T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ               :30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ           :01.02.2016

TOPLANTI DÖNEMİ        :OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ             :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca ŞUBAT 2017 Olağan Meclis Toplantısı 01.02.2017 tarihinde tek oturum halinde toplanmıştır. 01.02.2017 tarihli Meclis Toplantısında Emin BACAK ve Ozan TOPSOY’un haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2017 ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet değerli Meclis Üyeleri, sevgili arkadaşlar, değerli bürokrat arkadaşlarım. Kepez Belediyesinin Şubat 2017’nin olağan Meclis Toplantısını açıyorum. Önce gündemi arz edeceğiz. Yazılı bir önergemiz var. Akabinde önce, gündem öncesi söz aldım gündeme taşınmasını talep edeceğim. Yola devam edeceğiz. Evet Erhan Bey gündemi arz edelim. 

 

ERHAN BEKTAŞ: Gündem:

1.      Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan ve bu yıl 49.su düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ve Kayısı Festivali Sünnet Şöleni'nin tarihlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

2.      Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Maktu ücretinin tespiti hakkında görüşülmesi,

3.      Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. Cadde ile Sahil Caddesinin kesiştiği köşede bulunan Engelli Park Alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

4.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/09 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

5.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/10 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

6.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/29 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2D, Ada: 409, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

7.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/30 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 127, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

 

8.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/31 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Park Alanı Üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/32 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Park Alanı Üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.  Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/33 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-1D, Ada: 549, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.  Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/34 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2B, Ada: 186, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.  Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/35 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

13.  Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/36 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4B, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14.  Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 29L, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

15.  Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C14D4D, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

16.  Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 498, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

17.  Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 486, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

18.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2B, Ada: 387, Parsel: 1-2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

19.  Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı Mart Ayında yapacağı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi,

20.  Kapanış.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Bu arada şunu söyleyeyim. Emin BACAK ve Ozan TOPSOY şuanda aramızda yok. Çoğunluğumuz var. O yüzden devam ettim. Bir yazılı önerge var, onu okutturuyorum.

ERHAN BEKTAŞ: Önerge Meclis heyetine. Belediyemizin 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan ve 2.666.000,00-TL + KDV sini ile ihale edilen kapalı Pazar yeri yapılmak için gerekli finansın İller Bankası tarafından sağlanması amacı ile 4.000.000,00-TL kredi talebinde bulunulması ve konuyla ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Toplantı öncesi izah etmiş olduğum bir konu ile alakalı sözlü önerge vermek istiyorum

 

 

 Başkanlık adına. Biliyorsunuz Suriye’de El Bab’ta şehit olan Çanakkaleli kardeşimiz Kıvanç KAŞIKÇI’nın adının Kepez’de bir noktaya verilmesinden hareketle bu talepte bulunan arkadaşlarımız oldu. Biraz öncede kredilendirme noktasında gündeme gelen, gündeme almış olduğumuz Pazar yerinin uygunluğu noktasında bir sözlü önerge vermek istiyorum. Önergeyi kabul edenler? Evet oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar Başkanlık gündemi yazılı önerge ve sözlü önergenin tamamı üzerinden gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet tutanaklar. Teşekkür ediyorum uyardığınız için. Evet usul açısından biliyorsunuz bir önceki Meclis toplantı tutanaklarının okunması gerekiyor. Biz de usul açısından genelde daha öncesinden tüm Meclis Üyesi arkadaşlara dağıtıyoruz. Herkes okuyor, okunmuş şekilde geliyor. Burada usul açısından okunmuşluğunu kabul etme noktasında işaret buyuruyoruz. O anlamda toplantı tutanaklarını gündeme alıyorum. Söz almak isteyen var mı? Söz akmak isteyen yoksa 2017 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantı Tutanaklarının okunmuş kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Buyurun gündemin  birinci maddesi.  Evet buyurun.

HALİL UYANIK: Başkanım, gündeme geçmeden önce bir-iki şey arz etmek istiyorum müsaade buyurursanız.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabiki.

HALİL UYANIK: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz personelinden Suriye'de El Bab’ta şehit olan Kıvanç KAŞIKÇI Astsubayımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Aynı zamanda geçen hafta Erhan kardeşimizin babaannesi vefat etmiştir. Ona da başsağlığı ve geride kalanlara  Allah sabırlar versin diyorum.

ERHAN BEKTAŞ: Teşekkür ediyorum. 

HALİL UYANIK: Yılbaşında İstanbul’da 39 kişinin katili yakalandı. Burada da güvenlik kuvvetlerimizi takdir ve şükranla anıyorum. Teşekkür ediyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben teşekkür ediyorum. Var mı yine duygularını ifade etmek isteyen? Gündem geldiğinde yine Kıvanç’la ilgili konuşuruz diye düşünüyorum. Evet gündemin birinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemizce her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan ve bu yıl 49.su düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ve Kayısı Festivali Sünnet Şöleni'nin tarihlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Cuma-Cumartesi mi?

 

 

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Ramazan falan bitiyor. Bayramlar seyranlar bitiyor değil mi?

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. İnşallah verimli bir yıl da olur rekolte açısından. Geçen yıl kayısıyı görememiştik. Bu sene görürüz inşallah. Evet gündemle ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar? 19 Mayıs bir geleneğimiz. Hangi gün olursa olsun. Cuma'ya geliyormuş. Hayırlı bir Cuma. Ne, hayırlı mı dedim yoksa. 7-8 Cuma Cumartesi Temmuz da Kayısı Festivali. Evet söz almak isteyen yoksa gündemin birinci maddesi ile ilgili biraz önce arz edilen günlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Maktu ücretinin tespiti hakkında görüşülmesi,

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar, bu Meclis Zabıta ve İtfaiye maktu ücret noktasında hep tavandan bir ödeme yapmıştır Öyle bir geleneği vardır. O konuda sizi bilgilendirdikten sonra söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Orada zaten sarı çizgilerle 10.001’ den 50.000'e kadar olan nüfus tabi burada kastettiği 262 Türk Lirası. Geçen yıl neydi bu?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 248 Liraydı. 14 liralık bir artış. Çok fazla vermişler. Evet gündemin ikinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen yoksa biraz önce slaytta, yansıda da görüldüğü üzere şu anda 10.001'den  50.000'e kadar olan nüfus yerleşim alanlarında tavan olan 262 Türk Lirasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler?  Kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi lütfen. 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. Cadde ile Sahil Caddesinin kesiştiği köşede bulunan Engelli Park Alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet devam et görsellere. Evet değerli arkadaşlar burası Harman Yeri'ni biliyorsunuz. Ondan sonraki 8. cadde, onun denizle buluştuğu nokta. Hepinizin görmüşlüğü vardır. Değerli Ersin AYCİBİN’e, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi ama Kepez’de yaşamakta, ikamet etmekte. Bir gün konuşurken bir emrivaki yaptım. Dedim ki kendilerinin de bir engelli çocuğu var. Onunla ilgili bir serzenişte bulunmuştu. Biraz geriye gelir misin? Biz dedi kordona çıkamıyoruz dedi. Geri gel, geri gel, kal. Şu denilatörleri görüyorsunuz, oradan bir koridor yarattık. Çünkü araç parkaları oluyordu. Tekerlekli sandalyelerle çıkamıyorlardı. 3 – 4 tane sokağa böyle denilatörler yaptık. Dikkat ettiniz mi? 1. Cadde de var sizler oradasınız. Öyle konuşmamızdan sonra gel dedim bir engelli parkı yapalım ücretler senden adını veririz falan dedik. Olur mu olur dedi. Yola çıktık. Şu an zemini beton görüyorsunuz ama havalar açtığından kauçuk zeminle kaplanacak.

 

 

 Kauçuk zemin bizden ama çocuk parkı sevgili Ersin AYCİBİN’den AYCİBİN ticaretten. Hatta ismi ne olsun dedik. Ersin AYCİBİN mi olsun AYCİBİN mi olsun? AYCİBİN’ e karar kıldık. Benim de görevim buraya kadar taşıdım. Katkı sundu. İlk engelli parkımız oluyor bu. Sevgili Ersin AYCİBİN Çanakkale Belediyesi AKP Belediye Meclis Üyesi kendileri. İyi bir tüccar. Ticaret yapıyor. İnşaat sektöründe işte yapı malzemeleri olan hacmi büyüyen Amerika'da da orada bir ofis açmış bir kardeşimiz. Bu kordonun geçen mesela karanlık lambalar yanmadı falan sağ olsun araya girdi falan yaktırdık. Dün de kordonun, yeni sahil yolunun, Hastane yolunun orta aydınlatmaları ile ilgili Nihat ÖZDEMİR Bey gelmişti. Burada bir fatura ödeme merkezi açtırıldı. Kamil Koç’un orada dikkat ettiyseniz. Nihat ÖZDEMİR Limak yönetim kurulu başkanı. Çanakkale Boğaz köprüsünün konsorsiyumun Türk ortağıydı aynı zamanda. Dün onun huzurunda  ilgili bürokratlar da vardı kendi müdürleri, genel müdürleri. Bu konularda da destek aldık, söz aldık. İnşallah katkı sunacaklar. Kordondaki beton direkler galvaniz olacak. Çamlıktan esnafın oraya kadar olan, bizim halen daha aydınlatma parasını ödediğimiz o sokak aydınlatmasından bundan sonra para almama sözü verdiler. Onu hemen çözeriz dediler. Sahil Yolunun şu anda geçen yapmış olduğumuz o yolun yine işte galvaniz ortak aydınlatması ile de söz aldık. İnşallah sıkıştıracağız, gırtlak yapacağız, kavga yapacağız, dövüşeceğiz edeceğiz bunları da halledeceğiz. Nerden çıktı? İşte o karanlık direkler yanmıyordu falan filan derken Ersin AYCİBİN ile bu noktada bir uzlaşı yakaladık. İşte harekete geçti. Ama sağlıklı olması zeminin de yapıştırılması gerekiyor malzeme geldi elimizde şantiyede. Havaların açılmasını kurumasını bekliyoruz biz de. Söz almak isteyen varsa konuyla ilgili buyursun. Buyurun.

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım o özürlü kardeşlerimizin ismini versek özürlü parkına daha uygun olmaz mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi uzlaştık o noktada aileyle soyadı üzerinden ama resimde iki çocukları var. Hanımı, kendisinin de standartımızı gördün işte Metin ağabeyin oradan başladık. Emine Hanım olsun Kamer Genç olsun öyle bir otobiyografi gireceğiz. Ama bütün ailenin de resmi olacak orada.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Aile istemiyor olabilir. Teşekkür ediyoruz Ersin AYCİBİN’e. Kepez’deki engelli çocuklara böyle bir olanak sunduğu için.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet var mı başka söz almak isteyen?  Yoksa Beldemiz Boğazkent Mahallesi 8. Cadde ile Sahil Caddesinin kesiştiği bölgede bulunan şuanda da yapımının % 90 tamamlanmış olan engelli parkına "Aycibin Çocuk Parkı" engelli yazmayalım değil mi? Hoş olmaz. “Aycibin Çocuk Parkı” adının verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Dört, Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/09 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, sanayinin olduğu yer. Mart’a kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Mart ayı da, Mart sonu falan dediler. Sağlıklı bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Evet, oku.

 

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet komisyon bizde kalsın diyor. Daha önce de bahsetmiştik konuyu. Söz almak isteyen yoksa komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beş.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/10 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar gündemin beşinci maddesi de dördüncü madde ile alakalı. Dört 1/5000'likti, beş de 1/1000'lik uygulama. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Yoksa gündemin beşinci maddesi komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Altı, buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/29 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2D, Ada: 409, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar bu İlhan BEKDEMİR’lerin yeri galiba değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet ENV Çevre. Eski Belediye'nin arka tarafı doğru mu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Cahit’lerin yeri mi Başkanım bu?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, satın almışlar.

HALİL UYANIK: Hayır sattılar da onların yeri galiba.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Burada bir kot olayı var. Laboratuvar kuracaklar. Ofislerini taşıyacaklar. Şu anda Boğazkent'te Shell’in tam arkasındaki sokaktalar orada. O apartman da kendilerine ait zannettiğim kadarıyla doğru mu? Veya kiradalar.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kendilerine ait. Daha geniş bir alan istiyorlar. Aslında alt parsel de onlara ait bildiğim kadarıyla. Önce öyle geldiler, bütün. Orada anormal bir akıl oluşuyordu. Olmaz gibi bir noktaya taşınınca bu şekli ile getirdiler. Sonuçta bir işletme, bir laboratuvar. İnsanlar aş ekmek yiyecek diye kendi adıma konuşuyorum, sıcak bakıyorum. Evet söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Komisyondan oy birliği ile geliyor değil mi? Öyle dendi bana.

 

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle duyduk daha doğrusu. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili söz almak isteyen yoksa ilgili imar plan değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Yedi, lütfen buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/30 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 127, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin yedinci maddesi arkadaşlar ana aksımızda, içimizden geçen ana aksda değil mi? Boğazkent’te bir yan yol var. Ticaret + konut niteliğinde.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: 4. Cadde. Komisyondan 3 evetle geliyor. Söz almak isteyen var mı? Gündemin yedinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen yoksa kabulünü, ilgili imar plan değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?

NERMİN ERDOĞAN: Pardon, ben bir şey diyeceğim.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun.

NERMİN ERDOĞAN: Burası yapılı imarlı bir ev. Kat mı yükseleccek şimdi?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet. Kat yükseliyor. 5 kat.

NERMİN ERDOĞAN: Biz orada katları artırıyor muyuz?

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır zaten ana cadde de bakın orada arttı zaten 5 kat.

NERMİN ERDOĞAN: Ana cadde de değil ama bu.

ÖMER FARUK MUTAN: Ana caddeye bakıyor işte, oraya bakıyor.

NERMİN ERDOĞAN: Kimindi burası?

ÖMER FARUK MUTAN: Mülkiyet...

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

NERMİN ERDOĞAN: Müjdat Bey'in bildiğim kadarıyla cadde üzerinde de değil.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Önce 3 kata indirdiğimiz yer değil mi burası? Kendi isteği üzerine ama.  

 

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Kendi isteği üzerine geldi. Bu şekilde birkaç noktada Hamidiye'de   falan da önümüze gelince konu bir yerde daha geldi bölgede nerede geldi? Artist Mehmet’lerin orada geldi. Yedide galiba, o da yedide.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Erguvan Sokak mıydı? Orada gelince çözüm üretildi. Hadi oda dedik mağduriyet görmesin. Kendisi bir şey istemişti aslında orası 5 kat.

NERMİN ERDOĞAN: Yani bunun için.

ÖMER FARUK MUTAN: Bekleyemem, edemem, yapmam falan lazım dedi.

NERMİN ERDOĞAN: O isteyince oda istiyor falan.

ÖMER FARUK MUTAN: Eski halini istiyor. Önümüze geldi. Ne yapacağız?

MEHMET NAİR: Başkanım o devam edilecek mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Devam ediyor zaten komple.

MEHMET NAİR: Denize doğru devam ediyor mu?

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır hayır.

MEHMET NAİR: Sadece o sıra. 

ÖMER FARUK MUTAN: Sadece o sıra. Bakın, kareli taralı alan ticaret + konut zaten.

MEHMET NAİR: Tali yola bakan.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet. Evet var mı? O zaman gündemin 7. maddesini ilgili alandaki imar plan değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekiz, buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/31 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Park Alanı Üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar eski Çınaraltı. Son ismi Aykırı Bahçe. Bundan sonraki ismi ne olur bilmiyoruz ama Tahtacı Türkmenlerinin tasarrufundaydı, onlarda kalmıştı en son. Son bir ihalesi yapıldı. İhaleyi başka biri aldı. Artık kıyılarımızda daha sağlıklı, naylondan, brandanın da ötesinde kente yakışır şekilde bir takım eğlence yeri de olsa, kafeterya da olsa, rekreasyon alanı da olsa kapalı yerlerin daha sağlıklı daha estetik yapı malzemeleri tarafından yapılsın diye burada % 5 gibi bir alanı kapalı hale getirecekler değil mi?

 

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Diğer madde mi gelecek? Evet, bu 5000'likte. Artık daha hoş, daha keyifli olsun diye istiyoruz. Önce biliyorsunuz Aykırı Bahçeyi bir tarafı naylon, bir tarafı cam,  pimapen, bir taraf piriket falan filandı. Evet 5000'lik mi bu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi Verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Aykırı Bahçenin olduğu yerde Nazım İmar Plan değişikliği. Söz almak isteyen var mı gündemin sekizi ile ilgili? Yoksa gündemin sekizinci maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/32 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Park Alanı Üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet biraz önce ifade etmeye çalıştığım uygulama imar değişikliği ile alakalıydı. % 5 bir alan kapalı hale getirilebilecek değil mi? Ya bu da daha estetik daha kıyıya yakışır her türlü naylonların brandaların kalktığı kafe idi, restauranttı, benzeri gibi alanların kullanımına dönük bir plan değişikliği. Söz almak isteyen?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Atatürk Caddesi'nde de Başkanım benzer bir çalışmayı...

ÖMER FARUK MUTAN: Onu yaptık. Onun şimdi uygulamaları başladı. İmar departmanımız ilgili çekme mesafelerindeki naylon ve brandalara dönük gerekli tebligatları yazıyor. Süreleri doldukça gerekli müdahaleler yapılacak arkadaşlar.

MEHMET NAİR: Başkanım orası iyi oluyor. Sonradan yaptırıldığı zaman söktürmesi zor oluyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Baştan yapıldı. Kaçırıldı. Fırsatçı yapanlar da oldu. Biz de yönetmelik çıkardık. Kendilerine süre verdik. 31.12.2016’ya kadar. Halen söken möken yok. Kimileri biraz çeki düzen verdi kendilerine. Gerekli süreç belli gidiyor. Belli usüller içinde gidiyor. Süreleri var. O şekilde gidiyor. Evet gündemin 9. maddesi ile ilgili söz almak isteyen yoksa ilgili maddenin uygulama imar plan değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On, gündem on.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/33 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-1D, Ada: 549, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin onbirinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Onuncu maddesi.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Onuncu maddesi pardon on. Şeyin orada değil mi bu? Fenerin orada burası?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Fener nerede? Bakın orada. Bu 20 metrelik yolumuz var. Gel oraya. Şuanda taş döşediğimiz yol hangisi? Evet şu anda açık olan yol bu. Taş döşediğimiz yol asıl 20 metrelik bu esnafın arkasına giden yol bu. Onun arka tarafında değil mi? Evet gündemin onuncu maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Komisyondan 3 evet ile geliyor. Yoksa gündemin onuncu maddesindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ERHAN BEKTAŞ: Onbir, Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/34 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2B, Ada: 186, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin onbirinci maddesi. Çamlığı gösterin Musaaddin Kapucu’yu. Evet, Menderes Caddesi o taraf. Dumlupınar orası onun bir arkası.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evren Sokak mı o? Ferhat’ların geldiği yer o zaman orası öyle gidiyor. Evet gündemin onbiri ile ilgili söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Burada Başkanım değişiklikle vatandaş ne kazanıyor?

ÖMER FARUK MUTAN:Evet, lütfen cevaplayınız.

HALİL UYANIK: Şeyde sıkıntısı nedir? Böyle bir tadilata ne gerek duydu?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamamında.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Binanın tamamında 70 m² bir yer kazanıyor. Halil bu bölgede daha önce bu tür emsal verdiğimiz parseller olduğu için.

HALİL UYANIK: Şu sigortanın arkasında davlumbaz gibi bir şey yapılmış şeyin üzerine en son onun gibi mi kazanacak?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok, katlarda kapalı çıkmalar yapabiliyor. Açıkları kapalı hale getirebiliyor.

MEHMET NAİR: Balkonu içeriye almış.

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bu balkonu içeri almak gibi bir şey işte. Bu adada daha önce verildiği için bir hak yaratılmış oluyor. Birine vermişsin birine vermemezlik olmaz. O yüzden ona verdikçe buna da verelim aklıyla devam ediyoruz. Evet gündemin onbiriydi galiba bu. Söz almak isteyen var mı gündemin onbiri ile ilgili? Yoksa gündemin onbiri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Oniki.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/35 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İsim?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hilmi Rumeli’nin oğlu. Evet mevcut yapı değil mi bu? Yeni bir yapı mı?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Mevcut yapı. Yine bu pansiyon esprisi mi? Bir öncekilerde olduğu gibi ruhsatlandırılması için plan notları mı düşülecek?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Onaylanacak. Evet, söz almak isteyen var mı? Konuyu biliyorsunuz daha önceki meclislerde gündeme geldi. Onunla ilgili. Eğer söz almak isteyen yoksa gündemin onikinci maddesi ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Oy birliği ile. Onüç.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi’nin 04.01.2017 gün ve 2017/36 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4B, Ada: 301, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet oniki ile ilintili. Bu da uygulama, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. Söz almak isteyen var mı gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili? Söz almak isteyen olmadığına göre gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili, imar konusu 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar uygun görürseniz bir ara verelim diyorum. Sigara, çay, doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Musa abi. Artık ayın 3'deymiş ama artık o ay doğanlar bilsin ki pasta yiyecekler o mecliste. Evet ara vermeyi kabul edenler? Ara verilmiştir.  01.02.2017

ÖMER FARUK MUTAN                     ERHAN BEKTAŞ                 HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                        MECLİS KATİBİ                      MECLİS KATİBİ

 

 

 

 

1. BİLEŞİM 2. OTURUM

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar. Şubat Olağan Meclis Toplantımızın 2. oturumunu açıyorum. Ara vermiştik. Gündemin ondördüncü maddesinde kaldık. Evet buyurun Erhan Bey.

 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 29L, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Neden değil?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yoğunluk artışından dolayı. Şeye gidecek bu, komisyona gidecek değil mi? Bu Gök’lerin yeri mi Siyami Nabi Gök’lerin yeri değil mi o? Kan kusturdular bize.

 

MEHMET NAİR: Onların yeri kaldı mı orada Başkanım?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Bir miktar var. Şu kadar. Bu kavşağı yapana kadar çok bizi yordu onlar.

 

MEHMET NAİR: Sizi yordu Başkanım, bize de saldırdılar. 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Size de saldırdılar değil mi? Ne oldu?

 

MEHMET NAİR: Niye emek vermiyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz?

 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Ben bu kavşağı bu beldenin broşu dedim biliyorsunuz. Bak şu olmasa yukarı nefes alamaz. Hastane falan oradaki insanlar. Bir de Hastane yolu ihale edildi arkadaşlar. 70 gün süresi var. Büyük tahmini bir aksilik falan olmaz ise Mayıs sonu Haziran başı gibi falan Hastane yolu ve Bahçeşehir’in önünden yukarıya çıkan tepeye kadar olan yol tamamını, sadece yol yok orada. Yağmur suyu var, işte duvar var, öteki tarafta köprü var Fatih Caddesine bağlanacak böyle komplike bir olay. Evet gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili söz almak isteyen yok ise ilgili komisyona yollayacağım. Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğini komisyona, İmar Komisyonu'na yollanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile komisyona gitmiştir. On beş.

 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C14D4D, Ada: 470, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin on dördü ile alakalı on beş. Aynı parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği. Söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen yoksa gündemin on beşinci maddesindeki ilgili imar plan değişikliğini komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Gündemin on altısı buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 498, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin on altıncı maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa... Evet?

HALİL UYANIK: Başkanım benim şurada bir tereddütüm var. Şimdi şurada 12 metrelik yol geliyor. Buradan böyle ana yola çıkıyor. Buradan böyle devam edecek, buraya bağlantı olacak mı?  Yoksa burası kapalı otopark mı yapılacak?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok yol otopark orada cep gibi içeride var. Onu gösterir misin Erkan? Tamamı otopark değil onun bak.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: O yol devam ediyor. Cep var.

HALİL UYANIK: Otopark onun dışında?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.  

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin on altıncı maddesi ile ilgili başka söz almak isteyen var mı? Başka söz almak isteyen yok. O halde gündemin on altıncı maddesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ilgili komisyona, İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. On yedi.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A1B, Ada: 486, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin on yedinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı?

HALİL UYANIK: Yer olarak tam nerede Başkanım bu?

ÖMER FARUK MUTAN: Cevap verir misiniz? Yine Hamidiye Mahallesinde, yukarıda.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bu yapı kooperatif değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Altın kent Yapı Kooperatifi evet. Evet var mı başka gündemin on yedinci maddesi ile ilgili söz almak isteyen? Eğer yoksa gündemin on yedinci maddesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Gündemin on sekizinci maddesi.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C18B2B, Ada: 387, Parsel: 1-2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Niye değilmiş? Neden?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.  

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: 26. madde ne diyor okur musunuz?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Okuyorsun ama sallıyorsun 26.maddeyi. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Peki  neyine dayandırdın sen burada? Ben şimdi bak Meclis'e bilgi vereceğim. Arkadaşlar burası bizim Cahit’ler yok mu? Şeyde Veli Bey de mi? Ali Bey demi? Neydi o caddenin adı mezarlıktan iniyoruz.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Ali Bey. Sağda biliyorsunuz Cahit abi var. Öteki Cahit var. O Cahit vermedi müteahhite, öteki Cahit verdi. Bir de arada biri çıktı. Arkadaşlar 1.42 m² 1.5 metre bile değil. İlgili müteahhitten bir tane daire istiyor. Öyle bir dünya var mı?  Kim bunlar? Emlakçılar. Leş kargaları açık açık söylüyorum. 1.42 m²ye 1 daire. Ne yapalım dedik. Bunu alalım yola atalım kamulaştıralım. 1 lira iste, 2 lira iste, 3 lira, 5 lira iste. İnsaf be kardeşim. Daire istiyorsun. Neye aykırı, neye yanlışmış anlamadım ben hala. Yani 26 diyorsunuz sallıyorsunuz. Yuvarlak gidiyorsunuz. Bir daha getirin bana okuyun 26 - 28'i. Siz bir mantık götürüyorsunuz benimki de bir mantık. Her şey yazılı kurallar falan da değil yani. Biraz da vicdan olacak. 1.42’ye 1 daire olur mu arkadaş? 1.5 metre bile değil. Böyle bir çözüm üretelim. ne yapalım? Atalım yola kamulaştıralım. Öyle mi öyle.

MEHMET NAİR: Parasını da ödeyelim değil mi Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Öderiz yani ne olacak?

MUSA GÖKDENİZ: Daha önce Aşağıda yaptık Başkanım aynı şeyi.

ÖMER FARUK MUTAN: Orada da onu mahkemeyi kaybettik. Orada da bir emlakçı vardı. Pire Mehmet’in orada öyle bir virajdı kaybettik. Yani biraz bu mahkemeler bu milletin vicdanı adına karar veriyorlar ama hiç de doğru karar vermiyorlar. Hangi vicdan 1.42 ye 1 tane daire eder? Var mı böyle vicdan? Öyle kanunlar da hikaye. Burada olmaması lazım. Konu bu arkadaşlar bilginize. Ama tabi komisyona gidecek.

HALİL UYANIK: Hangi Cahit’lerin yeri bu.

ÖMER FARUK MUTAN: Koyuncu Cahit.

İBRAHİM BORUZAN Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Koyunları yandı.

ÖMER FARUK MUTAN: O vermedi. Bu kimin bu 1.42 kimin?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Daire götüreyim diyor. Geçecek abi onu. Evet gündemin on sekizinci maddesi söz almak isteyen var mı? Ben kendim söz aldım. Söz almak isteyen yoksa ilgili komisyona gündemi on sekizinci maddesi 1/1000 ölçekli plan değişikliği imar plan değişikliğinin İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

 

ERHAN BEKTAŞ: On dokuz,Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı Mart Ayında yapacağı Meclis Toplantı tarihinin belirlenmesi.

BAHAR ATAN EROL: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım ben 1 Mart’ta yokum. 3 Mart olabilir mi? 1 Mart’a hazırlanacaksa arkadaşlar 3 Mart’ta hazırım.

ÖMER FARUK MUTAN:3’ü olsun Cumartesi gelir Çağdaş da yazar, çizer, döker.

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne gibi? 13:00’e kadar çalışıyor departmanlar.

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çağırırız o gün gelirler.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Pınar gönüllü olur. Doğru mu? 3 Mart 2017 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının olmasını oylarınıza sunuyorum. Saat 15:00 kabul edenler? Kabul edilmiştir. Evet yazılı önergemizi okuyoruz. 

ERHAN BEKTAŞ: Önerge Meclis Heyetine. Belediyemizce 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan ve 2.666.000,00 TL + (KDV)'ye ihale edilen Kapalı Pazar Yeri yapımı için gerekli finansmanın İller Bankası tarafından sağlanması amacı ile 4.000.000,00 TL kredi talebinde bulunulması ve konuyla ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar Pazar yerini ihale ettik. Pazar yeri KDV hariç 2.600.000 yaklaşık bir rakamla tamamlandı. KDV ile birlikte 3.200.000 gibi bir rakamı buluyor. İlgili bölge müdürlüğü ile görüşüldü. Genel Müdürlük’ten sağ olsun Bülent Bey okeyini almıştı Pazar yerinin parası ile ilgili. Kredi çıkacak. Çok isteyelim dedik. Onlar zaten ihale tutarı kadar veriyorlar.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Dünde bölge elemanları buradaydı. Bu kararı alacağız yollayacağız. Yönetim Kuruluna gidecek. Bölge üzerinden Yönetim Kuruluna gidecek. Onaylanacak. Kredi onaylanacak. Onaylandıktan sonra yapım işinde inşallah bir aksilik olmaz. Müteahhitler yarın gelirlerse. Evet bununla ilgili söz almak isteyen var mı önerge ile ilgili? Söz almak isteyen yoksa ilgili bir tane yazılı önergemiz var. Kapalı Pazar yerinin kredisi ile ilgili İller Bankasına eski parayla 4 Trilyon, yeni parayla 4 milyon TL’nin alınması ile ilgili kredi alınması ile ilgili bana, Belediye Başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir de sözlü önerge vermiştik. Ben tarafından verildi. Evet biraz önceki önerge ile alakalı yapılacak

 

 

olan Pazar yerine El Bab’ta şehit düşen hemşerimiz  Kıvanç KAŞIKÇI’nın adını verilmesi ile ilgili bu  önergeyi tartışmaya açıyorum. Söz almak isteyen, duygularını ifade etmek isteyen arkadaş varsa işaret buyursunlar söz vereceğim. Usul açısından uygun görürseniz isim komisyonuna gitmeden rahmetli şehidimizin adının bu Meclis'te çıkarılması uygun olur diye düşünüyorum.

MEHMET NAİR: Uygun olur Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu?

MEHMET NAİR: İsim uygun.

ÖMER FARUK MUTAN: Pazar yeri insan sirkülasyonun yoğun olduğu alan. Meydanda bir alan zaten. O zaman yapılacak olan Kepez Pazar Yeri, kapalı, çok katlı, asansörlü Pazar yerine şehidimiz Kıvanç KAŞIKÇI'nın adının verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize sevgili şehidimizi yaşatmış olacağız. Hep yaşayacak tabi ama sonuçta kutsallarımız var, değerlerimiz var. Maalesef ülkemiz ciddi anlamda Ortadoğu da çatışmalar içinde. Güneydoğuda keza öyle. Büyük kentlerimizde bombalar patlıyor Sevgili Halil’in belirttiği gibi bizde burada Emniyet güçlerimizi Reina'daki saldırganı yakaladılar o noktada kutlayalım tebrik edelim. En azından yüreklendirdiler sonuçları itibarı ile birçok şehit verdiysek de ki çoğu da yabancıydı Reina'daki değil mi arkadaşlar. Biz yurttaşımızdan çok çoğu yabancı olan insanlar tabi bunlar ülkenin bütününe dönük bu saldırılar. Sektör anlamında turizm sektörünü etkiliyor. Kötü yani sonuç itibarıyla. Onun dışında önümüzde bir referandum geliyor. Centilmence bir yarış diliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur.

HALİL UYANIK: Pazar yerine şehidimizin de bir heykelini yapalım.

ÖMER FARUK MUTAN: Heykelden çok böyle kabartma bir heykel olur. Tablosu olabilir. Heykeller böyle çok kaliteli biri olacak ki ancak benzetebilir. Benzemeyebilir. Onu daha sonra tartışabiliriz aslında.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Aslında özgürlüğü, barışın, demokrasiyi, bağımsızlığı dediğiniz gibi kabartma.

ÖMER FARUK MUTAN: KabartmaÜniversite ile görüşürüz onu. Varsa böyle becerisi olan biri, Bahar Hanım'ın da tanıdıkları var o konuda heykel tıraş değil mi? Konuşuruz ederiz. Olur, niye olmasın? Evet arkadaşlar ben hepinize teşekkür ediyorum. Kararlarımız Kepez’e Çanakkale’ye, ülkemize hayırlı olsun diyorum. 01.02.2017

 

ÖMER FARUK MUTAN                     ERHAN BEKTAŞ                 HÜSAMETTİN ÜNVER

 

BELEDİYE BAŞKANI                        MECLİS KATİBİ                      MECLİS KATİBİ