T.C

KEPEZ BELEDİYESİ

MECLİS BAŞKANLIĞI

 

SEÇİM DEVRESİ: 30.03.2014

TOPLANTI TARİHİ: 06.09.2017

TOPLANTI DÖNEMİ: OLAĞAN

TOPLANTI GÜNÜ: ÇARŞAMBA

 

TOPLANTI TUTANAĞI

(HERKESE AÇIK OTURUM)

       5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca EYLÜL 2017 Olağan Meclis Toplantısı 06.09.2017 tarihinde iki oturum halinde toplanmıştır. 06.09.2017 tarihli Meclis Toplantısında Erhan BEKTAŞ ve Ali AYGÜN’ün haricinde diğer tüm Meclis üyelerinin hazır bulundukları görülmüştür.

 

2017 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİSİ

1. BİLEŞİM 1. OTURUM

ÖMER FARUK MUTAN: Değerli arkadaşlar Kepez Belediye Meclis Toplantısı Eylül Ayı idi değil mi? Eylül Ayındaki toplantıyı açıyorum. Çoğunluğumuz var. İki arkadaşımızın dilekçeleri var. Erhan Bey kızının okul işlemleri için İzmir’de olduğunuz belirtiyor. Ali AYGÜN’de özel işlerinden dolayı ilçelerde olacağını belirtiyor. Kabul edilebilir mazeretler olduğu için ben onları da arz edeyim. Onlar yok, geri kalan tüm arkadaşlar burada. Çoğunluğumuz var. Ben de Meclisi açıyorum. Meclis gündemini arz edeceğim. Siz yedek misiniz?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet yedek. 

ÖMER FARUK MUTAN: Hızlı bir şekilde Meclis gündemini arz edeceğim. Önergeler var. Başkanlık gündemi ile birlikte oylarınıza sunacağım. Önergelerin gündeme alınmasını tek tek oylayacağım. Totalini oylayacağım. Gündem oluşturacağız. Sonra da devam edeceğiz arkadaşlar divan olarak. Bu arada tabi ki tutanak ulaştı mı size Halil Bey?

HALİL UYANIK: Ulaştı Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Tekrar konu geldiğinde sizinle paslaşacağız. Ben gündemi arz ediyorum.

1.  Cankız ORHAN’a ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

2. Belediyemiz Şirketi olan Kepez Hizmet Grupları A.Ş.’nin Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş.’de bulunan % 2’lik hissenin satışı hususunun görüşülmesi,

 

3. Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliği’nin hazırlanması ve Sosyal Konut Tahsisi Komisyonu oluşturulması hususunun görüşülmesi,

 

4. Ticari Taksi Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

 

5. Nakliyat araçları yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

  

6.  Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/146 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-2c, parsel:563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

7.  Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/147 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-2c, parsel:563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,  

 

8. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/148 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D, ada:533, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

9. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/149 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D-4C, ada:533, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

10. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/150 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D-4C/4D, 513 ada ile 516 ada arasında kalan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

11. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/159 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:29L-ID, ada:554, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

12. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/162 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-19A-2C/2D, ada:0, parsel:6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

 

13. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/163 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-19A-2C/2D, ada:0, parsel:6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

14. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/168 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-IIb, ada:166, parsel:11-12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

 

15. Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim Ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti,

 

16. Kapanış.                                              

             

Başkanlık gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar önergeleri tek tek okuyacağım. Şimdi geçen yıl birlikte, beraber Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış konulu sempozyumu hayata geçirmiş olduğumuz o, dilekçeyi verir misin lütfen. Okuyarak gelin bir daha olur mu? Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi olarak bir dilekçe arz ettiler. Dediler ki: Geçen yıl yapmış olduğumuz Bilim, Kültür ve Sanatta Güzel Arayış konulu sempozyum ciddi ses getirdi. Bu sene de yani 2018 yılı itibarı ile Nisan Ayının 19-20-21’nde de 2018’in “UMUT” konulu bir kongre yapabilir miyiz dendi. Usul gereği gündeme alırsak alacağız. Oylayacağız. Kabul edilirse. Valilik de onaylarsa gelecek bütçe üzerinden yetki alacağız tabi Başkan ve Meclis olarak. Encümen olarak pardon.  O yetki üzerinden eğer böyle bir şey de yapacaksak devam edeceğiz. Bununla ilgili Yüksel ÖZDEMİR ve İnci PEHLİVAN hanımefendilerin Meclis Başkanlığına bir önergeleri var. Biraz önce ifade ettiğim gibi 2017’de Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış konulu sempozyumun 2018 19-20-21 Nisan 2018’de yine uluslararası bir kongre düzenlemek istiyoruz. UMUT konulu kongrenin uygun bulunması halinde Kepez Belediyesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz diyor. Eğer sizler de uygun görürseniz. Bu önerge ile ilgili geçen keyifliydi hoştu bilmiyorum katılanlarınız olduğu mu? Yani üç-dört gün sürdü. Eğer bu sene olursa ki özellikle Balkan ağırlıklı Türk Cumhuriyet’lerinden ciddi üniversite hocaları geliyor. Bir kaynaşma oluyor. İşte her ne kadar Türkiye’nin en büyük Beldesi de olsak belli bir platformda temsil edilmek, tanıtmak, tanıtılmak önemli. Böyle bir dilekçeleri var. Önerileri var. Söz almak isteyen varsa önerge ile söz vereyim.

 

HALİL UYANIK: Maddi bir katkı sağlıyor muyuz Başkanım biz bunlara yoksa yer tahsisi mi yapıyoruz.?

ÖMER FARUK MUTAN: Genelde tabi ki şöyle maddi katkı derken ayni, nakdi vermiyoruz hiçbir şekilde. Gelen hocaları yatırıyoruz. Yemeklerini yediriyoruz. Konaklamalı. Turhan Mildon biliyorsunuz bizim Sanat ve Kültür alanımız orayı kullandırıyoruz v.b. , v.b. Yani onun dışında al sana kardeşim 3 lira, al sana 5 lira olayı yok. Onu yapmıyoruz kardeşim.

HALİL UYANIK: İaşe ibate bedeli gibi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gibi. Bir de tabi bu tür sempozyumlar bilim genelinde, eğitimde, kültür vizyonuna dönükte katkı sunuyor. Yani Çanakkale bir kültür kenti bir eğitim kenti olma noktasında biz de belde olarak bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz ki geçen yıl ciddi keyifliydi onu da belirtmek isterim. Evet söz almak isteyen var mı? O zaman ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? 

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum.

EMİN BACAK: Daha bitmedi zaten gündeme alıyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben hemen kabul ettim. Onlar da kabul ettiler ama. İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir önerge. Önerge bir. Gündeme alınması. İki. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25. Yıl Etkinlikleri dahilinde düzenlenen 23-25 Eylül 2017 tarihlerinde ‘Reprodüktif Tıp: İnfertilite’ temalı ÇOMÜ 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunda Meclisçe bir karar alınmasını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER                                                      Musa GÖKDENİZ. Bunu da şöyle açayım. Geçen yıl bu arkadaşlar yani ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrenci konseyi veya işte ulusal konseyi geçen yıl bir kongre yapamadık. Ondan önceki sene yaptı bu çocuklar. O da keyifliydi. Başlarında bir hocayla birlikte gelmişlerdi. O dönem ben onlara sadece sponsör buldum. Hayrettin ÇETİNKAYA’yı aradık. Sağ olsun o da yardımcı oldu. Hatta dün geldiler gene bu öğrenci konseyi. Bir tanesi de gündemdeki kızımızın ablası Cankız ORHAN’ın ablası. Bu ekip tekrar geldi. Dediler ki bize katkı sunar mısınız? Bizde neden olmasın dedik. Hatta Hayrettin ÇETİNKAYA’yı arayabilir misiniz bizim için dediler? Aradım. Hayrettin ÇETİNKAYA bana şunu dedi. Biz herkese elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Onu  yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bu insanlar beni iki yıldır bayramda seyranda arıyorlar. Hatırımı soruyorlar dedi. Verir misin telefona dedi. Verdim. Gelsinler bana dedi. Böyle hassas böyle bir dokunuşla falan gitmişler.

 

EMİN BACAK: Karşılıksız bırakmamışlar.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet o zaman 3.000,00 liraymış falan herhalde o dönemde onların da bayağı işine geliyor. Biz de birkaç yeri aradık. İşte Cem de ortamdaydı. Onlara bu Mim İnşaat üzerinden, Aqua mutfaktan ya da Aqua Hall’dan bir gala yemekleri artık Mim İnşaata dedik rica ettik. Yani bunlar da bizim çocuklarımız sonuç itibarıyla. Sağ olsun kabul etti. Birkaç da ufak tefek talepleri var. Evet ne olur, olmaz diye gündeme aldık. Cem onları okur musun o talepleri?

 

CEM MATARA: Bilgi verdi.

                 

ÖMER FARUK MUTAN: Onu atölyemiz de yapacağız. Birlikte geleceğiz yapacağız.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

                 

ÖMER FARUK MUTAN: Bizden.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

                 

ÖMER FARUK MUTAN: Otobüs. Yani atla deve değil.

NERMİN ERDOĞAN: Yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani sonuçta da Hastanenin burada bir ayağı orada. Hep birlikte yine yaşamaya devam edeceğiz. Önerge bu. Söz almak isteyen varsa buyursun. Yoksa gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Gündeme alınmıştır. Önerge 3, Çanakkale İli, Merkez İlçe Kepez Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Pafta:H16c18b2b, ada:392, parsel:1-2-3-4-14-16’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr.Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Recep AYMAZ’ın olduğu yer bu.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Biliyorsunuz kangrene döndü. Yeri biliyorsunuz değil mi? Türkmen mahallesine girerken o köşe bant. Biri Recep der öteki bizim balıkçı Güngör’lerin olduğu yer. Evet önerge ile geldi.  Evet o da artık sıkıldı orada. Büyük ihtimalle komisyona gidecek ama ben ilgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Dördüncü önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, pafta:H16c19a2b, ada:0, parsel:6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Burası neresi?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Şimdi bu dün geldi bunun kararı. Benim önergemle geliyor. O yüzden gündeme alamadık. Ama ilaveden geldiği için arkadaşların da bilgisi yok. Bu TOKİ’ye satılan yer var ya o süreç ile alakalı idare mahkemeye gitmişti, Valilik hatırlıyor musunuz? O süreç ile alakalı 5000’liği ret etti. Onların bu mahkemeye gidişini. 1000’likte  de emsal.

 ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Belirtilmediğinden dolayı kesinleşmedi. Biz avukatımıza danıştık. Biz dedik bu ara karara uygun emsal ve yükseklik verirsek olabilir mi? Neden olmasın dedi. Hatta alırsanız Meclis Kararını yollarısınız mahkemeye. Mahkeme de bakar bizim dediklerimiz yerine gelmiş der böyle de gider. Ha TOKİ’nin elinden mülkiyeti alabilir miyiz bilmiyorum ama eğer 5000’lik resmi alan yeri olarak kaldıysa burası resmi alan olacak arkadaşlar. Lami cimi yok. TOKİ plan yapma yetkisi var alır. Çevre Şehircilik, TOKİ kıl yün birileri resen plan yapabilir. Ama karşılarında bir de mahkeme kararı var. Oturacağız uzlaşacağız lami cimi yok. Yani şu noktaya doğru çekeceğiz gibi geliyor. Gündem bu. Gelen mahkeme ara kararına göre 1/1000 ölçekli H ve emsalin tekrar komisyonda değerlendirilip işlenmesi noktasında mahkeme karar sürecine, alın kardeşim bak sizin ara kararı yerine getirdik önergesi. Söz almak isteyen var mı? Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci önergeyi arz ediyorum. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, pafta:H16c14d-4d, ada:300, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek, konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim.  Emin BACAK Meclis Üyesi. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı. Değerli arkadaşlar mevzuatı okuyun meclis üyeleri en az iki imzalı verebilir. Tamam mı? Böyle tek vermez. Sadece Belediye Başkanı verir. Bir daha okuyun. Ben de burada, huzurda imzaladım arkadaşlar bu önergeyi. Kreşin yangın merdiveni çekme mesafesi içinde üç metrelik veya beş metrelik alan açılması ile ilgili biraz sonra arkadaşlar izah eder size. Bu konu son anda geldi gündeme. Sevgili Emin fazla sallamayalım deyince direk onu yazmışlar.

EMİN BACAK: Bir şey yok.  

ÖMER FARUK MUTAN: Bir şey yok tabi de usul ve şekil açısından her şey önemli arkadaşlar. İlgili önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Başkanlık gündemi ile birlikte beş tane önerge var. Toplanın meclis toplantı gündemi oluşturulması açısından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Gündem oluşmuştur. Ek gündem oluşması talep eden arkadaş var mı? Yok. O zaman toplantıya geçiyoruz. Gündem bir, hocam buyurun.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Cankız ORHAN’a ödül verilmesi hususunun  görüşülmesi.

HALİL UYANIK: Tutanakları.

ÖMER FARUK MUTAN: Pardon evet tutanaklar. Toplantı tutanağı diyelim ondan sonra gündem bir ile devam edelim. Evet arkadaşlar okunması gereken toplantı tutanağı önümüzde. Sizlere daha önce dağıtılıyor. Dağıtıldı mı?  Dağıtıldı zannediyorum. Okudunuz mu? Okudunuz zannediyorum. Bir eksiklik aksaklık noktasında Halil UYANIK kardeşime dönüyorum.

HALİL UYANIK: Yok Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Yok. O zaman teşekkür ediyorsunuz herhalde bu sefer Yazı İşlerine. Teşekkürü alıyorsunuz ara sıra Arzu Hanım.

HALİL UYANIK: Ama onların görevi zaten doğrusunu yapmak.

ÖMER FARUK MUTAN: Olsun ara sıra sırtını okşamak lazım ya sevgili Halil. Toplantı, bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarını okunmuş olduğunu kabul etmek noktasında işaret buyurursanız ondan sonra gündeme geçeceğiz. Evet toplantı tutanaklarını okumuş olduk. Zaten hepinizde var şuanda. Sonra da okuyabilirsiniz ama okumuş olduk. Evet hocam buyurun gündem bir.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem bir, Cankız ORHAN’a ödül verilmesi hususunun görüşülmesi,

CEM MATARA: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar kızımız LYS’de kendi dalında Çanakkale 2. si olmuş. O belgeler de elimizde. Dedik ki ödül verelim buna dedik. Dün bizi birileri aradı. Daha doğrusu öğretmenmiş kendisi de, dedi benim çocuğum da dedi bilmem ne dalında, Yeltepe’de oturuyormuş. Şu anda da Ankara yabancı dil sınavındaymış. Biz de dedi şu branşta 1. mi olduk dedi? Bir telefon geldi. Dedik o belgelerinizi bize sunun. Bakalım yani eğitim ve o noktada desteklenmesi noktasında Başkanlığın böyle bir aklı oldu. Bu akıl Fen Lisemizin açıldığı ilk yıl itibarı ile Türkiye ikincisi olan bir delikanlı vardı. Amerika’ya gitti. Şu anda Oxford’da öğretim görevlisi. Galiba Doçent olmuş. Böyle bir şey. Cankız ORHAN’ı tanıyorsunuz herhalde. Vazo Parkın orada oturuyor. Annesi Nermin. Biraz çene bol ablada herkesin tanıdığı biri. Ama kızlar gerçekten mesela dün gelenlerden biri ablası.

 

EMİN BACAK: Ablası.

 

ÖMER FARUK MUTAN: 5. Sınıfta ve sınıf 1. si mesela. Gayretli çalışıyorlar. Böyle bir şey tutturmuşlar gidiyorlar. Evet söz almak isteyen varsa işaret buyursun. Mesela biz dedik ki 5.000 lira verelim dedik yani. Altı üstü sizde. Orası genelde arttırıyor ama fazla da abartmasak iyi olur. 

 

EMİN BACAK: Benim oğlanı da göndereyim bari

 

NERMİN ERDOĞAN: Ben de onu diyecektim. Emin beyin oğlu  da Tıp’ta.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Kaç puan aldı.

 

EMİN BACAK: Tıp’ta, 475 falandı.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Derece yaptı mı Çanakkale’de derece falan?

 

EMİN BACAK: İlk üçte.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Gelecek. Başvuracak. Belgeleri getirecek.

 

NERMİN ERDOĞAN: Bence de getirsin yani.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Babası verir ona ya. Hayır bunların evi kendisinin. Bir tane kiracısı var. Çok beter de değiller. Zannediyorum eşinden de ayrıldı. Bir gelirleri var. Çok böyle bol yağlı bir ortamda da değiller. İki tane kız çocuğu, ikisi de başarılı. Keyifli bir olay.

 

OZAN TOPSOY: Yine de takdir etmekte önemli Başkanım.

 

NERMİN ERDOĞAN: Yani çok çok önemli gençlerimizden.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Yani diğer çocuklara da dönük bir motivasyon olur. Eğitimde önemli sektörler zemin olmazsa olmaz.  Eğitim şart.

HALİL UYANIK: Şimdi Türkiye’de adaleti sağlayabilmesi için Hukuk Fakültesini kazanmış bence az bile.

ÖMER FARUK MUTAN: Az bile. 5.000-TL verelim yeterli. Evet sevgili Cankız ORHAN’a 5.000-TL ödül verilmesini, net 5.000-TL ödül verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet sevgili Cankız ORHAN’a 5.0000 TL ödülü oy birliği ile kabul edildi. Buyurun hanımefendi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem iki. Belediyemiz Şirketi olan Kepez Hizmet Grupları A.Ş.’nin Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş.’de bulunan % 2’lik hissenin satışı hususunun görüşülmesi.

 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi sevgili arkadaşlar, hatta bilmiyorum yerel basından takip ettiniz mi? İl Özel İdaresi malları satıyor. En son bu Hilton’un yanındaki o Köy Hizmetleri Lojmanlarına kadar dayanmışlar. Yapılan eder tespiti 40 trilyon. Hicri NALBANT çıkmış basına olmaz satmayın falan diyor. O da biliyorsunuz bizim CHP’nin Grup Başkan Vekili İl Özel İdaresi’nde, Mecliste. Şimdi kulağımıza gelenler var. Daha önce paylaştım. Vallahi belki de bu konuda AKP grubu adına belki arkadaşlar da bilgi verebilir ama ben AKP’li vekillerle, Grup Başkanvekili ile de görüştüm ağırlıklı olarak. Büyükşehir olacağımız noktasında ciddi bir emare var ve bunu dillendiriyorlar inatla. Ve bu sürece girerken de hizmet edeceğiz. Dedik şimdi bu kaynağı öteki gelecek, beriki gelecek. Bizden veya öteki taraftan önemli değil. Bu Kepez’in hak ettiği bir değer bu. Biz de ona olan hizmette kullanalım, bu yüzden satalım diye düşündüm. O anlamda Meclis’e getirdik. Yani orada duracak, öbür gün öteki gelecek, o satacak. 

NERMİN ERDOĞAN: Getirisi ne olur Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi onu oturacağız, görüşeceğiz. İllaki satmak gibi bir mutlaklığımız da yok. Şimdi bu konu ile ilgili ben ilgililerle görüştüm. İlçe olarak kabul ettiler. Yani onlar da pamuk pazarında beyaz ip istemiyorlar. Hisselerin hepsini toplamak istiyorlar. Bir biz varız dışarıda zaten. Geri kalan hepsi kendilerinin. Necdet Bey vardı rahmetli. Onları falan aldılar biliyorsunuz. Görüşeceğiz kendileriyle. Hisse ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz bu noktada. Şu mudur? Az mıdır? Az derseniz satmayız. Yani ederi neyse o noktada. Bize ne getiriyor? Vallahi yıllık, ne geldi geçen yıl?

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O parayı da zar zor alıyoruz. Parça parça veriyorlar. Eğer zaten böyle giderse 3-4 ay sonra hiçbir şey satamayacağız, alamayacağız. İşçi de alamayacağız. Son 1 yıl kitleneceğiz biliyorsunuz. Her şey Valilik izninde olacak. Yarın Vali Bey Belediyemizi ziyaret etmek istiyor. Bu arada onun da bilgisini vereyim. Bilginiz olsun. Netleşirse İbrahim size ulaşır diye düşünüyorum. Yani bu şartlarda niye birileri kullansın bizden sonraki süreç ile alakalı? Biz kullanalım diye düşünüyorum. Eğer uygun rakam olmazsa satmayız yani. Satmak zorunda da değiliz. Yani gündeme gelme sebebi de büyükşehir olacaksak, 3-4 ay içinde belli olur herhalde büyükşehir olacağımız. Siz ne düşünüyorsunuz Emin Bey?

EMİN BACAK: Yılbaşına kadar belli olur.

ÖMER FARUK MUTAN: Yılbaşına kadar.

EMİN BACAK: İlçe de olabilir.

NERMİN ERDOĞAN İlçe olma adımları varda.

ÖMER FARUK MUTAN: Efendim?

EMİN BACAK: İlçe de olabilir.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, ilçe ile ilgili sevgili Alper geldi. 2016 Faaliyet Raporunu verdik. Git dedim hangi departmandan ne istiyorsan al. Oluşturun dosyayı. Bayramdan sonra arz edeceklermiş galiba. Ben basına da demeç verdim. Yani bu kadar zorlamayın kendinizi. Bir KHK’da değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı desin ki Kepez ilçe oldu bitti.

EMİN BACAK: O kadar.

ÖMER FARUK MUTAN: O kadar.

EMİN BACAK: Her şey onun önünden geçiyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Düğün bayram yani. Seviniriz de, mutlu da oluruz. Niye olmayalım?

HÜSAMETTİN ÜNVER: KHK kararı ile yaptılar yine yer değişikliklerini.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani. Ama ben şunu yine ifade etmek istiyorum: Bu ülke o kadar zengin değil bir. İki; mevzuatın değişmesi lazım. Yerel Yönetimler Yasasında diyor ki: 5 km. mesafe olması lazım ilçe olabilmesi için. Ben dedim ki hatta yerel basına: Ya tekerlek takıp taşıyacağız 5 km ya da yasadan o madde çıkarılacak, bitişik nizam yani sıfır komşuluk veya 5 km. ibaresi kaldırılacak. Temel parametre orada nüfus olacak. O zaman olur. Peki bu olursa ne olur? Bunları konuşalım burada. Kayıtlara da geçsin yani. 2 tane müftüsü olur. A ilçesi, B ilçesi. 2 tane milli eğitim müdürü olur, nüfus müdürü olur, kaymakam olur. Yani şimdi arkadaşlar görüyoruz bir cenazeye gittiğimizde, Çanakkale nüfusu 126.000. Bizim de nüfus işte 25.000 küsur, 26.000’e yakın. Toplam: 152.000 arkadaşlar. Bandırma’nın nüfusunu gördünüz mü? 159.000. Yani yazık günah. Şimdi tabi olsun, neden olmasın? Olsun. Olmasın demiyorum. Ama aklın yolu da bir. Yani biz kaynakları o kadar bol, zengin, ha bir de büyükşehir gündeme gelirse zaten bir de oradan bütünleşiyorsun. Yani işte kalkıyorsun, mahalle oluyorsun veya işte 2 ilçe yapalım. Arkadaşlar 2 ilçe olması için kent nüfusunun 250.000 olması gerekiyor. Yani böyle rakamlar var. Nereden baksan olmuyor gibi gözüküyor. Olmayan oldurulur mu? Oldurulur. Yani olmaz diye bir şey var mı? Yok. İşte Aksaraya’da oldu, Hopa da oldu ama onların bir tanesi merkeze 50 km. mesafede. 5-10 tane köyü bağladılar. 10.000 küsur nüfusu var, ilçe yaptılar. Yani orada yukarıya çıkartır. Bizim ona ihtiyacımız da yok aslında. Biz burada Valilik boyutuyla ki idare olarak ilçe olursak artık Valilik Kaymakamlık falan olacak yani. Bak bir tık aşağı ineceğiz. Diye düşünüyorum tabi. Bu hisselerin satışı ile ilgili yetki istiyoruz Başkanlık ve Encümen’e. Verirseniz pazarlık edeceğiz. Uygun olmazsa da satmayacağız onu da söyleyeyim. Ama uygun bir rakam verirlerse de satalım diye düşünüyorum.

HALİL UYANIK: Başkanım, ne kadar diye düşünüyorsunuz?

ÖMER FARUK MUTAN: Bilmiyorum, konuşacağız. Yani şu anda borsaya açık mı hisseler? Değil herhalde. Konuşacağız. Yani diyeceğiz ki: Bakın, inanın Kolin’in firma olarak bir limanı var, bir oteli var. Sosyal projelerimizde, yani işte sünnetimizden atıyorum diğer o festivallerimize, kaç yıldır buradalar inanın gram kadar faydaları olmamıştır bakın. Gelen sanatçının bile yatırıp parasını ödüyoruz biliyor musunuz? Evet, yani bunlarla oturacağız, diyeceğiz ki: Bu yıla kadar yapmış olduklarınıza ya da yapmamış olduklarınızı da göz önüne alarak bir rakam belirleyelim. Oturalım, kalkalım diyeceğiz ağabey. Önünüze de getireceğiz. Önünüze getirmeden satmayacağız, bilginize.

MEHMET NAİR: Başkanım benim bildiğim her işletme mesela bağlı bulunduğu belde, ilçe ne ise yardım etmeli. Mesela Çan Seramik Fabrikası. İlçeyi ayakta tutan o. Ne isterse veriyorlar.

ÖMER FARUK MUTAN: Ağabey, Bodur kadar yardımları olmadı rahmetlinin. Yemin ediyorum.

MEHMET NAİR: Onun da yapması lazım yani.

ÖMER FARUK MUTAN: Yapması lazım ama yapmıyorlar maalesef. Kimsenin zorla gırtlağına yapışamıyorsun maalesef.

EMİN BACAK: Bodur dediniz de geçende biz o kavşakla ilgili karar aldık ya, kavşak, Ford’un oraya Önentaş’ın.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet.

EMİN BACAK: Osman Bey’e söyledim, tamam görüşelim dedi.

ÖMER FARUK MUTAN: Olur.

EMİN BACAK: Bir faydanız olsun dedim. Kendi yerimiz var dedim.

ÖMER FARUK MUTAN: Olur. Mesela 960 TOKİ’deki Aile Sağlığı Merkezi’nin bütün vitrifiyelerini falan verdiler. Rahmetlinin her tarafa katkısı var yani. Güreş heykelini de onlar yaptı.

EMİN BACAK: Bir tane köprü yapar mısın demirden dedim, olur dedi.

ÖMER FARUK MUTAN: Dedi mi? Neden olmasın? Olur. Onu birebir gidip görüşmemiz lazım.

EMİN BACAK: Çok yoğunlar.

HALİL UYANIK: Başkanım bu hisseyi Liman İşletmesine mi satmak zorundayız yoksa diğer tüzel kişiler de alabilir mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Kim alır ağabey? Yani %2 kim alır?

MEHMET NAİR: Kendileri alacak.

ÖMER FARUK MUTAN: Onlar alacak sonuç itibariyle.

HALİL UYANIK: Bir de şunu öğrenmek istiyorum: Biz bu hisseye ne zaman ortak olduk?

EMİN BACAK: Kuruluşta.

ÖMER FARUK MUTAN: Kuruluşta. İşletmeye açıldığında. Var mı söz almak isteyen? Yoksa gündemin ikinci maddesiyle ilgili, Kepez Hizmet Grupları A.Ş.’nin, Kepez Hizmet Grupları A.Ş. diyoruz, %98’i Belediye’nin arkadaşlar. Burada altın hisse bizim. Yetki de bizde. Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş.’de bulunan %2’lik hissesinin satışı hususunun görüşülmesi. Yani ille Çanakkale Liman İşletmesi’ne satış değil. Oradaki %2’lik hissemizin satışı. Buradaki yöntem de onlarla oturup kalkacağız yani. Nedir, ne değildir. Uygun olursa. Olmazsa getireceğiz önünüze, uygunluk rakamlarını pişireceğiz. O zaman böyle yasal bir Meclis olmasa da olur.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle satacağız ama onlar gelip alacaklar. Yani kim alacak başka?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, gündemin ikinci maddesiyle ilgili Belediye Başkanı ve Encümen’e yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç, buyurun Hanımefendi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem üç: Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliği’nin hazırlanması ve Sosyal Konut Tahsisi Komisyonu oluşturulması hususunun görüşülmesi.

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım, gündemin üçüncü maddesiyle ilgili idare olarak çalışmalar yaptık. Abdurrahman hocayı getirdik değil mi?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ondan bir fikir aldık. Bize dedi ki işte 5 tane yolunuz var, yönteminiz var. Arsayı satabilirsiniz. Arsa üzerinden oranlayarak kat karşılığı yapabilirsiniz. Daireyi kat karşılığı ya da oran bazında verebilirsiniz. İşte ihale edersiniz. Kim alırsa o yapar. En çok veren alır gibi. Bir sürü şey sıraladı. Getirdi, koydu. Biz dedik ki: Yani şirket üzerinden yapmak istiyoruz. Yani şirketimiz de para kazansın. Yani dedi ki kulağınızı niye böyle gösteriyorsunuz? Şirket zaten sizin. Direkt Belediye’den çıkın ihaleye, yapın dedi. Oturduk, genel kanaat 2886 üzerinden.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Kat karşılığı yapalım dedik. Ki genelde bu şekilde seyrediyor. Araştırdık, ettik. En son Gökçeada il sınırları içinde bir sosyal konut projesi yaptı. Allahtan diyor ki 1 kişi girdi. 1 kişi girmiş. O da aldı, 98 tane daire yapmışlar. Onlar yapım işini ihale etmişler. Ondan sonra banka ile anlaşmışlar. Hangi banka?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir bankayla anlaşmışlar. Onlar kredi veririz demişler. Şöyle diyorlar: Arsa payı artı maliyeti aldık. Ne aldınız? İşte 15 milyon tık. Ondan sonraki süreçte biz banka kredisini aldık, onlar bankaya ödüyorlar. Biz aldık paramızı çekildik. Aynen söylediği bu. Oradan bu işi götüren muhasebeci yetkili çocuk geldi. Onu dinledik. İşin kolay tarafı o tarafa doğru gitti. Şimdi sosyal konut yapacağız. Biz bunu ihale etmeyeceğiz ama. Biz bunu dedik ki tahsis edeceğiz. Ölçüleri ne? İşte %50 engelli, şu kadar yoksul. 50 yaşın üzerinde ama evi yok. İşte Belediye personeline belli bir yüzde ayırdık falan filan. Gökçeada’nın belli saptamaları olmuş. Nerede? Zaman zaman Meclis’te, zaman zaman da revize etmişler mesela. İşte bir 25 yaş koymuşlar, sonra da en az Gökçeada’da 3 yıl ya da 5 yıl oturacak. Bakmışlar ki adam bulamıyorlar falan 1 yıla indirmişler falan filan. Öyle revize ede ede toparlamışlar. Binalar bitmeden tahsisleri vb. unsurlar bitmiş. Şimdi biz de dedik ki o zaman bir Tahsis Komisyonu oluşmuş. Her siyasi partiden oranları bazında yine aklım 2 CHP, 1 AKP, MHP 1, sevgili arkadaşım Halil olsun. Bürokratlardan da bu işi götürecek 1-2 arkadaşım olsun. Bir tanesi Eşref Bey olsun falan. Bir komisyon, Tahsis Komisyonu oluşturalım. Tahsis Komisyon Yönetmeliğini oluştursunlar, hazırlasınlar.

EMİN BACAK: Başkanım şimdi mesela limandaki yeri satıyoruz. 1 sene sonra bir şey satamayacağız diyoruz. Burasını satışa çıkarsak.

ÖMER FARUK MUTAN: Arsayı mı?

EMİN BACAK: Yani yarın öbür gün, biraz önce söylediğinizle çakışıyor sizin söylediğiniz.

ÖMER FARUK MUTAN: Hayır ama bak biz burayı 1 yıl içinde bitireceğiz. Şöyle, şunu söyleyeyim ben sana: Gökçeada burayı 9 ayda bitirmiş. 9-11 ay arasında bitmiş. Bak buraya güçlü bir müteahhit geldiğinde biz şunu isteyeceğiz zaten ondan şartnamede. Önce bize düşen payı bitirin kardeşim. Kendi arsanı ne yaparsan yap. Yani burası değerli bir kupon arazisi. Kaça gider şimdi? Biz işleyip satabiliriz. Atıyorum mesela. Ama biz Belediyeciliğin biraz daha keyif işi, tatmin olma işi. Sosyal Konut hiç yapmadık be arkadaşlar. Yapalım. Yani bu beldede herkes zengin mi? Şimdi mesela Belediye çalışanları üzerinden konutu olmayan arkadaşları bir tarayın dedik. Şimdi tarıyorlar. Yüzde kaç çıkacak önümüze? Yaklaşık 100 daire falan çıkacak bize.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Öyle görünüyor, görüntü öyle. 2+1, 1+1 ağırlıklı böyle. İşte 100 tane daire gözüküyor. Acaba bir 10-15 Belediye çalışanı çıkar mı? Şu anda personel çalışıyor değil mi?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bitti. Ne gözüküyor şu anda?

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bok gibi para veriyoruz. Alırlar.

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Vardır zaten onları tespit etmeye çalışıyoruz. Yani bir de Sosyal Konul yapalım Emin. Satmayalım orayı. Buradaki hisse. Bunun üzerine bina, bunun üzerine herhangi bir şey inşa edemeyiz.

EMİN BACAK: Yok ben onu demek istemiyorum. Biraz önce büyükşehir olacak, elimizden çıkaralım diyoruz ya.

ÖMER FARUK MUTAN: Ama bak 1 yıl içinde bitireceğiz başlarsak. 2 aya kadar da bunun ihalesine çıkarız. Şu anda askıdan geliyor, askıya çıkacak pardon. Komisyondan geliyor. Çıkacağız, bitecek.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: O arada biz bunları toparlamaya çalışacağız.

EMİN BACAK: Ben de onu demek istiyorum.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, yani bu ara Tahsis Komisyonu’nu kuralım. Onlar bir yönetmelik oluştursunlar bize. Zaten Amerika’yı yeniden keşfetmeyeceğiz arkadaşlar. 3-5 tane taslağı alacağız, kendi koşullarımıza ayarlayacağız. Onu da tekrar Meclis’e getireceğiz. Tek tek bakacağız. Onaylayacağız, o şekilde gideceğiz. Yani olmadı, mesela Gökçeada’da olduğu gibi, bir takım bir şeyler koymuşlar olmadı revize etmişler. Tekrar tekrar getireceğiz. Dokunacağız. Duyduklarımız varsa getireceğiz, onları ekleyeceğiz. Böyle böyle gidecek yani. Mesela %50 engellilere öncelik tanıyalım. İşte artı 3 puan falan koyalım vb. gibi. Bu konuda arkadaşlar çalışıyor. O çalışmalarını zaman zaman getirecekler. İşte bu yönetmeliğin hazırlanması ve bununla ilgili bir Tahsis Komisyonu oluşturulmasını şu anda görüşüyoruz arkadaşlar. Ne diyorsunuz Tahsis Komisyonu’nu? Kim olsun?

OZAN TOPSOY: Bizden mi?

ÖMER FARUK MUTAN: Evet evet.

EMİN BACAK: Boştakilerden, emeklilerden olsun.

ÖMER FARUK MUTAN: Mehmet NAİR.

MEHMET NAİR: Olur ama  ben imardan anlamam ki Başkanım.  

ÖMER FARUK MUTAN: İmar değil konu. Bak şu şartlara bu uyuyor. Buna tahsis edeceğiz. İhale etmeyeceğiz yani. Yani çünkü ihale edersek para kazanamayız ben size söyleyeyim. Orada maksimum 100-120 Milyar arası konut vereceğiz bakın. Biz orada satalım 250.000 – 300.000 TL’den aşağıya gitmez. Kar amacımız yok yani orada. Ama hakkaniyet ve vicdanlı bir şekilde, atıyorum işte Mehmet’e verelim kardeşim noktasında olacağız. Olay bu. Halil ağabeyim. Sizlerden?

EMİN BACAK: Kepez Sosyal Yardım Yönetmeliği devam etsin işte.

NERMİN ERDOĞAN: Kep Kart’ın büyüğü.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Kep Kart’ın büyüğü. Erhan BEKTAŞ, Yüksel ÖZDEMİR, Mehmet NAİR, Halil UYANIK, Eşref KOÇ, Mali Hizmetlerden Özgür KOYUNCU.

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Olayım mı?

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ben de olayım o zaman.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: 7 mi oldu?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Tamam ben en son onaylarım zaten. Girmem maça. Evet, 7 tane arkadaş tespit ettik. Arkadaşlar Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsis Komisyonu’nun bu 7 kişiden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edildi. Bu 7 kişi yine ilgili departmanla birlikte çalışarak Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliği’nin hazırlanmasında da görev verilecek. Onu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Gündemin üçüncü maddesinde, Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsis ve Satış Yönetmeliğinin hazırlanması ve Sosyal Konut Tahsisi Komisyonu’nun oluşturulmasının oylaması oy birliği ile kabul edilmiştir. Dört.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem dört. Ticari Taksi Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bir dakika. Bir şey mi var?

EMİN BACAK: İhtiyarlar üşüdü.

ÖMER FARUK MUTAN: Zatürre edeceksiniz adamları.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, değerli arkadaşlar bu Ticari Taksi Yönetmeliği’nin revize edilmesi. 3 yıl önce bir yapmışız. Bugün gereksiz bir takım maddeler olduğu söylendi. Baktık, mantıklı. Bütün yönetmelik elden geçecek. Ağırlıklı birkaç madde var galiba. 1-2 tane örnek verirsen onun üzerinden ben şunu da ifade ederek, kapatıp Cem’e vereceğim sözü. Yeni yapacağımız TOKİ 960’daki 10 taksi ihalesi 27 Eylül Çarşamba günüdür. Doğru mu Özgür  KOYUNCU?

ÖGZÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bizim takvimimiz öyle. Evet, bir aksilik olmazsa 27 Eylül Çarşamba günü Encümen’de ihale yapacağız. Doğru mu?

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Buyurun.

EMİN BACAK: Kaç paradan çıkacak Başkanım?

ÖMER FARUK MUTAN: 600.000 TL falan düşünüyoruz.

EMİN BACAK: İyi para.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyonu kimlerden oluşuyor?

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Halil Bey.

EMİN BACAK: Devam etsin.

ÖMER FARUK MUTAN: Yani Ticari Taksi Yönetmeliği’ni üç yıl sonra revize ediyoruz arkadaşlar. Zaten Zabıta da Amirlikten Müdürlüğe çıkınca kelimeleri de değiştirmek gerekiyordu. Zannediyorum ilgili birim çalışır. Sizlerle de paylaşır. Ondan sonra önünüze gelir diye düşünüyorum. Evet, yeniden düzenlenen Ticari Taksi Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beş

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem beş. Nakliyat Araçları Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyon aynı komisyon.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Sorusu olan? Yok. Söz almak isteyen? Yok. O zaman gündemin beşinci maddesi, Nakliyat Araçları Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi hususunda işaret buyurursanız gündemin olumlu olumsuz değerlendirelim. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir gündemin beşinci maddesi. Buyurun lütfen.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem 6. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/146 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-2c, parsel:563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar sanayideki yer bildiğiniz gibi. Onun tam karşısına bu sene kurban yeri olarak düzenlenen bölgede Lokman EVİŞ’in birebir müdahil olduğu alanda bir görüş geldi, kurum görüşü. Kurum görüşü aynen şöyle diyor: Erkan burada mı? Bir eksiğim varsa, burada. Diyor ki: Bu alanda diyor, su kanalları burada. Bunu diyor şu tarafa alın diyor. Yani tarif ediyor. Projelendiriyor. Bu işlemeleri yapın diyor. Sonra bize tekrardan başvurun diyor. Yani müteahhite diyor ki bunları bunları yap, kendi yapması gerekenleri. Sonra bize başvurun diyor. Tarım tekrar bir baksın. Tekrar, yani bunu buraya yaparsan ben sana evet vereceğim demiyor. Yine bir değerlendireceğim diye bir görüş var. O konu ile ilgili müteaahit yine bir çalışma üzerinde bildiğim kadarıyla.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Onaylatmış mı?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Bak yeni haber geliyor. Onaylatmış. Eğer orası onaylandıysa sanayi bölgesi de aynı mantıkla gelir. Onu da onaylatırız. Önümüz açıldı o zaman. Onaylatmış.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Söylemek ayrı. Evrağı göreceğim ben. Evrağı göreceğiz. Söylesin. Evet, ama ilgili komisyonda kalsın diyor. Değil mi? Gündemin altıncı maddesindeyiz. Doğru mu?

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet.

ÖMER FARUK MUTAN: Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet, gündemin altıncı maddesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, komisyon üyelerinin bizde kalsın teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Evet, gündem yedi. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/147 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-2c, parsel:563-564-568-569-570-5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, aynı yerden bahsediyor. İlave Uygulama İmar Planı 1/1000 ölçekli. Biraz önce ifade ettim. Onaylanmış dedi. Şifahi o. Gelirse evrak keyif alırız. Çünkü, neredeyse kaç yılı buldu? Burada da bir sürü gariban var.

MEHMET NAİR: Çok uzadı Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Uzadı ama maalesef devlet uzattırıyor. Şimdi mesela o kurban yerinin olduğu yer. Her tarafı bina olacak kardeşim. Gel oraya yazı yaz iki satır ne olacak yani. Öyle değil yok böyle, yok kıl, yok yün. Bir sürü şey anlatıyorlar.

HALİL UYANIK: Başkanım bu kanallardan TOKİ’nin yaptığı binaların üst tarafından da kanal geçiyordu.

ÖMER FARUK MUTAN: Var.

HALİL UYANIK: Şimdi orasına veriyorsun da buraya niye vermiyorsun? Yani devlet burada çelişkili bir şey ortaya koyuyor.

ÖMER FARUK MUTAN: Ağabey affedersin herkes mabadından korkuyor. Acaba bir şey olur da başıma bir iş gelir mi diye kimse iş yapmıyor. Yemin ederim. Tırsıyor. Yazık yani. Günah. Gündemin yedinci maddesi arkadaşlar, komisyon bende kalsın diyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edildi. Buyurun efendim sekiz.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem sekiz, Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/148 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D, ada:533, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: EMY’nin oluğu yer. 960 TOKİ’deki alışveriş merkezi. Mahkeme süreci devam ediyor. Komisyon bende kalsın diyor. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir oy birliği ile. Dokuz.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem dokuz. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/149 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D-4C, ada:533, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, aynı yerin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği arkadaşlar. İşte Mahkeme sebep. Taraflardan biri mahkemeye veriyor. Öteki de diyor ki komisyonda kalsın. O şekilde gidiyor. Komisyon bende kalsın diyor gündemin dokuzuncu maddesini. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündemin onuncu maddesine geçmeden önce bir mola vereceğim. Bu hafta Zabıta Haftası. Zırt pırt Cem’i ondan çağırıyorum. Dışarıda onların bu hafta kutlaması var.  Bu ay doğan yok, kutlama var. Evet, molayı oylarınıza sunuyorum. Evet, zabıta arkadaşlarımızı çağırabilirsiniz. 06.09.2017

 

 

 

 

 

ÖMER FARUK MUTAN                 HÜSAMETTİN ÜNVER                     YÜKSEL ÖZDEMİR

BELEDİYE BAŞKANI                        MECLİS KATİBİ                         YEDEK MECLİS KATİBİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BİLEŞİM 2. OTURUM.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Evet değerli arkadaşlar. Eylül ayı Meclis Toplantımızın ikinci bölümünü açıyorum. Gündem, onuncu maddedeyiz galiba gündemin. Buyurun lütfen.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/150 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-14D-4C/4D, 513 ada ile 516 ada arasında kalan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Yeşil alan olarak değil mi?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Park.

EMİN BACAK: Biz oraya koruluk ismi vermedik mi?

ÖMER FARUK MUTAN: İsim verdik biliyorsunuz. Huzurevi ve Çağdaş Yaşam Gençleri olarak isim verildi. Tabi buraya Karacanların bir itirazı oldu. Bölgeye Karayollarına, Bursa’ya yazı yazıldı. Hayır, buradan giriş veremeyeceğiz denildi. Bir daha yazabilir misiniz dendi. Olabilir. Yazabiliriz dedik ama çok da ihtimal vermedik. Sonra kendileri vazgeçti. Vazgeçince mevcut durumda siz Meclis Üyelerinin önüne geldi. Komisyondan mı geldi? Evet, 3 Evetle değil mi? Yeşil alan olarak, yani park olarak ilan edildi. Zaten buranın, özellikle bu kavşak uygulamasından sonra bu yol iptali ile birlikte buraya hatta orman dedik. Sonra koruluğa döndü. Olmaz dediler. Belli bir metrekare olmalı. Ağaçları bile alındı yani o süreçle alakalı. Ve ben buradan bugün Eşref Bey’i de görevlendirdim. Bu ayın sonu mu olur, Ekim’in ortasına kadar burayı ağaçlandırırsak, hatta özel günlerden.

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Özel günlerden birinde burada böyle bir ağaçlandırma olayını yapalım diye düşünüyoruz. Söz almak isteyen var mı? Bu saatten sonra olmaz zaten. Çok tehlikeli bir çıkış olur orada. Yoksa gündemin onuncu maddesini, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onbir.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/159 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:29L-ID, ada:554, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet. Burası neresi? Niyazi Bey’in üst tarafı, depo kısmı. Niyazi Bey yavaş yavaş gidiyor artık. Tabi plan değişikliği yaptık ama 100.000’lik  gereği bir not düştüler. Yer sanayi bölgesiyse işte üretimi sürdüğü sürece o etkinliği, o kardaki ne ise onunla gider. Sonra gideceği zamanda gider dendi.Yukarıdaki depoların, depolarla birlikte gidiyor. Bir teklif getirdiler. Önce 140 metrelik blok falan vardı. Geçen Meclis’te hatırlarsanız böyle olmaz dedik. Onu böldüler yarıya falan. Ticarette değil ama. O ticaret bağlantısı devam etmekle birlikte konutta böldüler. Var mı görüntüleri? Bir alalım. Şu görüntüler çıksın.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Vallahi burada işte daha önce tıraşlama ile bir kot oluşturulmuş. Kendi mesela şu anda TOKİ’ninkiler öyle değil dikkat ederseniz. Mevcut doğal kotu üzerine oturtturulmuş, o kottan gidiyor. Ama burada değişik bir şey var. Daha önce baktığınız zaman tıraşlanmış ve dikey oturtturulmuş şimdi onlardan mevcut orada 99 Şubat’ında geçen, işte Emsal=1’i geçemiyorlar bildiğim kadarıyla. H=18,50 üzerinden biraz değişik bir uygulama gündeme geldi. Komisyondan 3 Evet ile geliyor. Yani inşallah aşağı tarafa da bir an önce girer ve orayı da bir an önce bitirir diye düşünüyorum. Söz almak isteyen varsa işaret buyursun.

HALİL UYANIK: Haritayı bir açar mısın?

NERMİN ERDOĞAN: Yani o kotlarla 8 kat mı oluyor şimdi?

ÖMER FARUK MUTAN: Önler nasıl görünüyor?

EMİN BACAK: Bir de parça parça, kademe kademe gözüküyor Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Kademe kademe.

EMİN BACAK: Bak aynı bu. Böyle gözüküyor Başkanım.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

EMİN BACAK: Yerinde baktık inceledik onu zaten.

ÖMER FARUK MUTAN: O üst kat dediğin senin ticaret zaten.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Ticaret yani o. 2 kat değil o, tek kat.

HALİL UYANIK: Geri gelir misiniz?

ÖMER FARUK MUTAN: Geri gel bir geri gel.

HALİL UYANIK: Eski eski, ilk görüntüye. Şimdi daha önce de o sağ taraftaki yeşil çizgili yer 20 metrelik yol zannediyorum da, orada bir diş yapmış. Az yukarı çıkar. Bak şurada bir diş yapmış. 20 metre devam ediyor değil mi oradan?

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Fatih Caddesi değil mi o?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Açılamadı değil. Burada yapılan imar uygulaması, Doğalgaz tarafından mahkemeye verildi ve adamlar mahkemeyi kazandı aslında. Şu anki Fatih Caddesi’nin altından geçen bu doğalgaz, aslında o cadde orada olmamalı. İşin yargı kısmına bakarsan yalan söylüyorsam yalan söylüyorsun deyin. Doğru mu? Doğru. Yani adamlar burada mevcut yapılan plan değişikliğine dönük açmış oldukları mahkemeyi kazanmışlar. Ama fiili de bir durum var şu anda burada. Kimse de bir şey yapamıyor. Yani biz orada yolu iptal edemiyoruz. Edemiyorsun ağabey yani plan değişikliğiyle falan. Fiili bir durum oluşmuş. Mahkeme kararı var. Adam gibi de uygulayamıyorsun. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ha orada süreç de eklense bilmem ne olsaydı  toki, moki de olmazdı oralarda büyük ihtimalle. Evet, söz almak isteyen var mı? Yoksa gündemin on birinci maddesinin, yani Hamidiye Mahallesi pafta:29L-ID, ada:554, parsel:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, buyurun Hanımefendi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Gündem on iki. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/162 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-19A-2C/2D, ada:0, parsel:6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, Sosyal Konutlarımızın olduğu alan arkadaşlar.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet bu, biraz önce ifade ettiğim gibi Sosyal Konut alanı. Ben ona Kalabaklı Konutları dedim. İsim de bulunabilir. İsimlendirme olmadı. İsterseniz bir dahaki Meclis’e de İsim Komisyonu çalışsın.

EMİN BACAK: Kepez Belediye Konutları olsun.

ÖMER FARUK MUTAN: Belediye deyince biraz soğuk oluyor.

MEHMET NAİR: Kepez Sosyal Konutlar olsun.

ÖMER FARUK MUTAN: Olabilir. Yani Belediye deyince böyle soğuk geliyor insanlara. Yani İsim Komisyonu diyelim ki buna bir çalışsın. Arkadaşlar da çalışsın kendi aralarında. Büyük ihtimalle yine burayla ilgili bir gündem gelir. Gelince inceleriz. Çünkü artık buranın logosunu, tabelasını, tanıtımlarını yapmak zorundayız. Komisyondan geliyor, 1 ay askıda. 3 Evet ile geliyor. Evet, söz almak isteyen var mı? O zaman İsim Komisyonu’na buradan bir görev tevdi edelim. Bulsun, buluştursun, getirsin. Arkadaşlar da çalışsın. Yoksa söz almak isteyen, gündemin on ikinci maddesini 6380’de kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Evet, oy birliği ile kabul edilmiştir. On üç.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/163 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi pafta:H16C-19A-2C/2D, ada:0, parsel:6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar ilgili gündem maddesi on iki ile bağlantılı. Aynı yer ile ilgili. Uygulama imar plan değişikliği 1/1000 ölçekli. Söz almak isteyen var mı?

HALİL UYANIK: Başkanım ne kadar şey olacak, daire?

ÖMER FARUK MUTAN: Tahmini, 200 daire civarında çıkacak gibi görünüyor. Öyle görünüyor tahmini. Yani biraz aşağı, biraz yukarı olabilir. Aslı bir proje çalışmasıyla ortaya çıkacak. Evet, gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili söz almak isteyen başka arkadaşımız olmadığına göre parsel:6380’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. On dört. Buyurun lütfen.

 

YÜKSEL ÖZDEMİR: Belediyemiz Meclisinin 02.08.2017 gün ve 2017/168 Sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-IIb, ada:166, parsel:11-12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

 

ÖMER FARUK MUTAN: Devam et.

 

PINAR YANAR: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Hamidiye Camii’ni gösterir misin? Sen gezmedin hala Kepez’i değil mi? Arkadaşlar aşağıdaki Hamidiye Camii, oradan, Dumlupınar Caddesi’nden aşağıya iniyorsunuz Şenkamp göbeğe doğru. Orada uzun uzadıya, kalem ucu gibi bir bant var. Hemen onun bitiminde zaten bir yapı var. Çekme mesafelerini en azından inşaat yapılabilir bir noktada tutmak gerekiyor. Burada iki parsel vardı. Hatırladınız mı yeri arkadaşlar?

MEHMET NAİR: Biliyoruz.

ÖMER FARUK MUTAN: Hatırladınız. Rüstem Aga’nın yeri orada. İsmail Bacak Çocuk Parkı yeşil alan, onu görüyorsunuz. O aradaki işte 8. Sokak ile Dumlupınar arasındaki o bant. O da göbek. Şurada gördüğünüz gibi göbek. Burası. Evet, komisyondan 3 Evet ile geliyor. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Söz almak isteyen arkadaşım olmadığına göre gündemin on dördüncü maddesindeki Cumhuriyet Mahallesi pafta:29K-IIb, ada:166, parsel:11-12’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, on beş.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Belediyemiz Meclisinin 2017 Ekim Ayında yapacağı Meclis Toplantı gün tespiti.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, evet.

CEM MATARA: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Uygun mu sizce? Arkadaşlar için uygun mu? 1’i Pazar. 1 Ekim Pazar. 2’si Pazartesi. Yani 2’sinden 6’sına kadar bir gün olacak. 4 Ekim Çarşamba günü saat 15:00’de, Kepez Belediye Meclisi Toplantı Salonunda, Kepez Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısının yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Önergelere geçiyoruz arkadaşlar. Birinci önergeyi arz ediyorum ben size. Biraz önce ifade ettim gündeme alınması noktasında. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknoparkı içerisinde kurulu bulunan Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi olarak Kepez Belediyesi Turhan Mildon Merkezi’nde Umut konulu 19-20-21 Nisan’da bir kongre yapmak istiyoruz. Uygun bulunursa tabi. Nakdi yardımımız olmuyor. Onu söyleyeyim. Geçen yıl Bilimde, Kültürde, Sanatta Güzeli Arayış konulu bir sempozyumdu. Keyifliydi. Bence de vakit bulursanız, en azından bir günde katılırsanız eğer kabul ederseniz tabi, hayata da geçirebilme imkanlarımız normal hayatın akışı içinde olursa sizleri de bekleriz diye düşünüyorum. Ben olumlu bakıyorum. Düşüncemi burada arz etmek istiyorum. Evet, gündemin, önergenin birinci önergesi bu. Söz almak isteyen var mı? Genelde bu ekip işte Balkanlar, en son Kosova’ya gitti bu ekip buradan. Yan onlarla bir iletişim var. Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri falan. Uluslararası boyutunu da yakın, komşuluk ilişkileri üzerinden gerçekleştiriyorlar. Söz almak isteyen yoksa, önergenin birincisi olan, 2018 yılı 19-20-21 Nisan’daki Umut adlı kongrenin yapılması noktasında ilgili şirketle bir paydaşlaşarak ortak bir süreci yönetme noktasında, Başkan ve Encümen’e yetki verilmesini arz ederim. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci önergeyi arz ediyorum. Buyurun Hanımefendi.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25. Yıl Etkinlikleri dahilinde düzenlenen 23-35 Eylül 2017 tarihlerinde “Reprodüktif Tıp: İnfertilite” temalı ÇOMÜ 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunda Meclisçe bir karar alınmasını arz ve teklif ederim. Hüsamettin ÜNVER, Meclis Üyesi, Musa GÖKDENİZ, Meclis Üyesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Arkadaşlar, tabi böyle Repodüktif, Tıp İnfertilite falan diyor ama konu tüp bebek, sizin anlayacağınız noktada. Ciddi anlamda dünya çapında bir hoca geliyor. Yani tüp bebeğin başlangıç noktasında Kanadalı bir hoca geliyor. Çok ciddi bir otorite. Türkiye’nin ciddi otorite insanları, bana liste olarak sundular. Tüp bebekte de Türkiye ciddi anlamda başarılı bir ülke. Sağlığın tüp bebeğinde bu.

HALİL UYANIK: Tüplerin kapalı olmasından kaynaklanan bir şey.

ÖMER FARUK MUTAN: Tabi yani, tüp bebek sadece kadının üzerinden bir infertilite değil, erkeğin de var biliyorsunuz. Türkçesi, kısır noktadan hareketle. Evet, her şeyiyle, bütün detaylarıyla. Bu ana konu. Çalıştaylar varmış bir de sosyal amaçlı falan. Onları da sergilediler. Onlar da dosyamızda zannediyorum.  Çok fazla da bir şey istemiyorlar. Biraz önce saydık önerge kabulünde. Seramik atölyemizde 45 tane, ne üreteceklerse onlara yardımcı olacağız. Yine Bozcaada’ya bir seramik hocası istiyorlar, orada bir etkinlik olacak. Bozcaada’ya 2 tane otobüs istiyorlar. O kadar yani.

HALİL UYANIK: Keşke orada yapmayıp burada yapsalardı Başkanım.

ÖMER FARUK MUTAN: Bütün yerde yapıyorlar ama her tarafa dokunuyorlar. Daha çok İÇDAŞ’da yapıyorlar. Orası daha büyük salon olduğu için orada yapıyorlar. Yani sonuçta Çanakkale, Kepez. Hepimizin yararına yani. Evet, önergeyle ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yoksa ikinci önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Devam edin lütfen.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Önerge, Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C-18b-2b, Ada: 392, Parsel: 1, 2, 3, 4, 14, 16’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet arkadaşlar, son anda geldi. Gündeme önerge ile girdi. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi ilgilisi Recep AYMAZ. Bizim balıkçı bu bölge ile alakalı, komisyona gidecek.

HALİL UYANIK: Daha önceden bu konu gösterilmiş miydi?

ÖMER FARUK MUTAN: Geldi geldi. İşte tıraşlandı, şu oldu, bu oldu, şimdi geldi. Tekrar komisyona gidiyor.

HALİL UYANIK: Son?

ÖMER FARUK MUTAN: İnşallah son olur. Çıkar, gider. Burada bir de mülkiyet ile alakalı sıkıntılar vardı. Recep’in, öndeki parsellere, parsel niteliklerini kaybetmemeleri adına birer parça falan verdi öyle zannediyorum.

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Orayı da aldı sonuçta yapmak için. Böyle bir durum. Evet, ilgili önergenin İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Dördüncü önerge, buyurun lütfen.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Önerge, Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c-19a-2b, Ada: 0, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı.

ÖMER FARUK MUTAN: Önergenin kabulü noktasında, paylaştım ben sizlerle. Daha önce Hazine uhdesinde olan,  19 Nisan mıydı neydi? Galiba tarihi öyle bir şeydi. Daha sonra TOKİ tarafına devir edilen, bizim daha önce Hazine ile yazışarak, resmi kurum alanı olarak bulunan bu bölgede, idarenin yani Hazine tarafından yargıya gidilmişti. Yargı 5000’lik itirazını ret etti. Yani burası artık resmi bir alan. Ötesi yok gibi. 1/1000’likte de Emsal ve H=18,50 noktasında eksikliğiniz var dedi. Bunları işleyip verebilir miyiz diye avukatımıza sorduk. Olabilir dedi. Ara kararı, mahkemenin vermiş olduğu karar noktasında işlersek, doğru mu? Daha doğru yapmış oluruz. Hatta bunu götürüp mahkemeye de sunarız. Sizin dediğiniz gibi yaptık diye. Evet, yani oturacağız, burada pazarlık edeceğiz. Bir kısmını Belediye verir. Bir kısmını ne yapıyorsanız yapın diyeceğiz. Öyle bir durum. Yani bizim önümüzdeki af edersiniz etimizi alıyorlar. Yani bize kemiği bırakıyorlar. Burası Kepez’e ait. Bize imarlı bir alan ve Hazine’nin yeri yani. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Verin bize ne olur? Ölür müsünüz yani? Evet, böyle bir durum. Komisyona gidecek usulü içinde. Hukuki süreç de çalışıyor. Evet, ilgili önergenin komisyona, İmar Komisyonu’na gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Kabul edilmiştir. Buyurun.

YÜKSEL ÖZDEMİR: Önerge, Meclis Başkanlığı’na. Çanakkale İli, Merkez İlçe, Kepez Beldesi, Boğazkent Mahallesi, Pafta: H16C-14d-4d, Ada: 300, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılmıştır. Konunun Meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Dr. Ömer Faruk MUTAN, Belediye Başkanı. Emin BACAK, Meclis Üyesi.

ÖMER FARUK MUTAN: Evet, son anda geldi. Bir kreş. Yangın merdiveni. Çekme mesafesi buradan olursa çocuklara oyun alanı kalmıyor. Buradan olursa, öteki taraftaki 5 metrelik çekme mesafesini, işte kreş şurası. Çocuklara bir oyun alanı kalıyor. Bu biraz da kitle işleme gibi bir şey mi oluyor?

EŞREF KOÇ: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: İmara işleyeceğiz. Efendim?

ERKAN KARAMAN: Bilgi verdi.

ÖMER FARUK MUTAN: Komisyona havale edeceğiz de mevcut durum bu. Bilginize arz olunur. Komisyona gidecek. İlgili önergenin komisyona gitmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, Eylül ayı Kepez Belediyesi Meclis gündemlerini bitirdik. Vatana, millete, Çanakkale’ye, Kepezimize hayırlı olur inşallah. Temenni noktasında söz almak isteyen arkadaş varsa söz verelim. Yoksa bitirdik diyelim. 06.09.2017

 

 ÖMER FARUK MUTAN                HÜSAMETTİN ÜNVER                     YÜKSEL ÖZDEMİR

  BELEDİYE BAŞKANI                      MECLİS KATİBİ                         YEDEK MECLİS KATİBİ