Yerel Gazetede ve diğer haber organlarında çıkan haber asılsız olmak ile birlikte söz konusu ev Büyük Ahmet Efendi 4. Sokakta kanalizasyon hattına bağlı olup, Sn. Necmettin Toprak tarafından bağlantı hattı kırılmıştır. Belediyemizin ilgili birimlerinin bilgisi olmadan yanlış uygulamalar vatandaşımız tarafından yapılmıştır. Ayrıca evin yanındaki yolun imar planlarına uygun yapılabilmesi için resmi olarak terki yapılmış olup yine vatandaşımızın direnci ile karşılaşılmış ve yol imara uygun olarak açılamamıştır. Vatandaşımız yanlış uygulama ve direnç sebebi ile aslı olmayan, yanlış bilgiler ile kamuoyunu meşgul etmiştir.