T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ               :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ           :05.10.2016

TOPLANTI DÖNEMİ        :OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ             :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca EKİM 2016 Olağan Meclis Toplantısı 05.10.2016 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 05.10.2016 tarihli Meclis Toplantısında Yüksel ÖZDEMİR, ve Nermin ERDOĞAN’ın haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2016 EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ

1. BİLEŞİM 1. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet değerli arkadaşlar iki arkadaşımız yok. İki bayan arkadaşımız Nermin Hanım ve Yüksel Hanım yok. Dilekçe vermişler. Mazeret bildirmişler. Çoğunluğumuz var. Kepez Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını açıyorum. Diğer arkadaşlar burada. Gündemi, Başkanlık Gündemini okutturacağım. Evet, Erhancığım buyur.

ERHAN BEKTAŞ:

GÜNDEM

1.        Beldemiz Boğazkent Mahallesi 22. Sokak ile Ali Hoca Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

2.        Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/166 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu’na sevk edilen, Belediyemiz “Bedelsiz Bisiklet Yönergesi” hususunun görüşülmesi,

3.        Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/172 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

4.        Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/173 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

5.        Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 384, Parsel: 12 – 13’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

6.        Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/181 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

7.        Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/182 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

8.        Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/187 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3L-IVD, Ada: 143, Parsel: 8 – 9’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.        Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan imar planlarına Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü’nün 22/09/2016 tarih 6270 sayılı yazısı ile itirazının görüşülmesi,

10.    Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Parsel: 6052’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.    Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti hususunun görüşülmesi,

12.    Kapanış.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Başkanlık Gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergeler var arkadaşlar dört tane yazılı. Onları okutuyorum.

ERHAN BEKTAŞ: Önerge 1 Meclis Başkanlığına Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 29K-IIC, Küçük Sanayi Alanına yönelik 01.09.2016 gün ve 2016/176 sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Sn. Serkan KALE 30.09.2016 gün ve 11613 sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Kepez Belediye Başkanı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar gündem oluştuktan sonra geldi. O yüzden önerge ile soktuk. Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-IIC, parsel:6908’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığına Beldemiz Çınarlı Köyü Mücavir Alanı içerisinde bulunan pafta:H16C-18D, parsel:3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığına Beldemiz Çınarlı Köyü Mücavir Alanı içerisinde bulunan pafta:H16C-18D, parsel:3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Başka önergesi olan var mı arkadaşlar? Yoksa Başkanlık Gündemi ile önergelerin toplamı üzerinden gündemin oluşması üzerine gündem için oylarınıza sunuyorum. İşaret buyurun lütfen. Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündeme geçiyoruz. Ama geçmeden önce geçen Meclisin Toplantı Tutanakları dağıtıldı. Sevgili Halil var mı bir şey?

HALİL UYANIK: Başkanım 187 nolu olan kararda bir imla hatası yapılmış. Orada 1/1000 Ölçekli yazılacağı yerde 1100 olarak karar yazılmış.

ÖMER FARUK MUTAN: Kaçıncı sayfa?

HALİL UYANIK: Sayfa bilmiyorum ama 187 nolu karar.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bizim toplantı tutanaklarının Meclis Denetçisi sevgili Halil UYANIK kardeşimiz. Bir imla hatasından yine götürecek bizi. En azından saygı duyuyoruz.

HALİL UYANIK: Başkanım diğer arkadaşların belki işleri güçleri odluğu için…

ÖMER FARUK MUTAN: Okuyorsun ama Belediyeci seviyor. Personel Müdürlüğünden geliyor. Evet, bunu da bu konuşmalar da tutanak altına alınırsa bir önceki Meclis Tutanaklarını düzeltmiş oluruz imla hatası noktasında. Evet, işaret buyurursanız toplantı tutanaklarının okunduğunu kabul etme noktasında lütfen işaret buyurun okunmuştur diye.  Evet, şeklimiz bu. Bir önceki Meclis Toplantı tutanakları okundu. Evet, bugünkü normal gündemimize geçiyoruz. 1, buyurun. Kaçıyor musun? Başkanım erken kaçtın. Tamam görüşürüz. Evet buyurun. Sevgili Erhan.

ERHAN BEKTAŞ:Beldemiz Boğazkent Mahallesi 22. Sokak ile Ali Hoca Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

ÖMER FARUK MUTAN: Yeri biliyor musunuz? Ofisin altındaki cadde kent büfe var. Kent büfe yerine işaret koyun lütfen.  Burada vatandaş, bir karpuz dilimi şeklinde görüyorsunuz. El atmıştı bu apartmandakiler evler falan. Burada domates, biber, erik merik falan bir şeyler de yetiştiriyorlardı. Kepez büyüyor. Dinlenti noktaları. Özellikle Çarşamba pazarına bu bölgeden katılım sonrası mantar koyduk ama biraz daha ağaçlandırıp böyle biraz da çocuk parkıyla falan fitness da olabilirse fitness çalışma yapacağız. Hazır bunu yaparken de isim verelim dedik. Komisyona gidecek. İsim Komisyonuna gidecek. Söz almak isteyen varsa gündemle ilgili. İşaret buyurursa söz vereceğim. Yeri anladınız değil mi?

EMİN BACAK: Ofisin yanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ahlat ağacı var ya orada bir tane.

EMİN BACAK: Alt taraf olduğu gibi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet temizledik burayı. Bayağı burayı işgal eden arkadaşlar da var. Böyle şey yapmış kendine arabasına kapalı mapalı yerler yapmıştı açılıverdi. İlgili gündem ilgili komisyona gidecek. Söz almak isteyen yok. Evet, ilgili gündem İsim Komisyonuna gidiyor. İsim konusunda mesela Kamer GENÇ olabilir mi? Halil Bey ne dersin? Oy verir misin?

HALİL UYANIK: Olabilir Meclisin renkli simalardan biriydi.

ÖMER FARUK MUTAN: Olabilir ama değil mi?

HALİL UYANIK: Neden olmasın?

ÖMER FARUK MUTAN: Ama tabi ki komisyona gidecek. Siz de komisyondasınız. Evet, ilgili gündemin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. İlgili komisyona kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/166 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu’na sevk edilen, Belediyemiz “Bedelsiz Bisiklet Yönergesi” hususunun görüşülmesi,

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili arkadaşlar Ulaşım Komisyonuna gitti. Ben kısa bir bilgi vereyim. Geçen hafta sonu itibariyle Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Belediyemize 700 tane bisikletin hibesi demeyelim, demirbaş devri diyelim. Mülkiyeti bizde olmak kaydıyla üç yıllık bir projenin belli periyotlarla denetlenmesi üzerinden gidildi. Yaklaşık 4260 bisiklet dağıtıldı. Ağırlıklı Çanakkale 2000, 700 biz, Biga 500, 400 Karabiga, 400 Gümüşçay vb. her m2 bisiklet yolu üzerinden bir oranlamayla gelen bisikletler bu kadarmış. Bunları aldık. Biliyorsunuz bir yönerge hazırlamıştık. Komisyona gitti. Okudunuz zannediyorum. Geldi okudunuz. Temel aklımız şu. Onu paylaşayım ben sizlerle katkı sunmak isteyen olursa işaret buyursun. Belli periyotlarla bu iki ay olur üç ay olur, çok kısa da tutmamak lazım. Aynı pasaport vizesi gibi vize diyelim. Bir taahhütname alarak. Bir de vatandaş belli noktalarda Belediyenin önünde gördüğünüz bisiklet koyma oraya da kilitleyerek kendi malıymış gibi sahiplenerek kullanacak. İzlediğiniz kadarıyla bisiklet yollarını çiziyoruz. O süreçle alakalı katkı sunmak isteyen arkadaşlar olursa Fen İşlerine de bize de bana da iletebilirler. Yani şuraya da koyalım buraya da dokunalım falan gibi. Bu şekilde düşünüyoruz. Şu anda de montaj veriyorlar bize kutu içinde geliyor. 430 u falan buldu galiba monte ettiğimiz. Ayın 15 den sonra buradan çıkacak işte karar Valiliğe gidecek onaylanacak falan 15 den sonra da dağıtımına geçmeyi düşünüyoruz. Çocuklara yok, reşit olacak 18 yaş yönergede okumuşsunuzdur. Bakanlığın belli şartları var bize verirken daha çok onları buraya yansıttık ama dediğim gibi bu tür uygulama yapacağız bilginize. Eksiklik aksaklık kırık dökük bir şeyler olursa veya anlaştığımız bir bisikletçi ve bisikletçiler var birkaç tane motorcular onlara da belli protokoller alımlar üzerinden tamiri bakımı onarımı bir şekilde gidecek.  Evet, var mı söz almak isteyen? Yönergeyi okudunuz. Yönergeyi okumamıza gerek var mı? Yok. O zaman yönergeyi ben oylarınıza sunacağım söz almak isteyen yoksa. Gündemin 2. maddesinde Bedelsiz Bisiklet Yönergesinin Meclis tarafından kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/172 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar bildiğiniz yer. Bu Palalar’ın olduğu yer küçük sanayide. Bu özellikle sulama kanalları ile ilgili bir çalışma var. Yani buraya dönük bir taslak çalışmayı bize yolladılar. Bölgeyi de vatandaş lehine bir karar algısı yarattı o yüzden komisyonda bekleyecek. Oradaki o revizyon çalışmaları bitince bu alanda o biliyorsunuz petrol ofisinin olduğu bir alan orada açılacak. Tekrar komisyon bende kalsın demiş. Söz almak isteyen var mı? O zaman gündemin 3. maddesi ilgili komisyonda İmar Komisyonunda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/173 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bir önceki var mı? Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar gündemin 3. maddesi ile ilgiliydi 1/5000 ölçekliydi. Bu da 1/1000 uygulaması. Komisyon bende kalsın demiş. Söz almak isteyen var mı? Yok. O zaman gündemin 4. maddesi imar komisyonun kararı noktasında tavsiye noktasında komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Beş. Buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 384, Parsel: 12 – 13’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet eski mezarlığına giriş yolu değil mi arkadaşlar? Onu bir göster. Daha önce geldi gitti. Sen bir mücadele ettin, tekrar komisyona gitti.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen var mı ilgili gündemle?

HALİL UYANIK: Sayın Başkan.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun.

HALİL UYANIK: Şimdi bu aynı kale gibi sur gibi orada beton yığını olacak. Çok büyük bir derinlik var. Bence o ikiye bölünerek…

ÖMER FARUK MUTAN: O mülkiyet sınırını gösterir misin? Bu arka taraf Ahmet ÇİL’in mezarlık tarafı. Orada zaten bir bölünmüşlük var. Bu plan tadilatının yapılacağı alanı gösterme açısından boyandı Halil.

EMİN BACAK: Hepsi değil yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Bak o tırnak, tırnak göstersene böyle çıt çıt mülkiyeti mülkiyeti bak oradan zaten bölünük. Bütün yer boyanık. Orası Ahmet ÇİL yok muydu. Ormancı onun mülkiyeti o.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bina oradan kesiliyor. Oradan bir ayrık var zaten.

ERHAN BEKTAŞ: Aralarında 6 metre fark olacak.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu uygulama yapıldığını alanı göstermek açısından boyanmıştır. 

HALİL UYANIK: Ben komple o şekilde inşaatların olacağını düşünerek, o şekilde…

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok değil öyle. Blok boyu zaten belli metrede olması gerekiyor. Yani öyle değil bilmeni istiyorum. Evet, var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin 5. maddesini Ada: 384, Parsel: 12 – 13’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 6

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/181 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar bu konuyu biliyorsunuz daha önce geldi. Yukarıda 960’daki Kadın Sağlık Spor Merkezinin olduğu bulunduğu alandaki basket sahasında olduğu alan oraya bir vatandaşın talebi üzerine yap işlet devret modeli ile kapalı bir spor alanı oluşturulacak o noktada zannediyorum komisyon da olumlu değerlendirdi. O bölgede de kapalı bir alanımız yok. İmam Hatip Lisesi’nde kapalı spor salonu var mı yok mu onu da bilmiyorum. Var mı projelerinde? İmam Hatibin yatılı kısmı var. Spor salonu yok bildiğim kadarıyla. Yok. Evet. Komisyon da olumlu karar verdi. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun arkadaşlar? Yoksa buyur.

HALİL UYANIK: Başkanım yeşille boyanan park alanın tamamını mı kullanacaklar?

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi bak yeşille boyanan sadece basket sahasının olduğu alan. Yeşilin tamamını bir gösterin. Bütün parçaları gösterin evet.

HALİL UYANIK: İki parçadan oluşuyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Bir parçasını kullanacağız. Aşağı köşeyi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamamı değil.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Değil değil 800 m2 falan dedi bize. Burası 4,5 – 5 dönümlük bir alan. Bütünü üzerinden. Yaklaşık beş te biri ya var ya yok. Evet, var mı başka söz almak isteyen? Yoksa gündemin 6. maddesinde Pafta: H16C-14d, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/182 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar gündemin 6. maddesi ile ilgili buradaki uygulama 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği. Söz almak isteyen var mı gündemin 7. maddesi ile ilgili. Yoksa oylamaya geçiyorum. Gündemin 7. maddesi ile alakalı H16C-14d-4c, “Park ve Yeşil Alan Kullanımı” üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekiz, buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 2016/187 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 3L-IVD, Ada: 143, Parsel: 8 – 9’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu şey değil mi 3 kat yapmak istiyorum diyor bir tanesi o mu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet abilerin yeri değil mi? Diğer adıyla artist Mehmetlerin yeri burası.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar gündemin 8. maddesi buyurun.

EMİN BACAK: Başkanım komisyonda biz konuşurken öbür arkadaşlar ulaşıp şey yapmışlar arkadaşlar, o da isterse 5 katlı…

ERHAN BEKTAŞ: Bir önceki meclis konusu galiba o.

ÖMER FARUK MUTAN: Konuştular diye zannediyorum ama. Doktormuş galiba mal sahibi ben daha yeni yaptım demiş.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O mu öyleydi. Almancıydı doğru o.

EMİN BACAK: Ön 3’dü, arkadaki 5’di 3’e düşürdü falan.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yani o da yapar yani. Yani buna benzer kararı iki ay önce aldık mı aldık.

EMİN BACAK: 3 kata düşürdü orasını. 3 kat istediği için 3 kat aldı.

ÖMER FARUK MUTAN: Kendi istedi onu. Kendi istedi. Burada da arkada ki şimdi 5 kat istemiyor. Ben böyle kalacağım diyor. Komisyondan 3 evetle geliyor. Söz almak isteyen. Halil’e bakıyorum.

HALİL UYANIK: Merak ettim burada başkanım diğer parsellerde ada yazılmamışta ada numarası yokta bu parselde neden ada numarası var?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyleymiş.

HALİL UYANIK: Öyleymiş, yapacak bir şey yok.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kadastro mu yaptı onu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet var mı başka söz almak isteyen? Yoksa gündemin 8. maddesi Ada: 143, Parsel: 8 – 9’daki kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Dokuz.

EMİN BACAK: Başkanım bu maddeye geçmeden ara versek

ÖMER FARUK MUTAN: Hangisine?

EMİN BACAK: Dokuzu.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman mola verelim. Evet, ara vermeyi öneriyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 05.10.2016

 

 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                 HÜSAMETTİN ÜNVER                 ERHAN BEKTAŞ

  MECLİS BAŞKANI                           MECLİS KÂTİBİ                         MECLİS KÂTİBİ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BİLEŞİM 2. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, Ekim toplantısının ikinci bölümünü açıyorum. Dokuzuncu gündem maddesinde kaldık. Doğru mu? Doğru. Evet, buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz, Hamidiye Mahallesi, Pafta:H16c-19a-2b, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan imar planlarına Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü’nün 22/09/2016 tarih 6270 sayılı yazısı ile itirazının görüşülmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Erkan, gelen yazıyı okur musunuz?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: En sonuncuyu okuyorsunuz, evet.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bize gelen yazı bu. Kısacası eski haline döndürün. Biz size burayı vermeyeceğiz diyorlar. Yani bir yanlış yaptılar, kendi adlarına yaptılar. Şöyle ki: Verdiler, Belediye Hizmet Alanı dedik. Yok, öyle değil. Resmi Hizmet Alanı yapın. Öyle yaptık. Resmi Hizmet Alanı kapsamında Belediye Hizmet Alanı da var arkadaşlar biraz önce gördüğünüz gibi. Bu sefer su koyuverdiler. Eski haline çevir, iptal et. İptal olunca ne olacak? Ne olacak? Devre arası konuştuk. Bir araya gelelim, gidelim, isteyelim. Yani bizim CHP grubu olarak almış olduğumuz karar, buradan beyan ediyorum: Bu dilekçeyi ret edeceğiz. İdari yargıya gideceğini ifade ediyor. Gidebilir ama bu ara boşlukta bir siyasi erk bir el atarsa Belediyemize yaklaşık 42 dönümlük bir alan kazandırmış olacağız. Evet, söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen yoksa itirazın reddini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler?  İtiraz ret edilmiştir. Doğru mu? Oy birliği ile itiraz ret edilmiştir. Ret etme gerekçemi açıklıyorum: Sürecin örgüsü üzerinden gidilirse Milli Emlak’ın iyi niyetli olmadığı noktasından hareketle her söylediklerini yapmamıza rağmen inatla mevcut imar yapılan uygulamanın iptalini istedikleri için ret ediyorum. Buyur Erhan kardeşim. Ret gerekçeni alalım.

ERHAN BEKTAŞ: Dilekçe ile yapılan itirazın gerekçesi daha önce planda yapılmış olan 1000'lik ve 5000'lik düzenlemedeki İmar türlerini yansıtmıyor. Yani bütüncül planlama yapılsın deniyor ama burada tek bir parsel kalmış. Yani parsel bazında yapılmak zorunda. O yüzden gerekçesinin düşük yaptığını düşünüyorum, ret ediyorum.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Gerekçesinin düşük yaptığından dolayı ret ediyorum.

İNCİ PEHLİVAN: Gerekçelerini uygun görmediğimden ret ediyorum.

MUSA GÖKDENİZ: Gerekçelerini daha önce istedikleri gibi yaptık, itiraz ettiler. Biz de bu sefer itiraz ediyoruz.

ALİ AYGÜN: Gerekçelerini uygun görmediğim için ret ediyorum.

EMİN BACAK: Gerekçelerini uygun görmediğim için ret ediyorum.

MEHMET NAİR: Gerekçelerini uygun görmüyorum. Ben Belediye'ye kalmasını istediğim için ret ediyorum.

OZAN TOPSOY: Gerekçelerini uygun görmediğim için ret ediyorum.

HALİL UYANIK: 29 tarihli yazıyla Kamu Alanı Tesisi yapılması için uygun görüş veren Hazine, şimdi neden böyle bir itirazda bulunuyor, çelişkili olduğu için ve bu bölgede de Kamu Alanı ihtiyacı olduğundan dolayı ret ediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, gündemin dokuzuncu maddesindeki ret gerekçelerini arkadaşlar kendi kanaatleri üzerinden ifade ettiler. Evet, gündemin dokuzuncu maddesi, Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü’nün 22.09.2016 tarih ve 6270 sayılı itiraz yazısının oy birliği ile reddi kabul edilmiştir diyorum. Ret edilmiştir itiraz. Gündemin onuncu maddesi. Buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Parsel: 6052’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar yer Turizm Meslek Lisesi ve Mehmet Akif’in alt tarafı. Oraya bir anaokulu bir de İlkokul düşünüyorlar. Daha önce Milli Eğitim’den gelmişti, bir sıkıntı vardı. Daha sonra, şu anda Defterdarlıktan, Milli Emlak’tan geldi değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Okul, eğitim.

HALİL UYANIK: Çekme mesafelerini nasıl yapıyorlar?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Burası bir eğitim.

HALİL UYANIK: Başkanım şimdi eğitim de bu yol eğitime gidecek insanlara da lazım, vatandaşa da lazım, herkese lazım.

ÖMER FARUK MUTAN: Kendi mülkiyet sınırları içinde…

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yolda bir şey yok.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kamu yararı açısından komisyona gitmeden oylarınıza sunmayı düşünüyorum usul açısından. Uygun mu arkadaşlar?

HALİL UYANIK: Uygun, uygun.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman gündemin onuncu maddesini, Milli Emlak’tan geliyor değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Pafta: H16C-18B-2A, Parsel: 6052’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

EMİN BACAK: Milli Emlak da şaşırdı. Bir tarafa itiraz ediyor, bir tarafı kabul ediyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi her tarafa itiraz ediyor. Gündemin on birinci maddesi. Bürokrat arkadaşlar çalıştı. Kasım ayı bütçe ayı biliyorsunuz. 2 ve 16 Kasım dediler. Birinci toplantı 2 Kasım, ikincisi 16 Kasım dediler. Uygun mu?

HÜSAMETTİN ÜNVER: Günleri?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet, Kasım Meclisi.

İNCİ PEHLİVAN: Kasım’ın 2’si Çarşamba.

ÖMER FARUK MUTAN: 2’si Çarşamba mı?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 16’sı?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İkisi de Çarşamba, saat 15.00 uygun mu? Evet arkadaşlar, Kasım Meclis toplantı günü biliyorsunuz bütçe Meclisi, 2 Kasım Çarşamba 2016, saat 15.00. 16 Kasım 2016 Çarşamba saat 15.00’da olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergelere geçiyoruz arkadaşlar. Birinci önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC Küçük Sanayi Alanına Yönelik 01.09.2016 gün ve 2016/176 sayılı Meclis Kararı ile yapılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Sn. Serkan KALE 30.09.2016 ve 11613 sayılı dilekçe ile itiraz etmiştir. Bu itibarla itiraz dilekçesinin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, geç geldiği için Başkanlıktan geliyor önerge arkadaşlar. Biliyorsunuz sanayi bölgesinden şu anda iki de arkadaş var içimizde. Özellikle Cahit istemiştir zannediyorum. H’da 7 metreye çıkalım denmişti. Sevgili Serkan KALE itiraz etmiş. Neden itiraz etmiş? Çok gerekçeli bir dilekçe de yok. İtiraz ettiğini beyan etmiş, sadece yazılı hale getirmiş ve bize vermiş.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi ki okuyacaksınız. Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sanayide kooperatif var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Lütfen, müdahale etmeyin. Burası TBMM içtüzüğü gibi çalışır. Siz dışarıdan geldiniz. Kooperatif var mı? Yok. Şöyle yapalım; ben usul açısından… Buyurun Emin Bey.

EMİN BACAK: Bu geçen ay aldığımız kararı okuyalım olmazsa. İtiraz edilecek bir şey yok ki kararda. Var mı karar yanınızda?

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam, okuyalım da isterseniz çok da uzatmayalım. Hayır, görüşlerini alsınlar Emin. Bize bir öneride bulunsunlar. Gelin İmar Komisyonu’na alalım. İmar Komisyonu da gitsin sanayide toplantısını yapsın. Ne diyor oradaki arkadaşlar. Çünkü orada bir kooperatif yok. Yani bizim muhatap alacağımız örgütlü bir yapı yok. Var mı? Yok. Kurmaya kalkıştık bir ara, Aziz Bey de burada, olmadı. Ne bir dernek ne bir kooperatif yok. Şimdi böyle başlayınca millet yanlış bilgileniyor. Doğru mu? İki yaka bir araya gelmiyor. Vatandaş da sıkıntıya giriyor orada. Yine usul açısından İmar Komisyonu’na alalım. İmar Komisyonu da gitsin mahallinde bir toplantı yapsın esnafla. Oradan ne çıkıyorsa, görüş alın diyor bak, oradan ne çıkıyorsa bir tutanak haline alın, bir dahaki Meclise getirin. Dilekçeyi ret ederiz veya kabul ederiz derim usul açısından. Söz almak isteyen varsa önerge ile ilgili buyursun. Buyur Halil.

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım, bu sanayi sitesinin % kaçı yapılaşmış durumda yaklaşık olarak, tahminen?

ÖMER FARUK MUTAN: Tahminen, ben atıyorum şu anda % 60-70 vardır.

HALİL UYANIK: Yani büyük bir çoğunluğu yapılaşmış durumda gibi. Şimdi önceki Mecliste de belirttiğim gibi burada plan bütünlüğünü bozacağız. Yani İstanbul’daki Ağaoğlu’nun inşaatlarına bezeyecek. Birisi 5 kat, birisi 3 kat, birisi 50 kat.

ÖMER FARUK MUTAN: O kadar da değil Halilciğim.

HALİL UYANIK: Hayır şimdi bakın başka bir şey diyeceğim. Şimdi oradaki insanlar da…

ÖMER FARUK MUTAN: Burada zaten kaç metreydi yükseklik? 5,50 – 6,00 metre miydi neydi? Biz hatta 6,50 metre istendi de 7,00 metre oluversin dedik.

EMİN BACAK: Kararı okusunlar Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Okuyun bakayım kararı varsa elinizde.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: 1,5 metre. 5,50 metreden 7,00 metreye çıkacak.

HALİL UYANIK: Diğer insanların haklarını korumamız lazım değil mi Başkanım? Şimdi burada ben şunu anlayamıyorum: Burada 7,00 metreye çıkarmakla arkadaşların kazancı nedir? Şimdi daha önceki şeylerde belirtildiği gibi yok tomruk dönmüyormuş, yok efendim profilin boyu 6 metreymiş de dönmüyormuş. Yani böyle bir, tabiatta böyle bir kanun yok. Bunu yatırırsınız, istediğiniz yerden bölersiniz. Dikine, ben hiçbir tomruğun bu yaşıma kadar, bak Aziz Bey orasını 1978’de yaptı yahut da 1980’de yaptı.

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili Halil zaten uygulama olarak da arkadaşlar gidin, siz de göstermişsiniz İmar Komisyonunda. Komisyon gitsin, orada göstersinler tomruk mu dönüyor, demir dönmüyor mu. Otursunlar. Esnaf da madem orada, yerinde dinleyelim arkadaşları. Gelsin. Burada kararlarını okutturalım.

HALİL UYANIK: Olur, olur.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi oylamaya gidersek yalnız kalacaksın yine, ret edeceksin.

HALİL UYANIK: Benim için fark etmez. Bildiğim şeyden şaşmam.

OZAN TOPSOY: Sorsunlar bir de kim ne kadar istiyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Gidelim oraya soralım, konuşalım.

HALİL UYANIK: Ama bakın bugün aldığım duyumlara göre zabıtalar bugün Meclis toplantısı olacağını sanayideki bütün esnafa bildirmiş.

ÖMER FARUK MUTAN: Bildirdik, özellikle bildirdik.

HALİL UYANIK: Ama kimse gelmiyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Bak var.

HALİL UYANIK: Ama 2 kişi. Sanayi 2 kişiden ibaret değil ki. 7

ÖMER FARUK MUTAN: Belki işleri güçleri var. Biz onların ayağına gidelim.

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım, onların da işi var. Sonuçta bir esnafın eğer işi varsa herkesin işi var. Eğer onlar da bunu uygun görselerdi buraya yığılırlardı.

ÖMER FARUK MUTAN: Bakalım orada ne olacak?

HALİL UYANIK: Tamam, ona da bakalım. Tabi ki.

ÖMER FARUK MUTAN: Olur mu?

HALİL UYANIK: Olur tabi, niye olmasın.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok alamıyorsunuz. Lütfen müdahale etmeyin. Ben o zaman ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini, İmar Komisyonunun sahada, küçük sanayi sitesinde esnafla buluşmasını ve orada ortaya çıkacak kararın burada Meclis Kararına dönüşmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?

EMİN BACAK: Başkanım ona gerek yok ki. Dilekçe gelmiş, dilekçeyi ret oylayacağız ret çıkak.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama bir gidip görelim ya. Niye görmüyoruz?

EMİN BACAK: O ayrı bir olay. Merak den gidip görebilir. Onda bir sıkıntı yok. Biz bu işi Meclis’te ret edeceğiz, bitecek iş.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani bak ne diyor? Bir de direnç var. Mesela o anlamda…

EMİN BACAK: Yani o ayrı.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani gidelim ne olur. Şu da bir yalan onu da söyleyeyim: Orada bir kooperatif falan yok. O koca bir yalan. Bazıları kendini kooperatif yerine koyuyorsa o da koca bir yalan. Hayır, gitse ne olur. 1 ay daha uzasa bir şey olmaz. 

EMİN BACAK: 5,50 metreden 7,00 metre yapmışız, 1,50 metre yükseltmişiz. Ben oradakilere daha önce sordum çok iyi olur dediler.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani bir de oraya gidelim, orada görelim yani.

HALİL UYANIK: Ben de sanayideki bütün esnafın çoğunluğu ile konuştum. Hiç bana 7 metreye çıkarılsın diyen olmadı ama dediğiniz gibi komisyon gider, komisyona çoğu 7 metreye çıkarılsın der o ayrı mesele.

EMİN BACAK: Ben de sordum birkaç kişiye, çok memnun oldu adamlar. Asma kat yaparız dedi, yukarıya soyunma odaları yaparız dedi.

HALİL UYANIK: Peki Emin Bey, sizin 3 katlı bir eviniz var, ben yanın 5 katlı alıyorum, siz alamıyorsunuz.

OZAN TOPSOY: Şu an Kepez zaten büyümekte olan bir yer.

HALİL UYANIK: Büyümekle bunun ne alakası var.

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili Halil yani böyle 3’e 5 kat gibi bir yükseklik yok.

EMİN BACAK: Yani 5,50 metreden 7,00 metreye yükselttik.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani esnaf karar versin orada. Biz de o kararı burada oylayalım. Çok mu zor?

MUSA GÖKDENİZ: Dilekçeyi veren arkadaşımız zaten bir kaçak bir asma tavan falan yapmıştı. Öyle hatırlıyorum.

HALİL UYANIK: Yaptıysa işlem yapmamaktan siz sorumlusunuz. Şimdi kişiler üzerinden şey yapmayın. Varsa hatası, suçu…

ÖMER FARUK MUTAN: Halil doğru söylüyor. Kişiselleştirmeyelim.

EMİN BACAK: Yani bence işi uzatmanın bir anlamı yok yani. Buraya bir dilekçe gelmiş.

ÖMER FARUK MUTAN: Emin gidelim, esnaf ne diyorsa burada kabul edelim onu.

MEHMET NAİR: Başkanım gidilsin, orada sorulsun. Kooperatif yok, bir muhatap bulamıyorsun kişilerle muhatap olacaksın. İstiyorlarsa, çoğunluk istiyorsa bunu yapacaksın. Çok da zor bir şey değil bu.

ÖMER FARUK MUTAN: Çok zor bir şey değil.

EMİN BACAK: Alt taraftaki dükkânlar kat karşılığı yer verdiler.

ÖMER FARUK MUTAN: Bak ben en doğrusunu söyleyeyim:  Bu sanayi buradan gitmeli arkadaşlar.

EMİN BACAK: Kooperatif falan diyorlar, site yapalım diyorlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu sanayi buradan gitmeli. Eğriye eğri, doğruya doğru. Doğru mu?

EMİN BACAK: Millet ne konuşuyor, biz burada 3 metreyi konuşuyoruz. Ben anlamıyorum yani.

ÖMER FARUK MUTAN:  3 metre de değil, 1,50 metre. Yani niye uzattık bu önergeyi? Gidelim oraya. Evet, komisyondan alanda bir toplantı yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Geçtik, buyurun. Önerge iki.

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Parsel: 6908‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önerge komisyona gidecek ama yeri tanımlayalım lütfen.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Murat IŞIK’a ait arkadaşlar.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama komisyona gidecek.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Burayı biraz fazla mıncıkladık arkadaşlar. İki defa mıncıkladı bu Meclis. Bir geçen dönem, bir de bu dönem mıncıkladı. Komisyona gidecek. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa ilgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Önerge üç: Beldemiz, Çınarlı Köyü Mücavir Alanında bulunan…

ÖMER FARUK MUTAN: Bölüyorsunuz ağabey. Lütfen oturun yerinize.

ERHAN BEKTAŞ: Önerge üç: Beldemiz, Çınarlı Köyü Mücavir Alanında bulunan, Pafta: H16C-18D, Parsel: 3226‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, bu tam yukarıdaki Kusköy Kavşağı. Kavşağın Dardanos tarafı. Yolu göster, Dardanos yolunu. Evet, onun sol tarafında kalıyor. İlgili mülkiyet sahibi rahmetli Orhan UĞUR’un kardeşi Gürkan UĞUR. Evet, imar planı içinde ilave. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Kurum görüşleri geldi, en son Karayollarından geldi.

EMİN BACAK: Ne istiyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Ne istiyor?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu banda uymuyor bu.

EMİN BACAK: Ne yapacak? Ticaret mi, ne yapacak? Bir şey belli mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi ne yapacak bilmiyorum ama ticaret.

EMİN BACAK: Olur ya bir bayilik gelir, bir şey gelir.

ÖMER FARUK MUTAN: O konuda bize bir şey demedi. Ticaret dedi. Başta verdiğimiz sınır yoktu. Sınırı departman getirdi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ticaretteki emsal neydi bölgede?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, 5000’lik ilave nazım. İlgili komisyona gidecek. Söz almak isteyen yok. İlgili komisyona gitmesini önergenin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? İmar Komisyonu’na gitmiştir önerge. Evet, buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Önerge dört: Beldemiz, Çınarlı Köyü Mücavir Alanında bulunan, Pafta: H16C-18D-4B, Parsel: 3226‘da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: 1/1000 uygulaması arkadaşlar. Söz almak isteyen yok. İlgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, Ekim Meclisimiz bitmiştir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen var mı? İyi niyet mesajlarınızı alabiliriz. Hepiniz öpüyorum. 05.10.2016

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                 HÜSAMETTİN ÜNVER                 ERHAN BEKTAŞ

  MECLİS BAŞKANI                           MECLİS KÂTİBİ                         MECLİS KÂTİBİ