T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

                                                                                   SEÇİM DEVRESİ         :30.03.2014

                                                                                   TOPLANTI TARİHİ     :05.04.2017

                                                                                   TOPLANTI DÖNEMİ   :OLAĞAN

                                                                                   TOPLANTI GÜNÜ        :ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca NİSAN 2017 Olağan Meclis Toplantısı 05.04.2017 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 05.04.2017 tarihli Meclis Toplantısında Ali AYGÜN, Mehmet NAİR ve Ozan TOPSOY’un haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2017 NİSAN AYI MECLİSİ

1. BİLEŞİM 1. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarm. Geçen ay Nisan demiştim ama bu sefer Nisan ayındayız ve 5'i saat 15:00. Nisan Ayı Kepez Belediye Meclisi'ni açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz var. Başkanlık gündemini arz edeceğim. Sonra eğer ek önerge varsa yazılı veya sözlü onları alacağım, Başkanlık gündemine ekleyeceğiz ve toplantımıza devam edeceğiz. Açmadan önce belirttiğim gibi bayağı yoğun bir Meclis. O yüzden hızlı hızlı, evet Erhan Bey'e gündemi sizlere arz etmesi için söz veriyorum. Buyurun.

ERHAN BEKTAŞ:

GÜNDEM:

 

1.      2016 Yılı Faaliyet Raporu Görüşmeleri,

2.      Encümen Üyelikleri Seçimi,

3.      İmar Komisyonu Üye Seçimi,

4.      Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi,

5.      Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi,

6.      Mehteran Takımı'nın yurtdışı görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

7.      Belediyemiz ile AKUT Arama ve Kurtarma Derneği arasında yapılan işbirliği protokolü hususunun görüşülmesi,

8.      Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hususunun görüşülmesi,

9.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/64 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

 

 

 

 

10.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/65 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

11.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/72 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Ada: 192, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/73 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Ada: 392, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

13.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/74 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A, Ada: 0, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı,

14.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/75 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2B, Ada: 0, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

15.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 178, Parsel: 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

16.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

17.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

18.  Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Mayıs ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

19.  Kapanış.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar, Ali AYGÜN arkadaşımız yok. Ozan TOPSOY arkadaşımız yok. Mehmet NAİR arkadaşımız yok. Mehmet NAİR eşinin bir kemoterapisi sebebiyle yok. Ozan arkadaşımız, kayıtlara geçsin diye söylüyorum, saç diktirdiği için yok. Herhalde Mayıs toplantısına yeni saçları ile gelecek. Ali Bey'den herhangi bir dilekçe var mı?

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Herhangi bir şey yok. Belki katılır devamı içinde. Çoğunluğumuz var. Gündemi arz ettim. Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile gündem kabul edildi. Gündeme ek ilave yazılı ya da sözlü önerge vermek isteyen arkadaş? Yok. Yoksa mevcut gündemle yola devam edeceğiz. Ama uygun görürseniz usul gereği bir önceki meclis tutanaklarını arz etmek istiyorum. Yollandı galiba, geldi. Tek gündemimiz vardı. İller Bankası’nın Hastane yolu ile ilgili borçlanma konusuydu. Üç sayfa halinde tutanak. Eksik, aksak var mı? Halil Bey'e bakıyorum.

HALİL UYANIK: Yok Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Okunmuş kabul edebilir miyiz? Oyluyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, Faaliyet Raporunun görüşülmesi. Biraz önce toplantı öncesinde bir açıklamada bulundum sizlere. Başkan bizzat arz eder. Ben de sizlere bizzat arz edeceğim.  Evet. Okuyabiliyor musunuz orayı arkadaşlar? Orayı okuyayım bari ben. Evet sevgili arkadaşlar, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım.Kepez Belediye Meclisi ve Kepez Belediyesi bir hizmet yılını daha tamamladı. Bir hizmet yılında daha Kepezimize, kentin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunduk. Önemli kazanımlar sağladık. Hizmet  tempomuz şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çoğalarak devam edecektir. İncelemekte olduğunuz bu raporda sadece 2016 yılına ait hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Üst yönetici olarak bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olarak hazırlandığını, gerçekleşen faaliyetler için bütçe ile tesis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda daha iyi yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, yeterli güvencenin sağlandığını açıklıyorum. Geçen bir yılda Kepez'deki değişim sürecini hep birlikte yaşadık. Belediyecilik hizmetleri konusunda 2016 yılı Belediyemiz için geçen yıldaki başarılara ve hizmetlere yenilerinin eklendiği bir süreç oldu.  Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin ayrıntılarını bu raporda bulacaksınız. Tüm Müdürlüklerimiz bazında 2016 yılında gerçekleşen çalışmalarımıza tekrar tanıklık edeceksiniz. Kentimizin çehresini değiştiren Hamidiye Mahallesi Yol Kavşağı, Kıyı Yol Düzenlemeleri, Kıyı Park Yapımları, Aqua Park Yüzme Havuzu, Mavi Bayraklı Kepez Halk Plajı, Musaaddin Kapucu Sosyal Tesisleri, Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi hizmetlerimize 2016 yılında eklenmiş olup,   Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakım Evi Projesi, Kepkart Projesi, Engelsiz Yaşam Seferleri Projesi, Yeraltı Konteynırları Projesi, Uçkun Mücadele Programı, Hoşgeldin Bebek Projesi, Sosyal Market Projesi, Wifi Projeleri de hizmet vermeye devam etmiştir. 2016 Faaliyet Raporunu Sayın Meclis Heyetinin bilgisine sunarken yapılan hizmetlere önemli katkıları olan tüm Belediye Meclis Üyelerine, Belediye çalışanlarına, bizlere destek veren kurum ve kuruluşlara, bize güç veren, bazı sıkıntıları anlayışla karşılayan ve daima yanımızda hissettiğimiz sevgili hemşehrilerime en içten teşekkürlerimi sunuyorum diyorum. Evet, devam ediyoruz. Başkan Yardımcımız Eşref KOÇ. Meclis Üyelerimiz. Komisyonlarımız, dursun. Komisyonlarımız değişecek gündemde arz etmiştik. Denetim Komisyonu. Plan ve Bütçe Komisyonu. İmar Komisyonu. Sosyal Yardım Komisyonu.  Son üç, görmüş olduğunuz son üç komisyon değişecek. Bundan sonraki gündemlerde. Evet, devam edin lütfen. Arkadaşlar vizyon, misyon amaç ve hedeflerimiz noktasında belli bir standart hesabı içerisinde şehrin yaşanabilir, daha kaliteli, daha refah, daha ferah bir kentte yaşamanın ilkelerini göreceksiniz burada. İnatla işte insana odaklı yeşile saygılı, yayaya saygılı bir aklın kentimize hakim olmasını için bir uğraş içerisindeyiz. Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları. Eğer okuduysanız ayrıntılı yine insana saygı. İnsanın ihtiyaçları noktasında ve yasaların bize, Belediye Kanununun yüklemiş olduğu mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde kenti yönetmeye çalışıyoruz. Onları da tek tek tanımlıyoruz. Evet yönetim şemamız. İşte Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Encümen, Yardımcı, Yazı İşleri, birimlere bağlı diğer departmanları izliyorsunuz. Devam edin lütfen. İletişim adresimizdi o, görüyorsunuz. Mailimiz, e-postamız. Bunlar mevcut kitap içinde var. Evet indekse geçelim. Özel Kalem nedir, ne yapar? Vallahi bütün yükleri şuanda neredeyse çekiyor. Mesela ben 2017’de artık iş başvurularının aşağıda oluşturmuş olduğumuz masalardan birinde yapılması taraftarıyım. İnatla gelip Başkan'ı görmek isteyenler tabiki görecekler. Maalesef bunu da arz etmekten vazgeçemeyeceğim söylemekten yani eksik kalmayacağım: Belki şuanda 3000 ile 3500 arası bir başvuru formu birikti. Çok ciddi rakam.

EMİN BACAK: Parti de aynı Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Her tarafta aynı. Her kapıya çare arama noktasında herkes  dokunmaya çalışıyor. İşte Özel Kalemimizin böyle ekstra görevi var. Burada yazılı mı inanın bilmiyorum ama belki de gününün % 40 ve 50’sini bu işlerle geçiriyor. Sırf bu işlerle geçiriyor. Özel Kalem direkt bana bağlı çalışıyor. İşte, çok ekstra özel noktalarda dokunuşlarımız olursa, Özel Kalem ile dokunuyoruz. Özel Kalem ile ilgili sorusu olan var mı? Tek tek geçeceğim çünkü. Yoksa Yazı İşlerine geçiyoruz. Evet Yazı İşleri bir çelenk koyma töreninden sonra toplu bir resim çektirmişler. Biz Yazı İşleriyiz demişler. Neler var görelim. Evet, Yönetmeliğimizin tanımlaması demiş. Başlamış işte. Başkanlık, Müdürlük, Personel, Meclis, Encümen, Genel Evrak, Evlendirme Memurluğu, Sosyal Yardım İş ve İşlemleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi İşlem Bölümü, Kültür Sanat ve Spor İşleri,  Adile Naşit’teki  Kreş’teki Gündüz  Bakım Evi'ni ifade ediyor. Planlamasını altta sıralamış Yazı İşleri. Bütün departmanlar kendi birimleriyle alakalı bu görevleri kendileri tanımladı yazdılar. En son ben taslak halindeyken okudum, belli noktalara dokundum. Değiştirmem gereken yerleri değiştirerek geldik. Evet Yazı İşleri Müdürlüğümüzün evrak listesi diyor. Bakıyorsunuz bu evrak işlemlerini biliyorsunuz Yazı İşlerine bağlı. 2016 Yılında gelen evrak 8.092, giden evrak 9.261, toplamdaki evrak 17.353. Yani Belediye'ye her giren çıkan evrak noktası bu. Arkadaşlar, Meclis oturumu demiş. Normalde on iki ay var. On iki tane olması lazım ama on dört. Biri de yok tatil biliyorsunuz. On bir.  Diğer üç tanesi  ne?

HALİL UYANIK: Olağanüstü.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet olağanüstü. En son biliyorsunuz geçen hafta itibarı ile yaptık. Bir şeyler hızlansın diye. Encümen işlemleri de bildiğiniz üzere bir tatile denk gelmez ise, gündemsizlik söz konusu değil ise Çarşamba günleri saat 10:00’da bir araya geliyoruz. Ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği’de Belediyemiz Encümeni 207 adet teklif hakkında Encümen Kararı almış. Onu da belirttikten sonra Hukuk İşleri noktasında. Eğer daha çok şeyleri gösterirseniz, detay böyle gösterirseniz daha doğru. Arkadaşlar idari dava dosyamız; alt başlıklar işte, Derdest 18, Temyiz 34, Kesinleşmiş falan diye gidiyor. Toplam 53 İdari Davamız. Adli Dava toplam işte Derdest edilen, Temyizde, Kesinleşmiş, Davacı Olduğumuz, Davalı Olduğumuz 38, toplamında Genel Dava Dosyamız işte 41 Derdest, 47 Temyizde, 3 Kesinleşmiş, Davacı Olduğumuz 28, Davalı Olduğumuz 63 toplamda 91 Dava. Yine 2016’da açılan Duruşma Sayısı, İhtarname, Keşif Sayısı, Dilekçe Sayısı, Dosya Sayısı gibi İcra Sayısı gibi diğer bir grafik var görüyorsunuz. Yoğun bir Hukuk İşlerimiz var. Onun da altını çizmiş olayım. Evet arkadaşlar Engelsiz Yaşam Seferleri ile alakalı dokunduğumuz kişi sayısı Ocak’ta 24, son Aralık’da 19, toplam yıl içinde 372 tane. 2 tane kızımız var burada çalışıyot biliyorsunuz. Duygu ve Özge. Hastayı işte alıyoruz. Onu işte bankaya götürüyoruz. ötekini Hastaneye götürüyoruz vb. Hastaneden yeni çıkmış onları taşıyoruz falan. Yani günde ortalama bir kişiye dokunuş yapmışız. Hafta sonu da dahil olarak algılarsanız. Kepkart'ta arkadaşlar biliyorsunuz Sayıştay onaylı bir Sosyal Yardım Projesi. Biz artık böyle ekmek pakete falan vermiyoruz. Halk Bank’la ortaklaştığımız bir paramatik kartı var onunla işte on dört kalemle sağlık, eğitim, burs v.b. on dört kalemde yardım yapıyoruz. Ocak ayında 19.630,00 TL gibi bir yardım, Aralık Ayında da 21.300,00 gibi bir yardım, toplamında 215.230,00’lık bir yardım yapmışız. Üniversite Eğitim yardımı; Ocak ayında kişi sayısı 26, 41.600,00’lık ta oradan bir yardım da bulunmuşuz. Toplam kişi sayısına bakıyorsunuz. Elinizde var mı bilmiyorum getirdiniz mi kitapçığınızı 586. Hangi başlıklarda yardımlar? İşte yakacak yardımı şu kadar, kaç kişi en son? Ocak’ta 7, Aralık’ta 15 ödenen para 44.120,00-TL İşte periyodik olarak alınan kararlar var kişiler orta yerde gidiyor. Ve burada bitiriyorum bunu. Sorusu olan var mı? Hemen hemen bütün partilerden arkadaşlar var. Dışarıdan da öğretmenlerimiz Mahalle Muhtarlarımız vb. onlarda var. Hep birlikte karar veriyoruz.

EMİN BACAK:  Üniversite yardımı 41.600,00 bir yanlışlık yok değil mi Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Yok toplam toplam. Yılda bir defa veriyoruz. Onun toplamı. Biz KYK’ya yatırıyoruz. KYK üzerinden gidiyor. Oradan gidiyor.

EMİN BACAK: Üniversite bursu aylık yatıyor da ondan.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok veriyoruz. Oradan gidiyor artık. Oradan yatırıyorlar. Hoş geldin Bebek ay ay, gün gün, isim isim burada kaç bebek gelmiş? 192 bebek gelmiş 2016 yılında. Kepez çalışıyor.

EMİN BACAK: Az bile.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır şöyle ama bakın ben size rakam vereyim. Gelibolu’nun nüfus artışı 2016’da kaç? 150. Çan’ın 300. Biga’nın 1.050. Şimdi bakın yaklaşık burada 200 çocuk var yani Gelibolu’daki nüfus artışından fazla. Çan’a işte orada 300 artışı var. 200 üçte ikisi kadar çocuk da arttı. Nüfusumuzu biliyorsunuz yine Türkiye’nin en büyük beldesiyiz. 23.451 ama 24.000’i bulmuştur diye düşünüyorum. Sosyal Marketten verilen yardımlar var. Biliyorsunuz Gençlik ve Kültür Merkezinin altında. Çamaşırhanemizde yapılan bağışlar. Rakamlar burada, onları takip ediyorsunuz. Bağış eşya sayısı 31.245, kişi başı eşya sayısı 25, dışarıdan hastaneye gelenlere verilen, bir de dışarıdan geliyor gariban onlara da veriyoruz. 20 kişiye 305 parça da bunlardan vermişiz. Evlendirme Memurluğumuz 262 müracaat almış. 228’ini evlendirmiş. aradakiler? Aradakiler nakil almış. Gitmiş başka yerde evlenmişler. Başka yerden de alıp bize gelen oluyor. 26 kişiye de Evlenme İzin Belgesi tanzim edilmiş. Alıyor bir başka yerde kıyıyor nikahını. Bu da az  bir rakan değil. Yani 228 kişiyi evlendirmişiz. 192 çocuk. Bunlar mı acaba bunlar? Değildir herhalde. Evet Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimimiz. Çok da bakın izole değil. Hepsi birbirinin içine geçiyor. Bir işi bakıyorsunuz üç kişi yapıyor, iki kişiyi yapıyor, bir kişi yapıyor ama işi de sahipsiz bırakmıyoruz. Yine kitaplar bastık arkadaşlar. Kepez Harman Yeri kitabı. Şuaip ODABAŞI hocamızın. Kültür Bakanlığı tarafından, Kütüphanelerde okutulması onaylanan bir kitap haline geldi ve Bakanlık tarafından Türkiye’deki kütüphane sayısı kadar satın alındı. Evet çocuklarımıza dönük yine devam ediyor bu sene de. İşte Troia Macerası Kitabı, Çanakkaleyi Boyuyoruz. Yine otantik bir çalışmaydı. Oya ve Yazmalar ile ilgili bir kitap sunduk bu sene. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ben ciddi övgüyle bahsettiğim bir konusu var; Kepez Bülten. Galiba bu ay ki sayısı 45 sanırım. Doğru mu? Öyle biliyorum. Yani üç ay sonra yaklaşık dört yıl devam eden, süreyen olan bir şeye dönüşecek, yayına dönüşecek. Bu konuda da bayağı iddialı gidiyoruz. Yani etrafta böyle düzenli giden çıkan da yok. Onun altını çizmek istiyorum. Böyle Çanakkale Belediyesi dahil. Böyle inatla, düzenle, bu ay onu da belirteyim 23 Nisan’da, 23 Nisan’da biliyorsunuz çocuk bayramı Atatürk tarafından hediye edildi çocuklara. Artık dünya bayramına dönüşüyor. Biz Belediye olarak neler yapıyoruz? Bülteni çıkarıyoruz. Nisan bülteninin içeriği ne yaptık mesela çocuklara Bakım ve Emzirme odası, kreş, kitapçıklar çıkarmışız falan. Bir de derli toplu neler yapmışız? Neler yapmaya çalışacağız? İşte bilgi verdim ben. Unicef’in dünya çocuk şehri olma noktasında bir eğitim sürecine Ece hanım gidiyor.  Kreş Müdiremiz. Orada, bir yarış değil bu. Belli standartları yakaladığınızda bu Unicef tarafından çocuk dostu kent ilan edileceğiz. Belki de bir çocuklara harcayın diye bir proje sunduğumuzda kaynaklar gelecek. Onları çocuklara sunacağız. Mesela ikinci bir kreş neden olmasın gibi. Öyle de bir uğraşın içindeyiz bilginize. Onu da bülten de işleyeceğiz. Belki aklımıza akıl katacak aklımızı çoğaltacaklar olanlar olabilir. O konuda da bilgi vermiş olayım. Evet arkadaşlar işte Wi-fi olayımız sürüyor. Devam ediyor. Yine Bilgi İşlem ile alakalı kitapçığa bakarsanız göreceksiniz. 1999 yılı benim Belediye Başkanlığımın ilk dönemi PC 7, yazıcı tarayıcı 5, güç kaynağı 1. Ara yılları geçiyorum arkadaşlar. Şu anda PC 90, notebook 11, yazıcı tarayıcı 27, el terminali 6, güç kaynağı 3, depolama ünitesi 2015’den beri devam ediyor 1. Şeye dikkat edin PC artışlarına, şeyde başlıyor bakın yaklaşık şöyle 2003 – 2004’e geliyorsun 9’dan 12’ye, bir anda geliyor işte 2008’de 32’den 46’ya çıkıyor. 46-53-64-71 falan derken ciddi de bu binaya taşınmış oluyoruz son iki yıldır. Neredeyse ofiste oturan herkesin önünde bir tane bilgisayar var. Evet o hale geldik ve devam ediyor. Nerelerde kullanılıyor? Başkanlıkta bir tane ben kullanmıyorum. Arkadaşlar kullanıyor gibi. Birimlere dağıtımı var. Bakın en fazla da nerde var? Bilgi Evi’nde var. 24 tane ile. Ve çocuklarımız oradan ciddi faydalanıyor. Geçen hafta biliyorsunuz kütüphaneyi açtık. Orada bilgisayar programı Cuma günü işlenmiş. Orada da hem bilgisayarları arttıracağız. Hem Kitapları arttırma noktasında düğmeye bastık. Diğerlerinin dağılımını görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer çoğunluk nerede? Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde neden? Bütün paralar onlarda istedikleri zaman alıyorlar ondan. Gülüyor ordan. Tabi bütün para sende ya. Ondan. Evet Yazı İşleri’nin Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili ne yapıyoruz ne ediyoruz? Arkadaşlar çocukların yemeklerini Turizm’den alıyoruz bilginize. Aylık 100 liraydı 2016’da, 2017’de 150 liraya çıkardık. Sınıfların mevcutları var bakarsanız sayfayı geçerseniz. Orman sınıfı, mantarlar sınıfı, trafik sınıfı, denizciler sınıfı olarak hemen hemen her ay, o ay doğan çocukların doğum günlerini kutluyoruz. Bir pasta kesiyoruz, müzikler çalıyoruz falan eğleniyoruz. Geçen hafta ben gidemedim. Çarşamba’mıydı, Perşembe’ydi. Bir şey vardı ondan gidemedim. Ondan sonraki sayfayı açarsanız yinene kreş ile ilgili baba ve çocuk etkinlikleri işte izcilik haftası, yeni yıl tebriği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinliklerinde bu sene gene birazdan oda gelecek önümüze. Resim, fotoğraf, kompozisyon, şiir gibi yarışmalar düzenlendi. Bizden de Serap Hanım galiba komisyonda galiba değil mi bildiğim kadarıyla? İşin içinde o var. İzliyorsunuz resimleri. Adile Naşit’e özel önem veriyoruz. Onun da altını çizelim. Hemen hemen bütün milli günleri kutluyoruz birlikte. Ya bir önce ya bir gün sonra  kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Evet yıl başı partisini bu yıl iptal ettik biliyorsunuz. O gördükleriniz geçen yıldan görüntüler. Her 10 Ocak gününde Basın gününü kutluyoruz. Çalışan Gazeteciler gününü. Minik minik hediyeler veriyoruz. Bu sene şey verdik bildiğim kadarıyla, batarya verdik. Bu cep telefonlarını çalıştıran batarya verdik. Öyle değil mi? Öyle öyle. Ondan verdik. İsmail BACAK çocuk parkının açılışını yaptık. Sosyal etkinliklerimiz oldu. Top Sahanın açtık. Yine yağlı boya karma sergisi. Bol bol sergiler açtı arkadaşlar. Ve artık Turhan Mildon’da yapıyoruz. Öncesini nerde yapıyorduk? Öncesinde giriş fuayede yapıyorduk. Şimdi çok güzel sergi alanımız oldu ikinci katta. Yine geleneksel 8 Mart kutlamaları klasik bir hale dönüştü. Bu kutlamayla ilgili bir görüş de belirtebilirsiniz. Ne yapıyorduk? İşte alışkanlık galiba; işte bayanlarımızı il bazında bir sanatçı ile buluşturuyorduk. Eğleniyorlar oynuyorlar, hoplayıp zıplıyorlardı. Pilav veriyoruz. İşte karanfil dağıtımı gerçekleşiyor. Acaba bir dahaki sene 8 Mart’ı aha anlamlı kılacak bir şekle  döndürebilir miyiz? O da tartışılabilir yani başlıklar altında. Evet bol bol, kimseyi ret etmedik. Kim geldiyse el emeği göz nuru dedik. Resim sergisi, fotoğraf sergisi, farklı sergiler hep açtık orayı hep canlı tuttuk. Şu anda da Turhan Mildon canlılığı var. Evet 15 Nisan’da  Kepez Türk Halk Müziği topluluğu bir konser verdi. Güzel Sanatlar Lisesi’nde çok keyifli bir konserdi. Yine 23 Nisan’da bu sene çocuklarımıza, kreşte bir gün önce mi kutlayacağız veya iki gün önce orada tam bilmiyorum ama afişlerini astık. Geçen yıl baktık ki bu özel sektör şişirilmiş kaydıraklar yapıyor. Çocuklar da ilgi gösteriyor. İlk defa geçen yıl yaptık galiba bunu. Biraz da yağmur falan yağdı ama acayip keyif aldı çocuklar. Bu sene yine yapalım dedik. Yani çocuklar Miller'e götürün bizi diyor otobüsle falan. Millere de inşallah Allah yardım eder. Bir işletmedir, batmaz. Bu sene yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum ama yoksa işte Aydoğanlara götürün diye geliyorlar. Oraya gideceğine burada biz yapalım diyoruz. Yani o riski de almıyoruz. Yoldaki o riski de almıyoruz. O şekilde biraz önce de ifade ettim sergiyi kim getirdiyse hayır demedik. Uygunsa açtık. İşte kitap imza günleri oldu. O şekilde devam ettik. Halk Evi ile bir işbirliği yapıldı. Onlar da bir yaz stajı yaptılar. Yine onlarda  bir finalle bitirdiler. İşte izliyorsunuz Kepez Geleneksel El Sanatları Günleri Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu ile ortaklaştık ve hayata geçirdik. Yine 48. Yağlı Pehlivan Güreşlerinin inşallah bir aksilik olmazsa bu sene de 49. sunu yapacağız. Resim, işte konserler, bu şekilde gidiyor. Hatta bu sene daha hızlı gidiyor konserler. Mesela Huzur Evi de bir konser grubu kurmuş. Evet arkadaşlar Mavi Bayrağımızı aldık. 12 Haziran’da açtık. 5 Haziran Dünya Çevre Günüydü. O gün bir etkinliği vardı bu mavi bayrak veren ekibin. Sinop'taydı galiba etkinlik. O yüzden bir hafta sonrasına erteledik. Ramazan programları daha farklı etkinliklerle renklendirilebilir mi bilmiyorum ama başlangıçta dileğimiz şuydu: İşte her gün bir yere taşıyorduk 5 – 6 tane verdik bundan 6 -7 yıl önce. Sonra dediler ki çocuklar perişan oluyor. masaları, sandalyeleri indir, kaldır. Ne yapalım dedik. Dört bölge tespit ettik. Her bölgede bütün hafta veriyorduk yine çocuklar perişan oluyordu. O zaman şöyle yapalım dedik. Yani Pazartesi’den Cuma’ya kadar beş gün verelim. Cumartesi – Pazar da çocuklar dinlensin. Sonra çocuklar üzerinden yani Belediye çalışanları üzerinden bir tasarrufa daha gittik ondan sonraki sene. Geliştiriyoruz kendimizi. Her bölgenin çocuğu ayrı oldu, çalışanı ayrı oldu. O daha rahatlatıcı oldu. Bir hafta Ramazan’da o etkinliğe iftara katıldı. Üç hafta o da geldi iftar yaptı. İş böyle gitti. Farklı bir şey olabilir mi? Öneri gelirse değerlendirilir. İşte Hacivat’tı Karagöz’dü  vb. zaman zaman o tür şeyler de oldu. Halkımızın düğünlerine seyranlarına elimizden geldiğince katılmaya çalıştık.  Evet Kayısı Festivali kapsamında bir satranç turnuvası düzenledik. Evet yeni salonumuzda Turhan Mildon’daki sergilerimiz. Sanat gösterileri. Turhan Mildon’u da biliyorsunuz açtık. Sağ olsun yine Dilek Hanımla burada plaketleşiyoruz. Evet denizlerimiz temiz kalsın, kıyı temizliği noktasında okullarımızda üniversite dahil işbirliği yaptık. Halk Arenasını getirdik 28 Ekim’de Uğur DÜNDAR’ın programcısı olduğu. Hatta ciddi bir ilgi vardı. Salona bir ekran kurduk. O şekilde değişik sergiler var. Kabak sergisi vb. canlı müzikler. Rahmetli Mahmut ağabeyim vardı. Mahmut KARDELEN. Onun oğlu geldi. Bir canlı gitar resitali sundu. O noktada Doktor Naci Hasanefendi aracı oldu. Çok keyifliydi. Sonra Tahta Atın Kadınları diye AVM’ ye gittik. Hem Beldemizi tanıttık hem de yine kadınlarımızın da ürettikleri ile iş birliği yaptık orada. Ezine’den, Çan’dan üreten kadınlar kooperatiflerle birlikte Kepez’in başlığı altında hem tanıtım yaptı hem iş yapanlar oldu, bağlantılar oldu. O şekilde gitti. Yine biraz önce bahsettiğim Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu ile birlikte yapılan kurslarımız var. Bakın bütün kursların toplamı 26. Bir Berceste ile yollarımız ayrıldı. Halk Evleri kendi bünyesinden gidiyor. 24. Sıraya kadar Halk Eğitim ile ortaklaşıyoruz arkadaşlar bütün kursların. Onların belli açılım süreleri var. Açılıyor kapanıyor. Belli bir sayıya düşerse olay bitiyor. Kendimizin olan seramik atölyemizde kurslarımız var. Kreşe, özel okullara, bayanlar ve erkekler oluyor. İşte kurslar veriliyor, eğitiliyor. Oradan böyle iş yapıp ekmek yiyenler falan çıkabiliyor. Onu da belirteyim. Bir de Belediyemizin Bayan ve Erkek Spor Sağlık Merkezleri var. Onlar da kurs niteliğinde oluyor. Onun dışında Sağlık Bakanlığı 700 tane bisiklet verdi. Bisiklet binmeyi bilmeyen bayanlara sevgili Yaprak hocamız bir Elli tanesine falan bisiklet sürmeyi öğretti. Bisikletlerin hepsini dağıttık nerdeyse. Bu Kadın Sağlık Spor Merkezlerimizin içinde yapılan çalışmaların nitelikleri var. Şimdi yeni bir tanesi başlıyor. Yoga kursu başlıyor. Onu da Damla yapıyor zannediyorum. Damla’da top sanırım.  Damla onun kursunu gitmiş, yoganın.

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Damla hoca ile olacak. Bu arada Voleybol kız takımı kurduk, 14 yaş. Çanakkale Belediyesi’ne 3-0 yenildik. Şimdi Memurlar Belediye çalışanlarının kurumlar arasında karışık kızlı erkekli bir yarışmaya gidecekler doğru mu Sevgili Mehmet?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İnşallah siz hemen yenilmezsiniz.

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çalışıyorsunuz.

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İlk çalışmalarına da gittim. Yılmaz da gülüyor. Seni boyun kısa diye almadılar. Ben biliyorum.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayırlı işler. Evet arkadaşlar. Bakın belli yaş gurupları var burada görüyorsunuz. Halk oyunları çocuklarımız da var. Toplam kişi sayısına göre şöyle bir baktığınızda arkadaşlar dokunduğumuz insan sayısı 3707. Ciddi bir rakam. Bir karşılığı var. Kazısını yaptık. Peugeot’un alt tarafında üstü aile sağlığı merkezi dört hekimli altta da yine spor veya başka bir şey olacak iki tane yapı yapıyoruz oraya. Tek yapı yapıyoruz da kotlu olduğu için biri alttan girişli, biri üstten girişli. Doğru mu Müjgan?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Üstten bu taraftan geldiğinizde ASM’ye gireceksiniz. Alttan, işte spor merkezi Damla’yı onların birine taşıyacağız oraya kira veriyoruz çünkü. Evet arkadaşlar okuma-yazma kursu bir kişi dahi olsa Halk Eğitim kurs açıyor. Bilgisayar, Resim, Makine. Kurslardan fotoğraflar görüyorsunuz. Keman kursumuz da başlıyor. Asansörde afişini gördünüz mü? Keman kursumuz başlıyor. Bağlama vardı, gelişiyor. Ben geçen yıl dedim ki halk oyunlarını yurt dışına yollayacağız. Kadınlı diye söyledim. Sonra kadınlı, erkekli bir acente geldi, bir Turizm acentesi; Macaristan’da bir festival varmış. Halk Oyunları Festivali gibi. Gider misiniz dedi. Ben söz verdim, yollayalım o zaman dedik. Bugün onun düğmesine de bastık. Dün itibarıyla doğru mu?

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Kepez Belediyesi Halk Oyunları Ekibi kadın-erkek bakın buradan söyleyeyim. Bir sayısı bulunacak. O sayının üzerine ek yapabiliriz. Değerli Meclis Üyeleri, gitmek isterseniz aynı ekiple görev pasaportları çıkarılacak. Kendi pasaportu olanlar olabilir. Gri pasaportlarla arkadaşlarımız dört gece beş gündüz gidecekler. Macaristan’ın bir yerine gidecekler. O konu ile ilgili Çağdaş ve Gülçin Hanım görevli. Detayları daha sonra adar, boşlukta sunarız. Ben yeri gelmişken paylaştım. Yani bizim bu kurslarımızın sonrası sadece kurs da yapmıyoruz. Yaşamın bir tarafına da katkı sunmaya çalışıyoruz. Oraya gelip giden insanların ufukları açılsın istiyoruz. Belki de hiç yurtdışına gitmemiş insanlar o konuda gidecekler. Bizden otuz beş sayısı istediler. Otuz beşi bulursak İkide bedava yapacaklar, otuz yedi. Meclis üyesi arkadaşlar burada folklor halk oyunlarından sonra top sizde. Eşinizle de gidebilirsiniz. Rakamlar onu da söylüyor. Bilginize. Buradan size bilgi vermiş olayım.

Mali Hizmetler Müdürlüğü, işte paranın müdürü. Gelirin tahmini bütçesi 2012 ile başlıyor 11.200.000,00’le,  2013'de 13.650,00, 2014 yılı 15.115.000,00 eski parayla trilyon diyelim veya milyon diyoruz şimdi. 2015’de 21.120.00 2016’da 57.800.000,00 neden? Finans bütçeleri ile biraz şişti diyelim. Ama bunun hepsi aynı yılda harcanmayacak. Atıyorum. İşte yukarıdaki SUKAP projesi zannediyorum 600 iş günü. Değil mi?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi .

ÖMER FARUK MUTAN: Atıyorum. İşte Pazar yeri kaç?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gibi. Yani yılı geçirecek günlere sahip olduğu için yeri geldiğinde hazırlanacak. Giderlerde de görüyorsunuz yani 57.800.000,00 tahmindi. 40.483.000,00 yazdı yani. Neden?  O para hala duruyor. Harcandıkça çıkıyor, ediyor. Evet gelir ve giderimiz böyle. En son 2016’yı güncelledik. 57.800.000,00 gerçekleşme 28.595 oran olarak da % 50’ye yakın. 2016’da da aynı şekilde birbirine yakın rakamlar. Giderin gerçekleştirme oranı da %79.24 olarak gözüküyor. Gelirlerin kalemleri Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, Alınan Bağışlar, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirleri şeklinde geliyor. En son Sermaye Gelirleri yok. Sermaye Gelirlerinden mi geliyor? Evet, Alınan Bağış ve Yardımlar. Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri biraz önce bahsettiğim bütçenin gelir kalemlerini gösteriyor. Gider Bütçesi de işte Personel Gideri. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye giderleri, Sermaye Transferleri, Borç Verme, bak kimseye borç vermemişiz. Neden? Habire alıyoruz ondan. Yedek Ödenekler ve Genel Toplam 57.800.000,00 TL ile gideri tahminen karşılıyor. Evet diğer sayfalarda kolonlar şeklinde görüyorsunuz. Mali Hizmetler Müdürlüğünün ekonomik sınıflandırmaya göre  harcama icmali (ikinci düzey) diyor. 2016’da harcama toplamı diyor.  Personel Gideri, ben büyük rakamlardan bahsedeyim size 4.667.549,33 TL. Evet, Mali Hizmetler Müdürlüğünün gider bütçesine göre gerçekleşme istatiğin grafikleri var arkadaşlar. Aynı şekilde karşı sayfa da aynı şekilde devam ediyor. 2016 Yılı Doğrudan Temin Listesi var. Onlar tek tek sıralanmış arkadaşlar. Bakın size daha önceden verdik. Tek tek okumamı istemiyorsunuz herhalde. Doğrudan temin sınırları içinde almamız gerekenleri alıyoruz. Daha kolay usul ve yöntem. Zaman zaman belki kayıtlara da geçecek ama Allah’ın bildiği kuldan saklamanın anlamı yok. Doğrudan temin sınırı geçiyor. Üç beş lira o üç beş lira için işin bütünü üzerinden yapmak lazım doğrudan temin de bir ihale usulüdür aslında. Vallahi onu da ittir, kaktır, sıkıştır devamında bir doğrudan temin daha yapıp bitiyoruz. Ama o iş de bitmedi. Çünkü bunun ihale etmenin getirdiği maliyetler de var. Atla deve rakamlar da değil. Bütün doğrudan teminleri yazmışlar. Toplu yazsaydınız. Genel toplam 15.239.357,79 TL doğru mu? Genel toplam demişiz. Evet arkadaşlar. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Gelir Birimi işte Emlak Vergisi Tahsilat Oranını sütunlar şeklinde görüyorsunuz. 2014 yılında % 81, 2015’de %88, 2016’das %90 gibi bir emlak tahakkuk ve tahsilatı var. Tahakkuklar 2014’de bakın hemen şerit halinde orada 1.012, 2015’de 1.218, 2016’da 1.388. Özellikle Emlak’tan veriyorum bu rakamları. Neden veriyorum? Ciddi şekilde birazdan göreceksiniz İmar Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ruhsatları. Ciddi ruhsat veriyoruz arkadaşlar. Yine yıllara dönük bina, arsa ve arazi vergilerine noktasında mükellef sayılarını vermişiz. Binaları bakın 5807, 2015’de 6758, 2016’da 8872 arkadaşlar. Arsa da aynı şekilde. 2556-3740-5579. Arazi keza aynı şekilde arttıyor. Biliyorsunuz Kalabaklı Köyü’nde de bu mücavir alan ile ilgili toplantıya gittik. Dün akşam da yine köye gitmiştik bu referandum sebebiyle. Orada yine ilk konumuz bu oldu kısa bir bilgilendirme yaptık. Ama asıl bilgilendirmeyi biz biraz daha çalışıp 16’sından sonra geleceğiz hep beraber konuşacağız dedik. Onu da ben sizlere bilgisini arz etmiş olayım. Arkadaşlar ilan ve reklam vergisi tahakkuk ve tahsilat verileri şerit halinde sütun halinde ortada 2014’de % 63, 2015’de 73, 2016’da % 87 gibi bir gerçekleşme var. Su servisi ile alakalı bilgi arz edeyim. Su Servisi de biliyorsunuz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün bünyesinde. 2014 yılı itibarı ile 9.400'müş arkadaşlar abone. 2015’de 10.478 olmuş. 2016 yılı sonu itibarı ile 12.680 aboneye ulaşılmış durumda. Biliyorsunuz akıllı sayaç uygulamamız var.  2016 yılı sonu itibarı ile akıllı sayaç ön ödemeli uygulamamızda 3.776 tane abonemiz var. Ama ben şuanda biliyorum 4.000 küsur civarında 4.100 ya da 4.200 küsur civarında. Abone tiplerinin açıklamaları var bakın. Mesken 7.000 küsur, inşaat 1.086 bu önemli bir rakam. 1.086 inşaat abonesi ciddi bir rakam. Evet, her ayın 1’i ile 15’i arası okuyoruz. Aylık biliyorsunuz tahakkuk ve tahsilatları yapıyoruz. 2016 yılı su servisi toplam tahsilatı 5.267.084.18 TL, eski rakamla 5 trilyondan bahsediyoruz. 2014’de bu 2.820.00,00 TL, 2015’de 4.800.000,00 TL'miş, 2016’da 5.808.000,00 TL. İki tane çok önemli etken var burada. Bir: Artan yeni abone sayısı, iki: Akıllı sayaç, ön ödemeli sayaç sebebiyle kaçaklar kuçaklar en aşağıya doğru iniyor. Evet, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hemen burada misyon, vizyonumuz. Müdürlüğün bağlı olduğu yapılar, ediler, yasalar, mevzuatlar, yönetmelikler personel sayısı gibi ilkeleri belirtikten sonra sizlere kendilerinin örnekleyip koyduğu işte yola terkler, plan tadilatları bakın Grey House diyor sayfanın birinde. Çekme mesafelerindeki kapalı alanlar. İşte kavşak. Örnek bir şeyler koymuşlar. Biliyorsunuz e-Belediyeciliğin tamamını kapsamıyoruz ama e-Belediyeciliğini e-imar bölümünden artık vatandaş giriyor arsasının imar durumuna bakabiliyor arkadaşlar. Ruhsatsız yapılardan veya kaçak imalatlarla elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Biraz sonra onlarla ilgili rakamları da vereceğim. Arkadaşlar inşaat ruhsatı bakarsanız sayfa 138’de 381 adet 2016’da, 2015’de 343, 2014’de 211, 2013’de 221 tersten niye okudum? Bakın 2013’de 221 adet olan inşaat ruhsatı 2016’da 381’e 400’e çıkmış. Nerdeyse iki katına. Kaçıncı yılda? Üçüncü yılda. Evet, yapı kullanma izin belgesi, yani bitiyor veriyoruz. Hemen hemen her sene aynı gibi. Bir 2016’da düşme ver neden?  İnşaat sektöründe kriz yoktu ama belki tamamlanamadı, iklim koşulları şunlar bunlar ama yaklaşık 500-600 arası iskan veriyoruz arkadaşlar. 62 adet yıkım. Bu kentsel dönüşüm ayağına gelip veriyorlar ya ondan yıkılıp ediyor. 74 adet asansör ruhsatı. İlave imar planı ve imar plan değişikliği 63 adet diyor. Yanlış okursam düzeltin beni. İmar durum belgesi 295 adet. Verilenleri söylüyorum. 81 adet imar uygulamaları dosyası Encümen'e sunulmuş. Yani yol terki,  ifraz ve tevhit gibi.  Evet, Fen işleri Müdürlüğü’ne geçtik. 2016’dan bahsediyorlar yani şuan 2017’nin Nisan Ayın’dayız. Bu üç ay içerisinde de birçok şey yapıldı. Yeri gelince onları da açacağız söyleyeceğiz.

HALİL UYANIK: Başkanım burada kaç tane kaçak yapı mühürlenmiştir yahut ceza verilmiştir? Herhangi bir bilgi yok. 

ÖMER FARUK MUTAN: Var, var yıkım ruhsatı diyor. Toplamda 62 adet yıkım ruhsatı düzenlenmiştir diyor. Bunun içinde şeyde var ama Çevre Şehirciliğe giden dönüşümler de var.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Peki kaç tane? Soruların cevabını alalım. Kaç tane kaçak imalattan mühürlenip işlem yapılan 2016’da?

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Onu boşlukta bulun, onu Faaliyet Raporuna’da not düşelim. Size en son söyleyeyim Porto Marelerde 1 ve 2’de 12 tane kaçak imalat var. Bakın düzeltin dedik. Beş tanesi mi ne düzeltti galiba ya da üç tanesi. Geri kalan işlem devam ediyor. Bir de işlem o yıl içinde bitmeyebiliyor. Bak işlem devam ediyor. Bir de işin garip tarafı siyasi adamlar var. Belediye Meclis üyeliği yapmış adamlar var. Yapanlardan biri orayı yapan müteahhit. Allahtan yıktı. Şimdi? Bimer’e falan şikayet ediyor. Maliyede çalışan bir abla ediverdi bunları. Çatır çatır söktü. Kimileri inatla sökmeyeceğim diyor. Ben televizyona bakıyorum. Oda bana bakıyor. Neden sökmeyeceksin kardeşim. Şimdi bir aylık süreleri var. Para cezası veriyoruz. O Para cezaları kesinleşti. Sonra 184’den imar kirliliğine. Gidiyor bunlar öyle gidiyor. O oradan temyize gidiyor. Temyiz davaları içinde de var. Ama o rakamı istiyorum. Fen İşleri Müdürlüğü. Evet, yine yetki ve sorumlulukların tanımlayarak şemasını koyarak devam ediyor. Amaç ve hedefler belli. En başında belirttik. Araç listemizi ben bile okuyamıyorum. Böyle karınca duası gibi. 65 tane araç gözüküyor arkadaşlar.  İrili, ufaklı kiralık da dahil bunlara. Kiralıktan kastımız işte taşeron üzerinden, hizmet alımı üzerinden taşeron alıyoruz ya, onlara işte sana iki kamyonet, şimdi bir tane Park ve Bahçelere alıyoruz mesela. İşte güvenliğe bir araç gibi. O tür araçlar da dahil 65 ki onları belirtiyor zaten. Ek-Ay Temizlik’ten 1-2-3-4-5-6 tane. Yeni bir tane alacağız. DMO'dan alacağız. Gidip başka Belediyelere de yalvarmıyoruz. Su İşleri özellikle bu akıllı sayaca geçerken nokta atışı yapmak zorundayız. Vatandaş alıyor. Aldığı anda suyu takmamız lazım. Takıp hemen akıtmamız lazım çünkü. O yüzden ihtiyaç hasıl oldu ve alan genişledi ciddi anlamda. Önemli. Evet arkadaşlar çeşitli yol yapımları yaptık. Yol yapım işleri işte isim isim sıralıyor. Toplam beton parke 39.321 m², işte 2017’de devam edenler var. Beton parke var. Renkli daire engelli taşı var. Hepsini sıralamış arkadaşlar. Yaklaşık 40.000 m² döşeme ile birlikte bisiklet yolları, otoparklar yapılmıştır diye Fen İşleri işin o kısmını bitirmiş. Yine Fen İşleri üzerinden alımlar yapılıyor. İçme Suyu Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere kimyasal malzeme, hazır beton, kapalı Pazar yeri inşaatı ile ilgili yapılan ihaleler. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Önümüzdeki Pazartesi günü saat 12:30'da kapalı Pazar yerinin resmi temel atma törenini yapacağız. Tabi ondan sonraki hafta da referandum var. Ben çok fazla siyasallaştırmayı düşünmüyorum. Ben iki kelam edeceğim. Oranın teknik elemanı, mühendisi, orayla ilgili teknik bilgi verecek. Şehidin ailesini çağırıyoruz. Şehidin babasına mikrofon vereceğiz. Kapatacağız. İşte pilavımızı yiyeceğiz. Zaten o gün Pazartesi olduğu için Pazar esnafını da oraya doğru çağırırız. Hemen hemen buradan ben sesleniyorum. Tüm siyasi partilerin temsilcilerini elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışacağız ama sayın vekillere, İl Başkanlıklarına, İlçe Başkanlıklarına çünkü bu Pazar yerine herkesin bir yerden katkısı oldu. Burada Meclis’te birlikte karar verdik. Biz projelendirdik ettik. Sayın Bülent TURAN katkı sundu İller Bankası kanalıyla. Parayı bekliyoruz. Eminciğim söylersen para onayı çıktı ama henüz gelmedi. Parayı yollarsa müteahhit hızlı yapar diye düşünüyorum. O konuda da katkınızı istiyorum. Evet arkadaşlar burada rakamlarla birebir ilaçlamasından, sentetik çim alanı serme işine kadar devam eden bir süreç. Yine Müsaaddin KAPUCU Koruluğunu açtık. İnşallah daha çok hareketli hale geçer. Geçen Pazar günü çok  hareketiydi. Cavcavlıydı.  Keyifliydi. Biliyorsunuz herkes geliyor. Tebrik ediyor. Sizleri de ediyordur. Özellikle Sahil Yolumuz. Kepez Çayı Köprüsü diyoruz ama Dardanos Köprüsü olacak o yan yol Kepez Çayı ıslah edildi. Üç noktada köprü var. Bilginize. Biri şuanda mevcut biri daha geriden gidiyor. Yer altı çöp konteynerleri ihalesini yaptık. Yakında galiba 20 noktada, 17 noktada tekrar yer altına alınacak. Bugün de söyledim sana ama gördün mü Anafartalar Caddesinin  dibindeki iki tanesindeki çökme var, yamukluk var. Evet Kepez Kavşağı ben dedim ki: Kepez'in broşu olacak bu. Keyifli bir kavşak oldu. Hastane yoluna giden oldu mu gören oldu mu orayı? Belki Erhan görüyordu. Yani neredeyse artık çık git noktasına geldi. Artık ince bir altyapı hazırlığıyla orası da hallolacak. Kepez Halk Plajını revize ettik, yeniledik, keyifli bir hal aldı. Şimdi onun ön tarafına işte park yapıldı. Şimdi çok ilginç bir çim dikme olayı var orada. Geldiler bir makine ile içinde gübresi, herhalde tohumu veya fidesi gibi böyle püskürte püskürte çim diktiler.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi bilmiyorum. Çamur gibi bir şey ama rengi de yeşil ve boyanıyor gibi sanki. Dedim ki şimdi diyecekler duvarlı boyuyorlardı, şimdide toprağı boyamaya başladı diyecekler galiba dedim. 10 güne çıkacak, 7 günde biçeceğiz diyor. İnandırıcı gelmedi ama bakacağız. Amerika’da varmış. Geldiler tak tak diktiler gittiler. Bir günde ektiler. On güne çıkacakmış. Ama biz her şeye karşı orada güreş alanını elimizde tutuyoruz. Ne olur ne olmaz. Evet orayı da tamamlayacağız. İnşallah bu yazın sonunda son baharda oradaki çalışmalarımızı sonlandırırız. Özellikle o bölgedeki orta refüjdeki direklere dönük dedik artık galveniz, iki taraflı yapın edin o gün sayın Özdemir gelmişti burada dükkan açmışlardı. Ama onun şöyle bir getirisi oldu bize şu piknik alanından esnafa kadar orta refüjden aydınlatma parası alıyorlardı. O hafta onu üzerlerine aldılar. İptal oldu. Onlara geçti. Yani o bir faydası oldu. İki, bu kavşak talebimiz vardı orayı aydınlatın diye. Onun da yer teslimini yapmışlar. Onlar da yapacak. Hastane yolu falan kavşağın aydınlatması. UEDAŞ tarafından programda. Bir diğer konu dedim ki şu kordonu yani Kepez Kordonu, Sahil Yolunu yapamıyorsanız hiç olmazsa Sahil Yolu kapkaranlık her direğe bir lamba koyun gece zifiri oluyor falan. Onu da koymuşlar. Buradan da  UEDAŞ’ın Müdürü Fatih Bey'e teşekkür ediyorum. Bilin diye söylüyorum. Yiğidin hakkı yiğide vereveğiz arkadaşlar. Evet yukarıda şeyimiz devam ediyor. SUKAP’ın yer altı kanal, su devam ediyor. Ana yolu altı noktadan mı geçtik? Altı noktadan, asfaltın altından geçti arkadaşlar. Bir Dardanel’in oradan gidiyor. Peugeot'un oradan var. Kalabaklı köprüsünün altından var.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Alt yoldan var.

NURDOĞAN BİLGİÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çayın oradan. Onları neye geçtik? İleride ihtiyaç olur diye geçtik. Yağmur suyu geçer diye geçtik. Belki kanal geçer diye geçtik. Yukarıda hızlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. İnşallah bir aksilik olup da bir su kısıntısı, sıkıntısı vb. birşey yaşamayız diye düşünüyorum. Yukarıyı gelip görürseniz her taraf böyle delik deşik. Orada o çalışıyor. Burada bu çalışıyor. Ama şuana kadar herhangi bir aksilik yok. Şeytan kulağına kurşun inşallah olmaz. Evet Atık Su Arıtma Tesisinden arıtılan su vb. ek yapılırsa iyice rahatlayacağız. Şuanda sıkıntı var, onu da ifade edeyim. Özellikle yağmur suyunun kanalla karışması sebebiyle kapasite almıyor. Almayınca bu sefer çaya vermek zorunda kalıyorsunuz. Bir ara onunla konuşmuşuz, Dardanel Fabrikası kimyasal attı. Bakterileri öldürdü. Bakteriler büyüyor öyle temizliyoruz. Onları öldürdü. Onlarla uğraştık. Halen daha devam ediyor bakın sıkıntı. Bir an önce kapasite artırımı ile ilgili bu işi rahatlatacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü evet yine onlar da amaç, kapsam, vizyon, misyon üzerinden tanımlamalarını yapıp. Yetki görev ve sorumluluklarını tanımlamışlar. Çalışan kişi sayısı belli. İşte mevsimlik işçi kadın. Taşeron işçi, İşçi Koordinatörü Kadrolu işçi ve memur olmak üzere toplam 24 kişi o alanda çalışıyor. İş makinaları tek tek yazmışlar toplamı yazmamışlar. Bir dahakine toplamını da yazsınlar. İşte küreğe kadar yazmışlar. El arabasına kadar. Bir tane mi el arabamız var?  Alsanıza bir-iki tane daha küsküye kadar yazmışlar. Bir tane küskü varmış. Evet kendi çim alanlarını tanımlamışlar. Tabi bunlar artıyor. Kavşağın protokolü geldi bize devredecekler. Kabul ettik ama birkaç değişiklik yapacağız. Şöyle: Belli bir adaptasyon sürecinde ortak çalışacağız. Nerede vana açacağız? Ne olacak? Ne bitecek? Bir de hastane yolu çalışmasında ciddi anlamda bir su bulundu. O suyu da kavşakta yeşil alanlarda kullanmak üzere bir çalışma yapacağız, bilginize. Çim alanlarımız dediğimiz gibi artıyor. Çoğalıyor. İşte yeni yer orada. Çapalama alanları orada işte kadınlarımız orta refüje girdiler çalışıyorlar. Ciddi anlamda ağaç dikiyoruz izliyorsunuzdur. Mevsimlik refüjlere oraya buraya dokunmaya çalışıyoruz. Kurumlarla en son Atatürk İlkokulu ile kavşağın oraya bir koruluk oluşturduk. Şöyle bir özelliği vardı: 81 İl’e, Valiliklere yazmışlar. Bunun yetmiş küsurundan ağaç geldi. Onları da orada işte şehitlerle buluşturma üzerinden bir teması vardı o projenin o şekilde onun yanında Huzur Evinin koruluğu oluşacak. Bir de Çağdaş Gençliğin bir koruluğu oluşacak. Evet Park ve Bahçelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Müdahele ediyoruz, elimizden geldiği kadar. Takip ediyorsunuz, tek tek okumuyorum. Evet yeni ekilen çimleri görüyorsunuz. Evet özelikle yaz dönemi gelmeden boş arsaları ve tarlaları temizlemeye çalışıyoruz yangın tehlikesine karşı. Sulama faaliyetlerimiz sürüyor. Çocuk parklarımızı tekrar elden geçiriyoruz. Boşluk buldukça gidiyoruz. İşte zımparalıyoruz, boyuyoruz, ediyoruz hizmete sokuyoruz. 48 tane çocuk parkımız var. En sonuncusu Aycibin çocuk parkı. Engelli çocuk parkı burası arkadaşlar. Boğazkent Mahallesi 8. Caddenin bitiminde sol tarafında Harman Yeri'ne yakın ama onun yanında yine normal bir çocuk parkı var.  O şekilde devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kendi vizyon, misyon, amaç ve hedefleri tanımlayıp kendi yetki ve sorumlulukları ile hangi yasalara tabii ise onların tanımlaması arkadaşların. Mevzuat maddelerini sıralamış şu, şu şunlar diye. Malzemelerimiz bu kadar demiş. Bağlı oldukları yönetmelikleri sıralamışlar. Bir Encümen toplantısı galiba. Beş adet sözleşmeli personelimiz var demiştik. Onları hepsini yeniledik değil mi arkadaşlar?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bu zaman zaman taşeron arkadaşlara OSGB tarafından eğitimler veriliyor belli periyotlarla. Arkadaşları inatla buralara katmaya çalışıyoruz. Kendi aralarında Voleybol takımı kuruyorlar. Ediyorlar. Sertifikalar alıyorlar. Gidiyorlar. Geliyorlar.  Eğitim Seminerlerine yolluyoruz istekleri üzerinden. En son geçen ay gitti galiba. Kim gitti?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Nereye gittiler?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: Antalya’ya mı gittiler? Bu yıl mı? Geçen yıl mı?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, sevgili arkadaşlar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışanlarımızın özlük hakları üzerinden her türlü maaş bordrolarını vb. işlerini yapıyorlar. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz. Bakın evsel atık tonajlarına 2016’da 8.200’leri bulmuş. 2015’de 7.400’lerdeymiş. Artan nüfusumuzun birebir karşılığını gösteriyor. İşte atık ve ÇAKAB noktasından hareketle de ayrıştırılmış çöp toplama sistemi ile alakalı ÇAKAB ihale yaptı. İhale sürecinin bir ayağı Sayıştay’dı bir ayağı İdari İşleri İçişleri Bakanlığı, bir ayağı hukuktu. Şu süreçte çalışıyor. O sonuçları itibarı ile gündeme gelecek. Tıbbi atıklar onlar tarafından toplanıyor. Ama biz kendi çöpümüzü kendimiz topluyoruz. Kendi çocuklarımız tarafından. Eğer bu ihale gerçekleşir, Bakanlık ve Sayıştay onay verirse Sayıştay’dan bir kırk yedi kişi almışlar. Adam kalmamış olabilir. Daha fazla da uzayabilir. Eğer böyle olursa şey olacak, bizim bu arabada çalışanlarımız boşa çıkacak. Yani o personel boşa çıkacak. Başka alanlara vereceğiz onları. Ben şey düşünüyorum: Elimizde 3 tane araç var. En azından bir tanesini tutalım istiyorum yani elimizde yedek gibi. Firma toplayacak edecek ama bizim de nokta atışlarımıza birebir o yetişmeyebilir. Elimizde bir tane dursun diye düşünüyorum. Böyle bir aklım var. Biliyorsunuz çöpü artık bir vahşi çöp dışında bir toplama alanımız var orada topluyoruz. Fena değiliz çöp konusunda. Rezilliğimiz paçalarımızdan akmıyor. Mücadele ediyoruz. Hızlı bir nüfus artışıyla ilgili yeni evler yeni dükkanlar oluşurken ciddi atıklar oluyor. Yani ambalaj atıkları oluyor özellikle. Mesela dün daha giderken aşağıda annemin evinin karşısında yığılmış kafes doldurulmuş. Arka arsaya taşmış. Yani bunu ez falan biz marketten zannettik. Meğer Metrodanmış. Metrodan ne çıkmış niye çıkmış onu da anlamadım. Ne çıkmış. Ufacık ofis.

EMİN BACAK: Bazen şey taşıyorlar ev taşıyorlar ya Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Nasıl?

EMİN BACAK: Ev taşıyorlar ya.

ÖMER FARUK MUTAN O da olabilir.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Boşaltmış ama böyle mi boşaltılır. Bitkisel atık yağları topluyoruz. Ona karşılık hediye yolluyorlar. Onları dağıtıyoruz. Atık pilleri zaman zaman okullara yatırıyoruz. Sivri sinek konusunda çok mütevazi olmayacağım. Geçen yıl evinde sivri sinek olan var mıydı?

NERMİN ERDOĞAN: Bizim o tarafta vardı Başkanım. Hani çok yoktu desem yalan olur.

ÖMER FARUK MUTAN: Sizde var mıydı?

EMİN BACAK: Hayır.

ÖMER FARUK MUTAN: Musa abi?

MUSA GÖKDENİZ: Yoktu.

ÖMER FARUK MUTAN: Genelde yoktu. Zaman zaman bölgesel böyle su kaynakları inşaatlarda oluyor. İnşaat yapılıyor falan suluyor falan oluyor. Fark edilmiyor da. Uyarılmıyoruz da.  Yeni oluyor. Eski revezvelerin önünde mesela mevcut firma gidiyor bunları kurutuyor. Yani o zaman bölgenizdeki yapılan inşaatlara bakın, bodrumuna bir bakın onlara uyarın bizi. Çünkü bölgesel olabiliyor o bölgede. Ama bu konuda fena da değiliz.

NERMİN ERDOĞAN: Yani eskiye göre çok çok iyiyiz.

ÖMER FARUK MUTAN: Çevre temizliğimiz iyi. Zabıta Müdürlüğümüz'ü tebrik ediyorum, kutluyorum. Nerede Zabıta?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kutladım. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Yarın referandum falan var. Bir hafta ceza meza yazmayın. Dün yine getirdiniz 3 tane ceza 16’sından sonra tebliğ edin bak. Evet arkadaşlar, Zabıta Müdürlüğü'nde gelen giden evrak işte giden 440, gelen 872. direkt oraya da gidebiliyor arkadaşlar. Zabıta Belediyenin 24 saat ayakta kaldığı birimlerden biri. Biri Su, biri Zabıta, biri de şantiye değil mi başka var mı? Evet 24 hizmet veren bir birim. Serkan diye bir çocuk aldık. İnşaat Teknikeri işini çok keyifli yapıyor. Çok doğru yapıyor. Çok düzgün yapıyor. En ufak bir hatayı affetmiyor. Böyle devam etmesini kayıtlara bu yüzden girmesini istiyorum. O şekilde söylediğimi de söyleyin lütfen. Evet arkadaşlar numarataj çalışmaları tabela düzenlemeleri ticari taksi nakliye araçlarla ilgili işte cezai trafik olsun inşaai vb. olsun o konuda bütün çabalarını sergiliyor. Sokak hayvanları ile ilgili bir sıkıntımız var. Şöyle, yani şu anda son on gündür nerdeyse şu SGK, şu Diş Hekimliği şuralarının köpek sürüsü var. Şey dönemleri, kızışma dönemleri. Tam da yani Kepez’in göbeğinde kardeşim. Bak buna müdahale edin dedim Cem, ne yaptınız bilmiyorum ama bir şey yapın. Bir de ilgili birimle görüşün ne zaman kısırlaştırmaya gelecekler. Yoksa bir kısırlaştırma ekibi var burada bir temasa geçin uygun fiyatlarla bu işi halledelim.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Geliyor mu?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani halledelim. Çok atla deve de değil yani.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet kaçak baz istasyonları ile, en alttan devam ediyoruz. İhbar ve şikayetleri denetliyoruz. Kaldırımlar işgal edilir. Kavga dövüş indirtiriyoruz, çektiriyoruz yaptırıyoruz. İtfaiye Müdürlüğü söyleyecek bir şeyin var mı?

ERGÜN KORKMAZ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet İtfaiye’deki en büyük sıkıntılarından biri yetersiz personeldi. Şu anda onu da tamamladık. Birkaç rakamla sizi bilgilendireyim. Ev yangını 13, baca yangını 3, araç yangını 19, samanlık yangını 1, köylere de gidiyoruz, onu da söyleyeyim. Ot yangını, elektrik yangını, doğalgaz kaçağı ihbarı, çöp yangını, işyeri yangını toplamda 160 müdehale olmuş. Diğer olaylar da var. Kapı kilidi açma, asılsız ihbar, asılsız ihbar bile 19 tane arkadaşlar. Baca temizliği, su çekimi gibi diğer iş ve işlemleri de yapıyoruz bilginize. Evet İtfaiye Müdürlüğü’nün resimleri var. Diş Hastanesi her sene düzenli bir şekilde yangın tatbikatı yaptırıyor. Bir de aşağı okul yaptırıyor onu düzenli bir şekilde zannediyorum. Onun dışında kurumlar pek yapmıyorlar. En son İzmir Büyük Şehir’den 100.000 küsur liralık itfaiye ekipmanı geldi. Teşekkürlerimizi bir yazı ile Aziz Bey'e ilettim. Bir de İtfaiye aracı istemiştim. Halen daha istemeye devam ediyoruz. Alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum ama onu da bilmiyorum. Beni dinlediğiniz teşekkür ediyorum. Fazla sürmedi bir saati geçmedi. Evet Faaliyet Raporu üzerinden şahsıma sormak istediğiniz bir şey var mı? O zaman ben dışarı çıkacağım değil mi usul açısından? 1. Başkan Vekilimiz kim?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hanımefendi sizi böyle alıyoruz.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Çağdaş bir liste verir misiniz? Evet arkadaşlar ben Kepez Belediye Başkanlığı'na ve birimlere, müdürlere ve alt ekiplere teşekkür ediyorum. 2016 Yılı Faaliyet Raporunu dinledik, ayrıntıları ile biraz sonra sunacağım denetim raporunda da rakamlar eşleşiyor. Bu anlamdaki ciddi çalışmalarınız için teşekkür ederim. Evet, şimdi madde madde mi oyluyoruz?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Tümüyle tamam. Evet Başkanımızı dışarı aldık. 2016 Yılı Faaliyet Raporunu kabul eden arkadaşlar oylarınızı rica ediyorum. Erhan BEKTAŞ?

ERHAN BEKTAŞ: Kabul. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Hüsamettin ÜNVER?

HÜSAMETTİN ÜNVER: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Musa GÖKDENİZ?

MUSA GÖKDENİZ: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: İnci PEHLİVAN?

İNCİ PEHLİVAN: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Nermin ERDOĞAN?

NERMİN ERDOĞAN: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Emin BACAK?

EMİN BACAK: Kabul.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Halil UYANIK?

HALİL UYANIK: Kabul

YÜKSEL ÖZDEMİR: Kabul ediyorum. 2016 Yılı Faaliyet Raporu katılan Meclis Üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir. 2017 Yılında da Belediyemize başarılar diliyorum. Evet Başkanımızı davet edelim.

EMİN BACAK: Ara versek iyi olur.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanımız gelsin.

ERHAN BEKTAŞ: Seçimleri yaptıktan sonra mı vereceğiz?

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Herhalde oy birliği ile geçti. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Bu yıl da yine beraber güzel işler yapacağız inancıyla. Uygun görürseniz bayağı bir vakit geçmiş, ara verelim, bir on dakika. Sonra devam ederiz. Kabul edenler?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                 ERHAN BEKTAŞ                 HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                    MECLİS KATİBİ                  MECLİS KATİBİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BİLEŞİM  2. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Evet teşekkür ettim. Faaliyet Raporunu onayladınız. İkinci maddemiz seçimler var. Encümen üyelikleri seçimi

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şunları bitirelim araya sıkıştırırız onu. İmara geçmeden sıkıştırırız olur mu? Encümen Üyeleri biliyorsunuz arkadaşlar. Aday var mı? Gizli oy, açık sayım yapılıyor.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Erhan BEKTAŞ, Hüsamettin ÜNVER’i öneriyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Yazın lütfenBaşka var mı? Oylamaya geçiyoruz.

NERMİN ERDOĞAN: Emin BACAK’ı öneriyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Emin BACAK. Başka var mı? Yoksa oylamaya geçtik. Zarfın ağzını kapatmazsanız hemen açar çocuklar.

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.

ARZU DUMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Topla.

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Erhan ve Hüsamettin hayırlı olsun diyoruz. Gündemin 3. maddesi İmar Komisyon üye seçimi.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Açık oylama mı?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam, şuraya isimleri yazın. Sil orayı. Evet, aday önerileri olanlar? Evet?

NERMİN ERDOĞAN: Emin BACAK.

ÖMER FARUK MUTAN: Emin BACAK.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Erhan  BEKTAŞ.

ÖMER FARUK MUTAN: Erhan BEKTAŞ.

YÜKSEL ÖZDEMİR: İnci PEHLİVAN.

ÖMER FARUK MUTAN:İnci PEHLİVAN. Başka var mı? Yok mu? Zaten bütün ihtisas komisyonları oranlar üzerinden gidiyor. Siyasi parti anlamında 2 CHP, 1 de AKP olacak. Başka yoksa ben üç arkadaşı da oylarınıza sunacağım. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Hayırlı olsun. Dört, Plan ve Bütçe Komisyonu. Bu da bir ihtisas komisyonu. Yine 2 CHP, 1 AKP’den olacak evet önerisi olanlar.

EMİN BACAK: Nermin ERDOĞAN

ÖMER FARUK MUTAN: Nermin ERDOĞAN

İNCİ PEHLİVAN: Yüksel ÖZDEMİR

ÖMER FARUK MUTAN: Yüksel ÖZDEMİR

İNCİ PEHLİVAN Hüsamettin ÜNVER

ÖMER FARUK MUTAN: Başka? Başka yoksa oylamaya geçiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'nu. Mevcut arkadaşları kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi. Burada, kendi yönetmeliğimiz çerçevesinde oluşturmuştuk. Dört kişiden oluşuyor. Evet adaylar?

NERMİN ERDOĞAN: Mehmet NAİR

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet NAİR

EMİN BACAK: Halil UYANIK

ÖMER FARUK MUTAN: Halil UYANIK

YÜKSEL ÖZDEMİR: Yüksel ÖZDEMİR

ÖMER FARUK MUTAN: Yüksel ÖZDEMİR

YÜKSEL ÖZDEMİR: İnci PEHLİVAN

ÖMER FARUK MUTAN: İnci PEHLİVAN. Başka var mı? Aynı. Evet geçen yıl Sosyal Yardım Komisyonu aynı arkadaşlar teklif edildi. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Mehteran Takımı'nın yurtdışı görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Arkadaşlar Mehteran takımı yurtdışına çıkacak. Biliyorsunuz bizde konuşlanıyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisinde şu anda. Bunları yollamıştık. Gri pasaport, Belediyemizin bünyesinde faaliyet gösteriyorlar üzerinden bir meclis kararı ile gri pasaport alıyorlar. Geçen yıl mı gittiler evveli yıl mı gittiler bir gittiler. Evet buyur.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Var mı söz almak isteyen? Sonuç itibarı ile Yurtdışına gidecekler. Bizim insanlarımız. Bir pankart taşıyorlar bizim adımıza oralarda. Biz onlara sadece burada gri pasaportla bürokratik engellerini aşıyoruz.  Öyle mazot, kıl, tüy, katkı dediler. Yani yaparsak, evvelki yı da bunu yaptık, yine bunu yaparız dedik. Onlar da olur dediler. Söz almak isteyen yoksa...

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok burada gözüküyor işte.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yaklaşık 24 (yirmi dört) tane isim var arkadaşlar. İsmail ÜNAL ile başlıyor. İsmail ERHAN ile biten isim, ERMAN ile biten bu isim listesindeki arkadaşların. Avusturya ve Almanya’ya Mehteran olarak Kepez Belediyesi adına gitmelerini kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gerekli karar düzenlemesini alırken bunları da yazarsınız. Evet Belediyemiz ile AKUT Arama ve Kurtarma Derneği arasında yapılan işbirliği protokolü hususunun görüşülmesi.

ERGÜN YILMAZ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar geçen bahsettim. İşte bu çamlığın arka tarafına doğru boşluk vardı. Oraya bir prefabrik getirdik. AKUT’un da Çanakkale’de herhangi bir yeri yokmuş. AKUT kamu yararına bir dernek statüsünde. Bakanlar Kurul’undan bu kararı almış. Yer tahsisi ve diğer konularla alakalı onlar da genel merkezle yazıştırlar. Bu kamu yararına dernek olduklarına dair belge orada mı?

 

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Protokolü verdiniz arkadaşlar. Kanun ya da kamu yararı olan dernek belgesini istiyorum. Nerede? Arkadaş bir şey getireceğin zaman dosyada bütün getir. Şimdi bakın bu protokol ya kusura bakmayın ama şu karardan sonra imzalanacak olan bu olay bu. Değil mi?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bana neden imzalattınız? Ben kendisine dedim ki oğlum bak meclisten karar çıksın. Karar çıkmadan ben neden imzalıyorum. Yetkim mi vardı? Yetkim var mıydı? Burada çıkacak olan karara zaten Başkan'a ve Encümen'e diye bir yetki verilecek. 

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Allah Allah onaylamışızdır da bilmem ne? Şu varya fasa fiso. Yani bilmeyebilir arkadaş yeni geldi. Yazı İşleri üzerinden bir bak. Böyle sunulur mu? Şimdi burada ret etti Meclis ne olacak? Soruyorum ya ne olacak? Eşref gelirken Meclis'e bir en son süzgeç ol arkadaş. Nerede, kamu yararı belgesini getirin nerede? Sevgili arkadaşlar kısa geçiyorum. Şunun bir önemi, yok yeniden imzalanacak. Tarihte mi atılmış? Meclis onaylamayacak mı? Meclis bir yetki verecek bu işlerin yürütülmesi ile ilgili. Konuyu ben size arz ediyorum arkadaşlar. AKUT ile Kepez Belediyesi okurusunuz. İçeriği de bu olacak sonuç itibarı ile. Bir iş birliğine gidiyoruz. Bu artık doğal afetler noktasında artık, doğal afet sadece deprem değildir biliyosunuz. Yangındır, seldir, fırtınadır, kasırgadır gibi konularla alakalı Türkiye’nin en yetkili bir sivil kuruluşu. Bir STK’sı hatta yakın süreçte baş kurucusu ve Başkanı Nasuh MAHSUKİ mevcut hükümet ile bir köşe yazısında polemiğe girdi. Başkanlığı bıraktı. İşte onursal başkanlığa geçti. Ama bu AKUT'un özellikle körfez ve İran depreminde uluslararası anlamda ciddi katkıları oldu. O yüzden bu derneğin kamu yararı yükünü, niteliğini elinden almamışlar. Doğru da yapmışlar bence. Bir başkası ile yol kat eder. Böyle bir yapının Kepez’de olması, Kepez halkına güven telkin edecektir. En azından bir şey olduğunda burası merkez olduğu için ilk buralara müdahale edilecektir. Böyle olacak. O yüzden bize katkı sunacak İtfaiyemize, Zabıtamıza, Okullarımıza, resmi kurum – kuruluşlara onunla alakalı noktada katkı sunacaktır. O anlamda AKUT ile bu protokolün kamu yararı noktasından hareketle yürütülmesi noktasında Belediye Başkanı ve  Encümen'e yetki isteniyor kısacası. Ben durumu arz ettim.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım bir şey dikkatimi çekti. Şimdi size komisyonlarda hazırlıyoruz ya, arkadaşlar hazırlanmış ama tarih ve imza hariç olması gerekirdi . Olurdan sonra.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır arkadaşlar bakın şimdi, işin garip bir yanı şu imzalayan vatandaş ben görmedim, bilmiyorum ama sadece görüştüm. Yönetim Kurulu Başkanıymış bu arkadaş. Yani orada anlatıyorlar. Onlar da bilmiyor olabilir prosedürü. Ama bu yetkiyi aldıktan sonra iş ve işlem bu arkadaşlar. Meclis'ten sonra olması gereken süreç bu. Ama burada içerik olarak konu bu. Bilmenizde fayda var. Tamam. Yetki verirseniz gündemin bu maddesi ile ilgili bu size bilgi olarak verilen bir evrak bu.

HALİL UYANIK: Sayın Başkanım. Eğer Meclisimiz uygun görür kabul ederse gerçekten iyi bir noktaya parmak basmış olacağız diye düşünüyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle yani öyle. Evet arkadaşlar gündemin bu maddesi ile alakalı başka söz almak isteyen yok ise Belediyemiz ile AKUT Arama ve Kurtarma Derneği arasında yapılan işbirliğinin yetkisinin Belediye Başkanı ve Encümeni de ekleyelim buraya Encümen'e verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekiz, sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşmesi.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar beş sözleşmeli personelimiz vardı imzalı. Pınar BEKTAŞ Hanımefendi istifa etti kendileri, İnşaat Mühendisi. Yeni bir İnşaat Mühendisi alacağız. Onunla alakalı konu gündeme getirildi. Bilginize. 

HALİL UYANIK: Ücreti diğer sözleşmeli arkadaşlarla aynı mı olacak?

ÖMER FARUK MUTAN: Aynı. Onu burada açıkça belirtecek arkadaşlar kararı yazarken doğru mu? 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne yazacak? Onu da söyle.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Diğer ekler hariç.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet eklendiği zaman ne oluyor toplam?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gibi bir rakam buluyor. Ama sen 1.600 net diye yazacaksın doğru mu?

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 8. maddesi ile ilgili söz almak isteyen? İnşaat Mühendisi alıyoruz arkadaşlar sözleşmeli. Evet sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda evet diyen arkadaşlar el kaldırsın. Hayır diyenler? 16 Nisan’da deriz. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Dokuz, İmar konuları sende.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/64 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 9. maddesi her zamanki konu. Evet, komisyonun kararına uymayı teklif ediyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Gündemin 9. maddesi komisyonda kalmıştır. Buyurun lütfen.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/65 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 10. maddesi 9 ile ilintili. Komisyonun kararına uyulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Gündemin onuncu maddesi komisyonda kalmıştır. Onbir.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/72 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2A, Ada: 192, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 11 miydi bu 12 miydi? 11. Gündemin 11. maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Başkanım neresi burası?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: SGK’yı göster, Menderes? Şuradan aşağıya doğru gidiyor değil mi? Evet. Ferhat’ların evini göster. Biliyor musun Ferhat’ların evini? Nerede?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bak biliyor evet. Gezeceksin gezeceksin. Evet söz almak isteyen var mı arkadaşlar gündemin 11. maddesi komisyondan olur geliyor? Söz almak isteyen yoksa gündemin 11. maddesini plan değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/73 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18B-2B, Ada: 392, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 12. maddesi ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yer şu bizim balıkçı Güngör yok mu? Nerede göster. Pınar göster bakalım balıkçı Güngör’ün evini. Recep’in evini göster. Göster. Gezeceksin gezeceksin. Evet arkadaşlar Recep, evinin ön tarafı bildiğim kadarıyla ilgilisi o. Yani balıkçı Güngör’ün olsun Recep’in olsun. Bu arkadaki yeri yapacak. Çok geldi gitti bu çekme mesafeleri ile ilgili akıl mantık getirdi falan olabilir dedik. Hazırladı dosyanı Meclis arz etti. Oradan da komisyona gitti. Komisyon ne dedi? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Oy birliği ile dedi. Evet, söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Başkanım, diğer parsellerde de arka çekme mesafeleri ayrı mı uygulanacak mı? Yoksa buna münhasıren mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Aslında bunlar şöyle dedi. Bak onun dediğini diyorum. Aynı uygulanacak ve düz çekecek dedi. Burada dedi bana dedi çektirirseniz yarım   ve ya bir metre falan böyle bir  kroki de dalgalanma olacak dedi.

HALİL UYANIK: Göz estetiği açısından düzgün görünecek.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet düzgün görünecek dedi. Komisyon da olumlu görmüş. O Şekilde geldi.

EMİN BACAK: Ön tarafını da istiyorlar Başkanım ama problem olmuş.

ÖMER FARUK MUTAN: Ön tarafı da o yapacak büyük ihtimalle. Onunla anlaşmışlar. Tabela diken vardı. Anlaşmışlar onlar. Öyle dediler. Bu bölge zaten çok çetrefilli. Yani buradaki inanın İstanbul gecekondularından berbat. Buradaki evleri gidip bir görseniz. Ev demeye kırk bin bir şahit lazım.  Evet gündemin 12. maddesi ile ilgili başka söz almak isteyen yoksa oylarınıza sunuyorum plan tadilatını. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet onüç.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/74 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C19A, Ada: 0, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar burası Kalabaklı, hastane’nin olduğu o bölge yine. Buradan Kamu yararı noktasında Bakanlık’tan işte talepte bulunması istenmişti İl Tarım Müdürlüğü tarafından. Bulundu. Oradan da işte tarım için konut alanı geldi.  Başımızın üzerine baş. Yapacak bir şey var mı? Yok. En fazla mahkemelere gidersin. Büyük ihtimalle orada da karar onların lehine karar çıkar ya da çıkmaz ama bu bölge Hastane ile birlikte yeni bir gelişme biliyorsunuz Kalabaklı Köyü’nün de mücavir alanın da bu sürecin içine katılırsa öteki, bu kıraç tarımın yapıldığı alanlar da bu tür yapılaşmalar zorunlu hale gelecektir. Gibi görünüyor. Evet komisyondan oy birliği ile mi geliyor arkadaşlar? Oy birliği ile geliyor.

HALİL UYANIK: Mülkiyet kimin Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Mülkiyet 5-6 kişi var orada. Dosyada yok mu? Vekalet Onur TÜRKER. Ama mülkiyet yine köyden vatandaşlar. O gün geldiler. Söyle oku.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Mustafa TÜRKER'n oğlu mu?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. İşi o koşturdu, götürdü. Olmadık işi oldurdu.

EMİN BACAK: Başkanım bu mücavir ile ilgili gelişme?

ÖMER FARUK MUTAN: Çalışıyor arkadaşlar. Referandumdan sonraya bıraktık. Gideceğiz, köyde de konuşacağız köyün sınırlarını falan. Yani muhtar da orada ben yaptım oldu bitti noktasında olmasın. Herkes bilsin ne neyi neden öyle böyle. Çok da uzatmadan ihtiyar heyeti kararı alıp ile hayata geçirmek lazım. Uzadıkça kendilerine zarar vermeye başlayacak süreç.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet gündemin 13. maddesi komisyondan oy birliği ile geliyor. 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planından bahsediyor. Evet plan değişikliğini kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On dört. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.03.2017 gün ve 2017/75 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2B, Ada: 0, Parsel: 6448’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar on dört, on üç ile alakalı. 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Yer aynı, ölçeği 1000 söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Başkanım şurada tereddüdüm oldu, yol doğuya doğru kaydırılırken karşı mülkiyete mi kaydırıldı yoksa bu mülkiyetin içinden mi geçti? 

ÖMER FARUK MUTAN: İçinden geçiyor bildiğim kadarıyla.

HALİL UYANIK: Çünkü doğu tarafına kaydıralım dendiği zaman karşıdaki...

ÖMER FARUK MUTAN: Nereden geçiyor yol onu soruyor.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: 30 metrelik yol.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 30 metrelik yol devam ediyor.

EMİN BACAK: Kendi yerinden.

ÖMER FARUK MUTAN: Oradan devam ediyor. Tıraşlandı yani orası.

ERHAN BEKTAŞ: Komşu parseller Pınar Hanım.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bölgede böyle 250-300, parsel parsel, dik dik  değil güvenlikli site. Bakın yine yönetmelik değişiyor. Gazetelere çıktı, taslak hazır. Otopark zorunluluğu geliyor. Orada var burada yok. Geç kalındı.

HALİL UYANIK: Geç kalındı Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Geç kalındı. Yeni oluşacak yerleşim alanlarına nefes aldırır mı? Aldırır. Var mı yine otopark ile ilgili parasını veriyor, yapmıyor. Böyle bir tezgah. Evet söz almak isteyen var mı? Gündemin 14. maddesindeki 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. On beş.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-13C-3C, Ada: 178, Parsel: 8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyona gitmeyecek mi bu?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sizden geliyor. Komisyona mı gidecek?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sen zaten hep aynı şeyi söylüyorsun. Gündemin 15. maddesi ile alakalı olan konu komisyona gidecek bilginize.

HALİL UYANIK: Gidecek ama bir bilgi alalım Başkanım.Neresidir, kimindir. Çünkü vatandaş bana soruyor, ben cevap veremiyorum.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ramazan CEYLAN yok mu? Erhan CEYLAN. Eski muhtarın oğlu, evet.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kaldırılmak isteniyor.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Karar verilmedi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arka tarafta üç katı yapmış. O da geldi toplantıya. Ben istemiyorum dedi. Öteki de ben bağımsız yapmak istiyorum dedi. Daha önce Belediyenin teknik biriminin yapmış olduğu revizyon çalışmalarında birleşirse daha iyi olur aklı vardı. Öteki ben şimdi yapmak istiyorum diyor. Yap o zaman kardeşim dedik. Revizyon önceki haline döndü desek daha doğru olur. Komisyona gidecek değil mi? Anladın değil mi aşağıda Şen Kampa doğru Uzun Sokakta? Fenerci Ahmet’i göster. Evet, 15. maddenin ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? İlgili madde İmar komisyonu'na oy birliği ile gitti. On altı.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Neresi? Neresi burası?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Neresi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Neresi? Bak biraz önce vatandaşın dediği gibi neresi? Alışveriş merkezi.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN Oradaki Kreşi bilmez kimse. Alışveriş merkezi. Oradaki EMY. Burada bir talepleri var. Yeniceli bir çocuk var, Nuri ile Yahsen'de şuanda.

EMİN BACAK: Yahsen hala orada mı?

ÖMER FARUK MUTAN: Orada, bırakmamış. Daha önce getirdiler bunu. Dosya hazırlayıp gelmiş. Elimiz mahkum prosedür gereği Meclis’e geldi. Bu 5000’liği biraz sonra 1000’liğini okuyacağız.

EMİN BACAK: Başkanım daha önce de kat karşılığı falan vereceklerdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi burayla Hayrettin ÇETİNKAYA ilgilendi. Şimdi burada TOKİ’den tapuyu almışlar. Mülkiyet olayını çözmüşler. Ama bir takım konular var. Sizi  departman bilgilendirecek. Bir takım yönetmelikler çerçevesinde oluru olmazı bilmem neyi. Mesela Erhan'ın söylediği bir şey var. Geldi, grubumuzda konuşuldu, TOKİ diyor ki yeni rant yaratılırsa ben buradan payımı alırım yine. Çünkü biz burayı böyle yaptık, gibi. Daha başka konularda süreç içinde olgunlaşacak. İmar Müdürlüğü’nden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Komisyona gidecek.

EMİN BACAK: Acaba dedim bir gelişme var mı?

ÖMER FARUK MUTAN: O detayla ilgili bilgileri verin arkadaşlara. Öğrensinler. Bilgilensinler. Kararımız daha sağlıklı oluşur.

HALİL UYANIK: Başkanım bu plan tadilatlarındaki kat artışlarından Belediyelere bir pay verilecek gibi böyle bir şey gündeme gelmişti.

ÖMER FARUK MUTAN: Yasa taslak halinde çıkarmadılar. Ama biz şöyle yapıyoruz onu. Meclis kararını aldık. İmar harçlarını ona buna bayağı dokunuyoruz. O süre uygun ya da değil. Kamu için kasamıza giriyor. Biz de kamuya harcıyoruz o parayı. Evet imar komisyonuna gitmesini gündemin 16. maddesi 960 TOKİ’de ki alışveriş merkezinin olduğu yer. Bir ticaret şirketine ait. Tarım, ticaret Sns Tarım ürünlerine ait TOKİ’den çıkmış durumda şuanda mülkiyet. İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenle? Oy birliği ile gitmiştir. On yedi.

ERHAN BEKTAŞ:Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biraz önce bahsettiğimizin EMY’nin 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Komisyona gidecek. Biraz önce de ifade ettiğim gibi konuyla ilgili geçen meclis döneminde de geldi gündeme hatırlıyorsun. İşte Cami silüeti vb.  hanımefendinin bir defansı oldu. Bir şekilde. İnatla buradan böyle tasarrufa gitmek istiyorlar. Artık onlarında gerekirse huzura çağırırız anlatırız ne yapmaya çalışıyorsunuz gibi. İmar Komisyonu'na gidecek. Kabul edenler? Ret edenler? Gitmiştir. Hatta bir önerim olsun. İmar Komisyonu bunları çağırsın. Kardeş ne yapmak istiyorsun? Nasıl bir şey yapacaksın? Milletin ekmeğine de kan doğramayalım. Sen burada bir kazanım elde edeceksin. Sonuçta sen burayı bu şekilde almadın. Burası 960 konutla birlikte camisi, alışveriş merkezi, okulu, ilkokulu, Sağlık Ocağı, bak Sağlık Ocağını da Hastane ele geçirdi. Birinci basamak hizmeti arkadaşlar  işte Hastaneler tedavi edici ikinci basamak hizmettir. Üç kuruşa Hastaneyi kiraladılar ele geçirdiler Bakanlık’tan. 1.000 TL veriyorlar o koca binaya. Ondan sonra ASM’leri biz yapıyoruz Belediye olarak. Verin bize o zaman o ASM’leri bize. O personeli’de bize verin. Onların Özlük haklarını biz yapalım. Avrupa’da böyle. Güvenlik olsun. İç güvenlik olsun, sağlık, eğitim yerel yönetimlerde.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım pardon. TOKİ’nin kuruluş ve halka sunacağı hizmet anlayışının da dışına çıkılmış oluyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Konu detaylandırılacak. Dediğim gibi imar departmanı konuyla ilgili görüş oluştursun. Dokunsun etsin ne nedir. Erhan Bey'in dediği gibi aklımda kalan  böyle bir şeydi. Gündemin 17. maddesini İmar Komisyonuna gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On sekiz Mayıs ayında yapacağımız meclis toplantımızın günü. 1 Mayıs tatil biliyorsunuz.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 3 Mayıs Çarşamba saat 15:00 kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Ona göre hazırlanırsınız. Yetiştirebilecek misiniz? Yetiştirirsiniz hafta sonuna kadar. Pazartesi tatil ama değil mi öyle biliyorum. Evet Şimdi geldi denetim raporuna buyurun hanımefendi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Sayın Başkanım, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım. Bizler Denetim komisyonu Yüksel ÖZDEMİR, Erkan BEKTAŞ ve Emin BACAK olarak 04.01.2017 tarihli toplantıda 25. madde gereği, Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonuna seçildik. 2016 yılına ait bunlara ilişkin gelir giderler ile hesap kayıt işlemlerini denetledik. Şimdi raporumuzda bunların hepsini ayrıntılı olarak belirttik. Başkanımızın sunmuş olduğu faaliyet raporundaki rakamlarla kendisi sunarken de rakamlar da önümde ben de buradan takip ettim. Arada bir fark yok. Denetim raporumuzda da aynı rakamlar var. Bu anlamda isterseniz rakamları tekrara okuyayım ya da rapor olarak genel bir bilgi vereyim. Meclisin kararı.

NERMİN ERDOĞAN: Genel.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Genel bir bilgi vereyim. Biz bütçe gelir gider kesin hesap cetveli ve ödeneklerin dağılımını kontrol ettik. Rakamlar aynen tutuyor. Ödeneklerin dağılımında toplam 28.581.408,88 TL bir ödenek dağılımı olduğunu gördük. Belediyemizin Banka hesaplarında 31.12.2016 tarihi itibari ile 4.896.117,49TL bir para olduğu görüldü. Tahsilatlarda Belediye binamızdaki vezne, Zabıta veznesi, TOKİ 960 veznesi, su veznesi bu akıllı sayaçlarla ilgili ve Boğazkent veznesindeki tahsilat toplamının da 10.250.664,30 TL olduğu görüldü toplamda. Sevilay KUŞAK ve Metin ACAR tarafından denetlendiği görüldü. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 2016 yılında 18 adet ihale yapıldığı ve ihale dosyalarında yapmış olduğumuz incelemelerde evrakların usulüne uygun hazırlandığı görüldü. 2886 Sayılı Kanun kapsamında satın alınan, kiralanan ve tahsil edilen belgeler ait toplam 15 adet ihalenin yapıldığı,, mülkiyeti Kepez Belediyesine ait 13 adet işyerinin 3 (üç) yıl süre ile kiraya verildiği, 2 (iki) adet 10 (on) yıllığına kiraya verildiği, iş ve işlemlerinin de 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapıldığı görüldü. Doğrudan temin ile 395.683,05 TL tutarında toplam 364 doğrudan temin yapıldığı mevcut doğrudan temin limitinin aşılmadığı (17.744,00TL), bu limit görüldü. Burada bizim komisyon bir olarak önerimiz var. Özellikle malzeme alımlarında genellikle aynı firmalardan alım yapıldığı ihaleye çıkılarak alım yapılmasını kamu yararı olacağı düşünülmekte ve önerilmektedir. İşgaliye ile ilgili yıla ait harcamaların yapıldığı faaliyet raporundaki rakamlarla tutuyor. 2017 yılına 3.922,37 TL devrettiği görüldü. İlave İmar Planı ve İmar Plan Tadilatı 45 adet ücretli, 18 adet ücretsiz, toplam 63 adet bu Belediye resmi kurumlar ücretsiz kısmının yapıldığı ve 318.044,60 TL imar planı onama ücreti alındığı görüldü.  Yapı Ruhsatı -Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İlgili Harçlar Başkanımızın okuduğu kalemler aynı kontrol ettim. TOPLAM: 1443 kişiden 3.260.159,77 TL alındığı görüldü.İmar Durum Belgeleri 200 adet (ücretli), 95 adet (ücretsiz) imar durum belgesi hazırlandı. Hisse ve Artık Parsel Satışında 6 adet (10 kişiye) hisse satışından 70.005,50TL gelir elde edildiği görüldü. 3 kişiden parsel üzerinden hisse bağışı alındığı,   Üç adet araç bağışı olduğu, bağışların biri Yazı İşleri, diğeri İmar İşleri Müdürlüğü ve doğa koleji servisi olarak kullanıldığı görüldü.  Kamulaştırma Bir parsel üzerinde 4 kişiden 50.000,00TL ye kamulaştırma yapıldığı görüldü. Yine Emlak Vergisinde rakamlar aynı tutuyor. % 90’lık bir tahsilat 2016 yılın ait arkadaşlarımızı kutluyorum komisyon adına. Su tahakkuk ve tahsilatının yine 2016 yılına ait % 90 bir tahsilat var. Toplam 1.252.573 m³ su satışı gerçekleşti. Burada biz komisyon inceleme yaparken su servisinden alınan toplam tahakkuk ve tahsilat verileri ile 2016 yılı gelir kesin hesabı verileri arasında bir fark olduğu, bu farkın da su servince yapılan tahsilatın içinde yer alan su açma - kapama depozito gibi ücretlerin bulunduğu ve bundan kaynaklandığı görüldü. Çünkü kesin hesap gidiyor Sayıştay’a. Ama buraya Gelir Şef’liğinden gelen rakamlar giriyor Faaliyet Raporuna. 2016 yılı su maliyetinin de ilgili döneme ait elektrik personel, yakıt, malzeme giderlerinin Toplam: 2.587.506,00TL olduğu, sarfiyat maliyetin(tahakkuk) 2,06TL/m³ olduğu görüldü. Yine Çevre Temizlik Vergisi rakamlarımız aynı. %86’lık bir tahsilat olduğu görüldü. İlan ve Reklam Vergisinde yine tahsilat oranının % 87 olduğu aktif beyan sayısında 705 olduğu görüldü. Burada yine bir fark gördük. Yine fazla inceledik evrakları. 2016 yılı Kesin Hesap Cetveline göre; devreden gelir tahakkuku ile 2016 yılı tahakkuku toplandığında toplam tahakkukun 365.730,54 TL,  tahsilat toplamının 178.593,06 TL, devreden tahakkukun 161.977,94 TL olduğu görüldü. Biz iki tahakkuk arasındaki farkı araştırdık ve bu farkın  Emlak Servisince verilen rapordaki tahsilat tutarının içerisinde beyanname ile alınan damga vergilerinin de dahil olmasından kaynaklandığı görülmüş oldu. Çünkü Maliye’ye Kesin Hesap Sayıştay’a gidiyor. Ama Maliye’ye damga vergileri ödeniyor. Onun hiçin bir sıkıntı yok. Ama önümüzdeki yıllarda denetimi de ayrıntı verilirse inceleme daha rahat olur. Zabıta Müdürlüğü’nce 2016 Yılında Alınan Harç ve Ücretler kalemlerini başkanımızda okumuştu. Toplam42.540,00 TL, Sosyal Yardım Yönetmeliği (KEPKART) Yiyecek: 586 kişiye  yiyecek,Yakacak: 194 kişiye  yakacak,9 kişiye periyodik yardım,  2 kişiye yangı yardımı, Bir defaya mahsus 7.400,00TL nakdi yardım, Asker ailesi yardımı 10 aileye, Eğitime Destek olarak 233 mont, 233 bot, 245 ayakkabı, 233 eşortman takımı, 129 kırtasiye malzemesi olmak üzere toplam 1073 adet yardım, Adile Basit Kreş ve Gündüz Bakımevinde 2016 yıl sonu itibariyle 9 çocuğun 10 çocuğa biz destek oluyoruz  1 (bir) tanesi bir ay kalıp ayrılıyor. Toplam 9 (dokuz) çocuk kepkart kapsamında ücretsiz yararlanıyor. Yine  2016 yıl sonu itibariyle kreş beslenme giderinin 168.181.04 TL, diğer giderlerin 133.137,18 TL olduğu, yine Başkanımızın dediği gibi ifade ettiği gibi 26 üniversite öğrencisine toplam 41.600,00TL eğitim desteği yapıldı.İdare Taşınır Mal Yönetimi olarak 2017 yılına toplam 541 adet mal 500.991,04 TL değerinde devrettiği görüldü.  Yine 2016 yılında 67 yurttaşımızın genel olarak, 29 yurttaşımızın da özel mezar yeri alarak mezarlık ücretlerinin işlendiği görüldü. toplam: 21.884,00 TL mezar yeri ücreti alındığı görüldü. Yapılan denetimde birimlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.  2017 yılının da başarılı bir şekilde geçirilmesini Denetim Komisyonu olarak diliyoruz.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Teşekkür ediyoruz. Evet Mart, Nisan ayı Kepez Belediyesi Olağan Meclis toplantısı sona ermiştir. Teşekkür ederiz. 05.04.2017

 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                 ERHAN BEKTAŞ                HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                    MECLİS KATİBİ                 MECLİS KATİBİ