ÖMER FARUK MUTAN bununda teknik olarak usul açısından tekrar istemesinde bide şu var daha önce burası sitin içindeydi bildiğim kadarıyla ondan sebep sitten önceydi bu. Sonra girdi sonra tekrar çıktı şu anda ben teknik olarak tekrar komisyonda değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını tabii vatandaşın orda hak kaybını falan burada gasp edildiğini düşünmüyorum ama sonuçta yapılan hata tabii düzeltilmeli. Ama bu süre içinde gene bence komisyona gitmeli gene arkadaş hazırlıklarını burada gene yapsın. Sonuç itibarıyla ben kendi adıma şimdiden de söyleyeyim olumsuz bakmayacağımı ama usul açısından uygulamamız gereken bir yöntem var ona uymalıyız diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar söz almak isteyen var mı? Komisyonuna yollayacağım imar komisyonuna onu oylayacağım. Gündemin 12.maddesine yani 04.01.2011 de 2011/14 sayılı meclis kararı ile ve 05.11.2009 tarih ve 2009/51 sayılı meclis kararında yapılan bu sehven hatanın usul açısından da olsa imar komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler oy birliği ile gitmiştir.Bir diğer gündemin 13.maddesi,  Beldemiz, Cumhuriyet ve Boğazkent Mahalleleri, Pafta: 29 K, 29 L ve 30 L üzerinde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu, evet 30 L de var eksik yazılmış evet.

SELİN SEVİM konu hakkında bilgi veriyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar 13 nolu gündem maddesi 1/5000 ölçekli revizyon planı bütün Kepezi kapsayan bir plan çalışması bu çalışma ile ilgili bir daha önce 25000 lik noktasında İl Özel İdaresinin Genel Meclisine 2-3 defa dosya sunduk. Yeni yılla birlikte imar mevzuatında yeni uygulamalar başlıyor. Oraya dönük bir alt yapı çalışması bu konuda komisyona gidecek detaylandırılacak zannediyorum komisyonda tekrar Meclise gelecek. Söz almak isteyen varsa gündemin 13. Maddesi ile ilgili lütfen işaret buyursun. Yoksa gündemin 13.maddesinin imar komisyonuna gitmesini oyluyorum. Kabul edenler, reddedenler kabul edilmiştir. Oy birliği ile evet gündemin 14.maddesi Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c18b2b, Parsel: 6002’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı,

SELİN SEVİM konuyla ilgili bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN neresi bu 

EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet gündemin 14.maddesi ile söz almak isteyen varsa işaret buyursun yoksa      imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler komisyona gitmiştir. Gündemin 15.maddesi Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 14, Parsel: 2620 ‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

SELİN SEVİM konuyla ilgili bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN  evet arkadaşlar burası kanal boyu    Erhan bey buyurun

ERHAN BEKTAŞ başkanım gündemde Cumhuriyet Mahallesi yazılmış Boğazkent Mahallesi olacak

ÖMER FARUK MUTAN evet Boğazkent Mahallesi teşekkür ettim Erhancım. Vali Mustafa beye        dönüyor burası. Söz almak isteyen var mı? gündemin 15.maddesi ile ilgili yoksa imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler oy birliği ile gitmiştir.  Gündemin 16.maddesini arz ediyorum. Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:93’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı,

 

SELİN SEVİM konuyla ilgili bilgi verdi

  ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar bir önceki meclise de gelmiştir. Rahmetli İdris abinin yeri evet arkadaşlar söz almak isteyen varmı.  imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler red edenler oy birliği ile gitmiştir.  Kabul edenler red edenler oy birliği ile gitmiştir. 17.madde Belediyemiz Meclisinin 2013 ARALIK Ayında yapacağı Meclis toplantı gün tespiti, 04 Aralık 2013 Çarşamba Saat 15:00 de olmasını sunuyorum. Oy birliği ile kabul edildi. Arkadaşlar önergelere geçmeden önce 10 dk çay molası verelim. Sonra ben size müfettiş raporunu okuyayım.

-ÖMER FARUK MUTAN  evet arkadaşlar ikinci oturumu açıyorum. İsterseniz önergeleri komisyona gidecek şekilde görüşelim. Raporu sonra okuyayım. O zaman önergelerle devam ediyoruz.  Meclis Başkanlığına, Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta:2-3, parsel:2423-2424’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK meclis üyeleri evet arkadaşlar 

-SELİN SEVİM konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

-ÖMER FARUK MUTAN  bu önerge ile söz almak isteyen var mı? İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler oy birliği ile gitmiştir. Diğer önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığına, Çanakkale ili, Merkez ilçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta :1, parsel : 3612-3613-3614’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK meclis üyeleri. Evet buyurun  

-SELİN SEVİM konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

-ÖMER FARUK MUTAN  evet Sanayi gel yukarıya doğru evet Veli Bey Caddesi burası evet önerge ile söz almak isteyen var mı? ilgili önergenin pafta:1 parsel : 3612-3613-3614’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler ?oy birliği ile gitmiştir.

Diğer önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığına ,Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, pafta : 7-9, parsel. 1037-1038’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR meclis üyeleri

-EŞREF KOÇ konuyla ilgili bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN arkadaşlar burası dalyanı gösterin şu an devam eden MİM inşaatın devamı yandaki neyse onu talep etmekteler. Bir de yolla ilgili talepleri var bide o geldi önerge ile ilgili söz almak isteyen var mı? yoksa ilgili önergenin İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler oy birliği ile gitmiştir. Diğer önerge arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2252’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İsmail UYANIK, Yüksel ÖZDEMİR Meclis üyeleri, 

SELİN SEVİM konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önerge ile söz almak isteyen varmı? İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler? oy birliği ile gitmiştir

Bir diğer Önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Çınarlı Mevkii pafta:3, parsel:272-274-1677’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK, Meclis üyeleri 

 EŞREF KOÇ bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı? İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler oy birliği ile gitmiştir.

Bir diğer Önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Çınarlı Mevkii pafta:3, parsel:272-274-1677’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, İsmail UYANIK, Meclis üyeleri  

ÖMER FARUK MUTAN Evet aynı yer ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı ?İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddenler? oy birliği ile gitmiştir.

        Bir diğer Önergeyi arz ediyorum

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:1, parsel:381’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK, Meclis üyeleri 

ÖMER FARUK MUTAN Evet ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı? İlgili önergenin imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddenler oy birliği ile gitmiştir.

Bir diğer Önergeyi arz ediyorum

        Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4a, parsel:5310-5312-5313’de   kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Meclis üyeleri,  .

-EŞREF KOÇ konuyla ilgili bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet İsmail beyi dışarıya alayım.

ÖMER FARUK MUTAN Evet konuyla ilgili olan İsmail bey dışarı alınmıştır.   söz almak isteyen yoksa ilgili önergenin pafta:H16c14d4a, parsel:5310-5312-5313’de  imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddenler? oy birliği ile gitmiştir. İsmail Hocayı alabiliriz içeriye. Evet sayın Uyanık ta toplantı salonuna iştirak ettiler. Bir diğer önergeyi arz ediyorum.

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:H16c14d4d, parsel:4276’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Meclis üyeleri, evet buyrun

EŞREF KOÇ konuyla ilgili bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Evet şu yeşil alanı arkadaşlar biliyordur herhalde İsuzu’ya giden yolu göster buradan gidiyor burada yine pansiyon var onun bulunduğu ada. İlgili önerge ile söz almak isteyen var mı ? Yok. Emin Bey galiba telefon geldi o çıktı. Onu da kayıtlara düşünüz lütfen. Evet İlgili önerge ile söz almak isteyen olmadığından dolayı pafta:H16c14d4d, parsel:4276’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler oy birliği ile gitmiştir. Evet bir diğer Önergeyi arz ediyorum.

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta:H16c-18b-2d, parsel:6054’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Yüksel ÖZDEMİR, İsmail UYANIK, Meclis üyeleri 

EŞREF KOÇ konuyla ilgili bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN Evet  Liman ışıklarının Dardanos yolu üzerinde sağda ışıkların orada bir parsel üzerinde ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı? İlgili önergenin yani pafta:H16c-18b-2d, parsel:6054’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ilgili komisyona imar komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler? Oy birliği ile gitmiştir.

Bir diğer Önergeyi arz ediyorum Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:15, parsel:2254’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis üyeleri

EŞREF KOÇ konuyla ilgili bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN Evet 2254 burası Atatürk caddesi üzerinde 2254 nolu parsel 3 önerge önce gündeme gelmişti Çanakkale tarafındaki yan parsel  ilgili önerge ile söz almak isteyen var mı ? yokmu yoksa İlgili önergenin pafta:15, parsel:2254’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı yapılmıştır uygulama imar plan tadilatı ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddenler ilgili komisyona gitmiştir.

Bir diğer Önergeyi arz ediyorum

Meclis Başkanlığına  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:2, parsel:3166-3167’yi kapsayan alana ait 02/10/2013 gün ve 2013/220 sayılı meclis kararı ile yapılan, 1/1000 Ölçekli İmar Plan Tadilatına Sayın İbrahim DEMİR, İsmail DEMİR, Fatma DEMİR 25.10.2013 gün ve  3251 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir.  Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim.  İlgili dilekçeyi arz edeyim. Kepez Belediye Başkanlığı’na Çanakkale İli Merkez İlçesi Kepez Beldesi 29.K-II.b imar paftasında tapunun 2 pafta 3166-3167 parsellerinde onaylanan uygulama imar planı tadilatına itiraz ediyorum. Gereğinin yapılmasını ve tarafıma yazılı bilgi verilmesini arz ederim. İbrahim DEMİR, İsmail DEMİR, Fatma DEMİR. Adres Cumhuriyet Mahallesi Uzun Sok. No:15 KEPEZ/ÇANAKKALE. Evet bu askıda olan plan tadilatıydı. Evet tavşan İsmail olan  Abimiz köşe parsel oğlu İbrahim DEMİR İntepe de Belediyede çalışmakta. Evet burayla ilgili bir inşaat dilekçesi geldi. İlgili dilekçe şeyden gündem oluştuktan sonra geldiği için önerge ile ilgili bu meclise almamız gerekiyordu usul açısından onu aldık. Evet söz almak isteyen varmı  ilgili önerge ile itiraz dilekçesi evet var mı söz almak isteyen?

SELİN SEVİM Konu ile ilgili bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN tamam dilekçesine gerek, bilmiyoruz gerekçesini, itiraz etti şuanda dilekçenin kabulünü ya da reddi noktasından geleceğiz. Ben ilgili dilekçeyle ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun o zaman ilgili dilekçenin kabulü oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Reddedenler? çekimser kalanlar? Evet. İtiraz dilekçesi kabul edilmiştir. Red var mı yok. Evet oy çokluğu ile kabul edildi. 2 çekimser var galiba demi Bektaş bey ve Serkan bey çekimser kaldılar. 

Gündemin bir diğer önergesini alıyorum 13 nolu önerge Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi 30L’de bulunan alanda 1/5000 Ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN Arkadaşlar bu tabiat varlıklarını kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından en son bildiğiniz ya da bilmediğiniz ama bildiğinizi düşünerek hareket ediyorum. Burada sit alanı oldukça daraltıldı 1.derece sit kalktı 2 ve 3 vade dönüştürüldü. Bu mevcut kurul kararı üzerinden burada bir arkeolojik sit var. Ona uyumlu bir koruma imar planı yapılması gerekiyordu. Onunla ilgili bir çalışma ilgili komisyona gidecek.

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN önce Kurula mı gidecek? Önce kuruldan görüş alınacak. Komisyon isteyecek zannediyorum yine.

EŞREF KOÇ bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN Kuruldan bize geliyor. Tamam o zaman. Usul öyleymiş evet söz almak isteyen var mı? yoksa 30L’de bulunan alanda 1/5000 Ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planının önce kurula sonda kuruldan gelen görüşlerin tekrar meclise görüşüleceğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer önergeyi arz ediyorum. Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi 30L-IVa,30L-IVd imar paftalarını kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli koruma amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Aynı alanla ilgili uygulama imar planı arkadaşlar deminki 5000 lik ti buda 1000 aynı şekilde önce kurula gidecek görüş alınacak o görüş üzerinden tekrar meclisimizin gündemine gelip tartışılıp karar bağlanacak. Evet ilgili önergenin önce görüş alınması amacıyla önce kurula gitmesini ardından tekrar meclise gelmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Reddedenler? kabul edilmiştir.

Bir diğer önergeye geçiyorum.  Belediye Meclisinin 02.10.2013 gün ve 2013/232 Sayılı kararı ile kurulan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı biraz sonra denetim raporuyla  ilgili niye böyle bir gerekçe sunduk onu da biraz sonra size arz edeceğim. Arkadaşlar uygun görürseniz gene oluşacak bir komisyon marifetiyle biraz daha detaya girerek hazırlanmış olan bir taslak yönetmeliktir onu da belirteyim. Elinize verildiyse tanımlamaların içinde sehven hata olabilir. Bu sürece katkı anlamından tüm belediye meclis üyelerinden katkı beklemekle birlikte işin detayında bir komisyon marifetiyle son şeklinin verilmesi kurumsallaşma açısından önemli o yüzden komisyon oluşmasının daha doğru olacağı açısından tartışmaya açıyorum. Evet söz almak isteyen arkadaş var mı? varsa işaret buyursun. Yoksa uygun görürseniz. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde görev yapacak komisyon seçimine girelim evet gönüllü var mı? arkadaşlar. Angarya değil sonuçta kurumsallaşmaya gidecek bir taş döşeyeceğiz. Evet Yüksel ÖZDEMİR var gönüllülük esası üzerinden işret buyurdu evet var mı? Okan bey, Bektaş bey, Serkan bey.

SERKAN KALE Emin yapar bu işi

ÖMER FARUK MUTAN kim

SERKAN KALE Emin 

ÖMER FARUK MUTAN Emin şu anda yok kaçtı nerde şimdi

ERHAN BELTAŞ telefonla görüşüyor. 

ÖMER FARUK MUTAN evet İsmail hocam ne dersin?

İSMAİL UYANIK olur

ÖMER FARUK MUTAN bide Okan’ı alın gene ya. Emin yok. Hadi sen gir.

OKAN SEZGİN Emin’i alalım.

ÖMER FARUK MUTAN ama yok şu anda Emin olmaz, geliyor mu?

OKAN SEZGİN  geliyor geliyor

ÖMER FARUK MUTAN hadi çağırın o zaman

ÖMER FARUK MUTAN Emin gıyabında arkadaşlar seni İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde önerdiler Yüksel hocam dimi İsmail hocam ve Emin BACAK bey efendinin bu komisyona seçilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. reddeden var mı? yok. Evet arkadaşlar önergelerde tamamlandı başkanlık gündemiyle birlikte ben usul açısından vermem gereken bilgi noktasında denetim raporunu sizlerle paylaşayım.

ÖMER FARUK MUTAN hadi çağırın o zaman

ÖMER FARUK MUTAN Emin gıyabında arkadaşlar seni İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde önerdiler Yüksel hocam dimi İsmail hocam ve Emin BACAK bey efendinin bu komisyona seçilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Reddeden var mı?

yok. Evet arkadaşlar önergelerde tamamlandı başkanlık gündemiyle birlikte ben usul açısından vermem gereken bilgi noktasında denetim raporunu sizlerle paylaşayım.

ÖMER FARUK MUTAN 11.10.2001-26.09.2013 denetim dönemi müfettiş layihası ile ilgili  bilgilendirme yaptı.   

ÖMER FARUK MUTAN Sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Yok mu arkadaşlar? Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bahar hanım şunu size iletiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi günler.

ÖMER FARUK MUTAN                      HÜSAMETTİN ÜNVER               MUSA GÖKDENİZ

 BELEDİYE BAŞKANI                                 KATİP ÜYE                               KATİP ÜYE

 


T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

                                             SEÇİM DEVRESİ     :29.03.2009

                       TOPLANTI TARİHİ:07.11.2013

         TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

         TOPLANTI GÜNÜ     :PERŞEMBE

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca KASIM 2013 Olağan Meclis Toplantısının 2. Bileşimi (tek) oturum halinde toplanmıştır.  2 madde görülmüştür. 05.11.2013 tarihli Meclis Toplantısına 2.Bileşimi olan 07.11.2013 günü Okan SEZGİN, İsa ARSLAN ve Serkan KALE’ nin katılmadıkları, diğer üyelerin hazır bulundukları görülmüştür. 


2013 KASIM AYI MECLİSİ 2.BİLEŞİM 

ÖMER FARUK MUTAN- Evet arkadaşlar Kepez Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısının 2.Bileşimi bu oturumu. Gündemi arz edeceğim. Biliyorsunuz Salı günüydü 1.toplantı 1.oturum. Bütçe vardı birde Gelir Tarifesi vardı. Onunla ilgili plan ve bütçe komisyonunun bir çalışması oldu dün itibariyle o yüzden bugün saat 3:00’te tekrar bir araya geldik. Çoğunluk var o yüzden oturumu açıyorum. Bugüne ait gündemi arz edeceğim. Başkan tarafından Meclisin Açılması, Bir önceki Meclis Tutanağının okunup, onaylanması; 2014 Mali Yılı Bütçe Görüşmesi, 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesi şeklinde onu da arz ettikten sonra, eğer uygun görürseniz yani toplantı tutanağının tamamının okunması usule uygun mu veya bilgilendirme ve oylanmadan bahsediyor arkadaşlara dağıtalım isterseniz. Onlardan çoğalttıysak. Evet arkadaşlar Salı günkü toplantımıza meclis üyesi Bahadır bey İsa Arslan Bey yoktu. 1.Bileşimin 1.oturumunda gündem okundu başkanlık gündemi tek tek okunup oylanmasını diyor ama gerek yok mu sonuçta oylanmadan bahsediyor okursunuz sonuçta arkadaşlar burada konuşulanları tutanak haline dönüştürdüler. O tutanaklar şu anda önünüzde sizlerde ama ben genel ve kaba olarak geçeyim bütünü üzerinden onu onaylayalım. Başkanlık gündemi arz ettim sizlere akabinde bir 12 -13 tane de önerge vardı. Daha sonra başkanlık gündemi ile birleştirip toplantı gündemini oluşturduk. Toplantı gündemi üzerinde de konuları görüştük. Yaklaşık 6-7 imar konusu komisyondan geliyordu. Akabinde önergeler çoğunluğunda olan gene bir imarla ilgili konular vardı onlar geldi. Zannediyorum Temizlik hizmetlerinin Çalışma Yönetmeliği ile ilgiliydi. 

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN İnsan Kaynaklarının Çalışma Yönetmeliydi. O gene bir komisyon marifetiyle gelecek diye komisyon oluşturuldu. Bu ara yine Yazı İşleri Yönetmeliği noktasında İnsan Kaynaklarının da olması gereken görev tanımlamaları oraya doğru gitti. Tabi burada bürokrat arkadaşlar zaman zaman bilgi verdi. Gündemin ana unsurlarından biri bütçeydi. Bütçeyle ilgili sevgili Metin bir sunum yaptı. O sunum sonrasında teknik olarak plan ve bütçeye gitti gelir tarifesi ile birlikte bugünde bura gündem maddesi olarak görüşeceğiz. Önünüzdeki tutanaklarla ilgili eğer tamamını okuyalım derseniz. Okuyun derseniz okuyayım usul açısından sorayım o zaman ben arkadaşlar tutanakların tamamını okuyalım mı EVET diyenler el kaldırsın yok hayır diyenler genel bilgilendirme tutanakları dağıtımı şuan sizin.

EMİN BACAK diğer Meclisler nasıl olacak.

ÖMER FARUK MUTAN Bahar hanımında dediği bana genelde dağıtılıyor

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN evet nasıl yapılıyor belli bir şey var mı. Ya bundan sonraki meclislerde de gelecek 8 sayfa baştan sona okusak bir meclis daha yapmış olacağız.  Belleklerimiz de çok böyle yaşlı falan değil herhalde bir gün önceden kaynaklı ama tabi ki yeni katılan arkadaşların bilgilenmesi açısından olabilir. Eğer onlarında bir soruları varsa onları da gündemin bu maddesine alarak birazda böyle zamana yayarak yoksa gündemin bu maddesi yani 1.oturumdaki toplantı tutanaklarını oylamaya sunacağım kabul edenler diye  red edenler diye. Evet uygun görürseniz meclis tutanaklarının okunduğunu her ne kadar kayıtlara da alıyorsa okumasak ta sonuçta meclis iradesi burada en azından şeklen olması gerekiyor. Belki ileriye doğru geriye dönük okunabilir vakit bol bol olabilir bence. Evet arkadaşlar gündemin 1.maddesi ile 2.maddesi ile ilgili burada 1.madde yazmışsınız burada oda eleştiri konusu

BAHAR ATAN bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN 1 olarak geçmiş evet. Toplantı tutanaklarının oylamasına geçiyorum. Okunup onaylandığını kabul edenler, red edenler oy birliği ile geçilmiştir. Diğer esas bugünkü üzerinde konuşacağımız konu 2014 Mali Yılı Bütçesi evet Sevilay hanım.

SEVİLAY KUŞAK bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN bunu isim okuyarak oylayacağız. Yani plan ve bütçeden komisyondan gelen kararı.

SEVİLAY KUŞAK bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN şu isim listesini alabilir miyim.

SEVİLAY KUŞAK bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN  tamam siz oradan söyleyin.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

Bütçe kararnamesi

SEVİLAY KUŞAK bilgi verdi.

1.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

2.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

3.madde 

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

4.madde 

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

5.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

6.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

7.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

8.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

9.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

10.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

11.madde

 

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

12.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

13.madde

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet. 

14.madde

 

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ÖMER FARUK MUTAN evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

HÜSAMETTİN ÜNVER evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

MUSA GÖKDENİZ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

İSMAİL UYANIK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

ERHAN BEKTAŞ evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

RAMAZAN BAHADIR YÜKSEL evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

EMİN BACAK evet.

SEVİLAY KUŞAK isim okuyor.

BEKTAŞ UYANIK evet.

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar oylamada bitti. Ben teşekkür ediyorum.

SEVİLAY KUŞAK bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN kapatayım diyorsun. 2014 bütçesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki gündem maddemiz gelir tarifemiz. 2014 mali yılı gelir tarifesi.

SEVİLAY KUŞAK bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN evet arkadaşlar 2014 yılı gelir tarifesi bir önceki yılla aynı plan ve bütçe komisyonundan öyle geliyor. Ek bir kalem var. Yeni binanın bodrum katında oluşan adını da Zübeyde Hanım Nikah Salonu olarak koyduğumuz salonun saatinin 10-TL olarak belirlendiği sembolik bir rakam ama şimdilik tabi hem tanıtımı hem ilgi görüp süreç içinde o ilgilinin artması sebebiyle uygun ama tartışmaya açılabilir. Gelir tarifesini diğer kalemleriyle ilgili bu nikah salonunun 10-TL olması ilgili tarife aynı olduğu için 2013 le ilgili tekrar tarifeleri okumadım. 2011 yılından beri aynı. Evet hemen hemen herkesin bildiği elinde kitapçık var. Bir tek gelir tarifesi var. 2011 yılından beri böyle geliyor. Evet ilgili gündem 2014 yılı gelir tarifesi ilgili söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Gelir tarifesi ne ek olarak eklenen bu kalemde dahil olmak üzere bütünü üzerinden bir görüşme yürüterek yoksa bütünü üzerinden oylamaya geçip toparlayalım. Evet söz almak isteyen var mı arkadaşlar. Yoksa Kepez Belediyesi 2014 yılı gelir tarifesi plan bütçe komisyonunun kararında olduğu gibi aynı bir önceki yılla + Zübeyde hanım nikah salonu eklentisine de saati 10-TL olmasını oylarınıza sunuyorum Kabul edenler, red edenler oy birliği kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Evet toplantımız bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun temenniler bölümüne geçtik. Konuşmak isteyen varsa buyursun arkadaşlar. Evet buyurun. Bahar hanım. Alın cihazı.

  07.11.2013

ÖMER FARUK MUTAN              MUSA GÖKDENİZ            HÜSAMETTİN ÜNVER 

BELEDİYE BAŞKANI                 MECLİS KATİBİ                 MECLİS KATİBİ