T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ               :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ           :16.11.2016

TOPLANTI DÖNEMİ        :OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ             :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca KASIM 2016 Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu 16.11.2016 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 16.11.2016 tarihli Meclis Toplantısında Ozan TOPSOY’un haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2016 KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ

 2. BİLEŞİM

ÖMER FARUK MUTAN:  Değerli arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz var. Bir Ozan Bey gelemeyecek galiba. Emin Bey de birazdan katılacak. Ben önce Nermin Hanım’a geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Toparladınız ettiniz galiba değil mi? Burada bulunduğunuza göre de hayra yoracağız gibi geliyor. İyi oldu. Geçmiş olsun.

NERMİN ERDOĞAN: Sağ olun.

ÖMER FARUK MUTAN: O gün görüştük ama o gün haberimiz oldu bizim de.

NERMİN ERDOĞAN: Apar topar acilen oldu zaten Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle mi?

NERMİN ERDOĞAN: Hiç bekleme deyince öyle yönlendirildim. Soluğu Ankara’da aldım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet uygun görürseniz gündemi arz edeceğim. Toplantı tutanağı Halil Bey geldi mi erkenden? Böyle bakıyor var bir iki şey galiba. Toplantı tutanağından sonra gündeme geçeceğiz. Ben bürokratlara atacağım topu teknik bir konu sorularınız olursa o tarafa doğru sorarsınız diye düşünüyorum. Uygun görürseniz, biliyorsunuz Kasım Ayı Bütçe Ayı ikinci oturumumuz bu. Gündemi arz ediyorum.

1- 2017 Mali Yılı Bütçesi.

2- 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi.

3- Kapanış.

Uygun görürseniz evet bir önceki Meclis Toplantı Tutanağımız herkese önceden yolluyoruz. En az üç dört gün önceden geliyor. Vakit ayırıp okuyorsanız burada da tek tek bunları okumanın zaten kayıt altında ne kadar anlamı var onu da bilmiyorum ama usul açısından böyle bir olay gelmiş. Belki test etme mi diyelim bir öncekinde de zaman zaman düzeltmeler yapıyoruz da kararlara dönük. Belki ona hayrı dokunuyor. O konuda en hassas Belediye Meclis Üyemiz sevgili Halil UYANIK. Evet, toplantı tutanakları üzerinden söz almak isteyen varsa okunmuş kabul ediyoruz. Onu biraz sonra oylayacağız belki ama Halil Bey var mı?

HALİL UYANIK: Yok Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok. Halil Bey yok diyorsa yoktur. Bir önceki toplantı tutanaklarının okunmuş olduğunu kabul etme noktasında hareketle işaret buyurursanız geçeceğim onu. Evet, oy birliği ile toplantı tutanağı, bir önceki toplantı tutanağının okunmuş olduğunu kabul etmiş olduk. Evet, gündemin 1. maddesi 2017 Mali Yılı Bütçesi. İlgili departman Mali Hizmetler Müdürlüğü buyurun.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Göremiyoruz hızlı geçiyor.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun görürseniz Meclis’e teklifte bulunacağım. Hızlı okuma kurslarına toplu bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Şimdi sen konuya vakıf olabilirsin ama belli noktaları bize vurgularsan bizi mutlu edeceksin. Bütçe, Meclislerin en önemli kararlarından biridir. Yol haritasıdır. Yani bize öyle bir sunum yapacaksınız ki böyle rakamlara değil hedef koyduğumuz işte Fen İşleri departmanından ne yapacağız nereden ne geliyor total böyle toplamlar üzerinden bizi bilgilendirirseniz aklımızda kalıcı oluyor. Böyle rakamlara boğdunuz. Zaten teknik bir konu. İlgili yasalarla, mesela ben hiçbir zaman şöyle bir şeyden anlam da çıkaramıyorum. Kendi adıma konuşuyorum burada ille gelir gider denk olacak. Böyle bir şey yok, yok yani ama öyle tahmini öyle hazırlanmalı kural bu. Belki mali bir otorite yani bir akıl getiriyordur ama hiç öyle denk geliyor mu arkadaşlar? Aldığınız maaştan fazla harcadığınız olmuyor mu? Veya az harcayıp da tasarruf ettiğiniz. Neyse. Buyurun.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yüzde kaça tekabül ediyor?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 2016’nın bu?   

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar burada uygun görürseniz, bütçeyi tartışmaya açalım söz almak isteyen varsa işaret buyursun söz verelim. Evet, bütçe 2017 tahmini eski parayla 35 Trilyon doğru mu?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen arkadaş? Buyur Halil kardeşim.

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım. Bu şeyde hazırlanan, bu cetvelde mavi ile işaretlenmiş olan yerin açıklanmasını istiyorum. Oradaki şeyler biraz bana çelişkili geldi. Eğer muhasebe müdürümüz bunu açıklarsa biz de bilgilendirilmiş olacağız. 

ÖMER FARUK MUTAN: Azalan kalemleri diyorsun galiba değil mi?

HALİL UYANIK: Şöyle bir örnek verecek olursak “Diğer Yayın Alımları”.  Genel Bütçe 15.000 lira, harcanan 0, kalan ödenek 15.000 lira, Encümence 5.000 lira, azalan 4.000 lira Meclis Komisyonunca 1.000 lira. 4.000 lira nerden geldi? 1000 lira nerden geldi?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: İlk sayfa.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 0 (sıfır) harcama. 15’miş. Encümen 5 demiş. Komisyon 4 daha kesmiş. 1 liraya bağlamış o kalemi. Orada orada ilk sırada. 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yeterli mi Halil?

HALİL UYANIK: Yeter Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet başka söz almak isteyen var mı? Yoksa hangi aşamaya geçeceğiz?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Maddeleri okuyacak toplu oylayacağız değil mi Gelir Bütçesini?

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi

ÖMER FARUK MUTAN: Gideri de toplu oylayacağız. Ama bütçe kararnamesini tek tek madde madde geçeceğiz doğru mu? Buyurun lütfen.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bitti mi? Oylayacak mıyız?

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gelir Bütçesi üzerinden söz mü vereceğiz usul açısından? Evet verelim bir zararı olur mu? Evet, Gelir Bütçesi üzerinden söz almak isteyen arkadaşım varsa işaret buyursun. Yoksa Gelir Bütçesi 2017 Tahmini Hazırlık Bütçesini oylarınıza sunacağım. Evet arkadaşlar 2017 Hazırlık Bütçesinin Gelir cetvelini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Bir dakika isim isim mi?

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hadi o zaman başla.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu arada sevgili Emin BACAK geldi. Toplantısı vardı o yüzden gecikti galiba.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eğitim Hizmetlerinde niye sıfır o kalemde?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Eğitim ihtiyacı mı yok, eğitim mi yok?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Belde Belediyelerin mi alakası yok?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar 2017 Hazırlık Gider Bütçesi ödenek teklifleriyle şu anda yansıda. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Eğer yoksa Sevilay Hanım yine tek tek değil mi?

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tek tek isimleri zikrederek oylamaya geçecek.

HALİL UYANIK: Ben bir şey söyleyebilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi ki buyurun.

HALİL UYANIK: Bu sağlık hizmetlerinde personelin harcamış olduğu şeyleri hangi kaleme koyuyorsunuz?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Birimimiz yok paramız yok. Aslında Mecliste bir ebe var, doktor var değil mi? Kendimize iş çıkabilir burada.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Müdürlüğü oluyor evet. Başka var mı sorusu olan? Sevilay Hanım buyurun.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Gelir ve Gider Bütçeleri onaylandı. Oy birliği ile kabul edildi. 2017 Yılı Bütçe Kararnamesine mi geçeceksiniz?

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Onu da madde madde mi oylayacaksınız? Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 1. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 2. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 3. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 4. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Edilemeyecektir.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 5. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 6. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 7. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 8. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 9. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 10. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 11. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Başkanım burada ivazsız karşılıksız mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. İvazsız bağışlar Meclis kararına bağlıdır. İvazsız yasa gereği başkana yetki verilmiştir. Ama bunun yine Bütçe Kararnamesinde  okunması gerektiği için burada madde 11’de okundu şu anda. Buyurun.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 12. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 13. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: 2017 Mali Bütçe Kararnamesinin 14. Maddesi hakkında bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HÜSAMETTİN ÜNVER: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MUSA GÖKDENİZ: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

İNCİ PEHLİVAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

ALİ AYGÜN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

MEHMET NAİR: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

NERMİN ERDOĞAN: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Evet.

SEVİLAY KUŞAK: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Evet.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 1. maddesi tamamlanmıştır. Doğru mu? Doğru. Oy birliği ile kabul edilmiştir 2017 Mali Yılı Bütçemiz. Hayırlı olsun. Gündemin 2. maddesi 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi. Halil Bey ulaştı mı size? İnatla böyle komisyona gelin. En azından komisyonda tartışılır edilir. Meclis’te fazla vakit uzatmadan bitiririz diye düşündük ama. Herhalde ulaştırdılar size.

HALİL UYANIK: Ulaştı da teklif etti arkadaşlar haber verdi bana ama işlerim olduğundan dolayı.

ÖMER FARUK MUTAN: Zeytin topluyormuşsun aldık haberini. Neyse buyurun lütfen.

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi usul açısından değerli arkadaşlar uygun görürseniz açın ilk sayfayı isterseniz 1, 2, 2a - 2b gibi gidiyor kırmızı renkli istediniz galiba. Yer tahsis ücreti diye ben bir başlık atayım. Şöyle bir göz atın oradaki rakamlara. Çünkü bu komisyondan geldi. Komisyonun kabul ettiği tarifeler bunlar değil mi?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yeni giren.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bakın orada 2016 da var, 2017 de var. Bir kıyaslama da yapabilirsiniz orada. Kafanıza takılan bir şey olursa da olmazsa da beraberinde 1.gündem madde 1,1 ile ilgili tartışma açalım sizin de ilgilendiğiniz veya dikkatini çekmek istediğiniz kalemlerle ilgili. Sonra oylayalım geçelim, oylayalım geçelim. Sonra toplamını oylayalım usul gibi bir öneriyorum. Kabul edenler? Evet. Yer Tahsis Ücreti. Tarifeler var. Arkadaşlar. Billboardlara, raketlere vb. megaboardlara gibi yer tahsis ücretleri var. Yıllık aylık gibi zaman dilimleri üzerinden tespitler var. Evet buyurun.

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sen öyle gidersen sabahlarız biz burada. Bak ben bir akıl getirdim o aklı da Meclis kabul etti. Bir başlık attım. Arkadaşlar herkes okuma yazma biliyor. Oradan arzın ötesinde önünde duruyor rakamlar kafasına takılan bu böyle nasıl oluyor diyen varsa işaret buyursun tartışma açalım. Yoksa sabahlarız üç gün biz bu ağızla gidersek.  Evet arkadaşlar mesela anlamlı düşüşler var o billboard ve raketler ile ilgili. Müşteri bulamıyoruz daha doğrusu doğru mu? Neden? Çünkü bir önceki dönemle alakalı yılla alakalı bunlar özel bir firmadaydı doğru mu? Alıyordu ediyordu yapıyordu sıkıntı yoktu. Özellikle bu duraklarla ilgili ERA denilen firma çekildi. Hem Çanakkale’den hem bizden çekildi. İstanbul’da büyük bir ihaleye girip alırsa dönecekti. Dönmedi. Hatta yılından 1 yıl önce ya da 1,5 yıl önce duraklar yap işlet devret modeli ile yapıldığı için bize de zamanı gelmeden önce devretti onları. Biz onları işte rakamlar vardı mevcutta. Baktık millete pahalı geliyor. O zaman komisyon bunu biraz aşağıya çekebilir biraz değil bayağı anlamlı çekerek bir takım rakamları buldu. Evet, bu 1,1’le yer tahsis ücretleri ile ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa 1,1’i yer tahsis ücretlerini tamamı üzerinden oylama sunuyorum okunmuş kabul ediyorum. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edildi. 1+ 2 – 1,2. Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapı veya Şebekeleri ücret tarifesi. Hadi şimdi arz et bakayım.   

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kısaca şöyle diyebilir miyiz? Sabit ve mobil haberleşme alt yapısı ve şebekelerinde kullanılan her türlü kablo benzeri gibi taşınmazlardan geçilmesine ilişkin yönetmelik kapsamında onun da dışına çıkamıyorsun. Onu biz çıkartmıyoruz yönetmeliği bildiğim kadarıyla. Biz bu ücretleri bu tarife üzerinden alıyoruz doğru mu?

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 1,2’yi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Oy birliği ile. Evet, 1,2A- Altyapı Katılım Bedeli 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: G’sine kadar mı gidiyor? O zaman okuyarak geçiyorum. 1.2A, 1.2B Arıza Bakım Onarım bedeli ücreti. 1.2C Geçiş Hakkı Ücreti diye geçiyor. Bunlar yönetmeliğin belirlemiş olduğu tarife sınırları galiba evet. 1.2C.1. , 1.2C.2, 1.2C.3, 1.2D, 1.2D.1, 1.2.D2, 1.2D.3, 1.2E, 1.2F, 1.2G PTT Mektup Toplama Kutuları Ücreti diyor. Buraya kadar mı?

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Buraya kadar biraz önce belirtmiştim, yönetmelik çerçevesinde bu tarife üzerinden alıyoruz doğru mu?

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman 1,3’e kadar olan kısmı okunmuş kabul ediyorum. Biraz önce başlığını okumuştuk ama yine oylarınıza sunacağım. Kabul edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. Şimdi devam et bakalım. 1.3

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İyi de 1.000 liradan 1.250 % 25 yapmışsınız. Değil mi? Komisyon yapmış yani siz değil tabi ki. Ben 1.3D Çadır yeri alan ücreti ile ilgili arka taraf batla ilgili. Ya çok da fark yok biri 1.250 olmuş, öteki 1.500 olmuş. Bunun da bir sınırı var. Ben inatla 1.000 lirada kalmasını önereceğim onun. 2016’nın aynı rakamında 2017’de kalmasını önereceğim. 4 aylık sezon için.

EMİN BACAK: Hepsi kalsın Başkanım. Günlükler de kalsın, aylık da kalsın.

ÖMER FARUK MUTAN: Kavga çıkıyor ön tarafla alakalı.

EMİN BACAK: Geçen seneki ücretler devam etsin bu sene de.

ÖMER FARUK MUTAN: Olabilir. Yani 3-4 ayda çok fazla getirisi olan kalemler de değil. Onu da belirteyim. Evet, ben Emin’e uyabilirim sorun değil. Hepsi olduğu gibi kalabilir. Yani plaj yeri çadır alan ücreti ön ve arka taraf ile alakalı 2016 rakamları kalabilir. 50’şer lira artmış artmamış aylık. Evet, söz almak isteyen? O zaman 2017’de 2016 tarifesi üzerinden genel olarak konuşuyorum olsun diyenler el kaldırsın. O zaman Belediye Plaj yeri ile ilgili zam yapmadık 2016 rakamları kaldı.

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Onlar yıllık değil miydi Başkanım? Yıllık kalanlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Yıllık kalanlar var. Kış sezonu dedik. Onu ayrı bir ücretlendirdik.

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman karavanla ilgili olanları da yani bu devir ile buluştuğumuz noktada bu 2016 rakamlarında kalsın tarife diyenler el kaldırsın. Evet, oy birliği ile geçtik. Bir de kış sezonu karavan alanı var, dört tane var.  

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. O aynı zaten. Kabul edenler ona da kaldırdık. Evet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne geçtik.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Azıcık yüksek, bağırarak Müjgân.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 04.06.2014 demişsiniz.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

HALİL UYANIK: Peki o tarihte rakamı neye göre belirlediniz?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Daha önce bir Meclis Kararı da var diyorsun.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Başka söz almak isteyen var mı İmar ücretleri ile ilgili? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile geçti. Evet. 2 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen?

HALİL UYANIK: Başkanım, çok fahiş bir artış olmuş.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama Kepez’de de fahiş artışlar var. Binalar daireler uçuyor. Kazanıyor. Müteahhitler geliyor. Biraz da Belediyemize bıraksınlar yani. Arkadaşlar ihtiyacımız var. Mesela bak hastane yolunu Valilik yapsın diye belki Emin birazdan bilgi verecek. O da olumsuz kafa sallıyor o zaman seneye kalır hastane. Biraz para pul girsin ki biz de hizmet üretelim arkadaşlar öpücükle olmuyor bunlar.  İmar planı veya tadilat dosyası yerinde inceleme ve rapor ücretini oylarınıza sunuyorum. 2017 2.500-TL doğru mu okudum? Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Evet devam edelim.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar hiçbir değişiklik yok. Ama yine de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Geçen yıl da kabul ettiniz böyle. Evet devam edin.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Var mı söz almak isteyen? Oylarınıza sunuyorum kabul edenler? Kabul edilmiştir. Devam edin.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 2016 da kabul etmişiz. Bu başlıktaki kalemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sayfayı çevirdik buyurun devam edin lütfen.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 2,7’yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2.8

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hiç arttırmamış komisyon, acımış millete. Evet, 2,8’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet 100 lira olarak kalmış. 2.9’u oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, buyurun lütfen. 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar bu Karayolu Geçiş İzin Belgesi İzmir – Çanakkale aksındaki parsellerle alakalı değil mi arkadaşlar? Çok fazla parseli ilgilendirmiyor. İzmir – Çanakkale eksenindeki o yolla ilgili. Yapılaşmanın neredeyse birçoğu bitti. Yeni belki konut dışı kentsel gelişme alanı boyutu ile o Toyota ve o alt taraflar açılırsa ticarete vb. veya imara oralardan alınacak. Yoksa çok fazla da yok. Evet. 2.10’u oylarınıza sunuyorum Karayolu Geçiş İzin Belgesini 2017 rakamları önünüzde 1.500 lira ve yıllık yenileme ücreti 1.000 lira olarak. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, 2.11

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet var mı söz almak isteyen? 2.11’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Evet devam edin. 

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen var mı arkadaşlar? 2.12 Müteahhit ve sürveyanların yeni kayıt veya kayıt yenileme ücretleri ile ilgili. Yoksa Müjgân Hanım okudu. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, 2.13

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yine de oylarınıza sunuyorum. Ekspertiz rapor ücreti. 2016 ile aynı arkadaşlar. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. 2.14

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar tasdik ücreti ile ilgili 2.14 ile alakalı söz almak isteyen? Yoksa tarifeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Devam edin lütfen.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 2.15 buyur.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu konuyu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu parayı yatırırsa otopark yapmıyor biliyorsunuz değil mi? Garip ama böyle. Bildiğim kadarıyla bir yönetmelik değişti. Döner kavşaklarda bir zorunluluk getirdiler otoparka doğru mu söylüyorum? Onun dışında parayı yatırdığı zaman yapmıyor arkadaşlar. Çoğu zaman da parayı yatırıp yapmıyor arkadaşlar. Evet, Yapı Ruhsatına Esas İmar Otopark Ücreti 2.15’i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?

HALİL UYANIK: Ben bir söz alabilir miyim?  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet buyurun.

HALİL UYANIK: Şimdi vatandaş eğer böyle bir parayı yatırma şeyi varsa yatırır. 5.000 liraya çıkaralım. Böyle bir yaptırım uygulayalım.

ÖMER FARUK MUTAN: Gariban müteahhitler de var. Müteahhit demeyim mesela üç katlı şeyi zor kurtarıyor durumu.

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım Kalabaklı yolunu bir göz önünde getirirseniz yaya bile geçemiyor. Kaldırım üzerine adamlar park etmiş.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi sevgili Halil, bizim bu Beldenin en sıkıntılı yeri Hamidiye Caddesi bak söylüyorum. Bir de İbrahim Aytap ama burada değişim ve dönüşüm yaşamalıydık. Ne yapmalıydık? İşte kat o artışlarıyla emsallerle burada hızlı değişim ve dönüşüm yaşıyoruz farkındaysanız. Bizim diğer hiçbir alanlarımızda burası, aşağısı, Yeltepesi, Boğazkenti böyle bir sıkıntımız yok. Ama köyün ilk yerleşim alanı ve ilk gelenlerin işte çeperde oturduğu bu alanda bu sıkıntıyı yaşayacağız. Ben çok kıyaslamak istemiyorum ama şöyle bu yeni köprüden inerken Çanakkale’ye hiç baktınız mı sol tarafa denize doğru 5 metrelik 7 metrelik yollarda 4’er 5’er kat tünel gibi bir dikkat edin. Ben sizi ferahlatır diye söylüyorum bunları ama biz bu sıkıntıyı burada yaşıyoruz onu söyleyeyim açık açık net. Ama başka türlü de dönüştüremeyeceğiz arkadaşlar. Hala bu Beldede kerpiç evler var. Biliyorsunuz değil mi? Var. Hamidiye’de mesela bizim Apo abilerin kerpiçti biliyorsunuz üç yıl önce. Yıktık fotoğrafları duruyor halen daha arşivde. Başka türlü dönüşmesi mümkün değildi oraların. Ama bu konuda daha bir yaptırım uygulayıcı yasa kanun çıkarılır parayı yatırmayacaksın kardeşim, otoparkı yapacaksın derler olup biter.

HALİL UYANIK: Peki Belediyenin almış olduğu toplamış olduğu bu…

ÖMER FARUK MUTAN: Otoparklara harcamakla yükümlüyüz paraları. Sadece otopark yapımında. Tabi yapacağız. Meydanın altını otopark yapacağız. Cep otoparklar var bunlar hep otopark. Bunlara harcıyoruz. Başka bir yere de harcayamıyoruz o parayı. Mesela yaptık şeyde değil mi aşağıda Sahil Yolunu İller Bankası’ndan kredilendirdik ama bir kısmında da cepler var biliyorsunuz en baştan başlıyor gidiyor onu otopark parasından falan ödüyoruz. Otopark dışında hiçbir imalat yapamıyorsunuz bu parayla. Evet arkadaşlar 2.15’i var mı başka söz isteyen? Biraz önce Müjgân Hanım okudu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2.16

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet artış yapmamış, ön görmemiş arkadaşlar. Kabul edenler? 2.16 Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2.17

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 2.17’yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 2.18

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu da iyi başlık.

HALİL UYANIK: Başkanım. Bu bana biraz garip geliyor. Neden garip geliyor? Burası resmi kurum. Bir vatandaş geldiğinde bir evrak isteyecek dosya isteyecek parayla mı isteyecek? O zaman devletin ne anlamı kalıyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Sana katılıyorum ben de güldüm biraz önce. Vallahi katılıyorum.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Almıyorsak burada niye duruyor? Bu maddenin tarifeden kaldırılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile çıkardık. Almadığımız parayı niye yazıyorsunuz? Yerinde tespit ücreti. Bak buna da hayır deme bu doğru.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, var mı söz almak isteyen? Bak yerinde inceleme buna da niye gittiniz, para aldınız, yok buna yerine gidiyoruz.

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım o zaman Belediyeciliğin bir anlamı kalmıyor. İnanın bir taraftan belediyeler bir taraftan hükümet yani vatandaşın kanını emiyor, kanını emiyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Dinliyoruz seni Halilciğim buyur.

HALİL UYANIK: Şimdi burada mesela arabanızı muayeneye götürüyorsunuz eksiklikleri var.  Size bir aylık süre veriyor. Gidin bunu tamamlayın gelin. İkinci seferde buna sizden para talep etmiyor ki.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama bak sen burada biraz kısır düşünüyorsun. Burada çok ciddi müteahhitler var. Bu para, para değil onlar için. Git bak millet neler yapıyor kocaman kocaman. 1 trilyona 1,5 trilyona daire satanlar var.

HALİL UYANIK: Bu vatandaşla ilgili iskânı kendi alıyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok değil. Vatandaşın ki o kadar tutmuyor zaten.

ERHAN BEKTAŞ: Bağımsız bölüm sınırı koyabilir miyiz peki buna?

ÖMER FARUK MUTAN: Koymuşlar.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tekrar kontrole gidildiğinde her gidişte bağımsız bölüm başına 25 lira.

ERHAN BEKTAŞ: Atıyorum 8 bağımsız bölüm altındaki yerlerden alınmayacaktır gibi.

HALİL UYANIK: Olabilir.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir daha söyle.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir defa gidersin iş biter arkadaşlar. Almazsın ki o zaman. Ama her gittiğinde farklı bir imalat var. Yamuk var yumuk var. Yani oluyor bunlar arkadaşlar her gittiğinizde. Zaten bugün departman, imar birimi bunları koyarken bunların üzerinden gidiyor arkadaşlar bu kadar da değil.   

HALİL UYANIK: O zaman Sayın Başkanım ruhsatına aykırı yaptıysa mühürleyeceğiz.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama öyle de demiyor ki bir ay içinde yapmış olduğu bu imalatı projelendirip mevzuata uygun hale getirirse getirir diyor. Kanun onu da diyor yani anladın. Bir şey değil bir şey değil bu. 2.19’u oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Devam edin lütfen.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ne olacak bu peki izin?

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Anladım.

HALİL UYANIK: Bunu biraz açıklar mısınız Müjgân Hanım.

MÜJGÂN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Yanan ve yıkılan yapı ruhsat ücreti.  Evet, Fen İşleri.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet okuyun hızlı geçin.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet makinaların tahsis ücreti arkadaşlar saati KDV dâhil. Söz almak isteyen var mı? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Devam edin. Vidanjör.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet var mı söz almak isteyen. Vidanjör ücretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, 3,3 

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bu tarifeye ilk defa mı giriyor?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen var mı?

EMİN BACAK: Yıkarken çok toz oluyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kanal Bağlama ücreti.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet su satış ücreti. Su satış ücreti elektronik ön ödemeli sayaç aboneliği. Su Depozito Ücreti. Sayfayı görüyorsunuz komple. 2016’nın aynısı. Hızlı bir şekilde bütün sayfayı okursanız.

EMİN BACAK: Zarar etmeyelim Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yok.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sudaki politikayı artıştan çok kaçakların önlenmesi, artı akıllı sayaca geçilme noktasında ciddi bir çaba var. Şu anda 10 ayı bulduk Şubat’ta bir olacağız galiba. Daha 9. aydayız. 3.500 küsurleri bulduk. Doğru mu? 3.500 küsurleri akıllı sayaçta bulduk. Bu iyi bir performans yani bir yılı bulmadan. Şubatta başladık öyle biliyorum. Herhalde bir 4.000 küsurleri bulur muyuz? Buluruz herhalde zannediyorum Şubata kadar. İyi gidiyoruz o konuda. Böylece o kayıp kaçakları önlemiş oluyoruz. O önemli. Eğer sistem zaten bütünü üzerinden oturursa giderleri de personelden olsun diğer noktalardan olsun aşağıya doğru çekeceğiz öyle gözüküyor. O zaman ben bütünü üzerinden görüyorsunuz geçen yılın aynı rakamları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Biliyorsunuz halk otobüsleri Çanakkale Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü tarafından denetlenmekte. Bizden sadece işte bir artış geldiğinde fiyat artışı bize bir fikrimizi soruyorlar. Mesela bu sene sorduklarında biz artmasın dedik. Ne yetişkine ne öğrenciye ama onlar yine belli oranda arttırdılar. Evet, otobüs ücretleri ile alakalı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar Zabıta Amirliğinin 4,1 den 4,6‘ya kadar olanlarla ilgili söz almak isteyen var mı?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bir dakika oylayacağız. Evet, ilgili bölümü oyluyoruz. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ticari taksi hakları buyurun lütfen.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Ticari Taksi Hakları ile ilgili söz almak isteyen arkadaşım var mı? Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet 4.8

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Bu Ticari Taksi hakları olsun Nakliyat Araçları harçları olsun bu gayrimenkul yok mülk sahiplerinin borçları noktasında bir baktınız mı nedir ne değildir tebliğ ediyor musunuz?

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ödüyorlar tamam.Evet, Nakliyat Araçları harçları ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Buyurun devam edin.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: İbrahim biraz hızlı oku.

İBRAHİM BORUZAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, servis araçları ile ilgili söz almak isteyen arkadaşım var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. İtfaiye Müdürlüğü.

MEHMET ALİ IŞIK: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Onları okuma istersen. Değişenleri oku.

MEHMET ALİ IŞIK: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar İtfaiye Müdürlüğünün biraz önce ifade ettiği gibi yeni bir tarife 2 tane de artış var. Diğerleri 2016 ile aynı. Söz almak isteyen var mı? Tarife ile ilgili. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?  Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Oy birliği ile.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne parası bu?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Özellikle içkili olanlardan mı alıyorsunuz? İçkisizlerden almıyor musunuz?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oteller ayrı. 

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar içkili restoran işletmeciliğinin umuma açık istirahat ve eğlence yerleri gelir tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yükselenleri oku diğerleri aynı zaten. Evet devam et.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Öngörülmemiş olanlar burada yazılmayıp öngörülmemiş olanlar. Evet devam edin.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Devam edin. Özel Kreş ve Rehabilitasyon Merkezleri.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Soğuk hava depoları aynı kaldı.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı, onlar da aynı 6.2’dekiler arkadaşlar.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir tütüncü eklenmiş galiba.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kuyumcu, inşaat ve benzeri aynı kaldı. Buraya kadar oylarınıza sunuyorum. Düğün salonuna kadar arkadaşlar. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Devam edin lütfen.  Düğün salonları.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet var mı söz almak isteyen? Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar görüyorsunuz o rakamları. Artışlar var, yeni giren kalemler var. Yemek fabrikaları. Kepez’de de artık yemek fabrikaları oluşmaya başladı. Kabul edenler tarifeyi?

EMİN BACAK: Gemilerden nasıl alıyoruz, neye göre alıyoruz?

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yolcu gemilerinden, zaman zaman istiyorlar bizden o ücreti. Evet.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: A’yı B’yi de oku.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İstek üzerinde çöp toplama işlemleri aynı kaldı. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 2017’de başlayacağız. Bütçeye yeni giriyor. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Piknik alanı ücreti.  Park ve Bahçeler.

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Değişiklik yok kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Hoparlör Yayın Ücreti Yazı İşleri.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu da aynı. Buraya kadar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet söz almak isteyen var mı? Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Turhan Mildon yeni hizmete girdi biliyorsunuz. Sembolik de olsa düşük rakamlar üzerinden tarife oluşturulmuş. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: % 50 artış yaptık ama. Şimdi biliyorsunuz ki bir Kepkart proje kapsamında parası olmayanları da Belediye olarak ödüyoruz zaten. Çok ben dokunacağını zannetmiyorum. Bu yıl daha bir oturacak. Geçen alınan ücretlerde biraz sıkıntı vardı. O yüzden ben bu sene daha da oturacağına inanıyorum. Uygun. Normal piyasa da kaç para? Melek ne kadar mesela?

MEHMET NAİR: Başkanım yemek parasını da kurtarmıyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi, yemek parası çocukların 200- 250 arası.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Maya 1.000 lira evet. Evet, arkadaşlar uygun mu 150 lira? Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kabul edenler? Devam edin.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet üç sayfa tek tek okumaya gerek yok geçen yıl zaten kabul etmişiz. Kabul edenler? Tekrar ücret tarifesini bütünü üzerinden parça parça, bölüm bölüm okuduk ama 2017 Gelir Tarifesini bütünü üzerinden kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Gündemin 3. maddesi kapanış. 2017 Bütçemiz ve Gelir Tarifemiz Kepez’imize hayırlı uğurlu olsun.  16.11.2016

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                ERHAN BEKTAŞ              HÜSMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                    MECLİS KÂTİBİ               MECLİS KÂTİBİ