T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

                                                                                               SEÇİM DEVRESİ: 30.03.2014

                                                                                               TOPLANTI TARİHİ: 03.07.2017

                                                                                               TOPLANTI DÖNEMİ: OLAĞAN

                                                                                               TOPLANTI GÜNÜ: PAZARTESİ

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca TEMMUZ 2017 Olağan Meclis Toplantısı 03.07.2017 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 03.07.2017 tarihli Meclis Toplantısında Ali AYGÜN ve Halil UYANIK'ın haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2017 TEMMUZ AYI MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN:   Evet değerli arkadaşlar, Kepez Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısını açıyorum. Yeterli çoğunluk var. İki arkadaş mazeret iletip katılamadılar. Halil UYANIK arkadaş ve Ali. Nermin Hanım da yoldaymış galiba. O da katılacak. Çoğunluğumuz var, açıyorum. Gündemi arz etmeden önce bir-iki konu var. Onları arz edeceğim size. Birincisi bilgi noktasında, Meclis'e, müdür ataması noktasında bilgi akışınca bulunacağım. Sevgili İbrahim BORUZAN emekli oldu biliyorsunuz. Onun yerine pozisyon itibariyle o dönem de asaleten müdürlüğü hak eden sevgili Cem arkadaşım dedi ki "İbrahim ağabeyim vekaleten götürsün, bu sene zaten emekli olacak. İbrahim burada başlayıp, burada iş akdini bitiren ilk memurumuz. Yani başladı, bitirdi ve emekli oldu. Onunla ilgili, Nermin Hanım da geldi, katıldılar.

NERMİN ERDOĞAN: Kolay gelsin, özür dilerim.

ÖMER FARUK MUTAN: Sağ olun. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 2. fıkrası gereği "Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim Müdürlüğü ve üstü Yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." denildiğinden Belediyemizde Zabıta Müdür Vekili olarak görev yapan İbrahim BORUZAN'ın emekli olması sebebiyle, İç İşleri Bakanlığı Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 5. Bölüm Görevde Yükselme Esasları Görevde Yükselme Şartları Madde-17'nin 1. fıkrası gereğince Cem MATARA Zabıta Müdürlüğü kadrosuna asaleten atandığına dair Meclisimize bilgi verilmesi hususunu arz ederim deyip, sizlere bu bilgi akışında da bulunmuş oldum. Hayırlı olsun Sevgili Cem.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç yıllık memursun?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 16. İnşallah sen de Allah ömür verir, bir şanssızlık yaşamayıp Müdürlükten mi olursun artık. Başka bir şey oluyor mu bundan sonra?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Daire Başkanlığı. Büyükşehir olursak Daire Başkanlığı. Hayırlı olsun kardeşim. İşinde başarılar diliyorum. Evet, Nermin Hanım da geldi. Daha başka Meclis Üyemiz gelmeyecek. Diğer ikisini arz ettim bildiğiniz üzere. O zaman gündemimize geçelim. Gündemi arz edelim. Buyurun Erhan Bey.

ERHAN BEKTAŞ: GÜNDEM:

1.      Kepez Belediyesi Kayısı Festivali 2. Geleneksel Satranç Turnuvası hususunun görüşülmesi,

2.      Belediyemiz sınırları içerisindeki otobüs duraklarının 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümen'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir dakika, 2'yi atladın galiba. Bende "Ödenek aktarılması" diyor. Sizde?

 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Bizde 3.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle mi? Bende niye 2?

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman şunu değiştirin. Kontrol edin bundan sonra lütfen. Evet.

 

ERHAN BEKTAŞ: 3'ten devam edeyim mi?

 

ÖMER FARUK MUTAN: 3'ten devam ediyorsunuz lütfen.

 

ERHAN BEKTAŞ:

 

3.      Ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi,

4.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/100 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. sokakta bulunan Park Alanı'na isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

5.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/101 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz sınırları içerisinde bulunan, ismi olmayan sokaklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

6.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/102 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

7.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/103 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

       8.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/105 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-               14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

9.      Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/111 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 128, Parsel:8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.  Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/112 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 545, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

12.  Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, H16C-14d,4d üzerinde "Park Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

13.  Beldemiz Hamidiye Mahallesinde, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

14.  Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Ada: 460, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

15.  Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

16.  Kapanış.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yalova Belediye Başkanımız Vefa ağabeyim, aynı zamanda Çanakkale eniştesidir kendileri. Hoş geldiniz. Bu sebeple birinci ara, mola vereceğim. Mola veriyorum, kabul edenler? Verdik. Süre belli değil. Daha sonra önerge oylamalarına geçeceğiz. 03.07.2017

 

                                   

ÖMER FARUK MUTAN                             ERHAN BEKTAŞ                      HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                                MECLİS KATİBİ                       MECLİS KATİBİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BİLEŞİM 2. OTURUM

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, 2. oturumu açıyorum. Açtık, herkes burada yine. Devam ediyoruz. Önergelere geçiyoruz. Evet, birinci önerge ile başlıyoruz.

 

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı'na.

 

            Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeleri bir araya  getirmek ve bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, iletişim ve sosyal destek yaratmak, kentler arasın Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" kurulmuştur.

            Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi hükmünce, Merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği"ne üye olunması, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulü ve tüzüğün 13. maddesinde belirtilen doğrultuda, birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanı'nın yanı sıra, 3 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İki.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kalabaklı Köyü Mücavir Alan teklifinin görüşülerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, daha önce konuya vakıfsınız. İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 171, Parsel: 10, 11’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile. Dört.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 142, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Beş.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Ia, Ada: 459, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Altı.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili maddenin, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IIb / 30K-IIIc, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekiz.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIc, Ada: 401, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dokuz.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 29L-ID, Ada:554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? On.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada:320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis Üyeleri.

 

 

 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Başkanlık gündemi ile artı 11 tane önerge var. Başka önergesi olan yoksa Başkanlık gündemi ile önergelerin toplamının Meclis Gündemi olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet, böylece gündeme geçiyoruz. Yalnız gündeme geçmeden önce bir önceki Meclis'in Meclis Tutanakları ile ilgili Sevgili Halil kardeşim yok. Ona soracaktık bir eksik, fazla var mı diye. Bu sefer soramayacağız ama okuyup da ilgili gelen varsa, yoksa daha önceden tutanaklar dağıtıldı. Zannediyorum okudunuz. Okuyarak Meclis'e geldiniz. Okunmuş kabul edelim mi okuyalım mı? Peki o zaman ben bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının okunmuşluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Okunmuştur. Geçiyoruz, gündemin birinci maddesi ile devam ediyoruz.

 

ERHAN BEKTAŞ: Kepez Belediyesi Kayısı Festivali 2. Geleneksel Satranç Turnuvası hususunun görüşülmesi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yok mu devamı?

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen yıl ilkini yaptık. Yani Kayısı Festivali zamanı bir Satranç Turnuvası yaptık. Bu sene de 8-9 Temmuz'da yapalım dedik. Bildiğiniz üzere 7-8 Temmuz yine 7'sinde Kına Gecesi var. Amfideyiz, buradayız. 8'inde öğlen Mevlit-i Şerif ile birlikte akşam bu sefer şeydeyiz, Sahil Caddesi'ndeyiz. Plaja gelmeden virajda sahneyi kurmayı düşünüyoruz. Çimde değil. O yolu kapatacağız. Porto 1'in oradan arkadan yol vereceğiz. Plajın oradan çıkacak. Arka tarafını da otopark kullanımı sağlayacağız. Önden de sağlayacağız. Nereden baksanız 30.000-40.000 kişi alacak bir alan kalıyor. Yine 3.000-5.000 sandalye koyacağız. Öyle bir çalışmasını yaptık. Yine işte atıyorum Cumartesi günü mevlit, pilavı vb. hepsi hazır orada. Bir aksaklık olmazsa ki hepimiz orada olmaya herhalde çalışacağız. Ev sahibiyiz hep birlikte. Aleyna TİLKİ biliyorsunuz o da yaşı 18'in altında olduğu için içkili salonlarda türkü ve şarkı söyleyememekten meşhur olmuş bir tane kızımız. Vallahi bedavaya bulduk. Onu da söyleyeyim. 40-50 Milyardan aşağıya sanatçı yok arkadaşlar. 20.000 TL'ye geliyor şimdi bu abla. Tabi ek masraflar oluyor. Onu da söyleyelim. Bir de yılbaşı gecesi iptal edip ama parasını da vermiş olduğumuz Mektup diye bir grup var. Önden o çıkacak. İşte onun önünden artık ne organize oldu bilmiyorum. İşte folklor var mı yok mu artık biz de orada seyredeceğiz. Satrançla ilgili de geçen yıl hediyeler noktasında ne verdik? Bir şeyler verdik. Kim bilgi verecek?

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bu sene dedik ki standarda gelsin. Büyük altın verelim birincilere. Dört kategori var. İkincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek, dördüncülere de mansiyon olarak ne verelim dedik?

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: 3'e düştü.

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Çeyrek altın olarak vereceğiz. Yani onu buraya taşıyacağız. Kuruşlandırılmış bir iş olduğu için, mali bir iş, Meclis'te karar alınması gerekiyor. Eğer uygun görürseniz işte Satranç Turnuvasında 3 kategori mi oluştu şimdi?

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Büyüklere, yani birincilere, büyük demeyeyim, birincilere büyük altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere de çeyrek altın olsun noktasından hareketle söz almak isteyen varsa satrançla ilgili, işaret buyurun söz vereyim.

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Onlar verilecek zaten. Tümünde veriyoruz onları. Yani en azından buradaki turnuvaya katıldığını ifade eder şekilde bir çoğuna bir çok şey vereceğiz zaten onların. Ben satrancın inanın evvelki yıl falandı. Evvelki yıl, şu düğün salonunda, geçen yıl çünkü Turhan Mildon'daydık. Yine Turhan Mildon'da mı olacak?

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Bir sabah geldim ben, Cumartesileri falan gelirim, bir kalabalık. Unuttum ben ne olduğunu o gün. Dedim ki ne var burada? Çoluk çocuk, anne baba falan. Lezzet Durağı'nda herkes çorbalar falan içiyor. Dediler ki işte Satranç Turnuvası yapıyoruz. O zaman da 23 Nisan sebebiyle yaptık, hatırlayın. Kayısı Festivali adı altında yapmadık. Böyle bir ilgi beni şaşırttı. Ve ciddi de bir organizasyon yapılmış. Yani bu konuda Çanakkale'deki federasyonun ilgilileri de işte o saatler, takımlar, her şeyi gelmiş böyle kurulmuş. Hocalar, sorumlular falan filan, çok da disiplinli gidiyor. Ki geçen yıl birlikte açtık seninle değil mi İnci ablam?

 

İNCİ PEHLİVAN: Evet Başkanım.

 

ÖMER FARUK MUTAN: O yüzden bu satranç burada kökleşsin diye düşünüyorum kendi adıma. Çanakkale'nin zaten bu konuda uluslararası bir yarışması var Troia Festivali sebebiyle. Belki de süreç içerisinde biz de o uluslararası sürece doğru evrilir, gideriz diye düşünüyorum yani. Evet, söz almak isteyen yoksa birincilere büyük, ikincilere yarım, üçüncülere çeyrek altın ödüllendirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İki.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz sınırları içerisindeki otobüs duraklarının 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Hamidiye Mahallesinde yeni yerleşim alanları oluştu. Şu anda oralara deve boyunu dediğimiz geçici, böyle kapalı yeri olmayan, boru üzerine işte otobüs durağı yazan 10 tane noktalama durak yaptık. Mevcut şu anki duraklar, daha önce ihaleyi alan ERA Reklam tarafından 1,5 yıl öncesi bize teslim edildi. O duraklar bizim. Çok fazla bu konuda bakım becerimiz var mı? Hayır, yok. ERA bu sene Çanakkale'ye girmek istedi, ihaleyi alamadı. İhaleyi alsaydım size de girecektik falan bir sürü şeyler dedi. Yalnız çat kapı geldiler, biz dediler Kepez'de eğer ihale açarsanız girmeyi düşünüyoruz dediler. Arkadaşlar bir durağın maliyeti 25.000 TL civarında. Yani İsmail Bey durakları ihale yapmıştı, ondan önce de duraklarımız vardı ama o zaman 10.00 TL'ydi, şimdi 25.000 TL. Buna bakımı, kılı, yünü, bilmem neyi de dahil. Oradan ilan noktasında biz payımızı alıyoruz ama asıl kiralayıcı ihaleyi alan vatandaş oluyor. Şu anki mevcutlar bizim. Ama ek ilaveler yapılacak. Bu konuda da teknik bir şartname oluşturmamız lazım. O şartname üzerinden, yani şu anki mevcut hastane

 

 

bölgesi diyelim. Oradaki o yollara duraklar muraklar vb. şeyler yapılmalı. Kendimiz yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama hazır bir taşeron, bir alt yüklenici bu işi yaparsa işimize gelir mi? Gelir. Bir diğer konu. Onun da altını çizmek istiyorum. Eğer yaptırabilirsek, ulaşım için de, çünkü duraklar da ulaşımın bir parçası. Bu havuzdan, ulaşımın havuzundan, Çanakkale Halk Otobüslerinin havuzundan aslında duraklar da yapılmalı diye düşünüyorum. En son Tuncer Bey görüşmelere gidiyor. Ülgür Bey otobüsçülerin önünde bir toplantı yapıyor. Cuma günü saat 14:00'de yapılan bir toplantı. Diyor ki, mahkemeliğiz biliyorsunuz ulaşım konusunda merkez Belediye ile, tamam diyor Ulaştırma Müdürü'ne, Hayati diyor, Tuncer Bey ile yapın diyor protokolü. İnşallah yaparlar. Ben de süre verdim bizi oyalayıp durmasınlar diye. Çünkü mahkemede top. 12'sine kadar süre verdim. Yine bizi sallayabilirler bakın buradan da itiraf ediyorum. Çünkü hep yaptıkları şeydi. İnşallah yapmazlar, bir uzlaşı noktasında buluşuruz. Buluşursak bu iş rahatlıkla çözülür. Çünkü ulaşım, bakın bizim, Kepez'in ve Çanakkale'nin birinci sorunu arkadaşlar.

 

NERMİN ERDOĞAN: Tam yarım saat bekledik Başkanım. Ondan geç kaldım hatta. Yani araba yoktu, yarım saat beklemek zorunda kaldım.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi bakın bir tık daha ileriye gideyim, şu hastane bir açılsın. Bakın şu hastane bir açılsın. Ve şu anda mahkemenin önyargısını söyleyeyim; tamamen imtiyazlı bir protokol yok. Şu anda da süreç bitmiş. Her an bağımsız bir ulaşım ağı oluşturabiliriz. Bakın her an. Ama şu hastane bir önümüze gelsin, biz de sopamızı elimize alalım. Şu anda günlük poliklinik sayısı 5.000, yanına bir kişi alırsa 10.000, 2.500 çalışanı var. Kafadan günlük 12.500 - 15.000 insan. Ve şu anda söyleneni söylüyorum, günlük 22.000 insan taşınıyor ve tek karlı hatları Ç11 Kepez. Bakın tek karlı hatları. Çekilirsek çökerler. Şu anda bizi sopa olarak kullanmak istiyor Merkez Belediye. Alın 10 tane otobüs diyor. İyi alayım da neye göre alacağım? Protokol yapacağız kardeşim. Ben senin iki dudağının arasında falan değilim. Öyle bedava da değiliz. Bakın açıkça itiraf ediyorum, Genel Merkez düzeyinde müdahale ettirdim, yine çözmek istemedi. Bakın çözmek istemedi. Ve şu anda ilişkilerimiz de çok hoş değil yani. Onu da belirteyim. Bunun paydalarından biri de hizmette ortaklaştığımız belli konularda bize sıkıntı yaratmaları. İdari yargıya gittik. 6-7 ay oldu galiba. Oldu ve bizim haklı olduğumuzu hissettiler her halde şu anda, bir manevra yapmaya çalışıyorlar. Bu manevra da, bizim de kimsenin üzerine çıkacak halimiz yok, eşit, adil, aynı zeminde, aynı uzaklıkta oturacağız, protokol yapacağız. Yani olmaz. Arkadaşlar reklam gelirleri indir, Kent Kart'tan indir. Taşeronlara taşıma hakkını daha yeni zor verdiler. Öyle değil mi? Geçen ay verdiler. Ayıp ayıp. Kendi taşeronuna veriyorsun ama. Birçok konu var yani. Dertliyim, burada da çok paylaşmak da istemiyorum ama bir boyutta da dertleşeceğiz.

 

EMİN BACAK: Dardanos'a kadar boş gelip gidiyor otobüs.

 

OZAN TOPSOY: Vatandaş mağdur oluyor Başkanım.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi canım. Arkadaşlar, Çanakkale içinde bir noktadan bir noktaya yarım saat,  45 dakikada gidiyorsunuz. Bin şuradan, Esenler'e 45 dakikada gidiyorsun. Yani çözümleyici bir akıl falan gelişemez mi? Gelişir. Ret ediyorlar. Arkadaşlar 100'ün üzerinde otobüs var, 50-60 tanesi ile işi çözmeye çalışıyorlar. Kamu düşünülmüyor, tamamen duygusal düşünüyorlar. Yok böyle bir akıl yani. Maalesef sıkıntılıyız. Onu da söyleyeyim. Biraz önce ifade ettiğim gibi yani duraklar noktasında bize bu yetkiyi verirseniz, biz Kepez'in menfaaleri doğrultusunda, daha önce yapıldı biliyorsunuz bu iş. Yine o akılla bir yere taşırız.  Mevcutlar zaten bizim. Onların şartları farklı olur. Yap-işlet-devret modeli ile de yukardakileri de farklı bir noktada, böyle kategorize edilerek bir şartname hazırlanabilir.

 

EMİN BACAK: Bir de duraklar daha temiz oluyor Başkanım. Onlar çünkü temizliğini yapıyorlar.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Abi onların işi o. Temizliyor, reklamını, ilanını gösterecek. Yani biz böyle çok konsantre olamıyoruz arkadaşlar genel işlere bakmaktan.

 

 

 

MEHMET NAİR: Onlar yapıyor değil mi Başkanım?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet. Söz almak isteyen var mı gündemin 2'si ile ilgili? Yoksa otobüs duraklarının 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç.

 

ERHAN BEKTAŞ: Ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, buyurun İsmail Bey. Ben bir girizgah yapayım, ondan sonra daha çok akla yatar. Şimdi arkadaşlar SUKAP kapsamında biliyorsunuz daha önce rakamlandırılan bir bütçemiz vardı. İhale gerçekleştirildi. Şu anda, şu anda yapımı sürmekte olan ama tahmini değil, tahmine yakın, rakamları biraz sonra İsmail Bey size izah edecek, artan bir ödenek ortaya çıkıyor. Bir ödenek artıyor. Bu ara görmektesiniz ki her ne kadar şimdi hastane yoluna para aldık ama bir sürü de yeni yolumuz var yapılacak olan. Onunla ilgili de bu SUKAP'tan artan, kağıt üzerinde tabi bu ödenek. Ödenekleri bulacağız, bir yerlerden kaynağını da bulacağız. Ama kredi çekeceğiz, ama şunu yapacağız, ama bunu yapacağız. Kredi bulacağız ve bu yolları da yapacağız. Şu anda Hamidiye bölgesinde ciddi bir yol ağı var bir. İki, bir de mevcut eski yerleşim alanında, atıyorum SGK'nın arkasında, işte Mehmet'in o aradaki boşluk gibi. Öteki taraftaki otopark gibi boşluklar var. Özellikle Miller Style'ın o bölgede var yapılması gereken şeyler. Onlarla ilgili bir çalışma yaptık. Buradan da bir ödenek aktarımı gerçekleşecek. Genel akıl böyle. Ayrıntıya giriyor. Buyur İsmail.

 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, biraz önce izah ettim. Yol yapımı ile alakalı yukarıda ciddi bir sıkıntı vardı. Aslında Fatih Caddesi ile Bahçeşehir'i buluşturduk. Hastane yolu ile genel bir rahatlama sağladı bölge. Ama atıyorum mesela işte Erhan Bey'lerin Zeytin Evleri miydi onlar? Kepez Evleri, mesela o bölgede artık yol tıkandı, kapandı oradan bir u yapıp dönüyorsunuz falan. Oradan aslında eski bağlantı yolumuz vardı hatırlıyorsanız. O yol bitti. Şimdi o bölgede ciddi bir yol yapımı yapacağız. Ne yapacağız? Otopark yapacağız o bölgeye. Yani o bölgeyi geliştirmemiz lazım. Bahsettiğimiz olaylar bu. Bazı kritik noktalar var, oralara girmemiz lazım. Bu eski yerleşimde de artık doğalgaz % 100 kullanımına gidiyor. En son Türkmen mahallesini toparlayacaklar ve Anafartalar Caddesi, sokakları bölgesini toparlayacaklar. Bir daha girilmeyecek noktaya geliyor. Onların yamaları belli, onların paraları aktarılıyor. Onlar ayrı bir yerde ama biraz önce ifade ettiğim gibi, yapmış olduğumuz bir çalışma var. Onu isterseniz daha sonra tekrar paylaşırız. Buraya kaynak yaratma, yani bütçe üzerinden kaynak yaratma. Kaynağı bulacağız. Bülent Bey'e gideceğiz, Ayhan Bey'e gideceğiz, bulacağız. Hızla büyüyoruz arkadaşlar yani haftada bir şekil şemal değişiyor. Yukarıda artık altyapı unsurları girdiği zaman oralara yerleşim, yaşıyor insanlar şu anda. Toz içindeler. Yarın yağmur yağacak çamur içinde olacaklar. Yetişebildiğimiz kadarına yetişmeye çalışacağız. Büyükşehir olursak zaten borçları, harçları ödeyiversinler.

 

MEHMET NAİR: Gelen adam ödesin artık.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yani SUKAP projesinden yaklaşık bir 6 Trilyon diyelim eski parayla ya da 6 Milyon TL, yol yapım işi ile ilgili bir bütçeye aktarılıyor. Söz almak isteyen var mı? Yoksa ilgili gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ödenek aktarılmasını? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/100 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, 8. sokakta bulunan Park Alanı'na isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar Şahika Hanım şu anda Rusya'dan Türkiye'ye geldi bugün itibari ile. Dedik ki buranın açılışında hazır bulunur musunuz? Siz de bize onur verin. Sonuçta uluslararası bir sporcu. Olur dedi. Vallahi bir Cumartesi, Pazar bir de Pazartesi buradaymış. Yine gidiyormuş bir yerlere. O zaman dedik ki 10 Temmuz Pazartesi akşam üzeri 17.00'dan sonra. Uygun gördü mü kendileri? Görüştünüz mü?

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: 17.00'den sonra yani 18.00-18.30 gibi bir tören düzenleyelim orada, açalım. Çünkü aynı gün saat 13:00 gibi sentetik buz pistinin açılışı var, davet ediyorum. Henüz resmi davet oluşturmadık. Sosyal medyaya onu da vereceğiz. Bugün de yaz kurslarının açılışı var. Kapalı salonda olacağız, orada. Bütün branşlarda. 18:30'da mı?

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: 18:30'da. Şahika Hanım da 10 Temmuz değil mi?

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Akşam 18:30 gibi falan diyelim ona. Yani biraz serinlik çöksün. Survivor parkında birlikte olacağız, bilginize. O gün saat 13:00 gibi de Musaaddin KAPUCU'da sentetik buz pistinde olacağız. O da ciddi ilgi görüyor. 150 tane çocuk var. Sertifikalı bir hocamız oldu. Buradan bakın, bu kürsüden de Ayhan GİDER'e de teşekkür edeyim, yardımcı oldu. Şöyle: Ezine'nin bir köyünden bir çocuk, AVM'de işte bu sentetik buzda çalışıyor falan, bizim Adnan'ın dikkatini çekiyor. Diyor ki sertifikan var mı diyor, yok diyor. Onu al da bak Belediye'ye işe alırı falan diyor. Abi nasıl olacak diyor? Geldi bana abi böyle böyle dedi falan. İstanbul Avcılar'da, buradan Avcılar Belediye Başkanı Handan Hanım'a da teşekkür ediyorum. 15 gün çocuğumuza orada baktı. Bir şey var, organizasyon var ve sertifika alınacak. Biz de sertifikasız burayı işletmeye açmadık. Çok aradık, bulamadık. Geldi kendiliğinden. Adı Ulaş çocuğun. Görürsünüz böyle şirin yüzlü, kırmızı suratlı falan, hoş bir çocuk. Son bir insan kalmış bak. 50 kişilik bir sertifikasyon süreci, son gün, son insan. Ben Ayhan Bey ile devreye girdim Bloke etti. İsmi kayda girdi, 50. oldu. Gitti, orada da ilk 3'te başarılı oldu. 15 gün de gitti, Avcılar'ı aradım ben, Handan Hanım'ı aradım. 15 gün de onu bir yerlerde yatırdı, içirdi, sınavlara girdi falan. 1 ay içinde başarılı oldu, aldı geldi belgesini. Yaklaşık işte 1 ay oldu, olmadı. Bizden işte ilk maaşını aldı geçen ay. Ve işine de çok samimi gidiyor, saat 14:00'te gidiyor, akşam 22:00'de bırakıyor orayı. 150 çocuklar birebir ilgileniyor. O gün de hem duyurulsun diye sentetik buz pistimiz. Sentetik buz pistimiz Çanakkale'de açık alandaki ilk buz pisti arkadaşlar ve 1 yıl oldu, açamamıştık. Şimdi etrafını kapattık onun. Gece ışıkları da var. Yani gece, kış, yaz falan gidilecek durumda. Herkesin belki de çok pahalı dediği, işte çocukların spor yapması noktasında bir altyapı sunduk. Patenler bizden, dizlikler bizden, dirseklikler bizden, hoca bizden, ışık bizden, kaymak çocuklardan artık dedik.

 

NERMİN ERDOĞAN: Ücret talep ediliyor mu peki?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Ücret almıyoruz, hayır. Bu konuda da çocuklar noktasında zengin, fakir çocuğu demiyoruz. Kim gelirse alıyoruz. Bizden sonra Biga yaptı. Biga'dan sonra Çanakkale yaptı. Çanakkale'de Esenler'de var şu anda. Ama işin çıkış noktası, Doğa Koleji'ne biz gittiğimizde orada gördük biz bunu. Oradan işte bu işi yapan adamı falan bulduk, bilmem ne. İşe oradan yola çıktık. İlki de Doğa Koleji'nde yapay pistin, bilginize. Evet, 13:00'de onun açılışı, akşam 18:30'da da Şahika'yı hallederiz değil mi?

 

 

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam. İletişime geçersiniz. Öncesinde de gelebilirse tanışmış oluruz. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? İsim geldi. Komisyondan geldi değil mi?

 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Şahika Hanım'a da iletin. Oldu mu?

 

ÇAĞDAŞ KEREM AVCI: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Beş.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/101 sayılı kararı ile İsim Tespit Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz snırları içerisinde bulunan, ismi olmayan sokaklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Bir dakika Müjgan. Arkadaşlar, Bektaş Ağabeyi kaybettik. Biliyorsunuz bu Belediye'nin, Meclis Üyeliği yapmış dostlarına karşı bir vefa borcu var. Bir isimlendirme olayı var. Burada huzurdan söylüyorum; bundan sonraki ilk boşlukta Sevgli Bektaş UYANIK'ı hatırlatacak bir sokak olur, cadde olur, park olur, isminin verilmesi noktasında departman bir araştırma yapıp, İsim Tespit Komisyonu ile ortaklaşırsa bizi mutlu eder diye düşünüyorum. Buyurun.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Nerede o?

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Su deposuna çıkan mı? Tamam.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Aziz SANCAR.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Onun bir altı.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yeni açılacak olan. Evet.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN:  Evet, siz uygun gördüyseniz biz de uygun görürüz yani.

 

 

 

NERMİN ERDOĞAN: Gayet de güzel olmuş.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Yan bir dahaki ay sevgili Bektaş ile alakalı...

 

OZAN TOPSOY: Başkanım, yeni yapılan, sahildeki o parkın ismi var mı? Hani limana doğru olan?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Oraya Kepez Park dedik bütünü üzerinden. Yani Kepez Park dedik. Yeni Sahil Caddesi. Buluruz. Büyüyoruz hızla. Bir noktadan çıkış yaparız. Hatta şu Aziz SANCAR'lara bir gel. İn bak, meşhur TOKİ'ye verilen biliyorsunuz o 4 tane parsel. Oralarda sokaklar, caddeler var. Şu anda isimleri yok değil mi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Vermedik yani. Verilebilir değil mi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Ama sonuçta parselin bütünü üzerinden gidersek mesela yukarıya doğru, şu bölge bakın şu bölge.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Şu dıştaki verilebilir. Şu üstteki verilebilir. Eli mahkum yani verilecek. Yani bütününe gitseler bile oralardan vermek zorundalar yollara. Bir netleşsin de bir görelim bakalım. Evet arkadaşlar, yansıda izlediğiniz üzere, komisyon çalışmış. İsimleri de getirmiş, oturtturmuş. İyi olmuş. Çoğu yerde böyle numaralar veriliyor. Dalyan 1, Dalyan 2. Postacılara da faydalı oluyor. Tabi yerleşimin tamamı oluşmadı buralarda arkadaşlar. Esnafı gösterir misin? Esnaf, evet. Öteki yolu açtık farkındaysanız Dalyan 3 ile şey arasında olan. Dalyan 2 yolu değil mi o?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Açıktı.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Anlaşılır gibi değil mi? Evet, yansıda görüldüğü gibi verilen sokak isimlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

ERHAN BEKTAŞ: Altı. Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/102 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, değerli arkadaşlar bu gündem maddesi ile alakalı bir Erhan beye işaretle gösterir misiniz?  Şimdi burayı Lokman EVİŞ İnşaat almıştı. Burada da DSİ raporu ile alakalı bir durum söz konusuydu. Şifahen bize söylenen, Eviş İnşaat'ın burayla alakalı DSİ'den olumlu raporu aldığı şeklinde. Hatta geçen hafta itibari ile bize bir örneğini ulaştıracaktı. Biraz önce sordum ben, henüz ulaştırmamış. Zannediyorum bu sanayi bölgesi ile ilgili emsal teşkil edecek bir karar. Belki son kez artık komisyonda. İnşallah bir dahaki aya buraya da olumlu bir karar gelir. Evet, top sahasını gösterin. Bakın

 

 

top sahası. Onun hemen, TOKİ'yi gösterin. O arada var ya, o bölgede de bir sıkıntı vardı. Aşıldı deniyor şu anda. İnşallah aşılmıştır. Aşılırsa bu sanayideki arkadaşlar da rahatlamış olur. Evet, komisyon bende kalsın diyor gündemin altıncı maddesini. Kabul edenler? Ret edenler? Kalmıştır. Yedi, bir önceki ile alakalı. Buyurun lütfen.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/103 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin altıncı maddesi ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı. Komisyon bende kalsın diyor. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile komisyonda kalmıştır. Sekiz.

 

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/105 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin sekizinci maddesi TOKİ'deki alışveriş merkezi. Bir mahkeme süreci var. Komisyon bende kalsın diyor. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Dokuz.

 

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin dokuzuncu maddesi komisyon bende kalsın diyor. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. On.

 

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/111 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4A, Ada: 128, Parsel:8’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen? Yoksa ilgili plan tadilatının onayını, komisyondan geldiği gibi, oy birliği ile gelmiş, kabulünüze sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On bir.

 

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 03.05.2017 tarih ve 2017/112 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 545, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin on birinci maddesi ile ilgili, yeri biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Yeltepe ekmek fırınını geçiyorsunuz, hemen orada merdivenli bir sokağımız var. Biliyorsunuz

 

 

 

ofis de imar uygulaması yaptı. Bir ihale yaptı, alan olmadı bu sefer. O arada yok daha önce konuşuldu, edildi. Çekme mesafeleri, yani mülkiyet sahiplerinin talepleri değil, Belediyenin talepleri noktasında şekillendi. Önünüze geldi. Komisyon oy birliği ile evet demiş. Söz almak isteyen varsa gündemin on birinci maddesi ile ilgili buyurun söz vereyim. Yoksa, gündemin on birinci maddesindeki Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On iki.

 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4c, H16C-14d,4d üzerinde "Park Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun görülmedi.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Resen park alanına alıyoruz. Peki usul açısından yine komisyona gitsin mi? Yarın bir gün süreç başlarsa? Daha iyi olur. Komisyona gidip oradan gelmesinde fayda var en azından.

 

EMİN BACAK: Burada da oylayabiliriz.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

 

EMİN BACAK: Burada da oylayabiliriz.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yani, yarın şimdi Karacanlar mahkemeye gider, kıl olur. Şeklen ufak bir hatada kaybederiz. Bizim yaptığımız doğru. Karayollarına da görüş sorduk, buradan bağlanması riskli diyor. Doğru mu? Doğru. Burada biz bu kavşak için çok kavga verdik, yine veririz. Hiç sorun değil. Bu usulü içinde yine yapacağız. 1 ay askıya gider, komisyondan gelir. Komisyonun da şu anki Meclis'in iradesinden farklı bir şey düşüneceğini zannetmiyorum.

 

EMİN BACAK: Onların yolları yok ki Başkanım.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yani, bir de orada şey yapmış onlar, dükkan yapmış yol var diye. Yol geçiyordu ya eski imar durumundan. Şimdi resen bir durum oluştu, yol olayı bitti. Artık orayı sosyal tesis mi yapar, spor kompleksi mi yapar? Ne yapacaksa yapacak artık bilemiyorum. Ben ilgili, on ikinci gündem maddesinin, ilgili komisyona yani İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? İlgili gündem maddesi oy birliği İmar Komisyonuna gitmiştir. On üç.

 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesinde, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, böyle işte bu trafolar geliyor yeşillerin kenarına, orman kenarına. Orman'dan müsaade almışlar mı mesela?

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yok. Diğer taraf da yeşil alanda kalıyor. Kimden müsaade alacaklar? Bizden. Ben ilgili maddenin yine komisyona gitmesini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınarak komisyonda değerlendirilmesinin, yani komisyona hazır edilmesini, komisyonda oluşacak iradenin tekrar Meclis'e dönmesini, kendi düşüncem...

 

EMİN BACAK: Orman'dan zor alırlar.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Ağabey şimdi, elektrik özelleşti. Ha bire kesiyorlar, ha bire kesiyorlar. Yatırım yapacaksın bari yerini satın al. Yani işgaliye öde, bir şey öde. Hiçbir şey ödemiyorsun yani. Kira öde. Hiçbir şey ödemiyorsun.

 

EMİN BACAK: Başkanım biz işgaliye alamaz mıyız?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Ağabey işte soracaklar, şu kadar metreden şu kadar diyeceğiz. Ya da bana sat diyecek falan filan. Yani gel sen benim kamuya ait yeşil alanımın 24 metre, 24 metrekare miydi?

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Geliyorsun, pat diye işgal ediyorsun. Tamam amme hizmeti. Elektrik de önemli bir hizmet ama pay vermiyorsun. Ver payını. Sokak aydınlatmaları % 5 kesiliyor arkadaşlar bilginize. Ciddi bir rakam biliyor musunuz. Kepez değil, Türkiye için arkadaşlar. Neden? Özelleştirildi, onlar para istiyor. Kaynak yaratacak hazine. Kime yüklenecek? Yine vatandaşa döndü, bize döndü. Kaynağımızdan kesiliyor. İller Bankası kaynağımızdan. Hatta bir daha kesintileri falan gösteren tabloyu arkadaşlara dağıtalım. Ben evet, biraz önce ifade ettiğim gibi, bilgisini kurum ve kuruluşlardan alın. Bizden talep ettikleri ne? Oturun bir işgaliye ya da diyelim ki satın alın. Yani bir şey yapsınlar. Ben işgaliyeden yanayım. Yani muhasebe açısından 3-5 Kuruş bilmem ne yapalım. Belki bir şeyin önünü açarız. Ne gibi? Diğer trafolardan da işgaliye alma gibi. Arkadaşlar bu konuda bir hukuki süreç başlatılıyordu Belediyeler tarafından, yasa çıktı Meclis'te, engellendi. Evet, yasa çıktı. Bu direkler, trafolardan para alacaktık.

 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, evet.

 

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Görüşün bakalım. Ben arkadaşlar, evet ilgili on üç nolu gündem maddesinin ilgili komisyona, İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On dört.

 

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Ada: 460, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, bu da komisyona gidecek değil mi?

 

MÜJGAN ÜNLÜ: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Gündemin on dördüncü maddesinin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?

 

 

 

EMİN BACAK: Yer büyük mü? Ticaret olur mu?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Şey bu, hani daha önce helikopter pistinin olduğu yerde kaldırdık ya KAKS'ı. Bütün adada olsun dedin sen. Onun öteki adasında.

 

MEHMET NAİR: Başkanım bir çıkıp gelebilir miyim?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Gelecek misin?

 

MEHMET NAİR: Geleceğim

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyona gidiyor ağabey. Komisyon incelesin, tamam. Ondan sonra gelsin. Evet, gündemin on dördüncü maddesinin komisyona gitmesin oyladık mı?

 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, geçtik on beşe.

 

ERHAN BEKTAŞ:Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Ağustos ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti.

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: 1'i Salı, 2'si Çarşamba uygun mu arkadaşlar?

 

NERMİN ERDOĞAN: Çarşamba daha uygun.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Olsun. 2 Ağustos Çarşamba, saat 15:00'de Ağustos Ayı Kepez Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı'nın olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet, Kepez Belediye Meclis Toplantı Salonunda tabii ki. Kabul edilmiştir oy birliği ile. Evet, önergelere geçiyoruz. Mola verelim mi, devam edelim m?

 

EMİN BACAK: Devam edelim.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Devam ediyoruz o zaman. Önerge bir.         

 

ERHAN BEKTAŞ: Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeleri bir araya  getirmek ve bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, iletişim ve sosyal destek yaratmak, kentler arasın Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" kurulmuştur. Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi hükmünce, Merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olunması, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulü ve tüzüğün 13. maddesinde belirtilen doğrultuda, birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanı'nın yanı sıra, 3 asil ve 2 yedek üyenin seçilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar önerge süresince de izah ettim. 100'e yakın belediye var. Hatta 110 civarında olduğu söyleniyor. Şu anda işte 17 tanesi işte Meclis Kararı alınarak, ilk genel kurulumuzu yaptık. Toplantı öncesi de size izahatta bulunmuştum. Buraya işte 3 asil, 2 yedek. Belediye Başkanı doğal üye olarak gidiyor. Yağlı Güreş Kentler Birliği diyelim oluştu. İlk genel kurulunu yaptı. İkinci toplantısı Ekim'de. Çok şeyin getireceğine inanıyorum. Bir standart olacak. Zannediyorum organizatörler devreden çıkacak. Kolaylaştırıcı kararlar alınacak. Federasyonla muhatap olacağız. Orada mesela gündeme geldi, ağaları da çağıralım, ağalar üye değil. Gerekirse bir tüzük maddesi değişikliği ile o yörenin ağası da olacak. Atıyorum aynı gün, mesela diyecek ki 19 Mayıs'ta yapıyoruz. Aynı gün iki yerde birden güreş olmayacak mesela. Böyle bir karar herkeste var. Kanaat de var. O yüzden ben olumlu olacağı inancıyla...

 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Ağalar doğal üye de olabilir Başkanım değil mi?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi, doğal üye ama tüzük değişikliği lazım. Şu anda bir dokunuş lazım. Bilginize. Evet, Hüsamettin ÜNVER, Mehmet NAİR, Halil UYANIK asil üye. Kabul edenler? Başka aday var mı? Yok. Oy birliği ile kabul edildi. Yedekler Musa Ağabey ve Emin BACAK. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edildi. Yazıldı ya gündemden önce.

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, birlik tüzüğünü de kabul ediyoruz. Sonuçta ortak menfaatimiz. Bunun önderliğini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, aslında mutfakta çalışan Karesi. Yani Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına yapılagelmekte olan yağlı güreşleri. Ve temeli attıkları bir kapalı güreş alanı yaratıyorlar. İnanın Edirne'de daha nitelikli ve daha çok emek harcıyorlar. Edirne Belediye Başkanı'da oradaydı. O da Encümen'e girdi orada. Yani keyifliydi, her siyasi yapıdan insanlar bir paydada buluşabiliyordu. Onun bilgisini size sunmuştum zaten.

 

YÜKSEL ÖZDEMİR: 117 Belediye, ben saydım az değil yani. Yani 118'inci olacağız.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Değil değil. Yani 110 tane yapan varmış zaten. Onlara da verildi. Onlar da gelecek. 100 küsur olursa 4 kişiden ne eder? En az 400 kişi eder. Evet, önerge iki.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kalabaklı Köyü Mücavir Alan teklifinin görüşülerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, daha önce konu gündeme geldi, tartışıldı, edildi. Köye de gidildi. Orada da bilgi verildi. Köyde yaşamayan parsel sahipleriyle de görüşüldü. Onların da bir kısmı geldi. Bu süreçle ilgili sorularda sordular. Bugün öğleden önce getirebildi muhtar. Biz de dedik getirirsen alırız. Önerge ile girer. Biraz önce de ifade ettim. Ondan sonra bürokratik sürecin hızlandırılması ile ilgili artık hükümetimizin siyasileri ile temasa geçip, bir an önce harekete geçmekte fayda var. Çünkü hamuru yoğuracağız, un olacak, su katacağız, maya katacağız, hamur yapacağız, dilimleyeceğiz, pişireceğiz, fırına vereceğiz, ekmek olacak falan filan. Evet, drone ile çektik değil mi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Burası mezarlık.

 

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Kent ormanı yaparız.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyona gidecek değil mi arkadaşlar?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Gitmeyecek mi? Buradan mı çıkacak?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Usul açısından.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Oradan vatandaşlara.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Askı olacak mı?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Değiştirebiliyor, oradan onaylanıp askıya öyle geliyor. Evet, usul böyleymiş. Evet, söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Söz almak isteyen yoksa ilgili önergenin, kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. HÜç.

 

ERHAN BEKTAŞ:Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 171, Parsel: 10, 11’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, ilgili önergenin ilgili komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Gitmiştir oy birliği ile. Dört.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVa, Ada: 142, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, söz almak isteyen? Yok. İlgili önergenin İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. Beş.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-Ia, Ada: 459, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen? Yok. İlgili komisyona, İmar Komisyonu'na ilgili önergenin gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Altı.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Söz almak isteyen var mıydı? Yok. Yedi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IIb / 30K-IIIc, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önerge ile ilgili söz almak isteyen yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler komisyona gitmesini? İlgili önerge komisyona gitmiştir, İmar Komisyonu'na oy birliği ile. Devam edelim.

 

ERHAN BEKTAŞ: Sekiz. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIc, Ada: 401, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Erhan BEKTAŞ, Musa GÖKDENİZ, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önerge ile ilgili söz almak isteyen? Yok. İlgili önergenin İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: 29L-ID, Ada:554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili önerge ile ilgili söz almak isteyen yoksa oyluyorum. İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile gitmiştir. On.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada:320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyeleri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önerge ile ilgili söz almak isteyen? Yoksa ilgili önergenin İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

ERHAN BEKTAŞ: Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. İnci PEHLİVAN, Musa GÖKDENİZ, Meclis Üyeleri.

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili on birinci madde ile ilgili söz almak isteyen? Yoksa ilgili komisyona, İmar Komisyonu'na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Önergeler de tamamlanmıştır. Temmuz ayı olağan Meclis'i hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizleri tekrar bu hafta sonundaki Sünnet Şöleni'mizdeki Cuma günü meydana, Cumartesi günü de konsere davet ediyorum.03.07.2017

 

                                   

ÖMER FARUK MUTAN                             ERHAN BEKTAŞ                      HÜSAMETTİN ÜNVER

BELEDİYE BAŞKANI                                MECLİS KATİBİ                       MECLİS KATİBİ