T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ:30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ:02.08.2017

TOPLANTI DÖNEMİ:OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ:ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca AĞUSTOS 2017 Olağan Meclis Toplantısı 02.08.2017 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 02.08.2017 tarihli Meclis Toplantısında İnci PEHLİVAN ve Ozan TOPSOY’un haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür. 

 

2017 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİSİ

 

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar çoğunluğumuz var. İnci ablamız yok. Oğlu askere gidiyormuş. Herhalde o da gidecek.

EMİN BACAK: Ozan Bey de çalışıyor. O da gelemeyecek. 

ÖMER FARUK MUTAN: Çalışıyor. Emin Bey, Ozan Bey’in çalıştığını söyledi. Çoğunluğumuz var. Kepez Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısını açıyorum. Gündemi arz etmeleri için sevgili Erhan kardeşime sözü bırakıyorum. Buyurun lütfen. 

ERHAN BEKTAŞ: Gündem:

1.656. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde dereceye giren Samet ÖZDEMİR ve Emre AYYILDIZ pehlivanlara ve güreş hocası Mehmet PEHLİVAN'a ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

2.Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi,

 

3.3 Nolu 960 TOKİ Taksi Durağı araç sayısının artırılması hususunun görüşülmesi,

 

4.Grup Merkezi Ayar Memurluğuna bağlanma hususunun görüşülmesi,

 

5.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 19.07.2017 tarih ve 10216 sayılı yazısının görüşülmesi, 

6.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/119 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

7.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/120 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

 

8.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

9.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/122 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

10.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/125 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C/4D, 513 ada ile 516 ada arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

11.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/126 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

12.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/127 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Ada: 460, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

13.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/131 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Ada: 171, Parsel: 10, 11’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

14.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/132 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVA, Ada: 142, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

15.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/133 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Ada: 459, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

16.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/134 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

17.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/135 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IIB/ 30K-IIIC, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

18.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/136 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Ada: 401, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

19.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/137 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: 29L-ID, Ada: 554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

20.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/138 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

21.Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/139 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

22.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği

 

23.Beldemiz Hamidiye Mahallesi, ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

 

24.Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29L-Id, üzerinde üst geçit amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, 

 

25.Belediyemiz Meclisi'nin 2017 Eylül ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

 

26.Kapanış.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Önergeleri arz ediyoruz. 

ERHAN BEKTAŞ: Önerge bir, Meclis Heyetine. 2017 yılında yapılmakta olan yatırımlarımızda kullanılmak üzere 3.300.000,00 TL tutarında, 60 ay vadeli açık kredi kullanılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.  

ÖMER FARUK MUTAN: Önergenin gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ERHAN BEKTAŞ: Önerge iki, Meclis Başkanlığına, Kepez Belediyesi sınırları içinde ve mücavir alanında bulunan ve bundan sonraki yapılacak olan otobüs durakları, reklam panoları, billboardlar, led ışıklı reklam ekranları/tabelaları vb. konularda kiraya vermek için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ERHAN BEKTAŞ: Önerge üç, Meclis Başkanlığına Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 166, Parsel: 11-12’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkında gerekli meclis kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR ve Erhan BEKTAŞ Meclis üyeleri. 

ÖMER FARUK MUTAN: İlgili önergenin gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet Başkanlık gündemi ile birlikte üç tane önergemiz var. Hepsinin gündem oluşturması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar geçen ayın toplantı tutanakları herkese dağıtıldı herhalde. Halil Bey var mı herhangi bir şey?

HALİL UYANIK: Yok Başkanım. 

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman okunmuş kabul edebilir miyiz?

HALİL UYANIK: Tabi.  

ÖMER FARUK MUTAN: O zaman bir önceki toplantı tutanaklarını okunmuş kabul ettik. Evet teşekkür ediyoruz. Evet, birinci gündem maddesi ile devam ediyoruz. 

ERHAN BEKTAŞ: 656. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde dereceye giren Samet ÖZDEMİR ve Emre AYYILDIZ pehlivanlara ve güreş eğitmeni Mehmet PEHLİVAN'a ödül verilmesi hususunun görüşülmesi.

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar Kırkpınar’ın 656.sıydı. Ben de oradaydım final günü. Hem Samet hem Emre kürsü yaptılar. Bilmiyorum afişleri gördünüz mü? Güreşçi çocuk iki katıydı bunların. İnanın altına alıyordu kıpırdayamıyordu çocuklar. Ona rağmen Samet bundan puan aldı. İlk puanı o aldı. Puana kaldı. Tabi onlar üst üste iki puan verince altın puana da kalmadı olay. İkinci oldu Samet. Üçüncü de Emre oldu. Ben de dedim ki ödül verelim. Yağlı Pehlivan Güreşlerinin seneye 50.cisini yapacağız. Hedefimiz 50 baş pehlivan, 500 Pehlivan. Büyük ihtimal 19 Mayıs’ta olmayacak gibi gözüküyor. Mübarek ramazana denk geliyor. Temmuz şenliklerine ekleyebiliriz. Yine ortak bir gün tespit edeceğiz. O günü de biliyorsunuz Şubat Meclisinde alıyoruz. İsterseniz kapatalım arkadaşlar. Arkayı da kapatalım. Toplantıyı sabote ediyor şu anda. Açmayıverin ne yapalım. Sık sık mola veririz. Dedim ki çocuklara: Kırkpınar’da size ne veriyorlarsa iki katını vereceğim. Güreşten önce de. Ben dedim kendi adıma, sizler adına söz verdim. Hocaya da, çocuklar ne kadar aldıysa ikisinin toplamı kadar dedim.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 1.710 lira

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 1.055 TL. İşte iki katı dedik onlara. Kaç? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Onu da hocaya vereceğiz. Hocaya vereceğimiz de o. Öyle söz verdim ben onlara. Onları hem onore etmek, motive etmek. Mesela dün geçiyordum oradan. Antrenman yapıyorlardı. Güreşlere gidiyorlar. Çan’daydılar. Yine kürsü yaptılar. Kürsü yapınca da sonuna kadar Kepez Belediyesi Güreşçisi diye oradan bağırtılıyor. Duyuyoruz. Tanıtım noktasında şey oluyor. Bir de biliyorsunuz geçen ayki Meclis’te Yağlı Güreş Kentler Birliği oluştu. O birliğe üyeliklerimizi de yolladık. Ekim Ayında yine Karesi’de, Balıkesir Karesi’de Yücel Yılmaz Başkanın önderliğinde, aslında Büyükşehir diyorlar da işi Karesi Belediye Başkanı götürüyor. Tekrar bir araya gelinecek. İşte kurallar, kaideler, federasyonla paslaşmalar. Daha ciddi ve güzel şeyler olacak güreşe dair. Öyle hissediyoruz. Öyle olmasını da istiyoruz. Yağlı Pehlivan Güreşleriyle anılmakta Kepez biliyorsunuz. Eskiden beri biliyorsunuz bir Çardak bir de biz vardık. Buna şimdi Geyikli, Çan ve Umurbey eklendi. Böyle gidiyor. İnşallah sayısı artar. Ata sporumuz. Bir diğer Unesco tarafından da  bir değer olarak kayda girmiş bir durum. Ben böyle düşündüm ama tartışmak, söz almak isteyen varsa buyursun. 

MEHMET NAİR: Şimdi teşvik etmek lazım. İyi bir şey. Hocayla da görüşüyoruz akşamları. Anlatıyor iyi bir şey yani. O da memnun. 

ÖMER FARUK MUTAN: O da çok memnun. Yukarıda Allah var. Bizden bir mazot parası alıyor. Kendi arabasıyla gidiyor  Bursalara, oralara buralara. Bir işte Kırkpınar böyle Umurbey’in güreşçileri ile birlikte gittiler. Onlar verdiler aracı. Böylece o sporun dostane, bir arada olma, takım ruhu, çok keyifli mesela.

MEHMET NAİR: Öyle oldu mu daha iyi olur.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet Samet şimdi sahada üçlü bir takla attı geriye doğru herkes oraya baktı böyle. Korkunç bir alkış patladı. Geriye parende attı öyle final yapmaya giderken. Herkes kaldı öyle tak tak tak. Soruyor millet kim bu, kim falan diye. Böyle keyifli anlar oldu. Hocam buyurun. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım, arkadaşlar Edirne’de Kepez Belediyesi diye anons ediliyor. Başkanımız söylerken onları düşündüm. Çok duygulandım. Gerçekten çok büyük bir gurur. Mehmet PEHLİVAN hocanın da ben buraya geldiği ilk günü biliyorum. O kadar azimliydi, bana olanağı sunun bakın ben neler yapacağım demişti o gün. Geçekten de dediğini yaptı. 

ÖMER FARUK MUTAN: Geçen  yıl da kürsüyü kaçırdılar. Bu sene de vurdu kürsüye. Şimdi bir üst boya çıkacaklar. Ayakta aldık bunları, ayak boyu idi. Şimdi bir üst boya çıkacaklar. Böyle gidiyor.  

YÜKSEL ÖZDEMİR: Tebrikler. 

ÖMER FARUK MUTAN: Keyif de verdiler. Bakın yağlı pehlivan güreşleri Yunanistan, Bulgaristan, Trakya, Ordu’ya kadar Karadeniz’in çok ötesinde yok. İnin aşağıya Antalya, Mersin işte o bölgelerde özellikle Ege şu bölgelerde korkunç yaygın, etkin. Böyle duyuruluyor. Tek Rumeli Tv işte “Güreşe Dair” bizleri de o çekiyor. Bir program yapıyor. Yağlı Pehlivan güreşlerini ciddi katkı da sundu. İşte geldiler. Biz de Beldemizi tanıtma maksatlı dünden beri geziyoruz onlarla böyle bir program yaptık. Keyif aldık. Söz almak isteyen var mı yok mu? Öneriyi oylarınıza sunacağım. Buyurun Halil Bey. 

HALİL UYANIK: Başkanım şimdi burada rakamları yuvarlayalım. Tabir-i caiz ise şey pazarlığı yapmayalım. Samet’e 3.500 lira verelim, diğerine de 2.500 lira verelim gitsin.

ÖMER FARUK MUTAN: İyi de bak, Kırlpınar’da bile 1.710 lira.

HALİL UYANIK: Siz iki katını diye söz verdiniz ya.

ÖMER FARUK MUTAN: Verdim. 

HALİL UYANIK: 1.710 lira ne yapıyor 3.420 lira yapıyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 3.500 birine 2.500 birine.

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hocaya da. toplam ne ediyor?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN:  Onu da 3.000’e bağlayalım. Tamam mı?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN:  3.500 Samet, 3.000 hoca, 2.500 Emre doğru mu? oyluyorum. Kabul edenler? 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Teşvik eder. 

HALİL UYANIK: Motive olur. 

ÖMER FARUK MUTAN: Oy birliği ile kabul edildi. Abi astık. Bütün duraklara billboardlara astım özellikle. Yani onu gören diğer çocuklar da bu tarafa yönlensin. Yani yağlı güreşte olmaz da minderde olur. Spora yönelsin. 

MEHMET NAİR: Yok onlardan başka da Kepez’de yaşayan.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani ben size o konuda rakam vereyim isterseniz. Şu anda buz pateninde 150 çocuk var. Basketbolda 60 var. Voleybolda 50 var. 100 küsur futbolda var. Yani şu anda 600’e yakın çocuğumuz yaz kurslarına katılıyor. Bu da önemli, keyifli de aynı zamanda. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Tabi bunların pek çok yönden gelişimlerine katkı sunuyor. Spor deyip geçmemek lazım.   

ÖMER FARUK MUTAN: Bilginize. Oy birliği ile kabul ettik ödüllerimizi. Halil Bey’in katkılarıyla. Üstünü senden alırım. İki.

ERHAN BEKTAŞ: Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi.

 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar. Serkan diye bir arkadaşımız bir yılı aşkın süredir bizimle çalışıyor. İnşaat kaçaklarını takip ediyor. Görevini severek yapıyor. Amirleri memnun, yani onların memnuniyeti üzerinden gittik. Efendi, kaçırmak istemedik. Yani belli bir noktaya geldikten sonra yemler atılıyor. O yüzden dedik ki sözleşmeliye alalım, onu da motive edelim. O da daha çok çalışsın. Ciddi anlamda da gece gündüz demiyor. Cumartesi, Pazar demiyor. Herhangi bir ihbarda tak diye geliyor. Doğru mu Erkan?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yani bütün gün çalıştığı mesai arkadaşlarının memnuniyeti üzerine hiç ağzını da açmıyor. Kimseyle kavga da etmiyor. İşini de biliyor. Onu da söyleyeyim. Serkan soy adı ne?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ne? 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Pekeli.  

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Söyle onu da.

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Yansıda gördüğünüz gibi net eline geçecek 3.763 TL. Yüzdelik artış oranı % 4.

HALİL UYANIK: Arkadaş şu anda çalışıyor mu Başkanım?  

ÖMER FARUK MUTAN: Çalışıyor, Çalışıyor.

HALİL UYANIK: İşçi olarak çalışıyor, geçici işçi.

ÖMER FARUK MUTAN: Taşeronda. 

HALİL UYANIK: Taşeronda. 

ÖMER FARUK MUTAN: Orada da 2.500 TL falan alıyor. Ama şöyle, çalışan kendini güvende hissettiği çalışma ortamı bulursa daha bir motive oluyor. Bir de etrafına bak bu adam gibi olursanız size de bu yollar açık diyorsunuz yani. Evet var mı söz almak isteyen? İdarenin takdiri. Sizin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Teşekkür ediyorum. Üç.

ERHAN BEKTAŞ: 3 Nolu 960 TOKİ Taksi Durağı araç sayısının arttırılması hususunun görüşülmesi.  

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet şimdi arkadaşlar burada bir takım spekülasyonlar var. Önüne gelen soruyor. Hastaneye taksi durağı ki o kararı almıştık, vermedi. Bir nokta verdik orada üç taksilik. Orada dönecekler aynı merkez taksinin olduğu gibi. Artı hem  merkez, hem Kolin Taksi, biz de o havuza girelim falan filan. İyi de kardeşim neden gireceksiniz? Bugüne kadar sokmadınız dedik. Cebelleştik , ettik. Bir de dışarıdan ciddi soranlar oluyor. Ciddi bir spekülasyon oluyor. En son bana gelen duyum 750.000 lira. Bakın 750.000 liraya durak yeri yapıldığı söylendi. Dedik ki şimdi birileri de şeytan gibi girdi kanımıza. Siz bırakıp gideceksiniz ama birileri burada durak arttıracak dedi. Neden dedim? Dedi 14 taksi sigortada var, 10 da aşağıda var, 12 mi 14 mü? 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Aşağıda 8, yukarıda da 14 var dediler. Toplamda 22 taksi var. yani Hastanenin kapasitesi oranında. Ne yapalım dedik. On tane de biz artıralım dedik. Kasamıza da üç beş kuruş para girer dedik. Üç beş de değil iyi para girecek yani. Eğer o 750’ye gittiyse 7,5 trilyon eski parayla veya 7,5 milyon yeni parayla, para girecek dedim. Onu da kullanalım. Biz değerlendirelim dedik. Öyle bir akıl öne çıktı. Bir de bu spekülasyonlar bitecek. Biz ihalemizi yaptık. Gelip alsaydınız kardeşim. Öteki girmek istiyorsa o da gelip girsin. Atıyorum mesela. Burada bile kaça gidiyor? 400.000 - 450.000 TL.

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Böyle bir akıl. Söz almak isteyen varsa. Önünüze getirdik. Yetki istiyorum. Başkanlığa ve Encümene 

MEHMET NAİR: İhaleye sadece Kepez’den mi giriyor? Yoksa dışarıdan da girebiliyor mu? 

ÖMER FARUK MUTAN: İhaleye Hakkari’den de girer. Ağrı’dan da girer. İstanbul’dan da girer. İhale yasası böyle bir şey. Öyle lokalize, sınırlı falan değil. Biliyorsunuz ki bu ülkede taksi plakası bir pul gibi değerli yani. Bir bilmem ne gibi değerli. Araç değil plaka satılıyor. Bir kıymet. 

MEHMET NAİR: Dışarıya açık olduğunda daha pahalı olur  herhalde. Sadece burası değilse.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi Mehmet abi 750.000 TL’ye devir oldu. Bizde muhammeni söyleyeyim 600.000 TL’den çıkmayı düşünüyoruz. Bakın burayı ilk açtığımızda TOKİ’ye hatırlayanınız var mı? Var. 25.000 liradan çıkıyorduk 10 tanesini. İki tanesini zor satıyorduk. 

HÜSAMETTİN ÜNVER: 2010 yılıydı Değil mi Başkanım? 

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. Yazıyor bak. 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: 2010. Bir çıkıyoruz geri kalan sekizine, üçü satılıyor. Dört, beş ihalede zor bitirdik on taksiyi. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: O noktadan, bu noktaya geldik.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet. Evet var mı söz almak isteyen? O zaman 3 nolu TOKİ 960 taksisinin sayısının arttırılması, artı burayla ilgili her türlü iş ve işlemin Başkanlık ve Encümene devri ile ilgili oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Oraya geldik zaten dört.

ERHAN BEKTAŞ: Grup Merkezi Ayar Memurluğuna bağlanma hususunun görüşülmesi. 

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi arkadaşlar bu tartı, terazi, kıl, yün, tüy yeniden bir yönetmelikle düzenlendi. Bugün yeni bir ekip kurup oluşturmaktansa dedik mevcut var halihazırda. En yakın Çanakkale Belediyesi’nden ki zaten şu anda da ölçü ayar memurları da oradan geliyor.  

CEM MATARA: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Bu bir teknik prosedür. Kararımızı alacağız. Ali Bey’le görüşüldü. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Eşref Bey görüştü. Kararımızı alacağız. Onlar da bir meclis kararı ile bizi kabul edecekler. İşin ayar mayar kısmı böyle gidecek işte. Ölçü ve ayar. Söz almak isteyen? Bir esasa bağlıyorlar artık daha kurumsal bir noktada yürüyor. Söz almak isteyen yoksa grup merkezine bağlı olan Çanakkale Belediye Başkanlığı Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluğuna bağlanmamızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, beş.

ERHAN BEKTAŞ: Beş. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 19.07.2017 tarih ve 10216 Sayılı yazısının görüşülmesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.  

ÖMER FARUK MUTAN: İstersen oku oku. Biraz hızlı oku ama. Ben özetlerim sonra. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi. 

ÖMER FARUK MUTAN: Kısaca şunu diyorlar: Yapmış olduğunuz Hava Mania çalışması antenlerin tepesinden alındığı için olmaz diyor. Nereden alacağız? Oradaki şeyden alacağız, tepeden alacakmışız. O zaman da bir sürü insana haksızlık ederiz arkadaşlar. Ben bu konuda her şeyi göze aldım. Bir takım açıklamalar yapacağım kayda girsin diye özellikle. Bizim şuan ki meclis kararımıza itiraz ediyorlar. Diyorlar ki değerlendirin tekrar. Şimdi arkadaşlar bakın. Devlet Hastanesine vermişler. Evet Sivil Havacılık vermiş. Mania raporunda yazmış. Olabilir olmuş dedik. Şu anki o bölgedeki en tepe nokta Hastane. Gidin bakın ya gözünüzle bakın. İki, Muzaffer KUTLU kardeşim yurt yaptı, ona da verdiler. Siz hiç uçak gördünüz mü bu tarafta Allah aşkına? Ben hiç görmedim. Bir şey daha diyeyim. 1/100.000’lik en son yapılan paftalarda lojistik merkezi Lapseki, boğaz köprüsü de orada, hava alanı da orada 100.000 lik planlarda. Bu ilin genel gelişmesi noktasında orada kardeşim. Burası Askeri Havaalanı. Bunun kapısına işte sivil hava uçuşuna açık dediği anda mania geliyor. Ben Vali’ye de söyledim. Kaldırın kapıdaki yazıyı dedim. Kaldırınca mania diye bir şey yok arkadaşlar. Bak mania diye bir şey yok. Mania varsa yapılmış yapılar doğal maniamış. O zaman o yüksekliğe kadar yapılacak olanlar da doğal sınırları içinde kalır arkadaşlar. Biz şimdi durduracağız orada bak durdurduğumuzda ne olur biliyor musunuz iki katlı binalar olur. İki kat iki. Üç değil, iki. Böyle badi badi şeyler oluşuyor. Yok öyle bir dünya. Bir sürü insan daha önceden hak kazandı. İşte Konakkale gibi diğeri gibi vb. Bahçe Şehir gibi. Diğerleri? Bu saate geldi olmaz. Abuk subuk kararlar çıkıyor Ankara’dan arkadaşlar bakın. Şimdi otopark yapılacak şuradaki evin altına bakın. Yandakinde yok öbüründe de yok. Öteki bu sefer bu taraftaki yola da yapacak. Burada aşağıdakinde yok. Çıkarıyorsun bir şeyler ama neyi esas alıp çıkarıyorsun? Yani bütün her şeyi yetkileri Ankara kendine istiyor. Şimdi antenlerden aldık. Bir de Belediye Meclis Kararı, mahkemeye gitsin arkadaşlar. İtiraz ediyoruz. Bizim cevabımıza göre mahkemeye gidecekler arkadaşlar. Gelsin bilirkişi. Gelsin Hakimler. Yerinde inceleme yapalım. Uçağın geçtiği saatler gelsin birileri, uçağı da görelim. Gidelim Muzaffer KUTLU’nun  yerine bakalım. En tepeye bakalım ötekine bakalım. Bak bizim gelişmemizi engelleyici bir durum sergiliyorlar. Kaldırın havaalanındaki yazıyı arkadaşlar. Üç gün sonra havaalanı yapılacak Lapseki’ye, kalkacak gidecek buradan. Bunca insan mağdur olacak. Bu mağduriyetin karşılığını ödemem ben arkadaşlar. Sivil Havacılık ve oradaki memurlar ödesin. Ben o yüzden bu itirazı ret ediyorum. İhsas-ı rey yapıyorum. Biraz sonra oylayacağım. Söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Buyurun. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Başkanım şimdi bizim bu yazışmalar çok uzun zamandır devam ediyor. İlk yazı ne zaman gelmişti? Hastanenin yazısı ne zaman alındı? Sonuçta bizim yazışmalarımızın tarihinden sonra alındı.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır. Önce alındı. Ruhsat almadan aldılar.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Aldılar. Yani bize gelen yazılardan önce.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır biz zaten önce hastanenin mania yazısını gösterince kim şaşırdı?

YÜKSEL ÖZDEMİR: İşte söylemek istediğim bu zaten Başkanım.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Grup Komutanı. Allah Allah nasıl olur dedi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Onu vurgulamak istiyordum zaten. Yani burada oraya farklı bir uygulama, vatandaşa farklı bir uygulama oluyor. Bu bir kere zaten aynı bölgede olduğu için anayasal düzeyde haksızlık.

ÖMER FARUK MUTAN: KUTLU’nun yapmış olduğu yurtları gördünüz mü? Yani dağı da aşıyor. Dağın yukarısına çıkıyor. Yani mevcut o mania var ya dağın sınırlarını aşıyor. Çıkıntı yapıyor arkadaşlar. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Vatandaşa haksızlık yapılıyor.

MUSA GÖKDENİZ: Üniversite var hocam, Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: O doğal maniaymış. Film film işler yani. Cami var orada, daha yakın. Minareler var. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Biz çözümsüzlüğü değil, çözümü istiyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi mahkemeye versinler. Mahkeme gelsin bilirkişi ile. Falan filan yani öyle gider. Ayıp. Haksızlık etmeyecek kimse kimseye. Bir de bir sektör arkadaş inşaat sektörü. Adamları çökertecek misin? Kepez ekonomisi de çöker ben size söyleyeyim. Neden yapmayacaklar? Bunun izahı yok. 

HALİL UYANIK: Şimdi Başkanım, İstanbul’da 70 katlı binalar var. Peki onlar tehlike arz etmiyormuş mu Sivil Havacılık açısından? 

ÖMER FARUK MUTAN: Sevgili Halil onu da bıraktım, geçtim. Ayıp ayıp. Ayıp yani resmen ayıp. Kaldırın o yazıyı. Askeri havalaanı orası, kaldırın. Hatta bu havaalanını kaldırın kardeşim. Hatırlayın Sevgili Mehmet DANİŞ Belediye Başkanlığı’na adayken bu havalaanı buradan kalkmalı dediği noktada şu anda kullanılmakta olan, bak kullanılacak olan değil, terminal binası yapılıyordu. Bir de son yapıldı şimdi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Yani biraz akıllı düşünmesi lazım bu kentin. Arkadaşlar zaten köy minibüsü gibi uçaklarımız var. Haftada üç gün gidiyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Nereye gidiyor? Kentin bir tanesine gidiyor. Gitmiyor bile. Yazın Edremit Havaalanı bizden daha çok çalışıyor. Kentin ortasında havaalanı mı olur ya? Kaldırın kardeşim bu havaalanını. Bu havaalanının kendisi, can ve mal kastı var bu havaalanında. Kendisinin var bak. Bizim falan değil. Kaldırın bunu ya. Göstermişsin işte şeyde, Lapseki’de. Kaldır kardeşim. Yap oraya havaalanını. Hala terminal yapıyorsun buraya. Kim zengin oluyor, neden yapıyorlar, niye yapıyorlar belli değil. Yani bu havaalanı afedersiniz sittin sene burada mı kalacak? Mümkün değil. 100.000’likte Lapseki’ye koymuşsun arkadaşlar zaten. Şehir plancısı öngörüp, kendi plancısı, götürüp oraya koyuyorsun. Hala burada mağduriyet yaratmanın bir anlamı var mı? Bu havaalanı cana ve mala kast ediyor. Bu uçaklar bugün bu AVM’ye falan düşerse bunun sorumlusu bu havaalanıdır. Bu havaalanını burada diretenlerdir bak açık söylüyorum. Ben bu yüzden ret vereceğim arkadaşlar. Mahkemeye gitsinler. Mahkemede de bu söylediklerimin hepsini söyleyeceğim. Eğer vicdanlı hakimler falan varsa bu havaalanı buradan kalksın kararı alırlar bak ben size söyleyeyim. Çünkü yapılan Çanakkale, Balıkesir-Çanakkale 100.000’lik planlarda bu havaalanı burada yok. Sivil havaalanı Lapseki’de arkadaşlar. Söz almak isteyen var mı?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Zaten kalkacak bir şey için…

ÖMER FARUK MUTAN: Ben Sivil Havacılık’ın, bizim Meclis Kararı’na itirazının reddini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Alınana kararı yollarsınız kardeşim. Buyurun.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/119 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sanayi, bilgi vereyim biraz size. Lokman EVİŞ bu Erhan’ların yerini almıştı. Yazıştı evet DSİ ile. DSİ’den şöyle, tabi biraz da yorumlayacağım yazıyı. Yazı yanınızda değil galiba. Şöyle diyor: Arkadaş diyor, tamam olabilir de diyor ama diyor, bu kanalları diyor şuradan geçir, şuraya götür. Bu işleri yap. Ondan sonra bize başvur, bir bakalım diyor. Verelim de demiyor. Bir bakalım diyor. Böyle bir şey var. Yani kısa da olsa olumlu bir görüş var. Lokman EVİŞ şu anda o işleri yapacak, başvuracak, alırsa buraya da gün doğacak. Böyle bir şey. Kanalı al, onu yap. Yani DSİ kendi yapması gereken şeyleri müteahhite diyor yap, sonra bize başvur, bakalım. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Ona yaptırtacak.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilgili gündem maddesinin komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/120 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

ÖMER FARUK MUTAN: Altının devamı, 1000’lik uygulama arkadaşlar. Komisyonda kalacak galiba. Buyurun.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gündemin yedinci maddesini oylarınıza sunuyorum. Komisyonda kalsın diyenler? Oy birliği ile kalmıştır. Sekiz.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gündemin sekizinci maddesi komisyonda kalsın deniyor. EMY’nin olduğu yer. Mahkemelikler idareyle orada. Yarın benden randevu talep etti yönetim. Bu konu da olabilir, başka bir şey de olabilir ama yarın göreceğiz. Evet, komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Gündem sekiz. Evet, oy birliği ile kalmıştır. Dokuz.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/122 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, biraz önceki 5000’liğin 1000’liği. Söz almak isteyen? Yok. Komisyon bende kalsın diyor. Oyluyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar bir mola verelim mi? 1 saati geçtik. Ondan sonra daha hızlı gideriz. Evet, ara vermeyi oylarınıza sunuyorum. Ara veriyorum. 02.08.2017

 

 

 

 

 

 

Ömer Faruk MUTANErhan BEKTAŞHüsamettin ÜNVER

 Belediye Başkanı   Katip Üye        Katip Üye

 

 

1. BİLEŞİM 2. OTURUM

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, arkadaşlar 2. oturumu açtık. Bazı konular vardı sizi bilgilendireceğim. Bilgilendirdik, geçiyoruz. On.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/125 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C/4D, 513 ada ile 516 ada arasında kalan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, gündemin onuncu maddesi ile ilgili söz almak isteyen yoksa komisyon bende kalsın demiş. Komisyonda kalmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Onbir.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/126 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-19A-2A üzerinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen var mı gündem onbir? Yoksa ilgili İmar Plan Değişikliği, trafo amaçlı değil mi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Oniki.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/127 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-1A, Ada: 460, Parsel: 6, 7, 8, 9, 10’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, tek parsel gelmişti, ada bazında olsun dendi değil mi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

HALİL UYANIK: Neresi Başkanım burası?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Bademlik. Göster İnönü'yü, kanalı göster.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Helikopter pisti?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

HALİL UYANIK: Onlara verdiğimiz hakkı onlara da veriyoruz.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, komisyondan 3 Evet ile geliyor. Başka söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin onikinci  maddesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Onüç.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/131 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIB, Ada: 171, Parsel: 10, 11’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İhsan Şenkartal değil mi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen var mı?

 

HALİL UYANIK: Ramazan ağabeylerin yeri mi?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Kimin yeri? Eşitlikçi olalım diye pek isimlerden bahsetmiyoruz.

 

HALİL UYANIK: Hayır Başkanım yer olarak bilmemiz lazım yani. Yoksa...

 

ÖMER FARUK MUTAN: Fırın nerede orada fırın? O tarafta mı?

 

EMİN BACAK: Bizimki karşısı hemen.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Sizinki altı değil miydi? Dört müydü?

 

EMİN BACAK: Hemen karşısı. Arkadaki yerle uygun, aynı şekilde yararlanabilsin dedim ama...

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

EMİN BACAK: Birleştiriyorlar ama.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Birleştiriyor.

 

EMİN BACAK: Bir arkada Mahir ağabey kalıyor.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin onüçüncü maddesi ile alakalı söz almak isteyen arkadaşımız yok ise gündemin onüçüncü maddesindeki İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ondört.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/132 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVA, Ada: 142, Parsel: 2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar şu anda yıkılmış durumda. 8. Cadde çok sık kullandığı bir yer. Zaten iki parselli bir ada. Şu arkaya uymasında fayda vardı oturmasının. Bence de uygun yani. Komisyondan 3 Evet ile geliyor. Söz almak isteyen varsa söz verelim.

 

HALİL UYANIK: 5 metre çekmenin, 3 metreye indirilmesindeki gaye, amaç ne burada Başkanım?

 

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi bu iki parsel var. Arkadaki oturmuş, bu 5 metre çekerse arkadaki öne çıkacak. İki tane şey var zaten, 2 tane parsel var adada. Dur bak, şimdi eğer bunu 5 çekersen böyle şuraya kadar, şuradaki blok, burada bir bina var, önde gözükecek.

 

EMİN BACAK: Ben gördüm yeri.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Gördün mü?

 

HALİL UYANIK: Oradan kertik yapacak.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaki 3 metre çekmiş. Ona uyduralım dedik. Yoksa bu önde gözükecek.

 

EMİN BACAK: Ben yerinde de baktım.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Gördün mü?

 

HALİL UYANIK: Diş yapacak orada.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet, çıkıntı yapacak orada. O yüzden 3 metre olması daha akıllıca.

 

HALİL UYANIK: Ama öyle yerlerimiz de var Sayın Başkan.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

 

HALİL UYANIK: Öyle yerlerimiz de var.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Var ağabey. Ne yapalım. Yani bu kentin 25 yıl öncesinde bir ara Çanakkale Belediyesi, oradan Bayındırlığa, oradan oraya, bir sürü bakın. Geçen yıl 3 defa yönetmelik değişti bakın. Birinde öyle, birinde asansör böyle. Birinde vermeyeceksin, ona vereceksin falan. Böyle gidiyor. Gidiyor maalesef. Yani hangi yönetmelik döneminde hangi bina yapıldı şaşkın vaziyette arkadaşlar. Yok ona verdiniz, bana vermediniz. Mesela Eyüp geldi. Belki size de geldi. Arkadaşlar dün fırın vasfı taşırken şu anki işletmesi, şimdi o vasfı taşımıyor. Birine devredemiyor. Yönetmelik değişmiş. Dün evet fırındı, bugün değil. Dün işletme yazılmış, işte fırın yazılacakmış, olmamış. Olmuyor bugün yani. Ruhsat alamıyor. Yönetmeliği değiştirmişler. Evet, gündemin ondördüncü maddesi, değil mi? Oradayız.

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Gündemin ondördüncü maddesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Ret edenler? Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Onbeş.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/133 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IA, Ada: 459, Parsel: 3’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin onbeşinci maddesiyle ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı?

 

HALİL UYANIK: Burası neresi Başkanım?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Bademlik. Sefakent'i göster.

 

ERHAN BEKTAŞ: Sokağın diğer cephesi.

 

MUSA GÖKDENİZ: Bunlar yazılırsa Başkanım daha iyi olur.

 

EMİN BACAK: Bütün Kepez'i yapalım Başkanım.

 

ÖMER FARUK MUTAN: İşte revizyon yapıyoruz dedim ya. Kalabaklı tarafındaki yere Kalabaklı Konutları dedim. Nasıl? Uygun mu? Kalabaklı konutları. Kalab Konut. Kal Konut.

 

HÜSAMETTİN ÜNVER: Kalabalık Konut.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Kalabalık Konut. Evet, söz almak isteyen var mı?

 

HALİL UYANIK: Şu anda Başkanım, şu andaki mevcutların istenen ne?

 

ÖMER FARUK MUTAN: KAKS kaldırılması.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ERHAN BEKTAŞ: 1.20 değerinin kaldırılması. 1.20 inşaat sınırı var Halil ağabey, o inşaat sınırının kaldırılması. Yani üst katlarda çıkma yapabilmesi.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yapmasan da yarın kapatıyor zaten balkonu. Evet, var mı söz almak isteyen başka? Yoksa gündemin onbeşinci maddesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaltı.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/134 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Neresi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Neresi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Zeki Bey'in yeri.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Avukat Zeki Bey'in. Nam-ı diğer Kör Zeki.

 

HALİL UYANIK: Anonsçu Zeki.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

 

HALİL UYANIK: Anonsçu Zeki.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Ne anonsu?

 

HALİL UYANIK: Eskiden Belediye şehirlerarası otobüsler kalakacak ya.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

 

HALİL UYANIK: Zeki anons yapardı.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle mi?

 

HALİL UYANIK: Tabi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Belediye'de mi çalışıyordu?

 

HALİL UYANIK: Tabi tabi.

 

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Belediye'den emekli?

 

HALİL UYANIK: Evet.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ne istiyor bizden? Komisyon ne diyor? Sesli, bağırarak oku.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Otel yapmayı düşünüyor buraya.

 

EMİN BACAK: Otelse olur.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Bence de olur, sıkıntı yok. Bir işletme olacaksa, 3 kişi çalışacaksa hiçbir sıkıntı yok. Var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin onaltıncı maddesindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onyedi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/135 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29L-IIB/ 30K-IIIC, Ada: 279, Parsel: 5’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündem onaltının 1000'lik uygulama İmar Plan Değişikliği. Aynı yer değil mi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen var mı gündemin onyedinci maddesi ile ilgili? Yoksa gündemin onyedinci maddesindeki taşınmaz üzerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onsekiz.

 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/136 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIC, Ada: 401, Parsel: 7’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Emin Bey'in çekimser kararını dinleyebilir miyiz?

 

EMİN BACAK: Ben burasını anlayamadım Başkanım ondan çekimser verdim.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, diğer komisyon üyesi Erhan Bey teknik bir adamdır. Bize de bir izah etsin.

 

ERHAN BEKTAŞ: Şöyle, burada taban alanı kat sayısı ya da kat alanı kat sayısı değişmiyor. Sadece her iki yoldan da 5 metre çekme yaparsa 90 metrenin çok çok altında bir ölçü çıkıyor. O da bir ailenin oturabileceği ölçünün çok altında. Burası, iki tane çocuğum var, bir de kendim varım, her yıl değil ama 5 yılda, 10 yılda kendi çocuklarıma bakıp kendim yapabileceğim bir yer diye düşünüyor. Müteahhit işi gibi vatandaşımızın KAKS kaldırılması ile ilgili...

 

HALİL UYANIK: Neresi burası?

 

ERHAN BEKTAŞ: Bu Mehmet amcaların yaptığı bir yer vardı.

 

HALİL UYANIK: Evinin karşısı.

 

ERHAN BEKTAŞ: Hemen arkasındaki yer.

 

HALİL UYANIK: Evin aradan yol geçiyor, yolun şeyi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Evet, şu yol hatta biraz kısık. Tam açılmış bir yol değil. Hamidiye'ye bağlanan yol.

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Ön taraftan çekmesi 5'ten 3'e düşürülüyor. Başka taban alanında ya da herhangi bir kaldırma isteği yok.

 

NERMİN ERDOĞAN: Yol zaten dar değil mi? İyice daralmaz mı?

 

ERHAN BEKTAŞ: Yoldan herhangi bir şey yok. Kendi parselinden itibaren, kendi sınırından çekecek.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Köşe ya, köşe parsellerden biliyorsunuz 5'er metre çekiliyor.

 

EMİN BACAK: Kendi yerimiz de öyle Başkanım yapacak bir şeyimiz yok.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

 

EMİN BACAK: Kendi yerimiz de öyle. Bize şimdi mesela 130 metrelik alan düşüyor bize, alt kat 90 metreye düşüyor. Yani köşe olduğu için bu Kepez'in kaderi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Kader de, mevzuat böyle.

 

EMİN BACAK: Mevzuat bu. Kepez'de revizyon yapalım ki bunları bitirebilirsek ben onu demek istedim yani. Şimdi revizyonda bunları koyalım, hep beraber işleyelim, harmanlayalım.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Revizyonda mı çözelim diyorsun?

 

EMİN BACAK: Bunun gibi 100 tane yer var köşe parsel.

 

HALİL UYANIK: Gelmiş artık Başkanım.

 

EMİN BACAK: Yani parsel bazında olduğu için ben onu demek istedim.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Ama zaten burada böyle tek parsel olacak bir tane parsel var. Diğerleri köşe parsel değil ki burada adada.

 

EMİN BACAK: Ama orada...

 

ERHAN BEKTAŞ: Diğerleri etli parseller Emin. Yani burada hani küçük bir parsel olduğu için vatandaşın isteğini biz olumlu karşıladık grup olarak. Yoksa onun dışında burada KAKS kaldırıp da metrekare artışı falan da yok. Tabanda büyüme de yok. Sadece tabanda %40 olan hakkını kullanabilmek istiyor. Bu yani. Çok çekme yaptığı için de %40'ını kullanamıyor. %30'lara falan düşüyor taban kullanımı. Yani bir de vatandaşın tamamen bir savunma olarak isteği. Tabandaki inşaat alanım büyüsün demiyor ya da toplam inşaat alanım büyüsün demiyor. Böyle bir isteği yok.

 

EMİN BACAK: Yani yol genişlesin.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yani bunun çekme mesafesinin daralmasıyla yol genişlemiyor. Adamın kendi mülkiyet sınırları içinde 5, 3'e iniyor. Biliyorsun çekme mesafesi olayını.

 

HALİL UYANIK: Zaten o yol fazlası falan birşeyler vardı galiba.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yol kapattık burada değil mi?

 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Arkada imarlı bir yol vardı Başkanım ama fiilen açılmamış.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yani kapalıydı. Evet, başka söz almak isteyen? Yoksa onsekizinci maddesi, onsekizinci maddedeki 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Çekimser kalanlar? Çekimser kalanlara da neden çekimser kaldı demiyorum. Ret deseydi gerekçe soracaktım. Kaytardınız yine. Ondokuz. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir gündemin onsekizinci maddesi.

 

ERHAN BEKTAŞ: Ondokuz. Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/137 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: 29L-ID, Ada: 554, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Söz almak isteyen var mı ondokuzuncu madde ile ilgili? Ben o zaman düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi Dardanel Fabrikasının 960 TOKİ tarafındaki yeri bu. Dün Niyazi Bey de geldi, Hayrettin ÇETİNKAYA da geldi, mimar da geldi. Ben Erhan Bey'den aldığım duyumlar üzerinde söylemlerde bulunacağım. Mimar bey çalışmayı tam bitirmedik, müteahhit birisine de vermedik deyip elindeki doneleri vermemiş, bırakmamış. Neden? Yani bu plan değişikliği burada olacaksa, burada ortaya neyin çıktığını görmek hakkımız, hukukumuz. Burada bir görsel çalışma istendi galiba. Neler olacağını görmemiz lazım. Burası sıkıntılı bir yer. Burası bizden önce yapılmış, ruhsatlı depo bildiğim kadarıyla. Bu yapılırken tabi o eğim traşlanmış. Traşlanınca bir kot kazanıyor kendiliğinden şu anki haliyle. Ama bu taraftaki yapılaşma, o depoların oradaki Emsal 1, H 18,50’ye aykırı değil. Doğru mu? 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama şimdi onu da yorumlayayım, çok teknik bir adam değilim ama, şimdi önden 7 kat alan gözüküyormuş, Çanakkale tarafından. Arkadan 4 mü gözüküyor? 6 mı gözüküyor?

ERHAN BEKTAŞ: Yok, 6 kat TOKİ tarafından, yoldan da 5.5 metrelik bir ticaret alanı gözüküyor. 

ÖMER FARUK MUTAN: Ama yükseklik var. Yükseklik 24 metreyi falan buluyor. Yani kat yüksekliği gibi bakarsan o zaman 7-8 kat gibi bir görüntü oluyor. Şimdi o bantta böyle bir görüntü yok. Bir de bölgede kaç metre? 140 metreyi bulan bir cephe böyle, blok gibi bir bina falan. Normalde 70 metre bizde blok boyları. Böyle bir şey de yok. Yani bu konuda Hayrettin ÇETİNKAYA çok zorluyor ama olmadık bir kazanç noktasına doğru taşınıyor. Benim burada defansım var açık söyleyeyim. Komisyon benim düşüncelerimi değerlendirirse sevinirim. Komisyonda kalmasını istediniz. Yani pişirilip yenebilir, Kepez’e yapılabilir bir yapı olmasında fayda var. Yani ben mesela AVM burada oluşurken kaç metreydi orası? 300 metre falandı galiba. Öteki taraftan 300 metre falandı yandan giderken. Hoş bir bina gibi gelmiyor. Hala bana öyle gelmiyor. Boyalarla, cingılla, incikle boncukla falan toparladılar gibi geliyor. Yani benim düşüncelerim böyle. Sizinle paylaşmak istedim. 

ERHAN BEKTAŞ: Başkanım AVM 200 küsur metre ama iki katlı bir yapı. Buradaki 6-7 katlı olacağı için devasa bir kütle olacak yani. O da ciddi anlamda bize eleştri getirir diye düşünüyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN: Eleştri değil, kötü de olur yani. 

MEHMET NAİR: Normal görüntüyü geçmesin Başkanım. O görüntülerde olsun. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır görüntünün ötesinde orada böyle çok enine de geniş bir parsel değil bu arkadaşlar. Böyle enine geniş bir parsel değil. Yani boyu uzun ama enine böyle çok derin falan da değil yani. Değil arkadaşlar. Bir yerinde görün. Değerli komisyon üyesi, Meclis üyesi arkadaşlar bir gidin görün orayı derim. Benim düşüncelerim böyle. Komisyonda kalsın. Tekrar değerlendirin. O mimara da söyleyin, öyle bırakacak bize. Biz bakacağız, edeceğiz ne olacağını. Öyle kaptı kaçtı yok ağabey.

MEHMET NAİR: Başkanım bir şey söyleyebilir miyim?

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi.

MEHMET NAİR: Bir müsait zamanda şöyle Meclis Üyelerini şöyle bir Kepez’i gezdirseler, bir bilgi verseler bize. 

ÖMER FARUK MUTAN: Olur. Eşref Bey not al. 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

HALİL UYANIK: Olur olur tabi.

MEHMET NAİR: Bir bilgimiz olsun en azından.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi tabi. 

ERHAN BEKTAŞ: Sonunda bir etkinlikle bitiririz.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin ondokuzuncu maddesi ile ilgili söz almak isteyen yok ise gündemin ondokuzuncu maddesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Komisyonda kalsın diyenler? Hayır diyenler? Evet, oy birliği ile kalmıştır. Yirmi.

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/138 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir dakika, önce bunu konuşacağız ondan sonra. Evet, pansiyon değil mi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Pansiyon.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin yirminci maddesindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Yirmibir. 

ERHAN BEKTAŞ: Belediyemiz Meclisi'nin 03.07.2017 tarih ve 2017/139 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-4D, Ada: 320, Parsel: 6’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir önceki gündem maddesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği. Söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin yirmibirinci maddesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yirmiiki.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kendin yaptın bunu. Neden düzgün yapmadın? 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ne azı? Her tarafta orman var orada. 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İstanbul’da yeşil mi kaldı, alan mı kaldı? Burada her taraf orman, sen burada yine böyle, kendin yaptın bunu. Niye böyle yalan yanlış yaptın bize. Arkadaşlar ilgili gündem maddesinin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yirmiüç.

ERHAN BEKTAŞ: Beldemiz Hamidiye Mahallesi, ada: 0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yirmiiki ile bağlantılı. Bu da komisyona gidecek. Gündemin yirmiüçüncü maddesindeki Ada:0, Parsel: 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Yirmidört.

EMİN BACAK: Başka yerde yok değil mi Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

EMİN BACAK: Başka yerde yok değil mi parsel?

ÖMER FARUK MUTAN: Bilmiyorum ki bu da denk geldi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bırak oğlum, vaatler ettik, yazdık. Böyle bir yerimiz var, buraya yaparız. Neyse haydi boşver. Iskalamadık en azından. Dönem kapanmadı. 

ERHAN BEKTAŞ: Yirmidört. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29L-Id, üzerinde üst geçit amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar burası Ford’un orası. Daha önce aldığımız karar aşağıda, Dardanel’in oraya aitti. 

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir de buraya alalım dedik. Çünkü indir-bindir burada oluyor. Biliyorsunuz değil mi? Ford’un orada oluyor. Yani oradan bu tarafa doğru yürüyor ya da taksi çağırıyor. Tekrar bir üst geçit aslında gündemdeymiş Karayolları’nın ama parası yokmuş. Birazcık yükleniverin Bülent Bey’e. Yani şunu yapsınlar bari.

EMİN BACAK: Ford yapsın.

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

EMİN BACAK: İlyas ağabey yapsın.

ÖMER FARUK MUTAN: İlyas’a şu okula para lazım diyoruz 200 TL parayı zor veriyor. Bunu komisyona gönderelim mi? Göndermeyelim. Kamu yararı gözeterek bir an önce onaylansın gelsin, karayollarına iletelim. Evet kabul edenler? Ret edenler? Gündemin yirmidördüncü maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Belediye Meclisi’nin Eylül ayında yapacağı toplantısı.

YILMAZ ÜZDEN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 6 Eylül Çarşamba deniyor. Kabul edenler? Saat 15:00’de 6 Eylül Çarşamba, Belediye Meclis toplantı salonunda Eylül ayı toplantısının tarihi belirlenmiştir. 

ERHAN BEKTAŞ: Önergeler.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, birinci önergemiz.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis heyetinde. 2017 yılında yapılmakta olan yatırımlarımızda kullanılmak üzere 3.300.000,00 TL tutarında, 60 ay vadeli açık kredi kullanılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını az ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi zırt pırt borçlanıyoruz, kredi alıyoruz. Neden? 

HALİL UYANIK: Sana sormalı Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben Cumartesi günü Çan’da Yağlı Pehlivan Güreşlerindeydim. Sevgili Bülent TURAN davet etti, yanına aldı falan. Ondan önce, o gelmeden önce de Basri ağabey, Çardak Başkanı bana dedi ki: “Başkanım sizin Büyükşehir olup olmayacağınız konusu” dedi, “olacak mıyız?” dedi. Ağabey dedim ne bileyim ben. Ben nereden bileyim, siz bileceksiniz dedim. Sonra Bülent Bey geldi, yanına davet etti. Gittim. Basri ağabey de arkamda oturuyor, şurada. Dedim ki: “Sayın vekilim” dedim. O da böyle mesaj çekiyor bir yere falan. “Basri ağabeyim merak ediyor. Büyükşehir olacak mıyız?” “Olacağız, olacağız.” dedi. Bakın bilinçaltı konuşuyor. “Olacak mıyız?”. “Olacağız, olacağız.” dedi. “Gökhan duydun mu?” dedim. Hedef gazetesi orada. “Büyükşehir oluyormuşuz doğru mu Sayın Vekilim?” dedim. “Evet evet, olacağız.” dedi. Devam ediyor. Olacağız galiba. Eğer büyükşehir olacaksak, bu borçlar da büyükşehire kalacaksa biz yine kullanalım, borçlar da büyükşehire kalsın. Yani kalsın, büyükşehire kalsın arkadaşlar. Gibi düşünüyorum. O yüzden yani yol yapacağız, iz yapacağız. Yukarıyı gördünüz mü o hallerini? Gezelim dediniz, gezelim bir gün. Çünkü bayağı bir işimiz var yukarılarda bizim. Yeraltı unsurları tam yer altına inmedi. Paraya da ihtiyacımız var mı? Var, yapacağız arkadaşlar. Evet, söz almak isteyen varsa işaret buyursun. 

HALİL UYANIK: Başkanım şu anda ne kadar borçlarımız toplam olarak? Yani bununla beraber kabul edersek borçlanma olarak ne kadar?

ÖMER FARUK MUTAN: Ne kadar var?

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: SUKAP falan dahil.

İSMAİL ÇAĞLAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hepsi dahil. Zaten İller Bankasındaki borçlanmamız normal yani. Pazaryeri, yol, hastane yolu. Biri 4.000.000 TL, biri 5.000.000 küsur TL. 10.000.000 TL onlar. Yani Pazaryeri ile yol sırf 10.000.000 TL. Ki yukarıda bütün yollar geniş geniş.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 8.000.000 TL de oradan geliyor.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Halilciğim yani pavyonda falan yemiyoruz. Yani beldenin bir yerine boru sokuyoruz, bir tarafından büz geçiyor, yol yapıyoruz. 

HALİL UYANIK: Şimdi şöyle bir mantık yürütüyorum Sayın Başkan. Büyükşehir de olsak sonuçta bu büyükşehiri kazanacak olan yine bizim buradaki bir partimizin Başkanı olacak. Şimdi çok da borçlanıp da gelecek adamın da boğazını sıkmanın…

ÖMER FARUK MUTAN: Büyükşehir’e dokunmaz bir. İki, şöyle diyeyim, hemen ertesi gün de Ayhan GİDER’le görüştüm yine. Ya dedim Bülent TURAN diyor ki büyükşehir olacağız. Oluyor muyuz? Olacağız dedi bana bakın. % 90-95. Dedim ki: Neden böyle? Bu yanlış. Yani Balıkesir çok ağlıyor. Ankara’dan öyle algılanmıyor diyor. Şimdi diyor ki bu şey kalkıyor ya, Genel Sekreterlik. Büyükşehir Belediye Meclisi oluyor İl Genel ve diyor ki şehir bazında İller Bankası payı daha fazla geliyor diyor. % 30-40 fazla geliyor diyor. Yani büyükşehir olursan. Köyler kalkıyor diyor. Her yer mahalle oluyor diyor. Kentlilik daha bir artıyor diyor.

HALİL UYANIK: O zaman Türkiye’de büyükşehir olmadık vilayet kalmayacak.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi şunu söyleyeyim: Zaten 1 yıl kala hiçbir şey yaptırmıyorlar biliyorsunuz. Yani kapanan belediyeleri biliyoruz. Son 1 yıl herşey Valilik iznine bağlı. Yoksa yok. Harcama bile yok. Kuruş harcayamıyorsun yani. Yatırım falan hiçbir şey yok. Adam alma yok, çıkarma yok. O yüzden biz bu paraları harcayalım. Yol yapalım, iz yapalım, bez yapalım. Önceden hizmet alalım. Yani ön ödemeli su abonesi gibi diye düşünüyorum. Yani bu akılla geliyorum önünüze. Tamam mı diyorsunuz? Evet, bu önergeyle ilgili arkadaşlar 60 ay vadeli açık kredi kullanılması noktasında her türlü iş yani 3.300.000 TL diyelim, iş ve işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

ERHAN BEKTAŞ: Meclis Başkanlığı’na. Kepez Belediyesi sınırları içinde ve mücavir alanında bulunan ve bundan sonraki yapılacak olan otobüs durakları, reklam panoları, billboardlar, led ışıklı reklam ekranları/tabelaları vb. konularında kiraya vermek için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN. Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Geçen ay almış olduğumuz kararı tekrar bir elden geçirdik. Tutanaklara baktık. Sadece duraklar ile ilgili almışız. Buna şimdi billboard, işte raket vb. unsurları da ekleyerek, bu konuda bir altyapı çalışması yaptık. Özellikle Hamidiye Mahallesi’nde. Yani yeni mahallede. İşte o İmam Hatip Lisesi’nin önüne billboard olsun dedik. Hastane ile sağlı sollu. Gelir getirici olur. O yüzden sadece durak değil, raket, led vb. gibi ilan panosu olacak durumlarla ilgili yetki istiyoruz sizlerden arkadaşlar. Encümen’e ve Belediye Başkanı’na. 

HALİL UYANIK: Süre ne kadar Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Artık o süreyi Encümen’de, Meclis en fazla 10 yıl diyor. 10 yıl yapmadık. Geçende 5 yıldı galiba. Şu anda mesela bir durağın maliyeti 25 lira arkadaşlar. 25.000 TL. Yani o ERA’nın var ya onlar 25.000 TL. Oradan bir maliyet geliyor. Bunun altyapısını hazırlayacağız. İhaleye falan çıkacağız. Evet, söz almak isteyen? Yoksa, mesela şey istedi, AVEK nereyi istedi biliyor musunuz? Hemen hastaneye doğru kavşağı geçiyorsun, orada bir göbek var. Göbeğin arkasına ve ortasına tabela istedi. Sonra led falan dedik, bir baktık ucuza yırtıyorlar işi dedik istemiyoruz. Orada duracak öyle. Yok öyle bir şey. Led, led.

EMİN BACAK: Onlar şirket olarak mı koyacakmış?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Evet, arkadaşlar biraz önce ifade ettiğim gibi, otobüs durakları, reklam panoları, billboardlar, led ışıklı reklamlar, bunların hepsine, artık nereye ne uygun teknik bir çalışma yapacağız. 5 yıllığına. Uygun mu? 5 yıllığına kiraya verilmesi noktasında Encümen’e ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, son önergeyi de okuyoruz arkadaşlar.

EMİN BACAK: Büyükşehir olunca ne olacak? İptal mi olacak?

ÖMER FARUK MUTAN: Her türlü sözleşme vb. durumlar devam eder diyor. 

ERHAN BEKTAŞ: Önerge üç. Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-IIb, Ada: 166, Parsel: 11-12’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Yüksel ÖZDEMİR, Erhan BEKTAŞ, Meclis Üyeleri.

ÖMER FARUK MUTAN: Hamidiye Camii’ni gösterir misin? Aşağıdaki camiyi. Cami’nin tam karşı köşesinde. Bakkalı göster, Bakkal Rüstem’i. O arada uzun ince bir şey var ya Veli Mustafa Bey’de bitiyor. Onun baştan birinci ve ikinci parselleri arkadaşlar. 

EMİN BACAK: Ne istiyor?

ÖMER FARUK MUTAN: Ne istiyor?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Çekme mesafelerini çekersen şöyle karpuz gibi bir şey çıkıyor. Çekmezsen de düdük gibi bir şey oluyor. Köşede, bence uygun ama tabi ki komisyona gidecek. Önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

EMİN BACAK: Komisyon’a gelsin bir bakalım.

ÖMER FARUK MUTAN: Gidin, yerinde bir görün. Evet, oy birliği ile ilgili komisyona gitmiştir. Ağustos ayı Kepez Belediyesi Meclis toplantısı sona ermiştir. Temenniler noktasında söylemleri olan arkadaşlar  varsa söz vereceğim. Buyurun Halil Bey.

HALİL UYANIK: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım. Biliyorsunuz geçen Meclis toplantısında özür bildirerek toplantıya katılamamıştım. Bu toplantıda Yağlı Güreş Düzenleyen Ketler Birliği’nin asil üyeliğine seçmiş olmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’na yapılan saldırıyı da kınıyorum. Bir daha böyle olayların olmamasını temenni ediyorum. 

ÖMER FARUK MUTAN: Eskişehir’e gezi düzenlersek Meclis Üyesi arkadaşlar gider mi?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gideriz götürürseniz.

HALİL UYANIK: Gideriz, niye gitmeyelim?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gezi komisyon başkanı Erhan Bey. Arkadaşlarla temasa geçin. Bürokrat arkadaşlardan isteyenler de olursa 15-16 kişi. Oradan rehber veriyorlar. Tatar böreği de yediriyorlar. Gidersiniz. 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Nihayet.

ÖMER FARUK MUTAN: Bahaneyle de geçmiş olsun dersiniz. 

HALİL UYANIK: Başkanım yemekleri unuttuk. Ramazan falan girdi araya. 

ERHAN BEKTAŞ: Geziden sonra.

ÖMER FARUK MUTAN: Gezide bağlayın, geziden sonra yiyelim vallahi. Halil haftasonları düğün düğün gerçekten.

HALİL UYANIK: Çok gerçekten. Gerçekten çok. Dediğiniz doğru.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama gidin gelin Eskişehir’e. Yolda da karar verin. 02.08.2017

 

 

Ömer Faruk MUTANErhan BEKTAŞHüsamettin ÜNVER

 Belediye Başkanı   Katip Üye        Katip Üye