T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ               :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ           :02.11.2016

TOPLANTI DÖNEMİ        :OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ             :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca KASIM 2016 Olağan Meclis Toplantısı 02.11.2016 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 02.11.2016 tarihli Meclis Toplantısında Nermin ERDOĞAN’ın haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2016 KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ

1. BİLEŞİM 1. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli Meclis Üyeleri çoğunluğumuz var. Sadece Nermin Hanım yok gibi.

EMİN BACAK: Ankara’da ameliyat oldu.

ÖMER FARUK MUTAN: Ankara’da ameliyat oldu. Geçmiş olsun öyle mi?  Onu bir arayalım devre arasında. Evet, Meclisimizi açtık. Gündemi arz ediyoruz. Erhan Bey buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: 2016 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi.

GÜNDEM

----------------- 

1.        2017 Mali Yılı Bütçesi,

2.        2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi,

3.        Beldemiz Hamidiye Mahallesinde Bayır Sokak ile Vatan Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

4.        Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/189 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi 22. Sokak ile Ali Hoca Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

5.        Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/191 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

6.        Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/192 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sek edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

7.        Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/200 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Küçük Sanayi Alanına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine itirazın görüşülmesi,

8.        Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/201 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Parsel: 6908’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.        Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/202 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Çınarlı Köyü, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

10.    Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/203 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Çınarlı Köyü, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

11.    Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Aralık ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

12.    Kapanış.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar Başkanlık gündemini gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergelere geçiyorum Bir.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Pafta:H16C18B2A,  Ada:197,  Parsel:4-5’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar önergenin gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler gündeme alınmasını? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci gündem maddesiniz arz ediyorum.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi pafta: 29K-IIb, Ada:203, Parsel:6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üçüncü önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi Pafta:30L, Ada:315, Parsel:5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi Pafta:30L-IVd, Ada:315, Parsel:5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci önergeyi arz ediyoruz.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi pafta:30L, ada:321, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Altıncı önergeyi sunuyorum. 

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Boğazkent Mahallesi Pafta:30L-IVd, Ada:321, Parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin, önergenin, altıncı önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Arkadaşlar hemen ben kısa bir açıklama yapayım. 3-4-5 ve 6 nolu önergeleri özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası emniyetin toplu konaklama alanları pansiyon vb. gibi noktalardan kaynaklı bir emniyet güvencesiyle bunların fonksiyonları ve işletmelere dönüşmesi noktasında geldiği zaman izah edeceğim. Bunların hep 5000’lik ve 1000’lik plan uygulamaları bilin diye söylüyorum. Yeri geldiğinde açacağım ben size. Yedinci önergeyi arz ediyorum. 

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Pafta:29L-1A, Ada:460, Parsel:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekizinciyi arz ediyorum.  

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli Merkez İlçe Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Pafta:29L-1d, Parsel:280-281-2452-4269’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 8 nolu önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Son önerge, dokuzuncu önerge. 

ERHAN BEKTAŞ: Kepez Beldesinde 258 ada 5 parselde bulunan 707,81 m2’lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait PTT Hizmet Alanı olarak görülen yerin 2942 Sayılı Kamulaştırma kanununa göre kamulaştırması için konu hakkında karar ittihazını arz ve teklif ederiz. 02.11.2016 Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Başkanlık gündemi ile birlikte önergelerin toplamını toplantı gündemini oluşturması açısından toplamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar biraz önce öğrendik, Meclis Üyesi Nermin Hanım Ankara’da bir ameliyat geçirmiş galiba. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Herhalde bir toplantı aralığı verdiğimizde de arayıp ulaşmaya çalışırız zannediyorum. Bugün mü oldu?

MEHMET NAİR: Çıkmış. 

ÖMER FARUK MUTAN: Çıkmış mı? O zaman ulaşabiliriz. Evet, gündemin birinci maddesi. Buyurun Lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: 2017 Mali Yılı Bütçesi,

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Başkanım tutanaklarla ilgili…

ÖMER FARUK MUTAN: Dur tamam. Gündeme zıpladık ama. Araya onu koyalım. Evet bir önceki meclis toplantı tutanakları herkesin önünde. Daha önce ulaştırıldı galiba. Biraz gecikildi mi Halil Bey yoksa?  Üzerinde durdunuz şöyle geldi gelmedi gibi ama. Devamı geldi galiba.

 HALİL UYANIK: Şu bakımdan Başkanım, tören alanında arkadaşlar imzalattı da ben de cuma namazına yetişmek için öyle bir kopukluk oldu.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar geldi, ulaştı. Her toplantıda yaptığımız gibi önce Halil Bey’e soruyoruz. Bir eksiklik aksaklık var mı diye.

HALİL UYANIK: Yok.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok tamam. O zaman kutluyorum arkadaşları bu sefer. Fırçadan kurtuldular. O zaman bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının okunmuş olduğunu kabul için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, okunmuş kabul edilmiştir. Evet, gündemin birinci maddesini tekrarlayalım ve geçelim. Evet buyur.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tahmin edilmektedir. Arkadaşlar önlerinizde var. Çok detay isterseniz konuşalım. Ama şunu ifade edeyim. Buradan Plan ve Bütçeye gidecek değil mi arkadaşlar?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu ayın 16’sında da 2. toplantımızı yapıyoruz diye bağlayacağız. Ellerinize yeni ulaşıyor. Biraz sonra Gelir Tarifesinin de bu yılkini verecekler size. Yine Plan ve Bütçe’de hangi arkadaşlar var? Siz varsınız siz. Nermin Hanım mı var? İnşallah sağlığına kavuşur ve sürece katılır.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Nermin ERDOĞAN var.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yedekleri yok mu bunların. Bütçenin yedekleri yok mu?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yokmuş tamam. Bundan sonra da gelecek gündem maddesinde de Gelir Tarifesi var. Özellikle bu yılkini koyduk. Artık arkadaşlar çalışsın. Onlar üzerinde konuşuruz diyeceğiz ama. Evet, gündemin birinci maddesiyle ilgili söz almak isteyen varsa buyursun. Ya da hepsinin… Buyur.

EMİN BACAK: Bugün itibariyle oran nedir?   

ÖMER FARUK MUTAN: Bugün itibariyle oran nedir?  

EMİN BACAK: Yani mesela on birinci aya geçtik ya onuncu ay itibariyle. 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Onlar yazıyor zaten de.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Bundaki oran ne kadardı? Genel, toplam?

ÖMER FARUK MUTAN: Yani iki ay öncesine bir çalışmanız var mı? Bu konuda bir rakam verebilecek misiniz diyor?

EMİN BACAK: Gerçekleşme oranları.  

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: % 87, tamam. Oldukça iyi. İnşallah daha derli toplu rakama ulaşır. Evet arkadaşlar. Yoksa ben gündemin birinci maddesi ile ilgili ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet, Mali Yılı Bütçesi ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na gitmiştir. İki.

ERHAN BEKTAŞ: 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi,

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, onları da dağıttınız mı arkadaşlar?

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani biz de Meclis olarak boş ver diyorsun. Plan Bütçe’den ne gelirse kabul edelim bitirelim mi? Yani bu süreçle alakalı tüm Meclis Üyesi arkadaşlar Plan ve Bütçedeki arkadaşlara akıllarını, düşüncelerini, fiyat artırımlarını, ücret artırımlarını, indirimlerini bir şekilde kendi kanalları ile iletirse Halil kardeşim sen de bize de Başkanlığa veya arkadaşlara da iletebilirsiniz. Bir ortak akılla çıkarırsak tarifeyi iyi olur. Genelde enflasyon oranında TEFE TÜFE şeklinde gidiyor. Yine de değerlendirmenizde fayda var. Tarife ile ilgili söz almak isteyen Meclis Üyesi arkadaşım var mı? Yoksa 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Gündemin üçüncü maddesi buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesinde Bayır Sokak ile Vatan Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili arkadaşlar AKP Belde Yönetimi ve AKP’li Belediye Meclis Üyeleri bizleri ziyaret ettiler o gün böyle bir konuşma geçti. Biz dediler 15 Temmuz şehitleriyle alakalı bir park ormanı yapmak istiyoruz. Uygun bir alan var mı? Araştırdık ettik bulduk. Şurayı gördüğünüz yer hastane. Hastanenin tam karşında bir inşaat var Eyüboğlu yapıyor bakın yukarıda okun dibini gösterin orası. Şurayı da Mim İnşaat yapıyor. Onun arkasında 2840 m²’lik bir alan var. Çıkarken de şöyle bir isimde mutabakat sağladık. 15 Temmuz Şehitleri Özgürlük ve Demokrasi Ormanı olsun dedik. Mutabık kaldık. O akılla yola çıktık. Biz Başkanlık olarak departmanla burayı bulduk. Şurayı, az değil üç dönümlük bir alan. Bunu da sizin önünüze getirdik. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun söz vereyim. Söz almak isteyen yoksa yollayalım mı bunu İsim Komisyonuna? Bir ortak mutabakat gibi geliyor. Sevgili Halil? Değerli Meclis Üyem.

HALİL UYANIK: Başkanım siz nasıl takdir ederseniz.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani burada da birden çıkabilir. Komisyona da gidebilir ama…

HALİL UYANIK: Genelde komisyona havale edilip oradan geliyor ama yine takdir sizin.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyon arkadaşları burada. Bir itiraz var mı isim noktasında? Yoksa buradan çıkar gider Valilik onaylarsa hayata geçer zaten. Evet, o zaman görmüş olduğunuz şu anda yansıdaki, nasıl tarif ediyoruz burayı dediniz? Bayır Sokak ile Vatan Sokak’ın köşesinde bulunan alana 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi ve Özgürlük Ormanı adının verilmesini ormanı diyorum, orman parkı mı diyelim?

MEHMET NAİR: Orman parkı.

ÖMER FARUK MUTAN: Orman parkı çünkü ileride buraya çocuk parkları şunları bunları da monte ederiz. Kent içinde bir alan çünkü bu. Evet, o şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/189 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi 22. Sokak ile Ali Hoca Sokak’ın köşesinde bulunan park alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

ÖMER FARUK MUTAN: Evet burası da ofisi gösterelim lütfen, okla. TMO yazıyor. Arkadaşlar ofisin altındaki yol. Kent büfeyi gösterin renkli ahlat ağacı var. Ahlat ağacının bakın yeri burada. Dairenin bakın hemen yanında bak 0,80 yazıyor ya. Karşıda karşı da orada değil. Yürü yürü yola yürü, çık yukarı gel biraz daha böyle. Bak dairelerin kesiştiği yer. Müjgan bak orası da ahlat ağacı diyorum nerede ahlat ağacı orada? Orada Kent Büfe nerede? Onun hemen karşında arkadaşlar. Ofisin altındaki yol. A la Carte ileride. Denize açılan bantta bakın orada ileride. Vallahi geçen geldiğimde ben gönlümden geçeni paylaşmaya çalıştım. İsim Komisyonuna da  dedik işte Kamer GENÇ olur mu dedim. Özellikle de Halil kardeşime baktım. Onun da sevdiği bir şahsiyetti rahmetli. Herhalde İsim Komisyonu ne dedi?

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa ben özellikle komisyona teşekkür ederek ilgili gündemin dördüncü maddesini tarif edilen noktadaki parkın “Kamer GENÇ Parkı” olarak adlandırılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum şahsım adına, Meclis adına. Gündemin beşinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/191 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, değerli arkadaşlar biliyorsunuz daha önce geldi, hala daha bekliyor. DSİ’nin sulama ile ilgili bir revize plan çalışmaları var. Artık nereleri iptal olacak, nereleri olmayacak. Ondan sonra işte ortaya bir görüş çıkacak. Buradaki vatandaşların lehine duruyor. Yani artık buranın sulama alanından çıkarılması gündemde. Böyle bir görüşleri var DSİ’nin. O yüzden komisyon da bende kalsın diyor. Ben gündemin beşinci maddesiyle alakalı komisyon kararını, buyur Halilciğim.

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkanım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 8. maddesi dediği husus nedir? Yani burada bir açıklık yok.

ÖMER FARUK MUTAN: Çevre ve Şehircilik ne diyor?

HALİL UYANIK: Yani olumlu mu bakıyor, olumsuz mu bakıyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Onlar da DSİ’ye bakıyor bildiğim kadarıyla. Oradan gelecek yazıya bakıyor.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oku.

HALİL UYANIK: Tabi ki yani bir bilgimiz olsun 8. madde neyi kapsıyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Bütünlüğü derken bütün sanayi mi diyor?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Burayı tek bir parsel olarak atlıyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Saat 17.00’a kadar bulursunuz artık.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: İsterseniz diğer maddeye geçelim.

ÖMER FARUK MUTAN: O da aynı. O da 1000’liği, uygulaması. Beşi halledersek altıyı da halledeceğiz.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 8.1 ne işte onu soruyor. 8.1 maddesi ne?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O yani. Yani Çevre ve Şehircilik, Tarım’dan, DSİ’den görüşleri alın diyor. 8.1 maddesine uyunuz diyor. Evet, var mı başka söz almak isteyen? Yine komisyonda kalıyor. Komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum gündemin beşinci maddesini. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin altıncı maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/192 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sek edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yine sanayi ile ilgili, Palaların olduğu yer ile ilgili. Aynı yer burası. Bu da 1/1000 uygulama ile alakalı. Yine kurum görüşleri neticesiyle revize çalışmalarının vatandaş lehine sonuçlanacağı gibi bir yazı var elimizde. Ona istinaden komisyon bende kalsın diyor. Söz almak isteyen var mı? Buyurun.

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkanım, bu bürokrasiyi aşamayacağız gibi geliyor bana. Çünkü 1 yıldan beri bu yer komisyonda kalıyor. Kurum görüşleri gerçi birkaç tanesinden gelmiş ama birkaç tanesinden de gelmemekte ısrar ediliyor diye düşünüyorum. Çünkü yazacağın iki satır yazı. Kardeşim burasının imara açılmasında sakınca yoktur veyahut da sakıncalıdır der ki hani biz de önümüzü görelim. Vatandaş her gün beni gördüğü zaman orada ne oldu Halil, ne oldu Halil?

ÖMER FARUK MUTAN: Halilciğim işte ne güzel bak. Bir siyasi olarak devamlı iletişimdesin halkımızla. Şimdi şöyle ki, tabi ki bu bir ihale. Özel bir firma DSİ’nin bu bölgedeki, sadece bizde de değil arkadaşlar. Üniversiteden de geçiyor bu kanal, Çanakkale’de var. Yani bölgedeki tekrar sulanabilir alanların tespiti ile ilgili, ilgili firmanın yani diğer o firma ihalesi ne zaman bitecek? Bilgisi olan var mı bürokratlardan? Onu bir not alın soralım. Yani her işin bir süresi vardır çünkü. Şimdi ihaleli bir iş ve işlem olduğu için onun bir süresi vardır. O süre bitince firma bu karar ve görüşlerini DSİ’ye bildirecek. Onlar da onaylayacak büyük ihtimalle yani bu çalışmayı. Onu bir öğrenelim. Bir de soralım ne zaman bitecek diye.

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkan, TOKİ’nin içinden geçti. Kenarından değil.

ÖMER FARUK MUTAN: Değil.

HALİL UYANIK: Üst tarafından geçti. Yani onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da buradakiler başka bir milletin vatandaşı mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili Halil haklısın da adam bize diyor ki bak burayı ihale ettik diyor. Buranın tekrar sulama revizyonu yapılacak. Neresi sulansın, neresi sulanmasın. Belki oraları da iptal edecekler veya mesela ben Sayın Bülent TURAN ile de görüştüğümüzde kent için kullanılan bu sulama kanallarının kapalı hale getirilmesi olacak kimi yerlerde. O tür bir çalışma da var. Yani burası kapalı olacak, orası sulansın, burası sulanmasın denecek. Böyle bir ihale süreci. DSİ’ye soralım bu ihale ne zaman tamamlanıyor. Onu bir soralım.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne dediler?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam, firma teslim ettikten sonra hızlandırırız gibi geliyor.

EMİN BACAK: 2 ay daha bekler.

ÖMER FARUK MUTAN: 2 ay. Ondan sonra AKP’li arkadaşları devreye sokarız. Evet, gündemin altıncı maddesini değerli arkadaşlar komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/200 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta:29K-IIC, Küçük Sanayi Alanına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine itirazın görüşülmesi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne kabul edildi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Plan kabul edildi, evet.

EMİN BACAK: 7 metre olması.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi plan kabul edilmesi İmar Komisyonu ile alakalı bir şey değil. Onu Meclis kabul edecek. Ben oradaki son lafını düzelteyim. İmar Komisyonu itiraz edilen dilekçeyi ret etti daha doğrusu. Yapılmış olan plan tadilatını akıl olarak tavsiye etti diyelim. Bir karar verdi, o çok doğru bir laf değil. Evet arkadaşlar, gündemin yedinci maddesi ile alakalı söz almak isteyen varsa işaret buyursun.

HALİL UYANIK: Başkanım şimdi bu plan tadilatı ile ilgili daha önceki Meclis’te plan bütünlüğünü bozacağından dolayı ret vermiş olmamdan dolayı bu arkadaşımızın yaptığı itirazın yerinde olduğu düşüncesindeyim. İtirazın kabulü yönünde oy kullanacağımı belirtirim. Saygılarımı sunarım.

ÖMER FARUK MUTAN: Gerekçenizi izah etmiş oldunuz böylece. Bir daha size gerekçe sormayacağız. Evet değerli arkadaşlar sanayide yapılan oylamada orada yine 2 arkadaş bana gelen duyumlar üzerinden itirazına inatla Demirci Cahit ve Serkan Bey devam etmişler ama oylamaya gelip o demokratik anlamdaki haklarını, hukuklarını belirteç olarak işaret buyurmamışlar. Buyur.

EMİN BACAK: Arkadaşlarla biz konuştuk zaten. 5,50 metreyse yine yan tarafı da 5,50 metre yapabilir. Yapılacak olanların önünü açıyoruz biz.

ÖMER FARUK MUTAN: Bakın ben şöyle bir lafla olayın üzerine gideyim. Arkadaş bu 7 metre senin de kazanılmış bir hakkın olacak. Yani senin de atıyorum 1,5 metrelik bir kazanılmış hakkın olacak. Sen yapmak istersen yarın yıkıp 7 metre yapacaksın. Sonuçta senin hanene, sana da geliyor bu fayda ama inatla benim de aklım bu diyor. Olabilir. Ona da saygı duymak lazım. Tabi sonuç itibariyle bölgede demokratik bir plebisit yaptık. Yani o bölge sorunları ile ilgili orada yaşayanlara sorduk. Belki şu anda yapıp dükkânını bitirmekte olanlar da gelip evet kullandı büyük ihtimalle. Orada da bu kadar insan vardır zannediyorum tahmini olarak. Sonuçta ben de kendi adıma ihsas-ı rey yapayım ama oylayacağız sonuç itibariyle. Vatandaş ne diyorsa o dedik, gittik vatandaşa. Vatandaş da dedi ki: Biz bu dilekçeyi ret ediyoruz dedi. Ben şimdi burada dilekçenin reddini ve kabulünü oylarınıza sunacağım. Dilekçeyi kabul edenler önce işaret buyursun. Evet, Halil Bey konuşmalarda da ifade etti gerekçesini. Ben daha önce de itiraz ettim, dilekçenin de haklı zeminleri var dedi. O sebeple nedenini sormuyorum. Dilekçeyi ret edenler. Evet, burada da gerekçe alacağız. Ali Bey’den başlayalım. Buyurun.

ALİ AYGÜN: Bu bölgedeki mülk sahiplerinin…

ÖMER FARUK MUTAN: Şunu da ifade edeyim ondan sonra devam edin. Oy çokluğu ile itiraz, dilekçe, itiraz ret edilmiştir. Tabi ret gerekçelerini alıyorum.

ALİ AYGÜN: Bu bölgedeki mülk sahiplerinin bu şekilde olmasını istediği için itirazın reddini düşündüm.

MUSA GÖKDENİZ: Sanayide yaptığımız araştırmalara göre bunun plan bütünlüğünü bozacağına inanmadığımız için ret ediyorum.

İNCİ PEHLİVAN: Bence halkımızın sesi önemlidir. Orada çalışanlar bu şekilde yapılmasını istiyorlar. Onun için itirazı ret ediyorum.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Sanayi bölgesindeki mülk sahiplerinin ihtiyaçlarından yola çıkarak o bölgede önemli bir ihtiyacın giderileceğine inandığımdan itirazı ret ediyorum.

EMİN BACAK: Sanayi bir bütündür, bütün kalmasında fayda vardır.

MEHMET NAİR: Oradaki sanayide çalışan arkadaşlarımın çoğunluğu 7 metre istediği için dilekçeyi ret ediyorum.

OZAN TOPSOY: Çoğunluk istediği için dilekçeyi ret ediyorum.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Sanayi esnafının rahatlığı için 7 metreye evet, itiraz dilekçesini ret ediyorum.

ERHAN BEKTAŞ: Sanayide yapılan oylamada kabul edenlerin fazla olması gerekçesiyle itirazı ret ediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben daha önce ret gerekçemi açıkladım, ihsas-ı rey yaptım, oyumu da açıkça belli ettim. Ben de dilekçenin reddine oy kullandım. Gerekçem de: Sanayideki insanların sorunlarının kendi içlerinde ortaklaşarak, ortak bir aklı sandığa yansıttılar, sandık koyduk. Demokrasilerde de saygı duymak lazım. Ben de oradaki sanayi esnafına saygı duyarak dilekçenin yani itirazın reddi noktasında oy kullandığımı beyan ediyorum. Evet, gündemin sekizinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/201 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Parsel: 6908’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar Merkez Camii’nin aradaki kısıktan girilen yol, köşedeki parsel. Sevgili Murat IŞIK’a ait bir yerleşim. Burada bildiğim kadarıyla yapılan işlem şu 9,55 denilen mesafenin işlenmemesinden kaynaklı ilgili mülk sahibinin o yaklaşım mesafesinden 3 metrelere veya 5 metrelere inmesi noktasında bir talebi vardı. O eksiklik departman tarafından giderildi bildiğim kadarıyla. İmar Müdürlüğü tarafından. Sonra komisyonda değerlendirildi. Yapılan değişiklik yok. Mevcuttaki eksikliklerin tamamlanarak önünüze gelmesi söz konusu. Eksiğim veya yanlışım veya yanılgım varsa lütfen düzeltin. Evet, söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım, oradaki yer yıkıldı. Ama o hepsini kapsıyorsa boyalı olan yer, orada mevcut bina da var şu anda.

ÖMER FARUK MUTAN: Mevcut binayı yıkıp yeniden yapacaklarmış.

ERHAN BEKTAŞ: Parsel bölündü Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Parsel mi ayrılacakmış?

ERHAN BEKTAŞ: Mevcut binanın bulunduğu parsel ayrıldı Halil.

HALİL UYANIK: Hayır şimdi bakın yıkılan bina var, yıkılmış vaziyette, bir de şu anda mevcut bina var.

ÖMER FARUK MUTAN: Yıkılmış dediğin indirme değil mi orada? İndirme gibi bir şey var orada. Onu zaten kaçak kuçak yaptı. Kızını koydu Aliye’yi oraya bildiğim kadarıyla. Şimdi Aliye orada oturmuyor bildiğim kadarıyla.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Değil mi? Bahsettiğin yer o. Kaçak kuçak yaptı

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Onu kapsamıyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, başka var mı söz almak isteyen? Yoksa komisyondan oy birliği ile gelmiş. Gündemin sekizinci maddesini, 2016/201 sayılı karar ile İmar Komisyonu’na sevk edilen Parsel: 6908’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/202 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Çınarlı Köyü, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyonda mı kalıyor? Öyle anladım.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, şeyi gösterin Ormandan gelen, depodan gelen, Dardanos deposundan gelen yolu. Evet, şeyden geliyor arkadaşlar. Depodan gelen, Kusköy’e doğru giden yol. Ana yol, İzmir yolu. Tam o köşe, dönüş arkadaşlar. Orası. Bu Sevgili Orhan UĞUR’un rahmetlinin biraderiHürkan UĞUR’laalakalı bir mülkiyet. Anladığımız kadarıyla henüz daha görüşlerin tamamı mı gelmedi de o yüzden kalıyor komisyonda?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tekrar mahallinde yükseklik açısından inceleme devam edecek. Kurumlardan olumsuz görüşü olan var mı?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, tamamdır. Yerinde, İmar Komisyonu gidecek oradaki yüksekliklere bakacak. Ona göre KAKS kaldırma istemeyecek. Sınırlandıra getirecek. Doğru mu söylüyorum?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen var mı? Komisyon yerinde yükseklik incelemesi yapacak. Kurum görüşleri olumlu. O zaman ben gündemin dokuzuncu maddesinin, ilgili komisyonda, İmar Komisyonu’nda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Komisyonun tavsiyesi böyle. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir komisyonda kalması. On.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 2016/203 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Çınarlı Köyü, Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, dokuz ile bağlantılı. Aynı yerin 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Söz almak isteyen var mı? Yoksa komisyon bende kalsın, yerinde inceleme yapacağım yükseklikle ilgili diyor. Evet, gündemin onuncu maddesi Parsel: 3226’da kayıtlı taşınmazın plan değişikliğinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onbir.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 2016 Aralık ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Bahar Hanım.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sizin için uygun gün Yazı İşleri?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu arkadaşlar 7 Aralık? Çünkü Yazı İşleri’ne de süre kalacak ya yazıyorlar, Valiliğe falan yolluyorlar. Ama tabi bu arada bir Meclis toplantımız daha olacak arkadaşlar. 16 Kasım’da. Kasım ayı biliyorsunuz bütçe.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Saat 15:00. Tekrar hatırlatayım. Bütçeye, komisyona gidenler buraya gelecek. Bütçe üzerine tekrar tartışacağız. Bütçe önemli. O zaman ben 7 Aralık’ın 2016 Meclis, Kepez Belediyesi Meclis günü olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kapanış yapmadan önce evet, şimdi bütçeyi tamamlayalım 16’sında herkes programına atsın şimdiden. Bugün ayın 2’si. Kepez Belediye Meclisi eşleriyle birlikte bir yemek yiyelim diye bir Başkanlık teklifi var. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Teşekkür ediyorum. Uygun görürseniz bu toplantıya bir ara verelim. Ara vermeyi kabul edenler? Arada görüşelim mi? Bir önerim var.

HALİL UYANIK: Benim bir talebim olacak. Geçen gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının uğramış olduğu silahlı saldırıyı şiddetle kınadığımızı, ülkemizdeki terör olaylarının bir an evvel bitirilmesini talep ediyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN: Cenab Allah’tan niyaz ederim. Uygun görürseniz ara verelim. Evet, verelim mi? Verelim. Bu sefer tatlı yok. Halil Bey pilav yok mu dedi, pilav yaptık. Evet, 10 dakika mola veriyoruz. Ondan sonra önergelere geçeceğiz arkadaşlar.                        02.11.2016

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                 ERHAN BEKTAŞ                 HÜSAMETTİN ÜNVER

  BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS KÂTİBİ                    MECLİS KÂTİBİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OTURUM 2. BİLEŞİM

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar toplantının 2. bölümünü açıyorum. Toplantının birinci bölümünün sonuna doğru sevgili Halil UYANIK arkadaşımın CHP Genel Başkan Yardımcımız sevgili Bülent TEZCAN’a dönük ilinde, Aydın İlinde yapılan bir saldırıyı kınadı. Bu konu ile ilgili veya siyasetin diğer konuları ile ilgili söz almak isteyen varsa böyle kısa kısa vereyim, ondan sonra önerge kısmına geçeyim. Ben tabi ki bu kınamaya birebir katılıyorum, onu belirteyim. Siyaset kurumu arkadaşlar şu siyasi partinin veya şu derneğin veya şu odanın gibi sınırları ile çizilecek bir akılda gelişmiyor. Siyaset sağı ile solu ile. Önü ile arkası ile, kılcalıyla bakın o dernekleriyle, odalarıyla bir kurum ve demokrasinin olmazsa olmaz kurumları siyasi partiler ve anayasal zeminde de hepsi meşrudur. Siyaset yapan insanlar da bir aklın etrafında ve devamında insanların sorunlarını ihtiyaçları üzerinden, elindeki imkânlarla çözümleyen yapılardır. İktidar olursan çözümlersin, olmazsan da çözüm önerilerinde bulunursun. Onun da aklını kullanırsın, paylaşırsın. Bunu da halk görür, görmez, destekler desteklemez. Böyle bir sürece dönük bu işi yapan siyasilere dönük bu tür şiddet saldırıları özellikle böyle ateşli falan, ölüme yol açabilecek düzeyde, kalabalıklar içinde, her şeyin de ötesinde yakın bir zamanda da Genel Başkanımız yaşadı biliyorsunuz Karadeniz kıyılarında, olmaması gereken tutum ve davranışlar. O yüzden ben de kendi adıma diyeyim. Belediye Başkanı olarak diyeyim veya Kepez Belediye Meclisi olarak bu toplantıda Meclis adına buradan kınadığımızı iletmiş olalım biz de ve devamının da olmaması temennisi ile buyurun Mehmet abi.

MEHMET NAİR: Biz de her türlü, nasıl saldırı olursa olsun, her saldırıyı kınıyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin idari şekli siyasi olarak, seçici olarak, seçimle gelen yani. Onun için A parti, B parti burada önemli değil. Burada önemli olan saldırı olmaması. Bir sorun varsa konuşarak çözülmesi. Onun için şiddetle biz de kınıyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Sonuçta Allah’ın verdiği canı Allah alır değil mi? Rahmetli ÖZAL’ın bir suikast girişiminde söylediği bir laftı bu, kurşun geçtikten sonra. Yani bir de ülkücü olduğu iddia edildi. Sağ olsun Sayın İsmail OK galiba, Balıkesir eski milletvekili de kamuoyu ile paylaştı. Bu tür insanların ülkücü olamayacağını, bu tür saldırıları da kınadığını ifade etti. Buradan kendilerine de teşekkür ettiğimi ifade etmek isterim. Önergelere uygun görürseniz geçelim. Uygun mu arkadaşlar? Önerge bir.

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2A, Ada: 197, Parsel:4,5’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun ama önergeyle geliyor buyuramayacaksınız. Neden çok önerge onu söyleyeyim. Biraz önce ifade ettim; önergelerin 4 tanesi 5000’lik 1000’lik şekilde pansiyon alanları ile ilgili. Bir tanesi Telekomünikasyon A.Ş. ile temasa geçtik. Şu anda yönetim yokmuş arkadaşlar. Bize verdikleri akıl; kamulaştırın. Mahkeme, işte oradan buradan belki bir şey çıkar, tarih çıkar. Onun üzerinden satın alırsınız. O yüzden böyle bir yol izliyoruz. Diğerleri de yetiştiremediler. Yetiştiremediklerini önerge ile alalım dedik. Burası hemen şurası. Şurada iki tane bina var. Biri tek katlı, biri üç katlı. Birleştirip tek bir bina yapmak istiyor. Hemen şurası bak. Şu köşedeki, arkadaki yer. Evet, burası orası. İmar Komisyonu’na gidecek. O üç katlı binayı da yıkmayı düşünüyorlar. Yanındaki binayı yıkıp o arkada Hedef İnşaatın yapmış olduğu bina var biliyorsunuz. Oradan baktık departman olarak, bana da gelindi. Tabi ki komisyona da gidecek, ben karar verici değilim ama olabilirlik ihtimali üzerinden bir alttaki parsele bakarsanız hemen hemen şey hattı oradan geçiyor. Bu Yıldız Caddesi biliyorsunuz. Ne hattıydı bu?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Miğfer hattı. Oradan geçiyor şeklinde. Hatta yol var bölüyor diğer parselle. Bu şekilde bir talepleri var. Bu İmar Komisyonu’na gidecek. Söz almak isteyen varsa ilgili önergeyle söz vereyim. Yoksa ilgili önergenin ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Önerge iki.

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 203, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar burası hepinizin bildiği dutlar bölgesindeki dutlar kahvesi. Daha öncesinde Veysel’in kahvesi olan yer. Bir yandan da benim kız kardeşimin kayınpederinin yeri diyelim. Bunlar da bir imar talebiyle geliyorlar. Komisyona gidecek. Ana cadde üzerinde. Yeri biliyorsunuz değil mi? Tarif ettiğim yeri biliyorsunuz büyük çoğunuz. Çoğunuz değil hepiniz biliyorsunuz.

HALİL UYANIK: Hasan abinin yeri.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet. Hasan abini yeri. Evet, ilgili önerge ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Üç.

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 315, Parsel: 5‘de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar biraz öne bahsettim, pansiyon. Siyami ÖZKAN. Şimdi emniyetten bu şekilde bir yazı gelince biz dedik ki pansiyon sahiplerine: Arkadaşlar yani yapacağız tamam plan tadilatı, proje tadilatı ama mevcut binanız bu işletmeye uyabilecek mi? Gidin, teknik bir rapor alıyoruz kendilerinden, teknik bir eleman tarafından. Geldi. Onlar da son anda. Onlar da son anda, bu yazılar yeni geldi işte zabıta geziyor pansiyonları falan. Nasıl bir yazı izah eder misin İbrahim?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ya da o pansiyon tabelasını indirecek. İndirenler var. Mesela bir örnek vereyim ben size; Ali YAVAŞ. Bizim Kadın Sağlık ve Spor Merkezinin Boğazkentte olduğu yer. Oradan da taşınıyoruz şimdi, daha büyük bir yere geliyoruz. Mesela bunu FETÖ’den almışlar. Neden almışlar? Bu, evinde kiralık kalan vatandaşa internet şifresini veriyor, o amca da ByLock’a giriyor. İşte bu tür şeyler olduğu için giriş çıkışları da denetleme adına ya indirin o pansiyonu diyor. Kiralık ev diyor, işte kaydını kuydunu bildirin diyor tamam mı? Ya da eğer işletecekseniz pansiyon gibi işletin, bize giriş çıkışları bildirin diyor emniyet. Bu sebeple bu tür olay başladı. Buyur Halil.

HALİL UYANIK: Bu Ali YAVAŞ dediğiniz Almanyalı mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Türkmen ya. Evet o. Tabi tabi. Veriyor şimdi adam, 2-3 gün ByLock’a girmiş. Girdin diye oradan had bakalım gel. Bırakmışlar Allahtan sırıtıyor armut gibi. Tövbe Yarabbi. Evet, konu bu arkadaşlar. İşte Siyami ÖZKAN’a ait pansiyonun da 5000’lik bir Nazım İmar Plan Değişikliği. Komisyona gidecek. Kabul edenler? Evet gündemin, önergenin, üçüncü önerge. Ada: 315, Parsel: 5, pansiyon alanına dönüştürülmesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği komisyona oy birliği ile gitmiştir. Dört. Bu da üç ile ilgili.

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVd, Ada: 315, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu da üç ile alakalı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği arkadaşlar. Yine aynı şahsa ait. Bunların teknik raporları var. Yani pansiyonun da belli haiz şartları var yönetmeliği gereği. Olabilir ise başvuruyorlar. Biz de o şekilde kabul edip önünüze getiriyoruz bilginize. Bunlar pansiyon olarak işletmek istiyor. Kiralık ev olarak işletmek isteyenler yazılarını indiriyor arkadaş. Apart yazılarını falan indiriyor bilginize. Evet gündemin dördüncü maddesi ile ilgili söz almak isteyen? Yoksa gündemin dördüncü maddesinin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile komisyona gitmiştir. Beş

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 321, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar. Bu da aynen Rafet Birinci ’ye ait bir pansiyon alanının 1/5000 ölçekli bir plan değişikliği. Komisyona gidecek biraz önce izah ettiğimiz sebeplerden dolayı. Vatandaş tercihte bulunuyor. Ya pansiyon işletmesine dönecek, yani ekonomik, iktisadi bir işletmeye ya da kiralık konut olarak gidecek. Tercih edenler işletmeye dönüştürülmesiyle ilgili teknik raporla birlikte geliyorlar, biz de sizlerin önüne getiriyoruz. Söz almak isteyen var mı gündemin beşinci maddesi ile ilgili? Evet, parsel 1’de, ada 321’de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir beşinci önerge. Altıncı önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVd, Ada: 321, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bir önceki gündemin beşinci maddesi ile alakalı Rafet Birinciye ait. Bu da yine pansiyonun 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. Usulü içinde İmar Komisyonu’na gidecek ama söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa gündemin altıncı maddesinin ilgili komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? İlgili önerge İmar Komisyonu’na gitmiştir. Yedi.

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Ada: 460, Parsel:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar helikopter pisti, 15 metrelik yol. Evet, ondan sonraki adaları geçiyorsunuz. Kahverengi ile işaretli parsel. KAKS mı kalksın istiyor?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: KAKS kalksın istiyor. Şimdi bu ada ile ilgili bu tür bir talep, bir plan değişikliği ile gündeme gelmiş, vatandaş da, ilgilisi de oradan cesaretle konuyu bir dosya halinde Başkanlığımıza getirdi.

EMİN BACAK: % 40’ı dolduramıyor mu?

ÖMER FARUK MUTAN: Dolduramıyor mu? Bilmiyorum. Bakacağız. Komisyon da bakacak.

HALİL UYANIK: Yer kimin Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Yer kimin? Bende ne olarak geçiyor? Hasan Umut DURMAZ olarak geçiyor ama Yüksel KORKMAZ mı ilgileniyor?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Yüksel KORKMAZ’ın arkası Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkası mı? Tamam. Hasan Umut DURMAZ olarak bana not düşülmüş.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gidip yerine bakın yani. Bakın tek parsel olmuyor, tamamına verelim, vermeyelim. Bakın, komisyon baksın. Yani önerge ile gelmiş. Arkadaşlar da, imar bölümü de gitsin baksın.

EMİN BACAK: Kepez Belediyesi’nin İmar Kanunu var yani. Kişiye özel bir şey yaptıktan sonra.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi kişisel talepleri de almamazlık edemiyoruz arkadaşlar. Yani adam da dosya hazırlıyor.

ERHAN BEKTAŞ: Adada emsal olduğu için gelmiştir Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Zaten adada emsal var diye adam oradan cesaretlenip geliyor.

EMİN BACAK: % 40 köşe yerler çekme mesafesi olduğu için gelmiyordu.

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili Emin zaten şu anda karar vermiyoruz. Gidin, komisyon baksın.

EMİN BACAK: Hayır yani insanlar da buraya gelirken bir komisyondan geçiyor, gruptan geçiyor öyle geliyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Bizden geldiler, bizim CHP grubuna geldiler.

EMİN BACAK: İşte onu demek istiyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani bakın CHP grubuna gelen her şey bu Meclis’ten geçmiyor. Bunu da bilin yani.

EMİN BACAK: Hayır bunların ne istediği biliniyor yani herkes biliyor. Varsa bir şey söyleyin onu demek istiyorum yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar KAKS mı istiyorlar, ne istiyorlar?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: KAKS kaldırılmasını istiyorlar.

EMİN BACAK: Yani ne bu?

ÖMER FARUK MUTAN: Açar mısınız KAKS’ın ne olduğunu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Yani yeni halinde ne istiyor?

PINAR YANAR: Bilgi verdi

EMİN BACAK: Tamam komisyonda inceleriz.

HALİL UYANIK: Şimdi Sayın Başkanım bu üst tarafındaki parsel ve diğer parsel. Onlar da aynı haktan faydalanacaklar mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaş bir talepleri yok ama şu olabilir resen bak resen komisyon der ki kardeşim bak niye tek tek getiriyorsunuz. Getirin adanın tamamında yapalım der. Komisyon böyle bir tavsiye kararı alır. Gelir Meclis de uygun görür, tamamını yapar. Şimdi daha önceden bir parselde bu tür bir KAKS kalkması olmuş. Köşe parselde mi olmuş?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne diyor? Bir oku.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Ama % 40’ı dolduramadığı için vermişiz.

ÖMER FARUK MUTAN: Oradaki ne, onu bilmiyoruz şu anda.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Abi komisyon çalışsın. Biz de bakalım yani departman olarak ilgilisi arkadaşlar da baksın. Önerge ile geliyor ama bir daha her halde belli bir akıl sunacak her halde departman da değil mi? İmar Müdürlüğü.

EMİN BACAK: Ne geliyor, ne istemiş, eski hali neymiş?

ÖMER FARUK MUTAN: İşte o komisyona gelecek.

ERHAN BEKTAŞ: Komisyonda bence bu konuları irdeleriz, sonrasındaki Meclis toplantısında.

ÖMER FARUK MUTAN: Karar toplantısında bir daha karara gelecek bu. Karara gelince bütün detayına girin. Orada bize sunun. Kabul ya da ret ederiz yani. Şey değil bu irade, Meclis’in iradesine ne ben ne de bir başkası ipotek koyamayacak.

HALİL UYANIK: Bu helikopter pisti Kalebodurun oradaki mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Kalebodurun orası evet. Yukarıya çıkıyor ya. Anayola çıkıyor. Şurası anayol. Eminciğim, gelsin. Komisyonda değil misin sen?

EMİN BACAK: Evet, komisyondayım.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam abi. Komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Gidecek nasıl olsa. Oy birliği ile gitmiştir. Sekizinci önerge.

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1d, Parsel: 280, 281, 2452, 4269’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, Erhan BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, önerge ile geldiği için departmanla alakası yok. Bizimle görüşüyor bu insanlar. Burası neresi? Burası İbrahim AYTAP Caddesinden Türkmen Mahallesine giriş yolu. Öbürü öbürü. Bak oradan gir. Evet, oradan devam et. Evet burası. Şimdi ilgilisi Recep AYMAZ. Kahveden sonra komple yeri mi alıyor? Bu…

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir izah et bakalım.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kimlerin yeri olduğunu söyle.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kim bunlar? Bizim Receple…

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Güngör yok mu, balıkçı Güngör. O köşe parsel onların. Ablasıyla ortak. Onun yanı. Aslında buradan köşe parsel olduğu için 5’er metre çektiğinde yönetmelik gereği bunların parsel derinlikleri düşüyor ve bunlar buraya konut yapamıyorlardı. Zaten bu uzun zamandır gündemde. Recep arkadaki Türkmen’in yeri değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kimin?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Her neyse. Recep dedik, bu adamlara böyle haksızlık edemeyiz. Yıllardır bu Beldenin, köyün kahrını çektiler. Şu anda indirmede oturuyorlar. Olabilir. Bunlara parsel niteliğini kaybetmeyecek oranda bunlara pay vereceksin, bunu da bilabedel vereceksin. Bu pazarlık konusu oldu. Recep en son bunları ikna etmeye çalıştı aslında tamam mı? Ne o, Güngör’ün ablası, İzmir’de yaşıyormuş. İkna olmadı kadın. Hatta ne istediler, bir sürü bir şey istemişler. Üç daire mi istemişler. Zaten o kadar yapılıyor burada. Neyse, daha sonra dedik ki yani yazık günah bu insanlara da, gariban. Recepler de keza öyle. Dedik ki bunlara bak orada işaretli arkadaşlar bir m² boyutunda bilabedel, bak bilabedel orayı da çizerek ayıracaklar. Ondan sonra zaten Encümen’de işlemler başlayacak. Yok yola terk, yok ifrazdı, yok bilmem neydi. Onları da öldürmeme adına Recep’le de böyle bir anlaşma üzerine arkaya imar verdik. Getir dedik kardeşim. Öndekileri de öldürme. Onlar da parsel niteliğini kaybetmesin. Anlaşamadılar ama böyle bir hikâye var. Önünüze geldi. Komisyona gidecek, tekrar gelecek. Detay isteyen Meclis Üyeleri gitsinler departmandan alın arkadaşlar. Dosya istiyorsanız dosya versinler. Bu konu biraz böyle yaklaşık belki bir yılı geçti. Yani onlara gidildi, onlar geldi, yok rıza göstermedi. Abla ondan sonra üç daire mi istemiş bir şey istemiş. Recepler de arkada. O öyle olunca çapsız bir şey oluyor. En son böyle bir çare ile önermiştik onu.

EMİN BACAK: Adamlar mantıklı, manevi şeyi de var bunu ama…

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi canım. Yani burada bu insanları da koruduk Emin. Önünüze dosya geldiğinde onu da fark edeceksiniz zaten. Evet, sekizinci önerge ile ilgili 280-281-2452-4269 parsellerle ilgili, plan tadilatı ile ilgili söz almak isteyen var mı? Önerge sekiz. Yoksa ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir Dokuz.

ERHAN BEKTAŞ:Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 258, Parsel: 5’de bulunan 707,81 m²’lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait PTT Hizmet Alanı olarak görülen yerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılması için konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederiz. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar burada Encümen’e ve Başkanlığa yetki istiyoruz. Yer 700 metre, 750 metre civarında. Şu anda yansıda görmektesiniz. Pazar yerini nereye yapacağız? Evet, o kırmızı alan pazar yeri. Bugün Encümen’e o Pazar Yeri Yönetmeliği çerçevesinde gelen proje ile Encümen onadı. Büyük ihtimalle 10 gün, 15 gün içerisinde doğru mu söylüyorum? İhaleye çıkarız diye düşünüyoruz. Pazar yerimiz 4 katlı, asansörlü. İlk üç katına araçla çıkılıyor, son kata çıkmıyor. Onu belirteyim. 1000 küsur m² zemine oturuyor kapalı alanı. Ana yoldan Atatürk Caddesi’nden zemin bodruma giriyorsunuz. Yandan da karşı taraftaki yoldan, okul tarafından da ikinci kata giriyorsunuz. Yani hemzemin olarak oraları var. Kısa bir bilgi vereyim. Eğer yansıda falan varsa gösterin arkadaşlara da.

EMİN BACAK: Emniyetin olduğu yere bina olursa nasıl olacak Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Nereye?

EMİN BACAK: Emniyetin olduğu yere.

ÖMER FARUK MUTAN: Olsun, bizi etkilemiyor abi. Biz Atatürk Caddesi’nden giriyoruz.

EMİN BACAK: Tamam o zaman.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Atatürk Caddesi’ne cephemiz var. Onu kamulaştıracağız işte. Orayı alacağız Yani orada ya araç otoparkı, yani pazarı rahatlatıcı bir akıl olarak kullanacağız.

EMİN BACAK: Onu da dâhil etsek Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar bakın biz şu anda bu ekmeği pişirdik, bu aşı pişirdik, biz bunu konuştuk kendi içimizde de. Onu kattığımız anda, bakın hatta daha da bir ileri gitti arkadaşımız. Emniyetin olduğu yeri de alalım dedi. Ne zaman alacağız? Nasıl alacağız? Nasıl terk ettireceğiz? Yani pişmiş bir aşa, bakın şunu yaparız. Yani pazarcılar şunu demiyor, yer ufak demiyor. İki pazar yaparız arkadaşlar. Hani eğitimde, öğretimde bir sabahçı, bir gece okulu oluyor. Mevcut binanın hacmini arttırmış oluyorsun. Bir pazar değil de iki pazar yaparsın. Pazartesi-Perşembe yaparsın.

EMİN BACAK: Cuma pazarı kaç gün oluyor? 3 gün oluyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Balıkesir’de falan kapalı pazar yerlerinde hemen her gün açık oluyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Manifaturacılar geldi, bütün hafta açık tutun dedik yani. Koyun oraya bir defa çıkarın. Bir yük asansörü var bir de yine 10 kişi alan insan asansörü var. Etrafta rampa var çatıya kadar da. Yani pazar çantasıyla çıkabileceğiniz, yürüyebileceğiniz bir olay var.

EMİN BACAK: Bir yürüyen merdiven eksik.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir o eksik işte.

HÜSAMETTİN ÜNVER: İş merkezi gibi oluyor. Nusret Kutlu İş Merkezi gibi olacak yani pazar yeri ile alakası yok. Değil mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, pazar yeri gibi olacak.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Bir görelim yansılarını.

EMİN BACAK: Çok büyük değil yani.

ÖMER FARUK MUTAN: 1000 m². 143 peron var. Şu anda bizim esas sayımız kaçtı?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır o peron. 85 esnafımız var bizim arkadaşlar. Maksimum 2 peron. Yönetmelik öyle diyor. Şu anda burada 3 peron olanlar var. 2 peron.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Zaten 2 peron olması lazım Başkanım.

EMİN BACAK: Komple alamıyor muyuz Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

EMİN BACAK: Postanenin oraya kadar komple alamıyor muyuz?

ÖMER FARUK MUTAN: İşte onu da bu yetkiyi verirseniz orayı da kamulaştıracağız. Büyük ihtimalle mahkemenin belirleyeceği bir komisyon tarafından rakam dillendirilecek. Burayı Telekom 250.000 TL’ye falan satıyordu bir ara değil mi? Ondan sonra gerekli değişiklik için, şimdi burası çünkü kamu alanı olarak gözüküyor. Özelleştirmeden şirkete geçti. İşte satıp indiregandi yapmak istediler. Bakalım bize satarlarsa daha iyi olur. Yani burası da bir eklenti gibi pazar yeri açısından değerlendirilebilir. 700 metrelik bir alan. O yüzden yetki istiyoruz. Yani buranın kamulaştırılması ile ilgili Encümen’e ve Başkanlığa yetki istiyoruz. Beklersek satışa çıkamayacak. Türk Telekom’da yönetim kalmamış arkadaşlar. FETÖ’den gitmiş hepsi. Onların bize önerisi bu. Biz de o yoldan devam ediyoruz. Yetki istiyoruz Encümen’e ve Başkanlığa. Kabul edenler? Ret edenler? Evet, Türk Telekom A.Ş.’nin Ada: 258, Parsel: 5’te 707,81 m²’lik alanın kamulaştırılması ile ilgili Başkanlık ve Encümen’e yetki verilmiştir oy birliği ile. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Önergeler de tamamlandı. Toplantı bitti. Kepezimize, Çanakkale’mize, Ülkemize hayırlı olsun diyorum. Son söz temenni boyutuyla söz almak isteyen varsa söz vermek istiyorum. Yoksa 16’sındaki 2. bütçe Meclisi’nden sonra yine birlikte olacağız. İnşallah Nermin Hanım da 10-15 gün dedi. O da gelir katılır, yemekte birlikte oluruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.        02.11.2016

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                 ERHAN BEKTAŞ                 HÜSAMETTİN ÜNVER

  BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS KÂTİBİ                    MECLİS KÂTİBİ